Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/ Kl i aktivitetszonen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen"

Transkript

1 Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/ Kl i aktivitetszonen ~ 1 ~

2 Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie Kjærside som dirigent og Cecilie Dahl som referent samt Sara Wulff Kringelbach som assisterende referent. Alle tre godkendt. Godkendelse af dagsorden 4 fremlejere er til stede besked om taleret men ikke stemmeret Godkendelse af referat fra sidste beboermøde Beboerrådets beretning Thomas Ehlers: Køkkenbranden tingene forløb fint i forhold til evakuering mv. Vi har brugt meget tid på at evaluere brandsystemer og pt. kigger vi på vores alarmeringssystem, så vi får det bedste løsning. Til branden var folk dygtige til at komme ud og de overordnede brandforanstaltninger virkede. Det var godt at ingen kom til skade. Køkkenprojektet: Vi har fået et nyt køkken på 4C ret hurtigt. Projektet er skudt i gang nu og det går fint. Administrationsselskabet DAB: vores administrationsgebyr er sat op og vi strider lidt med DAB. Mere herom senere. Formandsposten: Jeg er afgående formand, da jeg er flyttet. Derfor har vi denne ekstraordinære generalforsamling, da vi skal vælge en ny formand i dag. Thomas takker af i beboerforeningen og takker for tiden som formand. Personalets beretning Bernt: Køkkenprojekt: 1C og 2C starter op i morgen tidlig, mandag. Kom gerne forbi med spørgsmål og fif og ideer. Vi regner med vi bliver klogere undervejs og måske ændrer vi lidt på procedurerne hen ad vejen Brandanlæg: Der kan nu bruges røgmaskiner i aktivitetszonen. En brandansvarlig kan slå brandanlægget fra i MAX 8 timer, således at røgmaskiner til fester ikke aktiverer brandalarmen. Alle forberedelserne skal være i orden inden alarmen slås fra. Alle alarmer i underetagen er koblet op til Københavns brandvæsen. Det betyder at hvis det aktiveres ved tryk på knappen, brand eller andet, så vil brandvæsenet stå her efter ca. 10 minutter. Er det en fejl at alarmen er gået, vil det koste os en lukning af festen som minimum og en næse til Bernt. Det er Bernts ansvar, at vi overholder reglerne. Q, salen: Hvor lang tid går der før alarmen kan slås fra 8 timer igen? A, Bernt: Der skal gå et døgn mellem afbrydelsen. Hærværk: Ved nytårsfesten blev en gut fanget på overvågningskameraerne. Han smadrede en masse ruder. Han skal til afhøring ved politiet og kommer efter al sandsynlighed til at betale for det. ~ 2 ~

3 Vi har stadig problemer med BHbøjler i vaskemaskinerne. Brug nu de BHposer vi stiller til rådighed for jer. Det koster 2500 kr. hver gang en maskine går i stykker og I ødelægger hinandens tøj. Vi finder stadig flere og flere glasskår i elevatorskakten. Det koster os mange penge at reparere. Husk at samle op efter jer, og vær god ved elevatoren. Taget: Teknisk udvalg kan åbne og lukke adgangen til taget lige pt. Nettene der afgrænser deroppe bliver klippet i stykker. Vær søde at lade være med det, de koster kr. stykket. Tagudvalget kan nu også åbne taget når det er godt vejr. Der bliver åbnet hele døgnet så snart frosten er væk. Der vil dog lukkes nogle dage hvor maleren skal oliere gulvet. Brandsikkerhed: Der er stadig FOR mange som får brandadvarsler og nu også beboeradvarsler. Sikkerheden diskuteres ofte i bestyrelsen og vi kører efter bogen. Vi kan ikke ændre de procedurer der er og de ligger helt fast. Endekøkkenerne skal være ekstra opmærksomme på at holde frit, så branddørene frit kan lukke. Overholdes dette ikke risikerer at skulle tømme forrummene permanent. Q, salen: Jeg har hørt, at vi kan søge dispensation ved kommunen til at stille ting på gangene i forbindelse med fester og andre arrangementer. Har vi forsøgt det eller er det noget vi bør prøve? A, Bernt: Jeg ved det ikke er forsøgt, men det er mig der er pålagt at bestemme fra brandvæsenet. Det er mit ansvar, og jeg vurderer at det kommer til at blive for uoverskueligt, vurderet på gangenes tilstande efter jeres fester. Jeg synes dog vi skal forsøge det, så I må meget gerne komme med noget konkret vi kan sende til kommunen. Spørg endelig. Evt. Q, Christian, 333: Vi vil gerne høre hvad vi gør hvis vi vil have plakater på dørene, male på gangene osv.? A, Bernt: I underetagen har vi haft ønsker omkring maleri og der er blevet spurgt i hovedbestyrelsen. De vil ikke give tilladelse så snart der ikke er noget konkret. De vil ikke umiddelbart give tilladelse, men vil gerne tage det op hvis der kommer et mere konkret forslag. Christian: Kan vi ikke få lov at bestemme hver især på køkkenerne hvilken udsmykning vi gerne vil have på gange og fællesarealer? Bernt: I skal komme med noget konkret, som vi kan tage med til hovedbestyrelsen, da det er dem der varetager kollegiets langsigtede interesser. Thomas Ehlers: Der er ikke bestyrelsesmøde foreløbigt, så vi kan godt tage det op på GF til maj. Bestyrelsen kan godt behandle ting pr. mail, men det kræver en konkret udmelding. Christian: Vi finder på noget og sender det til jer. Dirigent, Cæcilie: Vi definerer lige bestyrelsen så alle ved hvad vi mener, når vi siger bestyrelse Thomas Ehlers: Vi har en beboerforening, som har et beboerråd (BrKr) bestående af 7 valgte kollegianere. Over dem sidder der hovedbestyrelsen. Den består af to kollegianere (fra BrKr), to repræsentanter fra Rigshospitalet og to kommunalpolitikere. Desuden deltager to repræsentanter fra DAB og Bernt, men alle 3 er uden stemmeret. Hovedbestyrelsen har et langsigtet ansvar for ejendommen, hvorfor de ikke lige umiddelbart tillader fri udsmykning af gangene osv. Godkendelse af budget Thomas Ehlers: der er sendt budget ud. Jeg vil lige komme med lidt kommentarer til det så alle er med: Huslejestigningen er højere end forventet i forhold til inflation. Det skyldes: Mindre varme, men varmen er dyrere, desværre. For vi er blevet rigtig gode til at sparre på varmen. Ros for det. Den store kamel: administrationsgebyret fra DAB er steget, de opkræver husleje og har personalet ansat. De skal nu betale moms af ydelsen til os, og den udgift pålægger de nu os således at det er steget med 25%. ~ 3 ~

4 Vi har haft en lang kamp med dem omkring det, da vi ikke mener det er ok. Vi har fået slået kr. af stigningen. Det er bedre end første udlæg, men vi er ikke helt tilfredse. Vi kigger nu lidt på markedet for at se hvad der er forventeligt for administration og undersøger nye muligheder. Det er et punkt på bestyrelsesmødet til efteråret og vi håber at kunne presse DAB lidt mere. Der er afdrag på forbedringslånet, herunder køkkenprojektet. Det er den huslejestigning vi stemte igennem i efteråret og derfor er den også en del af det hele. Q, salen: Hvad er huslejestigningen på alt i alt? A, Thomas: pr. 1/813 er huslejestigningen på 55 kr. pr. måned. Afstemning om godkendelse af budget Tilstede: 95, 4 fremlejere, og en referent Foruden fremlejere undlader 3 at stemme For: Vedtaget Evt. Ingen kommentarer Konstruktiv drøftelse uden personalets deltagelse Thomas Ehlers: Stor ros til Bernt. I forbindelse med køkkenprojektet har Bernt taget nogle tunge kampe med HTH og han vogter stedet med alt hvad han kan. Han har RHK meget kært og vil os alle det bedste. Bjarke: Bernt kan godt lide at snakke, så det er altid hyggeligt at komme ned til ham. ~ 4 ~

5 Ekstraordinær Generalforsamling i Kollegianerforeningen Valg af dirigent og referent Thomas, åbner og siger velkommen. Indstilling af Cæcilie Kjærside som dirigent og Cecilie Dahl som referent samt Sara Wulff Kringelbach som assisterende referent. Alle tre godkendt. Køkkenopråb ved Sandra Strandberg, DIA formand/ næstformand: Ikke til stede: 1A, 6C og 7A Godkendelse af referat fra sidste kollegianermøde: godkendt! Godkendelse af dagsorden: godkendt! Formandens beretning Thomas Ehlers, for mit vedkomne er det en opsummering af hvad der er sket mens jeg har været formand. Vi har haft vores vedtægter med til bestyrelsen. De er desværre blevet haglet ned, selvom vi appellerede til at de er bedre end de var før. De skal stadig opdateres og forretningsordener skal fjernes og omskrives. Det er en lang proces, men bestyrelsen vil selvfølgelig gerne hjælpe os så vores vedtægter bliver endnu bedre. Snak om regler er noget af det der er meget af. Jeg er ked af hvis jeg er blevet personificeret som regelrytter. Da jeg tog over sammen med det nye BrKr, var der mange regler som var blevet besluttet men ikke blev fulgt. Derfor er vi måske blevet lidt mere skrappe, men vi vil altid være til at snakke med og jeg håber I vil overholde reglerne. Vi tilpasser dem så det er til at holde ud at være her, men vi håber også, at I har forståelse for, at der er nogle ting vi er pålagt fra højere instanser, og disse regler skal vi følge. Bestyrelsen har et langsigtet ansvar for kollegiet og derfor modsætter de sig nogle ting, som vi ikke altid er enige med dem i. Frivilligt arbejde blomstrer og det er fedt at se. DIA er aktive for dette og gør det godt med at få aktiviteten til at sprede sig på hele kollegiet, på tværs af køkkener og udvalg. Køkkenrepræsentantskabet fungerer rigtig godt og vi er meget glade for det. Også Bernt. Fester: Det er godt med en diskussion omkring festerne. Vi er ikke kommet frem til noget konkret endnu. Vi er jo enige om vi skal have aktivitet, men ikke fester for hele København, så vi må forsætte at arbejde på en løsning. Afsked: Jeg forlader ikke foreningen pga. sure miner. Jeg har fået en formandspost i et andet regi og har derfor prioriteret min tid. Det er ikke fordi det er nedslidende at lave udvalgsarbejde på RHK at jeg nu træder af. Jeg har været glad for det og håber I andre også er/ vil blive. Tak for det hele. Q, Caroline 1C: Hvad var der med de vedtægter? Er det ikke noget vi selv bestemmer? Det er jo vores forening. A, Thomas: Der er et overlap mellem beboerforeningen og kollegianerforeningen og derfor skal de vide lidt om vores kollegianerforening. De ytrede sig bare personligt. De tilkendegav at de gerne vil hjælpe med råd, vejledning og bistand så vedtægterne bliver mere smidige. ~ 5 ~

6 DIA s beretning Sandra: Alle de ting vi har lovet i efteråret er nu kommet frem. Køkkenmapper er kommet ud til alle køkkener. Vi håber de fungerer og så må I gerne sige til hvis der er noget som mangler. Husk at sætte indkaldelser, referater mm. ind i mappen. Køkkenrepræsentantskabet fungerer! Her er ytret ønske om hvad BrKr laver. Derfor laver vi highlights fra vores møder. De kommer ud efter hvert møde, dog uden personsager og andre personfølsomme emner. Intromøder: Det fungerer rigtig godt og afholdes 4 gange om året. Her gives introduktion til kollegiets struktur, udvalg, mv. Alle er velkomne, også gamle beboere. Bernt uddeler velkomstbreve til de nye beboere sammen med invitation til møderne. Hjemmeside: der er en ny hjemmeside i luften og vi har assisteret netudvalget med indhold. Ændringer på indholdsmæssige ting i forbindelse med hjemmesiden skal skrives til DIA, andet til netudvalget. Vedtægter: Vi forsøger at holde dem up to date efter hvert møde, hvorfor der ind i mellem komme forslag til vedtægtsændringer. Det er os der holder alle BM, KM, EGF, GF osv. Festmøde: Afholdt i tirsdags som et åbent møde. Vi kommer tilbage til det senere. Fremadrettet: Beboerhåndbogen der deles ud til nye beboere er ikke opdateret, men vi arbejder på det. Hvidbøger omkring hvordan alle udvalg fungerer så overdragelsen er nemmere. Udvalgsbazar: Alle der er frivillige på RHK kan hygge sig og snakke lidt om udvalg. Intern kommunikation: Det er meget omdiskuteret og vi arbejder meget på en løsning. Rigsarkivet er ikke godt nok til dette. Facebook gruppen er omdiskuteret og vi håber vi kan nedsætte et ad hoc udvalg. Mere herom senere. Udvalg som kunne bruge lidt ekstra hjælp, Sandra forklarer hvad udvalgene laver og hvorfor de mangler hjælp: Drengefodbold, netudvalget, festrumsudvalget, fremlejeudvalget, FOKU, KREA, støjudvalget Udvalgsberetninger Bjarke, Spare og Miljøudvalget: Vi har været forbi til et bestyrelsesmøde og fremlægge solcelleprojektet. De var glade for det store stykke arbejde vi har lagt i projektet. Fremadrettet ville de først sende det til vores økonomiske rådgiver, der ville se på hvorvidt vi har penge til at få det igennem før badeværelsesprojektet. Dernæst sendes det videre til DAB der sammen med os skal sætte gang i projektet, ved at indhente rådgiverydelser, som kan hjælpe os med at gennemføre en opsætning, uden at være bange for håndværkerfejl eller at vi bliver taget ved næsen mht. prisen. Adam, netudvalget: Den nye hjemmeside virker på min telefon men ikke på min computer. Vi arbejder på det. Der er en computer her på kollegiet som er blevet hacket og det er noget skidt for vi står i en situation, hvor vores internet kan blive lukket. I skal opdatere jeres antivirusprogrammer og vi hjælper gerne hvis I har problemer med jeres computere. ~ 6 ~

7 Peter, musikrumsudvalget: Tak for den store tilslutning til klassiske koncert, det kommer noget i maj Spil Dansk Dag. Vi har et problem med at folk bryder ind i musiklokalet fra værkstedet, vær søde at stoppe med det. Forbudt. Meld jer ind i udvalget, så kan i få nøgleadgang fra Bernt. Cecilie, fodbold (pige og herre): Problemer med at finde baner. Der trænes om tirsdagen for pigernes vedkommende. Kollegiefodbold hjælper med at finde baner og vi håber vi finder en god løsning snart. Kom og vær med til at træne og spille kamp. Det er hyggeligt og sjovt og alle er velkomne. Furat: Quiz, vinderen blev 2B. Quizaften bliver 2. torsdag i hver måned. Vi mangler medlemmer til at hjælpe med at holde disse quizzer! Thomas, brandpræventionsudvalget: vi har været dygtige til at kontrollere og I har været dygtige til at rydde op og holde reglerne. Forsæt med det og drik en brandbil med de udvalgsmedlemmer som kommer rundt og kontrollerer. Økonomi ved Furat Det er blevet efterspurgt hvad vi bruger penge på ud over udvalg. Vi har en række faste udgifter: Formand, næstformand og netudvalgsformand får kr. om året i kraft af rådighedsbeløb Dankortautomater kr. årligt Koda får penge for retten til at spille musik til fester kr. Dispensersystem i baren til leasing kr. om året i 5 år. Det er lidt uklart om vi har betalt det af der, men det undersøger vi nærmere snarrest. Ekstern revision ca kr. om året Serviceaftale på en printer på kr. som er afskaffet nu Kopimaskine til kr. Samlet giver det os en årlig fast udgift på kr. Det giver os under kr. til at bevillige. Vi har de sidste møder bevilliget for ca kr. hvilket summerer op til kr. om året. Udover det har vi haft to ekstraordinære generalforsamlinger, hvilket bliver til kr. Hvis man lægger de faste udgifter til dette giver der os et stort underskud. Som det ser ud lige nu har vi reelt ikke nogen penge at bevillige af. Dels pga. bevillingernes omfang og de fast udgifter, men også pga. efterslæbet fra KØVSnedlæggelsen. Det kostede kollegiet mange penge og der mangler endnu et momsregnskab for KØVS. Q, salen: Er vores dispensersystem virkelig så dyrt? A, Sune: Vi afbetaler på det, og kan ikke huske hvornår det er afbetalt. Q, Morten: Hvorfor er der to kasser og to virksomheder? Altså, vi har en bar og en hovedkasse, eller? A, Furat: De er nu lagt sammen! Så vi har en kasse. Men ja, baren er registreret som en virksomhed. Furat forklarer at vi pt. kører i minus nå alt er regnet sammen, som tidligere forklaret. Q, Anna: Hvordan kan man så bevillige? A, Furat: Vi låner af netudvalgskassen. Det er samme konto men det er netudvalgets penge (pengene er sat af til netudvalget, men de står på samme konto). Jeg er underlagt jeres valg og beslutninger fra disse møder. Hvis der bliver besluttet på et møde, at der skal gives penge til eksempelvis en fest, så skal pengene ~ 7 ~

8 jo udbetales, også selvom vi ikke har dem. Så jeg jonglerer med bank og revisorer og vi finder oftest en løsning, men det er hårdt arbejde og det fungerer ikke i længden. Q, Anna: Hvorfor har netudvalget så så mange penge? A, Thomas: De er øremærket til netudvalget. Det koster ikke så meget i drift pt. fordi netudvalget er dygtige, men pludselig vil der komme en stor engangsudgift. Derfor lægger vi penge til side hver måned så vi har mulighed for at have dette billige internet. Q, Caroline: Hvorfor er der underskud i kassen? Jeg troede vi regnede ud efter hvad vi havde. Hvordan kan det ske? A, Furat: KØVS har givet underskud, og vi bliver nødt til at bevillige mindre eller forhøje kontingentet. Q, Christian Ahm: Hvorfor lukker vi ikke bare for alle udvalg der ikke giver overskud? A, Cecilie: Det brænder lidt i mit DIAhjerte med et sådan tiltag. Ved at stoppe med at give penge til ting som klassisk koncert, pigefodbold, support og andre sociale arrangementer, vil vi stoppe for al aktivitet på kollegiet ud over fester. Det vil være synd. Q, Christian Ahm: Det er vel bare at holde pause? A, Cecilie: Jeg mener at det er meget svært, at starte aktivitet op når der har været lukket ned for det. Q, Janni: Kan man ikke lave en vedtægtsændring, der gør at vi ikke kan give penge hvis der ingen er? A, Cæcilie, dirigent: Du må stille vedtægtsændringsforslag hvis du ønsker dette. A, Janni: Ok, det er nok ikke en god idé. Thomas Ehlers forklarer, at vi har lagt en masse penge til side under ombygningen, hvorfor hovedkassen samlet lidt penge sammen. Efterfølgende har der desværre været lidt tendens til at vi bevilliger flere penge end vi har. Derfor kan vi ikke forsætte på denne måde. Furat: Jeg ser to løsninger: Vi kan sætte kontingentet op eller skære meget på tingene! Q, Anja: Kan vi skære i nogen af de ting, som ikke er nødvendige af faste udgifter? A, Furat: Det er svært da vi er bundet af en del leasing aftaler. Q, Louise: Kan vi måske gøre sådan, at vi ved hvad der er i kassen inden folk fremsender bevillingsansøgninger? A, Alex: Det kan sendes ud med dagsordenen, så folk ved hvad der er til rådighed. Det kan vi godt gøre når vi i DIA alligevel indkalder til mødet. A, Furat: Førhen var det standard at man kun bevilligede for kr. til møderne. Det vidste alle folk godt når de skulle lave deres bevillingsansøgninger. Nu er det lidt gået i glemmebogen og derfor overgår vi lidt os selv ved at bevillige for penge vi faktisk ikke har. Q, Laura: Det vil kræve lidt mere arbejde, men kan dem der modtager bevillingerne ikke give en tilbagemelding? Mads Tobias: Furat gør det godt og han siger det hver gang så folk må huske på hvad det bliver sagt på gamle møder. Furat: Jeg har ikke ressourcer til at melde tilbage til alle. Q, Laura: Kan vi ikke nedsætte et økonomiudvalg? Eva: Jeg ser to løsninger: Pakkeløsning eller enkeltbevilling. ~ 8 ~

9 Furat: Jeg foreslår at vi sætter kontingentet op med 20 kr. i et år. Så vi kan få plus på kontoen. Cæcilie, dirigent: Vi nedsætter et økonomiudvalg hvis nogen vil være med. Mere herom under Evt. Kontingentstigning kan godt tages til afstemning på dette møde uden det har været meldt ud, da det er en generalforsamling. Først stemmer vi om vi kan stemme. Herefter skrider vi til afstemning. Q: Hvis vi ikke stemmer for og ikke hæver kontingent kan vi så bevillige? A, Cæcilie, dirigent: Vi er kr. i minus, så principielt nej! Stemme om vi må stemme: For: 63 Imod: 14 Mere end 30 tilkendegiver at de gerne vil have afstemning. Thomas Ehlers gør opmærksom på, at der er mulighed for modforslag hvis I vil. Ingen indsigelser Afstemning om kontingentstigning på 20 kr. gældende fra GF til maj 2013 til GF april/maj 2014 For: 50 Imod: 24 Undlader: 11 Kontingentstigningen vil blive opkrævet ved næstkommende kontingentopkrævning. Redegørelse for bevillinger givet 28/1112, hovedkassererbevillinger og formandsbevillinger Gennemgang ved Furat Kulturudvalget Der er brugt 5036,5 kr. af 6800 kr. Trivsel (Julebanko, Nytår, Full Moon Party og Blå Fest) Fullmoonparty: der er brugt 6140 kr. af de kr. Nytårsfest: Bevillingen blev ikke brugt fordi billetsalget dækkede det. Der er brugt 800 kr. af de til lidt oppyntning og pizza til oprydning. Julebanko: Der blev indhentet sponsorater. Modtagelsesbar Bevilling ikke brugt endnu, bruges d. 20. april Baren Af de kr. er der brugt kr. til 3 fester som er gået tilbage i form af barsalg. Q, Morten: Hvor er pengene der kommer ind i baren havnet henne? Og hvilke penge har man brugt til bevillingen? A, Thomas: Der går penge ud af hovedkassen, det er disse Furat taler om nu. En del af dem går tilbage til kassen gennem barkassen og det er barkassereren som skal redegøre for dette. Q, Morten: Hvorfor kan vi ikke få gennemsigtighed? A, Furat: Hvordan indtjeningen i baren er, er barkassererens job at redegøre for. Jeg skal kun redegøre for hvad udgifterne fra hovedkassen er. Der er et ret indviklet momsregnskab, som jeg gerne gennemgår med jer, hvis I ønsker dette, men det er ~ 9 ~

10 lidt økonominørdet og det er kompliceret. Q, Ahm: Jeg vil gerne kunne se om vi kan køre tingene rundt? Hvis vi bevilliger penge så vil jeg gerne kunne se om de er gået ind igennem baren. A, Furat: Det er barkassererens opgave at svare på om pengene er gået ind igennem baren. Q, Tanya: Hvis I kan redegøre for hvad der går ud kan du vel også redegøre for hvad der går ind? A, Furat: Det er regnskaber over regnskaber og det er lidt en stor byrde for mig, men jeg skal nok se på en løsning. Momsregnskabet gør det kompliceret, men jo, jeg ser på en gennemskuelig løsning til næste gang vi holder møde. Q, Cæcilie: Kan vi få udvalgene til at gøre det selv? A, Sandra: Det er meningen at når udvalgene får en bevilling, skal udvalgene selv redegøre for hvad pengene er brugt på. Ahm: Jeg vil gerne se plus over for minus. A, Furat: Baren bliver drevet som en virksomhed og momsregnskabet gør, at vi først ved sidst på året om det er gået godt. Forsat gennemgang ved Furat: Ikke brugte bevillinger: Julebanko Torsdagsbaren Marbaraspiranter Pigefodbold Herrefodbold der er givet to hovedkasserbevillinger til indendørs træning Musikrum er ikke for forfald endnu der redegøres til GF Furat: Hovedkassererbevillinger: Jeg har givet 700 kr. til herrefodbold så de kunne træne indendørs Der er givet 1500 kr. til mad til de køkkener som har hjulpet med oprydning efter festerne Til info: Vi har kr. i minus på hovedkassekontoen. Vi låner penge af netudvalget pt. således at vi ikke går i minus. Pengene står på samme konto men det er i virkeligheden to forskellige kasser pengene kommer fra. Q, Caroline: Til netudvalgsformand. Ser du grund til at vi skal spare på de penge i har i netudvalgskassen? A, Adam: Vi sparer nu for at have penge stående til fremtidige opgraderinger. Vi ved ikke hvornår det hele går i stykker eller hvornår det ikke er up to date mere. Vores servere kan pludselig gå i stykker eller vi kan akut have brug for en opgradering. Derfor ser jeg det som en fordel at have pengene til rådighed. Morten fra netudvalget supplerer: Lige nu har vi ikke sååå meget brug for pengene. Så der kan godt lånes lidt til bevillinger. Men vi vil gerne have pengene så stem bevillingerne igennem med omtanke. ~ 10 ~

11 Furat: Til september skal der betales kr. for et års internet, kan vi ikke det er vi nødsaget til at lukke vores internet. Bevillingsredegørelser ved udvalgene: Kulturudvalget: Det var fedt med oplæg, debatter og sodapopsmagning. Vi har det godt. Trivsel, Søren: Vi har holdt en masse fester. Vi brugte ikke penge til julebanko og pengene til nytårsfesten gik ind gennem billetsalget. Q, Ahm: Er der genereret overskud for festerne? A, Søren: Vi har ikke fået regnskabet for baren endnu men jeg går stærkt ud fra at vi har lavet overskud. Modtagelsesbar, Søren: vi bruger pengene til festen d. 20 april Bar, Malthe: Vi har holdt 3 fester og det var fedt. Vi har brugt pengene der var bevilliget. Q, Ahm: Er der overskud fra festerne afholdt af baren? A, Malthe: Der er tjent mange penge. Et overslag er kr. Frederik Hestvang appellerer, på baggrund af de tilbagevendende spørgsmål samt diskussioner, til, at vi nedsætter et økonomiudvalg ved næste GF i maj. Marbarasp, Malthe: Vi kunne desværre ikke afholde den Marbar vi ellers havde planlagt. Der er heldigvis nogle andre som har taget den videre og holder fest i start maj, hvor den bevilling vi fik stadig gælder. Musikrumsudvalg, Peter: Vi har købt en masse ting som anlæg, kabler, bagt kage til klassisk koncert og vil gerne bruge de sidste penge til mikrofoner, da de gamle blev stjålet. Q, Martin: Guitarundervisning snakkede I om på et tidspunkt? A, Peter: Det kommer på den anden side af eksaminer. Det er ikke glemt. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer ved Kristoffer Pind, 223 (se bilag 1) Kristoffer: Jeg ved godt det måske ligger lidt dumt i forhold til vores økonomiske situation, men det er et kæmpe stykke arbejde Furat laver og jeg synes han bør få lidt godtgørelse for det. Kommentar, Furat: Det er stemt igennem i 2008 på et kollegianermøde, men står ikke i vores vedtægter. Derfor kan jeg reelt få pengene selvom det ikke står i vores vedtægter, da det er vedtaget på en kollegianerafstemning. Q, Adam: Er det ikke en tillidspost, så giver den vil 1000 kr. om måneden? A, Pind: Jo det er en tillidspost men det er ikke lig med rådighedsbeløb. Pind: Furat sidder med meget ansvar og kan ikke bare løbe fra sin post, ligesom formand og næstformand. Det er et stort ansvar og det bør der kompenseres for. Q, Cecilie: Kan pengene kræves med tilbagevirkende kraft? A, Furat: Det står i vedtægterne, at de skal gives i det indeværende regnskabsår, ellers frafalder dette. Thomas: Det står i et referat og er principielt gældende, men vi gør klogt i at skrive det ind i vores vedtægter. ~ 11 ~

12 Afstemning: For: 64 Imod: 4 Undlader: 9 Vedtægtsændring ved Sandra Strandberg, 218 (se bilag 2a) Sandra forklarer det vil give en ekstra sikkerhedsforanstaltning, at udvalgene nu skal fremlægge budget til hovedkasseren også. Q, Morten: Hvad sker der hvis det nu bliver til en vedtægt frem for en regel på skemaet? A, Thomas: Det er blot for at vi kan holde folk mere op på at aflægge regnskab. Afstemning For: 82 Imod: 0 Undlader: 0 Vedtægtsændring ved Furat Zaidy, 621 (se bilag 2b) Furat opridser forslaget. Forklarer: Kollegianerforeningen er lige nu fungerende med en bar, som er registreret som en virksomhed. Får vi lavet vores forening om til en almen- nyttig forening kan vi spare udgående moms, da indtægterne ikke går til virksomheden men til den almennyttige forening. Revisorer siger god for det og vi afventer svar fra SKAT, men det gør at vi tjener penge til vores forening og ikke til en virksomhed, hvilket vil give flere penge i kassen. Afstemning For: 82 Imod: 0 Undlader: 0 Ros fra salen til Furat for at se denne mulighed! Kontrakter Furat og barudvalget har talt med hhv. Royal og Carlsberg. Vi har lidt sat dem op mod hinanden og vi har nu fået en rigtig god kontrakt med Carlsberg. Præsentation af vigtigste punkter fra debatten om fester på RHK Sandra: Vi havde møde i tirsdags. Vi har de vigtigste punkter med her for at undgå en lang debat nu. Enighed om at vi ikke reklamerer i AOK andre store medier. Arrangører må arbejde pro aktivt for dette ikke sker eller fjerne evt. indlæg, hvis det gør. Der skal være plads til spontanitet, hvorfor billetsalg blev diskuteret. Vi afprøver to modeller: 1) KUN Dørmænd afprøves til Sankt Hans festen. Man skal vise en nøgle for at gå op ad ~ 12 ~

13 trappen til gangene og køkkenerne. Man må selvfølge gerne have venner med op. 2) Til festivalen vil vi prøve med billetsalg til en lav pris. Der vil blive mulighed for afhentning af armbånd for beboere, før de resterende billetter sættes til salg til beboernes venner. Jammed Kandi kan også være en mulighed for at afprøve et af forslagene. DIA afholder et møde igen efter sommerferien, hvor begge modeller kan diskuteres og evalueres. Andre forslag: Forslag om gitterdør i opgangene. Bliver evt. præsenteret senere, når konkret forslag med pris foreligger. Gangpatruljer til festerne. Hold af 34 mænd tjekker lige gangene ind i mellem. Hvis kollegianerne vil gøre det, kan det selvsagt sagtens indføres. Goodpractice liste, som kan gives til festarrangører som indeholder råd og retningslinjer. Oprettelse af udvalg: Jammed og 36timers udvalg Jammed: Furat forklarer at det nu kører under tagudvalget og det er nemmere at gøre det som et selvstændigt udvalg. Afstemning For: 81 Imod: 0 Undlader: 1 36timers udvalg: Furat: Efter diskussion på Facebook blev der henstillet til, at vi kører bar med køkkenerne. Der er nogle folk som gerne vil stå for det. Vi mangler bare et udvalg. Afstemning For: 81 Imod: 0 Undlader: 1 Valg til Cecilie, DIA: Der er en del poster på valg. Der er mange af valgene som afhænger af hvorvidt andre poster bliver ledige, så vi tager valgene et ad gangen og holder tungen lige i munden! Formand Sandra, 218 Sandra er valgt. Lille beretning: Jeg har boet her i 2 år og været aktiv lige siden indflytning. Været med i BrKr og DIA længe. Sandra forklarer hvad næstformandens opgave er! Næstformanden er også formand for DIA som står for alt det sociale på kollegiet. Næstformand Søren, 344 o Jeg har lavet et lille opråb som jeg har sendt ud på kollegiet. Jeg går til valg på disse præmisser og derfor vil jeg gerne bidrage til, at vi kan får mere åbenhed og gennemsigtighed. Jeg stiller ~ 13 ~

14 derfor op så jeg kan komme ind i bestyrelsen og jeg vil gerne være med til at ændre på de beslutninger de tager. Jeg har boet her i 3 år og jeg har været formand for KØVS været med til at starte torsdagsbaren op. Q, Anders: Du har været formand for KØVS. Hvordan synes du det gik? A, Søren: Jeg har ikke set det endelige regnskab endnu så jeg ved det faktisk ikke. Det var ikke den periode hvor jeg var formand det gik helt rapondus, men jeg kom ind i et KØVS hvor tingene allerede var på vej ud på et sidespor. Q, Anders: Hvordan kan vi have tillid til dig som næstformand, når det nu gik så dårligt med KØVS? A, Søren: Jeg får nok svært ved at overbevise dig, da du tydeligvis allerede har bestemt dig. Men jeg kan kun sige at jeg kom til som formand, da der allerede var meget rod i KØVS, så jeg kan ikke alene stilles til ansvar for det der er sket med KØVS. Q, Mads Tobias: Jeg vil gerne spørge lidt mere ind til det med KØVS. Jeg har lidt prøvet at finde ud af hvad der skete, så jeg har taget kontakt til dig for at høre, om du ikke kunne hjælpe med referater, detaljer, tal og så videre. Jeg fik ikke noget. Ikke en gang et cirka beløb. A, Søren: Har du talt med kassereren? Q, Mads Tobias: Jeg mener ikke det er mit job at tage fat på kassereren. Men jeg har taget fat på vores hovedkasserer og fået nogle tal i forbindelse med denne sag, og det var ret nemt. A, Søren: Fedt! Q, Mads Tobias: Men pointen er vel bare, at selvom det har været over en lang periode, så har der stadigvæk været et svind i KØVS mens du har været formand. Hvis man er formand har man vel en nogenlunde ide om hvor stort det svind er? Du er blevet spurgt tre gange hvor stort det svind var, og du kan ikke engang give mig et ca. beløb. Altså som formand mener jeg at man har et ansvar. Du mener vel.. A, Søren: Nu må du altså holde kæft. Det er over et år siden.. Mads Tobias: Mener du det er en næstformand værdigt at bede mig om at holde kæft? A, Søren: Ja! Forklaring Søren: Det er over et år siden at KØVS blev lukket. Jeg sad ikke direkte med regnskaberne, så derfor kan jeg huske det og jeg har ikke overblik over det. Nu skal vi ikke diskutere KØVS regnskab, det må du gerne gøre med mig bagefter eller tage den op under evt. Jeg står ikke her for at redegøre for hvordan KØVS kørte. Jeg vil rigtig gerne svar på at der var problemer i KØVS, men dertil sige at jeg gjorde et stort arbejde som formand for at gøre noget ved det. Men ellers kan jeg ikke beskæftige mig med de direkte detaljer i regnskabet. Mads Tobias: Jeg vil gerne komme med en kommentar om, at jeg gerne ser en der stiller op som har været i BrKr og ved hvordan det fungerer i forhold til når man skal møde bestyrelsen. Thomas Ehlers: Jeg synes vi skal stoppe med meningsytringer, vi skal have nogle konkrete spørgsmål på banen ellers synes jeg vi skal se at komme videre. Søren: Der er fordele ved at have været med i BrKr, men der er også fordele ved at komme med friske øjne, med nye ideer og nye initiativer. Cæcilie, dirigent: Flere spørgsmål: Caroline: Hvor gammel er du og hvad læser du? ~ 14 ~

15 Søren: Jeg er 25 år og går på RUC. Alexander, 434 Jeg har været medlem af DIA i et år og BrKr et år. I den forbindelse har jeg været med til et bestyrelsesmøde, og jeg føler jeg er inde i hvordan tingene fungerer. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde meget videre med det vi allerede er i fuld gang med, både i BrKr og i DIA med udvalgene. Desuden betyder det sociale meget for mig og det er DIA s opgave at holde gang i udvalgene rundt. Afstemning ved skriftlig afstemning Afstemning: Søren: 40 Alexander: 39 Blank: 8 Søren, er nu valgt som næstformand/ DIAformand. Barbestyrer Frederik, 619 Valgt Ansøgningsudvalgsformand Kristoffer Pind Levison, 223 Valgt Kristoffer takker og fortæller at vi er gået over til elektronisk ansøgningsform, hvilket har gjort det lettere at læse ansøgninger, men også givet en lille stigning af antallet af ansøgere. Ansøgningsudvalg Medlemmerne er hemmelige og de valgte vil få besked. BrKr Der er nu ikke længere en plads, da Alexander bibeholder sin plads i BrKr. Derfor vil begge opstillede blive valgt ind som suppleanter: Anja, 221 og Peter James, 341 DIA Kasper stiller ikke op og begge er valgt ind Tanya, 245 Michael, 119 Note: Formand, Næstformand, Barbestyrer og DIAmedlemmer er nu valgt for 2 år. Ansøgningsudvalgformand er valgt for 1 år og ansøgningsudvalg er valg for to valgperioder. BrKr består nu af Sandra (218), Sørens (344), Anders (257), Cæcilie (305), Kasper (443), Furat (621) og Alexander (434). Peter (341) og Anja (221) tiltræder som suppleanter. Bevillingsansøgninger (se bilag 3): Kulturudvalget (700 kr.) For: 55 Imod: 6 Undlader: 9 ~ 15 ~

16 Pigefodbold (3100 kr.) For: 47 Imod: 8 Undlader: 5 RHK support (2000 kr.) For: 7 Imod: 41 Undlader: 23 Falder! RHK festival ( kr.) For: 61 Imod: 1 Undlader: 14 Tagudvalget (9540 kr.) For: 29 Imod: 38 Undlader: 3 Falder! 5500 kr. frafalder fra udvalget selv! Modforslag til eget forslag: Uden lounge sofaer: 9540 kr kr. = 3040 kr. For: 65 Imod: 9 Undlader: 3 Henstilling fra salen: Husk at tingene forsvinder. Der må være lidt struktur med det. Herrefodbold (2500 kr.) For: 46 Imod: 11 Undlader: 13 SparMiljø udvalget (1000 kr.) Frafalder Evt. Marbar dispensation ~ 16 ~

17 Sandra: Fra BrKr vil vi høre jer om følgende: Der er søgt om der må holdes fest onsdag og torsdag først i maj i forbindelse med marbar. Der tages en løs håndsoprækning og der er vurderet flertal. Marbar afholdes nu i dagene 1.5. maj 2013 Intern kommunikation Facebookgruppen Ad Hoc udvalg nedsættes til at diskutere hvordan den interne kommunikation her på kollegiet skal være: Anja, Morten, PJ, Tanya, Søren og Cecilie har meldt sig. Kommentar Cecilie: Det kunne være fedt med nogen som ikke sidder i DIA eller BrKr. Kontakt DIA hvis I vil være med! (efter mødet har Kim også meldt sig) Vi mangler hjælp til økonomi: Simon Pelle, 301 melder sig til at assistere Furat! DIA: Møder søndag? Generel opbakning til afholdelse af møder søndag. Mødet hævet Tak for jeres fremmøde Dirigent, Cæcilie Kjærside På vegne af afgående BrKr formand, Thomas Svare Ehlers underskriver afgående næstformand for BrKr/ formand for DIA, Sandra Elizabeth Strandberg ~ 17 ~

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere