Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar marts 2005)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)"

Transkript

1 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til væksten i perioden. Ambu har udvidet salgsstyrken i blandt andet USA for at udnytte markedsmulighederne. I den resterende del af regnskabsåret vil der blive introduceret yderligere nye produkter. I 1. halvår 2004/05 blev omsætningen på 310 mio. kr. en stigning på 10% i forhold til 1. halvår 2003/04, og EBITA blev på 26 mio. kr. Forventningerne til hele 2004/05 er uændrede. Omsætningen blev i 2. kvartal på 164,2 mio. kr. mod 154,7 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 6% målt i kroner og 8% ved uændrede valutakurser. I 1. halvår 2004/05 blev den organiske vækst 10%, og omsætningen blev 310,4 mio. kr. mod 288,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen inden for de strategisk vigtigste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology steg i 2. kvartal 2004/05 med 13% ved uændrede valutakurser. Omsætningen af de nye produkter udvikler sig som forventet. De nyere produkters andel af den samlede omsætning udgjorde ved udgangen af 2. kvartal godt 14%. Resultatet af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) blev i 2. kvartal på 17,2 mio. kr. mod 18,8 mio. kr. i samme periode sidste år. I 1 halvår 2004/05 blev EBITA på 25,7 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 4%. Dette er i overensstemmelse med forventningerne. EBITA er historisk set noget lavere i 1. halvår end i 2. halvår, og forventes derfor også som følge af fortsat øget salg af nye produkter at ligge på et højere niveau i de resterende kvartaler i 2004/05. Resultatet før skat blev i 2. kvartal 12,8 mio. kr. mod 15,0 mio. kr. i samme periode sidste år. I 1. halvår 2004/05 blev resultat før skat 18,5 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow udgjorde i 1. halvår minus 2,9 mio. kr. mod minus 20,4 mio. kr. i samme periode sidste år. På baggrund af udviklingen i 1. halvår af 2004/05 samt forventningerne til resten af året er der uændrede forventninger om en omsætning på niveauet 670 mio. kr. og et resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) på niveauet 85 mio. kr. Resultat før skat forventes at ligge på niveauet 65 mio. kr. Der forventes endvidere et positivt frit cash flow. Hovedelementerne i Ambu s nye strategi, Strategi 2008, vil blive offentliggjort torsdag d. 12. maj N.E. Nielsen Bestyrelsesformand K.E. Birk Adm. direktør Ambu A/S Baltorpbakken 13 - Postboks Ballerup Yderligere information: K.E. Birk, tlf. nr , Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 1 af 8

2 Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2. kvt. 2004/05 2. kvt. 2003/04 År til dato 2004/05 År til dato 2003/04 Helår 2003/04 Hovedtal Omsætning Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger (67) (63) (134) (121) (242) Primær drift før goodwill afskrivning (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (2) (2) (3) (3) (6) Resultat før skat (PBT) Koncernresultat Samlede aktiver, ultimo Egenkapital, ultimo Aktiekapital Investeringer i anlægsaktiver og akkvisitioner Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver Pengestrømme, driftsaktiviteter (3) Frit cash flow (14) 5 (3) (20) (14) Antal medarbejdere, gns Nøgletal EBITA-margin, % 10,5 12,2 8,3 8,5 10,4 EBIT-margin, % 9,2 11,0 7,0 7,3 8,6 Afkastningsgrad, % 9,7 11,8 6,9 7,3 8,8 Egenkapitalens forrentning, % 11,3 14,4 8,3 8,9 10,8 Egenkapitalandel, % Resultat pr. 10 kr. aktie *) Cash flow pr. 10 kr. aktie *) (0) Aktiernes indre værdi *) Aktiekurs ultimo *) Børskurs / indre værdi 3,7 1,8 3,7 1,8 2,0 Price earningskvote (PE) *) Sammenligningstallene er korrigetet for fondsaktieemissionen foretaget i 2. kvartal 2004/05. Regnskabstallene for 1. halvår er ikke reviderede. Kvartalsrapporten er udarbejdet efter uændret regnskabspraksis i forhold til Årsrapport 2003/04. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005" Selskabets regnskabsår er 1. oktober til 30. september. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 2 af 8

3 Udviklingen i 2. kvartal 2004/05 Ambu har i 2. kvartal 2004/05 fortsat haft fokus på markedsføring af nye produkter. Der er i flere lande sket en forøgelse af salgsstyrken med henblik på at udnytte markedsmulighederne og styrke Ambu s positionering. Salget af de nye produkter Ambu Laryngeal Mask (éngangs-larynx-maske), Ambu Neuroline Cup Electrode (éngangs-kopelektrode) og Ambu Blue Sensor MRX (EKG-elektrode) udvikler sig positivt, ligesom salget til de amerikanske indkøbssammenslutninger viser en fortsat fremgang. For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter de nye produkter og for samtidig at sikre konkurrencedygtige produktionspriser blev det i slutningen af 2004 besluttet at opføre en ny fabrik i Malaysia. Bygningen af den nye fabrik blev påbegyndt i 2. kvartal 2004/05 og forventes tilendebragt ultimo december 05. Ambu har i det forløbne kvartal øget den samlede produktion i Kina og Malaysia. Der forventes i 2. halvår 2004/05 introduktioner af nye produkter inden for både Respiratory Care, Cardiology og Neurology. Der har i 1. halvår været arbejdet på den strategi, der skal efterfølge Strategi 2005 og fastlægge rammerne for Ambu s udvikling i de kommende år. Hovedelementerne i Strategi 2008 vil blive offentliggjort torsdag d. 12. maj Produktudvikling og nye produkter I 2. kvartal 2004/05 har Ambu lanceret Small Ambu Laryngeal Mask, som er de små størrelser af larynx-masken, der anvendes til børn. Den eksisterende produktfamilie er nu komplet med hensyn til størrelser, hvilket er en fordel i det løbende salgsarbejde. I 2. kvartal 2004/05 blev ligeledes Ambu Airway Management Trainer lanceret. Dette produkt er blevet udviklet med særligt henblik på at kunne tilbyde træning i brugen af larynx-masken. Det nye design og de nye funktionaliteter er blevet godt modtaget af både eksisterende og nye kunder. Ambu har i 2. kvartal 2004/05 offentliggjort endnu et studie vedrørende Ambu Laryngeal Mask, og dette underbygger produktets gode egenskaber. Studiet blev offentliggjort på den internationale kongres IARS i marts For nærmere information henvises til I 3. og 4. kvartal 2004/05 forventes der at blive lanceret produkter inden for de tre væsentligste forretningsområder, Respiratory Care, Cardiology og Neurology. Her kan der blandt andet nævnes en helt ny familie af ventilationsposer. Udviklingen i omsætningen Den samlede omsætning blev i 2. kvartal på 164,2 mio. kr. mod 154,7 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 6% og ved uændrede valutakurser 8%. I 1. halvår 2004/05 blev den organiske vækst på 10%, og omsætningen blev 310,4 mio. kr. mod 288,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen inden for de strategisk vigtigste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology steg i 2. kvartal 2004/05 med 13% (ved uændrede valutakurser) i forhold til samme periode sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 3 af 8

4 Omsætningen inden for de enkelte forretningsområder Omsætningen inden for Respiratory Care steg i 2. kvartal 2004/05 til 55,9 mio. kr. fra 47,9 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 16,7% målt i danske kroner og 20,4% ved uændrede valutakurser. Der har været vækst på alle væsentlige markeder, og den højeste vækst er som forventet opnået i USA og England, hvor brugen af éngangsprodukter er mest udbredt. I 1. halvår 2004/05 blev omsætningen på 106,6 mio. kr. mod 90,8 mio. kr. i 1. halvår 2003/04 svarende til en stigning på 17,3% målt i danske kroner og 20,9% ved uændrede valutakurser. Omsætningen inden for Cardiology steg i 2. kvartal 2004/05 til 67,3 mio. kr. mod 65,2 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 3,1% målt i danske kroner og 4,1% ved uændrede valutakurser. I første halvår 2004/05 blev omsætningen på 125,3 mio. kr. svarende til en stigning på 3,6% målt i danske kroner og 4,6% ved uændrede valutakurser. Den relativt lave vækst inden for Cardiology dækker blandt over, at væksten kan henføres til produkter med en lavere pris end gennemsnitsprisen inden for forretningsområdet, ligesom der har været tale om et mindre prisfald inden for enkelte produktområder. Omsætningen inden for Neurology steg i 2. kvartal 2004/05 til 13,9 mio. kr. mod 10,7 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04 svarende til en stigning på 30,3% målt i danske kroner og 32,7% ved uændrede valutakurser. Der har været vækst på alle væsentlige markeder. I første halvår 2004/05 blev omsætningen på 25,7 mio. kr. svarende til en stigning på 31,9% målt i danske kroner og 35,0% ved uændrede valutakurser. Inden for Training faldt omsætningen i 2. kvartal 2004/05 med 26,4% til 12,2 mio. kr. (26,1% ved uændrede valutakurser). Faldet i omsætningen kan primært tilskrives en ekstraordinær ordre i 2. kvartal 2003/04 på det franske marked samt en lavere omsætning i forhold til 2. kvartal 2003/04 på det amerikanske marked. I 1. halvår 2004/05 blev omsætningen på 25,3 mio. kr. mod 29,6 mio. kr. i 2003/04. Inden for Immobilization og gruppens øvrige produkter steg omsætningen i 2. kvartal 2004/05 med 4,7% (4,5% ved uændrede valutakurser) til 15,0 mio. kr. I 1. halvår 2004/05 blev omsætningen på 27,5 mio. kr. svarende til en stigning på 0% målt i danske kroner og 4,0% ved uændrede valutakurser. Omsætning pr. produktgruppe Immobilisation 5% Training 8% Neurology 8% Other 3% Respiratory Care 35% Cardiology 41% Geografisk fordeling af omsætningen I USA, som er det største enkeltmarked for Ambu, blev omsætningen i 2. kvartal 2004/05 på 44,3 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 9,8% målt i danske kroner og 15,5% ved uændrede Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 4 af 8

5 valutakurser i forhold til 2. kvartal 2003/04. I 1. halvår 2004/05 blev omsætningen på 85,1 mio. kr. mod 78,6 mio. kr. i 1. halvår 2003/04 svarende til en stigning på 8,2% målt i danske kroner og 15,8% ved uændrede valutakurser. Omsætningen på dette marked udgør 27,4% af den samlede omsætning. Væksten på det amerikanske marked skyldes blandt andet en stigende salgsindsats samt en stigende omsætning som følge af kontrakterne med store indkøbssammenslutninger omfattende produkter især inden for Respiratory Care. Omsætningen i Europa udgjorde 103,8 mio. kr. i 2. kvartal 2004/05, hvilket svarer til en stigning på 3,3% i forhold til 2. kvartal 2003/04 (3,8% ved uændrede valutakurser). Hermed udgør omsætningen i Europa 64% af den samlede omsætning. I første halvår 2004/05 blev omsætningen på 198,1 mio. kr. svarende til en stigning på 7,2% målt i danske kroner og 7,4% ved uændrede valutakurser. Omsætningen på de øvrige markeder udgjorde i 2. kvartal 16,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 15,7% i forhold til 2. kvartal 2003/04. I første halvår 2004/05 blev omsætningen på 27,2 mio. kr. svarende til en stigning på 8,7%. Geografisk fordeling af omsætningen Øvrige markeder 9% USA 27% Europa 64% Kommentarer til regnskabet for 2. kvartal samt 1. halvår 2004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Koncernens nettoomsætning blev i 2. kvartal 2004/05 på 164,2 mio. kr. mod 154,7 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04, svarende til en stigning på 6,2%. Eksklusiv valutakurseffekt steg omsætningen 7,9%. Udviklingen i valutakurserne har i 1. kvartal medført et fald i omsætningen på 2,7 mio. kr. I 1. halvår 2004/05, herefter kaldet år til dato, blev nettoomsætningen 310,4 mio. kr. mod 288,4 mio. kr. i samme periode i 2003/04, svarende til en stigning på 7,6%. Eksklusiv valutakurseffekt steg omsætningen i 1. halvår med 9,8%. Udviklingen i valutakurserne har år til dato medført et fald i omsætningen på 6,3 mio. kr. Eksportens andel af den samlede omsætning udgjorde 98%. Bruttoresultat Bruttoresultatet blev i 2. kvartal 2004/05 på 84,5 mio. kr. mod 81,6 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04, svarende til en stigning på 3,6%. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 5 af 8

6 År til dato blev bruttoresultatet 159,7 mio. kr. i 2004/05 mod 146,1 mio. kr. i 2003/04. Hermed er bruttoresultatgraden steget fra 50,6 til 51,5, hvilket skyldes ændret produktmiks samt produktionseffektiviseringer. Omkostninger Koncernens omkostninger til salg, udvikling, ledelse og administration udgjorde i 2. kvartal 2004/05 67,2 mio. kr. mod 62,8 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04. Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne er tildeling af flere ressourcer til salgsselskaberne med henblik på at kunne udnytte de nuværende markedsmuligheder, forberede den fremtidige vækst og markedsføre de nye produkter. År til dato udgjorde omkostningerne 134,0 mio. kr. i 2004/05 mod 121,4 mio. kr. i 2003/04. EBITA og EBIT Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) lå i 2. kvartal 2004/05 på 17,2 mio. kr. mod 18,8 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04. År til dato blev EBITA 25,7 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. i 2003/04. Valutakursændringerne i 1. halvår 2004/05 i forhold til 1. halvår 2003/04 har påvirket år til dato-resultatet negativt med 1,2 mio. kr. EBITA-marginen år til dato blev på 8,3% i 2004/05 mod 8,5% i samme periode i 2003/04. Resultat af primær drift (EBIT) blev i 2. kvartal 2004/05 på 15,2 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04. År til dato blev EBIT 21,6 mio. kr. mod 21,0 mio. kr. i samme periode i 2003/04. Valutakursændringerne i 1. halvår 2004/05 i forhold til 1. halvår 2003/04 har påvirket år til dato-resultatet negativt med 1,2 mio. kr. Finansielle poster Finansielle omkostninger udgjorde år til dato i 3,0 mio. kr., hvilket er på samme niveau som i 1. halvår 2003/04. Periodens resultat Nettoresultatet for 2. kvartal 2004/05 udgjorde 9,0 mio. kr. mod 10,7 mio. kr. i 2. kvartal 2003/04. År til dato udgjorde periodens resultat 13,3 mio. kr. mod 13,0 mio. kr. i samme periode i 2003/04. Balancen Ved udgangen af 2. kvartal 2004/05 udgjorde balancen 622,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 31,4 mio. kr. i forhold til udgangen 2003/04. Ændringen kan primært henføres til, at lagrene er steget med 5,8 mio. kr., og tilgodehavender er steget med 12,3 mio. kr., mens likvide beholdninger er steget med 15,8 mio. kr. Anlægsaktiver er faldet med 3,1 mio. kr. Årsagen til lagerstigningerne er lageropbygning væsentligst i Danmark og Asien i forbindelse med den forventede forøgede aktivitet i 2. halvår 2004/05. Årsagen til stigningen i tilgodehavender er en høj omsætning i marts samt en relativ høj vækst i Ambu Spanien og Italien, hvor betalingsbetingelserne er længere end gennemsnittet for Ambu. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. marts ,4 mio. kr. mod 320,1 mio. kr. pr. 30. september Udvikling i egenkapitalen Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 6 af 8

7 Mio. kr. 2004/05 Egenkapital 1. oktober ,1 Valutakursregulering af primo egenkapital i udenlandske datterselskaber (3,3) Kapitalregulering datterselskab 0,8 Regulering ikke afviklede valutaforretninger 0,2 Udloddet udbytte (11,7) Periodens overskud efter skat 13,3 Egenkapital 31. marts ,4 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter i 2. kvartal udgjorde minus 3 mio. kr., hvilket skyldes øget pengebinding i arbejdskapital, jævnfør ovenfor. År til dato udgjorde pengestrømme fra driftsakt i- viteter 14 mio. kr. Der er anvendt 10 mio. kr. til investeringsaktiviteter i 2. kvartal 2004/05. År til dato er der anvendt 17 mio. kr. til investeringsaktiviteter mod 44 mio. kr. i samme periode i 2003/04. Koncernen har i 2. kvartal 2004/05 realiseret et negativt frit cash flow på 14 mio. kr. År til dato er det frie cashflow minus 3 mio. kr. mod minus 20 mio. kr. i samme periode i 2003/04. Forventninger På baggrund af udviklingen i 1. halvår i 2004/05 og forventningerne til den resterende del af regnskabsåret er forventningerne til indeværende regnskabsår uændrede. I regnskabsåret 2004/05 forventes den samlede omsætning således fortsat at stige til niveauet 670 mio. kr. svarende til en vækst på 10% i forhold til 2003/04. På baggrund af den forventede stigning i omsætningen, et forbedret produktmiks, fortsatte produktionseffektiviseringer og en effektiv udnyttelse af omkostningerne forventes EBITA at stige fra 63,3 mio. kr. i 2003/04 til niveauet 85 mio. kr. i 2004/05. Resultatet før skat forventes i 2004/05 at ligge på niveauet 65 mio. kr. Der forventes et positivt frit cash flow i 2004/05. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Ambu s kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet ændringer på sundhedsområdet, forandringer i verdensøkonomien og ændringer i valutakurser. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 7 af 8

8 Finanskalender 10. maj 2005 Rapport for 2. kvartal 2004/ august 2005 Rapport for 3. kvartal 2004/ december 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Ambu udvikler, producerer og markedsfører diagnostisk og livreddende udstyr til hospitaler og redningstjenester. Ambu har fem forretningsområder: Respiratory Care, Cardiology, Neurology, Training og Immobilization. De største forretningsområder er Respiratory Care, Cardiology og Neurology, hvis primære produkter er henholdsvis ventilationsprodukter til kunstigt åndedræt og engangselektroder til EKG-undersøgelser og neurofysiologiske undersøgelser. Ambu afsætter sine produkter over hele verden. 98% afsættes uden for Danmark, og afsætningen sker gennem Ambu s udenlandske salgsselskaber eller via distributører. Ambu har godt ansatte, hvoraf knap 400 er beskæftiget i Danmark og godt 700 i udlandet. Fondsbørsmeddelelse nr /05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 Side 8 af 8

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004)

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) 27. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2003/04 Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) I 3. kvartal 2003/04 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af de nye

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2005/06 (1. januar 31. marts 2006)

Rapport for 2. kvartal 2005/06 (1. januar 31. marts 2006) Meddelelse nr. 7-2005/06 18. maj 2006 Rapport for 2. kvartal 2005/06 (1. januar 31. marts 2006) Ambu har introduceret tre nye produkter i 2. kvartal 2005/06 herunder en ny elektrode til måling af EKG på

Læs mere

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Agenda Kort om Ambu Nye produkter Ny produktstrategi Opfølgning på produktionsstrategi Konkurrence- og markedsforhold (2) Mission Ambu markedsfører

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006) Meddelelse nr. 9-31. august 2006 Rapport for 3. kvartal (1. april - 30. juni 2006) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt. I 3. kvartal blev EBITA på 21 mio. kr. en stigning på 11% i forhold

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober december 2006) Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31. december 2006) Ambu har i 1. kvartal haft fokus på at gennemføre de aktiviteter inden for salg og produktudvikling, som blev besluttet i forbindelse med

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2008/09 Status på strategiske tiltag Forventninger til 2008/09 2 Hovedpunkter Fortsat solid

Læs mere

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk DDF s Virksomhedsdag 27. maj 2004 Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk Agenda Kort om Ambu og Ambu s strategi Den seneste udvikling Temaer Produktudvikling Nye produkter Optimering af produktion

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar marts 2007) Rapport for 2. kvartal (1. januar - 31. marts 2007) Ambu har i 2. kvartal fortsat implementeringen af en række af de aktiviteter, som skal sikre realiseringen af målene i Strategi 2008 blandt andet en

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal og kvartal 2007/08 (1. oktober juni 2008)

Delårsrapport for 3. kvartal og kvartal 2007/08 (1. oktober juni 2008) Delårsrapport for 3. kvartal og 1.-3. kvartal (1. oktober 2007-30. juni 2008) Den positive udvikling er fortsat i 3. kvartal. Den samlede omsætning steg med 17% i 3. kvartal målt i lokal valuta og med

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober december 2007)

Delårsrapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober december 2007) Delårsrapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31. december 2007) Ambu er tilbage i en positiv udvikling efter en skuffende afslutning på regnskabsåret 2006/07. Omsætningen på det amerikanske marked

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q2 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q2 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q2 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008)

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008) Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Den positive udvikling i Ambu er fortsat i 1. kvartal 2008/09, og den samlede omsætning steg med 11%. Væksten er bredt funderet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Omsætningsvækst på 9%, en fortsat forbedret indtjening og et stærkt frit cash flow fra driften. Forventningerne til helåret

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009)

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009) Delårsrapport for 2. kvartal og 1.-2. kvartal (1. oktober 2008-31. marts 2009) Den positive udvikling i Ambu fortsætter, og i 1. halvår er omsætningen steget med 10% målt i lokal valuta, hvilket er væsentligt

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen 1. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER I 1. KVARTAL 2010/11 Markant

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6 Årsrapport 2002 2003 Indhold Til aktionærerne 3 Ambu kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 16 Aktionærforhold 18 Corporate governance 20 Regnskabsberetning 22 Påtegninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Dagsorden 1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 129 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen for Glunz

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. halvår Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 øger omsætningen til 483 mio. kr. Den organiske vækst blev på 9% i lokal valuta og 20% i DKK. Forventningerne til helåret

Læs mere

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003)

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003) Fondsbørs- og pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober 2002 31. marts 2003) Gabriel fastholder strategien i et svagt marked Resumé: 1. halvår 2002/03 blev realiseret med et resultat

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Ideas that work for life

Ideas that work for life Ideas that work for life En drøm om at redde liv Ambu s historie startede med en drøm. En drøm om at udvikle produkter, der kunne bidrage til at redde liv. Det var i 1937, at danske dr. Holger Hesse lagde

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere