Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb års jubilæum i 1962

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962"

Transkript

1 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25 års jubilæum. Samtidig kan bibliotekaren, frk. Meta Hansen, Askeby, holde sit eget 25 års jubilæum. Det er ofte ikke tilstrækkeligt, at et enkelt menneske er klar over, at der er et behov, som trænger til at blive dækket. Som regel skal der gøres opmærksom på, at der er tale om en mangel, af hvad art den så, måtte være, og når dette bliver klart, er det muligt at få følgeskab i arbejdet på bestræbelserne for at dække det manglende. Mange fortilfælde viser, at sådan er udviklingen gået. Nogle opdager det tidligere end andre, at en mangel er ved at opstå, og arbejder for at borteliminere den bliver påbegyndt. Denne linje kendetegner også fortiden for Fanefjord biblioteksforening, der mandag den 19. ds. Kan fejre 25 års jubilæum. Allerede på et meget tidligt tidspunkt begyndte nu afdøde førstelærer Bork-Andersen, Dame, at arbejde for oprettelsen af en biblioteksforening. Han søgte samarbejde med den daværende sognerådsformand Jørgen Skovgård, og disse mænd enedes da om at indkalde til et beboermøde for at orientere om deres planer. Imidlertid viste tinden sig endnu ikke moden. Der kom kun de to indbydere samt aftenens taler, bibliotekskonsulent Banke. Mange år senere kunne lærer Bork-Andersen med munterhed kommentere situationen med bemærkningen: Da der var gået halvanden time, kom der tre kopper kaffe andet fik vi ikke ud af det møde. Så var det tid Tanken sad stadig Bork-Andersen i sindet, og bestandig arbejdede han for at få skabt realiteter bag ideen. I efteråret 1936 sammenkaldtes på ny til møde, og denne gang var der skabt interesse for sagen. Mødet samlede god tilslutning, og et udvalg blev nedsat til at arbejde videre med planerne. Den 9. dec blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Hjørnet. Der blev opstillet vedtægter for den nydannede forening, hvis første bestyrelse kom til at bestå af: Lærer Bork-Andersen, Dame, gdr. Alfred Scheye, Dame, grd. Holger Borgman, Hårbølle, gdr. Jørgen Scheye, Vindebæk, gdr. Marius Larsen, Vollerup, gdr. Albert Albrechtsen, Askeby og lærer H. P. Jensen, Askeby. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde den 15. dec. blev lærer Bork-Andersen, der havde været primusmotor i hele arbejdet, foreningens formand. En stilling han beklædte med stor dygtighed, indtil han i foråret 1957 flyttede til Stege. Efter den stiftende generalforsamling tog arbejdet med oprettelsen af et bibliotek for alvor form. Men der skulle skaffes startkapital for at indkøbe et passende antal bøger. I sognerådets følgende møde blev der bevilget 10 øre pr. indbygger i kommunen. (Fanefjord Kommune). Fra Fanefjord Sparekasse modtog man et tilskud på 100 kr., fra foredragsforeningen 100 kr. og ungdomsforeningen og Brugsforeningen gav 50 kr. hver. Den 9. jan ansatte biblioteksbestyrelsen frk. Meta Hansen, Askeby, som bibliotekar for en løn af 250 kr. om året. Der må i de dage have været voldsomme lønstigninger! Idet lønnen allerede den 11. jan. to dage efter blev forhøjet til 300 kr. årligt. 1

2 Derefter blev der foretaget de fornødne indkøb af inventar til udlånsværelset såsom reoler o. lign. Forhandlingsprotokollen beretter, at man foretog bogindkøb for det svimlende beløb af 796 kr. det fremgår ikke, hvor mange bøger, det drejede sig om, men på den første ordinære generalforsamling blev det oplyst, at man rådede over 281 bind. Et heldigt valg Årene, der er gået siden Meta Hansens ansættelse, har med al tydelighed vist, at det var et heldigt valg, man foretog. Frk. Meta Hansens indsats i bibliotekets daglige liv kan ingenlunde gøres op, men det er en betydelig og aktiv gerning, hun har øvet for denne sag, som gik ind for, og som hun troede på ville lykkes. Selv fortæller frk. Meta Hansen med klædelig beskedenhed om de første års vanskeligheder, men også om de små sejre i hverdagen. Bork-Andersen var en dejligt arbejdsgiver, der aldrig manglede initiativ, fortæller frk. Meta Hansen, han gav os andre troen på, at arbejdet skulle og måtte lykkes. Hvor startede biblioteket? Vi startede i to lokaler i Bygningen ved en lille højtidelighed den 19. feb. 1937, og begyndelsen foregik ved et ovalt bord, som Laurits Christiansen havde stillet til rådighed. Ved det bord skete de første udlån. Kom der kunder den første dag? Den første var en dreng på år, kan jeg huske, men vi havde ellers kun nogle stykker de første dage. Folk var lidt skeptiske over det nye. Før kom der en bogkasserne rundt i skolerne, sendt fra biblioteket i Stege, men det var en ordning, som lærerne ikke var særlig glade ved. Folk kom på de mærkeligste tider af døgnet for at låne bøger. En lærer har fortalt, at han selve juleaften fik besøg af en låner, der havde glemt at få lekture til juledagene. (Dengang boede lærerne på de skoler de var tilknyttet i landsbyerne) red. 2

3 20 kr. i tilskud Det var ingen stor gage De fik til at begynde med? Nej, det var så lidt, at bibliotekskonsulent Banke sagde til mig: Vi kan ikke kalde det gage, vi må kalde det gratiale. Jeg har dog skrevet, at De skal have mindst 25 kr. om måneden. I 1938 blev jeg sendt til et kursus på biblioteksskolen i Vejle, og der fik jeg bevilget den fyrstelige sum af 20 kr. i tilskud. Nu skal jeg tilføje, at selve kurset blev betalt af staten, men alligevel var det ikke meget. Havde De ikke andre bind end de indkøbte 281 stykker? Jo, vi fik 200 bind sendt fra biblioteket i Stege, for at vi kunne have et nogenlunde udvalg. Havde vi ikke de ønskede bøger på vore reoler, kunne vi skaffe dem bl.a. fra Stege. Hvor stor er bogsamlingen nu? Vi har ca bind, og en aktiv lånerskare på 326 personer. Jeg har været glad for arbejdet i de 25 år, fastslår frk. Meta Hansen, der nu på grund af alder trækker sig tilbage til 1. april. Kulturel indsats i 25 år Da Fanefjord Centralskole blev indviet sidste sommer, flyttede biblioteket samtidig ind i nogle dejlige og rummelige lokaler i skolebygningen. De sidste år havde også været præget af pladsmangel på Bygningen. Den kalamitet er nu overvundet. Mandag den 19. juli fejrer biblioteket 25 års jubilæum ved en festlighed på Hjørnet, hvortil der er inviteret en del, der på den ene eller anden måde har virket til gavn for det lokale bibliotek. Gennem 25 år er der øvet en kulturel og folkelig indsats fra og igennem Fanefjord bibliotek, en indsats, der har båret frugt på sine mange måder. På mandag fejres dagen for såvel biblioteket som den afholdte bibliotekar, frk. Meta Hansen. Den nuværende ledelse: Da førstelærer Bork-Andersen i 1957 flyttede, valgtes gdr. Åge Knudsen, Dame til formand, og han har siden beklædt denne post. Bestyrelsen består i øvrigt af: Bestyrerinde frk. Maren Rasmussen, Fanefjord Alderdomshjem, gdr. Hans Anker Andersen, Vindebæk, skoleinspektør Akhøj Nielsen, Dame, gdr. V. K. Petersen, Tostenæs, gdr. P. Hemmingsen, Hårbølle og frk. Gudrun Jørgensen, Dame. Fanefjord sogneråd er repræsenteret i ledelsen ved gdr. Kristian Frimann, Kokseby, og arbejdsmand Hans Peter Marcussen, Vollerup. ab- Bibliotekarens 25-årsjubilæum Det går aldrig sagde bibliotekar frk. Meta Hansen, Askeby, da hun blev tilbudt stillingen som daglig leder af Fanefjord Bibliotek! Tirsdag den 25. juli 1961 fylder bibliotekar frk. Meta Hansen Askeby 70 år. Meta Hansen hører til de trofaste overfor sit virke og dem, hun føler sig knyttet til. Gennem mange år har hun varetaget Fanefjord Biblioteks interesser på en sådan måde, at det har skabt stor anerkendelse i de kredse, der har tilknytning til biblioteket. 3

4 Meta Hansen er født på Bomgården, som hendes forældre ejede. Hun fortæller, at hun i 1911 tog til Ollerup Højskole som elev hos daværende forstander Kristensen-Randers. Forinden havde hun haft pladser rundt hos familien på Møn Det var første gang, jeg sådan set var uden for øen, siger Meta med et lille smil, men det gav blod på tanden, så jeg tog senere plads hos en lægefamilie i Køge. Jeg havde også plads på Hellevad Mølle. Der var jeg hos fru Sandbeck i tre år, først på gården, senere i villaen i Vordingborg. Jeg lavede mad til hele familien og der var på gården ni personer på kost. Derefter var jeg hjemme en tid og forsøgte at lære at sy. Jeg gik til undervisning hos Sandgård i Stege, men det lå ikke rigtig for mit temperament og det blev kun til lidt hverdagstøj og anden slags. Meta Hansen ler hjerteligt ved tanken. Det gik bedre, da jeg kom på Sorø Husholdningsskole. Det var noget, der passede mig. Hos frk. Westergaard havde jeg den dejlig tid. Hvor var jeg så; jo, så kom jeg til Lolland. Jeg var husbestyrerinde hos familien Svendsen på Sophiendal. Var det godt at være på Lolland? Nej, men der blev en klynken, hver gang jeg talt om at rejse, så det blev til ti år. Men i 1934 blev det alvor. Da tog jeg her hjem hos mine forældre, der var gamle og knapt kunne klare sig selv. Siden er jeg blevet her og har slået rødder. Det var nu ikke så svært, eftersom jeg har familien og vennerne boende her. Nu er det så biblioteket dukker op i billedet? Ja, lærer Bork-Andersen, Damme Hovedskole, stiftede biblioteket i 1937, og sagde til mig: Det er lige noget for dig at blive bibliotekar. Det går aldrig, svarede jeg. Der skal eksamen og alt det der til og det har jeg ikke noget af. Men Bork-Andersen sagde: Skidt med de papirer; nu kan du prøve. Det gjorde jeg og det gik. Det var jo lidt vanskeligt i begyndelsen inden jeg kom ind i forretningsgangen, men jeg havde en stor støtte i Bork-Andersen, der var formand til sin død. Hvor stor en bogbestand startede I med? Der var omkring 600 bind. Nu er vi oppe på ca bind og har også børnebibliotek. Det havde vi ikke i starten, men det er jo interessant med børnene. Vi har f. eks. en børnebog der hedder: Den arme kongedatter. Den er børn meget interesseret i, men hvis de opdager den har med Danmarkshistorien at gøre, er den ikke længere så interessant. Dér må jeg altså se at få det pakket lidt ind. Læserinteressen før og nu? 4

5 Den er i alle biblioteker for nedadgående. Det skyldes så mange ting. Folk har fået fjernsyn og de kan komme mere omkring end tidligere osv. Vi havde den største læserskare under krigen, da der ikke var til at komme nogen steder. Det var ikke engang til at beskæftige sig med håndarbejde, der var jo end ikke garn at få. Vi har dog nogenlunde holdt læsertallet trods alt. Det er slet ikke til at forstå, at der er gået omkring 25 år siden jeg startede. Det var oppe i Bygningen, som den kaldes, eller rettere Den Gamle Dame Kro. (Teaterbygningen Fanefjord). Først havde vi to lokaler på første sal, senere fik vi et til. Alligevel kneb det med pladsen den sidste tid, vi var der. Nu har vi de dejligste lokaler, der kan tænkes på den nye skole (Fanefjordskolen). Det har været nogle dejligt og interessante år og jeg fortryder ikke, at jeg prøvede. Det er der heller ingen andre i Fanefjord sogn, der gør. Meta Hansens indsats i bibliotekets tjeneste vurderes højt. Det viser hendes store popularitet. Hun er den venlige og imødekommende, såvel i biblioteket som i sit hyggelige hjem i Askeby. Sådan kendes hun og sådan kan folk lide hende fordi hun er ægte. På tirsdag samler Meta Hansen sin store slægt og mange venner til en sammenkomst i Fanefjord Skovpavillon for at fejre det runde tal halvfjerds. Man tror faktisk kun der er tres! Artikel i Møns Dagblad 1961 ab- Blev den gamle kro bibliotek for at lokke husarerne ind? Spurgte amtsskolekonsulent Ingemann Petersen i sin tale ved den festlige 25 års jubilæumsfest for bibliotekar, frk. Meta Hansen og Fanefjord Bibliotek. Meta Hansen hjertelige hyldet af alle festens talere. Dagen igennem strømmede det inde med blomster og hilsner til såvel Fanefjord Bibliotek som til den afholdte bibliotekar gennem de 25 år, biblioteket har bestået. 25 års jubilæet markeredes i aftes ved en fest på Hjørnet i Dame. Til festen, der havde samlet omkring 100 mennesker, havde bibliotekets ledelse inviteret amtsskolekonsulent Ingemann Petersen, bibliotekar Bjærge-Hansen, Møns Folkebibliotek, Fanefjord sogneråd, foreningsledere for de forskellige foreninger i Fanefjord sogn, der ved økonomiske bidrag har vist biblioteket støtte. Ligeledes var de tre medlemmer af den første bestyrelse, gdr. Albert Albrektsen, gdr. Jørgen Scheye og gdr. Hans Jørgen Hansen samt bibliotekar Meta Hansens søskende med ægtefæller inviteret til festen. Gøngernes virke i det sydlige Sjælland og Møn Efter at bibliotekets formand gdr. Åge Knudsen, Dame, havde budt velkommen, holdt overlærer Harry Hansen, Præstø, et foredrag om gøngernes patriotiske indsats under svenskekrigen. Foredraget, der var ledsaget af meget smukke farvelysbilleder, tegnede et konkret billede af den indsats, Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) og hans tapre mænd øvede ved deres heroiske indsats mod den svenske fjende. Støttet af indgående studier fik festens deltagere et godt indtryk af, hvad der er historisk korrekt og hvad der er romantiserede skildringer af en modstandskamp gennemført af en lille gruppe uforfærdede mænd, ledet af 5

6 den dygtige anfører. Foredraget blev hilst af bifald, og hertil knyttede formanden en tak for overlærerens bidrag til jubilæumsfesten. Enten hun piber eller synger Efter kaffen tog formanden Åge Knudsen på ny ordet. Han mindedes førstelærer Bork-Andersen, der var den egentlige stifter af biblioteket. I dag lader vi tankerne gå tilbage til denne mand med taknemmelighed for, hvad han har givet vort sogn gennem det bibliotek, der nu har bestået i 25 år. Bork- Andersen så rigtig, han så, der var et behov og bibliotekets vækst i de forløbne år har været af et sådant omfang, at man kun kan glædes derved. Det skal være midt håb, at fremgang også må kendetegne biblioteket i fremtiden. Også på anden vis, fortsatte Åge Knudsen, mens han vendte sig til sin borddame, den jubilerende bibliotekar, frk. Meta Hansen, så Bork-Andersen rigtig. Da foreningen var startet, stod man og manglede en bibliotekar. Men Bork-Andersen sagde: Der går en pige i Askeby, hun skal være bibliotekar, enten hun synger eller piber, hun er den rette på den plads. Det var dig, han mente, Meta, og din gerning gennem de 25 år har været af en sådan beskaffenhed, at det vanskeligt lader sig vurdere. Vi siger tak for en stor indsats for en sag, du troede på, og som du lagde et stort arbejde for. Vi overrækker dig denne lille erindringsgave som en ringe tak for en stor indsats. Formanden overrakte derefter Meta Hansen et meget smukt guldarmbånd og en koralhalskæde, og udbragte et kraftigt besvaret trefoldigt leve for den afholdte bibliotekar. Formanden rettede derefter sin tak til sognerådet for venlighed og forståelse gennem de 25 år. I har altid taget vel imod os, også når vi anmodede om højere tilskud, og det siger vi tak for. Ligeledes takkede han bibliotekar Bjærge-Hansen for god hjælp og støtte fra Møns Folkebibliotek, ligesom han takkede sine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde. Han sluttede med at udtrykke gode ønsker for Fanefjord Biblioteks fremtid. En god opbygning Skoleinspektør Akhøj Nielsen overbragte en hilsen fra sognerådsformand, gdr. Albert Petersen, Hårbølle, der var forhindret i at være til stede. Skoleinspektøren lykønskede fra sognerådet og udtalte, at han fandt den ordning, man havde i Fanefjord vedr. biblioteket, hvor det fungerede som en selvstændig forening og ikke som en kommunal foreteelse, var en god opbygning. Det giver medlemmerne større mulighed for at få deres ønsker gennemført angående biblioteket, når man har en bestyrelse, som man kan gå til. Han takkede for godt samarbejde, også når ledelsen kom til sognerådet for at anmode om højere tilskud. Akhøj Nielsen gav udtryk for stor glæde over, at biblioteket var flyttet ned på skolen. Vi kan ganske simpelt ikke undvære biblioteket i vores arbejde med børnene, ligesom biblioteket ikke i fremtiden kan undvære børnene som lånere. Han sluttede med at rette en tak til frk. Meta Hansen for udstrakt velvilje. Vi havde gerne set dig fortsætte endnu i mange år, det samme ved jeg gælder for børnenes vedkommende. Du tager alle vanskeligheder med et stort smil, vi ved, at det ikke altid må være lige rart at have en hel flok børn i lokalet, men du har forstået at tage børnene, og jeg ved, at børnene kan lide dig, hvad mange buketter fra dem i dagens anledning også er et bevis for. Det må ikke blive et kommunalt bibliotek Gdr. Jørgen Scheye, Vindebæk, der var medlem af den første bestyrelse, genopfriskede minder fra de første år. Han pointerede, at man måtte søge at bevare biblioteket som en privat forening. Det må aldrig 6

7 blive noget kommunalt, for de kommunale biblioteker har aldrig penge nok, men her har vi aldrig manglet penge. Han sluttede med at takke Meta Hansen, der havde været til uvurderlig gavn for biblioteket. Vi er blevet kritiseret Så er det altså 25 år siden, jeg som ung bibliotekar blev anmodet om at bistå med starten af Fanefjord Bibliotek, konstaterede bibliotekar Bjærge-Hansen, Møns Folkebibliotek. Da jeg blev inviteret herud til denne fest, granskede jeg i min hukommelse om samarbejdet mellem Fanefjord og os gennem 25 år ikke havde medført uoverensstemmelser, men det har det ikke, og det skylder vi dem, Meta Hansen, tak for det. Bibliotekerne har i de forløbne 25 år gennemgået en vældig udvikling, ligesom alt andet. Vi er i den senere tid i forbindelse med behandlingen af vort budget i nogle sogneråd blevet kritiseret, fordi vi bruger for mange penge. I første omgang kan man vel blive lidt deprimeret over en sådan tankegang, som vi gennem aviserne er blevet gjort bekendt med. Men når man så hører, at udtalelser som denne, at vi ikke er til gavn for almenvældet, fremsættes af personer, der aldrig har sat deres ben hos os, ja, så er det ligesom vi får optimismen tilbage igen. Vi skal arbejde med det i vores tid og helst være lidt foran. Han sluttede med at takke Fanefjord sogn for god behandling det til trods for, at Fanefjord må give sit tilskud til Møns Folkebibliotek. Man lærer af historien Som gammel bibliotekar ved jeg at erfaring, at man lærer af historien, udtalte Ingemann Petersen, der repræsenterede Præstø amts biblioteksforening. Jeg har lært meget af de gamle skrifter, og det er altid en kilde til stor glæde at studere også denne for litteratur. Læser man Bøgernes Bog fra 1937, erfarer man, at der det år blev oprettet bibliotek i Fanefjord sogn på Møn. Man læser videre, at biblioteket indrettedes i den gamle kro. Så er det, man giver sig til at fundere over, om det har været for at lokke husarerne ind. Har det været sådan, at man kunne tage en lille en samtidig med, at man lånte bøger? Man oplever mange morsomme eksempler på, hvordan man mange steder indrettede sig. F.eks. havde man i et sogn indrettet biblioteket i brugsen. Kan De ikke se situationen, man lånte En ung piges oplevelser og købte en pakke skrå og et halvt pund kaffe samtidig. Han gratulerede ligeledes bibliotekaren Meta Hansen. Vær glad, at De har fået lov at være med til at gøre dette skelsættende arbejde i en tid, hvor dansk biblioteksvæsen har haft sin største udvikling. Fhv. uddeler Valdemar Henriksen, Dame, bragte en tak for en god indsats gennem 25 år og håbede på fremgang for biblioteket i fremtiden. Formanden Åge Knudsen meddelte derefter, at Fanefjord Sparekasse har forhøjet sit tilskud til biblioteket fra 250 kr. til 500 kr. årligt. Meta Hansens tak Derefter takkede Meta Hansen for de mange smukke ord, der var sagt til hende. Det har været en stor dag for mig, og jeg vil gerne sige tak for festen her og ligeledes takke for den dejlige gave, jeg har fået. Også til Bjærge Hansen og Møns Folkebibliotek vil jeg sige tak for megen hjælpsomhed. De kom herud som en unge mand, Bjærge Hansen, for at hjælpe en gammel pige, der stod helt på bar bund, hvad arbejdet angik, og det vil jeg sige Dem mange tak for. Meta Hansen takkede ligeledes de mange lånere, der var kommet gennem årene, og håbede, at de ældre også i fremtiden vil slutte lige så godt op om biblioteket som tidligere. Biblioteket skal være et sted, hvor alle sognets folk kan komme. Må jeg også ønske min efterfølger, lærer Lundberg, tillykke med stillingen, jeg håber den må give Dem lige så meget glæde, som 7

8 den har givet mig. Også Dem, der har vikarieret for mig, når jeg, som formanden siger: skulle ud og vifte med ørerne vil jeg takke ved denne lejlighed. Meta Hansen sluttede sin takketale med at udbringe et leve for biblioteket. Derefter gav journalist Alfred Bechmann, Møns Dagblad, en lille underholdning, inden formanden afsluttede den del af festen med at takke alle, der på den ene eller anden måde havde bidraget til festen forløb. ab - Møns Dagblad 1962 Jonna Kjær-Nielsen

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere