Referat. I tagudvalget består af Svend P. Sroczynski, Sct. Kjeldsgade 27. st. th. og Kristian Madsen, Ourøgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. I tagudvalget består af Svend P. Sroczynski, Sct. Kjeldsgade 27. st. th. og Kristian Madsen, Ourøgade"

Transkript

1 Referat År 2007, torsdag den 8. februar kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen m.v. i Sognegården, Østerbrogade 59, 2100 København Ø. med følgende: Dagsorden: 1. Gennemgang af mulighederne ved indlæggelse af fiberforbindelse i ejendommen v. repræsentant fra Dansk Bredbånd. 2. Spørgsmål til indkaldelsen 3. Afstemning om de fremtidige Tv-forhold på ejendommen. 4. Afstemning om affaldssituationen Ad 1. (Valg af dirigent). Til dirigent valgtes advokat Christian André Bisgaard fra administrators kontor. Desuden deltog Margit Reimer som referant også fra administrators kontor. Endvidere deltog Mark Jensen fra Dansk Bredbånd samt Jacob Lemcke fra Peter Jahn & Partnere A/S. I tagudvalget består af Svend P. Sroczynski, Sct. Kjeldsgade 27. st. th. og Kristian Madsen, Ourøgade tv. Matr.nr Udenbys Klædebo: Ejl. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 67, 69, 74, 77, 79, i alt 37 lejligheder repræsenterende et samlet fordelingstal på 151/320. Matr.nr Udenbys Klædebo: Ejl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 32, 33, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 63, 68, 69, i alt 32 lejligheder repræsenterende et samlet fordelingstal på 128/280. Der var således repræsenteret 69 lejligheder med et samlet fordelingstal på 279/600. Ad 1. Gennemgang af mulighederne ved indlæggelse af fiberforbindelse i ejendommen: Mark Jensen fra Dansk Bredbånd gennemgik materialet. ESPLANADEN 14, 1263 KØBENHAVN K., TLF FAX , GIRO , CVR-NR

2 Installation DONG tilbyder sammen med Dansk Bredbånd at foretage en installation af fibernet i E/F Bryggervangen til kr. 0,00 i installationsomkostninger. Nettet vil være ejet, vedligeholdt og løbende opgraderet af DONG Energy. Det forudsættes dog, at der kan findes min. 50% som vil tilmelde sig DONG Fibernet på forhånd før at projektet kan gennemføres. Det koster kr. 149,00 pr. md. at være tilmeldt DONG Fibernet, men der er selvfølgelig kun 6 mdr. binding, lige så vel som der kun er 6 mdr. binding på alle Dansk Bredbaands produkter. Ønsker man ikke længere at abonnere på noget fra det nye Fiberstik kan man altså efter 6 mdr vælge det hele fra, og betale kr. 0,00 pr. md. for at have installationen. Bredbånd Dansk Bredbånd leverer bredbånd på den nye installation og der kan vælges i mellem 4 hastigheder. Fra 512 Kbit op til 25Mbit. Alle forbindelserne er symmetriske og dedikeret hvilket betyder, at man er garanteret den hastighed man betaler for uanset om naboen også bruger sin forbindelse, samt at man altid har lige så meget sendehastighed som modtagehastighed. Priser fremgår af omdelt materiale fra Dansk Bredbånd. Telefoni Telefoni abb. er inkl. i Internetpriserne, og der kan tilvælges fri telefoni (til fastnet) for kr. 85,00 pr. md. TV Der kan frit vælges imellem forskellige TV pakker hos Dansk Bredbånd. Dog kan der kun vælges digitalt TV hvilket betyder bedre billede- og lydkvalitet, samt interaktive funktioner. Det forudsætter dog, at man skal have settop-boks ved sit fjernsyn, idet nutidens fjernsyn ikke endnu forstår et digitalt signal. Settop boksen og installation af denne følger med i oprettelsen på en hvilken som helst TV pakke. Pakketilbud Ved generalforsamlingen blev der præsenteret pakketilbud, hvor der opnås rabat såfremt man bestiller Internet, TV og telefoni sammen. Et eksempel er vist her: Dedikeret 2Mbit Internet Inkl. 2Mbit upload Telefoniabbonnement Udvidet TV pakke (mere end 30 kanaler) Pris total kr. pr. md. 399,00 2

3 Dertil netleje til DONG kr. pr. md. 149,00 TV, Telefon og Internet Total kr. pr. md. 548,00 Bestyrelsen oplyste, at det er noget der skal tages stilling til her og nu, da nuværende anlæg snart vil blive taget ned på grund af byggeriet af taglejlighederne, hvor det forventes at Aros begynder nedrivning af tag i marts måned Mark Jensen besvarede behørigt på spørgsmål fra de fremmødte og forlod derefter generalforsamlingen. Man enedes om at springe direkte til punkt 3 på dagsordenen. Ad 3. Afstemning om de fremtidige Tv-forhold på ejendommen. : I forbindelse med indretningen af taglejligheder bliver det nuværende antennerum på loftet inddraget. Der er herefter 3 muligheder for den fremtidige Tv-forsyning til ejendommen. Der er fordele og ulemper ved alle forslagene. Men helt overordnet er det et spørgsmål om hvor meget vi ønsker at investere i ejendommens fremtidige kommunikation på nuværende tidspunkt. Jeg har læst nogle artikler om emnet, bl.a. har bladet Privatboligen nr et helt tema om emnet. De konkluderer alle, at det koster at vælge den fulde løsning med fibernet i forbindelse med udskiftning lige nu, men at det er tilrådeligt med mindre anlægget afskrives over få år. Vi er slet ikke begyndt at se mulighederne for at anvende Internettet til tv, musik, kommunikation m.m. endnu, men en ting er sikkert. Det vil kun stille større krav til den kommunikationsmæssige infrastruktur i ejendommen. Det er derfor tilrådeligt at kigge lidt længere ud i fremtiden end næste månedsskifte inden beslutningen træffes. Vi har fået et tilbud om at få lagt fiberforbindelse ind i ejendommen med fiber til slutbruger uden engangsomkostninger for ejendommen. Det er Rolls Royce modellen og vil koste ejendommen ca. 2 mio. selv at udføre. Desværre er Dansk Bredbånd ikke et altruistisk foretagende og de tager sig desværre godt betalt for deres Tv-pakker. Dog bliver der i modsætning til i dag mulighed for at vælge pakker eller helt fravælge TV. Det er dog ikke mit indtryk at det skal ses som om at Dansk Bredbånd er urimelige i deres priser. Nærmere at vi har meget billigt TV på ejendommen i dag i forhold til fx en ejendom, der er tilslut- 3

4 tet hybridnet gennem TDC. Dette skyldes at udbyderne har en meget høj profit på at udbyde TV. Dansk Bredbånds priser ligner de øvrige udbyderes. Dansk Bredbånd kan dog langt fra nå at afskrive investeringen i de 2 år de har bundet os, men mon ikke staten i form af DONG-Energy, der leverer fiberen, har sørget for bliver dækket. Hvordan beboerens udgifter til kommunikation ændrer sig afhænger af vedkommendes behov for kommunikation. Hvis man ikke har noget behov er det er besparelse, da man ikke behøver at tilmelde sig. Hvis man har ADSL, Telefon og Tv bliver der heller ikke nogen væsentlig forskel. For dem der har firmaordning på det hele er det selvfølgelig en række nye udgifter. Der er ingen tvivl om at beboerne betaler en del af udgifterne, så den anden løsning er fortsæt selv at drive et anlæg på ejendommen. Dette vil under normale omstændigheder sikre os den største grad af valgfrihed og dermed de billigste driftsomkostninger, som i dag. Bagsiden af løsningen er at der skal investeres penge her og nu. Beløbet afhænger meget af hvilken løsning der vælges, men vi er på den anden side også i den situation at vi har penge i ejendommen fra salget af loftsarealet. Det tilrådes som ved Dansk Bredbånd løsningen også her at tænke lidt ud i fremtiden når valget skal træffes. Blot må man ikke glemme at et tilvalg her er et fravalg et andet sted, hvor pengene godt kunne bruges. Afstemningspunkter Jeg har nedenfor forsøgt at opliste de 5 valgmuligheder, der skal stemmes om, med nogle af de fordele og ulemper, der er ved løsningerne. Der nævnes en del priser nedenfor i punkterne. Disse er materiale og håndværkerpriser ex. Moms og vil ifølge vores tekniske rådgiver skulle tillægges 25-60%, alt afhængig af omfanget af uforudsete udgifter og det ønskede omfang af professionel rådgivning. Priserne stammer fra referencebyggerier af tilsvarende størrelse kombineret med priser fra en leverandør af antenneanlæg. 1. Det eksisterende anlæg flyttes ned i kælderen og forbindes igen. Bestyrelsens indtryk af beboernes holdning til anlægget er at de er delt i 2 lejre. Dem som værdsætter at vi har så lave udgifter til TV (ca. 1/3 af prisen TDC forlanger), og dem der ønsker sig et nyt, da signalkvaliteten ikke er for god. Fordelen ved denne løsning er at vi bevarer de lave omkostninger til TV som ejendommen har i dag. Derudover er dette scenarie medtaget i kravspecifikationen til AROS Ejendomme og er derved den absolut billigste løsning for ejendommen. 4

5 Ulempen er at vi med denne løsning under alle omstændigheder skal ud og købe et nyt anlæg, som beskrevet nedenfor i punkt 2-4, i løbet af 1-2 år. Dette skyldes at det nuværende anlæg ikke kan klare overgangen til digitalt signal (DR lukker fx for det analoge signal i 2009). Der vil utvivlsomt forekomme driftsforstyrrelser i overgangsperioden. Det er et gammelt anlæg, og vi har ikke kunnet få nogen teknisk kyndige til at tage ansvaret for funktionaliteten når det skilles ad. Derudover kan løsningen generelt ikke anbefales da det er særdeles vanskeligt at servicere kablingen, da den løber på loftet inde i de nye lejligheder. Det er ligeledes den løsning, der vil involvere den længste nedetid på Tv-signalet. Dette skyldes at anlægget lukkes ned og flyttes uden at der er et backupanlæg. Det kan derfor ikke undgås at der vil være en periode uden Tv-signal. Hvor lang perioden bliver afgøres helt af om anlægget fungerer efter flytningen. Derudover vil kablerne på loftet ligge frit i en stor del af byggeperioden, hvorfor det ikke kan garanteres at de ikke bliver beskadiget, med signalforstyrrelser til følge. Alternativet er at vi køber et nyt antenneanlæg og monterer det i kælderen. Disse løsninger er beskrevet i punkt 2-4. Fordelen disse løsninger er uafhængigheden af leverandøren af signalet. Der kan vælges frit efter hvem der billigst på markedet. Desuden har AROS indvilliget i at tilføre det beløb, der er afsat til flytningen af anlægget, til den sum, der skal investeres i det nye anlæg. Nedetiden uden Tv-signal er væsentligt formindsket idet det nye anlæg kan klargøres inden det gamle lukkes ned. Ulempen er at det er den mest omkostningstunge løsning for ejendommen. 2. Der indkøbes et nyt antenneanlæg, der forbindes til de nuværende kabler. Dette repræsenterer en udgift for ejendommen på ca. kr Løsningen kan ikke anbefales på grund af den ringe tilgængelighed til kablerne på loftet i fremtiden. Anlægget kan dog senere omkables fra kælderen. Derudover vil kablerne på loftet ligge frit i en stor del af byggeperioden, hvorfor det ikke kan garanteres, at de ikke bliver beskadiget, med signalforstyrrelser til følge. 3. Der indkøbes et nyt antenneanlæg og omkables. Dette repræsenterer en udgift for ejendommen på ca. kr Dette anlæg vil være forberedt således at der på et senere tidspunkt kan trækkes kabler og udbydes Internet til beboerne. Der er dog tale om almindelige netværkskabler. Der vil blive en periode på et par måneder hvor kablerne ligger frit. I den periode kan det ikke garanteres at kablerne ikke bliver beskadiget, med signalforstyrrelser til følge. Men det vil kun være i ca. 1/3 af ejendommen at kablerne kommer til at ligge frit, og kun i et par måneder i modsætning til løsning 1 og 2. Herefter er de nye kabler klar. 5

6 4. Som punkt 3, men samtidig kables der så beboerne kan modtage Internet. Dette repræsenterer en udgift for ejendommen på ca. kr Nedetid og signalforstyrrelser er som i pkt Tilbuddet fra Dansk Bredbånd hvor de tilbyder at indlægge fiberforbindelse i ejendommen, samt føre fiberkabler til hver lejlighed. Deres krav er 50 % tilslutning i ejendommen i 6 måneder, samt at vi er låst til Dansk Bredbånd som leverandør i 2 år. Nedetiden i tv-signalet på denne løsning, svarer til nedetiden i løsning 3 og 4. Efter endt debat blev forslaget fra Dansk Bredbånd sendt til skriftlig afstemning For Dansk Bredbånds forslag stemte et fordelingstal på 231 imod stemte et fordelingstal på 44 og et fordelingstal på 4 undlod at stemme. Forslaget om at arbejde videre med fiberløsning blev vedtaget. Ad 2. General info om spørgsmål til tagsagen. : Bestyrelsen oplyste følgende: Der mangler lys i kælderen. Kommer i næste uge. Vaskeri er ved at blive etableret, er ca. færdig om 3 uger. Der mangler lidt døre i kælderen. Bliver snart opsat. Ad 3. Afstemning om affaldssituationen. : Der har været gjort opmærksom på affaldssituationen på de sidste par generalforsamlinger, uden at det har haft nogen målbar effekt. Siden sidst er gratisaviserne kommet til, hvilket har været dråben der fik bægeret til at flyde over (selvom aviserne slet ikke hører til i skakterne). Det er nu bydende nødvendigt at der træffes beslutning omkring den fremtidige håndtering af affald på ejendommen. Senest har vi haft problemer med at en rottefamilie er begyndt at fouragere i affaldet, hvilket kun har gjort situationen helt umuligt da de ødelægger poserne. Rotteproblemet er meldt til kommunen og skal nok blive afhjulpet. Der er to mulige løsninger. 1. Bestyrelsen arbejder målrettet på at få skakterne lukket permanent. Skakterne vil blive boltet til og fjernet den dag, det besluttes at istandsætte opgangene. 6

7 Det forlyder at myndighederne er tøvende med at tillade den slags lukninger, men det er lykkedes i nogle ejendomme, så det skal det også kunne her. For at mindske generne for beboerne, vil det være oplagt at lave flere mindre skraldeøer i gården, således at beboerne har kortest mulig distance når de skal ned med affald. Dette vil i så fald blive en del af reetableringen af gården efter byggeriet. Skulle det mod forventning være umuligt at opnå lukningstilladelse vil mulighed 2. automatisk træde i kraft. 2. Affaldsforholdene på ejendommen udbedres således at Mikkels arbejdsplads er arbejdsmiljøgodkendt. Dette repræsenterer en udgift på i omegnen af kr og inkluderer at: Affaldsskakterne udvides i bunden således at der kan stå spande på hjul Trappeskakterne renoveres og udbygges med en eller to ramper, samt en lift Trappeskakterne (undtaget den ved Ourøgade 23-25) vil under alle omstændigheder skulle renoveres, da de er i en sørgelig forfatning og samtidig er skyld i at der trænger vand ind i de nyrenoverede opbevaringsrum under gården ved Skt. Kjeldsgade. Udover engangsudgiften er der en løbende driftsomkostning til øget tømningsfrekvens fra R98 side, for at undgå at hele gården optages af affaldsspande. Ligeledes er der en ny løbende udgift til tømning af spandene i weekenden. Efter en livlig debat hvor bestyrelsen svarede på spørgsmål blev det mest vidtgående forslag, nemlig nr. 2 sendt til skriftlig afstemning. For forslaget stemte et fordelingstal på 128, imod stemte et fordelingstal på 119 og et fordelingstal på 16 stemte blankt. Da der var beboere der havde forladt generalforsamlingen, var det kun et fordelingstal på 263 de havde stemt. Forslag 2 var herefter vedtaget. Ad 5. Afstemning om kontant deludbetaling af forventet indkommet beløb i fobindelse med salg af loftsarealet. : Bestyrelsen foreslår, at en del af provenuet, der kommer ind fra salg af tagarealet, udbetales til ejerne, således at der forventeligt senest sommeren 2007 udbetales kr ,00 pr. fordelingstal, svarende til kr ,00 for en lejlighed med fordelingstal 4. Der blev spurgt til hvordan beskatningen af beløbet er. 7

8 Det blev oplyst, at det er meget forskelligt om det er privat køb eller et firma der har købt lejligheden. Der blev spurgt om der nu var penge tilbage til renovering af opgange m.m. Det kunne bestyrelsen oplyse at der er og at der på et senere tidspunkt vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor der skal bestemmes hvilke renoveringsarbejder der skal iværksættes. Pengene til denne ekstraordinære udbetaling trækkes fra de kr ,00 som Aros betaler for tagarealet. Ved skriftlig afstemning stemte et fordelingstal på 194 for forslaget og et fordelingstal på 12 stemte imod og et fordelingstal på 4 stemte blankt. Forslaget om udbetaling af kr ,00 pr. fordelingstal var herefter vedtaget. Generalforsamlingen slut kl. 21:30. Som dirigent Bestyrelsen: Christian André Bisgaard 8

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere