Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1."

Transkript

1 Skulle indkomme Er indkommet Udestår Nr. Indtægter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Ordinære Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling Beholdningen efter forrige regnskab A 1. Landgilde efter hervd følgende jordebog og beregning ½ ½ Hoveripenge efter samme jordebog Arvefæste afgift efter samme jordebog ½ ½. Hus og jordafgift efter samme Jordebog ½ ½ B 5. Tiendepenge og korn efter indlagte specification C 6. Forpagtningsafgift a) af Pederstrup ingen b) af Skelstofte hovedgård samt Hejringe bys tiende efter vedlagte specification 7. Indtægter af skovene Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter D For solgte udhugning efter ekstrakt af 13. juli E For solgte tørn efter ekstrakt af. september F For solgt bøgetræer i Søndre Fredskov efter ekstrakt af marts 1812 G For solgt egetræer i Bøgeskoven efter ekstrakt af 13. april H For solgt egetræer samme sted efter ekstrakt af 12. april I-K I oldengæld er indkommet efter udlagte lister L Efter hr. kammerherre grev Reventlows ordre overladt tørn og hegning til adskillige efter skovriderens fortegning M For udleveret egetømmer er indkommen savløn efter vedlagde specifikation 8. Indkøbt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter N Efter vedfølgende specifikation er indkøbt korn til grevskabet og betjentenes brug, samt til fourage for stutteriet Solgt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Til Raagsøs beboer 2 tønder ærter og til købmand Dorph skæpper landgilde hvede hvorfor er indkommet Ekstraordinære 1. Indfæstningspenge og recognitioner Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Christen Knudsen i Vesterborg betalt rester af ekstraafgifter og 7 års rente Ole Jensen betalt recognition af 2 tønder hartkorn af 8 8 Nøjsomgårds jorde Jens Larsen betalt recognition af Øster Kongstedgård hartkorn tønder 2 skæppe 1 fjedningskar 2 2/11 album Jens Rasmussen betalt recognition af 2 fjerdningskar 2½ album købt fra samme gård Peder Mikkelsen betalt ekstraafgift af Pennerodsgård tillige med 1 års rente Rasmus Jørgensen betalt resterende ekstraafgift af Saxtoftegård tillige med 8 års rente Niels Rasmussen i Bønnet betalt indfæstning efter resolution 0 0 af 13. august 1806 Erik Rasmussen på Ørslykke betalt recognition af 2 ham tilkøbte ege af hartkorn 2 skæpper 1 fjerdningskar 1 1/ album 1 15½ 1 15½ og 2 skæpper 3 fjerdningskar ½ album 1 2 5½ 1 2 5½ Hans Larsen betalt recognition af 3 skæpper 1 fjerdningskar /3 album hartkorn tilkøbt fra Laveledsgård Rasmus Andersen af samme Købesum af arvefæster Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ole Jensen betalt købesum af 2 tønder hartkorn tilkøbt sig fra Nøjsomgård Rasmus Skafte i Lindet betalt købesum af hans gård Christen Smed i Lindet ligeså af hans gård Hendrik Petersen i Svinsbjerg ligeså af Willadsgård Jeppe Jacobsen ligeså af Legholmgård Jens Rasmussen betalt købesum af 2 fjerdningskar 2½ album hartkorn tilkøbt fra Østre Kongstedgård Peder Lund i Vesterborg betalt foruden de den 9. december 1809 betalte 250 rigsdaler resten af købesummen Jørgen August i Nøbbet betalt købssum af skæpper 2 fjerdningskar 1½ album hartkorn tilkøbt sig fra Sandtoftegård Erik Helvig i Horslunde betalt købssum af en fag 2 skæpper 3 fjerdningskar ½ album tilkøbt fra gården Tuseborg Sigt og Sagefaldsbøder samt førlovspenge Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ingen. Stolestade, klokkepenge og tavlepenge Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ingen 5. I overformynderiet indbetalte arvemidler Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ole Skånings børn Johannes, Ingeborg og Karens arv efter skifte af 31. december 1798 Afgangen Peder Hansen i Svinsbjerg, hans børns arv efter skifte af 29. maj 1811 nemlig: Anders Pedersen 92 rigsdaler 1 mark 6 12/35 skilling Christen Pedersen 92 rigsdaler 1 mark 6 12/35 skilling Ane Margrethe Pedersen 6 rigsdaler 11 12/70 skilling

2 Hans Pedersen Graver i Nøbbet indbetalt hans vanvittige søster Grete Hansdatters arv efter skifte af 28. december 1810 ved 22 rigsdaler 5 mark 1 1/6 skilling samt indkommen fra en hende tilhørende ko 60 rigsdaler Peder Nakskov i Nøbbet indleveret rester af Hans Nakskovs 32 ½ 32 ½ børn arv efter skifte af 9. juni 1803 Ole Hansen i Vesterborg deponeret hans stedsøn Jens Jensen ved skifte af 5. november 1803 tilfaldet i arv Niels Jensen i Bønnet indleveret hans stedbørns arv efter skifte af 15. februar 1806 nemlig: Rasmus Nielsen 8 rigsdaler mark 15 5/8 skilling Mads Nielsen 8 rigsdaler mark 15 5/8 skilling Ane Nielsdatter 2 rigsdaler 2 mark 7 13/16 skilling Christiane Nielsdatter 2 rigsdaler 2 mark 7 13/16 skilling Forskellige indtægter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Christen Sørensens enke i Nakskov betalt jord [?] Nakskov 21 marker O For adskillige landgilde Nr. Udgift Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger Ordinære Rigsdaler Mark Skilling 1. Lønninger og pensioner Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 1 Fiskeren Anders Lund et års løn og måneds korn Gartner Peder Alhing ligeså Distriktskirurg Strikser et års løn 200 Land Phyhicus hr. doktor Bræstrup ligeså Birkedommer Dall i grevskabet 60 6 Skorstensfejer Lars Rasmussen er års løn 12 7 Thomas Knudsens enke et års pension 20 8 Forrige organist Fibiger ligeså Seminarielærer hr. Hansen hans kones pension Sogne -og landfoged Povel Mortensen et års løn [?] 11 Sogne- og landfoged Peder Hansen i Vesterborg ligeså 29 ligeså 12 Den mig som inspektør og forvalter nådigst tillagde løn Andre reglementerede udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 13 Biskop Boisen i Vesterborg de 3de højtidsoffrer 12 1 Sognepræsten hr. Garde i Horslunde ligeså Summa for brød og vin til kirkerne Kirkesanger Larsen de 3 højtidsoffrer samt korn samt korn Kirkesanger Sølling i Horslunde de 3 højtidsoffrer 2 18 Skolelærer Pedersen kirkelyspenge Brix i Mageltving offer, kirkelyspenge og for ornamentere af én af 20 Tarp i Lindet løn for organist og skolekorn Skoleholder Smith i Birket kirkelyspenge Skoleholder Møller i Nøbbølle ligeså Skoleholder Andersen i Nøbbet ligeså Skoleholder R. Hansen i Nordlunde ligeså Kirkedegen Mads Boesen i Horslunde et års løn Kirkedegen Anders Jespersen i Nøbbet ligeså Kirkedegen Sier Rasmussen i Lindet ligeså 6 28 Kirkedegen Peder Andersen i Vesterborg ligeså 8 29 Stævningsmand Anders Madsen i Tinghuse 5 30 Stævningsmand Lars Andersen i Skovby 5 31 Jordmoderen i Svinsbjerg pension efter resolution november Jordmoderen i Vedbye husleje 33 Jordmoderen i Langesø ligeså 3 De fattige i Vesterborg Hospital Provsten i Sønder Herred refusion af callente godset Præsten i Skovlænge refusion af mensalgodset for 8 tønder byg 37 Balgetjære Jacob Jørgensen i Vesterborg 3 38 Balgetjære Peder Bull i Horslunde 3 39 Balgetjære Hans Ruus i Birket 3 0 Skoleholder Pedersen for at spille orglet i Horslunde 22 1 Organisten i Briket efter resolution 5. november Efter kapitaltakst 2 Anders Skræders enke i Horslunde 3. Kirker, skoler og hovedgårdes vedligeholdelse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 3 Betalt Rasmus Rytter for adskillige reparationer ved Langesø skole Betalt Wentzels regning for adskillige tømmer, mur og snedker arbejde 5 Mathias Olsen i Nordlunde for at omsætte 22 favne af muren på Nordlunde kirkegård 6 Adskillige for at klien, røger m.m. på Pederstrup efter aftale 32 7 Anders Palt for murarbejde på stutteristalden 2 8 Lars Mathiasen for spande til brug ved murarbejde 9 Betalt for tækning på Pederstrup Johan Snedker for at sætte en bageovn i skovriderboligen Glarmester Peder Christensen for adskillige reparationer på 9 stutteristalden og Vesterborg skole 52 Rasmus Bonde for at hvidte Vesterborg skole 1 53 Kleinsmed Andreas Nielsen for adskillige arbejder på 61 3 Pederstrup og til fredsskovene 5 Peder Glarmester 8 55 Rasmus Rytter for noget Snedkerarbejde til Langesø skole 9 2

3 56 For arbejde ved Horslunde skole, er betalt efter regning 8 57 For reparationer på kirken samme sted efter kirkedegenens 33 2 regning 58 Ligeså for reparationer på skolen Murmester Wentzel for adskillige forrettet mure, tømmer og snedkerarbejde efter approberet regning dat 29. december 10. Materialers anskaffelse og vedligeholdelse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 60 Betalt købmand Dorphs regning på leveret havre og materialer for et år til 1. maj Friderik Alhing i Birket for 1½ tønde kalk Friderik Alhing for ½ tønde til Lindet skole 9 63 Betalt Rasmus Helvig for 6 [målenehed] langhalm 15 6 Rasmus Larsen i Ohre for 6 do Peder Friis for 12 do Købmand Dorphs regning af. januar 1812 approberet Økonomiske Udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 67 Betalt Frerik Møller for fiskning Rasmus Rasmussen i Vesterborg ligeså 6 69 Adskillige for at trække vod 70 Betalt Christen Jyde for en slagte ko Adskillige for at trække vod 5 72 Hans Christensen i Vedbye for at køre til Christianssæde med fiskeredskaber 73 For 2 slagte svin 60 7 Birkedommer Kølle for hvedemel til grevskabet og til frøken Holck 75 Gertrud Fiskers for at spinde 5 [måleenhed] hamp Anders Palt og Fredrik Møllere for at trække vod ved 2 Pederstrup 77 Købmand Gram i Nykøbing for 8 [måleenhed]mannagryn Stutteriets betreffende Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger a. Lønninger 78 Opsynsmand Rasmus Hansen et års løn og månedskorn 60 Resolution 5. oktober Staldkarl Jens Rasmussen ligeså Staldkarl Hans Olsen for 7½ måned Staldkarl Hans Plon ligeledes 7½ måned De 15. for at vide ved port 82 Staldkarl Hans Pedersen fra 1. november til 1. maj De 15. for at vide ved port b. Redskabers anskaffelse og vedligeholdelse 83 Betalt Morten Andersen i Lindet for en uge arbejdsvogn 1 8 Betalt Peder Christensen for at vogte stutteriet for hans 33 3 stedbørn 85 Smeden i Vesterborg efter regning af 26. marts Adskillige for at tage imod hør Peder Bonde for at vogte stutteriet 88 Betalt Lars Mathiesen for 6 spande 8 89 Morten Andersen for adskillige vognarbejde Smeden i Vesterborg for beslag m.m Sadelmager Jens Frederiksen Rebslager løn Hjulmanden for reparationer 6 1 c. Fourage 9 Efter stutmester Rasmus Hansens attest udmålt ½ 7. Til herskabets kasse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 95 Indsat imod kvittering af 20. maj Betalt hr. greve efter anmodning Ligeså Ligeså Ligeså Hans Excellence selv Hans Excellence ved hr. kammerherre greve Reventlow Indsandt imod kittering af 7. marts Betalt hr. kammerherre greve Reventlow Ligeså Ligeså Skovene Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger a. Betjentenes lønninger 106 Skovrider og Dannebrogsmand Wegge et års løn Opsynsmand ved plantagen Søren Plon ligeså Skovfoged Peder Ruus i Rosningen ligeså Skovfoged Jens Andersen ved Ludvigshave ligeså Skovfoged Hans Borre i Nøbbet ligeså Skovfoged Anders Skafte i Tinghuuse et års løn Skovfoged Jens Skafte i Skovhuse ligeså b. Savløn og Favnsætterpenge 113 Jens Poulsen i Vedbye for at skive favnebrænde 3 11 Christian Hansen og Rasmus Jørgensen ligeså for at skive tømmer 115 Betalt Rasmus Hai m. fl. for at skive tømmer Jens Larsen m. fl. for at skive brænde Rasmus Hai og Niels Væver for at skive tømmer Anders Degn og Jørgen Hemming for tømmer at skive 119 Hans Frost m. fl. for at skive egebrænde Niels Snedker og Jens Tage for do Hendrik Rytter m. fl. for do Poul Tue m. fl. ligeså Anders Degn og Rasmus Abiil m. fl. for at skive favnebrænde 109 og tømmer 12 Jens Tage og Niels Snedker for at skive favnebrænde Povl Tue og Morten Hauløkke ligeså Rasmus Hai og Niels Væver for at skive tømmer Rasmus Abiil m. fl. for at skive brænde Hans Kallemose m. fl. for at skive brænde 16 3

4 129 Hans Christian m. fl. for tømmerskive Jacob Spillemand for brænde at skive 6 c. Gravning, plantning, hegning og lugning etc. 131 Betalt Hans Sørensen i Lindet m. fl. for gravning og plantning Hans Olsen m. fl. for udhugning i Bøgeskoven Jørgen Gustavsen m. fl. for udhugning Rasmus Ibsen for ar hegne Peder Hindhe i Birket for at hegne Jens Blands i Bønnet for at hegne Hans Olsen m. fl. for udhugning i Bøgeskoven Hans Jyde og Jørgen Ruus for at hegne på Rosningen Jens Smed i Mageltving for adskilligt arbejde til fæstevæsnet 12 3 efter attesteret regning 10 Niels Væver for at hegne på Indtægten Smeden Niels Rudolfsen for adskillige skuffejern og spiger til 19 2 Plantagen 12 Niels Blands for at hegne på Rosningen Betalt adskillige husmænd for at skive tørn 12,0 pr [måleenhed] 1 Jens Peber m. fl. for gravning og plantning Jens Peber og Rasmus Abiil for gravning anretning i den 28 norden fredsskov 16 Adskillige for arbejde i Plantagen Ligeså efter regning af 21. december Hans Frost for arbejde i Plantagen Hans Jacob og Jacob Spillemand for udhugning i Rosningen Christen Læsøe ligeså i Ludvigshave Lars Sørensen og Christen Hansen ligeså Jens Blands hegnet på Store Elleskov Jens Nisse for udhugning i Ludvigshave Hans Sørensen m. fl. for udhugning i Rosningen Hans Knudsen for udhugning i Nørrerod Skoven Jens Blands for at hegne på Lille Elleskov Hans Jyde m. fl. for udhugning i Nørrerod Rasmus Olsen for adskillige hugge arbejde Adskillige for udhugning i Bøgeskoven Til adskillig brug udmålt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 160 Til adskillige fattige og fattigvæsnet i sognene Til høje herskabs eget brug Solgt til Raagøe beboere 1 2 Pengene ført til indtægter 10. Solgt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 163 Til købmand Dorph 5 Pengene ført til indtægter 11. Købt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 16 I dette Regnskabsår er efter den med litr N under indtægter indlagde specifikation indkøbt Ekstraordinære 1. Udskiftnings- og udflytningsomkostninger Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger Ingen 2. For Grøfters gravning Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 165 Hans Helvig og Hans Olsen for at grave en vejgrøft imellem 1 3 Horslunde og Nordlunde 166 Hans Christian for en vejgrøft ved Horslunde Niels Nakskov i Bønnet for et vandløbsoprensning ved 5 8 Pederstrup 168 Hans Andersen i Skovhuse for ar grave vej- og vandgrøft 2 samme sted 169 Søren Stryhn for en vejgrøft ved Skovhuse 170 Jens Adamsen for at grave nogle grøfter til at trække vandet 7 5 fra Pederstrup marker 171 Jens Blands ligeså samme sted Jens Callemose og Rasmus Mikkelsen for at grave en vejgrøft 5 på Horslunde gade 173 Hans Nordmand for at oprense en vandgrøft ved Pederstrup 2 Ellestykker 17 Jens Callemose for gravning på Horslunde gade Hans Christensen i Dalbygården for vejens indgrøftning over 5 hans marker 176 Rasmus Skafte i Lille Lindet ligeså Christen Pallesen i Store Lindet ligeså 3 3. Egebarkens aftagning, skrubning og transport Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 178 Betalt Morten Skræder i Nøbbet for afbarkning i Nørrerod Lars Glarmester, Niels Væver g Niels Plon ligeså i Skovhuse 97 Skov 180 Peder Badskier m. fl. for at afbarke ege i Bøgeskoven Morten Skræder for at afbarke ege 11. Udbetalte arvekapitaler og renter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 182 Betalt Mads Mortensen af Vesterborg hans hustrus Ane Nielsdatter i Overformynderiet udestående arv efter skifte af 23. marts rigsdaler 5 mark 16 skilling tillige 1/ års rente 1 mark 10 skilling 183 Betalt Knud Olsen Vesterborg 10 års rente af sine stiftbørns arv 18 Hans Sivartsen i Lindet ligeså Peder Nakskov i Nøbbet ligeledes Rasmus Andersen i Nøbbet 10 års rente af hans stiftbørns arv Peder Lund i Vesterborg ligeså 21 10

5 188 Peder Hansen hans stiftbørn Ane Jensdatters arv efter skifte af 5. november rigsdaler samt 2 års rente rigsdaler Rasmus Olsen i Svinsbjerg Birthe Thomasdatters renter Sier Knudsen på Bøgehavgården 1 års rente af sine børns arv Christen Knudsen i Vesterborg for hustruen Maren Nielsdatters arv efter skifte af 8. august 1785, 9. december 1795 og 11. december 1796 tilfalden arv rigsdaler 5 mark 7 6/7 skilling tilligemed 2 års rente 3 rigsdaler 3 mark 8 skilling Jørgen Madsen i Nøbbet et års rente af sine børns arv Jesper Andersen i Skovby ligeså 19 Niels Nielsen Kudsk i Bønnet hans hustrus arv efter skifte af november rigsdaler 5 skilling tilligemed 1 års rente 3 rigsdaler mark 13 skilling 195 Hans Christensen Vedby i års rente af sine børns arv 1 2½ 196 Niels Olsen af Baunsholt hans arv efter skifte af 3. december rigsdaler 1 mark 1 5/9 skilling tilligemed 2 års rente 3 rigsdaler mark 6 /9 skilling 197 Anders Jespersen i Nøbbet et års rente til 11. december af sin søns arv 198 Hendrik Petersen i Svinsbjerg af hans søns arv Hans Hansen i Horslunde af myndlingen Marie Sophies arv Hans Andersen Kahl i Skovhuse af hans stiftbørns arv 201 Hans Clemmensen i Langesø af hans børns arv 1 3 9½ 202 Jens Skafte i Skovhuse af hans datters arv Jens Larsen i Lindet af Rasmus Larsens datters arv Peder Madsen i Vesterborg af hans stiftbørns arv Hans Jensen i Nøbbet ligeså Mikkel Nielsen i Lindet ligeså 8 3 1½ 5. Forskellige og tilfældige udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 207 Betalt candidatus Fos ½ års gage efter hans Excellences 200 befaling 208 Forskudt Mads Jørgensens kone for rejse til København for at lære jordmodervidenskaben i rejsepenge Betalt Ole Nielsen i Mageltving for 2 bikuber til hr. Brix Apoteker Bagges regning på medicin Provst Satterup landmodets expenser Provst Schiern ligeså Guldsmed Lindgård for kalken at reparere til Vesterborg Kirke Christen Haugen i Horslunde for jordmoder huset at 12 istandsætte efter resulution af 28. september den Betalt hr. Garde hans Excellences bidrag til fattigvæsnet pro Skolelærer Larsen i Vesterborg for 2 stk. bikuber Seminarrist Christian Christiansen for sidste halve år Betalt hr. greve Fritz Reventlow 1 kvartal Betalt candidatus hr. Fos 1 kvartal Betalt seminarist Hans Nielsen ½ års kostpenge efter 35 resolution af 8. september 1809 den 9 post 221 Peder Skalet og Povel Thue for handlarger arbejde med en 7 stråkiste 222 Hans Ruus for at lukke vinduer op Betalt greve Fritz Søren Bonde for vogtning ved sandføre Candidatus Fox et kvartal Betalt Rasmus Hansen ved stutteriet den han ved resolution af 0 5. November tillagde gratification 227 Anders Fidsker ligeså Betalt pastor Birch i Vesterborg hr. Excellences bidrag til 16 Vesterborg og Birkets sogns fattige 229 Betalt Niels Borre i Nøbbet gratification efter resolution af 5. 0 november Thoms Thomsen i Mageltving til klæder til Morten Skovfogeds 30 søn efter resolution 6. oktober Betalt de Hejringe Mænd for skibstømmers udskibning Betalt Peder Alsing på Pederstrup den han ved resolution af 5 20 november 1811 tillagde gratification 233 Søren Plon i plantagen ligeså Betalt Jørgen Christensen for at forrette kystvogter for 9 stutersteren[?] og skovfogderne 235 Lars Wiholts enke godgørelse for grundgravning på hendes lod Betalt Sier Knudsen på Bøgehavgården for 1 stråkiste Do for en DO Skolelærer Trap for bikuben Skolelærer Sørensen ligeså Betalt skovfoged Hans Borre det han forundte tillæg for tønder grund efter kapitaltaksten 21 Betalt Hr. Garde deres Excellences bidrag til Horslunde sogns 100 fattige 22 Betalt Jens Skrædder i Horslunde for en stråkiste 3 23 Seminarist Erichsen kostpenge for ½ år efter resolution af 5 0 november Seminarist Hans Nielsen ligeså efter resolution 28. september Betalt synsmanden ved Horslunde og Nordlunde kirkers syn, for årene 1811 og

6 26 Skovfoged Jens Skafte i Skovhuse det han forundte tillæg til hans løn af 2 tønder grunde efter kapitals taxten Hans Christensen i Dalbygården efter resolution af november Skovfoged Søren Nielsen Plon tillæg til hans løn af 2 tønder 5 6 land efter kapital taxten 29 Skovfoged Jens Andersen ligeså Hans Sivardsen i Lundet for en stråkiste For at taksere gødningen i Tvede Skovhuse Efter Nordlunde kirkedegns regnskab indbetalt for adskillige Efter Vesterborg kirkedegns do Efter Birkets kirkedegns do Birkedommer Dall salæ for holde skovauktioner [?] Godtgøre 50 husmænd som har forrettet ugedage til 250 Pederstrup 258 [?] husmænd som har forettet ugedage til Skelstofte [?] husmænd som har forrettet ugedage i samme Betalt skipper Lars Olsen fra Raagøe fragt af herskabets 32 vinterprovisioner 261 Betalt afgift [?] Niels Rudolf i Svinsbjerg for [?] Apoteker Bagge hans regning af 30. november, efter afdrag af hans fattigalmise for tilbage at betale på samme og til uden no 210 vedlagte regning 26 [?] Skovfoged Anders Skafte tillæg af 2 tønder hvede efter års kapitaltakst 266 Skovrider Wegge den han ved resolution af 6. oktober tilstået godtgørelse af 10 tønder hvede efter forrige års kapitaltakst Den højgrevelige Excellences bidrag til skolekassen efter 280 reglementerne af 26. oktober 1781 og 19. november 1792 som i skolekassens regnskab er beregnet til indtægt, og altså har [?] Ligeledes renterne af grevinde Danneskiolds legat 0 Ligeledes renterne af de for Horslunde degnebolig og dens ½ jorde indkomne købssum 267 Af kongelige skatter og herskabelige afgifter går til omsorg 268 Betalt birkedommer Dall salæ for dem dette regskabsårs holdte brænde og tømmerauktioner 269 For papir til plakater og auktionssedler, og for plakater at [?] og auktioner at bekendtgøre fra maj 1810 til 1. maj Betalt skovrider Wegge i bydepenge 271 Betalt i porto af de fra deres Excellence og i godsets af [?] Godtgjort gårdmændene foede jord som af den ved udskiftningen er udlagt til husmændene 273 Godtgjort Jens Skafte i Skovhuse tobak på det for den hans gård forlagne ind [?] 27 Betalt birkedommer Dall salæ for de i året fra 1. maj 1810 til maj 1811 holdte skovauktioner 275 Ligeså for en materialeforretning i anledning af en ved [?] Betalt skovrider Wegge bydepenge [?] for året fra 1. maj til 1. maj Godtgøre husmændene for forrette [?] til Pederstrup i året fra maj 1810 til 1. maj Ligeså for forrette [?] i grevskabets [?] 92 3 Ligeså for forrette ugedage til Skelstofte Af kongelige skatter og herskabelige afgifter går til omsorg fra 1. maj 1810 til 1. maj

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Storvorde-Sejlflod fattigkommission 1803. Mødet på Klarupgaard

Storvorde-Sejlflod fattigkommission 1803. Mødet på Klarupgaard Storvorde-Sejlflod fattigkommission 1803 Mødet på Klarupgaard 15. december 1803 mødtes en gruppe mænd på herregården Klarupgaard. Nærmere bestemt drejede det sig om gårdmændene Niels Poulsen og Christen

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller Ved et større restaurering arbejde i 1930 anskaffede kirken nye bænke. Måske var det kirkens første træbænke, der blev udskiftet? I et gammelt dokument fra 1769

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere