Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests"

Transkript

1 Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS)

2 Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter til prøver tests Underbilag 14 C - Afprøvningsforskrifter til prøver tests C.1 accepttest 3 14.C.2 Fabriksprøve 3 14.C.3 Komponenttest 4 14.C.4 Komponentintegrationstest 4 14.C.5 Kundetest 5 14.C.6 Systemtest 5 14.C.7 Installationsprøve 6 14.C.8 Installationstest 6 14.C.9 Testbarhedstest 7 14.C.10 Delleveranceprøve 7 14.C.11 Overtagelsesprøve 8 14.C.12 Konverteringstest 9 14.C.13 Systemintegrationstest 9 14.C.14 Funktionel kravtest C.15 Brugervenlighedstest C.16 It-tilgængelighedstest C.17 Dokumentationstest (review) C.18 Svartidstest C.19 Belastningstest C.20 Skalerbarhedstest C.21 Recoverytest C.22 Sikkerhedstest C.23 Pilottest C.24 Driftsprøve 15 Side 2 af 16

3 Underbilag 14 C - Afprøvningsforskrifter til prøver tests. De prøve- testtyper der skal gennemføres under kontrakten er markeret i underbilag 14 B Oversigt over prøve- testtyper - Tabel 1. Øvrige prøve- testtyper indgår ikke i afprøvningen. Afsnittet beskriver både prøve- testtyper Leverandøren er ansvarlig for, prøve- testtyper Kunden er ansvarlig for. Der skal i løbet af afklaringsfasen defineres et sæt testcases som bruges ved regressionstest i forbindelse med fejlrettelser efterfølgende gentest i de forskellige testmiljøer. Herunder skal det fastlægges hvilke test der skal levere testcases til regressionstest hvem (Kunden eller Leverandøren) der har ansvaret for at definere det sæt af testcases der skal bruges ved regressionstest. 14.C.1 accepttest Tid Testens formål er at sikre at Leverandøren faktisk kan bringe det aftalte udleverede udviklings- testmiljø til at fungere. Hos Leverandøren som skal gennemføre en test af det udviklings testmiljø der stilles til rådighed af Kunden. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan miljøaccepttesten vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden. Fra Leverandøren modtager et udviklings- testmiljø skal Leverandøren inden for 15 arbejdsdage godkende miljøet eller afvise at miljøet lever op til specifikationerne. En eventuel afvisning skal ledsages af en begrundelse som påpeger hvad der mangler. Testen kan starte efter at Kunden eller en driftsleverandør på Kundens vegne har leveret et udviklings- testmiljø til Leverandøren. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen, overholder det af Kunden fastlagte accepterede antal fejl i en Leverance, som beskrevet i Bilag 14 i afsnit Leverandøren meddeler Kunden, at miljøet kan anvendes. Testen dokumenteres i en kort testrapport der fremsendes til Kunden. Udføres af Leverandøren på det udviklings- testmiljø det stilles til rådighed af Kunden. Leveres af Leverandøren evt. med Kundens aktive deltagelse. Andre bemærkninger Hvis Kunden (herunder dennes driftsleverandør) foretager opdateringer i det udviklings- testmiljø som Leverandøren arbejder i, er Leverandøren berettiget til at foretage en ny godkendelse/afvisning af det pågældende miljø. Denne godkendelse/afvisning skal leve op til de samme krav som gælder ved modtagelse af et nyt miljø. 14.C.2 Fabriksprøve Fabriksprøven skal dokumentere at Leverancen har en kvalitet som gør det meningsfyldt at fortsætte med den næste planlagte test eller prøve. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvad fabriksprøven omfatter hvordan den vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden. Prøven Side 3 af 16

4 Bemærkninger omfatter som minimum de test der fremgår af Underbilag 14 B Oversigt over prøve- testtyper Tabel 1. Prøven kan starte når udviklings- testmiljøet er etableret. Prøven kan godkendes når de test prøven omfatter, er gennemført godkendt øvrige beskrevne kriterier er opfyldt godkendt. Antallet af åbne fejl skal overholde det af Kunden fastlagte accepterede antal fejl i en Leverance, som beskrevet i Bilag 14 i afsnit denne skal være godkendt af Kunden for at prøven er Udføres af Leverandøren i udviklings- testmiljøet. Udover hvad der er specificeret under de test der indgår i fabriksprøven, er det Leverandøren der er ansvarlig for at levere testdata Kundens godkendelse af fabriksprøven er en milepæl som skal inkluderes i den overordnede tidsplan, jf. bilag 1. Fabriksprøven fungerer som Leverandørens bekræftelse af at Leverancen er klar til installation test først i det funktionelle testmiljø senere i det tekniske testmiljø. Heri ligger implicit Leverandørens forventning om at Leverancen opfylder de kriterier der testes i de efterfølgende funktionelle tekniske test. 14.C.3 Komponenttest 14.C.4 Komponentintegrationstest Testen har til formål at afprøve om de individuelle softwarekomponenter virker efter hensigten. Fokus er på at finde rette alle prrammeringsfejl. Testen kan præges både positivt negativt. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan testen vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden. Testen starter ikke før mindst en komponent er parat til test, testdata er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen overholder det af Kunden fastlagte accepterede antal fejl i en Leverance, som beskrevet i Bilag 14 i afsnit Udføres af Leverandøren i udviklings- testmiljøet. Leveres af Leverandøren. Kunden forbeholder sig ret til på anmodning at reviewe godkende testdata inden testen igangsættes. Kunden forbeholder sig ret til at tilføje testcases der så skal køres igennem. Testen har til formål at undersøge om de udviklede/ændrede komponenter som indgår i Leverancen, fungerer sammen indbyrdes. Fokus er på bl.a. udvekslingsformater protokoller. Testen kan præges både positivt negativt. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan komponentintegrationstesten vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden. Testen starter ikke før mindst to komponenter er testet parat til at blive integreret. Side 4 af 16

5 Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen Udføres af Leverandøren i udviklings- testmiljøet. Leveres af Leverandøren. Kunden forbeholder sig ret til på anmodning at reviewe godkende testdata inden testen igangsættes. Kunden forbeholder sig ret til at tilføje testcases der så skal køres igennem. 14.C.5 Kundetest Testen har til formål at give Kunden et tidligt indblik i hvordan Leverancen skrider fremad, sikre Kunden mulighed for at give tidlig feedback til Leverandøren. Dette sker ved at Kunden får adgang til i udviklings- testmiljøet at teste resultatet af den enkelte arbejdspakke det dertil hørende udviklingsforløb. et er hos Kunden, men Leverandøren skal samarbejde med Kunden om gennemførelsen. Testen er uformel Kunden afgør selv i det enkelte tilfælde om den skal gennemføres. Kunden beslutter så selv om der på forhånd skal udarbejdes testcases. Hvis den arbejdspakke der testes, inkluderer dokumentation, skal denne dokumentation være til rådighed ved testen. En arbejdspakke med tilhørende udviklingsforløb er afsluttet. Kunden har gennemført testen. Det aftales med Leverandøren, hvorvidt der udarbejdes en skriftlig rapport, hvordan fundne fejl problemer rapporteres. Udføres af Kunden i Leverandørens udviklings- testmiljø. Leveres af Kunden. 14.C.6 Systemtest Systemtesten skal eftervise, at alle funktioner beskrevet i kravspecifikationen er til stede fungerer efter hensigten, under antagelse af at systemets omgivelser fungerer som specificeret. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan systemtesten vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden. Testen starter ikke før komponenttesten komponentintegrationstesten er afsluttet, systemet er installeret i udviklings- testmiljøet, testdata er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen fejl beskrevet i Bilag 14 i afsnit denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Udføres af Leverandøren i udviklings- testmiljøet. Bemærkninger Leveres af Leverandøren evt. med Kundens aktive deltagelse. Kunden forbeholder sig ret til på anmodning at reviewe godkende testdata inden testen igangsættes. Kunden forbeholder sig ret til at reviewe testcases til systemtesten samt tilføje testcases der skal afvikles af leverandøren. Side 5 af 16

6 14.C.7 Installationsprøve Installationsprøven afprøver om Leverancen i forbindelse med installation i et nyt miljø rent faktisk kan installeres er i funktionsdygtig stand før en ny test eller prøve påbegyndes. Ansvaret er delt mellem Leverandøren Kunden som følger. et er hos Leverandøren ved installation i systemintegrationstestmiljøet. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan installationsprøven i systemintegrationstestmiljøet vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden, hvorledes Kunden evt. forventes at bidrage. et er hos Kunden ved installation i det funktionelle testmiljø, det tekniske testmiljø, pilottestmiljøet produktionsmiljøet. Prøven omfatter de test der fremgår af Underbilag 14 B Oversigt over prøve- testtyper Tabel 1. Prøven starter ikke før der er brug for at installere Leverancen i et nyt af Kundens it-miljøer det relevante miljø er parat. Prøven kan godkendes når de test prøven omfatter, er gennemført godkendt øvrige beskrevne kriterier er opfyldt godkendt, herunder at det er konstateret at Leverancen er installeret efter Leverandørens forskrifter fungerer uden kritiske alvorlige fejl. Antallet af åbne fejl skal overholde det af Kunden fastlagte accepterede antal fejl i en Leverance, beskrevet i Bilag 14 i afsnit Gennemføres i den delmængde af følgende miljøer der indgår i projektet: Testmiljø. Hvis der er brug for testdata udover hvad der er specificeret under de test der indgår i installationsprøven, er det Leverandørens ansvar at levere disse. 14.C.8 Installationstest Testen har til formål at undersøge om en ny installationspakke kan installeres i det relevante af Kundens it-miljøer ikke skader andre eksisterende applikationer. Testen gennemføres ved hver ny release der skal installeres i et af Kundens it-miljøer. et for installationstesten er hos Kunden. Leverandøren skal levere en pakke til Kunden der kan installeres af Kunden eller Kundens driftsleverandør efter de medfølgende instruktioner. Kunden eller Kundens driftsleverandør skal installere Leverancen i det relevante it-miljø hos Kunden tjekke at andre applikationer der kører i samme miljø, ikke har lidt skade. Testen starter ikke før der er brug for at installere en ny release af Leverancen i et af Kundens it-miljøer, det relevante miljø er parat, Leverandøren har leveret en installationspakke. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen, overholder det af Kunden fastlagte accepterede antal fejl i en Leverance, som beskrevet i Bilag 14 i afsnit Kunden eller Kundens driftsleverandør siger god for installationen. Gennemføres af Kunden (eller dennes driftsleverandør) i det relevante af Kundens it-miljøer. Side 6 af 16

7 N/A 14.C.9 Testbarhedstest En testbarhedstest afprøver at alle centrale komponenter i Leverancen kan berøres. Testen gennemføres efter hver installationstest. Ansvaret er delt mellem Leverandøren Kunden som følger. et ligger hos Leverandøren efter installation af en release i systemintegrationstestmiljøet. Det fremgår af hovedtestplanen hvordan testbarhedsprøven i testmiljøet vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden, hvorledes Kunden evt. forventes at bidrage. et er hos Kunden efter installation af en release i det funktionelle testmiljø, det tekniske testmiljø, pilottestmiljøet produktionsmiljøet. Testbarhedstesten består af gennemløb af et udvalg af testcases som er kendetegnede ved at de berører alle centrale komponenter i Leverancen. Succesfuld gennemførelse bekræfter at Leverancen er korrekt installeret at dens funktionalitet er uden kritiske alvorlige fejl. Testen starter ikke før en forudgående installationstest er afsluttet med succesfuldt resultat. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Gennemføres i det relevante af Kundens it-miljøer, hvori den forudgående installationstest blev gennemført. Leverandøren leverer testdata ved testbarhedstest i systemintegrationstestmiljøet. Disse testdata videregives til Kunden som supplerer med egne testdata efter behov, således at Kunden - på tværs af it-miljøer - kan genbruge testdata ved hver testbarhedstest. Bemærkninger Når der er installeret i produktionsmiljøet er det meget vigtigt at teste at alt er oppe at køre fungerer. 14.C.10 Delleveranceprøve Delleveranceprøven skal konstatere om alle krav til funktionalitet servicemål, inklusive dokumentation, er overholdt i delleverancen, så Kunden er parat til at overtage delleverancen. et er hos Leverandøren, men Kunden står for den endelige godkendelse bidrager aktivt til prøvens gennemførelse. Prøven omfatter de test der fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Det gennemgås om de test som det er aftalt at Leverandøren Kunden hver især skal gennemføre faktisk er gennemført godkendt. Herunder gennemgås det om de funktionelle såvel som non-funktionelle krav er opfyldt samt at Leverancen ikke påvirker Kundens øvrige infrastruktur. Delleveranceprøven er beskrevet i hovedtestplanen. Side 7 af 16

8 Bemærkninger Delleveranceprøven starter ikke før fabriksprøven for delleverancen er gennemført godkendt. Prøven kan godkendes når de test prøven omfatter, er gennemført godkendt, brugervenlighedsprøven (hvis inkluderet) er gennemført godkendt, samt øvrige beskrevne kriterier er opfyldt godkendt. Antallet af åbne fejl skal overholde det af Kunden fastlagte accepterede antal fejl i en delleverance, beskrevet i Bilag 14 i afsnit denne skal være godkendt af Kunden for at prøven er Kunden såvel som Leverandøren har ansvaret for at levere testdata, jf. i øvrigt hvad der er specificeret under de test der indgår i delleveranceprøven. Kundens godkendelse af delleveranceprøven er en milepæl som skal inkluderes i den overordnede tidsplan, jf. bilag 1. Delleveranceprøven skal være godkendt før den pågældende del af systemet evt. kan sættes i drift. 14.C.11 Overtagelsesprøve Bemærkninger Overtagelsesprøven skal konstatere om alle krav til funktionalitet servicemål, inklusive dokumentation, er overholdt for hele Leverancen, så Kunden er parat til at overtage det samlede system, det er parat til at kunne sættes i drift. et er hos Leverandøren, men Kunden står for den endelige godkendelse bidrager aktivt til prøvens gennemførelse. Prøven omfatter de test der fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Det gennemgås om de test som det er aftalt at Leverandøren Kunden hver især skal gennemføre faktisk er gennemført godkendt. Herunder gennemgås det om de funktionelle såvel som non-funktionelle krav er opfyldt samt at Leverancen ikke påvirker Kundens øvrige infrastruktur. Overtagelsesprøven er beskrevet i hovedtestplanen. Overtagelsesprøven starter ikke før fabriksprøven er gennemført godkendt. Prøven kan godkendes når de test prøven omfatter, er gennemført godkendt, brugervenlighedsprøven (hvis inkluderet) er gennemført godkendt, samt øvrige beskrevne kriterier er opfyldt godkendt. Antallet af åbne fejl skal overholde det af Kunden fastlagte accepterede antal fejl i en Leverance, beskrevet i Bilag 14 i afsnit denne skal være godkendt af Kunden for at prøven er Kunden såvel som Leverandøren har ansvaret for at levere testdata, jf. i øvrigt hvad der er specificeret under de test der indgår i overtagelsesprøven. Kundens godkendelse af overtagelsesprøven er en milepæl som skal inkluderes i den overordnede tidsplan, jf. bilag 1. Overtagelsesprøven skal være godkendt før systemet kan sættes i Side 8 af 16

9 drift. 14.C.12 Konverteringstest Konverteringstesten tester at data der skal konverteres fra eksisterende systemer til nye systemer kan konverteres at overførslen har det ønskede resultat. et er hos Leverandøren, men med Kundens aktive deltagelse. Der skal gennemføres konvertering af data tilhørende konverteringstest relativt tidligt, således at der i den funktionelle kravtest i andre test der ligger efter systemintegrationstesten, kan trækkes på konverterede data. Leverandøren afgør om der er brug for at trække på konverterede data i systemintegrationstesten. I så fald må den første konverteringstest ligge forud for denne. Endelig konvertering test af at denne er gået godt, finder sted umiddelbart før systemet sættes i drift. Det fremgår af hovedtestplanen hvordan konverteringstesten vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden. Konvertering med efterfølgende test kan starte når Leverandøren har udarbejdet planer procedurer for konverteringen er parat til at anvende dem. Endelig konvertering med efterfølgende test starter umiddelbart før systemet sættes i drift. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Der arbejdes udelukkende på en kopi af de rigtige data indtil den endelige konvertering ved idriftsættelse, hvor de konverterede data hvis korrekte vil blive ophøjet til de nye originaldata. Data der skal konverteres, leveres af Kunden. 14.C.13 Systemintegrationstest Testen har til formål at undersøge om det udviklede/ændrede system fungerer sammen med de andre systemer det har snitflader til om det således opfylder de stillede krav både funktionelle non-funktionelle. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan systemintegrationstesten vil blive gennemført dokumenteret over for Kunden. Kunden har ansvaret for integrationer fra Kundens Integrationsplatform over til 3. part. Testen starter ikke før fabriksprøven er gennemført godkendt, systemet er installeret i systemintegrationstestmiljøet, installationsprøven er godkendt testcases samt testdata er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen Side 9 af 16

10 denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Udføres af Leverandøren i testmiljøet. Testcases skal udarbejdes af leverandøren reviewes samt godkendes af Kunden. Kunden forbeholder sig ret til at tilføje testcases der skal afvikles af leverandøren. 14.C.14 Funktionel kravtest Bemærkninger Den funktionelle kravtest er en fuldstændig test af at Leverancen opfylder alle funktionelle krav. Testen skal være procesorienteret fokusere på at Leverancen lever op til de forretningsmæssige krav der stilles. Kundens egne brugere skal deltage i denne test for at sikre både at de i kravspecifikationen beskrevne funktionelle krav i form af procesr, use cases, osv. er implementeret i overensstemmelse med n. Den funktionelle kravtest skal omfatte et subjektivt element i form af de involverede brugeres oplevelse af Leverancen på baggrund af deres erfaringer. et er hos Kunden, men Leverandøren skal bistå. Leverandøren skal levere resurser som har viden om forståelse for Leverancen, til at hjælpe Kunden under den funktionelle kravtest med henblik på at undgå unødigt spild af tid. Det fremgår af hovedtestplanen hvordan Kunden bistås i gennemførelsen af den funktionelle kravtest. Testen starter ikke før fabriksprøven er gennemført godkendt Kunden har godkendt installationsprøven foretaget i Kundens funktionelle testmiljø. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Leveres af Kunden. Kunden forbeholder sig ret til at få kildekoden til et kodereview der udføres af Kunden selv eller af en af Kunden valgt 3. part. 14.C.15 Brugervenlighedstest Testens formål er at afprøve den implementerede Leverances brugervenlighed. et for gennemførelse af testen er hos Kunden. Det er Leverandørens ansvar at levere resurser til testen som har viden om forståelse for opbygningen af de implementerede brugergrænsefladekomponenter som skal testes. De skal bistå Kunden i at få gennemført testen struktureret uden unødig spild af tid. Det fremgår af hovedtestplanen hvordan Kunden bistås ved gennemførelse af testen. Testen vil inkludere brug af tænke-højt metoden kan være baseret på foruddefinerede opgaver som gives til testpersonen. Testen kan indledes afsluttes med et interview hvis det skønnes Side 10 af 16

11 Bemærkninger relevant. En testobservatør der tager noter, vil være til stede sammen med en testleder der styrer testen. Leverandøren har mulighed for at sende en observatør til testen. Det forventes at testen vil inkludere i størrelsesordenen 3-5 testbrugere. Testen kan starte når den funktionelle kravtest har været i gang i mindst 1 uge der ikke er fundet fejl der forhindrer en potentiel godkendelse af en prøve som nærmere beskrevet i Bilag 14, afsnit Hvis der indgår en brugervejledning, jf. bilag 4, skal denne foreligge. Testen kan godkendes når testen er gennemført efter testplanen Desuden skal testen være dokumenteret i en testrapport. I testrapporten skal der indgå kommentarer fra testlederen som omfatter problemer, der ikke direkte blev observeret under testen, men som testlederen har erfaring for kan volde brugerne problemer. Disse kommentarer problemer klassificeres ligeledes i kategorierne beskrevet i Bilag 14, afsnit Tabel 1. Testrapporten videregives til Leverandøren til opfølgning. Leveres af Kunden. Hver enkelt testsession skal, medmindre testpersonen afviser det, optages på video. Optagelser fra testen kan ledsage testrapporten. 14.C.16 It-tilgængelighedstest It-tilgængelighedstesten skal afprøve om de enkelte elementer lever op til standarder retningslinjer for tilgængeligt webdesign. Fokus er på den eksterne del af brugergrænsefladen. et for gennemførelse af testen er hos Kunden. Testen bliver gennemført af Kunden eller en af Kunden valgt 3. part. Testen betales af Kunden. Hvis der er behov for gentest på grund af Leverandørens forhold, skal Leverandøren afholde omkostningerne hertil. Testen bygger på en gennemgang af brugergrænsefladens funktioner design. Det testes så, om brugergrænsefladen lever op til danske internationale retningslinjer standarder, jf. IT- Telestyrelsens (herunder W3C s Web Accessibility Initiative - WAI, anbefalinger til offentlige hjemmesiders it-tilgængelighed. Da anbefalingerne kan ændre sig over tid, er det de gældende standarder ved kontraktindgåelsen som tilgængelighedstesten skal gennemføres ud fra. Testen baseres dels på en ekspertvurdering dels ved at et panel af brugere med funktionsnedsættelse benytter Leverancen under brug af det kompenserende udstyr de anvender til daglig, fx en skærmlæser eller et forstørrelsesprram. Testen starter ikke før Brugervenlighedstesten er gennemført de rapporterede fejl er blevet rettet godkendt. Testen kan godkendes når testen er gennemført efter testplanen Desuden skal testen være dokumenteret i en testrapport der inkluderer både testresultater forslag til ændringer. Testrapporten videregives til Leverandøren til opfølgning. Side 11 af 16

12 Leveres af Kunden eller dennes 3. part. 14.C.17 Dokumentationstest (review) Testen består af et review der undersøger om den aftalte dokumentation, jf. bilag 4, inklusiv testcases er leveret opfylder kravene. et er hos Kunden. Kunden skal reviewe den af Leverandøren udarbejdede dokumentation. Derefter sender Kundens kommentarer vedrørende dokumentationen sendes til Leverandøren, som opdaterer dokumentationen inden for 5 arbejdsdage. Hvis der i overensstemmelse med kontrakten eller dennes bilag leveres dokumentation ad flere omgange, afholdes en dokumentationstest ved hver aflevering af dokumentation. Testen starter når Leverandøren leverer dokumentation, jf. bilag 4, til Kunden. Medmindre andet fremgår af bilag 4, skal en eventuel brugervejledning til løsningen foreligge senest ved starten af den funktionelle kravtest. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen Bemærk at endelig godkendelse af dokumentationen først kan ske ved projektets afslutning, idet eventuelle nødvendige ændringer opdaget efter testens afslutning skal indføjes i dokumentationen før den endelige afsluttende godkendelse. Udføres hos Kunden. 14.C.18 Svartidstest N/A Testen skal undersøge om kravene til svartider er overholdt, jf. bilag 6 Servicemål. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan svartidstesten gennemføres dokumenteres over for Kunden, hvilke værktøjer der anvendes. Svartidstesten skal gennemføres under en simuleret driftssituation, der er realistisk i både setup, antal samtidige brugere belastning på systemet for en normal situation overholde svartider som nærmere beskrevet i bilag 6, service mål. Testen starter tidligst når den funktionelle kravtest er afsluttet godkendt, Leverancen installeret i Kundens tekniske testmiljø installationsprøven i dette miljø er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Leveres af Leverandøren. Side 12 af 16

13 14.C.19 Belastningstest Testen skal undersøge om Leverancen er udviklet i overensstemmelse med de specificerede krav til ydeevne (kapacitet, stabilitet robusthed) at det kan håndtere de forventede belastninger i produktion som fremgår af bilag 6 Servicemål. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan belastningstesten gennemføres dokumenteres over for Kunden, hvilke værktøjer der anvendes. Det forventes at belastningstesten understøttes af et automatiseret værktøj. Systemet skal testes på niveauet såvel som ud over niveauet for den belastning som er angivet i kravspecifikationen så det kan dokumenteres hvornår belastningen bliver så stor at systemet ikke længere kan håndtere det stadig overholde de aftalte servicemål (bilag 6). Testen starter tidligst når den funktionelle kravtest er afsluttet godkendt, Leverancen installeret i Kundens tekniske testmiljø installationsprøven i dette miljø er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er 14.C.20 Skalerbarhedstest Leveres af Leverandøren. Testen skal undersøge om Leverancen kan op skaleres ved øget belastning af Leverancen eller ved eventuelle senere udvidelser, jf. bilag 6. et er hos Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan skalerbarhedstesten gennemføres dokumenteres over for Kunden, hvilke værktøjer der anvendes. Skalerbarhedstesten skal sammen med belastningstesten vise Leverancens opførsel under belastning. Testen starter tidligst når den funktionelle kravtest er afsluttet godkendt, Leverancen installeret i Kundens tekniske testmiljø installationsprøven i dette miljø er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Leveres af Leverandøren. Side 13 af 16

14 14.C.21 Recoverytest Recoverytesten tester om Leverancen reagerer planmæssigt i tilfælde af, at der sker nedbrud på de enkelte systemkomponenter/systemet i drift. Fokus er bl.a. på hvad der sker med data, tilstande køer ved nedbrud mens systemet kører. et er hos Kunden. Testen gennemføres af Kundens driftsleverandør. Recoverytesten gennemføres i forhold til den af Leverandøren udarbejdede dokumentation til brug for drift. Det forventes at recoverytesten dækker både kritisk nedbrud af et miljø i drift almindelig recovery. Leverandøren skal levere resurser som har viden om forståelse for Leverancen, til at hjælpe Kunden eller dennes 3. part under recoverytesten med henblik på at undgå unødigt spild af tid. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan Kunden bistås i gennemførelsen af recoverytesten. Testen starter tidligst når den funktionelle kravtest er afsluttet godkendt, Leverancen installeret i Kundens tekniske testmiljø installationsprøven i dette miljø er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Leveres af Kunden eller dennes driftsleverandør. 14.C.22 Sikkerhedstest Sikkerhedstesten undersøger om Leverancen lever op til de krav til sikkerhed der er stillet. et er hos Kunden. Testen gennemføres af Kunden eller en af Kunden valgt 3. part. Leverancen skal overholde sikkerhedskravene beskrevet i bilag 3. Leverandøren skal levere resurser som har viden om forståelse for Leverancen, til at hjælpe Kunden eller dennes 3. part under sikkerhedstesten med henblik på at undgå unødigt spild af tid. Det fremgår af hovedtestplanen hvordan Kunden bistås i gennemførelsen af sikkerhedstesten. Testen starter tidligst når den funktionelle kravtest er afsluttet godkendt, Leverancen installeret i Kundens tekniske testmiljø installationsprøven i dette miljø er godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er Leveres af Kunden eller dennes 3. part. Side 14 af 16

15 14.C.23 Pilottest Pilottesten tester om Leverancen fungerer tilfredsstillende om antallet af fejl er på et acceptabelt niveau når virksomheder (slutbrugere) i en periode får adgang til at teste systemet før det bliver sat i drift. et er hos Kunden, men med bistand fra Leverandøren. Det fremgår af Leverandørens løsnings hvordan Kunden bistås i gennemførelsen af pilottesten med henblik på at undgå unødigt spild af tid ved fejlrettelser. Testen kan starte når systemet er installeret i pilottestmiljø installationsprøven i dette miljø er gennemført godkendt. Brugervenlighedsprøven skal være gennemført godkendt. Andre test hørende til overtagelsesprøven skal alle være gennemført godkendt. Testen kan godkendes når den er gennemført efter testplanen denne skal være godkendt af Kunden for at testen er er ikke fastlagt på forhånd. er hvad slutbrugerne vælger at gøre. 14.C.24 Driftsprøve Driftsprøven tager sigte på at måle driftseffektivitet svartider for løsningen i miljøet til drift (Kundens produktionsmiljø) over en periode, mens Leverancen anvendes. Resultatet af målingerne holdes op mod servicemålene i bilag 6. Desuden skal løsningen være robust i forhold til antallet af fejl, således at slutkriteriet for testen indfries. et er hos Kunden. Prøven udføres af Kundens driftsleverandør men med bistand fra Leverandøren i nødvendigt omfang. Det fremgår af hovedtestplanen hvordan Kunden bistås under gennemførelsen af driftsprøven. Driftsprøven starter ikke før overtagelsesprøven er gennemført godkendt installationstest testbarhedstest er gennemført i produktionsmiljøet godkendt. For at driftsprøven kan godkendes af Kunden skal følgende være opnået: Alle krav specificeret i bilag 6 Servicemål er overholdt. Leverancen har kørt i minimum 40 dage i driftsmiljøet uden at der hverken er konstateret kategori 1 eller 2 fejl. Kategori 1, 2 3 fejl fundet under driftsprøven skal være rettet inden endelig godkendelse af driftsprøven kan finde sted denne skal være godkendt af Kunden for at prøven er Udføres i produktionsmiljøet. N/A Side 15 af 16

16 Bemærkninger Godkendelse af driftsprøven er en milepæl der skal indgå i den overordnede plan, jf. bilag 1. Side 16 af 16

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6 SOLRØD KOMMUNE ESDH Afprøvning Bilag 6 April 2007 Vejledning Leverandør skal kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af leverandørens metoder eller processer til intern test inden overgivelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11 Bilag 11 Prøver Vejledning: Afprøvning af Leverancen sker ved en fabriksprøve, overtagelsesprøve og driftsprøve. Såfremt Leverancen er opdelt i delleverancer, gennemføres der tillige delleveranceprøver

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS)

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Bilag 14: Prøver Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold bilag 14 Prøver 14. Prøver... 3 14.1 Indledning... 3 14.2 Afprøvningsprogram

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Side 1/25 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal gennemarbejdes af Tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Bilag E Implementering

Bilag E Implementering Bilag E Implementering (Bilaget ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i evalueringen af delkriteriet Service,

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 14: Prøver. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 14: Prøver. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 14: Prøver Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 14 Prøver... 3 14.1 Afprøvningsprogram... 3 14.2 Afprøvningsforskrifter... 4 14.3 Afprøvningsplaner... 4 14.4 Godkendelse af en prøve...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering Dialogforum 2. Oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering før mitigering Risiko Risikonavn Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på R01 plads. Bekendtgørelser fra Energistyrelsen

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Definition og formål... 2 2. Kategorisering... 2 2.1

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011 Birksund kommune Datatekniker svendeprøve 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Introduktion 3 2.1 Scenarie 3 2.2 Baggrund for licitationen 3 3 Krav fra Birksund kommune 4 4 Krav til projektgruppens

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning fordi vedligehold er mennesker Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Den Danske Vedligeholdelsesforening 1. Baggrund...

Læs mere

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Information om indførelse af Rejsekort FynBus kommende billetsystem, Rejsekortet, indeholder dels kontaktløse chipkort og dels et system til kontantbillettering. Udstyr

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version

Bilag 6 Afprøvninger Version Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 6 2 INDLEDNING... 7 2.1 TERMINOLOGI... 7 2.2 TESTOMFANG... 7 2.3 TESTORGANISATION... 9 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Vejledning til Storage

Vejledning til Storage Vejledning til Storage torageaftalen aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Udfasning KMD-Aktiv. Kravspecifikation. 15. juni 2012 ver.1.0. Side 1/22

Udfasning KMD-Aktiv. Kravspecifikation. 15. juni 2012 ver.1.0. Side 1/22 Udfasning KMD-Aktiv Kravspecifikation 15. juni 2012 ver.1.0 Side 1/22 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opbygning af dokumentet... 3 2 Kravproces... 4 2.1 Tilbudsproces udfasningsassistance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfordringer i dynamisk P-vejvisning. Vejforum 2011. Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI)

Indholdsfortegnelse. Udfordringer i dynamisk P-vejvisning. Vejforum 2011. Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI) Vejforum 2011 Udfordringer i dynamisk P-vejvisning Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI) Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Nuværende regler for P-vejvisning 2 2.1 Regelhierakiet 2 3 Hvordan er reglerne

Læs mere