DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1"

Transkript

1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

2 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE Udgivet af DR November 2005 Layout: DR Design Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri 2 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

3 INDHOLD FORORD: FLERE VALGMULIGHEDER 4 NYE TIDER GIVER NYE UDFORDRINGER 6 10 LØFTER TIL HELE DANMARK 10 VILKÅR FOR FREMTIDENS PUBLIC SERVICE 22 HVAD TILBYDER DR 24 ÆNDRINGER I DRs GRUNDVILKÅR 26 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 3

4 FORORD: FLERE VALGMULIGHEDER I disse år ændrer medieforbruget sig. DR skal være godt rustet til forandringerne, så vi fortsat kan være en vigtig dansk kulturinstitution. Om kort tid tager Folketinget fat på at forhandle en ny mediepolitisk aftale for perioden , der skal lede frem til en ny public service-kontrakt med DR. Dette udspil er vores bud på, hvad der bør tages hånd om, så DR fortsat kan varetage en helt central kulturpolitisk og demokratisk opgave for det danske samfund. I dag bruger 99 pct. af danskerne DR hver uge. De får troværdige nyheder og et unikt dansk indhold. De får spændende, nye og originale koncepter. De får tv og radio af høj international klasse. De får information, debat, underholdning og udfordringer af høj kvalitet - hver dag. Medieforbruget står over for markante ændringer i fremtiden. Vi har allerede set starten med bl.a. internettet, tv-kanaler fra hele verden, sms er og bærbare mp3-afspillere. DR er stærk på radio og tv i dag og spiller dermed en rolle i danskernes liv. Men hvis vi også i fremtiden skal levere public service til alle, skal vi bevare kontakten til alle danskere ved at give flere valgmuligheder og mere frihed. Alle skal kunne modtage de public service-programmer, som man ønsker - og man skal kunne gøre det, hvor og hvornår man gerne vil. Det handler om at sikre danskproduceret indhold og nyheder af høj kvalitet, som er til rådighed for alle - og som dermed giver en fælles ramme og noget at samles om. lave nyheder til børn og ved at skabe levende mødesteder, der involverer og stimulerer alle til at deltage i samfundsdebatten. Den nye digitale og mobile teknologi giver de nye muligheder. I fremtiden vil vi tænke tilbage på disse år som en vigtig brydningstid, hvor danskernes medieforbrug for alvor begyndte at ændre sig. Det er nu, vi skal forberede os på de nye krav, som allerede i dag bliver stillet til DR som landets mest mangfoldige medievirksomhed. Især ser vi tendensen hos de yngre generationer, der i stigende grad får deres informationer fra andre medier end radio og tv. Det kræver derfor både investeringer og beslutninger i dag at sikre public service for alle i fremtiden. Konkret foreslår vi i dette udspil: Økonomien skal fremtidssikres, så DR kan klare de voldsomme udfordringer, det nye mediebillede giver. Konkret er der brug for et løft på 1,5 pct. ud over løn- og prisudviklingen, hvilket i alt skønnes til cirka 3,5 pct. årligt i den kommende aftaleperiode. Det er nødvendigt for at fastholde vores tilbud og samtidig tilbyde nyt danskproduceret indhold og nye modtagemuligheder. Rettighedsreglerne skal moderniseres, så de svarer til det 21. århundredes digitale mediebillede. Vi har brug for et bredt udsendelsesbegreb, og DR skal have bedre mulighed for at tilbyde programmer mv. on demand. Brugerne skal kunne se og høre DRs tilbud, når de har lyst. I dette udspil peger vi på 10 løfter, som DR gerne vil give til alle, der bor i Danmark. Løfterne handler om flere valgmuligheder og mere frihed. Løfterne handler også om at gøre vores tilbud mere relevante og nærværende for den enkelte f.eks. ved at DR skal være til stede, hvor danskerne er det. Det betyder, at vi skal have en rimelig andel af de nye digitale frekvenser for radio og tv. Og det betyder, at vi fortsat skal være en del af kabel-tv-pakkerne med en fastholdelse af must carry -reglerne. 4 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

5 DR har desuden klare forventninger til den tætte dialog, der altid bør være med vores brugere om alt fra programmer til sendetider. Vi ser også frem til en positiv dialog om de klare krav og forventninger til DR, der forhåbentligt bliver fastlagt i den mediepolitiske aftale og public service-kontrakten. Dialogen vil også i fremtiden være af stor betydning for os. Når aftalerne er på plads, vil vi udarbejde en konkret strategi for, hvordan vi lever op til de 10 løfter. God læselyst. Mogens Munk Rasmussen Formand for DRs bestyrelse Kenneth D. Plummer Generaldirektør Mogens Munk Rasmussen Formand for DRs bestyrelse Kenneth D. Plummer Generaldirektør DR FOR DIG OG HELE DANMARK 5

6 NYE TIDER GIVER NYE UDFORDRINGER Hvis vi ikke følger med udviklingen, vil DR - og dermed public service - kun blive for de få. TV Avisen, godaften. Den velkendte lyd af kl. 21. Men klokken er ikke 21. Den er lidt over 11. Og lyden kommer ikke ud af tv, men ud af computeren. Computeren står måske ikke engang i Danmark, men et sted i udlandet. Med internettet og tilgængeligheden af digitale programversioner er traditionerne brudt. Engang var TV Avisen synonym med voksen-tid. Forældrene samledes omkring tv for at gøre dagens sidste borgerpligt: Engagere sig i samfundet. I dag er det ikke nødvendigt. Hvis det passer bedre i familiens rytme, kan TV Avisen bare ses næste dag. Fleksibiliteten er stor. Og mediernes rolle - som noget af det, vi samles om - bliver udfordret. Dette er blot et eksempel på, at nye medier på kort tid har ændret vores liv. Medierne skaber nye krav, nye forventninger og nye vaner. De nye medier kan skabe store forskelle mellem dem, som tager den nye dagsorden til sig, og dem, som ikke gør. Brydningstiden er kun lige begyndt. Der er opbrud hos mediebrugerne, på mediemarkedet og i teknologiudviklingen. I Danmark har vi en public service-tradition med et DR, der som en central kulturinstitution skaber øget sammenhæng i samfundet i stedet for splittelse og fragmentering. Hvis vi fortsat ønsker det, skal Danmark være på forkant med udviklingen og derfor skal DR sikres en synlig plads i fremtidens medieforbrug. 6 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

7 FEM TENDENSER STILLER KRAV En række tendenser er med til at ændre medieforbruget markant: Individualisering Brugerne vil træffe personlige valg og have indflydelse på de produkter, de efterspørger i deres professionelle og private liv. Det gælder forventningerne til programmernes indhold, som vil blive stadig mere målrettet. Og det gælder forventningerne til tidspunktet og måden, de bliver leveret på. DR er allerede i dag til stede på internettet, på mobil og på DAB-radio. Udfordringen er at give brugerne flere muligheder for at vælge mellem indhold, modtageform og -tidspunkt, da udbuddet og efterspørgslen på individualiserede tjenester er i kraftig stigning. I dag bruges DR af alle danskere. Udfordringen er at sikre, at de nye muligheder også vil blive brugt af alle ikke kun af de købe- og teknologistærke. Digitalisering og konvergens Måden, vi handler, samarbejder, producerer, lagrer og kommunikerer på, er påvirket af skiftet fra analoge til digitale teknologier. Det betyder bl.a., at programindhold i øget grad vil flyde mellem de mange sende- og modtagemuligheder - som vi i dag allerede ser nyheder og musik blive genbrugt mellem tv, radio, mp3-afspillere, mobiltelefoner og internettet. DR er allerede begyndt at levere på flere platforme. Udfordringen er at levere public service med høj kvalitet på tværs af nye sende- og modtagemuligheder. Globalisering Udbuddet af internationale programmer og nyheder vil vokse i takt med globaliseringen. Det betyder, at danskproduceret indhold kommer under pres ikke bliver set af tilstrækkeligt mange. Nye dominerende spillere Både telesektoren og it-firmaer vil levere medieindhold og kontrollere en stor del af distributionen via internet, mobilmedier og kabel/satellit. Helt nye dominerende spillere vil opstå i de nye teknologier. I dag leverer DR mange programmer, hvor der er et særligt fokus på danske forhold, og hvor også europæiske og globale forhold ses ud fra en dansk vinkel. Udfordringen er fortsat at kunne bidrage til kultur, identitet og sammenhængskraft i Danmark, så vi kan være et modsvar til det store internationale udbud. Fragmentering F.eks. vil veluddannede unge bruge medierne på en helt anden måde end mange ældre, der aldrig har brugt pc eller mobiltelefon. Mange vil følge de veluddannede unge, mens andre risikerer at blive sat af udviklingen. Fragmenteringen betyder også, at samme program skal udsendes flere steder og på flere forskellige tidspunkter, hvis mange danskere skal se eller høre det. DR er i dag en vigtig kulturinstitution, der formidler via elektroniske medier. Udfordringen er at forblive en stærk aktør i et marked præget af mange store spillere. Tendenserne tegner et klart billede af en ny dagsorden, som man allerede nu kan se konturerne af. Tidligere var det medierne, der strukturerede vores liv ved at fastsætte, hvornår vi skulle se eller høre hvad. For danskerne var lyden af Radioavisens jingle lyden af morgen. Fremtiden ser måske anderledes ud. Mediernes mulighed for at strukturere vores liv er ved at aftage og i stedet for vil vores liv i stigende grad strukturere medierne. DR FOR DIG OG HELE DANMARK 7

8 MULIGHEDERNE SKAL GRIBES NU Flow-tv og flow-radio kommer på længere sigt til at spille en mindre rolle i forhold til pod-casting og on demand-kanaler over bredbånd, og fremtidens brugere vil forvente, at medierne går skridtet videre. For mange unge i dag er spil den vigtigste form for historier, og det yngre publikum forlanger interaktivitet, hvilket vi allerede erfarer gennem indsatsen for de små på dr.dk/oline. Om få år er det disse børn og unge, som har de økonomiske muligheder for at sætte skub i udviklingen. I fremtiden vil internationale mediekonglomerater i endnu højere grad end i dag tilbyde danskerne brede programpakker bestående af brugerbetalte specialkanaler. Udbuddet af kanaler vil stige yderligere med overgangen til digitale tv- og radiokanaler. Det bliver lettere og billigere for udbyderne at lancere nye kanaltilbud. Og det bliver meget lettere for mediebrugerne at skifte mellem tilbuddene fra ind- og udland. Tilbage står en meget klar konklusion: Public service skal fortsat være en del af danskernes hverdag og bevidsthed, der er med til at holde samfundet sammen. Det betyder, at vi fortsat skal levere høj kvalitet, og det betyder, at mulighederne skal gribes nu. I tillæg til den public service, der allerede leveres i dag på radio og tv, skal der satses endnu mere målrettet på at være til stede der, hvor danskerne vil efterspørge vores tilbud - dvs. på mobiltelefoner, på internettet, på mp3-afspillere mv. De traditionelle medier kan ikke alene forvente at have rollen som rammen for den offentlige debat. MEDIER TIL TIDEN En række teknologiske muligheder, som allerede er tilgængelige, og som vil blive mere udbredte i løbet af de kommende år, understøtter denne udvikling: Fra 2009 vil tv udelukkende blive sendt digitalt. Med mulighederne følger forventninger om nye tilbud. DR vil sikre en glidende overgang til digitalt tv, og vi vil arbejde for, at brugerne oplever, at digitalt tv giver en ekstra værdi. Teknologier, der gør interaktivt tv muligt, er allerede i dag til stede i mange hjem. I fremtiden vil endnu flere end i dag få adgang til så hurtige internetforbindelse, at man kan se tv i høj kvalitet over nettet. Samtidig gør ny teknologi det muligt at slutte computeren til tv. I fremtiden vil mange flere både se tv på kontoret og gå på nettet og spille computerspil i stuen. Medierne vil flyde sammen. Interaktivitet bliver en integreret del af mediebrugen, og der vil f.eks. være øgede forventninger om muligheder for at se forskudte programmer. Det forventes, at over 50 pct. af danskerne i 2011 vil få adgang til bredbånd, der kan benyttes til tv og meget mere. Stadigt flere danskere vil få digitale tv-optagere, som gør det muligt at sætte live-tv på pause, og udbredelsen af mp3- afspillere gør det muligt at tage digitale udsendelser med sig. Det forventes, at pct. af danskerne vil have en PVR (personal video recorder) inden I dag har 95 pct. i Danmark en mobiltelefon, og den bliver udskiftet med meget stor hyppighed. Mobiltelefonerne bliver stadigt mere avancerede, og udviklingen går entydigt i retning af mere video og lyd og smartere indholdstjenester. 8 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

9 VI SKAL FØLGE DANSKERNE Det er vores vurdering, at større ændringer i anvendelsen af flow-tv og flow-radio vil komme i løbet af 5-10 år, mens vi allerede inden for de næste fem år vil se store ændringer i mængden af tilbud og muligheder. Der skal være public service af høj kvalitet på alle vigtige nye sendemuligheder. Ellers bliver public service kun for dem, som ikke benytter sig af de nye muligheder og så mister vi den fælles ramme samtidig med, at ikke alle brugere får noget for licensen. Tilbuddene på nye medier vil være der, selv om DR ikke er der. Men ikke med den karakter og kvalitet, som er DRs varemærke i dag. Vi leverer nyheder, viden og underholdning af høj kvalitet og med et dansk udgangspunkt. DR vil også i fremtiden være i tæt kontakt med vores seere, lyttere og brugere. Både ved uddybende kvalitetsvurderinger af tv- og radioprogrammer fra DR Panelets ca tilmeldte, ved professionelt at besvare de ca henvendelser, som lytter- og seerkontakten årligt modtager, gennem jævnlige møder med regionale dialogfora, årlige imageundersøgelser om danskernes syn på DR og public service og ved at deltage i offentlige debatmøder. Danmark har fortsat brug for en kulturinstitution som DR, der løser sin opgave via de elektroniske medier. Vi skal både være der, hvor brugerne er i dag, og der, hvor de kommer i morgen. DR FOR DIG OG HELE DANMARK 9

10 10 LØFTER TIL HELE DANMARK Vi skal fortsat give brugerne unik værdi og høj kvalitet Vi ønsker at udfordre fremtidens medieforbrug og udvikle public service i et sådant omfang og af en sådan kvalitet, at det også fremover giver en unik værdi for kulturen, den demokratiske debat og livet i Danmark. Med udgangspunkt i vores ønsker til en ny medieaftale og den kommende public service-kontrakt har vi derfor udarbejdet 10 løfter. Det er konkrete løfter om, hvad vi gerne vil tilbyde danskerne i perioden Og det er løfter, der supplerer vores fem helt overordnede værdier: Troværdighed, uafhængighed, alsidighed, mangfoldighed og kvalitet. 10 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

11 #1 DER SKAL VÆRE FRIHED TIL SELV AT VÆLGE HVOR OG HVORNÅR #2 DER SKAL VÆRE NOGET AT SAMLES OM #3 DER SKAL VÆRE EN MANGFOLDIGHED AF NYHEDER #4 BØRN OG UNGE SKAL OPLEVE UDFORDRENDE, DANSKE PROGRAMMER #5 DR SKAL VÆRE RELEVANT FOR ALLE DANSKERE #6 DR SKAL BIDRAGE TIL AT GØRE DANMARK TIL ET VIDENSAMFUND #7 ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT BRUGE NY TEKNOLOGI #8 ET LIVSKRAFTIGT DEMOKRATI #9 ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL VORES FÆLLES HISTORIE #10 ENDNU MERE PUBLIC SERVICE DR FOR DIG OG HELE DANMARK 11

12 #1 DER SKAL VÆRE FRIHED TIL SELV AT VÆLGE HVOR OG HVORNÅR Medieforbruget er ved at ændre sig. Computere, mobiltelefoner og mange andre bærbare medier får en stadig større betydning. Vi vil give frihed til at vælge, hvordan man modtager vores tilbud, og man skal ikke være tvunget til et bestemt type apparat for at få f.eks. DRs nyheder. VI VIL fortsat udvikle tilbud til eksisterende og nye mobile medier, til internettet og til digital-tv og -radio. tilbyde individualiserede nyheder, så man kan få nyheder om det, der optager en, f.eks. på mobilen. sørge for, at handicappede kan få mere gavn af de mange teknologiske muligheder, f.eks. ved at lave døvetolkning som en særlig digital tillægsydelse. 12 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

13 #2 DER SKAL VÆRE NOGET AT SAMLES OM Det danske er og forbliver et centralt udgangspunkt for DR. Vi informerer, underholder og udfordrer med afsæt i dansk sprog, historie, kultur og natur. Vi belyser danskernes rolle i en stadig mere globaliseret verden. Vi spiller en væsentlig rolle for sammenhængskraften i samfundet, og fremtidens medieeksplosion må ikke svække det danske samfund. Vi skal sætte særligt fokus på det danske og den danske mangfoldighed for hverken kommercielle danske eller internationalt ejede mediekoncerner vil have denne prioritering. VI VIL sætte endnu mere fokus på de danske historier og de danske udfordringer med et øget programudbud inden for danske nyheder og dansk musik, film og kultur. give danskerne kendskab til, hvorledes livet leves og forstås i Danmarks mangfoldige sociale, geografiske og kulturelle virkelighed. sende koncertoplevelser, som samler danskerne om fjernsynet, radioen og de nye medier, som f.eks. Melodi Grand Prix for såvel børn som voksne. udvikle nye radio-musikkanaler med et dansk særpræg på netradio, mobile platforme og det digitale sendenet. sende mere dansk tv-dramatik som Ørnen, Krøniken og Rejseholdet. DR FOR DIG OG HELE DANMARK 13

14 #3 DER SKAL VÆRE EN MANGFOLDIGHED AF NYHEDER Vi leverer uafhængige, aktuelle og troværdige nyheder døgnet rundt. Nyhederne er et flagskib, og DR er danskernes foretrukne nyhedsudbyder. Vi skal fortsat være kendt for troværdig nyhedsdækning med kritisk og dybdeborende journalistik. Vi vil fortsat udvikle nyhedsformidlingen, så den er både væsentlig, relevant, interessant og udfordrende - og så brugerne fortsat vælger at få mange af deres nyheder hos DR. VI VIL styrke den regionale tilstedeværelse i nyhedsdækningen ved at etablere flere lokale redaktioner. producere nyheder til børn. F.eks. 10 minutters nyheder specifikt målrettet til børn, så de får bedre forudsætninger for at forstå den generelle nyhedsformidling og udviklingen i samfundet omkring dem. levere nyheder til de nye digitale platforme, så ikke mindst de unge fortsat har let adgang til uafhængige, aktuelle og troværdige nyheder. F.eks. ved også at lade dem bidrage med eget indhold. tilbyde opdaterede nyheder, når og hvor danskerne har brug for det - i den forbindelse overvejes en 24 timers nyhedskanal. 14 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

15 #4 BØRN OG UNGE SKAL OPLEVE UDFORDRENDE, DANSKE PROGRAMMER I dag bliver især børn og unge konstant bombarderet med nye medietyper, og i fremtiden kommer der endnu flere tilbud i stil med sms er, mp3-afspillere, spilkonsoller og chatrum på internettet. Medierne er med til at forme børns og unges forståelse for samfundet, demokrati, og hvad der er rigtigt og forkert. Børn og unge er en særligt prioriteret målgruppe, som vi vil formidle viden til om vores land, vores sprog, vores historie og vores værdier. VI VIL tilbyde danske børn og unge en ny børne-tv-kanal og en ny ungdoms-tv-kanal på det digitale sendenet (DTT). udvikle digitale radiokanaler til børn og unge på mobile platforme, så DR er til stede i de unges medieverden, selv om de vælger de traditionelle medier fra. producere mere ungdomsfiktion, som fortæller de danske historier. udarbejde spil med public service-indhold til både piger og drenge produkter, som ikke findes på markedet i forvejen. medvirke til at løse konkrete kommunikationsopgaver i forhold til unge om f.eks. uddannelse og kostvaner. udvikle nye universer til børn og unge, der kan opleves både på radio og tv og på nye sendemuligheder. udarbejde nye tilbud i tæt samspil med børn og unge via brugerdrevet udvikling og opbygning af flere online fællesskaber som f.eks. Hundeparken, et nyt børnepanel m.v. DR FOR DIG OG HELE DANMARK 15

16 #5 DR SKAL VÆRE RELEVANT FOR ALLE DANSKERE Et betydeligt antal seere, lyttere og brugere skal dagligt anvende os, og vi skal bruges af alle befolkningsgrupper. Hvis vores andel af mediebrugerne bliver for lille, løfter vi ikke vores public service-opgave godt nok. En betydelig mængde brugere er forudsætningen for at kunne være en vigtig kulturinstitution, der er med til at skabe sammenhæng i Danmark. VI VIL have en rimelig andel af brugere på alle vigtige elektroniske medier, men vil ikke dominere for meget. tilbyde danskerne overraskende og positive oplevelser. Kvaliteten skal være i højsædet, og vi vil sende flere smalle tvprogrammer i prime time, som f.eks. opera på DR1 også selv om det kan koste seere. tilbyde egenproducerede programmer af høj kvalitet inden for alle genrer og fortsætte det værdifulde samarbejde med det danske film- og tv-miljø. sikre must carry af DRs signaler på flest mulige platforme. 16 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

17 #6 DR SKAL BIDRAGE TIL AT GØRE DANMARK TIL ET VIDENSAMFUND Vi skal være gode til at udnytte teknologien, så vi kan være med til at gøre Danmark til et førende vidensamfund. Til et moderne dynamisk vidensamfund hører medietilbud, som kan være med til at udvikle og drive videndeling, åben debat, bred teknologisk indsigt og høj anvendelse af informationsteknologi. VI VIL udvikle tilbud til de nye teknologiske medieplatforme og gøre dem tilgængelige og attraktive for en bred del af befolkningen både for de teknologisvage og -stærke. Pod-casting af P1s program Orientering er et eksempel på, hvordan mere teknologistærke kan få tilbud om at downloade radioprogrammer til deres mp3-afspiller. samarbejde med private produktionsselskaber, foreninger, myndigheder og uddannelsesinstitutioner om at udvikle kompetencer og koncepter på medieområdet, der kan styrke Danmarks internationale konkurrencekraft. DR FOR DIG OG HELE DANMARK 17

18 #7 ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT BRUGE NY TEKNOLOGI Nye digitale medier fragmenterer medieforbruget. Nogle er meget fortrolige med de nye muligheder, mens andre har sværere ved at følge med der opstår det, man kan kalde en digital kløft. Som public service-station skal vi i særlig grad prioritere de grupper, der af den ene eller anden grund kan have problemer med at håndtere de nye medier, så disse grupper kan modtage nyheder, viden og underholdning i samme grad som den øvrige befolkning. Der er allerede i dag krav i public servicekontrakten om at levere en række tilbud til handicappede, og det forventer vi at fortsætte med i fremtiden. VI VIL gøre en særlig indsats for, at handicappede kan deltage fuldt ud i samfundsudviklingen f.eks. bidrager vi ved udviklingen af et digitalt simultan-tekstningssystem, der omsætter tale til tekst. I løbet af første halvdel af 2006 vil dette nye system blive implementeret i et af nyhedsprogrammerne. Fra de indhøstede erfaringer vil systemet også kunne bruges til andre programmer. producere undervisning og programmer, der fortæller om de nye medier. producere brede, relevante og populære tilbud på de nye medier, der er målrettet til netop de målgrupper, som tøver med at anvende den nye teknologi et eksempel på dette er den tværmedielle satsning Klikstart, der havde til formål at få de it-svage med på bølgen. 18 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

19 #8 ET LIVSKRAFTIGT DEMOKRATI Vi vil nå bedre ud til brugerne. Vi skal lave historier, der kommer tæt på danskernes hverdag, og historier, der sætter fokus på det nære og på de regionale nyheder, samt sætte de nationale og europæiske beslutninger i perspektiv. Vi skal give danskerne mulighed for at involvere sig og komme til orde med deres meninger. VI VIL bruge nye teknologier til at give seerne og lytterne indflydelse på programmernes form og indhold, f.eks. via sms og debatfora. sætte billeder og ord på regionale og lokale beslutninger og begivenheder. F.eks. ved at lave personificerede nyhedstjenester, der giver nemmere adgang til at udvælge nyheds- og servicestof af særlig interesse. have mindst 10 lokale redaktioner rundt om i Danmark. levere en alsidig politisk dækning af den demokratiske debat. DR FOR DIG OG HELE DANMARK 19

20 #9 ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL VORES FÆLLES HISTORIE DR råder over en unik kulturarv i form af omfattende arkiver med flere årtiers billeder og lyd fra tusindvis af danske og internationale begivenheder. En åbning af arkiverne kan styrke engagementet i kultur og samfund, og det kan bidrage til at skabe en sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Brugen af arkiverne kræver en gennemgribende digitalisering af det nuværende materiale og et finansielt tilskud på ca. 250 mio. kr. f.eks. via finansloven. VI VIL digitalisere DRs arkiver og give danskerne direkte adgang til dette omfattende materiale. styrke historieformidlingen via en ny dansk digital tv-kanal om historie. udvikle en interaktiv historieguide på dr.dk ligesom f.eks. brugen af lyd- og billedmateriale fra 1950 erne i forbindelse med Krøniken på dr.dk. 20 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

21 #10 ENDNU MERE PUBLIC SERVICE Som landets eneste licensfinansierede public service-station skal vi have en markant placering i fremtidens medielandskab både hvad angår indhold og sendemuligheder. DRs public service-indhold skal skabe værdi over for den enkelte. Produktiviteten og kvaliteten har i lang tid været stigende, mens de økonomiske rammer har været uændrede. Selv om der ikke vil kunne hentes samme rationaliseringsgevinster som tidligere, vil vi fastholde fokus på omkostningseffektive produktioner og løbende blive endnu mere produktive. For DR skal et naturligt krav om effektivitet altid gå hånd i hånd med et lige så naturligt krav om høj kvalitet. VI VIL fri for reklamer levere medietilbud, som er uafhængige af politiske og kommercielle interesser. skabe mangfoldige nyhedstilbud og mere viden, debat og underholdning på flere kanaler og platforme end tidligere. bruge det digitale tv til at lave særlige tv-kanaler til børn og unge, en tv-kanal om danskernes historie og en tv-kanal med danske film og tv-dramatik. fortsætte arbejdet med at rationalisere og effektivisere og lade det komme mediebrugerne til gavn i form af flere tilbud, f.eks. ved at genanvende indhold fra dr.dk til mobilen. sætte standard for kvalitet og kreativitet på det danske mediemarked, som f.eks. Drengene fra Angora. DR FOR DIG OG HELE DANMARK 21

22 VILKÅR FOR FREMTIDENS PUBLIC SERVICE Medieaftalen skal afklare tre vilkår, der har stor betydning for, hvilken public service brugerne får. I den kommende medieaftale skal der tages stilling til en række vigtige vilkår for DR. Grundlæggende skal medieaftalen fastlægge, hvor og hvornår og på hvilke vilkår vi kan være til stede på fremtidens medieplatforme, så brugerne frit kan vælge, hvordan de vil bruge public service-tilbuddene. For at leve op til de 10 løfter er der basalt tre vilkår, der skal afklares: 1. FORDELING AF NYE FREKVENSER DRs DISTRIBUTIONSVILKÅR I medieaftalen skal der tages beslutning om fordeling af en række nye digitale sendemuligheder. Tre hovedspørgsmål skal afklares: Fordeling af de digitale tv-frekvenser Danmark vil i den kommende tid få tildelt et antal digitale tvfrekvenser som del af det europæiske samarbejde. De kommercielle udbydere vil etablere sig med flere og flere betalingskanaler. For at vi fortsat kan være synlige, og for at seerne skal opleve, at der er et reelt public service-tilbud, skal DR have samme forholdsmæssige omfang af frekvenser, som vi har i dag. Det vil cirka svare til, at DR også i fremtiden råder over halvdelen af de landsdækkende sendemuligheder. Fordeling af de digitale sendemuligheder for radio I indeværende medieaftale-periode har DR indtil for kort tid siden været driver og eneste udbyder af indhold til DAB-radioerne. I den kommende medieaftale skal det besluttes, hvordan sendemulighederne fremover skal fordeles mellem DR og de kommercielle udbydere. Vi foreslår, at halvdelen af den samlede kapacitet reserveres til kommercielle formål, mens den anden halvdel reserveres til public service-formål. DR kan herefter kun råde over én af de to landsdækkende MUXer (MUX I og MUX II). DRs regionale tilbud sikres plads svarende til max. 50 pct. af den kommende MUX III. Kabeldistribution - Vilkår for DRs kanaler Kabeldistributørerne sammensætter selv de pakker, de vil tilbyde deres kunder. Must carry er det regelsæt, der fastlægger, at distributørerne også skal sende DRs signaler. Mange mennesker modtager i dag kun tv-signaler via f.eks. hybridnettet, og derfor er det vigtigt at holde fast i must carry -reglen, samt at reglen kommer til at gælde alle, som kan videresende DRs signaler, herunder de nye teknologier. 2. MODERNISERING AF RETTIGHEDSLOVGIVNINGEN Der er behov for en modernisering af rettighedsreglerne, så de svarer til det 21. århundredes mediebillede. Konkret foreslår vi, at et moderne udsendelsesbegreb skal være så bredt, at det bl.a. omfatter web-udsendelser og transmission til mobiltelefoner. Samtidig bør afgifter til f.eks. KODA/Gramex-systemet tage højde for det faktiske medieforbrug. Brugerne vil ikke på samme tid høre et radioprogram både på mobiltelefon, digital radio og analog radio. Derfor bør vi i fremtiden heller ikke betale tredobbelt for det. Vi bør desuden have bedre muligheder for at kunne tilbyde vores programmer m.v. on demand. Så kan brugerne se og høre dem, når de har lyst til det. Det er også vigtigt, at det bliver fastslået, at vi ikke skal cleare rettigheder i hvert enkelt land, som kan modtage DRs internettjenester, men alene i Danmark med danske rettighedsorganisationer. I modsat fald kan det blive umuligt for os at betjene danskere i udlandet. 3. VILKÅR FOR DRs ØKONOMI Vi står midt i en afgørende brydningstid, hvor den naturlige udvikling i vores medieforbrug har sat pres på den nuværende licensstruktur. Der er flere og flere, som bruger mobile apparater, pc ere og andet til at modtage vores indhold, hvormed den kollektive finansiering bliver udfordret. Det mere fragmenterede medieforbrug betyder, at DR har brug for en yderligere finansiering, en ny medielicens og en afskaffelse af det såkaldte licensloft, for at vi kan leve op til vores public service-forpligtelse i de kommende år. 22 DR FOR DIG OG HELE DANMARK

23 DR forventer, at der i fremtiden vil komme yderligere tilbud med brugerbetaling på flere individuelle og specialiserede tilbud. Det forventes dog ikke at blive i særligt stort omfang, og det vil kun dække de faktiske udgifter ved at levere de pågældende ydelser. Vi giver hele Danmark 10 konkrete løfter. De er fremsat ud fra en grundlæggende idé om, at vi som virksomhed skal levere public service ved at indkøbe, producere og distribuere programmer, tjenester og indhold til danskerne i alle brugssituationer og på alle vigtige platforme. Vi vil ikke satse på de nye medier på bekostning af radio og tv men både stille vores indhold til rådighed dér, hvor de fleste mediebrugere er nu, samt på de nye medier og platforme, der opstår fremover. Mediebrugerne har i de seneste 15 år fået stadigt flere valgmuligheder, tjenester og programmer for licensen. Figur 1 viser, hvordan vores udbud af sendetimer på tv og på radioens P1, P2, P3 og P4 har udviklet sig i en periode, hvor licensen stort set har været uændret. Disse sendetimer viser blot nogle af vores udbud, der i øvrigt også omfatter DAB- og netkanaler og et markant udvidet dr.dk, der i dag dækker samtlige genrer på nettet. Samtidig har vi fastsat et mål om, at mindst 80 pct. af vores udgifter skal anvendes til programmer og tjenester. Vores ambition er at give alle licensbetalere mest og bedst udbytte for deres penge. Og det vil vi naturligvis gerne fortsætte med. Det fremtidige medieforbrug på forskellige platforme er derfor en udfordring for DR, da vi både skal producere nyt indhold og sende til nye modtagemuligheder. Det kræver ganske enkelt flere midler. For at sikre de bedste vilkår for public service i fremtiden foreslår vi, at DR får et licensløft på 3,5 pct. årligt i den kommende medieperiode hvilket er langt mindre end prisudviklingen på f.eks. aviser og biografbilletter de seneste 15 år. Samtidig foreslår vi en medielicens, så alle, der benytter tilbud fra DR, betaler licens uanset hvilket apparat de modtager vores indhold på. Endelig mener vi, at det er nødvendigt at fjerne det såkaldte licensloft, da alle licensbetalernes penge bør gå til public service. Som det fremgår af Figur 2 vil disse tre løsningsforslag tilsammen kun betyde en mindre stigning i licensen for det store flertal af danskere, der i dag betaler farvelicens. FIGUR 1: UDVIKLINGEN I LICENSEN (FASTE PRISER) OG SENDETIMER INDEX 100=1990 TV-SENDETIMER RADIOSENDETIMER (ANALOG) FARVE-TV LICENS (FASTE PRISER) FIGUR 2: LICENSENS UDVIKLING OG DRs FORSLAG (FASTE PRISER) DRs LICENSINDTÆGTER (MIO. KR.) LICENSAFGIFT (KR.) MEDIELICENS (KR.) DR FOR DIG OG HELE DANMARK 23

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2015-2018

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for 2015-2018 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere