Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (2. behandling)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)"

Transkript

1 Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket mindre ændringer i budgetforslaget. Opfyldelse af strategi * Med budgetforslaget for 2013 sikrer vi opfyldelsen af den økonomiske strategi, der blev vedtaget af Økonomiudvalget for to år siden. * Opfyldelsen af strategien har været krævende, men nødvendig. * De sidste tre år har der været gennemført tre store spareplaner med besparelser for næsten 350 mio. kr., når alle forslag er fuldt indfaset i * De mange besparelser kan selvfølgelig mærkes, men har sikret en økonomi i balance. * Det sidste skridt blev taget på budgetseminaret i juni, hvor Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti tilsluttede sig en aftale, hvor de sidste nødvendige besparelser blev fundet. * Samtidig synes jeg det er ærgerligt, at en begrænset skattesænkning samt uenighed om relativt få af de ca. 100 spareforslag, er afgørende for, at det ikke er en enig

2 Side 2 kommunalbestyrelse, der gennemfører den sidste af de tre spareplaner, der sikrer opfyldelsen af den fælles vedtagne økonomiske strategi. Budgettet i hovedtræk * Netop de aftalte besparelser danner hovedgrundlaget for det budgetforslag, vi skal vedtage i dag. * Besparelserne forbedrer budgettet med 44 mio. kr. i 2013 stigende til 95 mio. kr. i * I forhold til 1. behandlingen af budgettet er der som sagt kun foretaget mindre justeringer, herunder på driften med indarbejdelse af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet. * Endvidere er der indarbejdet en øget låneoptagelse på 7,4 mio. kr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation til lånefinansiering af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. * Budgetforslaget rummer en masse tal. Jeg skal ikke her gå i./. detaljer, men blot nævne nogle af hovedtallene, som de fremgår af denne planche. (PLANCHE) * De vigtigste budgetoversigter og takster fremgår også af det materiale, der ligger på tilhørerpladserne. * De samlede nettodriftsudgifter er på ca. 3,2 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 2,7 mia. kr.

3 Side 3 * Med yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 0,7 mia. kr. og nettorenteudgifter på 15 mio. kr. ender vi med et overskud på de løbende poster på 194 mio. kr. * I 2013 vil der blive brugt omkring 150 mio. kr. på anlægsinvesteringer. Modregnes forventede salgsindtægter vil det samlede nettoanlægsbudget være på ca. 29 mio. kr. * Anlægsinvesteringerne i 2013 går bl.a. til etablering af et fælles aktivitetscenter på Solvej, udbygning af kulturhuset i Måløv, et løft til Skovlunde Bymidte samt forskønnelse af kommunens bymiljøer. * Endelig er der afsat midler til renovering af vores skoler og øvrige kommunale ejendomme samt penge til energibesparende foranstaltninger. * Medtages låntagningen, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger vil kassebeholdningen blive forbedret med 65 mio. kr. i * Vi forventer derfor ved udgangen af 2013 at have en kassebeholdning på mere end 135 mio. kr. * I de følgende år slår de aftale besparelser for alvor igennem, og overskuddet på de løbende poster øges, * Dog i mindre omfang i 2014, hvor specielt selskabsskatterne forventes at være mindre end de øvrige budgetår. * Med det øgede overskud opbygges kassebeholdningen til at være på 347 mio. kr. i 2016.

4 Side 4 * Det kan lyde af meget, men vi fik jo som bekendt i 2010 en ekstraordinær indtægt på hele 162 mio. kr. i selskabsskat fra en enkelt stor skattesag. Da denne sag er anket, kan vi meget vel risikere helt eller delvist at skulle tilbagebetale beløbet med renters rente, og i det lys er det fornuftigt at opbygge en kassebeholdning, som indeholder en særlig reservation til tilbagebetalingen. * Samlet set ligger budgetforslaget under servicerammen, hvorfor Ballerup Kommune medvirker til, at kommunerne også i 2013 forventes at overholde kommuneaftalen og dermed undgå sanktioner. * Til gengæld kan vi ikke være sikre på at undgå en anlægssanktion, hvor de foreløbige opgørelser tyder på at kommunerne under ét vil have en mindre overskridelse af den aftalte anlægsramme. Den politiske aftale * Sammen med budgetforslaget har de tre partier bag aftalen om budgettet indgået en politisk aftale med en række vigtige initiativer for den kommende periode. * Det vil føre for vidt at gennemgå hele aftalen nu. Jeg vil her kun./. fremdrage nogle vigtige hovedpunkter (gennemgås ud fra planche) (PLANCHE)

5 Side 5 * Jeg skal i øvrigt henvise interesserede til selv at læse den fulde aftaletekst, som ligger omdelt på tilhørerpladserne, og som kan ses på ballerup.dk fra i morgen. Afsluttende bemærkninger * Afsluttende glæder jeg mig over, at vi i dag står med et budget for , der opbygger en robust økonomi, der kan modstå varige tab på selskabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i indtægter og udgifter. * Som jeg tidligere omtalte har det ikke været muligt at få alle partier med i budgetaftalen, selv om der er stor enighed om det meste af indholdet. * Det skal jeg beklage, men jeg er glad for, at det trods alt er 21 ud af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer, der fuldt ud står bag budgetforslaget. * Med disse ord skal jeg på vegne af den Socialdemokratiske Gruppes anbefale, at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013 vedtages herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster.

6 Punkt 1 Anden behandling af årsbudget 2013 og overslagsårene Sagsnr Dok.nr

7 Budgetforslag 2013 (mio. kr. netto) Driftsvirksomhed 3.193,4 Renter 14,9 Generelle tilskud og kommunal udligning -701,8 Skatter ,9 Overskud på de løbende poster -193,4 Anlægsvirksomhed 28,8 Afdrag på lån 45,7 Optagelse af lån -43,1 Øvrige balanceforskydninger 97,0 Forøgelse af kassebeholdning -65,0 Kassebeholdningen pr ,2 2

8 Den politiske aftale om budgettet 3

9 Politisk aftale (1) Hovedpunkter i den politiske aftale - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud - 4,3 mio. kr. - Sprogindsatser for børn i dagtilbud (1,8 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. følgende år) - Fjernelse af spareforslag (2,5 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. følgende år) - Pulje til løft på sundhedsområdet - 2,6 mio. kr. - Indsatser for ældre og kronikere - Understøtter indsats mod ulighed i sundhed - Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år - Rød tråd fra daginstitution til et godt arbejdsliv - Forpligtende samarbejder og inklusion 4

10 Politisk aftale (2) Hovedpunkter i den kommende politiske aftale (fortsat) - Aktivt medborgerskab - Øget samarbejde med frivillige - Borgerinddragelse i udvikling af løsninger - Det gode liv i Grantoften - Beskæftigelsesindsats med afsat i borgerens motivation, muligheder og behov - Grøn kommune med klar miljøprofil - CO2-reduktion - Klimatilpasningsplan - Transport og mobilitet - Udvikling af naturområder - Harrestrup Ådal 5

11 Politisk aftale (3) Hovedpunkter i den kommende politiske aftale (fortsat) Konkrete projekter - Markant løft til Skovlunde Bymidte 7 mio. kr. - Samlet udviklingsplan, der binder byen sammen - Forskønnelse af bymiljøer ekstra 3,5 mio. kr. - 1 mio. kr. fordeles direkte af borgerne - Solvej fremtidens kommunale aktivitetscenter - 4 mio. kr. til om- og sammenbygning - Fælles anvendelse af flere brugergrupper - Kulturhus Måløv - Udbygning styrker kulturtilbud - Fritidstilbud i Rugvænget - Innovationsprojekt med fokus på store børn og unge som ikke anvender eksisterende tilbud 6

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Borgmesterens forslag til Budget 2015

Borgmesterens forslag til Budget 2015 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 - Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget 2015... 2 Økonomiske målsætninger...

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere