Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1."

Transkript

1 Skulle indkomme Er indkommet Udestår Nr. Indtægter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Ordinære Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling Beholdningen efter forrige regnskab A 1. Landgilde efter hervd følgende jordebog og beregning ½ ½ Hoveripenge efter samme jordebog Arvefæste afgift efter samme jordebog ½ ½. Hus og jordafgift efter samme Jordebog ½ ½ B 5. Tiendepenge og korn efter indlagte specification C 6. Forpagtningsafgift a) af Pederstrup ingen b) af Skelstofte hovedgård samt Hejringe bys tiende efter vedlagte specification 7. Indtægter af skovene Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter D For solgte udhugning efter ekstrakt af 13. juli E For solgte tørn efter ekstrakt af. september F For solgt bøgetræer i Søndre Fredskov efter ekstrakt af marts 1812 G For solgt egetræer i Bøgeskoven efter ekstrakt af 13. april H For solgt egetræer samme sted efter ekstrakt af 12. april I-K I oldengæld er indkommet efter udlagte lister L Efter hr. kammerherre grev Reventlows ordre overladt tørn og hegning til adskillige efter skovriderens fortegning M For udleveret egetømmer er indkommen savløn efter vedlagde specifikation 8. Indkøbt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter N Efter vedfølgende specifikation er indkøbt korn til grevskabet og betjentenes brug, samt til fourage for stutteriet Solgt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Til Raagsøs beboer 2 tønder ærter og til købmand Dorph skæpper landgilde hvede hvorfor er indkommet Ekstraordinære 1. Indfæstningspenge og recognitioner Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Christen Knudsen i Vesterborg betalt rester af ekstraafgifter og 7 års rente Ole Jensen betalt recognition af 2 tønder hartkorn af 8 8 Nøjsomgårds jorde Jens Larsen betalt recognition af Øster Kongstedgård hartkorn tønder 2 skæppe 1 fjedningskar 2 2/11 album Jens Rasmussen betalt recognition af 2 fjerdningskar 2½ album købt fra samme gård Peder Mikkelsen betalt ekstraafgift af Pennerodsgård tillige med 1 års rente Rasmus Jørgensen betalt resterende ekstraafgift af Saxtoftegård tillige med 8 års rente Niels Rasmussen i Bønnet betalt indfæstning efter resolution 0 0 af 13. august 1806 Erik Rasmussen på Ørslykke betalt recognition af 2 ham tilkøbte ege af hartkorn 2 skæpper 1 fjerdningskar 1 1/ album 1 15½ 1 15½ og 2 skæpper 3 fjerdningskar ½ album 1 2 5½ 1 2 5½ Hans Larsen betalt recognition af 3 skæpper 1 fjerdningskar /3 album hartkorn tilkøbt fra Laveledsgård Rasmus Andersen af samme Købesum af arvefæster Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ole Jensen betalt købesum af 2 tønder hartkorn tilkøbt sig fra Nøjsomgård Rasmus Skafte i Lindet betalt købesum af hans gård Christen Smed i Lindet ligeså af hans gård Hendrik Petersen i Svinsbjerg ligeså af Willadsgård Jeppe Jacobsen ligeså af Legholmgård Jens Rasmussen betalt købesum af 2 fjerdningskar 2½ album hartkorn tilkøbt fra Østre Kongstedgård Peder Lund i Vesterborg betalt foruden de den 9. december 1809 betalte 250 rigsdaler resten af købesummen Jørgen August i Nøbbet betalt købssum af skæpper 2 fjerdningskar 1½ album hartkorn tilkøbt sig fra Sandtoftegård Erik Helvig i Horslunde betalt købssum af en fag 2 skæpper 3 fjerdningskar ½ album tilkøbt fra gården Tuseborg Sigt og Sagefaldsbøder samt førlovspenge Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ingen. Stolestade, klokkepenge og tavlepenge Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ingen 5. I overformynderiet indbetalte arvemidler Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Ole Skånings børn Johannes, Ingeborg og Karens arv efter skifte af 31. december 1798 Afgangen Peder Hansen i Svinsbjerg, hans børns arv efter skifte af 29. maj 1811 nemlig: Anders Pedersen 92 rigsdaler 1 mark 6 12/35 skilling Christen Pedersen 92 rigsdaler 1 mark 6 12/35 skilling Ane Margrethe Pedersen 6 rigsdaler 11 12/70 skilling

2 Hans Pedersen Graver i Nøbbet indbetalt hans vanvittige søster Grete Hansdatters arv efter skifte af 28. december 1810 ved 22 rigsdaler 5 mark 1 1/6 skilling samt indkommen fra en hende tilhørende ko 60 rigsdaler Peder Nakskov i Nøbbet indleveret rester af Hans Nakskovs 32 ½ 32 ½ børn arv efter skifte af 9. juni 1803 Ole Hansen i Vesterborg deponeret hans stedsøn Jens Jensen ved skifte af 5. november 1803 tilfaldet i arv Niels Jensen i Bønnet indleveret hans stedbørns arv efter skifte af 15. februar 1806 nemlig: Rasmus Nielsen 8 rigsdaler mark 15 5/8 skilling Mads Nielsen 8 rigsdaler mark 15 5/8 skilling Ane Nielsdatter 2 rigsdaler 2 mark 7 13/16 skilling Christiane Nielsdatter 2 rigsdaler 2 mark 7 13/16 skilling Forskellige indtægter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Christen Sørensens enke i Nakskov betalt jord [?] Nakskov 21 marker O For adskillige landgilde Nr. Udgift Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger Ordinære Rigsdaler Mark Skilling 1. Lønninger og pensioner Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 1 Fiskeren Anders Lund et års løn og måneds korn Gartner Peder Alhing ligeså Distriktskirurg Strikser et års løn 200 Land Phyhicus hr. doktor Bræstrup ligeså Birkedommer Dall i grevskabet 60 6 Skorstensfejer Lars Rasmussen er års løn 12 7 Thomas Knudsens enke et års pension 20 8 Forrige organist Fibiger ligeså Seminarielærer hr. Hansen hans kones pension Sogne -og landfoged Povel Mortensen et års løn [?] 11 Sogne- og landfoged Peder Hansen i Vesterborg ligeså 29 ligeså 12 Den mig som inspektør og forvalter nådigst tillagde løn Andre reglementerede udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 13 Biskop Boisen i Vesterborg de 3de højtidsoffrer 12 1 Sognepræsten hr. Garde i Horslunde ligeså Summa for brød og vin til kirkerne Kirkesanger Larsen de 3 højtidsoffrer samt korn samt korn Kirkesanger Sølling i Horslunde de 3 højtidsoffrer 2 18 Skolelærer Pedersen kirkelyspenge Brix i Mageltving offer, kirkelyspenge og for ornamentere af én af 20 Tarp i Lindet løn for organist og skolekorn Skoleholder Smith i Birket kirkelyspenge Skoleholder Møller i Nøbbølle ligeså Skoleholder Andersen i Nøbbet ligeså Skoleholder R. Hansen i Nordlunde ligeså Kirkedegen Mads Boesen i Horslunde et års løn Kirkedegen Anders Jespersen i Nøbbet ligeså Kirkedegen Sier Rasmussen i Lindet ligeså 6 28 Kirkedegen Peder Andersen i Vesterborg ligeså 8 29 Stævningsmand Anders Madsen i Tinghuse 5 30 Stævningsmand Lars Andersen i Skovby 5 31 Jordmoderen i Svinsbjerg pension efter resolution november Jordmoderen i Vedbye husleje 33 Jordmoderen i Langesø ligeså 3 De fattige i Vesterborg Hospital Provsten i Sønder Herred refusion af callente godset Præsten i Skovlænge refusion af mensalgodset for 8 tønder byg 37 Balgetjære Jacob Jørgensen i Vesterborg 3 38 Balgetjære Peder Bull i Horslunde 3 39 Balgetjære Hans Ruus i Birket 3 0 Skoleholder Pedersen for at spille orglet i Horslunde 22 1 Organisten i Briket efter resolution 5. november Efter kapitaltakst 2 Anders Skræders enke i Horslunde 3. Kirker, skoler og hovedgårdes vedligeholdelse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 3 Betalt Rasmus Rytter for adskillige reparationer ved Langesø skole Betalt Wentzels regning for adskillige tømmer, mur og snedker arbejde 5 Mathias Olsen i Nordlunde for at omsætte 22 favne af muren på Nordlunde kirkegård 6 Adskillige for at klien, røger m.m. på Pederstrup efter aftale 32 7 Anders Palt for murarbejde på stutteristalden 2 8 Lars Mathiasen for spande til brug ved murarbejde 9 Betalt for tækning på Pederstrup Johan Snedker for at sætte en bageovn i skovriderboligen Glarmester Peder Christensen for adskillige reparationer på 9 stutteristalden og Vesterborg skole 52 Rasmus Bonde for at hvidte Vesterborg skole 1 53 Kleinsmed Andreas Nielsen for adskillige arbejder på 61 3 Pederstrup og til fredsskovene 5 Peder Glarmester 8 55 Rasmus Rytter for noget Snedkerarbejde til Langesø skole 9 2

3 56 For arbejde ved Horslunde skole, er betalt efter regning 8 57 For reparationer på kirken samme sted efter kirkedegenens 33 2 regning 58 Ligeså for reparationer på skolen Murmester Wentzel for adskillige forrettet mure, tømmer og snedkerarbejde efter approberet regning dat 29. december 10. Materialers anskaffelse og vedligeholdelse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 60 Betalt købmand Dorphs regning på leveret havre og materialer for et år til 1. maj Friderik Alhing i Birket for 1½ tønde kalk Friderik Alhing for ½ tønde til Lindet skole 9 63 Betalt Rasmus Helvig for 6 [målenehed] langhalm 15 6 Rasmus Larsen i Ohre for 6 do Peder Friis for 12 do Købmand Dorphs regning af. januar 1812 approberet Økonomiske Udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 67 Betalt Frerik Møller for fiskning Rasmus Rasmussen i Vesterborg ligeså 6 69 Adskillige for at trække vod 70 Betalt Christen Jyde for en slagte ko Adskillige for at trække vod 5 72 Hans Christensen i Vedbye for at køre til Christianssæde med fiskeredskaber 73 For 2 slagte svin 60 7 Birkedommer Kølle for hvedemel til grevskabet og til frøken Holck 75 Gertrud Fiskers for at spinde 5 [måleenhed] hamp Anders Palt og Fredrik Møllere for at trække vod ved 2 Pederstrup 77 Købmand Gram i Nykøbing for 8 [måleenhed]mannagryn Stutteriets betreffende Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger a. Lønninger 78 Opsynsmand Rasmus Hansen et års løn og månedskorn 60 Resolution 5. oktober Staldkarl Jens Rasmussen ligeså Staldkarl Hans Olsen for 7½ måned Staldkarl Hans Plon ligeledes 7½ måned De 15. for at vide ved port 82 Staldkarl Hans Pedersen fra 1. november til 1. maj De 15. for at vide ved port b. Redskabers anskaffelse og vedligeholdelse 83 Betalt Morten Andersen i Lindet for en uge arbejdsvogn 1 8 Betalt Peder Christensen for at vogte stutteriet for hans 33 3 stedbørn 85 Smeden i Vesterborg efter regning af 26. marts Adskillige for at tage imod hør Peder Bonde for at vogte stutteriet 88 Betalt Lars Mathiesen for 6 spande 8 89 Morten Andersen for adskillige vognarbejde Smeden i Vesterborg for beslag m.m Sadelmager Jens Frederiksen Rebslager løn Hjulmanden for reparationer 6 1 c. Fourage 9 Efter stutmester Rasmus Hansens attest udmålt ½ 7. Til herskabets kasse Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 95 Indsat imod kvittering af 20. maj Betalt hr. greve efter anmodning Ligeså Ligeså Ligeså Hans Excellence selv Hans Excellence ved hr. kammerherre greve Reventlow Indsandt imod kittering af 7. marts Betalt hr. kammerherre greve Reventlow Ligeså Ligeså Skovene Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger a. Betjentenes lønninger 106 Skovrider og Dannebrogsmand Wegge et års løn Opsynsmand ved plantagen Søren Plon ligeså Skovfoged Peder Ruus i Rosningen ligeså Skovfoged Jens Andersen ved Ludvigshave ligeså Skovfoged Hans Borre i Nøbbet ligeså Skovfoged Anders Skafte i Tinghuuse et års løn Skovfoged Jens Skafte i Skovhuse ligeså b. Savløn og Favnsætterpenge 113 Jens Poulsen i Vedbye for at skive favnebrænde 3 11 Christian Hansen og Rasmus Jørgensen ligeså for at skive tømmer 115 Betalt Rasmus Hai m. fl. for at skive tømmer Jens Larsen m. fl. for at skive brænde Rasmus Hai og Niels Væver for at skive tømmer Anders Degn og Jørgen Hemming for tømmer at skive 119 Hans Frost m. fl. for at skive egebrænde Niels Snedker og Jens Tage for do Hendrik Rytter m. fl. for do Poul Tue m. fl. ligeså Anders Degn og Rasmus Abiil m. fl. for at skive favnebrænde 109 og tømmer 12 Jens Tage og Niels Snedker for at skive favnebrænde Povl Tue og Morten Hauløkke ligeså Rasmus Hai og Niels Væver for at skive tømmer Rasmus Abiil m. fl. for at skive brænde Hans Kallemose m. fl. for at skive brænde 16 3

4 129 Hans Christian m. fl. for tømmerskive Jacob Spillemand for brænde at skive 6 c. Gravning, plantning, hegning og lugning etc. 131 Betalt Hans Sørensen i Lindet m. fl. for gravning og plantning Hans Olsen m. fl. for udhugning i Bøgeskoven Jørgen Gustavsen m. fl. for udhugning Rasmus Ibsen for ar hegne Peder Hindhe i Birket for at hegne Jens Blands i Bønnet for at hegne Hans Olsen m. fl. for udhugning i Bøgeskoven Hans Jyde og Jørgen Ruus for at hegne på Rosningen Jens Smed i Mageltving for adskilligt arbejde til fæstevæsnet 12 3 efter attesteret regning 10 Niels Væver for at hegne på Indtægten Smeden Niels Rudolfsen for adskillige skuffejern og spiger til 19 2 Plantagen 12 Niels Blands for at hegne på Rosningen Betalt adskillige husmænd for at skive tørn 12,0 pr [måleenhed] 1 Jens Peber m. fl. for gravning og plantning Jens Peber og Rasmus Abiil for gravning anretning i den 28 norden fredsskov 16 Adskillige for arbejde i Plantagen Ligeså efter regning af 21. december Hans Frost for arbejde i Plantagen Hans Jacob og Jacob Spillemand for udhugning i Rosningen Christen Læsøe ligeså i Ludvigshave Lars Sørensen og Christen Hansen ligeså Jens Blands hegnet på Store Elleskov Jens Nisse for udhugning i Ludvigshave Hans Sørensen m. fl. for udhugning i Rosningen Hans Knudsen for udhugning i Nørrerod Skoven Jens Blands for at hegne på Lille Elleskov Hans Jyde m. fl. for udhugning i Nørrerod Rasmus Olsen for adskillige hugge arbejde Adskillige for udhugning i Bøgeskoven Til adskillig brug udmålt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 160 Til adskillige fattige og fattigvæsnet i sognene Til høje herskabs eget brug Solgt til Raagøe beboere 1 2 Pengene ført til indtægter 10. Solgt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 163 Til købmand Dorph 5 Pengene ført til indtægter 11. Købt korn Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 16 I dette Regnskabsår er efter den med litr N under indtægter indlagde specifikation indkøbt Ekstraordinære 1. Udskiftnings- og udflytningsomkostninger Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger Ingen 2. For Grøfters gravning Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 165 Hans Helvig og Hans Olsen for at grave en vejgrøft imellem 1 3 Horslunde og Nordlunde 166 Hans Christian for en vejgrøft ved Horslunde Niels Nakskov i Bønnet for et vandløbsoprensning ved 5 8 Pederstrup 168 Hans Andersen i Skovhuse for ar grave vej- og vandgrøft 2 samme sted 169 Søren Stryhn for en vejgrøft ved Skovhuse 170 Jens Adamsen for at grave nogle grøfter til at trække vandet 7 5 fra Pederstrup marker 171 Jens Blands ligeså samme sted Jens Callemose og Rasmus Mikkelsen for at grave en vejgrøft 5 på Horslunde gade 173 Hans Nordmand for at oprense en vandgrøft ved Pederstrup 2 Ellestykker 17 Jens Callemose for gravning på Horslunde gade Hans Christensen i Dalbygården for vejens indgrøftning over 5 hans marker 176 Rasmus Skafte i Lille Lindet ligeså Christen Pallesen i Store Lindet ligeså 3 3. Egebarkens aftagning, skrubning og transport Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 178 Betalt Morten Skræder i Nøbbet for afbarkning i Nørrerod Lars Glarmester, Niels Væver g Niels Plon ligeså i Skovhuse 97 Skov 180 Peder Badskier m. fl. for at afbarke ege i Bøgeskoven Morten Skræder for at afbarke ege 11. Udbetalte arvekapitaler og renter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 182 Betalt Mads Mortensen af Vesterborg hans hustrus Ane Nielsdatter i Overformynderiet udestående arv efter skifte af 23. marts rigsdaler 5 mark 16 skilling tillige 1/ års rente 1 mark 10 skilling 183 Betalt Knud Olsen Vesterborg 10 års rente af sine stiftbørns arv 18 Hans Sivartsen i Lindet ligeså Peder Nakskov i Nøbbet ligeledes Rasmus Andersen i Nøbbet 10 års rente af hans stiftbørns arv Peder Lund i Vesterborg ligeså 21 10

5 188 Peder Hansen hans stiftbørn Ane Jensdatters arv efter skifte af 5. november rigsdaler samt 2 års rente rigsdaler Rasmus Olsen i Svinsbjerg Birthe Thomasdatters renter Sier Knudsen på Bøgehavgården 1 års rente af sine børns arv Christen Knudsen i Vesterborg for hustruen Maren Nielsdatters arv efter skifte af 8. august 1785, 9. december 1795 og 11. december 1796 tilfalden arv rigsdaler 5 mark 7 6/7 skilling tilligemed 2 års rente 3 rigsdaler 3 mark 8 skilling Jørgen Madsen i Nøbbet et års rente af sine børns arv Jesper Andersen i Skovby ligeså 19 Niels Nielsen Kudsk i Bønnet hans hustrus arv efter skifte af november rigsdaler 5 skilling tilligemed 1 års rente 3 rigsdaler mark 13 skilling 195 Hans Christensen Vedby i års rente af sine børns arv 1 2½ 196 Niels Olsen af Baunsholt hans arv efter skifte af 3. december rigsdaler 1 mark 1 5/9 skilling tilligemed 2 års rente 3 rigsdaler mark 6 /9 skilling 197 Anders Jespersen i Nøbbet et års rente til 11. december af sin søns arv 198 Hendrik Petersen i Svinsbjerg af hans søns arv Hans Hansen i Horslunde af myndlingen Marie Sophies arv Hans Andersen Kahl i Skovhuse af hans stiftbørns arv 201 Hans Clemmensen i Langesø af hans børns arv 1 3 9½ 202 Jens Skafte i Skovhuse af hans datters arv Jens Larsen i Lindet af Rasmus Larsens datters arv Peder Madsen i Vesterborg af hans stiftbørns arv Hans Jensen i Nøbbet ligeså Mikkel Nielsen i Lindet ligeså 8 3 1½ 5. Forskellige og tilfældige udgifter Rigsdaler Mark Skilling Hvede Rug Byg Havre Ærter Anmærkninger 207 Betalt candidatus Fos ½ års gage efter hans Excellences 200 befaling 208 Forskudt Mads Jørgensens kone for rejse til København for at lære jordmodervidenskaben i rejsepenge Betalt Ole Nielsen i Mageltving for 2 bikuber til hr. Brix Apoteker Bagges regning på medicin Provst Satterup landmodets expenser Provst Schiern ligeså Guldsmed Lindgård for kalken at reparere til Vesterborg Kirke Christen Haugen i Horslunde for jordmoder huset at 12 istandsætte efter resulution af 28. september den Betalt hr. Garde hans Excellences bidrag til fattigvæsnet pro Skolelærer Larsen i Vesterborg for 2 stk. bikuber Seminarrist Christian Christiansen for sidste halve år Betalt hr. greve Fritz Reventlow 1 kvartal Betalt candidatus hr. Fos 1 kvartal Betalt seminarist Hans Nielsen ½ års kostpenge efter 35 resolution af 8. september 1809 den 9 post 221 Peder Skalet og Povel Thue for handlarger arbejde med en 7 stråkiste 222 Hans Ruus for at lukke vinduer op Betalt greve Fritz Søren Bonde for vogtning ved sandføre Candidatus Fox et kvartal Betalt Rasmus Hansen ved stutteriet den han ved resolution af 0 5. November tillagde gratification 227 Anders Fidsker ligeså Betalt pastor Birch i Vesterborg hr. Excellences bidrag til 16 Vesterborg og Birkets sogns fattige 229 Betalt Niels Borre i Nøbbet gratification efter resolution af 5. 0 november Thoms Thomsen i Mageltving til klæder til Morten Skovfogeds 30 søn efter resolution 6. oktober Betalt de Hejringe Mænd for skibstømmers udskibning Betalt Peder Alsing på Pederstrup den han ved resolution af 5 20 november 1811 tillagde gratification 233 Søren Plon i plantagen ligeså Betalt Jørgen Christensen for at forrette kystvogter for 9 stutersteren[?] og skovfogderne 235 Lars Wiholts enke godgørelse for grundgravning på hendes lod Betalt Sier Knudsen på Bøgehavgården for 1 stråkiste Do for en DO Skolelærer Trap for bikuben Skolelærer Sørensen ligeså Betalt skovfoged Hans Borre det han forundte tillæg for tønder grund efter kapitaltaksten 21 Betalt Hr. Garde deres Excellences bidrag til Horslunde sogns 100 fattige 22 Betalt Jens Skrædder i Horslunde for en stråkiste 3 23 Seminarist Erichsen kostpenge for ½ år efter resolution af 5 0 november Seminarist Hans Nielsen ligeså efter resolution 28. september Betalt synsmanden ved Horslunde og Nordlunde kirkers syn, for årene 1811 og

6 26 Skovfoged Jens Skafte i Skovhuse det han forundte tillæg til hans løn af 2 tønder grunde efter kapitals taxten Hans Christensen i Dalbygården efter resolution af november Skovfoged Søren Nielsen Plon tillæg til hans løn af 2 tønder 5 6 land efter kapital taxten 29 Skovfoged Jens Andersen ligeså Hans Sivardsen i Lundet for en stråkiste For at taksere gødningen i Tvede Skovhuse Efter Nordlunde kirkedegns regnskab indbetalt for adskillige Efter Vesterborg kirkedegns do Efter Birkets kirkedegns do Birkedommer Dall salæ for holde skovauktioner [?] Godtgøre 50 husmænd som har forrettet ugedage til 250 Pederstrup 258 [?] husmænd som har forettet ugedage til Skelstofte [?] husmænd som har forrettet ugedage i samme Betalt skipper Lars Olsen fra Raagøe fragt af herskabets 32 vinterprovisioner 261 Betalt afgift [?] Niels Rudolf i Svinsbjerg for [?] Apoteker Bagge hans regning af 30. november, efter afdrag af hans fattigalmise for tilbage at betale på samme og til uden no 210 vedlagte regning 26 [?] Skovfoged Anders Skafte tillæg af 2 tønder hvede efter års kapitaltakst 266 Skovrider Wegge den han ved resolution af 6. oktober tilstået godtgørelse af 10 tønder hvede efter forrige års kapitaltakst Den højgrevelige Excellences bidrag til skolekassen efter 280 reglementerne af 26. oktober 1781 og 19. november 1792 som i skolekassens regnskab er beregnet til indtægt, og altså har [?] Ligeledes renterne af grevinde Danneskiolds legat 0 Ligeledes renterne af de for Horslunde degnebolig og dens ½ jorde indkomne købssum 267 Af kongelige skatter og herskabelige afgifter går til omsorg 268 Betalt birkedommer Dall salæ for dem dette regskabsårs holdte brænde og tømmerauktioner 269 For papir til plakater og auktionssedler, og for plakater at [?] og auktioner at bekendtgøre fra maj 1810 til 1. maj Betalt skovrider Wegge i bydepenge 271 Betalt i porto af de fra deres Excellence og i godsets af [?] Godtgjort gårdmændene foede jord som af den ved udskiftningen er udlagt til husmændene 273 Godtgjort Jens Skafte i Skovhuse tobak på det for den hans gård forlagne ind [?] 27 Betalt birkedommer Dall salæ for de i året fra 1. maj 1810 til maj 1811 holdte skovauktioner 275 Ligeså for en materialeforretning i anledning af en ved [?] Betalt skovrider Wegge bydepenge [?] for året fra 1. maj til 1. maj Godtgøre husmændene for forrette [?] til Pederstrup i året fra maj 1810 til 1. maj Ligeså for forrette [?] i grevskabets [?] 92 3 Ligeså for forrette ugedage til Skelstofte Af kongelige skatter og herskabelige afgifter går til omsorg fra 1. maj 1810 til 1. maj

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Gl. fæster, efternavn. Peder Hansen 14-2 1814 132 Hus Gyldensteens fæsteprotokol fol. 132

Gl. fæster, efternavn. Peder Hansen 14-2 1814 132 Hus Gyldensteens fæsteprotokol fol. 132 Oregård fæsteregister 1720-1830, Ore sogn, Skovby herred, Odense amt Fæsteprotokollen findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl. fæster, efternavn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet Side 1 af 64 1708 2b Begravet Jens Mogensen i Solskov 87 år 1708 2b Begravet Oluf Nielsens nyfødte søn i Solskov 1708 2b Begravet Jens Svendsen Degn i Øster Snede 73 år 1708 2b Døbt Morten Nielsen i Sole

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1863-1874. 1 1. 1864. Ungkarl Niels Andersen, 38 Aar, i Gudbjerg, vacc. 22. juni 1826 af Ørnstrup. Pigen Maren Christensen, 34 Aar, Lakkendrup, vacc. 27. juli 1830 af Finch.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Mandtal 1810 for Kalvehave sogn, Baarse herred - Indtastet af Lis B. Jensen

Mandtal 1810 for Kalvehave sogn, Baarse herred - Indtastet af Lis B. Jensen Mandtal 1810 for Kalvehave sogn, Baarse herred - Indtastet af Lis B. Jensen Henvisn. Løbenr Kildestednavn Husst.nr Adresse Navn Køn Stilling Aldr civilst. Erhverv Kommentar Side 1 1 Kongens 1 Petersværft

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere