Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb års jubilæum i 1962

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962"

Transkript

1 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25 års jubilæum. Samtidig kan bibliotekaren, frk. Meta Hansen, Askeby, holde sit eget 25 års jubilæum. Det er ofte ikke tilstrækkeligt, at et enkelt menneske er klar over, at der er et behov, som trænger til at blive dækket. Som regel skal der gøres opmærksom på, at der er tale om en mangel, af hvad art den så, måtte være, og når dette bliver klart, er det muligt at få følgeskab i arbejdet på bestræbelserne for at dække det manglende. Mange fortilfælde viser, at sådan er udviklingen gået. Nogle opdager det tidligere end andre, at en mangel er ved at opstå, og arbejder for at borteliminere den bliver påbegyndt. Denne linje kendetegner også fortiden for Fanefjord biblioteksforening, der mandag den 19. ds. Kan fejre 25 års jubilæum. Allerede på et meget tidligt tidspunkt begyndte nu afdøde førstelærer Bork-Andersen, Dame, at arbejde for oprettelsen af en biblioteksforening. Han søgte samarbejde med den daværende sognerådsformand Jørgen Skovgård, og disse mænd enedes da om at indkalde til et beboermøde for at orientere om deres planer. Imidlertid viste tinden sig endnu ikke moden. Der kom kun de to indbydere samt aftenens taler, bibliotekskonsulent Banke. Mange år senere kunne lærer Bork-Andersen med munterhed kommentere situationen med bemærkningen: Da der var gået halvanden time, kom der tre kopper kaffe andet fik vi ikke ud af det møde. Så var det tid Tanken sad stadig Bork-Andersen i sindet, og bestandig arbejdede han for at få skabt realiteter bag ideen. I efteråret 1936 sammenkaldtes på ny til møde, og denne gang var der skabt interesse for sagen. Mødet samlede god tilslutning, og et udvalg blev nedsat til at arbejde videre med planerne. Den 9. dec blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Hjørnet. Der blev opstillet vedtægter for den nydannede forening, hvis første bestyrelse kom til at bestå af: Lærer Bork-Andersen, Dame, gdr. Alfred Scheye, Dame, grd. Holger Borgman, Hårbølle, gdr. Jørgen Scheye, Vindebæk, gdr. Marius Larsen, Vollerup, gdr. Albert Albrechtsen, Askeby og lærer H. P. Jensen, Askeby. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde den 15. dec. blev lærer Bork-Andersen, der havde været primusmotor i hele arbejdet, foreningens formand. En stilling han beklædte med stor dygtighed, indtil han i foråret 1957 flyttede til Stege. Efter den stiftende generalforsamling tog arbejdet med oprettelsen af et bibliotek for alvor form. Men der skulle skaffes startkapital for at indkøbe et passende antal bøger. I sognerådets følgende møde blev der bevilget 10 øre pr. indbygger i kommunen. (Fanefjord Kommune). Fra Fanefjord Sparekasse modtog man et tilskud på 100 kr., fra foredragsforeningen 100 kr. og ungdomsforeningen og Brugsforeningen gav 50 kr. hver. Den 9. jan ansatte biblioteksbestyrelsen frk. Meta Hansen, Askeby, som bibliotekar for en løn af 250 kr. om året. Der må i de dage have været voldsomme lønstigninger! Idet lønnen allerede den 11. jan. to dage efter blev forhøjet til 300 kr. årligt. 1

2 Derefter blev der foretaget de fornødne indkøb af inventar til udlånsværelset såsom reoler o. lign. Forhandlingsprotokollen beretter, at man foretog bogindkøb for det svimlende beløb af 796 kr. det fremgår ikke, hvor mange bøger, det drejede sig om, men på den første ordinære generalforsamling blev det oplyst, at man rådede over 281 bind. Et heldigt valg Årene, der er gået siden Meta Hansens ansættelse, har med al tydelighed vist, at det var et heldigt valg, man foretog. Frk. Meta Hansens indsats i bibliotekets daglige liv kan ingenlunde gøres op, men det er en betydelig og aktiv gerning, hun har øvet for denne sag, som gik ind for, og som hun troede på ville lykkes. Selv fortæller frk. Meta Hansen med klædelig beskedenhed om de første års vanskeligheder, men også om de små sejre i hverdagen. Bork-Andersen var en dejligt arbejdsgiver, der aldrig manglede initiativ, fortæller frk. Meta Hansen, han gav os andre troen på, at arbejdet skulle og måtte lykkes. Hvor startede biblioteket? Vi startede i to lokaler i Bygningen ved en lille højtidelighed den 19. feb. 1937, og begyndelsen foregik ved et ovalt bord, som Laurits Christiansen havde stillet til rådighed. Ved det bord skete de første udlån. Kom der kunder den første dag? Den første var en dreng på år, kan jeg huske, men vi havde ellers kun nogle stykker de første dage. Folk var lidt skeptiske over det nye. Før kom der en bogkasserne rundt i skolerne, sendt fra biblioteket i Stege, men det var en ordning, som lærerne ikke var særlig glade ved. Folk kom på de mærkeligste tider af døgnet for at låne bøger. En lærer har fortalt, at han selve juleaften fik besøg af en låner, der havde glemt at få lekture til juledagene. (Dengang boede lærerne på de skoler de var tilknyttet i landsbyerne) red. 2

3 20 kr. i tilskud Det var ingen stor gage De fik til at begynde med? Nej, det var så lidt, at bibliotekskonsulent Banke sagde til mig: Vi kan ikke kalde det gage, vi må kalde det gratiale. Jeg har dog skrevet, at De skal have mindst 25 kr. om måneden. I 1938 blev jeg sendt til et kursus på biblioteksskolen i Vejle, og der fik jeg bevilget den fyrstelige sum af 20 kr. i tilskud. Nu skal jeg tilføje, at selve kurset blev betalt af staten, men alligevel var det ikke meget. Havde De ikke andre bind end de indkøbte 281 stykker? Jo, vi fik 200 bind sendt fra biblioteket i Stege, for at vi kunne have et nogenlunde udvalg. Havde vi ikke de ønskede bøger på vore reoler, kunne vi skaffe dem bl.a. fra Stege. Hvor stor er bogsamlingen nu? Vi har ca bind, og en aktiv lånerskare på 326 personer. Jeg har været glad for arbejdet i de 25 år, fastslår frk. Meta Hansen, der nu på grund af alder trækker sig tilbage til 1. april. Kulturel indsats i 25 år Da Fanefjord Centralskole blev indviet sidste sommer, flyttede biblioteket samtidig ind i nogle dejlige og rummelige lokaler i skolebygningen. De sidste år havde også været præget af pladsmangel på Bygningen. Den kalamitet er nu overvundet. Mandag den 19. juli fejrer biblioteket 25 års jubilæum ved en festlighed på Hjørnet, hvortil der er inviteret en del, der på den ene eller anden måde har virket til gavn for det lokale bibliotek. Gennem 25 år er der øvet en kulturel og folkelig indsats fra og igennem Fanefjord bibliotek, en indsats, der har båret frugt på sine mange måder. På mandag fejres dagen for såvel biblioteket som den afholdte bibliotekar, frk. Meta Hansen. Den nuværende ledelse: Da førstelærer Bork-Andersen i 1957 flyttede, valgtes gdr. Åge Knudsen, Dame til formand, og han har siden beklædt denne post. Bestyrelsen består i øvrigt af: Bestyrerinde frk. Maren Rasmussen, Fanefjord Alderdomshjem, gdr. Hans Anker Andersen, Vindebæk, skoleinspektør Akhøj Nielsen, Dame, gdr. V. K. Petersen, Tostenæs, gdr. P. Hemmingsen, Hårbølle og frk. Gudrun Jørgensen, Dame. Fanefjord sogneråd er repræsenteret i ledelsen ved gdr. Kristian Frimann, Kokseby, og arbejdsmand Hans Peter Marcussen, Vollerup. ab- Bibliotekarens 25-årsjubilæum Det går aldrig sagde bibliotekar frk. Meta Hansen, Askeby, da hun blev tilbudt stillingen som daglig leder af Fanefjord Bibliotek! Tirsdag den 25. juli 1961 fylder bibliotekar frk. Meta Hansen Askeby 70 år. Meta Hansen hører til de trofaste overfor sit virke og dem, hun føler sig knyttet til. Gennem mange år har hun varetaget Fanefjord Biblioteks interesser på en sådan måde, at det har skabt stor anerkendelse i de kredse, der har tilknytning til biblioteket. 3

4 Meta Hansen er født på Bomgården, som hendes forældre ejede. Hun fortæller, at hun i 1911 tog til Ollerup Højskole som elev hos daværende forstander Kristensen-Randers. Forinden havde hun haft pladser rundt hos familien på Møn Det var første gang, jeg sådan set var uden for øen, siger Meta med et lille smil, men det gav blod på tanden, så jeg tog senere plads hos en lægefamilie i Køge. Jeg havde også plads på Hellevad Mølle. Der var jeg hos fru Sandbeck i tre år, først på gården, senere i villaen i Vordingborg. Jeg lavede mad til hele familien og der var på gården ni personer på kost. Derefter var jeg hjemme en tid og forsøgte at lære at sy. Jeg gik til undervisning hos Sandgård i Stege, men det lå ikke rigtig for mit temperament og det blev kun til lidt hverdagstøj og anden slags. Meta Hansen ler hjerteligt ved tanken. Det gik bedre, da jeg kom på Sorø Husholdningsskole. Det var noget, der passede mig. Hos frk. Westergaard havde jeg den dejlig tid. Hvor var jeg så; jo, så kom jeg til Lolland. Jeg var husbestyrerinde hos familien Svendsen på Sophiendal. Var det godt at være på Lolland? Nej, men der blev en klynken, hver gang jeg talt om at rejse, så det blev til ti år. Men i 1934 blev det alvor. Da tog jeg her hjem hos mine forældre, der var gamle og knapt kunne klare sig selv. Siden er jeg blevet her og har slået rødder. Det var nu ikke så svært, eftersom jeg har familien og vennerne boende her. Nu er det så biblioteket dukker op i billedet? Ja, lærer Bork-Andersen, Damme Hovedskole, stiftede biblioteket i 1937, og sagde til mig: Det er lige noget for dig at blive bibliotekar. Det går aldrig, svarede jeg. Der skal eksamen og alt det der til og det har jeg ikke noget af. Men Bork-Andersen sagde: Skidt med de papirer; nu kan du prøve. Det gjorde jeg og det gik. Det var jo lidt vanskeligt i begyndelsen inden jeg kom ind i forretningsgangen, men jeg havde en stor støtte i Bork-Andersen, der var formand til sin død. Hvor stor en bogbestand startede I med? Der var omkring 600 bind. Nu er vi oppe på ca bind og har også børnebibliotek. Det havde vi ikke i starten, men det er jo interessant med børnene. Vi har f. eks. en børnebog der hedder: Den arme kongedatter. Den er børn meget interesseret i, men hvis de opdager den har med Danmarkshistorien at gøre, er den ikke længere så interessant. Dér må jeg altså se at få det pakket lidt ind. Læserinteressen før og nu? 4

5 Den er i alle biblioteker for nedadgående. Det skyldes så mange ting. Folk har fået fjernsyn og de kan komme mere omkring end tidligere osv. Vi havde den største læserskare under krigen, da der ikke var til at komme nogen steder. Det var ikke engang til at beskæftige sig med håndarbejde, der var jo end ikke garn at få. Vi har dog nogenlunde holdt læsertallet trods alt. Det er slet ikke til at forstå, at der er gået omkring 25 år siden jeg startede. Det var oppe i Bygningen, som den kaldes, eller rettere Den Gamle Dame Kro. (Teaterbygningen Fanefjord). Først havde vi to lokaler på første sal, senere fik vi et til. Alligevel kneb det med pladsen den sidste tid, vi var der. Nu har vi de dejligste lokaler, der kan tænkes på den nye skole (Fanefjordskolen). Det har været nogle dejligt og interessante år og jeg fortryder ikke, at jeg prøvede. Det er der heller ingen andre i Fanefjord sogn, der gør. Meta Hansens indsats i bibliotekets tjeneste vurderes højt. Det viser hendes store popularitet. Hun er den venlige og imødekommende, såvel i biblioteket som i sit hyggelige hjem i Askeby. Sådan kendes hun og sådan kan folk lide hende fordi hun er ægte. På tirsdag samler Meta Hansen sin store slægt og mange venner til en sammenkomst i Fanefjord Skovpavillon for at fejre det runde tal halvfjerds. Man tror faktisk kun der er tres! Artikel i Møns Dagblad 1961 ab- Blev den gamle kro bibliotek for at lokke husarerne ind? Spurgte amtsskolekonsulent Ingemann Petersen i sin tale ved den festlige 25 års jubilæumsfest for bibliotekar, frk. Meta Hansen og Fanefjord Bibliotek. Meta Hansen hjertelige hyldet af alle festens talere. Dagen igennem strømmede det inde med blomster og hilsner til såvel Fanefjord Bibliotek som til den afholdte bibliotekar gennem de 25 år, biblioteket har bestået. 25 års jubilæet markeredes i aftes ved en fest på Hjørnet i Dame. Til festen, der havde samlet omkring 100 mennesker, havde bibliotekets ledelse inviteret amtsskolekonsulent Ingemann Petersen, bibliotekar Bjærge-Hansen, Møns Folkebibliotek, Fanefjord sogneråd, foreningsledere for de forskellige foreninger i Fanefjord sogn, der ved økonomiske bidrag har vist biblioteket støtte. Ligeledes var de tre medlemmer af den første bestyrelse, gdr. Albert Albrektsen, gdr. Jørgen Scheye og gdr. Hans Jørgen Hansen samt bibliotekar Meta Hansens søskende med ægtefæller inviteret til festen. Gøngernes virke i det sydlige Sjælland og Møn Efter at bibliotekets formand gdr. Åge Knudsen, Dame, havde budt velkommen, holdt overlærer Harry Hansen, Præstø, et foredrag om gøngernes patriotiske indsats under svenskekrigen. Foredraget, der var ledsaget af meget smukke farvelysbilleder, tegnede et konkret billede af den indsats, Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) og hans tapre mænd øvede ved deres heroiske indsats mod den svenske fjende. Støttet af indgående studier fik festens deltagere et godt indtryk af, hvad der er historisk korrekt og hvad der er romantiserede skildringer af en modstandskamp gennemført af en lille gruppe uforfærdede mænd, ledet af 5

6 den dygtige anfører. Foredraget blev hilst af bifald, og hertil knyttede formanden en tak for overlærerens bidrag til jubilæumsfesten. Enten hun piber eller synger Efter kaffen tog formanden Åge Knudsen på ny ordet. Han mindedes førstelærer Bork-Andersen, der var den egentlige stifter af biblioteket. I dag lader vi tankerne gå tilbage til denne mand med taknemmelighed for, hvad han har givet vort sogn gennem det bibliotek, der nu har bestået i 25 år. Bork- Andersen så rigtig, han så, der var et behov og bibliotekets vækst i de forløbne år har været af et sådant omfang, at man kun kan glædes derved. Det skal være midt håb, at fremgang også må kendetegne biblioteket i fremtiden. Også på anden vis, fortsatte Åge Knudsen, mens han vendte sig til sin borddame, den jubilerende bibliotekar, frk. Meta Hansen, så Bork-Andersen rigtig. Da foreningen var startet, stod man og manglede en bibliotekar. Men Bork-Andersen sagde: Der går en pige i Askeby, hun skal være bibliotekar, enten hun synger eller piber, hun er den rette på den plads. Det var dig, han mente, Meta, og din gerning gennem de 25 år har været af en sådan beskaffenhed, at det vanskeligt lader sig vurdere. Vi siger tak for en stor indsats for en sag, du troede på, og som du lagde et stort arbejde for. Vi overrækker dig denne lille erindringsgave som en ringe tak for en stor indsats. Formanden overrakte derefter Meta Hansen et meget smukt guldarmbånd og en koralhalskæde, og udbragte et kraftigt besvaret trefoldigt leve for den afholdte bibliotekar. Formanden rettede derefter sin tak til sognerådet for venlighed og forståelse gennem de 25 år. I har altid taget vel imod os, også når vi anmodede om højere tilskud, og det siger vi tak for. Ligeledes takkede han bibliotekar Bjærge-Hansen for god hjælp og støtte fra Møns Folkebibliotek, ligesom han takkede sine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde. Han sluttede med at udtrykke gode ønsker for Fanefjord Biblioteks fremtid. En god opbygning Skoleinspektør Akhøj Nielsen overbragte en hilsen fra sognerådsformand, gdr. Albert Petersen, Hårbølle, der var forhindret i at være til stede. Skoleinspektøren lykønskede fra sognerådet og udtalte, at han fandt den ordning, man havde i Fanefjord vedr. biblioteket, hvor det fungerede som en selvstændig forening og ikke som en kommunal foreteelse, var en god opbygning. Det giver medlemmerne større mulighed for at få deres ønsker gennemført angående biblioteket, når man har en bestyrelse, som man kan gå til. Han takkede for godt samarbejde, også når ledelsen kom til sognerådet for at anmode om højere tilskud. Akhøj Nielsen gav udtryk for stor glæde over, at biblioteket var flyttet ned på skolen. Vi kan ganske simpelt ikke undvære biblioteket i vores arbejde med børnene, ligesom biblioteket ikke i fremtiden kan undvære børnene som lånere. Han sluttede med at rette en tak til frk. Meta Hansen for udstrakt velvilje. Vi havde gerne set dig fortsætte endnu i mange år, det samme ved jeg gælder for børnenes vedkommende. Du tager alle vanskeligheder med et stort smil, vi ved, at det ikke altid må være lige rart at have en hel flok børn i lokalet, men du har forstået at tage børnene, og jeg ved, at børnene kan lide dig, hvad mange buketter fra dem i dagens anledning også er et bevis for. Det må ikke blive et kommunalt bibliotek Gdr. Jørgen Scheye, Vindebæk, der var medlem af den første bestyrelse, genopfriskede minder fra de første år. Han pointerede, at man måtte søge at bevare biblioteket som en privat forening. Det må aldrig 6

7 blive noget kommunalt, for de kommunale biblioteker har aldrig penge nok, men her har vi aldrig manglet penge. Han sluttede med at takke Meta Hansen, der havde været til uvurderlig gavn for biblioteket. Vi er blevet kritiseret Så er det altså 25 år siden, jeg som ung bibliotekar blev anmodet om at bistå med starten af Fanefjord Bibliotek, konstaterede bibliotekar Bjærge-Hansen, Møns Folkebibliotek. Da jeg blev inviteret herud til denne fest, granskede jeg i min hukommelse om samarbejdet mellem Fanefjord og os gennem 25 år ikke havde medført uoverensstemmelser, men det har det ikke, og det skylder vi dem, Meta Hansen, tak for det. Bibliotekerne har i de forløbne 25 år gennemgået en vældig udvikling, ligesom alt andet. Vi er i den senere tid i forbindelse med behandlingen af vort budget i nogle sogneråd blevet kritiseret, fordi vi bruger for mange penge. I første omgang kan man vel blive lidt deprimeret over en sådan tankegang, som vi gennem aviserne er blevet gjort bekendt med. Men når man så hører, at udtalelser som denne, at vi ikke er til gavn for almenvældet, fremsættes af personer, der aldrig har sat deres ben hos os, ja, så er det ligesom vi får optimismen tilbage igen. Vi skal arbejde med det i vores tid og helst være lidt foran. Han sluttede med at takke Fanefjord sogn for god behandling det til trods for, at Fanefjord må give sit tilskud til Møns Folkebibliotek. Man lærer af historien Som gammel bibliotekar ved jeg at erfaring, at man lærer af historien, udtalte Ingemann Petersen, der repræsenterede Præstø amts biblioteksforening. Jeg har lært meget af de gamle skrifter, og det er altid en kilde til stor glæde at studere også denne for litteratur. Læser man Bøgernes Bog fra 1937, erfarer man, at der det år blev oprettet bibliotek i Fanefjord sogn på Møn. Man læser videre, at biblioteket indrettedes i den gamle kro. Så er det, man giver sig til at fundere over, om det har været for at lokke husarerne ind. Har det været sådan, at man kunne tage en lille en samtidig med, at man lånte bøger? Man oplever mange morsomme eksempler på, hvordan man mange steder indrettede sig. F.eks. havde man i et sogn indrettet biblioteket i brugsen. Kan De ikke se situationen, man lånte En ung piges oplevelser og købte en pakke skrå og et halvt pund kaffe samtidig. Han gratulerede ligeledes bibliotekaren Meta Hansen. Vær glad, at De har fået lov at være med til at gøre dette skelsættende arbejde i en tid, hvor dansk biblioteksvæsen har haft sin største udvikling. Fhv. uddeler Valdemar Henriksen, Dame, bragte en tak for en god indsats gennem 25 år og håbede på fremgang for biblioteket i fremtiden. Formanden Åge Knudsen meddelte derefter, at Fanefjord Sparekasse har forhøjet sit tilskud til biblioteket fra 250 kr. til 500 kr. årligt. Meta Hansens tak Derefter takkede Meta Hansen for de mange smukke ord, der var sagt til hende. Det har været en stor dag for mig, og jeg vil gerne sige tak for festen her og ligeledes takke for den dejlige gave, jeg har fået. Også til Bjærge Hansen og Møns Folkebibliotek vil jeg sige tak for megen hjælpsomhed. De kom herud som en unge mand, Bjærge Hansen, for at hjælpe en gammel pige, der stod helt på bar bund, hvad arbejdet angik, og det vil jeg sige Dem mange tak for. Meta Hansen takkede ligeledes de mange lånere, der var kommet gennem årene, og håbede, at de ældre også i fremtiden vil slutte lige så godt op om biblioteket som tidligere. Biblioteket skal være et sted, hvor alle sognets folk kan komme. Må jeg også ønske min efterfølger, lærer Lundberg, tillykke med stillingen, jeg håber den må give Dem lige så meget glæde, som 7

8 den har givet mig. Også Dem, der har vikarieret for mig, når jeg, som formanden siger: skulle ud og vifte med ørerne vil jeg takke ved denne lejlighed. Meta Hansen sluttede sin takketale med at udbringe et leve for biblioteket. Derefter gav journalist Alfred Bechmann, Møns Dagblad, en lille underholdning, inden formanden afsluttede den del af festen med at takke alle, der på den ene eller anden måde havde bidraget til festen forløb. ab - Møns Dagblad 1962 Jonna Kjær-Nielsen

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Hareskovbys første børnehave 50 år

Hareskovbys første børnehave 50 år 1 Hareskovbys første børnehave 50 år Et tilbageblik i 1986 Børnehaven var et pionerarbejde igangsat af det unge ægtepar, Svend og Ingeborg Lund, der i 1931 kom til Hareskovby som tilflyttere, de første

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere