KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN"

Transkript

1 Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, august 2008 Det faglige grundlag er baseret på kliniske retningslinjer og klaringsrapporter fra Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC)

2 Forord Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Af aftalen fremgår, at der inden udgangen af 2008 skal beskrives og indføres pakkeforløb for alle kræftformer. De sundhedsfaglige elementer er det faglige grundlag for pakkeforløbne. Målet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne hurtig udredning og behandling for at forkorte forløbet og derigennem forbedre prognosen, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid. Der skal altid tilrettelægges et forløb, der retter sig mod den individuelle patient - pakkeforløb eller ej. Det vil ikke være alle patienter, der kan gå direkte ind i et pakkeforløb, enten fordi symptomerne ikke peger på en bestemt kræftform, og det derfor ikke er muligt at henvise patienten til et pakkeforløb, eller fordi patienten har andre sygdomme, der skal tages særligt hensyn til. Men kvaliteten af forløbet skal for den individuelle patient være den samme, uanset om patienten kan henvises direkte til et pakkeforløb eller ej. En patient kan henvises til et pakkeforløb gennem flere indgange: Det kan eksempelvis være den praktiserende læge, en praktiserende speciallæge, en afdeling eller andre, der får begrundet mistanke om en bestemt kræftform. Pakkeforløbene baseres på de til enhver tid senest opdaterede landsdækkende kliniske retningslinjer som formuleret af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG er). DMCG erne er nationalt fagligt forankrede i de lægevidenskabelige selskaber, forskningsmiljøer/institutioner, organisationer samt andre faglige organiseringer fx sygeplejefaglige, som har tilknytning til den specifikke kræftsygdomsgruppe herunder evt. patientorganisationer. Med udgangspunkt i DMCG ernes kliniske retningslinjer for hver enkelt kræftform har kliniske arbejdsgrupper i regi af Sundhedsstyrelsen og Kræftstyregruppen udarbejdet sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb. De sundhedsfaglige elementer er på mange måder forskellige, og arbejdsgruppernes udfordringer har også været forskellige. Som med kliniske retningslinjer generelt gælder, at de sundhedsfaglige elementer opdateres med jævnlige mellemrum. De sundhedsfaglige elementer beskriver patientforløbet fra kontakten med egen læge til rehabilitering. Samtidig er der udarbejdet en række papirer, der beskriver generelle forhold i relation til fx rehabilitering, palliation, pleje og omsorg samt patientinformation. De sundhedsfaglige elementer er i videst muligt omfang baseret på klar evidens, men hvor en klar evidens ikke findes, baseres disse på den faglige viden og erfaring hos repræsentanterne i arbejdsgrupperne. Alle kliniske arbejdsgrupper er gået meget positivt ind i opgaven og har klart støttet den. Dertil kommer at arbejdet har givet anledning til meget nyttige og frugtbare diskussioner i de enkelte arbejdsgrupper. Stor tak til alle for den store indsats. Lone de Neergaard Sundhedsplanlægning

3 Indhold 1 Arbejdsgruppens sammensætning Underarbejdsgruppe kolo-rektale levermetastaser 7 2 Introduktion til pakkeforløb kolo-rektale lever-metastaser (KRLM) Patientkategori Landsdækkende kliniske retningslinjer Det multidisciplinære team (MDT) 9 3 Præhospitalfase kolo-rektale levermetastaser Klinisk indhold 12 4 Udredning kolo-rektale levermetastaser Klinisk indhold Undersøgelsesprocessen i detaljer Information af patienten Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid i udredningsfasen 14 5 Behandling kolo-rektale levermetastaser Klinisk indhold Hovedgrupper af kliniske behandlingsforløb De hyppigst opståede komplikationer Information af patienten Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid i behandlingsfasen 16 6 Efterbehandling kolo-rektale levermetastaser Klinisk indhold Behandlings modaliteter De hyppigst opståede komplikationer Information af patienten Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid i efterbehandlingsfasen 17 7 Kontrol kolo-rektale levermetastaser Klinisk indhold Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid 18 8 Palliation kolo-rektale levermetastaser 19 3

4 8.1 Klinisk indhold 19 9 Rehabilitering kolo-rektale levermetastaser Klinisk indhold FORLØBSOVERSIGT KRLM udredning og behandling 20 4

5 1 Arbejdsgruppens sammensætning Medlemmer af arbejdsgruppen vedrørende pakkeforløb for Kræft i øvre mave og tarm: Repræsentant Kontaktdetaljer Overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen (formand) Overlæge, dr.med. Ole Olsen Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital Region Syddanmark, DMCG-ØGC og DMCG-DPCG Kirurgisk Afdeling, Næstved sygehus Region Sjælland Ledende overlæge, dr.med. Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L. Århus Universitetshospital Region Midtjylland, DMCG-ØGC og DMCG-DECV Overlæge, dr.med. Carsten Palnæs Hansen Overlæge Michael Seiersen Gastroenterologisk Klinik C-Tx, Rigshospitalet Region Hovedstaden, DMCG-DPCG Kirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Køge Sygehus Region Sjælland Overlæge Peter Brøndum Mortensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Region Nordjylland, DMCG-DECV Sygeplejerske Birgitte Østergaard Overlæge dr.med. Lars Bo Svendsen Praktiserende læge Gerner Fly Overlæge ph.d. Per Pfeiffer Kirurgisk Afdeling, Roskilde og Køge sygehuse DASYS Gastroenterologisk Klinik C-Tx, Rigshospitalet DKS DSAM isk Afd., Odense Universitetshospital DMCG-ØGC og DMCG-DPCG Professor, dr. med. Claus Hovendal Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital, DMCG-DECV 5

6 Overlæge, ph.d., Marianne Nordsmark Overlæge Mogens Sall isk Afd. A, Århus Universitetshospital DMCG-DECV Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital DMCG-Levergruppen Overlæge, dr. med Frank Viborg Mortensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L. Århus Universitetshospital DMCG-Levergruppen Overlæge Klaus Jensen Overlæge, dr. med. Hans Heindorff Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Dansk Radiologisk Selskab Speciallæge praksis, København. 6

7 1.1 Underarbejdsgruppe kolo-rektale levermetastaser Repræsentant Kontaktdetaljer Overlæge Eva Fallentin Overlæge Lone Nørgaard Pedersen Overlæge Peter Kissmeyer Nielsen Overlæge Peter Nørgaard Larsen Overlæge Mogens Sall Overlæge Frank Viborg Mortensen Radiologisk afdeling, Rigshospitalet DRS isk klinik, Rigshospitalet DLGCG Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L. Århus Universitetshospital DLGCG Kirurgisk klinik for Kirurgisk Gastoenterologi og Transplantation, Rigshospitalet DLGCG Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital DLGCG Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L. Århus Universitetshospital DLGCG 7

8 2 Introduktion til pakkeforløb kolo-rektale levermetastaser (KRLM) 2.1 Patientkategori Dette pakkeforløb vedrører patienter med mistanke og begrundet mistanke om dattersvulster (metastaser) i leveren stammende fra primær kræft i tyk- og endetarm, i det følgende kaldet kolo-rektale levermetastaser og forkortet KRLM. KRLM beskrives selvstændigt, da de udgør langt hovedparten af potentielt kurable levermetastaser (mindst 95 %), og at sammenkædningen med udredning og behandling af den primære kolorektale er essentiel for et godt behandlingsresultat. Evidensniveauet for effektiviteten af denne behandling er meget høj. Levermetastaser fra visse andre kræftformer kan, hos stærkt selekterede patienter, være potentielt kurable, men behandlingen er af mere eksperimentel karakter og vil oftest komme på tale sent i forløbet efter behandling af den primære cancer. Hertil kommer andre levermetastaser oftest fra andre kræftformer, hvor metastasen er det primære fund, og hvor primær kræften er ukendt. Disse metastaseforløb vil senere blive beskrevet i et pakkeforløb for sig. Det aktuelle pakkeforløb for KRLM beskriver de faktiske forløb, som de foregår i øjeblikket bortset fra tidsmæssige krav. Der diagnosticeres hvert år omkring 3700 nye tilfælde af kolo-rektal cancer i Danmark. Halvdelen af disse (1800) har eller vil udvikle KRLM. Hvis KRLM er tilstede, når den kolo-rektal cancer konstateres eller senest 3 måneder herefter, taler man om synkrone KRLM. KRLM som diagnosticeres mere end 3 måneder efter påvisningen af den primære cancer kaldes metakrone KRLM. Da fordelingen af patienter med synkrone og metakrone KRLM er tæt på 1:1 vil der diagnosticeres ca. 900 patienter hvert år tilhørende hver kategori. Mange af disse patienter vil også have metastaser i andre organer (lunger, peritoneum, lymfeknuder etc.) Eneste chance for kurativ behandling af KRLM er radikal leverresektion og radikal fjernelse af eventuelle metastaser uden for leveren (R0- resektion). Cirka 15 % af patienter med KRLM (270) er operable på diagnosetidspunktet for levermetastasen og yderligere mindst 10 % (180) kan gøres operable ved neoadjuvant kemoterapi, portal embolisering eller andre forbehandlinger. I alt 450 patienter årligt med KRLM har således chancen for kurativ behandling med 5 års overlevelse på gennemsnitlig 40 %. Ingen patienter med levermetastaser, inklusive patienter med spredning til andre organer end leveren eller carcinose, kan på forhånd udelukkes fra senere potentiel kurativ leverresektion. 5 års overlevelsen for KRLM uden kirurgisk behandling er mindre end 2 %. Det er derfor vigtigt at patienter med KRLM straks efter diagnosen bliver evalueret på lever-mdt konference (Multidisciplinært Team konference, se nedenfor) med henblik på den mest hensigtsmæssige behandlingsstrategi. Der bør lokalt indgås aftaler om, hvordan denne evaluering bedst sikres i et samarbejde mellem de lokale behandlende afdelinger og den højt specialiserede enhed. Tilstedeværelsen af synkrone KRLM erkendes i de fleste tilfælde ved den præoperative staging af den kolorektale cancer. Alle patienter med kolo-rektal cancer og synkrone KRLM (900 per år) bør derfor evalueres på lever-mdt med deltagelse af minimum radiolog, leverkirurg og onkolog. Patienter med kolo-rektal cancer og synkrone KRLM vil påbegynde pakkeforløbet for KRLM med udgangspunkt i den kolo-rektale kræftpakke. Dette skal besluttes på den første kolo-rektale-mdt konference. Præhospitalsfasen er således den samme som beskrevet i den kolo-rektale kræftpakke. Det kolo-rektale MDT sender henvisning til lever-mdt per mail eller fax. På lever-mdt konferencen tages stilling til om metastaserne kan opereres med eller uden neoadjuvant kemoterapi eller portal embolisering. Desuden stillingtagen til om der skal udføres yderligere billeddiagnostik. Beslutningen sendes videre til kolo-rektalt MDT som så fortsætter det kolo-rektale pakkeforløb, indtil behandlingen af de KRLM påbegyndes, typisk efter resektion af den kolo-rektale primærtumor. 8

9 Patienter med metakrone KRLM (900 per år) vil typisk indgå i pakkeforløb for KRLM fra et hvilket som helst sted i den kolo-rektale kræftpakke efter behandlingsfasen enten i efterbehandlingsfasen eller kontrolfasen. De fleste vil blive henvist fra kontrolfasen. Det er derfor meget vigtigt, at de kolo-rektale cancerpatienter indgår i et kontrolprogram efter endt behandling og efterbehandling, så de metakrone KRLM bliver erkendt så tidligt som muligt. Dette kontrolprogram skal fremgå af det kolo-rektale cancer pakkeforløb. Efter indtrædelse i KRLM pakkeforløb er forløbet i princippet ens for patienter med både synkrone og metakrone KRLM. Sammenfattende skal det pointeres, at 25 % af alle patienter med KRLM (450 per år) med eller uden forbehandling kan blive kandidater til kurativ kirurgisk behandling, medens de resterende 75 % (1350 per år) vil kunne modtage livsforlængende palliativ kemoterapi. Fraktionen af operable patienter vil formentlig stige de kommende år. Den primære MDT vurdering af KRLM, samt eventuel kirurgisk behandling foregår på levercentrene i Ålborg, Århus, Odense og København. isk behandling kan ud over ovennævnte levercentre foregå på onkologiske afdelinger andetsteds i tæt samarbejde med levercentrene. Pakkeforløb beskrivelsen forudsætter at patienten gennemgår et forløb der ikke forlænges på grundlag af patientønsker eller pga. forhold, der knytter sig til komorbiditet, medførende behov for ekstra udredning, behandlingsjustering mm. Sådanne forhold skal lede til at uret standses og monitoreringen skal tage højde for dette. Vi har undladt den specielle kategori af få patienter med synkrone KRLM, som skal have fjernet deres KRLM før operation for den kolo-rektal cancer, såkaldt liver first approach. Dette er et nyt koncept som muligvis vil blive appliceret på en større fraktion af patienter med synkrone KRLM i fremtiden. En beslutning herom skal træffes af lever-mdt. 2.2 Landsdækkende kliniske retningslinjer Dansk Lever Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) udarbejder aktuelt en klaringsrapport som omfatter diagnostik, udredning, behandling og opfølgning af patienter med kræft i lever og galdeveje, herunder metastaser i leveren stammende fra primær kræft i tyk- og endetarm (kolo-rektal cancer). Rapporten forventes færdig december Det multidisciplinære team (MDT) I det multidisciplinære team, kaldet lever-mdt (for at adskille det fra det kolo-rektale-mdt) træffes endelig beslutning om udredning og behandlingstilbud. Det multidisciplinære team på højt specialiseret enhed, som evaluerer patienter med KRLM, bør som minimum have repræsentation af følgende: Kolo-rektal kirurg (synkrone KRLM) Thoraxkirurg (ved ledsagende lungemetastaser) 0nkolog Radiolog Patolog Det fordres, at deltagerne alle er involveret i den daglige udredning og behandling af patienter med levermetastaser. Hver konference afsluttes med, at der er en af de tilstedeværende læger påtager sig ansvaret for den videre information samt sikrer, at alle notater får konsekvens. 9

10 Ved behov inddrages tillige repræsentanter fra tilgrænsende specialer ad hoc (anæstesi, nuklearmedicin, hepatolog m.fl.) De multidisciplinære teams mødes 2 gange ugentlig for at opretholde et kontinuerligt flow i patientevalueringen, overholdelse af aftalerne i pakkeforløbet og for at sikre, at alle patienter får tilbudt et optimalt forløb. 10

11 11

12 3 Præhospitalfase kolo-rektale levermetastaser 3.1 Klinisk indhold KRLM giver meget sjældent anledning til symptomer i sig selv, undtagen i terminalstadiet af dissemineret kolo-rektal cancer. Metastaserne konstateres stort set altid i forbindelse med diagnostiseringen af den kolorektale cancereller i efterbehandlings-eller kontrolfasen efter endt behandling. Præhospitalfasen for KRLM er derfor identisk med den præhospitale fase beskrevet i kræftpakken for kolo-rektal cancer, som findes på %20elementer%20tyk-%20og%20endetarmskræft.pdf Begrundet mistanke om KRLM opstår hos en patient med kolo-rektal kræft hos hvem, der under udredningen ved billeddiagnostik findes mistanke om metastaser i leveren. 12

13 4 Udredning kolo-rektale levermetastaser 4.1 Klinisk indhold Undersøgelsesprocessen i detaljer Ved begrundet mistanke om KRLM tilstræber udredningsprogrammet at fastlægge følgende parametre så nøjagtigt som muligt: Ad 1 1. Operabilitet ( Kan patienten tåle kirurgisk/medicinsk behandling? ). 2. Diagnose 3. Staging ( Prognosen ) 4. Resektabilitet ( Kan tumor reseceres? ) En vurdering af patientens operabilitet foretages ved første personlige kontakt mellem patienten og behandlende læge (kolo-rektal eller leverkirurg). Ved første kontakt mellem leverkirurg og en patient i levermetastasepakkeforløb vil der i de fleste tilfælde allerede foreligge en lever-mdt beslutning og en behandlingsplan. I enkelte tilfælde skal der laves supplerende undersøgelser. Patientens almentilstand, medicinering og komorbiditet ( operabilitet ) bedømmes. Ad 2 og 3 Tilstedeværelsen af typiske metastaser i leveren på en bi- eller trifasisk CT-skanning eller på MR udført med leverspecifik kontrast hos en patient med KRC i anamnesen vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt for diagnosen KRLM og for korrekt staging heraf, når der suppleres med røntgen af thorax i 2 planer eller CT thorax. Biopsi er derfor som hovedregel kontraindiceret pga. risikoen for tumor seeding. CT eller MR skanningen vil som regel være udført i forbindelse med den primære udredning for kolo-rektal cancer eller som kontrolundersøgelse i efterbehandlings-eller kontrolfase efter behandling. Kun hvis leverforandringerne afviger fra det klassiske radiologiske udseende for KRLM, vil en biopsi være nødvendig. Dette er yderst sjældent (< 10 %). Beslutningen om en biopsi tages på lever-mdt konferencen. Hvis skanningerne ikke er optimalt udført, kan der blive tale om at gentage dem. Ved mistanke om ekstrahepatisk tumorvækst på den primære CT eller MR bør der suppleres med en PET-CT undersøgelse. TNM staging kan ikke anvendes ved KRLM. I stedet kan anvendes Clinical Risk Score (CRS) (reference). Bemærk at tilstedeværelse af sufficient billeddiagnostik til første lever-mdt konference kan afkorte pakkeforløbet med 7 hverdage. En god kommunikation mellem røntgenafdelingerne ved levercentrene og røntgenafdelingerne ved de kolo-rektale enheder omkring ensartede CT og MR protokoller, vil begrænse behovet for supplerende undersøgelser og derved give et hurtigere pakkeforløb for patienterne. Ad 4 Ingen patienter kan på forhånd udelukkes som potentielle fremtidige kandidater for leverresektion, så alle patienter med KRLM, uanset stadiet, skal evalueres på lever-mdt konference. Beslutningen om resektabilitet kan ofte tages på baggrund af den primære CT-eller MR skanning, såfremt disse skanninger er udført lege artis. For langt de fleste patienter vil der ikke være behov for yderligere undersøgelser, og patienten kan direkte henvises til enten leverresektion eller neoadjuvant kemoterapi for de synkrone KRLM straks efter operation for primær tumor. 13

14 Nogle få patienter (5-10 %) vil have behov for levervolumenforøgning ved portal embolisering med det formål at få den del af leveren, som skal blive tilbage efter fjernelse af metastaserne, til at vokse og derved reducere risikoen for leversvigt. Følgende blodprøver tages i forbindelse med udredningen (Hb, væsketal, trombocytter, PP/INR, APTT, ALAT, Basisk fosfatase, bilirubin). På baggrund af udredningsprogrammet, inklusiv en vurdering af patientens aktuelle fysiske tilstand, opdeles patienterne i følgende behandlingsrelaterede grupper: 1. Resektabel sygdom og egnet til intenderet kurativ resektion med efterfølgende adjuverende kemoterapi 2. Resektabel sygdom og egnet til intenderet kurativ resektion ledsaget af perioperativ kemoterapi 3. Ikke resektabel sygdom og egnet til neoadjuvant kemoterapi, med potentiel mulighed for senere kurativ resektion 4. Dårlig almentilstand (performance status 3-4). Symptomatisk behandling, best supportive care For 1. og 2. gælder, i tilfælde af synkrone KRLM, at den primære kolo-rektale tumor skal fjernes først. 4.2 Information af patienten Ved første kontakt mellem leverkirurg og en patient i pakkeforløb for KRLM informeres patienten om det planlagte udredningsprogram og behandling, herunder evt. ubehag og risici. Information om resultaterne af udredningsprogrammet samt behandlingsplan foretages af de læger, som er ansvarlige for patientbehandlingen. Der vil blive givet information om behandlingsmuligheder senest dagen efter lever-mdt konferencen. 4.3 Beslutning Beslutningen om behandlingstilbud til den enkelte patient tages i lever-mdt. Hvis der er lavet supplerende undersøgelser eller levervolumenøgende procedurer, så skal resultatet af samtlige undersøgelser drøftes på ny MDT. 4.4 Ansvarlig Når en patient er henvist til det multidisciplinære team (lever-mdt), er dette efterfølgende ansvarlig for det videre forløb. Teamet kan og bør i videst muligt omfang inddrage både primær- og sekundærsektoren for at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt. 4.5 Fagligt begrundet forløbstid i udredningsfasen 4 hverdage fra kolo-rektal-mdt konference til lever-mdt konference, 1 hverdag til modtagelse af henvisning og 3 hverdage til fremlæggelse for lever-mdt (med 2 ugentlige konferencer) 1 hverdag til patienten får besked om MDT konference beslutning. 7 hverdage ekstra hvis der er behov for yderligere billeddiagnostik. 14

15 5 Behandling kolo-rektale levermetastaser 5.1 Klinisk indhold Behandlingsmodaliteterne ved KRLM er resektion, kemoterapi og palliation, Hovedgrupper af kliniske behandlingsforløb 1. Patienter, som skønnes operable og havende en resektabel KRLM, henvises til intenderet kurativ resektion. Patienten har en resektabel KRLM, når det er muligt at foretage R0-resektion og samtidig bevare tilstrækkeligt med levervæv til at opretholde en normal leverfunktion. Hos personer med iøvrigt normal lever kan man fjerne op til % af leveren. Hvis der tillige er ekstrahepatiske metastaser skal disse også kunne fjernes med R-0 resektion, eventuelt i en anden seance hvis det f.eks. drejer om lungemetastaser. Hvis patienten skønnes ikke at kunne tåle en leverresektion, eller hvis det teknisk ikke kan lade sig gøre, kan perkutan thermodestruktion af tumor (RF-behandling) komme på tale. Postoperativt gives adjuverende kemoterapi. Ved synkrone KRLM bør den primære kolorektale cancer som hovedregel reseceres først efterfulgt af leverresektion, typisk 4 uger senere. De kirurgiske procedurer vil fremgå af DLGCG klaringsrapporten som udkommer december Patienter på grænsen til resektabilitet skal henvises til perioperativ kemoterapi, initialt 3 serier neoadjuvant kemoterapi og herefter ny operabilitetsevaluering på MDT. Ved respons eller stationær sygdom henvises patienten til leverresektion. Postoperativt følges op med adjuverende kemoterapi. Ved synkrone KRLM bør den primære KRC som hovedregel reseceres før den neoadjuvante kemoterapi (forløbsoversigt 2). 3. Patienter med performancestatus 0-2, hvor man ikke kan opnå R0-resektion pga. lokalavanceret sygdom eller dissemineret sygdom, skal henvises til neoadjuvant kemoterapi, med ny operabilitetsvurdering på MDT konference første gang efter 3 serier. Ved et godt respons som gør patienten resektabel, henvises til intenderet kurativ resektion. Ved synkrone KRLM vil man normalt undlade at resecere den primære KRC inden kemoterapien. Ved stenosesymptomer kan aflastes med stent. 4. Patienter med performancestatus 3-4, vil hverken kunne tåle kirurgi eller kemoterapi og skal tilbydes lindrende behandling (smertebehandling, ernæringsterapi, stent ved galdevejsobstruktion etc.) De hyppigst opståede komplikationer Komplikationer til leverresektion er blødning, galdelækage og leverinsufficiens. Komplikationer til kemoterapi: Træthed, kvalme, infektion, blødning, sensibilitetsforstyrrelser, diarre, slimhindeaffektion. 5.2 Information af patienten Information om operation, de dertil knyttede risici, den postoperative fase og rehabilitering foretages af de læger, som udfører operationerne. Bliver der tale om onkologisk behandling, skal kirurgen informere om baggrunden for dette, inden patienten henvises til onkologisk afdeling. Information om kemoterapi, herunder varighed, bivirkninger, behandlingsmål, monitorering og de dertil knyttede risici foretages af de onkologer, som varetager behandlingen. 15

16 Informeret samtykke indhentes i alle tilfælde inden start af behandling. 5.3 Beslutning Det Multidisciplinære Team (lever-mdt) træffer beslutning om behandlingstilbud og evt. viderevisitation. 5.4 Ansvarlig Teamleder for det multidisciplinære team uddelegerer ansvaret for det videre forløb og information til henholdsvis lever-kirurgen eller onkologen. 5.5 Fagligt begrundet forløbstid i behandlingsfasen Hvis patienten kan opereres uden yderligere tiltag, går der 9 hverdage fra lever-mdt til operationen fordelt på 1 hverdag til svar ved kolo-rektal kirurg, 3 hverdage til forundersøgelse og 5 dage til indkaldelse til operation. Tiden anvendes til indlæggelse, blodprøvetagning, anæstesitilsyn og eventuel supplerende samtale med patient og pårørende. Præoperativ kemoterapi gives i 3 x 21 dage og af hensyn til det bedst mulige onkologiske / operative resultat bør der gå 3-4 uger inden patienten kan opereres. 16

17 6 Efterbehandling kolo-rektale levermetastaser 6.1 Klinisk indhold Behandlings modaliteter Efter R0 resektion (fuldstændig fjernelse af alt synligt og mikroskopisk påviseligt tumorvæv) tilbydes rutinemæssigt adjuverende kemoterapi. Selve forløbet må tilrettelægges individuelt for den enkelte patient, idet det er meget afhængigt af, hvor i det samlede forløb, patientens KRLM diagnosticeres. Forløbet skal koordineres med forløbet i den kolo-rektale kræftpakke De hyppigst opståede komplikationer Komplikationer til kemoterapi er betydende bivirkninger (kvalme, træthed, samt infektion, blødning, hårtab, diarre, føleforstyrrelser). 6.2 Information af patienten Information om behandlingens forløb foretages af onkolog. 6.3 Beslutning Det skal besluttes i et samarbejde mellem lever-mdt og kolo-rektal-mdt, hvoirdan det konkrete forløb skal tilrettelægges. Efter afslutning af efterbehandlingen for KRLM skal patienten henvises til kontrolforløb på den kolo-rektale enhed som primært har behandlet patienten. 6.4 Ansvarlig Lever-MDT og kolo-rektal-mdt er i samarbejde ansvarlig for tilrettelæggelse af forløbet. er ansvarlig for efterbehandlingen. 6.5 Fagligt begrundet forløbstid i efterbehandlingsfasen De patienter, der skal have adjuverende postoperativ kemoterapi, forventes at have behov for 4 ugers postoperativ rekreation inden kemoterapi. 17

18 7 Kontrol kolo-rektale levermetastaser 7.1 Klinisk indhold Eftersom resektable KRLM, der opstår efter den initiale diagnose af kolo-rektal kræft, kan fjernes med samme gunstige prognose for 5 års-overlevelsen (40 %,) og eftersom KRLM som regel er asymptomatiske indtil terminalstadiet er der bred enighed om at disse patienter skal indgå i et kontrolforløb efter endt behandling. Dette bør koordineres med pakkeforløbet for kolo-rektal kræft. Der er imidlertid ingen evidens for hvordan denne opfølgning skal foregå, hverken for patienter opereret for kolo-rektal cancer eller KRLM. Det er oplagt at opfølgningen skal være den samme for disse 2 patientkategorier. Der foregår for tiden et internationalt randomiseret multicenterstudie COLOFOL med deltagelse af danske afdelinger, hvor patienter opereret for kolo-rektal cancer følges i enten i en intensiv arm (CEA(tumormarkøren carcinoembryonalt antigen) præoperativt og 1, 6,12, 18, 24,36 måneder postoperativt samt CT thorax og abdomen 6, 12, 18, 24 og 36 måneder postoperativt) eller en mindre intensiv arm (CEA præoperativt og 1,12 og 36 måneder postoperativt samt CT thorax og abdomen 12 og 36 måneder postoperativt). Indtil resultatet af denne og eventuelle andre undersøgelser foreligger, vil vi anbefale, at patienter opereret for KRLM følges efter COLOFOLS intensive arm og patienter med kolorektal cancer uden metasteaser (på afdelinger som ikke deltager i COLOFOL) kontrolleres i henhold til COLOFOLs lavintensive arm. Kontrollen bør foregå på den kolo-rektale kirurgiske afdeling, der primært har behandlet patienten, men kan lokalt aftales til at foregå på leverkirurgisk afdeling. Patienter, der ikke har kunnet tilbydes resektion af KRLM, men som har fået kemoterapi, følges på onkologisk afdeling. 7.2 Beslutning Ved tegn til KRLM herunder recidiv skal patienten henvises til lever-mdt konference. Ved recidivfri overlevelse efter 36 mdr. kan patienten afsluttes til den kolo-rektale kirurgiske afdeling. 7.3 Ansvarlig Kolo-rektal kirurg, respektivt onkolog. 7.4 Fagligt begrundet forløbstid Patienter behandlet radikalt for KRLM følges 36 måneder postoperativt på lever-kirurgisk afdeling eller på kolo-rektal kirurgisk afdeling mhp. recidiv af KRLM. 18

19 8 Palliation kolo-rektale levermetastaser 8.1 Klinisk indhold I det generelle notat om palliation beskrives de forhold, der gælder generelt for den palliative omsorg for og behandling af kræftpatienter. Af tiltag som kunne være særlige for KRLM kan nævnes ERC med stent ved galdevejsobstruktion. 9 Rehabilitering kolo-rektale levermetastaser 9.1 Klinisk indhold Der henvises til det tværgående notat om Psykosocial omsorg, pleje og symptomlindring, rehabilitering og palliation for kræftpatienter. 19

20 10. FORLØBSOVERSIGT KRLM udredning og behandling 10.1 Synkrone KRLM udredning og behandling Resektabel sygdom og egnet til intenderet kurativ resektion af både primær tumor og KRLM med efterfølgende adjuverende kemoterapi. Procedure Første MDT i den kolo-rectale kræftpakke (udredningsfasen). Lever metataser konstateres. Henvisning til Lever-MDT. Visitation til Lever-MDT 1. Lever-MDT. Lever findes potentielt operabel. Anføre behov for supplerende billeddiagnostik inden leverkirurgi (MR/CT/PET), men vente med bestilling af disse til patienten genhenvises ved udskrivelsen efter kolo-rektal operation. Svar til kolo-rektal MDT. Patienten informeres om videre plan og fortsætter i det kolo-rektale pakkeforløb til operation. Patienten udskrives efter kolo-rektal operation. Genhenvisning til leverkirurger. Bestille evt. supplerende billeddiagnostik (MR/CT/PET) vedtaget ved 1. Lever-MDT Ambulant forundersøgelse hos leverkirurg med operabilitetsvurdering, patientinformation og informeret samtykke til behandling. Ved behov for supplerende billeddiagnostik information om formålet med dette. Patienten meddeles operationsdato. Supplerende billeddiagnostik (MR/CT/PET) Ansvarlig Kolo-rektal kirurg Kolo-rektal kirurg Kolo-rektal kirurg Radiologisk afdeling 2. Lever-MDT med plan baseret på den ny billeddiagnostik Svar på 2. lever-mdt. Informeret samtykke til behandling Operation Primærbehandling slut Histologisvar, patient information, Henvisning til adjuverende kemoterapi Epikrise til e.l. Information om kemoterapeutisk behandling på onkologisk afdeling Opstart på adjuverende behandling Efter endt kemoterapi afsluttes patienten i onkologisk regi, og den videre kontrol foregår på den kolo-rektale afdeling som primært har behandlet patienten 20

21 10.2 Synkrone KRLM udredning og behandling Resektabel sygdom og egnet til intenderet kurativ resektion af primær tumor og KRLM ledsaget af perioperativ kemoterapi. Procedure Første MDT i den kolo-rectale kræftpakke (udredningsfasen). Lever metataser konstateres. Henvisning til Lever-MDT. Visitation til Lever-MDT 1. Lever-MDT. KRLM findes potentielt operable men pt. skønnes at have gavn af neoadjuvant kemoterapi inden leveroperationen Patienten informeres om videre plan og fortsætter i det kolo-rektale pakkeforløb til operation. Patienten udskrives efter kolo-rektal operation. Henvisning til onkologisk afdeling Ambulant forundersøgelse hos onkolog, patientinformation og informeret samtykke til behandling. Opstart på neoadjuvant kemoterapi, 3 serier. Henvisning til kontrol CT/MRskanning Afslutning af neoadjuvant kemoterapi, 3 serier. CT/MR-skanning Ansvarlig Kolo-rektal kirurg Kolo-rektal kirurg Kolo-rektal kirurg Radiologisk afdeling 2. Lever-MDT konference Ambulant forundersøgelse hos leverkirurg med operabilitetsvurdering, patientinformation og informeret samtykke til behandling. Patienten meddeles operationsdato. Operation Primærbehandling slut Histologisvar, patient information, Henvisning til adjuverende kemoterapi Epikrise til e.l. Opstart på adjuverende behandling Efter endt kemoterapi afsluttes patienten i onkologisk regi, og den videre kontrol foregår på den kolo-rektale afdeling som primært har behandlet patienten 21

22 10.3 Metakrone KRLM udredning og behandling Resektabel sygdom og egnet til intenderet kurativ resektion med efterfølgende adjuverende kemoterapi. Procedure Billeddiagnostik i den kolo-rektale pakkes efterbehandlings-eller kontrolfase viser KRLM. Henvisning til Lever-MDT. Visitation til Lever-MDT 1. Lever-MDT. KRLM findes potentielt operable. Eventuel supplerende billeddiagnostik bestilles (CT, MR, PET) Ambulant svar på MDT beslutning. Ambulant forundersøgelse hos leverkirurg med operabilitetsvurdering, patientinformation og informeret samtykke til behandling. Ved behov for supplerende billeddiagnostik information om formålet med dette. Ansvarlig Kolo-rektal kirurg Kolo-rektal kirurg Patienten meddeles operationsdato. Supplerende billeddiagnostik (MR/CT/PET) Radiologisk afdeling 2. Lever-MDT. Patienten er fortsat operabel. Svar på 2. lever-mdt. Informeret samtykke til behandling Operation Primærbehandling slut Histologisvar, patient information, Henvisning til adjuverende kemoterapi Epikrise til e.l. Information om kemoterapeutisk behandling på onkologisk afdeling Opstart på adjuverende behandling Efter endt kemoterapi afsluttes patienten i onkologisk regi, og den videre kontrol foregår på den kolo-rektale afdeling som primært har behandlet patienten 22

23 10. 4 Metakrone KRLM udredning og behandling Resektabel sygdom og egnet til intenderet kurativ resektion af primær tumor og KRLM ledsaget af perioperativ kemoterapi. Procedure Billeddiagnostik i den kolo-rektale pakkes efterbehandlings- eller kontrolfase viser KRLM. Henvisning til Lever-MDT. Visitation til Lever-MDT 1. Lever-MDT. KRLM findes potentielt operable. Eventuel supplerende billeddiagnostik bestilles (CT, MR, PET) Supplerende billeddiagnostik (MR/CT/PET) Ansvarlig Kolo-rektal kirurg Radiologisk afd. 2. Lever-MDT. Patienten er fortsat operabel. Svar på 2. lever-mdt. Informeret samtykke til behandling Patienten informeres om videre plan Henvisning til onkologisk afdeling Ambulant forundersøgelse hos onkolog, patientinformation og informeret samtykke til behandling. Opstart på neoadjuvant kemoterapi, 3 serier. Henvisning til kontrol CT/MRskanning Afslutning af neoadjuvant kemoterapi, 3 serier. CT/MR-skanning Kolo-rektal kirurg Radiolog 2. Lever-MDT konference Ambulant forundersøgelse hos leverkirurg med operabilitetsvurdering, patientinformation og informeret samtykke til behandling. Patienten meddeles operationsdato. Operation Primærbehandling slut Histologisvar, patient information, Henvisning til adjuverende kemoterapi Epikrise til e.l. Opstart på adjuverende behandling Efter endt kemoterapi afsluttes patienten i onkologisk regi, og den videre kontrol foregår på den kolo-rektale afdeling som primært har behandlet patienten 23

24 10.5 KRLM udredning og behandling Synkrone og Metakrone KRLM Ikke resektabel sygdom og egnet til neoadjuvant kemoterapi, med potentiel mulighed for senere kurativ resektion af både primær tumor og KRLM. Procedure Dissemineret ikke resektabel sygdom inklusive synkrone eller metakrone KRLM. Henvisning til Lever-MDT. Visitation til Lever-MDT 1. Lever-MDT. KRLMne findes potentielt operable efter godt respons på neoadjuvant kemoterapi. Patienten informeres om videre plan Henvisning til onkologisk afdeling Ambulant forundersøgelse hos onkolog, patientinformation og informeret samtykke til behandling. Opstart på neoadjuvant kemoterapi, 3 serier. Henvisning til kontrol CT/MRskanning Afslutning af neoadjuvant kemoterapi, 3 serier. CT/MR-skanning Ansvarlig Kolo-rektal kirurg Kolo-rektal kirurg Radiologisk afdeling 2. Lever-MDT konference Ambulant forundersøgelse hos leverkirurg eller onkolog afhængigt af om tumor er blevet resektabel. Patientinformation og informeret samtykke til behandling. eller Hvis patienten kan opereres, fortsættes i forløbsoversigt 10.1, hverdag 4 for synkrone KRLM og i forløbsoversigt 10.3, hverdag 8 for metakrone KRLM Afslutningsvis ønsker arbejdsgruppen at anføre, at modellen med kopling fra den kolo-rektale pakke til metastasepakken også vil kunne anvendes på flere andre kancerformer, hvor der nu er begyndende evidens for at levermetastasekirurgi kan have kurativt potentiale. Det gælder specielt de uro-genitale cancerformer, mammacancer, neuroendokrin cancer og sarkomer. Man vil her kunne anvende pakkeforløbet for de metakrone kolo-rektale levermetastaser som skabelon. 24

25 Oversigtsskema for tilrettelæggelsen af kolo-rektale levermetastaser Klinisk handling Logistisk handling Information til patienten Speciale Registrering/Monitorering Tyk- og endetarmskræft pakkeforløb Beslutning: Kole-rektal kirurgisk afdeling finder levermetastaser Henvisning sendes til højtspecialiseret kirurgisk afdeling (Levercenter) Svar og billedmateriale fra kolo-rektal-mdtkonference medsendes Videre forløb Kolorektal kirurg Udredning Visitation til pakkeforløb for kolorektale levermetastaser på Levercenter Henvisning modtaget på Levercenter Booking: Lever-MDTkonference A: Henvisning modtaget Beslutning: Evt. supplerende billeddiagnostik Præoperativ kemoterapi Operation Svar sendes til kolo-rektal MDT-konference på henvisende afdeling Multidisciplinære team Primær kirurgisk behandling for kolo-rektal kræftsygdom afsluttes på kirurgisk afdeling Genhenvisning sendes til højtspecialiseret kirurgisk afdeling (Levercenter) Kolorektal kirurg Levercenter Genhenvisning modtaget på Levercenter Booking: Undersøgelsesprogram Booking: supplerende bil- leddiagnostik/kemo- Indkaldelse: undersøgelsesprogram Indkaldelse: supplerende billeddiagnostik /præoperativ kemoterapi /operation 25

26 terapi/operation Undersøgelsesprogram: Klinisk undersøgelse Blodprøver Svarafgivelse Videre forløb B: Udredning start (første fremmøde) Evt. supplerende billeddiagnostik: MR, bi- eller trifasisk CT eller PET-CT scanning af thorax og abdomen Radiolog Evt. beslutning: Præoperativ kemoterapi Operation Evt. levervolumenforøgning Booking: isk forundersøgelse/operation Epikrise til: Praktiserende læge Indkaldelse: onkologisk forundersøgelse/ operation Multidisciplinære team C1: Diagnose be- eller afkræftet C2: Udredning slut (klinisk beslutning om behandling foreligger) Behandling Forundersøgelse i onkologisk ambulatorium Booking: Kemoterapi, CT/MR scanning Svarafgivelse Informeret samtykke Videre forløb Indkaldelse: kemoterapi, CT/MR scanning D: Informeret samtykke E1: Behandling start, organisatorisk (første fremmøde ved præoperativ kemoterapi) Kemoterapi (3 serier) E2: Behandling start, klinisk (ved præoperativ kemoterapi) CT/MR scanning Radiolog Beslutning: Booking: Forundersøgelse, Svarafgivelse Multidisciplinære 26

27 Operation operation Informeret samtykke Videre forløb Indkaldelse: forundersøgelse, operation team Forundersøgelse i kirurgisk ambulatorium Svarafgivelse Informeret samtykke Videre forløb D: Informeret samtykke E1: Behandling start, organisatorisk (første fremmøde ved operation som primær behandling) Indlæggelse Operation Operationsmateriale fremsendes til patolog E2: Behandling start, klinisk (ved operation som primær behandling) Histologisvar Svar sendes til rekvirerende afdeling Patolog Beslutning: Kemoterapi Booking: isk forundersøgelse, efterbehandling Epikrise til: Praktiserende læge Indkaldelse: onkologiske forundersøgelse, efterbehandling Kommende registrering: Primær behandling slut Efterbehandling Forundersøgelse i onkologisk ambulatorium Svarafgivelse Videre forløb Kemoterapi Videre forløb Kommende registrering: Efterbehandling start 27

28 Beslutning: Kontrol Booking: konsultation, kontrol Epikrise til: Praktiserende læge Indkaldelse: konsultation, Konsultation ved onkolog Svarafgivelse Videre forløb Indkaldelse: kontrol Kontrol Kommende registrering: Behandling slut Kontrol i 3 år hver 6. måned Videre forløb Kirurg/ Kommende registrering: Kontrol start CT af thorax og abdomen postoperativt efter 6, 12, 18, 24 og 36 måneder Radiolog Beslutning: Kontrol afsluttes Epikrise til: Praktiserende læge Kirurg/ Kommende registrering: Kontrol slut 28

tarmkræft- metastaser i leveren

tarmkræft- metastaser i leveren pakkeforløb for tarmkræft- metastaser i leveren 2009 Pakkeforløb for kræft i leveren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen 2009 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor; Pancreas

Læs mere

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN PAKKEFORLØB FOR TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN 2012 Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren

Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren 2016 Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm 2009 Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

KRÆFT I GALDEGANGENE Cholangiocarcinom (CC)

KRÆFT I GALDEGANGENE Cholangiocarcinom (CC) Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KRÆFT I GALDEGANGENE Cholangiocarcinom (CC) Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, september

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH -forum for patienter med kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje www.pancreaspatient.dk pancreaspatient@gmail.com Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge,

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007

Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007 Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007 Revideret version 26.11.07 Arbejdsgruppen har af Sundhedsstyrelsen fået til opgave at beskrive et optimalt

Læs mere

KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital KOLOREKTAL CANCER Team C Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Aalborg 2013 1 Arbejdsgruppen har reorganiseret det kolorektale fagområde mhp udredning af kolorektal cancer som akut

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for PRIMÆR LEVERKRÆFT. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008

Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for PRIMÆR LEVERKRÆFT. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for PRIMÆR LEVERKRÆFT Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, september 2008 Det faglige grundlag

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BLÆRE OG NYRER

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BLÆRE OG NYRER PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BLÆRE OG NYRER 2011 Pakkeforløb for kræft i blære og nyrer Sundhedsstyrelsen. Rapporten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

pakkeforløb for kræft i galdegange

pakkeforløb for kræft i galdegange pakkeforløb for kræft i galdegange 2009 Pakkeforløb for kræft i galdegangene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor Kategori:

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT. Pakkeforløb for analkræft 1

PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT. Pakkeforløb for analkræft 1 2015 PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT Pakkeforløb for analkræft 1 Pakkeforløb for analkræft Sundhedsstyrelsen, Sygehusbehandling og beredskab URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling,

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

SARKOMER I KNOGLE OG BLØDDELE

SARKOMER I KNOGLE OG BLØDDELE PAKKEFORLØB FOR SARKOMER I KNOGLE OG BLØDDELE 2012 Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA 2012 Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er en behandling af peritoneal karcinose med kurativ intention CRS+HIPEC bør udføres, såfremt komplet

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I VULVA

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I VULVA PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I VULVA 2012 Pakkeforløb for kræft i vulva revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin

Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin SAMARBEJDE OG ORGANISATION I ALMEN PRAKSIS PALLIATION Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin Anna Weibull Billede Kim Jørsing HVEM ER INVOLVERET I DEN PALLIATIVE PATIENT? Anna

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc

Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc Behandlingen af patienter med

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE

PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE 2012 Pakkeforløb for myelomatose revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI 2012 Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk onkologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk onkologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk onkologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14. december 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Pakkeforløb for hoved- og halskræft Pakkeforløb for hoved- og halskræft Pakkeforløb for hoved- halskræft Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor Kategori: Faglig

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Kolorektalcancer kirurgi Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram, patienter med: Kolorektalcancer 1. Indledning... 2 2. Diagnose, udredning

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i galdegangene

Pakkeforløb for kræft i galdegangene Pakkeforløb for kræft i galdegangene 2016 Pakkeforløb for kræft i galdegangene Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere