Workshops til Vækst. - Modul 1: Kick Off. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshops til Vækst. - Modul 1: Kick Off. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Workshops til Vækst - Modul 1: Kick Off Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst...1 Formål med Kick Off...2 Praktiske forberedelser...3 Mentale modeller...4 Indbydelse...5 Program...6 Du du r til mer...7 Styrk styrkerne...8 Adfærdsprofiler...9 Din egen Adfærd...10 Quiz...12 SUMO...13 SUMO skabelon...14 Hjemmearbejde...15 Nekrologen...16 Hjemmearbejde...17 Opsamling på Kick Off...19 Opsamling på Kick Off...20 Refleksioner...21 Refleksioner...22 Handlingsplan...24 Workshops til Vækst er udarbejdet af Eva Lykkegaard i samarbejde med Væksthus Midtjylland Region Midtjylland og EU's regionalfond har stået for finansieringen. 1

2 Formål med Kick Off Formålet med Kick Off workshoppen er at sætte en udviklingsproces i gang. I har fokus på jer selv og jeres adfærd og tager hul på dialogen om virksomhedens eksistensberettigelse. Workshoppen giver jer et fælles billede af, hvad processen går ud på, og hvorfor den er sat i gang. Hvordan processen kan afvikles og ikke mindst, hvilke resultater jeres fælles indsats giver. Desuden udfordrer I hinanden på jeres mentale modeller og giver et første bud på virksomhedens interne stærke sider og udviklingspotentialer og de eksterne muligheder og opmærksomhedspunkter. Gå på opdagelse i de næste sider og vælg de værktøjer, der passer bedst til jer og jeres virksomhed. Der er forskellige overvejelser og praktiske forberedelser, inden du kan afvikle Kick Off workshoppen. Se de næste sider 2

3 Praktiske forberedelser Her kan du med fordel involvere både en strategisk partner og en praktisk tovholder. Hvornår, hvordan og til hvem sender du invitationen? Se forslag til invitation Hvor kan I være uden telefoner og andet forstyrrende? Hvem passer evt. telefonerne? Hvordan skal rummet indrettes? Hvad skal I evt. spise/drikke? Hvilken adfærdsprofil skal deltagerne have udfyldt og hvordan? Hvad skal deltagerne evt. have på forhånd? Hvad skal deltagerne evt. have udleveret på workshoppen? Hvilke materialer skal være til rådighed i lokalet? Hvordan vil du selv forberede dig? Vil du lave en PowerPoint præsentation? Tænk workshoppen grundigt igennem og gør dig klart, hvad I skal have ud af den. I denne proces skal du også vælge de værktøjer, som er mest relevante for jer. Værktøjerne præsenteres på siderne med det lille værktøjsikon nederst Beslut desuden, hvad I vil føre over i Vækstplanen. 3

4 Mentale modeller Lars Kolind nævner i sin bog Kolind Kuren fra bureaukrati til vækst Folkeskolen som en institution, der grundlæggende bygger på principper, som tilhører en anden tid. Han spørger, hvordan vi opfatter Folkeskolen? Er der tale om en undervisningsfabrik eller et moderne læringsmiljø? Aspekt Undervisningsfabrik Læringsmiljø Eleverne Elever er råmaterialer, som skal undervises med henblik på at bestå eksamener Elever er vigtige resurser i lærings-processen de har medansvar for egen læring Lærerne Lærerne underviser i fag, som de er eksperter i. Succes måles gennem elevers eksamensresultat Lærerne er resurser, hjælpere og vejledere. Succes måles gennem elevernes udvikling i et bredere perspektiv suppleret med eksamensresultater Organisation Organisation baseret på klasser, fag og 45 min lektioner Den organisatoriske enhed er den enkelte elev. Læringstempo, metode og indhold er individuelt 4

5 Indbydelse Kick Off Workshop Kære medarbejder I løbet af de næste måneder skal vi på en kur sammen en udviklingsproces via Workshops til Vækst. Vi skal sammen sikre vækst i virksomheden og det vil vi gøre gennem fælles forståelse for forretningen og for fremtiden. Jeg inviterer hermed dig og de øvrige medarbejdere til at tage aktivt del i udviklingen af virksomhedens vækstplan - og de tilhørende handlingsplaner. Kuren starter x-dag, hvor vi mellem kl. y og kl. z (afsæt fem timer) holder Kick Off i det store lyse mødelokale på første sal. Vi lægger ud med at se lidt på os selv, vores adfærd og vores individuelle styrker og kommunikationsformer. Desuden tager vi hul på en snak om Meningen med virksomheden. Din eneste forberedelse består i at udfylde en såkaldt adfærdsanalyse på nettet. Du modtager i løbet af ugen et link og en vejledning. Med dine svar genererer du en adfærdsprofil, som du får udleveret på vores første møde. De øvrige workshops vil vi afvikle i løbet af de næste to måneder mit forslag til datoer og tidspunkter er På vores første workshop gennemgår jeg det overordnede program og mine tanker om, hvad vi skal gennemføre. Jeg glæder mig til at tage Workshops til Vækst sammen med jer. Med venlig hilsen Hvis du sender invitationen pr. mail bør du følge op personligt. Gå evt. en runde og lod stemningen blandt medarbejderne. 5

6 Program Kick Off Et rammeprogram for dagen sætter de fleste pris på. Derfor er det en god idé at indlede enhver workshop med en kort gennemgang af dagens agenda. En dialogbaseret proces kræver god facilitering og ikke nødvendigvis en synlig minutiøs tidsplan. Pointer derfor udelukkende start- og slut-tidspunkt samt overskrifter. I skal bruge fem timer til dette modul tidsangivelserne er vejledende og der må gerne være lidt fart over feltet. Husk dog passende pauser. 00:15 Velkomst ved værten - samt tydeliggørelse af hvad I skal i gang med og hvorfor Herefter kan en evt. ekstern facilitator godt tage over 00:15 Spilleregler for forløbet alle deltager i udformningen og facilitator sikrer konkrete eksempler, der accepteres af alle 00:30 Hvem er hvem brug en af øvelserne 00:15 Lidt generel snak om Mentale Modeller 00:30 Hvad ved vi om adfærd gerne præsentation ved ekstern konsulent 00:30 De individuelle rapporter udleveres og deltagerne læser 00:30 Adfærd og kommunikation evt. teamspejl og kort snak om betydningen 00:15 Quiz om virksomheden 01:00 SUMO 00:15 Forberedelse til næste gang hjemmearbejdet 00:45 Opsamling 6

7 Du du r til mer En lille anerkendende hvem-er-hvem-øvelse. Når medarbejdere opfordres til at sætte ord på, hvilke styrker og evt. dyder, de ser hos hinanden, skabes en positiv stemning. Bed alle om at stå op det giver lidt dynamik i rummet. På skift præsenterer medarbejderne sig for hinanden, fx: Jeg hedder Else og her beskæftiger mig mest med Arbejdsmæssigt vil jeg gerne huskes for Inden næste medarbejder præsenterer sig, går en tilfældigt udpeget kollega over til Else, ser hende i øjnene og nævner mindst tre ting, som hun er rigtig god til. De øvrige kan supplere og Else noterer sig alle de positive ting, kollegerne siger om hende. Når I har været hele vejen rundt står alle med små sedler med konkrete, positive udsagn fra kollegerne. Sæt gerne alle de små sedler op på en planche, som er synlig gennem hele forløbet. 7

8 Styrk styrkerne Det handler om at få det bedste frem i dig selv og dine medarbejdere. Ved at fokusere på de positive sider og anerkende styrkerne hos den enkelte - er det nemlig dem, der vokser. Se muligheder og få fremhævet styrkerne hos dig selv og dine kolleger. Man kan hurtig finde og påpege svagheder, dårlige vaner og andre irriterende sider og det er ofte det, der får fokus i hverdagen. Det er dog meget mere positivt og præstationsfremmende at fokusere på de gode sider og at anerkende det, der er og går godt. Det er en meget stærk øvelse, der skaber en god stemning og giver god ballast for det videre arbejde i processen. Alle deltagere får et antal kort svarende til det antal, I er på workshoppen. Giv deltagerne en kort instruktion: I skal øverst på kortet skrive navnet på en kollega. Herefter skal I skrive tre positive ting om vedkommende. Det kan være noget om, hvordan man er - eller noget om, hvad man gør særlig godt. Alle skal udfylde et kort om hver af de andre. Øvelsen slutter med alle læser eller fortæller de positive ting op om en bestemt kollega. Dette gentages til alle har fået deres anerkendelser. Til sidst bytter I kort, så I alle har de kort, der vedrører jer selv. Det er god læsning til en dum dag. 8

9 Adfærdsprofiler Selvindsigt og evnen til at læse andre er nøglen til god kommunikation. Adfærdsprofiler giver selvindsigt og sidegevinsten er netop at blive bedre til at læse andre. Når alle i et team har fælles referenceramme og kender sine egne og andres foretrukne adfærdsmønstre fremmes den gode kommunikation. Mange misforståelser undgås, trivslen vokser og gode resurser kan bruges til at skabe værdi for virksomheden og for den enkelte medarbejder. En adfærdsprofil er nemlig et godt og konkret udgangspunkt for dialog og større forståelse for egen og andres adfærd. Der findes mange forskellige adfærdsprofilværktøjer. De fleste bygger på Jungs teorier. Adfærdsprofilen, som omtales her, benytter fire adfærdsmæssige arketyper og afdækker dermed personers foretrukne handlemønstre ud fra fire tendenser. Producent: mennesker med en høj P-faktor er dominante, vil gerne styre drivkraften er ønsket om at skabe resultater. Administrator: mennesker med en høj A-faktor er omhyggelige og har fokus på præcision de foretrækker kendte metoder. Entreprenør: mennesker med en høj E-faktor er udadvendte og gode til at overtale andre de er ofte nytænkende. Integrator: mennesker med en høj I-faktor er socialt orienterede, søger samarbejde de har tendens til at søge stabilitet. Adfærdsprofilen udfyldes på nettet og der kan genereres mere eller mindre omfattende rapporter. Se evt. eller ring Vi anbefaler, at præsentation og udlevering af rapporter foretages af en certificeret konsulent. Se også Gode råd især om kommunikation. 9

10 Din egen Adfærd gode råd Selvindsigt og evnen til at læse andre er nøglen til god kommunikation. Når du kender dig selv godt nok, ved du formentlig også, hvordan du foretrækker at kommunikere med andre mennesker. Udfordringen er naturligvis, at ikke alle foretrækker samme kommunikations-form som du selv. Derfor er det en god idé at overveje, hvilke adfærds- og kommunikationsmønstre, der virker bedst i forholdet til de individuelle medarbejdere. Få lavet din egen adfærdsprofil først på den måde kan du også med troværdighed afmystificere rapporten og tilbagevise evt. skepsis. På næste side følger lidt overordnede gode råd om arketyper og kommunikationsstile. 10

11 PRODUCENT Mennesker med en høj P-faktor foretrækker en direkte og resultatorienteret kommunikationsform, så derfor: Kom til sagen hurtigt Fokuser på fakta Giv direkte svar Hold dig til sagen Brug konkrete eksempler Vis beslutsomhed ADMINISTRATOR Mennesker med en høj A-faktor foretrækker systematisk, dataorienteret - helst skriftlig, faglig og upersonlig kommunikation, så derfor: Forbered dig grundigt Vær præcis og systematisk Tal ikke om følelser Giv tid til omtanke Undgå unødig snak Besvar alle spørgsmål ENTREPRENØR Mennesker med en høj E-faktor foretrækker uformel og spontan kommunikation de kan selv have svært ved negativ information, så derfor: Bed om ideer og meninger Lyt - og stil spørgsmål Tilstræb åben dialog Del de fælles oplevelser Fortæl om nyheder Find specielle tilbud INTEGRATOR Mennesker med en høj I-faktor er socialt orienterede involverer sig gerne med andre og undgår aggressive mennesker, så derfor: Find områder med fælles interesse Fremlæg sagen stille og fredeligt Giv tryghed og sikkerhed Hav orden i tingene Optræd uformelt Giv fælles garantier 11

12 Quiz En lille øvelse, der sætter spot på helt grundlæggende viden om virksomheden og dens omverden. Øvelsen lægger op til dialog og workshoppen om Meningen. Og er således med til at give et fælles billede af virksomhedens eksistensberettigelse. De nedenstående spørgsmål er kun eksempler find selv på andre eller flere. Hvem er vores vigtigste kunder? Hvem er vores potentielle kunder? Hvem er vores vigtigste leverandører? Hvem er vores vigtigste konkurrenter? Hvem er andre vigtige samarbejdsparter? Hvad er vores eksistensberettigelse? Deltagerne deles i to grupper. I hver af grupperne skal deltagerne først blive enige om svarene på spørgsmålene. Dernæst skal de præsentere svarene for den anden gruppe for til sidst at opnå enighed mellem grupperne. Resultatet af øvelsen renskrives og dokumentet indsættes i vækstplanen til senere brug. 12

13 SUMO Værdien af den gode gamle SWOT analyse er velkendt. SUMO er SWOT blot i et anerkendende perspektiv. Vi ser på de interne Styrker og Udviklingspotentialer og på de eksterne Muligheder og Opmærksomhedspunkter. SUMO står for noget solidt. SUMO kan via råstyrke og teknik hjælpe os med at vinde kampe, som måske umiddelbart ser umulige ud. SUMO bringer vilje-styrke og mod, og får os til at arbejde hen mod de resultater, vi brænder for. Lad først deltagerne overveje individuelt, hvilke interne styrker, der er fremher-skede i virksomheden og som kan bruges fremadrettet. Bed deltagerne om at notere styrkerne enkeltvis på en post it og placer herefter de forskellige post its på et stort stykke papir eller en flipover. Facilitér en dialog om styrkerne og del dem evt. op i temaer for til sidst at prioritere dem. Foretag samme øvelse med de interne udviklingspotentialer. Områder, som fungerer i et vist omfang, men som kunne udvikles til noget endnu bedre. Herefter kikker I på samme måde ud i verden på de eksterne muligheder, som fremtiden består af, og som I skal bruge for at skabe den virksomhed, I drømmer om. Til slut ser I på, hvilke eksterne faktorer, I skal være særlige opmærksomme på. Skriv SUMO en ren brug evt. Skabelonen og før den over i Vækstplanen, til senere brug. 13

14 SUMO skabelon Værdien af den gode gamle SWOT analyse er velkendt. SUMO er SWOT blot i et anerkendende perspektiv. Vi ser på de interne Styrker og Udviklingspotentialer og på de eksterne Muligheder og Opmærksomhedspunkter. Interne styrker Interne udviklingspotentialer Eksterne muligheder Eksterne opmærksomhedspunkter 14

15 Hjemmearbejde Næste workshop har fokus på Mål & Mening. For at sikre et ensartet billede af virksomhedens eksistensberettigelse, er en god idé at anskue virksomheden fra forskellige vinkler. Inden næste workshop skal du og dine medarbejdere forberede svar på følgende spørgsmål: Hvordan skriver jeres kunder jeres nekrolog? Hvordan skriver jeres konkurrenter jeres nekrolog? Hvad fortæller du Tante Oda om din virksomhed? Hvem vil savne virksomheden, hvis I lukker? Hvilken forskel gør virksomheden? Hvad er virksomhedens eksistensberettigelse Tag de enkelte interessenters briller på. Brug korte og præcise formuleringer og anvend evt. skabelonen 15

16 Nekrologen Hvad skal din virksomhed huskes for? Hvis din virksomhed ikke er her i morgen, hvem siger så hvad i forbindelse med gravøllet. Sæt dig i dine kunders, leverandørers, konkurrenters, medarbejderes eller andres sted og forsøg at formulere en nekrolog. Øvelsen får dig til at tænke over, hvad du gerne vil have, din virksomhed bliver husket for. Ved at anskue din virksomhed med dine kunders, leverandørers eller andres briller får du helt sikkert nogle alternative vinkler. Dem kan du bruge i dit arbejde med at finde ind til kernen af din virksomhed meningen. 16

17 Hjemmearbejde Næste workshop har fokus på Mål & Mening. For at sikre et ensartet billede af virksomhedens eksistensberettigelse, er en god idé at anskue virksomheden fra forskellige vinkler. Hvordan skriver jeres kunder jeres nekrolog? Hvordan skriver jeres konkurrenter jeres nekrolog? Hvad fortæller du Tante Oda om din virksomhed? Hvem vil savne virksomheden, hvis I lukker? 17

18 Hvilken forskel gør virksomheden? Hvad er virksomhedens eksistensberettigelse? 18

19 Opsamling på Kick Off Opsamlingen i slutningen af en workshop er ligeså vigtig som præsentation af agendaen i begyndelsen. Opsamlingen giver deltagerne lejlighed til at reflektere over processen, pro-grammet og udbyttet af dagens punkter. Samtidig er det en god måde at få pointerne gentaget og evt. ført til protokols. Opsamlingen foretages ligesom indledningen i et anerkendende perspektiv og du kan bede hver deltager svare individuelt på spørgsmål eller du kan bede deltagerne drøfte 2 og 2 og svare i plenum. Brug evt. skabelonen side Du kan også vælge at få feedback på processen brug evt. skabelonen Har I allerede nu forslag til konkrete handlinger, kan I med fordel bruge handlingsplanen. 19

20 Opsamling på Kick Off Opsamlingen foretages ligesom indledningen i et anerkendende perspektiv og du kan bede hver deltager svare individuelt på spørgsmål brug evt. skabelonen til feedback på processen. Svarene kan konsolideres og renskrives til senere brug. Hvad har været rigtig godt? Hvad vil du gerne have mere af? Hvad vil du gerne undgå? 20

21 Refleksioner Du afgør, hvilket udbytte virksomheden og dermed både medarbejdere og du selv får af hele udviklingsprocessen og de enkelte workshops. Jo mere I, hver især giver jer tid til at reflektere og konkludere efter hvert møde jo større udbytte. Opsamlingen og konklusionerne fra en workshop giver - sammen med dine egne refleksioner - konkrete input til jeres vækst- og handlingsplan. Overvej, hvilke konkrete punkter fra opsamlingen, der er relevante for vækst-planen. Læs dine medarbejderes feedback på både eget udbytte og processen. Vær konstruktiv og spørg evt. ind til, hvordan medarbejderne selv vil bidrage i den videre proces husk også de fælles spilleregler. 21

22 Refleksioner Du afgør, hvilket udbytte virksomheden og dermed både medarbejdere og du selv får af hele udviklingsprocessen og de enkelte workshops. Jo mere I, hver især giver jer tid til at reflektere og konkludere efter hvert møde jo større udbytte. Opsamlingen og konklusionerne fra en workshop giver - sammen med dine egne refleksioner - konkrete input til jeres vækst- og handlingsplan. Hvilke adfærdsprofiler er fremherskende i virksomheden? Hvilke profiler mangler evt.? Hvordan arbejder I med virksomhedens interne styrker og udviklingspotentialer? 22

23 Hvordan arbejder I med virksomhedens eksterne muligheder og opmærksomhedspunkter Andet relevant? Husk at føre alle relevante resultater over i vækstplanen 23

24 Handlingsplan Det er vigtigt at I fastholder beslutninger fra jeres arbejde i en handlingsplan, som beskriver hvem der skal gøre hvad og hvornår. Udfyld nedenstående skema således I får et fælles overblik og flyt skemaet i højre side i mappen Vækstplan Side eller emne Aktivitet Ansvar Hvem bidrager Deadline 24

25 Husk at synliggøre handlingsplanerne for alle. 25

Workshops til Vækst. - Modul 2: Mål og mening. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 2: Mål og mening. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 2: Mål og mening Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst...1 Mål & mening...2 Praktiske forberedelser...3 Mentale Modeller...4 Indbydelse...5 Program...6 Byg virksomheden...7

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Workshops til Vækst. - Oversigt over workshops

Workshops til Vækst. - Oversigt over workshops Workshops til Vækst - Oversigt over workshops Indholdsfortegnelse Oversigt: 5 moduler...2 Materialer til workshops:...3 1. Kick off workshop...3 2. Mål og mening - workshop...4 3. Eksternt fokus - workshop...5

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 3. møde, hvordan brænder man igennem med sit budskab? Gentofte Hovedbibliotek Den 7. juni 2012 Fokus for dagen Formidling af et budskab til en specifik målgruppe, varetagelse

Læs mere

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 PROJEKTOPGAVE I IDRÆT erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 af Pia Paustian, University College Syddanmark og Det nationale videncenter KOSMOS Sådan laver du projektopgave i

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

DIALOGMØDEMETODER A-E

DIALOGMØDEMETODER A-E DIALOGMØDEMETODER A-E Forberedelse og afholdelse af dialogmøde Dialogmødets formål Efter læsningen af rapporterne drøftes, hvad I ønsker at opnå med dialogmødet. Først når formålet med dialogmødet er klart,

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

Idéudviklingsworkshop MOVEDIUM. Fra atletik til bevægelsesstadion... Lørdag den 27. august kl. 09.00 cirka 16.00 Syddansk Universitet i Odense

Idéudviklingsworkshop MOVEDIUM. Fra atletik til bevægelsesstadion... Lørdag den 27. august kl. 09.00 cirka 16.00 Syddansk Universitet i Odense MOVEDIUM Fra atletik til bevægelsesstadion... Idéudviklingsworkshop Lørdag den 27. august kl. 09.00 cirka 16.00 Syddansk Universitet i Odense Velkommen til Workshoppen Velkommen stikord: Tak; Lørdag, muliggøre

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viaart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af Charlotte Prang, playscapes denmark Introduktion Strategi - værktøj, Side 1 af 5 De 7 trin Afklaring Opfølgning Idéudvikling

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

led kan udelades, hvis det giver mening.

led kan udelades, hvis det giver mening. Etablering af matrixsamarbejde hvordan? Dette er en opsummering af hvordan ØMAS tilbyder en kursusrække for de nuværende, kommende økologiske landmænd og andre landbrugs aktører. Det er et bud på hvordan

Læs mere

Faciltering af videnprocesser

Faciltering af videnprocesser Faciltering af videnprocesser ESB-netværkets årlige temakonference 2016 Odense, tirsdag d. 19. april 2016 kl. 10.20-14.00 b Ravn, Ph.D., lektor DPU/Aarhus Universitet, Campus Emdrup ravn@edu.au.dk og www.edu.au.dk/fv

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16 Tips og Tricks Program til eksamen Nanna Berglund d. 19.05.16 Præsentation Inden eksamen Struktur Læsning Mundtlig eksamen Under eksamen Dit oplæg Rollefordeling Skriftlig eksamen Nervøs? Efter eksamen

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

BALANCE-projektet Nyhedskatalog

BALANCE-projektet Nyhedskatalog Nyhedskatalog Information om BALANCE-projektet fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, BALANCEkoordinatoren, Arbejdsmiljø København og Psykiatrifonden. Indhold Kære TRIO... 3 Nyt fra BALANCE-koordinationen...

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Fjernundervisning. Omlægning af uddannelsen erfaringer fra en militær uddannelse

Fjernundervisning. Omlægning af uddannelsen erfaringer fra en militær uddannelse Fjernundervisning Omlægning af uddannelsen erfaringer fra en militær uddannelse Per Mikkelsen Chef for Institut for Militære Operationer/Forsvarsakademiet Chok Vi skulle gå fra en uddannelse bygget på

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv kick off CB-område Midtjylland 22.01.2015

Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv kick off CB-område Midtjylland 22.01.2015 Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv kick off CB-område Midtjylland 22.01.2015 Program 13.00 Velkommen til Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv v/bibliotekschef Pernille Schaltz 13.10 Forløbsbeskrivelse

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Aktiv lytning og spørgeteknik

Aktiv lytning og spørgeteknik Aktiv lytning og spørgeteknik Det økologiske Akademi Niveau 2 Eva Gleerup Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Nu skal I høre! Lytte Hvorfor lytte? For at kende kundens billede af situationen

Læs mere

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til.

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til. Sådan gik det til fælles forældremøde den 26. oktober! I alt ca. 100 forældre og medarbejdere mødte frem for at drøfte resultatet af den store forældretilfredshedsundersøgelse, som gennemførtes i august

Læs mere

SAMTALEN SOM LEDELSESDISCIPLIN

SAMTALEN SOM LEDELSESDISCIPLIN SAMTALEN SOM LEDELSESDISCIPLIN TO DAGES TRÆNING FOR LEDERE OG LEDERGRUPPER I PRAKTISK HÅNDTERING AF LEDELSESDILEMMAER MED UDGANGSPUNKT I SAMTALEN En leders mange samtaler, både formelle og uformelle, med

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal Lisbeth Fruensgaard Det er nu eller aldrig Få mere tid og overskud til familien Arbejdsbog Gyldendal Del I Vend tiden på hovedet "#$%&'($)*+,-"#$%#&%'(%#))#&%*)+&,-.%/0%1#&#%$,+%2-%23#&45(+%$,)%6*1,),#'%

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Hans Hüttel 27. oktober 2004 Mathematics, you see, is not a spectator sport. To understand mathematics means to be able to do mathematics.

Læs mere

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt) /Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Indsats: Tryghedsvandringer 2015 1) Årshjul er udarbejdet

Læs mere

Virring Skole læring, fællesskab og glæde

Virring Skole læring, fællesskab og glæde Virring Skole læring, fællesskab og glæde Uddannelsesplan for skoleåret 2014-2015 Indholdsfortegnelse: Velkommen - s. 2 Grundoplysninger - s. 3 Skolens kultur og særkende - s.3 Praktik, organisering og

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Velkommen til regional workshop i Jylland i projekt

Velkommen til regional workshop i Jylland i projekt Velkommen til regional workshop i Jylland i projekt Program: 1. Frokost 2. Velkomst, deltagere og program 3. Smagsprøve på spillet "Grøn Industrisymbiose" 4. Workshop: UBU-fremme-strategier og skolernes

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere