Nyhedsbrev December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev December 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev December 2011 Bestyrelsens træffetid ændres Dagen vil fortsat være den første torsdag i måneden, men træffetidspunktet ændres til kl Begrundelsen er, at vi oplever, at beboere hovedsagligt henvender sig i slutningen af træffetiden. Vicevært Bestyrelsen har i løbet af foråret haft et viceværtsfirma til at varetage viceværtsopgaverne på ejendommen i perioden, hvor Ped var sygemeldt. Bestyrelsen valgte herefter at få det samme viceværtsfirma til at varetage viceværtsopgaverne i en kortere prøveperiode. Efter denne periodes ophør kunne bestyrelsen og viceværtsfirmaet desværre ikke opnå den fornødne enighed og bestyrelsen valgte derfor, at gå andre veje. Bestyrelsen var herefter så heldige at få skabt en forbindelse til ejendommens tidligere afløser, Jan Rasmussen, der har et langt og godt kendskab til ejendommen og som passer fint ind i den jobfunktion, som bestyrelsen ønsker, at viceværten skal varetage. Bestyrelsen har derfor indgået en aftale med Jan som vicevært for ejendommen. Træffetid på kontoret: mandage kl. 7:30-8:30 samt onsdage kl :00 Telefonnummer: Mailadresse: Forsikringssag / Nyt låsesystem Vi havde i slutning af år 2010 indbrud på ejendomskontoret og fik i den forbindelse stjålet en del nøgler. Vi har rettet henvendelse til vores forsikringsselskab og fået tilkendt erstatning til udskiftning af eksisterende låsesystem. Vi regner med en udførelse i foråret 2012 mere herom senere i en særskilt meddelelse. Kælderplan Kælderplanen vil blive gennemgået og opdateret i forbindelse med udskiftning af samtlige låse. Vi er klar over, at der i øjeblikket er problemer for dem, der har kælderrum i en anden opgang end deres egen. Vi beklager gener, der er forbundet hermed, men vi arbejder på sagen. Vandmålere Det blev vedtaget på generalforsamlingen 2011 at ejendommen skal have installeret individuelle vandmålere. Bestyrelsen har derfor iværksat indledende forundersøgelser for ikke at løbe ind i ubehagelige overraskelser, når arbejdet først er iværksat - både løsningsmæssigt og økonomisk. Derfor er der i løbet af sommeren i enkelte opgange blevet foretaget nogle prøveinstallationer. I forbindelse med prøvemontagen af vandmålere har en række forhold vist sig at være uhensigtsmæssige. Status efter forundersøgelserne er, at installationen af vandmålere er mere besværligt end først antaget. Årsagen skyldes primært to ting. Dels krav fra myndigheder til ny installation, når installationen foretages på et anlæg som det i vores ejendom, hvor stigestrege (de rør, som fremfører vandet til de enkelte lejligheder) er udført af galvaniserede rør, og dels at rørinstallationer fra vandmåler og ud til hver enkelt lejlighed, har været i så dårlig stand, at disse også bør udskiftes i forbindelse med etablering af vandmålere. 1

2 Budgettet for installationen af vandmålere er derfor blevet betydeligt højere end forudsat under afstemningen til generalforsamlingen, og derfor har bestyrelsen valgt at henlægge installationen af vandmålere til efter ny accept fra foreningens beboere. Vi har rettet henvendelse til Københavns Energi og de har kigget på vort vandforbrug og oplyst, at vi formodentlig kan opnå fuld tilskud pr. bolig til installationen, men at deres endelige stillingtagen først sker, når underskrevet kontrakt med entreprenør foreligger. Punktet tages op på næste ordinære generalforsamling. Nedfald af tagsten På grund af flere tilfælde af nedfaldende tagsten har bestyrelsen fået foretaget en ingeniørmæssig gennemgang af store dele af tagfladen og konklusionen er desværre, at taget ikke er udført tilfredsstillende. Bestyrelsen har stillet krav om udbedring til totalentreprenøren. Denne sag er under behandling og vi kender desværre ikke tidshorisont eller udfald af sagen endnu. Varme / Radiatorer Finn Rasmussen, Filtech ApS, har i løbet af foråret og sommeren været ude og opmåle lejligheder som datagrundlag for en igangværende tvist mellem rådgiveren til totalentreprenøren og AB Bredegrund omkring det lave varmeniveau i lejlighederne. Denne sag er under behandling og vi kender desværre ikke tidshorisont eller udfald af sagen endnu. Mere information følger, når bestyrelsen har noget konkret at melde ud. Status er dog, at vi godt klar over, at der er et generelt problem i ejendommen med varmeanlægget, og at problemet i nogle områder er det værre end andre. Men hvorledes problemet løses er fortsat uklart. Der hvor vi kan gøre noget, er i varmecentralen og derfor har vi fået serviceret varmecentralen i løbet af sommeren, således at der ikke er problemer derfra. Det har betydet, at vi både har fået renset kedel og varmevekslere. Trappevask Der er flere beboere, der igennem en længere periode har klaget over kvaliteten af vores trappevask. Bestyrelsen har derfor afholdt adskillige møde med Alliance, der varetager opgaven i ejendommen. Møderne er blevet afholdt for at afstemme forventningerne både fra deres side af, men i allerhøjeste grad også fra vores. Resultatet heraf er blevet, at vi har fået nyt personale til at servicere ejendommen, idet de tidligere ikke har udført et tilfredsstillende stykke arbejde. Afdelingslederen fra Alliance var bekymret over den tidligere service vi har modtaget, og har derfor som plaster på såret foranlediget en grundig hovedrengøring af bagtrapperne - selvfølgelig uden beregning. Fortrapperne bliver fremover vasket hver fredag, bagtrapperne hver anden fredag. Vi, i bestyrelsen, vil gerne bede om jeres hjælp. Hvis I mener at rengøringen IKKE er i orden, hører vi meget gerne fra jer. Vær specifik, hvilken dag og skriv gerne præcist, hvad I mener, der er galt og gerne billeder til os. Bestyrelsen vil ligeledes gerne opfordre folk til at huske at støvsuge deres dørmåtter, når I alligevel støvsuger jeres lejlighed. Det betyder at den generelle rengøring vil højnes. Folk, der har flere par sko stående foran døren, vil kun få vasket og fejet udenom alle sko og måtter (bemærk dog, at sko ikke må opbevares på trapperne). Reklamer og aviser Efter vi har fået sat postkasser op i opgangen er der desværre flere, der er begyndt at smide reklamer og aviser i opgangen, frem for at smide dem ud i genbrugscontainerne. Vi opfordrer derfor alle til at tage aviser og reklamer med sammen med deres post og at aviser, reklamer mv. der skal smides ud, lægges i aviscontainere i dagrenoveringsskuret i gården. 2

3 Hvis dette ikke løser sig, vil det i sidste ende betyde, at viceværten må vare tage denne opgave dagligt, og dermed får han mindre tid til at udføre andre opgaver. Dette er spild af ressourcer og burde ikke være nødvendigt. Vi vil derfor opfordre folk, der ikke ønsker at modtage reklamer og aviser til at gå på posthuset og afmelde disse og dermed få de rette klistermærker til at sætte på postkassen. Alternativt kan man gøre dette via Internettet hvordan kan læses på vores hjemmeside. Vaskeriet Pga. bh-bøjer, der har siddet fast i maskinerne i vaskeriet har foreningen desværre måttet investere kr. i en ny dykpumpe. Husk derfor at bruge bh-poserne, der er til fri afbenyttelse i vaskeriet. Vi har i øvrigt fået opdateret vores hjemmeside således at det nu er muligt at se, hvilke maskiner, der er ledige og hvor lang tid, der er tilbage på specifikke maskiner. Se under afsnittet vaskeri og i underafsnittet vasketid. Grundet skiftende IP-adresse fra servicecentralen oplever vi dog at siden fra tid til anden ikke virker. Dette er selvfølgelig ikke optimalt, og bestyrelsen arbejder på en langsigtet løsning. Husk at afhente dit vasketøj samme dag, som du har vasket. Vaskeriet bliver jævnligt tømt for efterladt tøj. Vi har dog også fået henvendelser fra få beboere, der har oplevet at deres tøj er blevet stjålet. Bestyrelsen kan desværre ikke gøre noget i disse sager, og I bedes derfor rette henvendelse til politi og egen forsikring. Vi har haft en servicemand til at se på maskine 5, fordi maskinen bipper og viser, at den bruger blegemiddel. De har dog ikke en umiddelbar løsning, men er i gang med at undersøge sagen. Maskinen bruger IKKE blegemiddel med mindre, man vælger det. Hjemmesiden Der er kommet flere opdateringer på hjemmesiden og bestyrelsen vil fremover benytte denne side mere og mere, til at opdatere om nyheder i foreningen samt give gode tips om vedligeholdelse etc. Vi forventer, at vi fortsat samler information sammen og udsender et nyhedsbrev et par gange eller 3 om året men små nyheder vil først blive annonceret på hjemmesiden. Vi vil derfor stærkt opfordre jer til at besøge hjemmesiden regelmæssigt. Der har været efterspørgsel efter ledige lejligheder i foreningen og derfor har vi ligeledes lavet en side, hvor man kan se, hvilke lejligheder (som bestyrelsen er bekendt med) der er til salg. Hvis du derfor ønsker at sætte din lejlighed til salg og ønsker lidt gratis reklame herfor, så opfordrer vi til at sende os en mail, så vi kan få din lejlighed med på listen. Motorcykler, knallerter og store cykler Vi har byttet rundt på indhold i nogle af skurene i gården, således at Knallertskuret nu er blevet større. Dette betyder, at der burde være plads til samtlige knallerter hvorfor alle knallerter nu skal parkeres i dette skur og IKKE i selve gården. Ønsker du nøgle til dette skur, skal du rette henvendelse til viceværten. Nøgler kan erhverves mod et depositum. Store ladcykler skal fremover parkeres i knallertskuret og må IKKE parkeres i barnevognsskuret grundet trængsel her. Motorcykler skal parkeres ude på gaden, jf. husorden. Oprydning af knallerter, cykelvogne, ladvogne, barnevogne, klapvogne, kørestole mm. Nu starter første omgang af den årlige oprydning i gården og omkring ejendommen. Mærkningsperiode forløber fra d. 1. januar til d. 1. februar Bestyrelsen vil senest d. 1. januar sørge for, at alt med hjul (minus cykler) i og omkring ejendommen bliver markeret med et orange bånd. Når transportmidlet skal benyttes, fjerner brugeren/ejeren mærkningen fra sit eget 3

4 transportmiddel OG er det ikke en cykel, så skal transportmidlet parkeres den det rette sted (knallertskur, barnevognsskur, kælderrum mv). Når mærkningsperioden udløber d. 1. februar, vil alle transportmidler, der stadig har påsat et mærkat, blive indsamlet og flyttet til fælles aflåst opbevaring i AB Bredegrunds varetægt. Efter en måned, dvs. den 1. marts 2011, vil de opbevarede transportmidler overgivet til politiet. Opdager du/i inden d. 1. marts, at dit transportmiddel ved en fejl er kommet i AB Bredegrunds varetægt, kan du stadigvæk nå at få dit transportmiddel tilbage. Du skal blot rette henvendelse til viceværten, der foranlediger adgang. Kun cykler må parkeres i gården! Vi vil i samme anledning benytte lejligheden til at bede folk om at fjerne deres cykler fra områderne under tørrestativerne samt kældertrappegelændere og parkere dem i cykelstativerne. Gården Vi har modtaget klager og henvendelser fra beboere i ejendommen, der ønsker, at vi indskærper overfor samtlige beboere i ejendommen, at der ikke må være husdyr i gården jf. Husordnen. Desværre har vi kunne konstatere, at nogle i ejendommen ikke respekterer dette, og hundeefterladenskaber er gentagende gange blevet fjernet fra græsplæner i gården. Dette er ikke acceptabelt, og vi beder derfor alle respektere husordens gældende regler. Tilsvarende har vi modtaget klager og henvendelser vedrørende cykling i gården. Det er ikke tilladt at cykle i gården med undtagelser for småbørn, der endnu ikke er trafiksikre. Dansk Bredbånd Vi har fået lidt information fra Dansk Bredbånd (DB), som vi godt vil dele med Jer her. Som du sikkert har hørt, bliver TV2 en betalingskanal pr. 1. januar Som kabel-tv og bredbånds-tv kunde hos Dansk Bredbånd kan man være helt rolig, da kanalen fortsat vil være at finde i vores TV-pakker præcis som tidligere. Som noget nyt lancerer DB nu også TV2 HD. Flere udbydere lukker ned for muligheden for at kunne se digitale kanaler med en MPEG2-modtager i starten af Det gør DB ikke. Vi vil som vanligt, stadigvæk kunne se vores kanaler digitalt med en DVB-C MPEG2-modtager hos DB. Bemærk dog, at HD kanaler kræver en nyere DVB-C MPGEG4 modtager. Har du yderligere spørgsmål til dette, vil DBs supportafdeling gerne hjælpe dig på telefon Grundet ændringen af TV2 til betalingskanal samt stigninger fra KODA/Copydan, reguleres listepriserne på DBs kabel-tv og bredbånds-tv pakker pr. 1. januar D. 1. januar 2012 kommer DB med nye kanaler, bl.a. som nævnt TV2 HD i lille kabel-tv pakke. DB tilføjer også TLC som kalder sig Danmarks nye kvindekanal, eller kvindernes Discovery. Her viser de både film og attraktive programmer som Skadestuen, 24 Timer, Min Nøgne Sandhed, et hav af mad og mode programmer samt meget mere. Se mere om kanalen her: Nickelodeon er endnu en kanal til de små. Her vises masser af underholdning til børnene som fx den velkendte Svampe Bob. Det er også her at Pingvinerne fra Madagasker og Pandabjørnen fra Kung-Fu Panda har fået deres helt egen serie. Se mere om kanalen her: I løbet af 2012 vil Dansk Bredbånd tilbyde flere HD kanaler på kabel-tv og bredbånds-tv. Dansk Bredbånd vil også vise os deres nye tilgang til bredbånds-tv som bliver en på-toppen-ydelse til kabel-tv. 4

5 Dansk Bredbånds bredbånds-tv kunder har i noget tid nu, haft mulighed for at optage udsendelser og leje film via fjernsynet. Nu får de også muligheden for at starte en udsendelse forfra. Altså ikke noget med at komme for sent til sine ynglingsfilm længere. Dette er kun starten på de nye og spændende ting DB vil præsentere og DB glæder sig til at kunne fortælle os om TV-on-Demand (kanal-arkiv), Web-tv, Ipad-tv og meget mere i Affald Vi har fået flyttet vores glascontainer således, at dagrenovation, papir og glascontainer nu står i affaldsskuret. Dette betyder at portadgangen nu er genetableret som brandvej. Vi henstiller til at folk ikke stiller cykler mm. i portene. Pga. den store mængde pap i papcontainerne har bestyrelsen bestilt endnu en pap-container. Vi vil gerne genopfriske budskabet om, at papcontainerne IKKE er til mælkekartoner eller til pizzabakker. Jul og nytår står for døren og derfor vil vi gerne bede alle om, at være ekstra omhyggelige med at sammenfolde papkasser og andet skrald, idet der traditionelt er meget affald i perioden mellem jul og nytår. Juletræer skal ikke i storskraldsrummet. Disse placeres på græsplanen i midten af gården. Herefter vil vicevært håndtere bortskafningen af disse. Fyrværkeri AL fyrværkeri i gården og porte er forbudt. Loppemarked Som besluttet på generalforsamlingen vil der være mulighed for at afholde loppemarked i gården. Det vil være rart at kende interesseniveauet og det nødvendige omfanget af plads i gården, så vi vil bede om en tilkendegivelse fra dem som ønsker en stand. Er du derfor interesseret i at få en stand på et fremtidigt loppemarked, så bedes du sende en til så vi kan videreformidle denne info til initiativtager, der er primus motor på loppemarkedprojektet. Parkering I forlængelse af en forespørgsel på generalforsamlingen, kan det oplyses at det ikke er tilladt at parkere med bil foran cykelstativerne ved Bredegrund / Byggelegeplads. Vi håber at ejendommens beboere vil respektere dette, idet begrundelsen herfor skyldes at brandberedskab skal kunne tilkomme ejendommen, hvis uheldet er ude. Bestyrelsen ønsker... jer alle - samt jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! 5

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere