TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009"

Transkript

1 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1

2 Indhold 1. Generel information Public Service-formål Indhold Jordbaseret digitalt TV Arkiver Dialog med befolkningen Handicappede Kontraktens overholdelse Regnskab Side 2

3 1. Generel information 1.1 TV 2/Bornholms dækningsområde er Bornholm og Ertholmene. 1.2 Inden for dækningsområdet er der ca indbyggere. Heraf er ca i gruppen +12 år. 1.3 I 2009 havde TV 2/Bornholm 66,5 ansatte omregnet til helårs ansatte. Heraf er 45,6 årsværk beskæftiget med den direkte TV-produktion, mens 20,9 årsværk er beskæftiget i omstilling, administration, bogholderi, rengøring, kantine og vicevært. 1.4 TV 2/Bornholm bor på Brovangen 1, 3720 Aakirkeby, og har ikke redaktioner etableret uden for denne adresse. 1.5 Antallet af sendetimer i 2009 sammenlignet med de foregående år fremgår af dette skema. Side 3

4 År Nyproduceret*) Genudsendelser Reklamer Nyproduceret samsendt **) 6 I alt *)Nyproduceret udsendt enten på TV 2/Danmark (vinduer på den gamle kanal) eller på Kanal Bornholm (den 4. kanal på MUX1). **) ny kategori efter den 1. november 2009 for at kunne registrere nyproduceret materiale, der samsendes på de to kanaler, dvs. udsendes samtidigt. Det skete f.x. under kommunalvalget. I forhold til 2008 er der i 2009 sket en fremgang i mængden af nyproducerede udsendelser. Det skyldes dels kommunalvalget i november 2009 samt den nye udsendelse på Kanal Bornholm. 1.6 Sendetidspunkterne i programfladen skal opdeles i før og efter den 1. november Fra denne dato kom den nye kanal til, som TV 2/Bornholm i fællesskab med lokal-tv stationerne har valgt at kalde Kanal Bornholm. Sendetidspunkter fra den 1. januar til den 31. oktober: TV 2/Bornholms programflade består af seks regionale vinduer i TV 2/Danmarks programflade på hverdage: Kl Kl Kl Kl Kl Kl (dog ikke fredag) Lørdage og søndage er der to regionale vinduer: Kl Kl (lørdag) Kl (søndag) Nyhederne er rygraden i programproduktionen, og der er friske nyheder i alle udsendelserne undtaget i blokken fra kl til kl Her genudsendes først gårsdagens udsendelse efterfulgt af den fælles regionale udsendelse Set og Sket. Side 4

5 Kl sendes dagens første nyhedsoversigt efterfulgt af interview-programmer bygget op omkring forskellige formater. Alle de korte udsendelser indeholder kun nyheder, mens den lange udsendelse kl altid er delt i en nyhedsdel og en aktualitets/magasindel. Fra den 1. november blev sendetiden kl alle ugens syv dage tilføjet. Dette program sendes på Kanal Bornholm, og seerne skal derfor skifte kanal for at se programmet. Sendetiden anvendes generelt på denne måde: Kl : Regionalt bornholmsk magasin eller live produceret udsendelse. Kl : Det fælles regionale magasin Danmark Rundt (erstatter Set og Sket ). Kl : Nyhedsudsendelse. Den nye time har betydet omlægning af programmerne fra kl og kl på TV 2/Danmarks programflade: Kl : Genudsendelse af udsendelsen fra dagen før. Kl : Genudsendelse af udsendelsen fra dagen før. Kl : Nyheder Kl : Genudsendelse af Danmark Rundt (let forkortet). 1.7 TV 2/Bornholms seertal blev i 2009 målt med 9 seerundersøgelser foretaget af Jysk Analyseinstitut. Undersøgelserne foretages som telefon-undersøgelse og adskiller sig derfor i metoden fra de andre regioners seermålinger. Årsagen er, at der er for få TV meter bokse på Bornholm, så den normale Gallup TV meter måling ikke kan være retvisende. Jysk Analyseinstitut har brugt samme metode igennem årene, og deres tal er derfor sammenlignelige over årene, men der vil på grund af undersøgelsesmetoden være en større usikkerhed end TV-meter undersøgelsen. I slutningen af 2009 blev undersøgelsen omlagt, så der inden for samme økonomiske ramme kan spørges til den nye udsendelse på Kanal Bornholm. Det betyder, at der ikke bliver spurgt til de korte nyhedsudsendelser længere. Der har været tale om prioritering, så det kan holdes inden for samme kontraktbeløb i erkendelse af, at det er vigtigere at kende seerudviklingen på Kanal Bornholm end korte nyhedsudsendelser. Sådan har udviklingen set ud for udsendelsen hen over de 9 undersøgelser: Side 5

6 Seening i % Seertilslutning, Brutto, Netto og det hele. 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Brutto Netto Det hele Sæson 2009 samt snit for 2008 og 2007 Brutto: Antallet af personer, som har set hele udsendelsen eller dele af den. Netto: En matematisk omregning af bruttotallet til personer, som har set hele udsendelsen og dermed et sammenligneligt tal med TV-meter opgivelsen af at have set hele udsendelsen. Det hele: Det faktiske antal personer, som angiver at have set hele udsendelsen. I de tre sidste søjlegrupper sammenlignes det gennemsnitlige resultat for de tre sidste år. Det fremgår, at resultatet er lidt lavere end de to foregående år. Undersøgelsen ser også på, hvor mange der i tidsrummet vælger at se TV 2/Bornholm kontra andre TV-kanaler. Det er den såkaldte share. Den har over året udviklet sig således: Side 6

7 Andel i % Share af udsendelsen. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Øvrige TVB Share fordelt på måneder i 2009, samt snit for 2008 og 2007 Som det fremgår af ovenstående er TV 2/Bornholms share stort set uændret i 2009 i forhold til de to foregående år. Faldet i seertilslutning i den foregående graf skyldes derfor, at der er færre, der åbner for TV-apparaterne kl Ellers kan den uændrede share ikke forklares. Fra den 1. november har TV 2/Bornholm sendt den nye regionale time på TV 2/Bornholm. Der er af gode grunde således ganske lidt materiale om seningen af denne, men de første resultater tyder på en meget svingende sening meget afhængig af, hvilke programmer der sendes på andre kanaler i samme tidsrum. Her er målingen fra december 2009: Brutto Netto/rating Share Set andre kanaler Fredag 9% 9% 19% 38% Lørdag 17% 17% 33% 35% Søndag 19% 17% 35% 36% Mandag 27% 27% 52% 25% Tirsdag 31% 29% 58% 22% Onsdag 41% 41% 66% 21% Snit 24% 23% 44% 30% Side 7

8 Det er vores opfattelse, at det er et meget positivt resultat, idet konkurrencen kl fra andre kanaler er ganske hård. Det var derfor ventet, at der ville blive en markant lavere share i seningen. Vi mener imidlertid, at en share på op til 66 % er utrolig positiv. Hertil kommer sening af TV 2/Bornholm i resten af landet, idet den regionale udsendelse sendes på satellit og kabel til mange flere hjem, end der er på Bornholm. Der findes ikke nogen undersøgelse af denne sening, idet TV-meter systemet ikke kan måle det Der var kommunalvalg i november 2009, og i henhold til sendetidsaftalen så indebærer det ekstra udsendelser i TV 2/Danmarks flade. De blev programsat på følgende måde: Mandag 2.11 Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed inkl. regionale reklamer Tirsdag 3.11 Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed Onsdag 4.11 Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed Torsdag 5.11 Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed Mandag 9.11 Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed Tirsdag Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed Onsdag Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Side 8

9 Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed Torsdag Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed Fredag Kl : Regionalprogram (skoleelever stiller spørgsmål) Varighed Mandag Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:20: Regionalprogram Varighed 7 40 Tirsdag Kl. 19:30: Regionalprogram Varighed Kl. 22:10: Regionalprogram Varighed Kl. 00:10: Regionalprogram Varighed (I praksis på valgaftenen sendte TV 2/Bornholm til kl hvor borgmesteren var udpeget.) Onsdag Kl. 07:10: Regionalprogram Varighed Kl. 08:10: Regionalprogram Varighed Kl. 09:15: Regionalprogram Varighed Kl. 10:05: Regionalprogram Varighed Kl. 17:30: Regionalprogram Varighed Kl. 18:15: Regionalprogram Varighed Kl. 19:25/reelt på kl. 19:27: Regionalprogram Varighed Kl. 22:50: Regionalprogram Varighed Jysk Analyseinstitut foretog en seermåling på valgaftenen, og den viste, at 67 % af bornholmerne angiver, at de fulgte valgaftenen på enten TV, radio eller internet. Af de der svarer, at de fulgte valgaftenen på TV, siger 88 % at det var TV 2/Bornholm de fulgte. Kun 2 % svarer, at de lyttede til DR/Bornholm. Denne andel er lige så stor, som de der svarer, at de lyttede til lokalradioen UCB. UCB indgik på valgaftenen et samarbejde med TV 2/Bornholm, der betød, at man kunne høre TV 2/Bornholms lyd på lokalradio-kanalen. Internet har ingen betydning på en valgaften. Kun 3 % svarer, at de har fulgt valget på nettet. Det er fordelt med 1 % på TV 2/Bornholm, 1 % på DR/Bornholm og 1 % på et privat nyhedswebsite. Side 9

10 1.11 TV 2/Bornholm er oprettet og fungerer i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Stationens programmer er finansieret af licens (se regnskab senere). Indtægter fra de regionale reklamer tilfalder TV 2/Danmark til finansiering af landsdækkende udsendelsesvirksomhed. TV 2/Bornholm har indgået en Public Service kontrakt med kulturministeren, som udstikker rammerne for udsendelsesvirksomheden. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, som på baggrund af lovgivningen og kontrakten har udarbejdet denne målsætning, der også er offentliggjort på hjemmesiden: Målsætning TV 2/Bornholms kerneværdier er - kvalitet - alsidighed - nærhed - troværdighed Med udgangspunkt i disse værdier skal TV 2/Bornholm sikre øen en formidling, der inden for Public Service kontraktens rammer sker ad de elektroniske kanaler, der er til rådighed. Nyhedsformidlingen skal baseres på informations- og ytringsfrihed, saglighed, upartiskhed og høj etisk standard. Som public service institution skal programlægningen være uafhængig af økonomiske, politiske og religiøse interesser. Nyhedsformidlingens vigtigste opgave er at informere om det bornholmske samfund og dermed være med til at sikre, at borgerne har viden om samfunds- og kulturlivet, så de kan være aktive deltagere i den demokratiske proces. I den øvrige produktion skal stationen gennem et vedkommende, væsentligt og alsidigt udbud af programvirksomhed og elektroniske tjenester i tilknytning hertil beskrive livet på Bornholm. I perioden skal TV 2/Bornholm udøve medieskolevirksomhed for børn og unge bl. a. i samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner m.v. med henblik på at udbrede kendskabet til TV- og internet-medier. TV 2/Bornholm skal alene eller i samarbejde med det lokale sports- og kulturliv producere TV udsendelser og tjenester, som understøtter eller skaber kulturelle begivenheder på Bornholm. TV 2/Bornholm skal være aktiv i den mediepolitiske debat med det formål at styrke den regionale public service formidling. Udgangspunktet er en styrkelse af de regionale TV 2-stationer med mere sendetid, muligheder for at udkomme på flere platforme og fortsat licensfinansiering. TV 2/Bornholm skal arbejde på at skabe innovative og kreative rammer for en dynamisk indholdsproduktion. Medarbejderne skal have mulighed for at udvikle sig gennem et inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor der også er plads og tid til eksperimenter. Arbejdspladsen skal have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Side 10

11 TV 2/Bornholms produktionsapparat skal udvikles, så det er effektivt og afspejler den indholdsproduktion, der til enhver tid skal foregå. TV 2/Bornholms ledelse og medarbejdere skal fortsat arbejde med effektivisering af produktionen med henblik på at styrke kvaliteten i programmerne og på at forøge mængden af programmer successivt. Effektiviseringen vil ske gennem implementering af ny teknik og omlægning af arbejdsgange. Denne målsætning skal evalueres hvert år i august måned. Bestyrelsen TV 2/Bornholm August 2009 Der udarbejdes ikke en oversigt over sendetiden fordelt geografisk på Bornholm. Det vil være overflødigt bureaukrati på Bornholm. Af samme årsag udarbejdes der heller ikke en oversigt over sendetiden fordelt på emner. Der foretages kun en inddeling i de overordnede kategorier (kun udsendelsen): Timer Nyheder Sport Fakta (magasin) Andet Nyproduceret i alt Reklamer uds. i alt Som det fremgår af skemaet har der været en kraftig reduktion af reklameblokken i udsendelsen. Det indebærer selvfølgelig som konsekvens, at der er en vækst i det redaktioneltproducerede stof. F.eks. er der en stigning på ca. 10 % i mængden af nyheder. Det fælles regionale program (først Set og Sket og siden Danmark Rundt) har været udsendt 110 timer i Public Service-formål 2.12 TV 2/Bornholm sendte i løbet af 2009 i alt 458 timer nyproducerede TV-programmer om Bornholm til bornholmerne. Side 11

12 Det har været stationens ambition at nå bredt ud ikke kun ved at lave mainstream programmer men også ved at producere smalle programmer, som mindre målgrupper efterspørger. Det har bl.a. kunnet ske i formiddagstimerne frem til den 1. november og efter denne dato i TV 2/Bornholms sendetid på Kanal Bornholm. For så vidt angår kommunalvalget i november var der dels en løbende nyhedsdækning i de almindelige programmer og dels en række udsendelser produceret til de ekstra sendetider, som sendetidsaftalen med TV 2/Danmark angiver. En del af de ekstrasendetider er i tidsrummet , hvor TV 2/Bornholm også er tildelt sendetid på Kanal Bornholm. Det vil kræve meget store investeringer, hvis der skal produceres to forskellige udsendelser samtidigt fra TV 2/Bornholm (udover kravene til dobbeltbemanding). Løsningen var derfor at samsende udsendelserne, så de kunne ses på begge kanaler Kommunalvalgsudsendelserne kan deles op i to hovedgrupper. Præsentationsprogrammer med hvert af de opstillede partier eller lister, som blev sendt i den forlængede sene udsendelse, og debatprogrammer, der blev sendt i den forlængede tidlige udsendelse. Hertil kommer en afslutningsdebat dagen før valget samt et særligt program lavet i samarbejde med eleverne på Bornholms Gymnasium og Bornholms Erhvervsgymnasium (se senere afsnit). Debatprogrammerne var tematiserede, så de handlede om valgkampens centrale emner som f.x. skolepolitik. Et af programmerne var dedikeret til valgkampen til regionsrådet i Region Hovedstaden. På grund af Bornholms særlige politiske miljø var det derfor kun de partier, der havde opstillet bornholmsk-bosatte kandidater, der deltog i debatten. På valgaftenen havde vi inviteret samtlige partier til at være på Hotel Fredensborg, hvorfra alle kommentarer til valgets resultater blev produceret. Alle partier havde sagt ja inklusive deres gruppeformænd, og det fik som konsekvens, at natten forhandlinger om konstituering kom til at foregå på Fredensborg. TV 2/Bornholms udsendelse blev forlænget, indtil en borgmester var fundet, og der havde været interview med hende (Bornholms første kvindelige borgmester). Næste dag blev bl.a. konstitueringsaftalen analyseret i de mange ekstraudsendelser. På stationens website blev der designet en særlig sektion omkring valget. Her var der adgang til at gense alle udsendelserne fra TV. Desuden var der mulighed for at skrive debatindlæg, og læse præsentationer af alle kandidater. Vi har ikke nogen statistik, der viser, hvor meget dette blev brugt. På valgaftenen blev resultaterne, som blev modtaget direkte fra Bornholms Regionskommune, ved hjælp af en særlig programmering offentliggjort i samme øjeblik, de var modtaget. Det betød, at TV 2/Bornhoms hjemmeside denne aften var absolut hurtigst med resultaterne. Det samlede re- Side 12

13 sultat for hele øen blev f.eks. offentliggjort her kl , mens den udkom på et regionalt webmedie kl og på DR Bornholm kl På TV udkom ø-resultatet et par minutter efter websidens elektroniske programmering havde udgivet det TV 2/Bornholm har i løbet af året løbende samarbejdet med TV 2/Danmark. Her er en oversigt over omfang og omsætning sammenlignet med de foregående år. I kr Nyhedsindslag mv. 133,9 246,5 120,8 80 ENG, SNG mv. 86,0 188,6 117,6 43 Nyhederne i alt 219,9 435,1 238,4 123 Sporten 4,0 17,4 0 4 Program afd ,0 3 Omsætning i alt 223,9 452,5 242,4 130 Antal nyhedsindslag Udviklingen bærer tydeligt præg af den besparelse, som TV 2/Danmark har gennemført ved at reducere indkøbene fra de regionale TV-stationer Samtidigt er der lavet en opgørelse over, hvor stor en andel af sendetiden, der består af programmer leveret af uafhængige producenter. Heri skal ikke medregnes nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst TV. I 2009 er der sendt 57 programmer produceret af produktionsfirmaer, hvor der er købt visningsrettigheder. Disse programmer har en samlet varighed på 10 timer og 50 minutter. De samlede udgifter til disse produktioner udgjorde i kr. I opgørelsen over udgifterne indgår kontrakten på vejrudsigten, som leveres dagligt af TV 2/Vejret, der produceres af TV-produktionsfirmaet STV i Odense. Vi har dog ikke medtaget vejrudsigterne i opgørelsen over antal produktioner og varigheden. Der er tale om ganske mange vejrudsigter, men de er alle korte (typisk 50 sekunder). Når vi ser på Bornholms særlige geografiske beliggenhed, så er det kun få eksterne producenter, bosiddende udenfor Bornholm, som ønsker at lave programmer på eller om Bornholm. Der er fem mindre uafhængige producenter på øen, som alle er mindre virksomheder med en eller to personer beskæftiget. Derudover er der flere mindre enmandsvirksomheder som også indgår på freelance basis i TV produktionen af ikke bare nyheder og aktualitet, men bl.a. i naturprogrammet Ekko og havemagasinet Flower Power, magasinerne Bornholmerbilleder og Fotoalbum samt andre af vore faste magasinformater. Side 13

14 Den samlede anvendelse af disse momsregistrerede virksomheder indgår i regnskaberne med et køb af ydelser på programbasis/freelancebasis med kr i 2009 ( i 2008). 3. Indhold 3.17 TV 2/Bornholms programflade består udover nyhederne af magasinformater, der løbende udskiftes eller videreudvikles. Alle de små udsendelser er kun nyheder, mens udsendelsen kl på TV 2/Danmark og kl på Kanal Bornholm består helt eller delvist af magasiner. Alle magasinerne har tilknytning til regionen eller tager udspring i regionen. På nyhedsfronten er det vigtigt at nævne, at TV 2/Bornholm blev nomineret blandt fem andre medier til en Cavling-pris for serien om Bornholm redder liv, der i løbet af året udviklede sig fra ikke kun at være en serie om, hvis formål det var at lære bornholmere livredning og brug af hjertestartere, men også til afsløringer af hvor dårligt alarmcentraler håndterer opkald vedr. hjertestop (bl.a. fordi alarmcentralerne ikke ved hvor hjertestarterne befinder sig). Cavling-prisen blev uddelt i begyndelsen af januar 2010, men prisen gik ikke til denne serie. Efteråret havde på nyhedsfronten meget fokus på dækning af kommunalvalget, der betød valget af en kvindelig borgmester for første gang i Bornholms Regionskommunes historie (se særligt afsnit om kommunalvalget). Blandt de vigtigste faste magasiner er: Naturprogrammet EKKO, som sendes månedligt, og som har holdt flyttedag fra TV 2/Danmark fladen til Kanal Bornholm. Det betyder, at det er blevet fordoblet i varigheden. Noget der har haft en positiv effekt på programmet. Debatprogrammet 360, som stadig sendes i udsendelsen, men som har fået en storebror i form af en længere forsættelse på Kanal Bornholm under navnet Eventuelt. Kulturmagasinet Ø som beskæftiger sig bredt med kulturlivet på øen, men som også har rapporteret om bornholmske kunstneres virke/udstillinger uden for Bornholm, f.eks. fulgte magasinet en gruppe af bornholmske kunsthåndværkere til en udstilling i London. Månedligt magasin om arbejdet i kommunalbestyrelsen kombineret med live- eller forskudt live transmission fra mødet i kommunalbestyrelsen. Side 14

15 Sprogblomster quiz om det bornholmske sprog, som nu er blevet fornyet og med længere varighed bliver sendt på Kanal Bornholm. Flower Power, et havemagasin optaget bl.a. fra forskellige bornholmske haver. Det dybdeborende magasin Perspektiv, som i 2009 har fået tilført ekstra ressourcer, og som derfor har fået en meget positiv udvikling med endnu mere kvalitet i journalistikken. TV 2/Bornholm har en særlig forpligtelse til at samarbejde med kultur og idræt på Bornholm. Det har i 2009 følgende større produktioner med sig. I 2005 søsatte TV 2/Bornholm bogstaveligt talt Danmarks første direkte TV-transmitterede lystfiskerkonkurrence, Trolling Master Bornholm. Med 162 deltagere blev det allerede i premiere-året en af de største trollingkonkurrencer i Skandinavien. I 2006 voksede konkurrencen til 233 både, og TV 2/Bornholm besluttede på baggrund af den programmæssige succes at gentage det for 3. gang i 2007, hvor 239 både tilmeldte sig. Den 4. konkurrence i 2008 havde 263 deltagere, mens der i 2009 var 249 deltagende både fra hele landet. Arrangementet afholdes i samarbejde med Tejn Borgerforening og Tejn Idrætsforening, som får hele overskuddet fra salg af mad og drikke. TV 2/Bornholm er med i det projekt, fordi det er godt TV, men samtidigt er det klart, at netop regional-tv s engagement i sådan en aktivitet er med til at skabe noget unikt på Bornholm, hvor deltagere rejser til øen i en lille uge. Samarbejdet med Etape Bornholm blev gentaget i sommeren Etape Bornholm er et 5-dages løb, hvor løberne henover etaperne tilsammen ender med i alt at have løbet en maratondistance. Løbet foregår over hele øen, og indebærer derfor, at deltagerne både har været på en strabadserende strandetape og en bjergetape med en stigning på 14 %. Løbet arrangeres af Viking Atletik i Rønne. Løbet satte deltager rekord i 2009, og der er udsigt til at denne rekord bliver overgået i DGI udvælger hvert år et verdenshold i gymnastik. Holdet rejser jorden rundt i et helt år, inden de afsluttende forestillinger på DGIs landsstævne. I samarbejde med DGI Bornholm sikrede TV 2/Bornholm sig retten til at følge verdensholdet, og at holdet ville slutte af med en opvisning på Christiansø. Udsendelserne blev så regionaliseret, så andre regioner viste dem med deres egne hovedpersoner. Opvisningen på Christiansø blev også produceret til TV, men en henvendelse til TV 2/Danmark om visning af dette blev ubesvaret. En gruppe bornholmske unge har to år i træk arrangeret en musikfestival ved Hammershus. I 2009 gik TV 2/Bornholm med i arrangementet. Der blev produceret fire koncerter med fire lokale rockbands, og bornholmerne kunne stemme, hvem de synes, der skulle have 1. præmien; retten til at spille sammen med de store danske navne på årets Wonderfestiwall. Afstemningen blev en stor succes med masser af deltagere, og TV 2/Bornholm har sammen med Wonderfestiwall videreudviklet ideen til Med fire af Danmarks dygtigste kokke blev der på Gudhjem Havn i juni afholdt en kokkekonkurrence for unge talentfulde kokke. Arrangementet blev lavet i samarbejde med lokale producenter Side 15

16 af kvalitetsfødevarer. Dette viste sig at være en succes både på havnen og på TV. Derfor er TV 2/Bornholm gået i samarbejde med arrangøren for at lave et større og bedre arrangement i Udover ovennævnte er TV 2/Bornholm også forpligtiget til at udøve medieskoleaktiviteter. Det særlige samarbejde med folkeskolerne om en specifik uge, hvor alle erhvervspraktikanter, der gerne vil i praktik i mediebranchen bliver samlet, fortsatte i Praktikanterne danner en redaktion, og de får mulighed for at producere indslag og samle det i en udsendelse. Se i øvrigt beskrivelsen i Public Service redegørelsen for Herudover så gav valget anledning til et samarbejde med Bornholms Gymnasium og Bornholms Erhvervsgymnasium. I et tæt samarbejde mellem redaktionen og de to institutioners undervisere udarbejdede i alt 380 elever spørgsmål til politikerne (udover at de fik til opgave at sætte sig ind i partiernes politik). I et halvanden time langt direkte sendt program, var det derefter dem, der stillede spørgsmål til politikerne i et program sendt fra Musikhuzet TV 2/Bornholm arbejder aktivt med sprogpolitikken igennem daglig efterkritik af udsendelsen. Her er sproget et fast punkt. Med hensyn til programinitiativer, der vedrører sprog, henvises til beskrivelsen af programmet Sprogblomster I henhold til Public Service kontrakten skal vi opgøre andelen af europæiske programmer, der er udsendt. Andelen er 100 % Desuden skal der iagttages diverse hensyn til mindreårige. Der har ikke i 2009 været bragt programmer, hvor denne regel har været nødvendig TV 2/Bornholm udgiver nyheder m.m. på hertil kommer udgivelse af udsendelser på Der er ikke dele af websiderne, der drives på kommercielle vilkår. I 2009 blev der udgivet ca nyheder på websiden. Heri er dog inkluderet andre artikler om stationens udsendelser mv. Det svarer til ca. 14 enheder pr. dag. Udover nyheder og programinformationer, så var der i 2009 oprettet en særlig sektion til kommunalvalget med debat, præsentationer samt formidling af resultaterne på valgaftenen. En række af de større programinitiativer, f.eks. trolling og EKKO har ligeledes sine egne sektioner. Side 16

17 Alle udsendelser plus et udvalg af andre udsendelser bliver udgivet på nettet til gennemsyn (download ikke mulig før ophavsretsmæssige problemer er afklarede). Der er desuden udvalgt begivenheder (bl.a. kommunalvalget og kommunalbestyrelsesmøder), der bliver udsendt live-streamet på nettet. Netsiderne plus video kan ses på alle tre platforme (Windows, Mac og Linux), hvilket er det væsentligste for at sikre alle brugeres adgang. Som videoformat har været valgt WMV, der også kan ses på alle tre platforme. Det er således muligt fra en Mac-computer at se TV 2/Bornholms udsendelser. Der er derfor allerede nu den generelle tilgængelighed for alle brugere, som public service kontrakten kræver. Imidlertid har der været en diskussion om anvendelse af en anden videostandard, kaldet H264. TV 2/Bornholm har sammen med de øvrige regioner afventet DR og TV 2/Danmarks beslutninger på dette område. DR begyndte først i efteråret 2009 at anvende H264. Der skal god vilje til at betegne H264 som en åben standard (det er omfattet af en række patenter, og TV-stationerne kan risikere inden for en kort årrække at skulle betale licens for anvendelsen) H264 kan imidlertid ikke stå alene. Det skal populært sagt pakkes ind i noget. DR har valgt Flash fra Adobe og TV 2/Danmark har valgt Silverlight fra Microsoft. Disse to produkter er ikke åbne standarder. TV 2s regionale virksomheder har derfor måttet træffe en beslutning om, hvilken af de to indpakninger, der skal vælges. Regionerne har valgt Flash-løsningen, der i løbet af 2010 vil blive implementeret. Da den nuværende video-løsning kan ses af alle, så er det i virkeligheden ressourcer, der kunne anvendes bedre. Har mobil-telefoner indbygget browser, så kan TV 2/Bornholms website besøges fra mobiltelefonen. Radio- og TV-nævnet udbeder sig desuden en opgørelse af unikke månedlige brugere på hjemmesiden. TV 2/Bornholm har igennem årene konstateret betydelige afvigelser alt efter hvilken målesoftware, der har været anvendt. På den baggrund OG fordi registrering af brugernes IP-adresser IKKE siger noget om antallet af unikke månedlige brugere, har TV 2/Bornholm hidtil undladt at anvende denne opgørelse. Årsagen til at der opstår væsentlige fejlkilder er, at den samme bruger i løbet af den angivne tidshorisont kan besøge hjemmesiden fra forskellige IP-adresser. Brugeren vil så blive registreret som unik, selvom det er den samme bruger. Det sker f.eks., hvis man først besøger hjemmesiden fra ens arbejdsplads og dernæst fra ens hjem senere på dagen. Det vil blive registreret som to unikke brugere pga. de forskellige IP-adresser, men det er den samme bruger. Det gælder også for alle brugere Side 17

18 af mobilt bredbånd. Hver gang de logger på mobilt bredbånd, får de tildelt en ny IP-adresse, og bliver derfor registreret som en unik bruger flere gange. Det omvendte sker imidlertid også; mange unikke brugere kan blive registreret som den samme bruger. Det sker, hvis flere fra samme arbejdsplads, der typisk har samme IP-adresse, besøger hjemmesiden. I det tilfælde vil disse brugere bliver registreret som én unik bruger, selvom det kan være ganske mange personer. Fordi Radio- og TV-Nævnet har kritiseret TV 2/Bornholm for ikke at offentliggøre denne statistik, så vil vi denne gang offentliggøre den, idet vi samtidigt vil understrege, at den ikke er troværdig, og at den ikke kan sammenlignes med andre websites, fordi det vil være afgørende, hvordan og med hvilken software, der er målt. Der var i unikke brugere pr. dag i gennemsnit. Det bliver til unikke brugere på en måned Region Hovedstaden dækker både TV 2/Lorrys og TV 2/Bornholms område. Imidlertid er der så stor forskel på hvad seerne er interesseret i, at det ikke er relevant med et samarbejde. Konkret er Region Hovedstadens eneste væsentlige aktivitet på Bornholm driften af Bornholms Hospital. TV 2/Bornholm følger selvfølgelig den politiske diskussion og beslutninger omkring hospitalet. Det samme gælder f.eks. også ambulancedriften, som har været nyhedsdækket meget i Det er begge forhold, der er vigtige for de bornholmske seere, som ikke interesserer seerne i Lorrys område. Det er derfor nødvendigt for TV 2/Bornholm selv at producere og udsende nyheder/ baggrund, når der sker noget på området, der vedrører Bornholm. Der er ikke sket ændringer af folketingsvalgkredsene. Der er stadig to selvstændige folketingsvalgkredse på Bornholm. Det betyder også, at et samarbejde med Lorry ikke er relevant. 4. Jordbaseret digitalt TV 4.23 TV 2/Bornholm har udsendt TV i formatet 16:9 siden oktober TV 2/Bornholm deltog i (og udførte på vegne af de andre regioner) udviklingen af en EPG i samarbejde med DR og TV 2/Danmark i forbindelse med starten på digital TV den 31. marts Denne EPG blev i løbet af 2009 opdateret, så den dels kan rumme programinformation om den nye time, og dels passer sammen med det nye kanal-udbud på DTT-nettet. Side 18

19 Udsendelsen af andre digitale tjenester end EPG blev i 2009 opgivet i Danmark. Tegnsprogstolkning udsendes ikke bl.a. på grund af de tekniske begrænsninger, der er i sende- og fordelingsnettet. 5. Arkiver 5.24 Alle programmer udsendt på TV 2/Bornholm bliver bevaret i arkivet. De nyeste er alle opbevaret i digitalt format Der er ikke til TV 2/Regionerne afsat licensmidler (som det er sket i DR) til digitalisering af de ældste arkiver. Al produktion i de sidste mere end 10 år er foregået på digitalt format og opbevares på bånd i digitalt format TV 2/Bornholm har siden 1998 udgivet sine udsendelser på nettet. I dag er der et for brugerne tilgængeligt og søgbart arkiv ca. 5 år tilbage. Dette arkiv vil blive bevaret i WMV-format fremover også efter skiftet til H Dialog med befolkningen 6.27 Den væsentligste direkte del af dialogen med befolkningen foregår i repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 31 lokale foreninger og organisationer. Det har to årlige møder. Møderne indeholder, udover generelle diskussioner, også specifikke diskussioner i forhold til udsendelserne. Arbejdsmetoden har ganske ofte været gruppearbejde, hvor debatten så er foregået med efterfølgende forelæggelse i plenum. Debatterne har været præget af nyttigt og direkte indhold, idet der i repræsentantskabet generelt er et stort engagement omkring TV 2/Bornholm. Side 19

20 Repræsentantskabet igangsatte i november 2009 en proces med at udvide med flere medlemsorganisationer. I de senere år er antallet af organisationer nemlig faldet på grund af sammenlægninger. Bl.a. er det bornholmske landbrug gået fra to til en, fordi de to store landbrugsorganisationer er blevet sammenlagt til én. Det har medført konkrete ansøgninger om medlemskab fra tre nye organisationer, som vil blive vurderet på et møde i februar Det er ifølge vedtægterne repræsentantskabet, der afgør sin sammensætning Lytter- og seerorganisationer er medlem af repræsentantskabet, og deres holdninger kommer derfor til udtryk ad denne vej Det er muligt i TV 2/Bornholms læserbrevkasse på websiderne også at kommentere udsendelserne. Det er der ikke nogen, der har gjort. Der modtages 4-5 mails om ugen med kritik eller ros sendt enten til medarbejderen, redaktionspostkassen eller direktøren. Klager og henvendelser i øvrigt søges behandlet og besvaret inden for 24 timer. Der kan dog være praktiske ting og undersøgelser, der skal foretages, inden henvendelserne kan besvares. Deciderede klager fra medvirkende er der ganske få af. Der har været bragt nogle få rettelser eller præciseringer i løbet af året. I et enkelt tilfælde blev et krav om dementi afvist som grundløst og klageren henvist til at gå videre til Pressenævnet. Det skete ikke, og der har således ikke i 2009 været nogen sager ved Pressenævnet. Dog skal det tilføjes, at der den 29. december 2009 blev bragt en udsendelse, der i januar 2010 har medført en klage til Pressenævnet. Afgørelsen falder i løbet af Sagen vil blive omtalt yderligere i Public Service Redegørelsen for Handicappede 7.31 TV 2-regionerne foretog i starten af 2008 en analyse af de foreliggende muligheder for at forbedre de handicappedes muligheder for at følge med i vores programmer. Analysen beskriver, hvad der er muligt og ikke muligt på dette område. Analysen blev drøftet på et møde den 19. maj 2009 med deltagelse af kulturministeren, mediepolitiske ordførere samt repræsentanter for TV 2-regionerne. På mødet skønnede TV 2-regionerne, at den årlige driftsudgift for tale-til-tekst løsningen ville være Side 20

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 9 3. Indhold... 11 4. Jordbaseret digitalt TV... 17 5. Arkiver... 18 6. Dialog med befolkningen...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 10 3. Indhold... 12 4. Handicappede... 15 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 16 3. Indhold... 18 4. Handicap forpligtigelser... 22 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 13 3. Indhold... 15 4. Handicap forpligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 174 Offentligt TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Den verdensberømte saxofonist David Sanborn spillede i juni 2007 i Musikhuzet i Rønne. TV 2/Bornholm

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 82 J.nr.

Læs mere

Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 BILAG 1 15. december 2014 Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 På grundlag af Aftale mellem TV 2 DANMARK og regionerne om sendetider

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV SYD PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2012

TV SYD PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2012 TV SYD PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 212 INDHOLD 3 GENEREL INFORMATIOM 1 PUBLIC SERVICE FORMÅL 22 SPECIFIKKE PUBLIC SERVICE FORPLIGTELSER 24 DE HANDICAPPEDE 25 DANSK SPROG OG EUROPÆISKE PROGRAMMER 26 DIALOG

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere