eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade København Ø Østerbro d. 5. december 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005"

Transkript

1 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2, 2100 København Ø ønsker at få en løsning på behovet for hurtigt Internet, billig telefoni og billigt TV leveret til hver bolig ved etablering af et bolignet. Til løsning af opgaven er der indhentet to tilbud på total entreprise fra ComX og Dansk Bredbånd, og et tilbud på delvis installation fra Laybourn-el. For at beskrive fordelene og ulemperne ved de forskellige tilbud der er indhentet, skitseres etableringen af et bolignet i ejendommen her i tre hovedblokke: 1. Installation af et fysisk netværk mellem alle boliger og en central. Her er der tale om at der bliver oprettet et eller flere krydsfelter som typisk består af noget aktivt udstyr til at drive signalerne til og fra de enkelte boliger, samt den egentlige kabling ud til hver bolig. Antallet og typen af kabler der trækkes afhænger af antallet og typerne af signaler der ønskes (f.eks. Internet og analogt TV). Denne løsning benyttes da det giver mulighed for at kunne levere forskellige signaler til hver bolig (f.eks. forskellige TV pakker eller hastighed til Internettet). 2. Forbindelse mellem ejendommens netværk og en signaludbyder. Her er der tale om at der skal være hul ud til den store verden, og det gøres typisk ved at der bliver gravet et eller flere kabler ind i ejendommen (f.eks. fiberkabler), og det forbindes til ovennævnte krydsfelt. 3. Kontinuerlig leverance af signal med indhold. Her er der tale om at der skal kunne ses TV, tales i telefon og surfes på Internettet. Dette punkt er typisk dækket af det samme firma som tog sig af punkt 2. AKB Installation af bolignet Side 1 af 5

2 Det rigtige valg Enhver ved at udviklingen går hurtigt og at nogen egentlig fremtidssikring af noget der har med computere eller datatransmission at gøre er en relativ ting. Dilemmaet er typisk mellem at for en høj etableringspris at anskaffe sig en hurtigt forældende teknologi, og at vente til priserne falder og dermed også holdbarheden for den valgte løsning. Scenariet for tiden er at større eller mindre grupper af beboere slår sig sammen og deler udgiften til en fælles leverance af de fælles typer af signaler der er behov for. En sådan løsning er for tiden en etablering af et datanetværk der forbinder nævnte gruppe af beboere med en fælles front mod signaludbyderen nemlig et såkaldt bolignet. Fordelen med et bolignet er at der er tale om transmission af data i et format som er benyttet i næsten alle lokalnetværk i verden, og i øvrigt også på det store netværk, nemlig Internettet. Denne udbredelse af teknologi giver naturligvis en sikkerhed i holdbarheden af bolignettet i nærmeste overskuelige fremtid. Ikke nødvendigvis på indholdet sendt derpå, men en sikkerhed for at teknologier til leverance på og vedligeholdelse af sådanne netværk vil vare længe endnu. Med et bolignet med den rette kabling kan indhold og services variere mens den fysiske infrastruktur kan holde længe endnu. De tre tilbud Nedenstående er de tre tilbud skildret med fremhævelse af betydningsfulde forskelle. ComX ComX forestår hele entreprisen (punkt 1 og 2) og er også indholdsleverandør (punkt 3). ComX ejer selv det fiber der graves ud til ejendommen. Mellem de tre lodrette føringsveje beskrevet, er der ikke nogen teknisk foretrukken løsning. Den skal udelukkende findes i kosmetiske og praktiske hensyn, idet der i boligerne skal være plads til en blinkende NT boks som bliver udgangspunkt for videre førelse at kabler til telefon, Internet og IP TV. Coax kablet til det analoge TV signal placeres separat fra NT boks, men NT boks skal have forbindelse til eksisterende telefonstik og computer. Aktivt udstyr og netværk ejes og vedligeholdes efter installation af ejendommen. Det er ikke muligt at oprette en serviceaftale på hverken det aktive udstyr eller det fysiske bolignet. TV3, TV3+ og andre kanaler skal leveres separat af Viasat via parabol, men omkostninger er ikke med i projektstamkortets beskrivelse. Er det med i tilbudet? AKB Installation af bolignet Side 2 af 5

3 Dansk Bredbånd A/S Dansk Bredbånd forestår hele entreprisen (punkt 1 og 2) og er også indholdsleverandør (punkt 3). Punkt 2 bliver dog udført af tredje part, da Dansk Bredbånd ikke ejer noget fibernet. eyjo De ejer det aktive udstyr og sætter derfor specifikke krav til de lokaler som det skal stå i, som skal efterfølges eller forhandles. Der er en service aftale på det aktive udstyr, men ikke på den fysiske kabling. TV3, TV3+ og andre kanaler er ikke med i nogle af programpakkerne. Har de også en aftale med Viasat? Hvad er omkostningerne, og er det med i tilbudet? Laubourn-el Dette er et tilbud på den fysiske kabling (punkt 1) og et eksempel på en indholdsleverandør dertil (punkt 3). De angivne kablinger, standarder og aktivt udstyr er i orden og kan benyttes af tilgængelige indholdsleverandører. Betragtningerne omkring udnyttelsen af båndbredden i kobberkablingen er også korrekt, og antagelsen omkring dennes levetid fornuftig. Der nævnes to muligheder for kabling. En med kobber og en med fiber ind i lejligheden, men der er ikke noget tilbud på fiber løsningen. Posten for etableringsomkostning på forbindelse mellem ejendommens netværk og en signaludbyder (punkt 2) mangler og er altså ikke med i prisen. Der følger en telefoncentral med i dette tilbud, og benyttelsen af en sådan er ikke nødvendigvis udbredt blandt indholdsleverandører. Investeringen er potentielt spildt. Summering Tilbuddet fra Laybourn-el kan teknisk set bruges til hvilken som helst indholdsleverandør, men ComX ville f.eks. ikke umiddelbart være interesserede i at koble sig til et bolignet de ikke selv har etableret, så det er en sandhed med modifikationer. Ved at sammenligne priserne for installationen af det fysiske netværk kan man også tolke at der ligger en investering i netværket fra ComX side, da de altid binder boligforeninger i 3 år for leverance af indhold. En service aftale kan være meget bekvem idet én leverandør kan tage sig af hele netværket, men det skal holdes op imod prisen og det forventede besvær. En almindelig elektriker med kabling af datanetværk i porteføljen vil være i stand til at servicere det fysiske netværk efter behov, på lige fod med AKB Installation af bolignet Side 3 af 5

4 den daglige vedligeholdelse af stikkontakter og telefonstik i en bolig, og til samme pris. Det aktive udstyr er en anden sag, men vil mest sandsynligt blive udskiftet ved fejl. Til gengæld er switche meget driftsikre og har en lang levetid under de rette forhold. Sandsynligheden for at de går i stykker hvis de har kørt fejlfrit i en måned er meget lille, men i tiden hvor de udskiftes er der intet signal for alle de boliger der afhænger derpå. I denne ejendom vil det betyde halvdelen af beboerne. Hverken ComX eller Dansk Bredbånd har Viasat kanalerne i deres pakker (TV3, 3+ osv.), men det skyldes på nuværende tidspunkt Viasat, da de ikke har givet nogen digital signaludbydere lov til at distribuere deres kanaler. Løsningen er indtil videre at opsætte en parabol på taget, som så bliver flettet ind i programpakkerne, uden gene for beboeren. Ulempen for ejendommen er den ekstra administration der følger da Viasat skal afregnes separat og samlet for hele ejendommen, men kan for tiden ikke undgås. Det må konkluderes at det bedst kan betale sig at tage en total entreprise på projektet. Om man skal vælge ComX eller Dansk Bredbånd kan sættes op som et billigere produkt i en længere bindingsperiode mod et dyrere i en kortere bindingsperiode. Indholdsmæssigt er de to næsten identiske, men enkelte tekniske finesser i den daglige brug taler for ComX set fra forbrugerens synspunkt. Til gengæld lever firmaet for tiden en meget turbulent tilværelse med skiftende direktører og forskellige mulige opkøbere der udtaler sig i dagspressen uden kommentarer fra ComX. Firmaet lider klart under et vokseværk der endnu ikke er kontrolleret. Dansk Bredbånd har derimod været på banen i mange år og er kommet over diverse startproblemer, men de ejer ikke den fiber de leverer signal gennem, så man må forvente en vagere garanti for prisen, da der jo er en udlejer de er afhængige af. Til sidst skal nævnes at TDC nu også er begyndt at tilbyde bolignet, selvom det er et produkt som går stik imod deres WebSpeed koncept og investering. Dette skal nok tolkes som en indikation af at de andre firmaer der leverer bolignet har ramt et udækket behov som TDC nu bliver nødt til at hoppe med på. Konklusion Mine anbefalinger er baseret på de teknologiske løsninger der foreligger i tilbudene, samt de tilkendegivelser som firmaerne udstikker for deres forretningsområde. Prisen er vurderet som tredje prioritet. Kablingsløsning beskrevet i lodret føringsvej 1 fra ComX er umiddelbart den mest attraktive for både beboer og ejendom, men Dansk Bredbånd må lige nu siges at være det mest fornuftige valg af leverandør mht. stabilitet og troværdighed. AKB Installation af bolignet Side 4 af 5

5 Hvis ComX får styr på deres tilværelse og udviser større modenhed som leverandør, er de derimod billigere og et meget bedre tilbud på bekostning af en service aftale. Et fravalg I nok kan leve med. Tvisten med Viasat er noget som Viasat selv skal bidrage til løsningen af, og kan kun følges fra sidelinien. Deres motiver er meget slørede og der er derfor ingen garanti for at der nogensinde vil blive leveret Viasat kanaler gennem andre end TDC eller dem selv. Min endelige anbefaling er derfor todelt: Hvis I vil beslutte Jer nu, bør I vælge Dansk Bredbånd med den dyrere løsning, men med en service aftale. Er I derimod interesserede I at spare penge, anbefales det at I ikke beslutter Jer nu, men venter op til højst seks måneder - det er værd at tage med hvordan ComX udvikler sig, og måske også hvordan TDC vil påvirke markedet hvis de begynder at tilbyde bolignet til ejendomme i Jeres størrelse. Med venlig hilsen Eyvind Joensen Eyjo AKB Installation af bolignet Side 5 af 5

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Indhold side side 1 2 Informationssamfundet Danmark som IT-nation Bolignet og boligorganisationerne Hvad er bolignet?

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Kære antenneforeninger

Kære antenneforeninger ContentCo skal være dem, der sætter agendaen. Det vil være tv, der både nu og senere, er skabt af antenneforeningerne til antenneforeningerne. ContentCo vil være dem, som får det gamle BoxDanmark til at

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- og kabelanlæg

vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- og kabelanlæg Rådgivningsaftale vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- kabelanlæg Teknolien omkring tv, bredbånd, IP-telefoni mv. udvikler sig konstant. Det har blandt andet

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere