Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1."

Transkript

1 Skulle indkomme Er indkommet Udestår Nr. Indtægter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Ordinære Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling Beholdningen efter forrige regnskab A 1. Landgilde efter hervd følgende jordebog og beregning ½ ½ Hoveripenge efter samme jordebog Arvefæste afgift efter samme jordebog ½ ½. Hus og jordafgift efter samme Jordebog ½ ½ B 5. Tiendepenge og korn efter indlagte specification C 6. Forpagtningsafgift a) af Pederstrup ingen b) af Skelstofte hovedgård samt Hejringe bys tiende efter vedlagte specification 7. Indtægter af skovene Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter D For solgte udhugning efter ekstrakt af 13. juli E For solgte tørn efter ekstrakt af. september F For solgt bøgetræer i Søndre Fredskov efter ekstrakt af marts 1812 G For solgt egetræer i Bøgeskoven efter ekstrakt af 13. april H For solgt egetræer samme sted efter ekstrakt af 12. april I-K I oldengæld er indkommet efter udlagte lister L Efter hr. kammerherre grev Reventlows ordre overladt tørn og hegning til adskillige efter skovriderens fortegning M For udleveret egetømmer er indkommen savløn efter vedlagde specifikation 8. Indkøbt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter N Efter vedfølgende specifikation er indkøbt korn til grevskabet og betjentenes brug, samt til fourage for stutteriet Solgt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Til Raagsøs beboer 2 tønder ærter og til købmand Dorph skæpper landgilde hvede hvorfor er indkommet Ekstraordinære 1. Indfæstningspenge og recognitioner Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Christen Knudsen i Vesterborg betalt rester af ekstraafgifter og 7 års rente Ole Jensen betalt recognition af 2 tønder hartkorn af 8 8 Nøjsomgårds jorde Jens Larsen betalt recognition af Øster Kongstedgård hartkorn tønder 2 skæppe 1 fjedningskar 2 2/11 album Jens Rasmussen betalt recognition af 2 fjerdningskar 2½ album købt fra samme gård Peder Mikkelsen betalt ekstraafgift af Pennerodsgård tillige med 1 års rente Rasmus Jørgensen betalt resterende ekstraafgift af Saxtoftegård tillige med 8 års rente Niels Rasmussen i Bønnet betalt indfæstning efter resolution 0 0 af 13. august 1806 Erik Rasmussen på Ørslykke betalt recognition af 2 ham tilkøbte ege af hartkorn 2 skæpper 1 fjerdningskar 1 1/ album 1 15½ 1 15½ og 2 skæpper 3 fjerdningskar ½ album 1 2 5½ 1 2 5½ Hans Larsen betalt recognition af 3 skæpper 1 fjerdningskar /3 album hartkorn tilkøbt fra Laveledsgård Rasmus Andersen af samme Købesum af arvefæster Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ole Jensen betalt købesum af 2 tønder hartkorn tilkøbt sig fra Nøjsomgård Rasmus Skafte i Lindet betalt købesum af hans gård Christen Smed i Lindet ligeså af hans gård Hendrik Petersen i Svinsbjerg ligeså af Willadsgård Jeppe Jacobsen ligeså af Legholmgård Jens Rasmussen betalt købesum af 2 fjerdningskar 2½ album hartkorn tilkøbt fra Østre Kongstedgård Peder Lund i Vesterborg betalt foruden de den 9. december 1809 betalte 250 rigsdaler resten af købesummen Jørgen August i Nøbbet betalt købssum af skæpper 2 fjerdningskar 1½ album hartkorn tilkøbt sig fra Sandtoftegård Erik Helvig i Horslunde betalt købssum af en fag 2 skæpper 3 fjerdningskar ½ album tilkøbt fra gården Tuseborg Sigt og Sagefaldsbøder samt førlovspenge Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ingen. Stolestade, klokkepenge og tavlepenge Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ingen 5. I overformynderiet indbetalte arvemidler Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ole Skånings børn Johannes, Ingeborg og Karens arv efter skifte af 31. december 1798 Afgangen Peder Hansen i Svinsbjerg, hans børns arv efter skifte af 29. maj 1811 nemlig: Anders Pedersen 92 rigsdaler 1 mark 6 12/35 skilling Christen Pedersen 92 rigsdaler 1 mark 6 12/35 skilling Ane Margrethe Pedersen 6 rigsdaler 11 12/70 skilling

2 Hans Pedersen Graver i Nøbbet indbetalt hans vanvittige søster Grete Hansdatters arv efter skifte af 28. december 1810 ved 22 rigsdaler 5 mark 1 1/6 skilling samt indkommen fra en hende tilhørende ko 60 rigsdaler Peder Nakskov i Nøbbet indleveret rester af Hans Nakskovs 32 ½ 32 ½ børn arv efter skifte af 9. juni 1803 Ole Hansen i Vesterborg deponeret hans stedsøn Jens Jensen ved skifte af 5. november 1803 tilfaldet i arv Niels Jensen i Bønnet indleveret hans stedbørns arv efter skifte af 15. februar 1806 nemlig: Rasmus Nielsen 8 rigsdaler mark 15 5/8 skilling Mads Nielsen 8 rigsdaler mark 15 5/8 skilling Ane Nielsdatter 2 rigsdaler 2 mark 7 13/16 skilling Christiane Nielsdatter 2 rigsdaler 2 mark 7 13/16 skilling Forskellige indtægter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Christen Sørensens enke i Nakskov betalt jord [?] Nakskov 21 marker O For adskillige landgilde Nr. Udgift Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger Ordinære Rigsdaler Mark Skilling 1. Lønninger og pensioner Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 1 Fiskeren Anders Lund et års løn og måneds korn Gartner Peder Alhing ligeså Distriktskirurg Strikser et års løn 200 Land Phyhicus hr. doktor Bræstrup ligeså Birkedommer Dall i grevskabet 60 6 Skorstensfejer Lars Rasmussen er års løn 12 7 Thomas Knudsens enke et års pension 20 8 Forrige organist Fibiger ligeså Seminarielærer hr. Hansen hans kones pension Sogne -og landfoged Povel Mortensen et års løn [?] 11 Sogne- og landfoged Peder Hansen i Vesterborg ligeså 29 ligeså 12 Den mig som inspektør og forvalter nådigst tillagde løn Andre reglementerede udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 13 Biskop Boisen i Vesterborg de 3de højtidsoffrer 12 1 Sognepræsten hr. Garde i Horslunde ligeså Summa for brød og vin til kirkerne Kirkesanger Larsen de 3 højtidsoffrer samt korn samt korn Kirkesanger Sølling i Horslunde de 3 højtidsoffrer 2 18 Skolelærer Pedersen kirkelyspenge Brix i Mageltving offer, kirkelyspenge og for ornamentere af én af 20 Tarp i Lindet løn for organist og skolekorn Skoleholder Smith i Birket kirkelyspenge Skoleholder Møller i Nøbbølle ligeså Skoleholder Andersen i Nøbbet ligeså Skoleholder R. Hansen i Nordlunde ligeså Kirkedegen Mads Boesen i Horslunde et års løn Kirkedegen Anders Jespersen i Nøbbet ligeså Kirkedegen Sier Rasmussen i Lindet ligeså 6 28 Kirkedegen Peder Andersen i Vesterborg ligeså 8 29 Stævningsmand Anders Madsen i Tinghuse 5 30 Stævningsmand Lars Andersen i Skovby 5 31 Jordmoderen i Svinsbjerg pension efter resolution november Jordmoderen i Vedbye husleje 33 Jordmoderen i Langesø ligeså 3 De fattige i Vesterborg Hospital Provsten i Sønder Herred refusion af callente godset Præsten i Skovlænge refusion af mensalgodset for 8 tønder byg 37 Balgetjære Jacob Jørgensen i Vesterborg 3 38 Balgetjære Peder Bull i Horslunde 3 39 Balgetjære Hans Ruus i Birket 3 0 Skoleholder Pedersen for at spille orglet i Horslunde 22 1 Organisten i Briket efter resolution 5. november Efter kapitaltakst 2 Anders Skræders enke i Horslunde 3. Kirker, skoler og hovedgårdes vedligeholdelse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 3 Betalt Rasmus Rytter for adskillige reparationer ved Langesø skole Betalt Wentzels regning for adskillige tømmer, mur og snedker arbejde 5 Mathias Olsen i Nordlunde for at omsætte 22 favne af muren på Nordlunde kirkegård 6 Adskillige for at klien, røger m.m. på Pederstrup efter aftale 32 7 Anders Palt for murarbejde på stutteristalden 2 8 Lars Mathiasen for spande til brug ved murarbejde 9 Betalt for tækning på Pederstrup Johan Snedker for at sætte en bageovn i skovriderboligen Glarmester Peder Christensen for adskillige reparationer på 9 stutteristalden og Vesterborg skole 52 Rasmus Bonde for at hvidte Vesterborg skole 1 53 Kleinsmed Andreas Nielsen for adskillige arbejder på 61 3 Pederstrup og til fredsskovene 5 Peder Glarmester 8 55 Rasmus Rytter for noget Snedkerarbejde til Langesø skole 9 2

3 56 For arbejde ved Horslunde skole, er betalt efter regning 8 57 For reparationer på kirken samme sted efter kirkedegenens 33 2 regning 58 Ligeså for reparationer på skolen Murmester Wentzel for adskillige forrettet mure, tømmer og snedkerarbejde efter approberet regning dat 29. december 10. Materialers anskaffelse og vedligeholdelse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 60 Betalt købmand Dorphs regning på leveret havre og materialer for et år til 1. maj Friderik Alhing i Birket for 1½ tønde kalk Friderik Alhing for ½ tønde til Lindet skole 9 63 Betalt Rasmus Helvig for 6 [målenehed] langhalm 15 6 Rasmus Larsen i Ohre for 6 do Peder Friis for 12 do Købmand Dorphs regning af. januar 1812 approberet Økonomiske Udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 67 Betalt Frerik Møller for fiskning Rasmus Rasmussen i Vesterborg ligeså 6 69 Adskillige for at trække vod 70 Betalt Christen Jyde for en slagte ko Adskillige for at trække vod 5 72 Hans Christensen i Vedbye for at køre til Christianssæde med fiskeredskaber 73 For 2 slagte svin 60 7 Birkedommer Kølle for hvedemel til grevskabet og til frøken Holck 75 Gertrud Fiskers for at spinde 5 [måleenhed] hamp Anders Palt og Fredrik Møllere for at trække vod ved 2 Pederstrup 77 Købmand Gram i Nykøbing for 8 [måleenhed]mannagryn Stutteriets betreffende Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger a. Lønninger 78 Opsynsmand Rasmus Hansen et års løn og månedskorn 60 Resolution 5. oktober Staldkarl Jens Rasmussen ligeså Staldkarl Hans Olsen for 7½ måned Staldkarl Hans Plon ligeledes 7½ måned De 15. for at vide ved port 82 Staldkarl Hans Pedersen fra 1. november til 1. maj De 15. for at vide ved port b. Redskabers anskaffelse og vedligeholdelse 83 Betalt Morten Andersen i Lindet for en uge arbejdsvogn 1 8 Betalt Peder Christensen for at vogte stutteriet for hans 33 3 stedbørn 85 Smeden i Vesterborg efter regning af 26. marts Adskillige for at tage imod hør Peder Bonde for at vogte stutteriet 88 Betalt Lars Mathiesen for 6 spande 8 89 Morten Andersen for adskillige vognarbejde Smeden i Vesterborg for beslag m.m Sadelmager Jens Frederiksen Rebslager løn Hjulmanden for reparationer 6 1 c. Fourage 9 Efter stutmester Rasmus Hansens attest udmålt ½ 7. Til herskabets kasse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 95 Indsat imod kvittering af 20. maj Betalt hr. greve efter anmodning Ligeså Ligeså Ligeså Hans Excellence selv Hans Excellence ved hr. kammerherre greve Reventlow Indsandt imod kittering af 7. marts Betalt hr. kammerherre greve Reventlow Ligeså Ligeså Skovene Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger a. Betjentenes lønninger 106 Skovrider og Dannebrogsmand Wegge et års løn Opsynsmand ved plantagen Søren Plon ligeså Skovfoged Peder Ruus i Rosningen ligeså Skovfoged Jens Andersen ved Ludvigshave ligeså Skovfoged Hans Borre i Nøbbet ligeså Skovfoged Anders Skafte i Tinghuuse et års løn Skovfoged Jens Skafte i Skovhuse ligeså b. Savløn og Favnsætterpenge 113 Jens Poulsen i Vedbye for at skive favnebrænde 3 11 Christian Hansen og Rasmus Jørgensen ligeså for at skive tømmer 115 Betalt Rasmus Hai m. fl. for at skive tømmer Jens Larsen m. fl. for at skive brænde Rasmus Hai og Niels Væver for at skive tømmer Anders Degn og Jørgen Hemming for tømmer at skive 119 Hans Frost m. fl. for at skive egebrænde Niels Snedker og Jens Tage for do Hendrik Rytter m. fl. for do Poul Tue m. fl. ligeså Anders Degn og Rasmus Abiil m. fl. for at skive favnebrænde 109 og tømmer 12 Jens Tage og Niels Snedker for at skive favnebrænde Povl Tue og Morten Hauløkke ligeså Rasmus Hai og Niels Væver for at skive tømmer Rasmus Abiil m. fl. for at skive brænde Hans Kallemose m. fl. for at skive brænde 16 3

4 129 Hans Christian m. fl. for tømmerskive Jacob Spillemand for brænde at skive 6 c. Gravning, plantning, hegning og lugning etc. 131 Betalt Hans Sørensen i Lindet m. fl. for gravning og plantning Hans Olsen m. fl. for udhugning i Bøgeskoven Jørgen Gustavsen m. fl. for udhugning Rasmus Ibsen for ar hegne Peder Hindhe i Birket for at hegne Jens Blands i Bønnet for at hegne Hans Olsen m. fl. for udhugning i Bøgeskoven Hans Jyde og Jørgen Ruus for at hegne på Rosningen Jens Smed i Mageltving for adskilligt arbejde til fæstevæsnet 12 3 efter attesteret regning 10 Niels Væver for at hegne på Indtægten Smeden Niels Rudolfsen for adskillige skuffejern og spiger til 19 2 Plantagen 12 Niels Blands for at hegne på Rosningen Betalt adskillige husmænd for at skive tørn 12,0 pr [måleenhed] 1 Jens Peber m. fl. for gravning og plantning Jens Peber og Rasmus Abiil for gravning anretning i den 28 norden fredsskov 16 Adskillige for arbejde i Plantagen Ligeså efter regning af 21. december Hans Frost for arbejde i Plantagen Hans Jacob og Jacob Spillemand for udhugning i Rosningen Christen Læsøe ligeså i Ludvigshave Lars Sørensen og Christen Hansen ligeså Jens Blands hegnet på Store Elleskov Jens Nisse for udhugning i Ludvigshave Hans Sørensen m. fl. for udhugning i Rosningen Hans Knudsen for udhugning i Nørrerod Skoven Jens Blands for at hegne på Lille Elleskov Hans Jyde m. fl. for udhugning i Nørrerod Rasmus Olsen for adskillige hugge arbejde Adskillige for udhugning i Bøgeskoven Til adskillig brug udmålt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 160 Til adskillige fattige og fattigvæsnet i sognene Til høje herskabs eget brug Solgt til Raagøe beboere 1 2 Pengene ført til indtægter 10. Solgt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 163 Til købmand Dorph 5 Pengene ført til indtægter 11. Købt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 16 I dette Regnskabsår er efter den med litr N under indtægter indlagde specifikation indkøbt Ekstraordinære 1. Udskiftnings- og udflytningsomkostninger Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger Ingen 2. For Grøfters gravning Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 165 Hans Helvig og Hans Olsen for at grave en vejgrøft imellem 1 3 Horslunde og Nordlunde 166 Hans Christian for en vejgrøft ved Horslunde Niels Nakskov i Bønnet for et vandløbsoprensning ved 5 8 Pederstrup 168 Hans Andersen i Skovhuse for ar grave vej- og vandgrøft 2 samme sted 169 Søren Stryhn for en vejgrøft ved Skovhuse 170 Jens Adamsen for at grave nogle grøfter til at trække vandet 7 5 fra Pederstrup marker 171 Jens Blands ligeså samme sted Jens Callemose og Rasmus Mikkelsen for at grave en vejgrøft 5 på Horslunde gade 173 Hans Nordmand for at oprense en vandgrøft ved Pederstrup 2 Ellestykker 17 Jens Callemose for gravning på Horslunde gade Hans Christensen i Dalbygården for vejens indgrøftning over 5 hans marker 176 Rasmus Skafte i Lille Lindet ligeså Christen Pallesen i Store Lindet ligeså 3 3. Egebarkens aftagning, skrubning og transport Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 178 Betalt Morten Skræder i Nøbbet for afbarkning i Nørrerod Lars Glarmester, Niels Væver g Niels Plon ligeså i Skovhuse 97 Skov 180 Peder Badskier m. fl. for at afbarke ege i Bøgeskoven Morten Skræder for at afbarke ege 11. Udbetalte arvekapitaler og renter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 182 Betalt Mads Mortensen af Vesterborg hans hustrus Ane Nielsdatter i Overformynderiet udestående arv efter skifte af 23. marts rigsdaler 5 mark 16 skilling tillige 1/ års rente 1 mark 10 skilling 183 Betalt Knud Olsen Vesterborg 10 års rente af sine stiftbørns arv 18 Hans Sivartsen i Lindet ligeså Peder Nakskov i Nøbbet ligeledes Rasmus Andersen i Nøbbet 10 års rente af hans stiftbørns arv Peder Lund i Vesterborg ligeså 21 10

5 188 Peder Hansen hans stiftbørn Ane Jensdatters arv efter skifte af 5. november rigsdaler samt 2 års rente rigsdaler Rasmus Olsen i Svinsbjerg Birthe Thomasdatters renter Sier Knudsen på Bøgehavgården 1 års rente af sine børns arv Christen Knudsen i Vesterborg for hustruen Maren Nielsdatters arv efter skifte af 8. august 1785, 9. december 1795 og 11. december 1796 tilfalden arv rigsdaler 5 mark 7 6/7 skilling tilligemed 2 års rente 3 rigsdaler 3 mark 8 skilling Jørgen Madsen i Nøbbet et års rente af sine børns arv Jesper Andersen i Skovby ligeså 19 Niels Nielsen Kudsk i Bønnet hans hustrus arv efter skifte af november rigsdaler 5 skilling tilligemed 1 års rente 3 rigsdaler mark 13 skilling 195 Hans Christensen Vedby i års rente af sine børns arv 1 2½ 196 Niels Olsen af Baunsholt hans arv efter skifte af 3. december rigsdaler 1 mark 1 5/9 skilling tilligemed 2 års rente 3 rigsdaler mark 6 /9 skilling 197 Anders Jespersen i Nøbbet et års rente til 11. december af sin søns arv 198 Hendrik Petersen i Svinsbjerg af hans søns arv Hans Hansen i Horslunde af myndlingen Marie Sophies arv Hans Andersen Kahl i Skovhuse af hans stiftbørns arv 201 Hans Clemmensen i Langesø af hans børns arv 1 3 9½ 202 Jens Skafte i Skovhuse af hans datters arv Jens Larsen i Lindet af Rasmus Larsens datters arv Peder Madsen i Vesterborg af hans stiftbørns arv Hans Jensen i Nøbbet ligeså Mikkel Nielsen i Lindet ligeså 8 3 1½ 5. Forskellige og tilfældige udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 207 Betalt candidatus Fos ½ års gage efter hans Excellences 200 befaling 208 Forskudt Mads Jørgensens kone for rejse til København for at lære jordmodervidenskaben i rejsepenge Betalt Ole Nielsen i Mageltving for 2 bikuber til hr. Brix Apoteker Bagges regning på medicin Provst Satterup landmodets expenser Provst Schiern ligeså Guldsmed Lindgård for kalken at reparere til Vesterborg Kirke Christen Haugen i Horslunde for jordmoder huset at 12 istandsætte efter resulution af 28. september den Betalt hr. Garde hans Excellences bidrag til fattigvæsnet pro Skolelærer Larsen i Vesterborg for 2 stk. bikuber Seminarrist Christian Christiansen for sidste halve år Betalt hr. greve Fritz Reventlow 1 kvartal Betalt candidatus hr. Fos 1 kvartal Betalt seminarist Hans Nielsen ½ års kostpenge efter 35 resolution af 8. september 1809 den 9 post 221 Peder Skalet og Povel Thue for handlarger arbejde med en 7 stråkiste 222 Hans Ruus for at lukke vinduer op Betalt greve Fritz Søren Bonde for vogtning ved sandføre Candidatus Fox et kvartal Betalt Rasmus Hansen ved stutteriet den han ved resolution af 0 5. November tillagde gratification 227 Anders Fidsker ligeså Betalt pastor Birch i Vesterborg hr. Excellences bidrag til 16 Vesterborg og Birkets sogns fattige 229 Betalt Niels Borre i Nøbbet gratification efter resolution af 5. 0 november Thoms Thomsen i Mageltving til klæder til Morten Skovfogeds 30 søn efter resolution 6. oktober Betalt de Hejringe Mænd for skibstømmers udskibning Betalt Peder Alsing på Pederstrup den han ved resolution af 5 20 november 1811 tillagde gratification 233 Søren Plon i plantagen ligeså Betalt Jørgen Christensen for at forrette kystvogter for 9 stutersteren[?] og skovfogderne 235 Lars Wiholts enke godgørelse for grundgravning på hendes lod Betalt Sier Knudsen på Bøgehavgården for 1 stråkiste Do for en DO Skolelærer Trap for bikuben Skolelærer Sørensen ligeså Betalt skovfoged Hans Borre det han forundte tillæg for tønder grund efter kapitaltaksten 21 Betalt Hr. Garde deres Excellences bidrag til Horslunde sogns 100 fattige 22 Betalt Jens Skrædder i Horslunde for en stråkiste 3 23 Seminarist Erichsen kostpenge for ½ år efter resolution af 5 0 november Seminarist Hans Nielsen ligeså efter resolution 28. september Betalt synsmanden ved Horslunde og Nordlunde kirkers syn, for årene 1811 og

6 26 Skovfoged Jens Skafte i Skovhuse det han forundte tillæg til hans løn af 2 tønder grunde efter kapitals taxten Hans Christensen i Dalbygården efter resolution af november Skovfoged Søren Nielsen Plon tillæg til hans løn af 2 tønder 5 6 land efter kapital taxten 29 Skovfoged Jens Andersen ligeså Hans Sivardsen i Lundet for en stråkiste For at taksere gødningen i Tvede Skovhuse Efter Nordlunde kirkedegns regnskab indbetalt for adskillige Efter Vesterborg kirkedegns do Efter Birkets kirkedegns do Birkedommer Dall salæ for holde skovauktioner [?] Godtgøre 50 husmænd som har forrettet ugedage til 250 Pederstrup 258 [?] husmænd som har forettet ugedage til Skelstofte [?] husmænd som har forrettet ugedage i samme Betalt skipper Lars Olsen fra Raagøe fragt af herskabets 32 vinterprovisioner 261 Betalt afgift [?] Niels Rudolf i Svinsbjerg for [?] Apoteker Bagge hans regning af 30. november, efter afdrag af hans fattigalmise for tilbage at betale på samme og til uden no 210 vedlagte regning 26 [?] Skovfoged Anders Skafte tillæg af 2 tønder hvede efter års kapitaltakst 266 Skovrider Wegge den han ved resolution af 6. oktober tilstået godtgørelse af 10 tønder hvede efter forrige års kapitaltakst Den højgrevelige Excellences bidrag til skolekassen efter 280 reglementerne af 26. oktober 1781 og 19. november 1792 som i skolekassens regnskab er beregnet til indtægt, og altså har [?] Ligeledes renterne af grevinde Danneskiolds legat 0 Ligeledes renterne af de for Horslunde degnebolig og dens ½ jorde indkomne købssum 267 Af kongelige skatter og herskabelige afgifter går til omsorg 268 Betalt birkedommer Dall salæ for dem dette regskabsårs holdte brænde og tømmerauktioner 269 For papir til plakater og auktionssedler, og for plakater at [?] og auktioner at bekendtgøre fra maj 1810 til 1. maj Betalt skovrider Wegge i bydepenge 271 Betalt i porto af de fra deres Excellence og i godsets af [?] Godtgjort gårdmændene foede jord som af den ved udskiftningen er udlagt til husmændene 273 Godtgjort Jens Skafte i Skovhuse tobak på det for den hans gård forlagne ind [?] 27 Betalt birkedommer Dall salæ for de i året fra 1. maj 1810 til maj 1811 holdte skovauktioner 275 Ligeså for en materialeforretning i anledning af en ved [?] Betalt skovrider Wegge bydepenge [?] for året fra 1. maj til 1. maj Godtgøre husmændene for forrette [?] til Pederstrup i året fra maj 1810 til 1. maj Ligeså for forrette [?] i grevskabets [?] 92 3 Ligeså for forrette ugedage til Skelstofte Af kongelige skatter og herskabelige afgifter går til omsorg fra 1. maj 1810 til 1. maj

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger Kristian Grøntveds Dagbøger fra 13. november 1920 til 20. september 1921 Uddrag af dagbøger foretaget af Olaf Nedergaard 1 Lørdag den 13. november 1920. Pløjet N.22,23 og noget af 24 og 25. Møget under

Læs mere

Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til

Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til 1844 for brandforsikring på internettet under Statens

Læs mere

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920 Kristian Gøntveds dagbøger fra 10. januar 1920 til 12. november 1920 Lørdag, den 10. januar. Frost. Lidt blæst. Vind: SV. Arb.: Kristian og Julius begyndte af at tærske rug med 13 plejle. Malet 2 sække

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere