Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb års jubilæum i 1962

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962"

Transkript

1 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25 års jubilæum. Samtidig kan bibliotekaren, frk. Meta Hansen, Askeby, holde sit eget 25 års jubilæum. Det er ofte ikke tilstrækkeligt, at et enkelt menneske er klar over, at der er et behov, som trænger til at blive dækket. Som regel skal der gøres opmærksom på, at der er tale om en mangel, af hvad art den så, måtte være, og når dette bliver klart, er det muligt at få følgeskab i arbejdet på bestræbelserne for at dække det manglende. Mange fortilfælde viser, at sådan er udviklingen gået. Nogle opdager det tidligere end andre, at en mangel er ved at opstå, og arbejder for at borteliminere den bliver påbegyndt. Denne linje kendetegner også fortiden for Fanefjord biblioteksforening, der mandag den 19. ds. Kan fejre 25 års jubilæum. Allerede på et meget tidligt tidspunkt begyndte nu afdøde førstelærer Bork-Andersen, Dame, at arbejde for oprettelsen af en biblioteksforening. Han søgte samarbejde med den daværende sognerådsformand Jørgen Skovgård, og disse mænd enedes da om at indkalde til et beboermøde for at orientere om deres planer. Imidlertid viste tinden sig endnu ikke moden. Der kom kun de to indbydere samt aftenens taler, bibliotekskonsulent Banke. Mange år senere kunne lærer Bork-Andersen med munterhed kommentere situationen med bemærkningen: Da der var gået halvanden time, kom der tre kopper kaffe andet fik vi ikke ud af det møde. Så var det tid Tanken sad stadig Bork-Andersen i sindet, og bestandig arbejdede han for at få skabt realiteter bag ideen. I efteråret 1936 sammenkaldtes på ny til møde, og denne gang var der skabt interesse for sagen. Mødet samlede god tilslutning, og et udvalg blev nedsat til at arbejde videre med planerne. Den 9. dec blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Hjørnet. Der blev opstillet vedtægter for den nydannede forening, hvis første bestyrelse kom til at bestå af: Lærer Bork-Andersen, Dame, gdr. Alfred Scheye, Dame, grd. Holger Borgman, Hårbølle, gdr. Jørgen Scheye, Vindebæk, gdr. Marius Larsen, Vollerup, gdr. Albert Albrechtsen, Askeby og lærer H. P. Jensen, Askeby. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde den 15. dec. blev lærer Bork-Andersen, der havde været primusmotor i hele arbejdet, foreningens formand. En stilling han beklædte med stor dygtighed, indtil han i foråret 1957 flyttede til Stege. Efter den stiftende generalforsamling tog arbejdet med oprettelsen af et bibliotek for alvor form. Men der skulle skaffes startkapital for at indkøbe et passende antal bøger. I sognerådets følgende møde blev der bevilget 10 øre pr. indbygger i kommunen. (Fanefjord Kommune). Fra Fanefjord Sparekasse modtog man et tilskud på 100 kr., fra foredragsforeningen 100 kr. og ungdomsforeningen og Brugsforeningen gav 50 kr. hver. Den 9. jan ansatte biblioteksbestyrelsen frk. Meta Hansen, Askeby, som bibliotekar for en løn af 250 kr. om året. Der må i de dage have været voldsomme lønstigninger! Idet lønnen allerede den 11. jan. to dage efter blev forhøjet til 300 kr. årligt. 1

2 Derefter blev der foretaget de fornødne indkøb af inventar til udlånsværelset såsom reoler o. lign. Forhandlingsprotokollen beretter, at man foretog bogindkøb for det svimlende beløb af 796 kr. det fremgår ikke, hvor mange bøger, det drejede sig om, men på den første ordinære generalforsamling blev det oplyst, at man rådede over 281 bind. Et heldigt valg Årene, der er gået siden Meta Hansens ansættelse, har med al tydelighed vist, at det var et heldigt valg, man foretog. Frk. Meta Hansens indsats i bibliotekets daglige liv kan ingenlunde gøres op, men det er en betydelig og aktiv gerning, hun har øvet for denne sag, som gik ind for, og som hun troede på ville lykkes. Selv fortæller frk. Meta Hansen med klædelig beskedenhed om de første års vanskeligheder, men også om de små sejre i hverdagen. Bork-Andersen var en dejligt arbejdsgiver, der aldrig manglede initiativ, fortæller frk. Meta Hansen, han gav os andre troen på, at arbejdet skulle og måtte lykkes. Hvor startede biblioteket? Vi startede i to lokaler i Bygningen ved en lille højtidelighed den 19. feb. 1937, og begyndelsen foregik ved et ovalt bord, som Laurits Christiansen havde stillet til rådighed. Ved det bord skete de første udlån. Kom der kunder den første dag? Den første var en dreng på år, kan jeg huske, men vi havde ellers kun nogle stykker de første dage. Folk var lidt skeptiske over det nye. Før kom der en bogkasserne rundt i skolerne, sendt fra biblioteket i Stege, men det var en ordning, som lærerne ikke var særlig glade ved. Folk kom på de mærkeligste tider af døgnet for at låne bøger. En lærer har fortalt, at han selve juleaften fik besøg af en låner, der havde glemt at få lekture til juledagene. (Dengang boede lærerne på de skoler de var tilknyttet i landsbyerne) red. 2

3 20 kr. i tilskud Det var ingen stor gage De fik til at begynde med? Nej, det var så lidt, at bibliotekskonsulent Banke sagde til mig: Vi kan ikke kalde det gage, vi må kalde det gratiale. Jeg har dog skrevet, at De skal have mindst 25 kr. om måneden. I 1938 blev jeg sendt til et kursus på biblioteksskolen i Vejle, og der fik jeg bevilget den fyrstelige sum af 20 kr. i tilskud. Nu skal jeg tilføje, at selve kurset blev betalt af staten, men alligevel var det ikke meget. Havde De ikke andre bind end de indkøbte 281 stykker? Jo, vi fik 200 bind sendt fra biblioteket i Stege, for at vi kunne have et nogenlunde udvalg. Havde vi ikke de ønskede bøger på vore reoler, kunne vi skaffe dem bl.a. fra Stege. Hvor stor er bogsamlingen nu? Vi har ca bind, og en aktiv lånerskare på 326 personer. Jeg har været glad for arbejdet i de 25 år, fastslår frk. Meta Hansen, der nu på grund af alder trækker sig tilbage til 1. april. Kulturel indsats i 25 år Da Fanefjord Centralskole blev indviet sidste sommer, flyttede biblioteket samtidig ind i nogle dejlige og rummelige lokaler i skolebygningen. De sidste år havde også været præget af pladsmangel på Bygningen. Den kalamitet er nu overvundet. Mandag den 19. juli fejrer biblioteket 25 års jubilæum ved en festlighed på Hjørnet, hvortil der er inviteret en del, der på den ene eller anden måde har virket til gavn for det lokale bibliotek. Gennem 25 år er der øvet en kulturel og folkelig indsats fra og igennem Fanefjord bibliotek, en indsats, der har båret frugt på sine mange måder. På mandag fejres dagen for såvel biblioteket som den afholdte bibliotekar, frk. Meta Hansen. Den nuværende ledelse: Da førstelærer Bork-Andersen i 1957 flyttede, valgtes gdr. Åge Knudsen, Dame til formand, og han har siden beklædt denne post. Bestyrelsen består i øvrigt af: Bestyrerinde frk. Maren Rasmussen, Fanefjord Alderdomshjem, gdr. Hans Anker Andersen, Vindebæk, skoleinspektør Akhøj Nielsen, Dame, gdr. V. K. Petersen, Tostenæs, gdr. P. Hemmingsen, Hårbølle og frk. Gudrun Jørgensen, Dame. Fanefjord sogneråd er repræsenteret i ledelsen ved gdr. Kristian Frimann, Kokseby, og arbejdsmand Hans Peter Marcussen, Vollerup. ab- Bibliotekarens 25-årsjubilæum Det går aldrig sagde bibliotekar frk. Meta Hansen, Askeby, da hun blev tilbudt stillingen som daglig leder af Fanefjord Bibliotek! Tirsdag den 25. juli 1961 fylder bibliotekar frk. Meta Hansen Askeby 70 år. Meta Hansen hører til de trofaste overfor sit virke og dem, hun føler sig knyttet til. Gennem mange år har hun varetaget Fanefjord Biblioteks interesser på en sådan måde, at det har skabt stor anerkendelse i de kredse, der har tilknytning til biblioteket. 3

4 Meta Hansen er født på Bomgården, som hendes forældre ejede. Hun fortæller, at hun i 1911 tog til Ollerup Højskole som elev hos daværende forstander Kristensen-Randers. Forinden havde hun haft pladser rundt hos familien på Møn Det var første gang, jeg sådan set var uden for øen, siger Meta med et lille smil, men det gav blod på tanden, så jeg tog senere plads hos en lægefamilie i Køge. Jeg havde også plads på Hellevad Mølle. Der var jeg hos fru Sandbeck i tre år, først på gården, senere i villaen i Vordingborg. Jeg lavede mad til hele familien og der var på gården ni personer på kost. Derefter var jeg hjemme en tid og forsøgte at lære at sy. Jeg gik til undervisning hos Sandgård i Stege, men det lå ikke rigtig for mit temperament og det blev kun til lidt hverdagstøj og anden slags. Meta Hansen ler hjerteligt ved tanken. Det gik bedre, da jeg kom på Sorø Husholdningsskole. Det var noget, der passede mig. Hos frk. Westergaard havde jeg den dejlig tid. Hvor var jeg så; jo, så kom jeg til Lolland. Jeg var husbestyrerinde hos familien Svendsen på Sophiendal. Var det godt at være på Lolland? Nej, men der blev en klynken, hver gang jeg talt om at rejse, så det blev til ti år. Men i 1934 blev det alvor. Da tog jeg her hjem hos mine forældre, der var gamle og knapt kunne klare sig selv. Siden er jeg blevet her og har slået rødder. Det var nu ikke så svært, eftersom jeg har familien og vennerne boende her. Nu er det så biblioteket dukker op i billedet? Ja, lærer Bork-Andersen, Damme Hovedskole, stiftede biblioteket i 1937, og sagde til mig: Det er lige noget for dig at blive bibliotekar. Det går aldrig, svarede jeg. Der skal eksamen og alt det der til og det har jeg ikke noget af. Men Bork-Andersen sagde: Skidt med de papirer; nu kan du prøve. Det gjorde jeg og det gik. Det var jo lidt vanskeligt i begyndelsen inden jeg kom ind i forretningsgangen, men jeg havde en stor støtte i Bork-Andersen, der var formand til sin død. Hvor stor en bogbestand startede I med? Der var omkring 600 bind. Nu er vi oppe på ca bind og har også børnebibliotek. Det havde vi ikke i starten, men det er jo interessant med børnene. Vi har f. eks. en børnebog der hedder: Den arme kongedatter. Den er børn meget interesseret i, men hvis de opdager den har med Danmarkshistorien at gøre, er den ikke længere så interessant. Dér må jeg altså se at få det pakket lidt ind. Læserinteressen før og nu? 4

5 Den er i alle biblioteker for nedadgående. Det skyldes så mange ting. Folk har fået fjernsyn og de kan komme mere omkring end tidligere osv. Vi havde den største læserskare under krigen, da der ikke var til at komme nogen steder. Det var ikke engang til at beskæftige sig med håndarbejde, der var jo end ikke garn at få. Vi har dog nogenlunde holdt læsertallet trods alt. Det er slet ikke til at forstå, at der er gået omkring 25 år siden jeg startede. Det var oppe i Bygningen, som den kaldes, eller rettere Den Gamle Dame Kro. (Teaterbygningen Fanefjord). Først havde vi to lokaler på første sal, senere fik vi et til. Alligevel kneb det med pladsen den sidste tid, vi var der. Nu har vi de dejligste lokaler, der kan tænkes på den nye skole (Fanefjordskolen). Det har været nogle dejligt og interessante år og jeg fortryder ikke, at jeg prøvede. Det er der heller ingen andre i Fanefjord sogn, der gør. Meta Hansens indsats i bibliotekets tjeneste vurderes højt. Det viser hendes store popularitet. Hun er den venlige og imødekommende, såvel i biblioteket som i sit hyggelige hjem i Askeby. Sådan kendes hun og sådan kan folk lide hende fordi hun er ægte. På tirsdag samler Meta Hansen sin store slægt og mange venner til en sammenkomst i Fanefjord Skovpavillon for at fejre det runde tal halvfjerds. Man tror faktisk kun der er tres! Artikel i Møns Dagblad 1961 ab- Blev den gamle kro bibliotek for at lokke husarerne ind? Spurgte amtsskolekonsulent Ingemann Petersen i sin tale ved den festlige 25 års jubilæumsfest for bibliotekar, frk. Meta Hansen og Fanefjord Bibliotek. Meta Hansen hjertelige hyldet af alle festens talere. Dagen igennem strømmede det inde med blomster og hilsner til såvel Fanefjord Bibliotek som til den afholdte bibliotekar gennem de 25 år, biblioteket har bestået. 25 års jubilæet markeredes i aftes ved en fest på Hjørnet i Dame. Til festen, der havde samlet omkring 100 mennesker, havde bibliotekets ledelse inviteret amtsskolekonsulent Ingemann Petersen, bibliotekar Bjærge-Hansen, Møns Folkebibliotek, Fanefjord sogneråd, foreningsledere for de forskellige foreninger i Fanefjord sogn, der ved økonomiske bidrag har vist biblioteket støtte. Ligeledes var de tre medlemmer af den første bestyrelse, gdr. Albert Albrektsen, gdr. Jørgen Scheye og gdr. Hans Jørgen Hansen samt bibliotekar Meta Hansens søskende med ægtefæller inviteret til festen. Gøngernes virke i det sydlige Sjælland og Møn Efter at bibliotekets formand gdr. Åge Knudsen, Dame, havde budt velkommen, holdt overlærer Harry Hansen, Præstø, et foredrag om gøngernes patriotiske indsats under svenskekrigen. Foredraget, der var ledsaget af meget smukke farvelysbilleder, tegnede et konkret billede af den indsats, Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) og hans tapre mænd øvede ved deres heroiske indsats mod den svenske fjende. Støttet af indgående studier fik festens deltagere et godt indtryk af, hvad der er historisk korrekt og hvad der er romantiserede skildringer af en modstandskamp gennemført af en lille gruppe uforfærdede mænd, ledet af 5

6 den dygtige anfører. Foredraget blev hilst af bifald, og hertil knyttede formanden en tak for overlærerens bidrag til jubilæumsfesten. Enten hun piber eller synger Efter kaffen tog formanden Åge Knudsen på ny ordet. Han mindedes førstelærer Bork-Andersen, der var den egentlige stifter af biblioteket. I dag lader vi tankerne gå tilbage til denne mand med taknemmelighed for, hvad han har givet vort sogn gennem det bibliotek, der nu har bestået i 25 år. Bork- Andersen så rigtig, han så, der var et behov og bibliotekets vækst i de forløbne år har været af et sådant omfang, at man kun kan glædes derved. Det skal være midt håb, at fremgang også må kendetegne biblioteket i fremtiden. Også på anden vis, fortsatte Åge Knudsen, mens han vendte sig til sin borddame, den jubilerende bibliotekar, frk. Meta Hansen, så Bork-Andersen rigtig. Da foreningen var startet, stod man og manglede en bibliotekar. Men Bork-Andersen sagde: Der går en pige i Askeby, hun skal være bibliotekar, enten hun synger eller piber, hun er den rette på den plads. Det var dig, han mente, Meta, og din gerning gennem de 25 år har været af en sådan beskaffenhed, at det vanskeligt lader sig vurdere. Vi siger tak for en stor indsats for en sag, du troede på, og som du lagde et stort arbejde for. Vi overrækker dig denne lille erindringsgave som en ringe tak for en stor indsats. Formanden overrakte derefter Meta Hansen et meget smukt guldarmbånd og en koralhalskæde, og udbragte et kraftigt besvaret trefoldigt leve for den afholdte bibliotekar. Formanden rettede derefter sin tak til sognerådet for venlighed og forståelse gennem de 25 år. I har altid taget vel imod os, også når vi anmodede om højere tilskud, og det siger vi tak for. Ligeledes takkede han bibliotekar Bjærge-Hansen for god hjælp og støtte fra Møns Folkebibliotek, ligesom han takkede sine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde. Han sluttede med at udtrykke gode ønsker for Fanefjord Biblioteks fremtid. En god opbygning Skoleinspektør Akhøj Nielsen overbragte en hilsen fra sognerådsformand, gdr. Albert Petersen, Hårbølle, der var forhindret i at være til stede. Skoleinspektøren lykønskede fra sognerådet og udtalte, at han fandt den ordning, man havde i Fanefjord vedr. biblioteket, hvor det fungerede som en selvstændig forening og ikke som en kommunal foreteelse, var en god opbygning. Det giver medlemmerne større mulighed for at få deres ønsker gennemført angående biblioteket, når man har en bestyrelse, som man kan gå til. Han takkede for godt samarbejde, også når ledelsen kom til sognerådet for at anmode om højere tilskud. Akhøj Nielsen gav udtryk for stor glæde over, at biblioteket var flyttet ned på skolen. Vi kan ganske simpelt ikke undvære biblioteket i vores arbejde med børnene, ligesom biblioteket ikke i fremtiden kan undvære børnene som lånere. Han sluttede med at rette en tak til frk. Meta Hansen for udstrakt velvilje. Vi havde gerne set dig fortsætte endnu i mange år, det samme ved jeg gælder for børnenes vedkommende. Du tager alle vanskeligheder med et stort smil, vi ved, at det ikke altid må være lige rart at have en hel flok børn i lokalet, men du har forstået at tage børnene, og jeg ved, at børnene kan lide dig, hvad mange buketter fra dem i dagens anledning også er et bevis for. Det må ikke blive et kommunalt bibliotek Gdr. Jørgen Scheye, Vindebæk, der var medlem af den første bestyrelse, genopfriskede minder fra de første år. Han pointerede, at man måtte søge at bevare biblioteket som en privat forening. Det må aldrig 6

7 blive noget kommunalt, for de kommunale biblioteker har aldrig penge nok, men her har vi aldrig manglet penge. Han sluttede med at takke Meta Hansen, der havde været til uvurderlig gavn for biblioteket. Vi er blevet kritiseret Så er det altså 25 år siden, jeg som ung bibliotekar blev anmodet om at bistå med starten af Fanefjord Bibliotek, konstaterede bibliotekar Bjærge-Hansen, Møns Folkebibliotek. Da jeg blev inviteret herud til denne fest, granskede jeg i min hukommelse om samarbejdet mellem Fanefjord og os gennem 25 år ikke havde medført uoverensstemmelser, men det har det ikke, og det skylder vi dem, Meta Hansen, tak for det. Bibliotekerne har i de forløbne 25 år gennemgået en vældig udvikling, ligesom alt andet. Vi er i den senere tid i forbindelse med behandlingen af vort budget i nogle sogneråd blevet kritiseret, fordi vi bruger for mange penge. I første omgang kan man vel blive lidt deprimeret over en sådan tankegang, som vi gennem aviserne er blevet gjort bekendt med. Men når man så hører, at udtalelser som denne, at vi ikke er til gavn for almenvældet, fremsættes af personer, der aldrig har sat deres ben hos os, ja, så er det ligesom vi får optimismen tilbage igen. Vi skal arbejde med det i vores tid og helst være lidt foran. Han sluttede med at takke Fanefjord sogn for god behandling det til trods for, at Fanefjord må give sit tilskud til Møns Folkebibliotek. Man lærer af historien Som gammel bibliotekar ved jeg at erfaring, at man lærer af historien, udtalte Ingemann Petersen, der repræsenterede Præstø amts biblioteksforening. Jeg har lært meget af de gamle skrifter, og det er altid en kilde til stor glæde at studere også denne for litteratur. Læser man Bøgernes Bog fra 1937, erfarer man, at der det år blev oprettet bibliotek i Fanefjord sogn på Møn. Man læser videre, at biblioteket indrettedes i den gamle kro. Så er det, man giver sig til at fundere over, om det har været for at lokke husarerne ind. Har det været sådan, at man kunne tage en lille en samtidig med, at man lånte bøger? Man oplever mange morsomme eksempler på, hvordan man mange steder indrettede sig. F.eks. havde man i et sogn indrettet biblioteket i brugsen. Kan De ikke se situationen, man lånte En ung piges oplevelser og købte en pakke skrå og et halvt pund kaffe samtidig. Han gratulerede ligeledes bibliotekaren Meta Hansen. Vær glad, at De har fået lov at være med til at gøre dette skelsættende arbejde i en tid, hvor dansk biblioteksvæsen har haft sin største udvikling. Fhv. uddeler Valdemar Henriksen, Dame, bragte en tak for en god indsats gennem 25 år og håbede på fremgang for biblioteket i fremtiden. Formanden Åge Knudsen meddelte derefter, at Fanefjord Sparekasse har forhøjet sit tilskud til biblioteket fra 250 kr. til 500 kr. årligt. Meta Hansens tak Derefter takkede Meta Hansen for de mange smukke ord, der var sagt til hende. Det har været en stor dag for mig, og jeg vil gerne sige tak for festen her og ligeledes takke for den dejlige gave, jeg har fået. Også til Bjærge Hansen og Møns Folkebibliotek vil jeg sige tak for megen hjælpsomhed. De kom herud som en unge mand, Bjærge Hansen, for at hjælpe en gammel pige, der stod helt på bar bund, hvad arbejdet angik, og det vil jeg sige Dem mange tak for. Meta Hansen takkede ligeledes de mange lånere, der var kommet gennem årene, og håbede, at de ældre også i fremtiden vil slutte lige så godt op om biblioteket som tidligere. Biblioteket skal være et sted, hvor alle sognets folk kan komme. Må jeg også ønske min efterfølger, lærer Lundberg, tillykke med stillingen, jeg håber den må give Dem lige så meget glæde, som 7

8 den har givet mig. Også Dem, der har vikarieret for mig, når jeg, som formanden siger: skulle ud og vifte med ørerne vil jeg takke ved denne lejlighed. Meta Hansen sluttede sin takketale med at udbringe et leve for biblioteket. Derefter gav journalist Alfred Bechmann, Møns Dagblad, en lille underholdning, inden formanden afsluttede den del af festen med at takke alle, der på den ene eller anden måde havde bidraget til festen forløb. ab - Møns Dagblad 1962 Jonna Kjær-Nielsen

Fanefjord Sparekasses historie

Fanefjord Sparekasses historie Fanefjord Sparekasses historie Skrevet i 1951 Socialt tænkende mennesker oprettede sparekasserne Sparekasserne dukkede op i slutningen af 18. århundrede, men de har rødder, som går langt tilbage i tiden.

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011 Vi fløjter i fællesskab 2 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april 2011. Målet

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr. 2 2008 Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter

Læs mere