DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES"

Transkript

1 DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE AFSPILLEREN FOR REGN ELLER FUGT. 1

2 BETJENINGSVEJLEDNING FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. Denne CD-afspiller er et CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT KLASSE 1 LASER produkt. Usynlig laserstråling når apparatet er åbent, eller hvis låsemekanismen svigter eller sættes ud af drift. Undgå direkte kontakt med laserstrålen. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SÅDAN SIKRER DU, AT AFSPILLERENS YDEEVNE BEVARES Benyt aldrig afspilleren på steder, hvor der er meget varmt, meget koldt, meget støvet eller meget fugtigt. I særdeleshed bør afspilleren ikke benyttes på steder som nedennævnte. I områder med høj luftfugtighed så som på et badeværelse nær et varmeapparat. I områder, der er udsat for direkte sollys (f.eks. i en parkeret bil, hvor der kan blive ekstremt varmt). Nær stærkt magnetiske kilder så som TVapparater, højttalere eller magneter. På steder udsat for stærke rystelser så som på instrumentbrættet i en bil eller på en ustabil hylde. For en sikkerheds skyld Forsøg aldrig at adskille afspilleren. Laserstråler fra den optiske pick-up er farlige for det menneskelige øje. Sørg for, at der aldrig trænger fremmedlegemer som f.eks. nåle ind i afspilleren. Pas på aldrig at tabe afspilleren, og udsæt den ikke for hårde stød. Hold altid låget på afspilleren lukket, når den ikke er i brug, således at der ikke trænger støv ind til pick-up linsen. Berør aldrig linsen. Hvis der ikke kommer nogen lyd, når du afspiller en disk, bør du IKKE skrue højt op for lyden, da musikken pludselig kan sætte i ved høj lydstyrke. Undgå skade på dine ører og højttalerne ved i stedet at indstille lydstyrken til normalstyrken ved afspilningsstart og derefter langsomt skrue op for lyden til den når den ønskede lydstyrke. Vær opmærksom på følgende, når du benytter hovedtelefoner Undgå høreskader ved altid at lytte ved moderat volumenstyrke. Benyt ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler. Det kan være til fare i trafikken. Du bør vise udvidet agtpågivenhed eller helt undlade at benytte hovedtelefoner i potentielt farlige situationer så som under færdsel til fods i trafikken, ved jogging o.s.v.

3 DMP-368W DANISH side 3 af 16 FORSIGTIG Hvis du benytter hovedtelefoner ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen, kan det medføre skade på din hørelse. Berør aldrig pick-up linsen. Bemærkninger vedr. kondens Hvis afspilleren flyttes fra et koldt sted til et varmt, kan der dannes kondens på pick-up linsen, hvilket kan medføre, at afspilleren ikke virker eller lyder korrekt. Vent et stykke tid, inden du starter afspilleren igen. 3

4 DMP-368W DANISH side 4 af 16 BRUG AF IKKE-GENOPLADELIGE BATTERIER A Åben lågen til batterirummet og læg to stk. batterier (str. AA) i rummet. Sørg for, at batterierne vender i overensstemmelse med markeringerne + og - inde i batterirummet. (Batterier medfølger ikke). BRUG AF DET EKSTERNE BATTERIRUM a Åben det eksterne batterirum og læg to alkaline batterier (str. AA) i rummet med markeringerne + og - i overensstemmelse med markeringerne inde i rummet. Luk det eksterne batterirum og slut det til stikket markeret "EXIT BATT". (Batterier medfølger ikke). afspilleren, efter at indikatoren lyser, vil afspilleren holde op med at fungere. Hvis lågen til batterirummet falder af, skal den sættes på plads igen. Se Fig. B Bemærkninger vedr. batterier Bland aldrig forskellige typer batterier, og bland aldrig gamle batterier med nye. Undgå risikoen for, at batterier lækker eller eksploderer, ved aldrig at forsøge genopladning af ikke-genopladelige batterier. Udsæt ikke batterier for stærk varme og skil dem ikke ad. Når batterierne ikke er i brug, bør du fjerne dem fra afspilleren, så du undgår unødigt slid på dem. Hvis der lækker væske fra batterierne, bør du sørge for at tørre grundigt op efter lækagen. a Skift af batterier Batteriindikatoren på displayet viser, hvor meget strøm der er tilbage på batterierne. Erstat batterierne med nye, når den lyser. Hvis du fortsætter med at bruge 4

5 DMP-368W DANISH side 5 af 16 BRUG AF GENOPLADELIGE BATTERIER C 2 DC 4.5V Anvend altid kun genopladelige batterier af typen AA Ni-Cd 1,2v (medfølger ikke), som kan købes i butikkerne. Sørg for altid at læse brugsvejledningen til de indkøbte genopladelige batterier, inden du anvender dem. Før batterierne oplades, skal du lukke diskskuffen. Afspilleren kan ikke oplade batterier, mens diskskuffen står åben. Ni-Cd Cd 1. Læg de genopladelige batterier i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. 2. Tilslut strømadapteren. (Medfølger ikke). 1. til det 4,5v jævnstrømsstik 2. til en stikkontakt 3. Når du vil oplade batterier, skal du trykke på knappen " " (strømmen slås fra). Indikatoren " ( " lyser på displayet, indtil opladningen er gennemført. Du kan kun gennemføre opladning ved at trykke på knappen " " på hovedenheden. Når opladningen er gennemført, frakobles vekselstrømsadapteren. 1 Når det er på tide at genoplade batterierne Batterierne skal genoplades, når lyser. Hvis du fortsætter med at anvende afspilleren, efter at er begyndt at lyse, vil afspilleren holde op med at fungere. Genopladning af batterierne er ikke mulig, hvis du har trykket på knappen "STOP" på fjernbetjeningen. VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE De genopladelige batterier kan sendes til genbrug. Når batterierne er slidt op, bør de bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig måde. I nogle områder er det ulovligt at smide brugte batterier ud med husholdningsaffaldet. Spørg dit lokale renholdningsselskab om hvordan, du bortskaffer batterierne på den mest hensigtsmæssige måde. 5

6 DMP-368W DANISH side 6 af 16 FØR DU BEGYNDER AFSPILNING Knappen HOLD (lås) D Skub knappen HOLD over på OFF (slået fra), inden du begynder at spille en disk. Når afspilleren ikke er i brug, skal du skubbe knappen HOLD over på positionen ON (slået til). På den måde undgår du, at en tilfældig berøring af afspilleren ved et uheld sætter den i gang, da afspilleren i låst tilstand ikke reagerer på tryk på knapperne. Meddelelsen "HOLD" (låst) lyser på displayet. Sådan tænder og slukker du afspilleren D Når du vil tænde for afspilleren Tryk på knappen PLAY/PAUSE (afspil / pause). Strømmen slås til, og afspilningen starter. Når du vil slukke for afspilleren Hvis du ikke foretager en ny handling indenfor 60 sekunder efter, at du sidst har betjent afspilleren eller afspilleren er færdig med at spille en disk, slukkes der automatisk for strømmen (den automatisk slukkefunktion). Hvis du vil slukke for afspilleren før, der slukkes automatisk, skal du trykke på knappen STOP. Sådan justerer du lydstyrken HOLD Volume (lydstyrke) E Drej på knappen VOLUME, når du vil skrue op eller ned for lydstyrken. Standby D Når afspilleren er færdig med at udføre en handling, går den automatisk på standby, indtil den automatiske slukkefunktion slår strømmen fra. Hvis du vil stille afspilleren på standby, skal du trykke på knappen PLAY/PAUSE for at starte afspilleren og dernæst trykke på knappen STOP. 6

7 DMP-368W DANISH side 7 af 16 Sådan lægger du en disk i afspilleren F 1. Tryk på OPEN (udløseren til diskrummet) for at åbne lågen til diskrummet. 2. Sæt en disk fast på diskholderen midt i afspilleren, labelsiden skal vende opad. 3. Luk lågen til diskrummet. Sådan tager du disken ud af afspilleren G To remove the disc Tag fat i disken ved at holde den i kanten, mens du trykker blødt på diskholderen i midten af diskrummet

8 DMP-368W DANISH side 8 af 16 AFSPILNING H Tilslut de medfølgende hovedtelefoner til stikket PHONE på afspilleren. 1. Skub låsen HOLD over på positionen OFF (slået fra). 2. Læg en disk i afspilleren med labelsiden opad. 3. Tryk på knappen PLAY/PAUSE. Afspilning starter fra første skæring på disken GRUNDLÆGGENDE BETJENING Hvis du vil: Skal du: Standse afspilningen: trykke på knappen STOP Holde pause i afspilningen:trykke på knappen PLAY/PAUSE trykke på knappen PLAY/PAUSE igen, når du vil genoptage afspilningen. Søge efter begyndelsen på en skæring:trykke på knappen eller Finde et bestemt sted på disken:trykke på knappen eller og holde den inde. Slippe knappen, når afspilleren når det ønskede sted på disken. 3 HOLD 8

9 DMP-368W DANISH side 9 af 16 FJERNBETJENING MED LEDNING I En fjernbetjening med ledning, som denne afspiller er udstyret med, er yderst praktisk, når man vil benytte afspilleren uden døre. Først tilslutter du fjernbetjeningen til afspilleren som vist på Fig. 2. Andet skridt er, at afspilleren ikke kan fungere, hvis låsen står på positionen ON (Fig. 1). De andre fungerer som vist på tegningen. KNAPPERNES FUNKTIONER 1. FUNKTIONEN EQ (equalizer) VOL- VOL+ EQ ESP/DIR STOP PLAY NAVIGATION MODE NORMAL CLASSIC POP A-BASS ROCK JAZZ 9

10 DMP-368W DANISH side 10 af 16 FUNKTIONSKNAPPEN Tryk på knappen mode (funktion) NORMAL REPEAT ONE REPEAT ALL RAND REPEAT ALL RAND INTRO REPEAT ONE (gentag én): REPEAT ALL (gentag alle): INTRO (introduktion): RAND (vilkårlig rækkefølge): RAND REPEAT ALL (gentag alle i vilkårlig rækkefølge) " " lyser på displayet og afspilleren gentager den valgte skæring igen og igen. " ALL" lyser på displayet og afspilleren gentager hele disken igen og igen. Når afspilleren ikke spiller, kan du trykke på knappen MODE (funktion), indtil "INTRO" lyser på displayet. Afspilleren spiller de første 10 sekunder af hver skæring på disken. "RAND" lyser på displayet. Afspilleren spiller alle skæringer på disken i vilkårlig rækkefølge. "RAND ALL" lyser på displayet, og afspilleren alle skæringer i vilkårlig rækkefølge igen og igen. ANTI SHOCK: (ESP) DISC (disk): Lyser på displayet (ESP), når du trykker på knappen Play (afspil). Tryk på knappen ESP for at slå funktionen anti-chok fra, og tryk igen på knappen ESP, hvis du vil slå funktionen anti-chok til. Hvis der ingen disk er i afspilleren, vises meddelelsen "no disc" på displayet. PROGRAM: 1. Tryk på knappen P-MODE (programmering) mens afspilleren ikke spiller, hvis du vil vælge et program til afspilning P-01 vises på displayet. 000 henviser til den skæring, der skal programmeres, og P-01 betyder skæringens nummer i programmet. 3. Tryk på knappen NEXT/PREV (næste / forrige) hvis du vil vælge en skærings nummer. Tryk på knappen ESP/DIR hvis du vil vælge en mappe. 4. Tryk på knappen PROGRAM for at lagre skæringens nummer i hukommelsen. 5. Gentag trin 3 og 4, indtil hukommelsen er fuld (afspilleren kan lagre op til 32 skæringer i hukommelsen). 6. Tryk på knappen "PROG", når du vil afspille programmet fra hukommelsen. 7. Når du vil afslutte afspilningen af programmet, skal du trykke på knappen STOP. 10

11 DMP-368W DANISH side 11 af 16 Understøttede diske og filtyper: CD-RW, CD-R, afspilning af almindeligt CDformat Afspilning af multi-session diske MPEG 1 (ISO/IEC ) Layer 1/2/3 Alle MPEG bitrater undtagen 8 kpbs og free format 32/44.148KHz samplingsfrekvens MPEG 2 bitrater undtagen 8 kpbs og free format 16/22.02/24KHz samplingsfrekvens Enkelt kanal, dobbelt kanal, stereo og joint stereo, alle kombinationer af intensity stereo og MS Stereo i formatet Joliet and Romeo FUNKTIONSKNAPPEN MP3 DISK NORMAL REPEAT ONE REPEAT ALL RAND REPEAT DIR RAND REPEAT ALL REPEAT DIR INTRO RAND RAND REPEAT DIR (gentag mappe i vilkårlig rækkefølge) REPEAT ONE: (gentag én) REPEAT ALL: (gentag alle) REPEAT DIR: (gentag mappe) INTRO: (introduktion) RAND: (vilkårlig rækkefølge) RAND REPEAT ALL: (gentag alle i vilkårlig rækkefølge) " 1" lyser på displayet, og afspilleren spiller den valgte skæring igen og igen. " ALL" lyser på displayet, og afspilleren spiller alle skæringer igen og igen. " DIR" lyser på displayet og afspilleren spiller den valgte mappe igen og igen. Tryk på knappen MODE (funktion), indtil "INTRO" lyser på displayet. Afspilleren spiller de første 10 sekunder af hver skæring. "RAND" lyser på displayet, og afspilleren spiller alle skæringer i vilkårlig rækkefølge. "RAND ALL" lyser på displayet, og afspilleren alle skæringer i vilkårlig rækkefølge igen og

12 DMP-368W DANISH side 12 af 16 igen. ANTI SHOCK: (ESP) DISC: Lyser på displayet, indtil du trykker på knappen Play (afspil). Herefter kan du trykke på knappen ESP, hvis du vil slå anti-chok fra. Tryk igen på knappen ESP, når du vil slå funktionen anti-chok til. Hvis der ingen disk er i afspilleren, vises meddelelsen "no disc" på displayet. PROGRAM: 1. Tryk på knappen P-MODE (programmering) mens afspilleren ikke spiller, hvis du vil vælge et program til afspilning P-01 vises på displayet. 000 henviser til den skæring, der skal programmeres, og P-01 betyder skæringens nummer i programmet. 3. Tryk på knappen NEXT/PREV (næste / forrige) hvis du vil vælge en skærings nummer. Tryk på knappen ESP/DIR hvis du vil vælge en mappe. 4. Tryk på knappen PROGRAM for at lagre skæringens nummer i hukommelsen. 5. Gentag trin 3 og 4, indtil hukommelsen er fuld (afspilleren kan lagre op til 10 skæringer i hukommelsen). 6. Tryk på knappen "PROG", når du vil afspille programmet fra hukommelsen. 7. Når du vil afslutte afspilningen af programmet, skal du trykke på knappen STOP. 12

13 DMP-368W DANISH side 13 af 16 Oversigt over afspillerens navigationsmuligheder 1. Tryk på knappen "NAVIGATION" for at få adgang til funktionen Navigation. Navigation er mulig under afspilning og mens afspilleren ikke spiller. LCD displayet viser "Directory" (mappe) & "File" (fil). Tryk på pileknappen "OP" eller "NED" for at vælge enten "File" eller "Directory". Bekræft dit valg med et tryk på pileknappen "HØJRE". 2. Hvis du har valgt directory, vises en liste over mappernes navne. Tryk på pileknappen "OP" eller "NED" for at gå enten op eller ned i listen over mapper. Tryk på pileknappen "HØJRE" for at bekræfte dit valg af mappe. Herefter vises mappens indhold af undermapper og filer i en liste. Tryk på pileknappen "OP" eller "NED" for at gå enten op eller ned i listen over undermapper og filer. Tryk på pileknappen "HØJRE" for at bekræfte dit valg af fil og begynde afspilning af filen. 3. Hvis du har valgt File under første punkt (a), vises en liste over filnavnene. Tryk på pileknappen "OP" eller "NED" for at gå enten op eller ned i listen over filer. Tryk på pileknappen "HØJRE" for at bekræfte dit valg af fil og begynde afspilning af filen. 4. Bemærk: Hvis det skulle forekomme, at mappens eller filens navn indeholder for mange tegn, begynder navnet at rulle, når du holder cursor på navnet i 2 sekunder. 13

14 DMP-368W DANISH side 14 af 16 TILSLUTNING TIL EN EKSTERN LYDKILDE J Brug en almindelig forbindelsesledning, der har et 3,5 mm stereostik i den ene ende og to phono-stik i den anden. Tilslut stereostikket til udgangen LINE OUT på afspilleren, og stik de to phono-stik i de analoge terminaler (markeret AUX) på den eksterne enhed. Først fjernes støv eller støvpartikler ved at blæse nogle få gange med en pustebold af den type, man anvender til et kamera, og dernæst rengøres linsen forsigtigt. Til sidst blæses igen et par gange på linsen. BEMÆRK Sluk for strømmen, før du tilslutter enheden. Tilslut ALDRIG afspilleren til stikket til hovedtelefoner (markeret PHONES) på en forstærker (med indbygget phono equalizer forstærker). Indstil lydstyrken og BASS BOOST på denne afspiller. BEMÆRK Pas på ikke at tage for meget rensevæske på vatpinden, så det ikke løber ind i afspilleren og beskadiger den. Hvis du trykker for hårdt med vatpinden, kan det ridse eller på anden vis ødelægge linsen. LINE OUT L R LINE IN CD IN AUX Sådan rengør og håndterer du en disk L Før afspilning bør du tørre disken af fra midten og ud mod kanten med en blød klud. Efter afspilning bør disken straks sættes tilbage i sin kassette. VEDLIGEHOLDELSE Sådan rengør du linsen K Hvis linsen bliver snavset, vil afspilleren springe over passager på disken, eller den vil måske helt nægte at fungere. Hvis det sker, bør linsen rengøres på følgende måde. 14

15 DMP-368W DANISH side 15 af 16 SPECIFIKATIONER Sporingssystem Laser pick-up D/A konvertering Frekvensgang Udgange Indgang Strømforsyning Mål Vægt Medfølgende tilbehør 1-stråle laser Halvleder laser 8 x oversampling digitalt filter +1- bit DAC Hz HOVEDTELEFONER : stereo jack-stik (3,5 mm) [20mW + 20mW, 32 ohm ved 1 KHz] Jævnstrøm 4.5V fra ekstern vekselstrøms adapter: Medfølger ikke. Jævnstrøm 3V fra alkaline batterier (2 x AA eller LR6): Medfølger ikke. Jævnstrøm 2,4V fra genopladelige batterier: Medfølger ikke. 138 (B) x 17 (H) x 142 (D) mm 155 gram uden batterier Stereo hovedtelefoner (1) Strøm adapter (1) CD taske (1) Fjernbetjening (1) Eksternt batterirum (1) Ret til ændring uden forudgående varsel i denne afspillers specifikationer og udseende forbeholdes. 15

16 DMP-368W DANISH side 16 af 16 RET TIL ÆNDRING UDEN VARSEL FORBEHOLDES! 16

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER INDLEDNING Tillykke med din nye CD-afspiller. Før du anvender afspilleren, bør du omhyggeligt læse den medfølgende brugsvejledning, så du kan betjene

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder "farlige" strømførende dele.

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder farlige strømførende dele. DATE : 5 SEP, 2011 MODEL MCU-5501 DENVER DANISH I/M FOR APPROVAL SIZE : 102 (W) X 136 (H) MM FOR EACH PAGE MATERIAL : 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR : BLACK BETJENINGSVEJLEDNING FORSIGTIG RISIKO FOR

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere