KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen."

Transkript

1 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Den 10. november 2011 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelse 15. december Det fremgik af salgsopstilling dateret 10. november 2011, at der på ejendommen var: Antenne: Kabel. Den 9. januar 2012 skrev den ene af klagerne til indklagede. Det fremgik af klagers e- mail, at klagerne var i gang med at bygge nyt hus på ejendommen, og at klagerne i forbindelse med forberedelse af diverse tilslutninger ønskede at få oplyst, hvilken

2 2 udbyder der stod bag det oplyste kabel-tv på ejendommens adresse. Den 23. januar 2012 svarede indklagede, at det ifølge sælger var YouSee, som var udbyder. Senere samme dag skrev indklagede til klagerne bl.a.: Jeg har lige talt med sælgers søn. Det er åbenbart haft TDC home trio som er opsagt. De har ikke været tilsluttet til kabeltv. Den 8. februar 2012 skrev den ene klager til indklagede, at klagerne ønskede kompensation. Indklagede svarede samme dag, at sælger ikke ønskede at bidrage til en kompensation. Den 22. marts 2012 skrev indklagede til klagerne bl.a.: Vi har drøftet sagen. Definitionen på kabeltv i dag er at signalet leveres via kabel og ikke via antenne. Home Trio defineres også som kabeltv. I salgsopstillingen er antenneforholdet beskrevet som kabeltv. Du kan evt. lige se på nedenstående. [ ] 3. Byggeordbog [ ] Bruges ved faste installationer. Kabel-tv: Fjernsyn, der modtager signal via kabel i modsætning til antenne. Også kabelfjernsyn; kabelbakke bilag 8 Klagerne svarede den 22. marts 2012, at klagerne ikke var enige i den anførte definition. Det lykkedes ikke parterne at nå til enighed, hvorefter klagerne har indsendt sagen til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klagerne med ,91 kr. Kravet dækker merudgift for Home-Trio i forhold til YouSee med udgangspunkt i 20 kanaler. Merudgiften består bl.a. af merpris pr. måned for abonnement samt etablering af ekstra datastik i 120 måneder.

3 3 TDC Home-Trio er ikke kabel-båret, men bredbåndsbåret. Rent teknisk er bredsbåndbåret TV (efterfølgende kaldet BBTV) medie-uafhængigt. Det betyder at alle former for internetforbindelser kan bruges som bærer, fx kabel-tv kabler, trådløse forbindelser og fiber forbindelser. Signalet til TV et fremsendes indpakket ved hjælp af den almindelige internetprotokol TCP/IP, i modsætning til kabel-tv som sender signalet direkte til fjernsynet gennem kablet uden indpakning. En søgning på internettet på ordet hometrio giver ikke links til sider/artikler som omtaler Hometrio som kabel-tv. Det samme gør sig gældende for Telias TeliaTV, som også er BBTV. Her findes heller ikke links til sider eller artikler, som beskriver produktet som kabel-tv. Omvendt er det, såfremt der søges på ordet YouSee eller Stofa. I så fald fås mange resultater, som linker til beskrivelse af kabel-tv ydelser. YouSee og Stofa, som er de 2 største leverandører af kabel-tv i Danmark har altså begge produkter, som de navnemæssigt holder adskilt. Det ene produkt er kabel-tv og det andet er BBTV. Klagerne mener med ovenstående at have godtgjort, at TDC Home-trio ikke er kabel-tv. Inden klagerne købte ejendommen boede klagerne ca. 200 meter fra ejendommens adresse. Klagerne havde YouSee kabel-tv. Klagerne har kigget på flere ejendomme i området, som ligeledes havde kabel-tv. Det var naturligt at forvente, at der virkelig var YouSee kabel-tv på ejendommen, når huse i umiddelbar nærhed også havde det installeret. Som indklagede selv har anført, var der ikke på ejendommen nogen form for antenner eller paraboler hverken inde eller ude, hvorfor klagerne heller ikke har brugt unødig tid på at få indklagede til at bekræfte en oplysning, som måtte forventes at være korrekt fra starten. Vedrørende klagernes erstatningsopgørelse har indklagede anført, at den ikke er retvisende. Klagerne er ikke blevet mødt med et krav fra nævnet om, at opgørelsen skulle have en bestemt form. Klagerne har taget udgangspunkt i en tidligere kendelses måde at beregne udgifter på. Med hensyn til eventuelle alternative løsninger for TV skal klagerne anføre, at fibernet ikke er muligt, ligesom det heller ikke er muligt at få lagt kabel-tv ind, idet dette slet ikke findes på vejen. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klagerne. Oplysning om signalforhold i salgsopstillingen er en serviceoplysning, idet der ikke i hverken lovgivning eller fra Dansk Ejendomsmæglerforening er krav om, at der gives oplysning herom. En sådan serviceoplysning er dog sædvanlig hos såvel indklagede som

4 4 hos de fleste andre ejendomsmæglere. Sælger oplyste i forbindelse med, at ejendommen blev sat til salg hos indklagede, at der var kabel-tv på ejendommen. Dette gav ikke indklagede anledning til undren, idet der ikke på ejendommen var nogen form for paraboler hverken inde eller ude. Hvad indklagede ikke umiddelbart kunne vide var, at der var tale om, at telefonkablerne indeholdt TV, telefon og bredbånd et produkt, som TDC kalder TDC Hometrio. Det rent tekniske i den forbindelse finder indklagede underordnet signalet kommer via et kabel og ikke en antenne eller parabol, som for indklagede ville være alternativerne til denne oplysning. Indklagede anerkender, at der er forskel i det rent tekniske i disse to signalformer, men et kabel er et kabel, uanset om det hedder YouSee eller TDC Home Trio i begge tilfælde kan man jo også tale om hybrid hvilket jo som bekendt betyder blanding. Oplysningen om antenne i salgsopstillingen angår antenneforhold og ikke navn på tvpakke. Klagerne har ikke under forhandlingerne om ejendommen på noget tidspunkt oplyst, at det var væsentligt for klagerne, hvilken type kabelforbindelse der var på ejendommen, og det har således ikke givet indklagede anledning til at foretage yderligere undersøgelser af, hvilket produkt der blev leveret via kabel. Først efterfølgende, som det også fremgår af mailkorrespondancen, fremkom klagerne med disse oplysninger. Risikoen for undersøgelse af en så væsentlig individuel forudsætning må være klagernes. At klagerne tidligere boede tæt på ejendommen og på denne baggrund kunne have en forventning om, at der i oplysningen om kabel lå mulighed for levering af kabel-tv fra YouSee, kan ikke lægges indklagede til last. For så vidt angår klagernes henvisning til Klagenævnet for Ejendomsformidlings kendelse med j.nr findes denne ikke sammenlignelig med nærværende sag, idet den ikke vedrørte, hvad der ligger i begrebet kabel. Indklagede bestrider ikke nævnets opgørelse i kendelsen. Indklagede har ikke indestået for mulighed for specifikke tv-leverancer eller antal tvudtag. Indklagede har ikke begået fejl i sagen og er derfor ikke erstatningsansvarlig over for klagerne. Såfremt nævnet skulle nå frem til, at indklagede har handlet ansvarspådragende bestrides klagernes opgørelse af erstatningskravet. Klagernes erstatningsopgørelse er ikke retvisende, og det påhviler, jf. praksis, klagerne at påvise, at der er lidt tab i

5 5 henhold til lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 1. Nævnets opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at udgift til tv er valgfrit. Indklagede skal bemærke, at der findes alternative løsninger. For eksempel kunne det afklares, om der er mulighed for modtagelse via parabol eller antenne, som eventuelt kunne være billigere alternativer. Såfremt nævnet skulle nå frem til, at der er tale om en mangel, mener indklagede ikke, at der er lidt et tab, idet det ikke ses dokumenteret, at manglen har betydning for salgsprisen. Nævnet udtaler: Oplysningen i salgsopstillingen om, at der på ejendommen var kabel-tv, viste sig ikke at være korrekt, idet sælger modtog tv-signal gennem TDC HomeTrio. Indklagede har oplyst, at oplysningen om, at der på ejendommen var kabel-tv, stammer fra sælger. Nævnet må efter det foreliggende lægge til grund, at oplysningen om kabel-tv stammede fra sælger. Nævnet finder ikke, at indklagede havde pligt til at kontrollere, om oplysningen herom var rigtig, eller om der i området var kabel-tv. Nævnet kan derfor ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne som følge af, at der alligevel ikke var mulighed for at modtage tv-signal via kabel-tv. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere