HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?"

Transkript

1 HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? MÅLGRUPPE & AFSENDER I PORTALER FOR UDDANNELSESSEKTOREN I DANMARK & STORBRITANNIEN Sanya Gertsen Pedersen, årskort Århus, den Speciale i Informationsvidenskab Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Vejleder: lektor Jørgen Bang

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE ABSTRACT IN ENGLISH... i FORORD...iii DEL I INTRODUKTION TIL NATIONALE LÆRINGSNET & LÆRINGSPORTALER 1 1 HVORFOR NATIONALE LÆRINGSNET & LÆRINGSPORTALER? IKT, Informationssamfundet og uddannelsessektoren Et speciale om nationale læringsnet & læringsportaler En komparativ analyse af en dansk og britisk indsats Problemformulering Specialets opbygning TO NATIONALE LÆRINGSNET & TO LÆRINGSPORTALER Baggrunden for et nationalt læringsnet... 6 Dybkjær-rapporten og Sektornet 6 National Grid for Learning Nationale læringsnet med initiativer omkring adgang, indhold og brug af IKT i uddannelsessektoren... 8 Tre ben 8 Tre bølger Præsentation af to læringsportaler...10 Hvad er en portal? 10 Storbritanniens National Grid for Learning og The Grid 10 EMU og tilknyttede indholdstjenester i Danmark En læringsportal i forhold til et nationalt læringsnet...17 The Grid, som toppen af et isbjerg 17 EMU med undervisningsrelevant indhold 18 Hvad er forholdet mellem nationale læringsnet og læringsportaler? 19 Hvad er en læringsportal? 19 3 EPISTEMOLOGISK TILGANG Science-Technology-Society Studies Sociale verdener, heterogenitet og multiple medlemskaber Det problematiske i grupperinger og klassificeringer Samme objekt, men flere betydninger og brug Fokus på aktører i læringsportalerne METODOLOGI, METODE & EMPIRI Metodologiske overvejelser Metode & empiri...28 HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL II - AKTØRER I NATIONALE LÆRINGSPORTALER 30 5 HVEM ER MÅLGRUPPE? Målgruppeanalyse Hvem er målgruppe for et nationalt læringsnet? Forholdet mellem målgruppen og brugerne af læringsportalerne Det traditionelle uddannelsesforløb...35 Fokus på læring eller undervisning? 35 Uddannelsessektoren som arbejdsplads 36 Institution og niveau i uddannelsesforløb Livslang læring Alternative aktører Hvem er lukket ude fra læringsportalerne? Den fremtidige udvikling Sociale verdener i læringsportalerne en opsummering HVEM ER AFSENDER? Hvem udvikler læringsportalerne?...48 UNI-C står bag udviklingen af den danske EMU 49 Becta administrerer the Grid Hvem henvises der til?...52 Undervisningsministeriet, andre offentlige institutioner og projekter 52 Udbydere af uddannelse og undervisning 54 Udbydere af undervisningsmateriale eller læringsmateriale? 55 NGO ere, interesseorganisationer og lobbyister 56 Medieaktører 57 Sælgere af undervisningsmateriale, undervisning og andet 58 Brugeren som indholdsleverandør 60 I læringsportalerne henvises der til - en opsummering Indhold udviklet direkte til læringsportalerne af andre...63 Partnerskaber 63 Udlicitering Hvorfor involvere sig i en læringsportal? en opsummering...66 Udvikling af a real public-private partnership i Storbritannien 66 En modning af det danske marked 67 Læringsportalerne, som støtte til erhvervslivet eller til uddannelsesinstitutionerne? 69 7 HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? Modtager og afsenders gensidige afhængighed i læringsportalerne En læringsportal for alle, for de få eller for særlige relationer?...72 HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

4 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL III - HVIS INFORMATIONSSAMFUNDET ER MÅLET, ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER SÅ VEJEN? 75 8 LÆRINGSPORTALER I FORHOLD TIL LÆRING, DANNELSE OG UDDANNELSE I MODERNITETEN Uddannelsesinstitutioner som ekspertsystemer i sen-moderniteten...78 Læringsportaler for eksperter og uddannelsesinstitutionerne Viden er varen i det postindustrielle informationssamfund...81 Læringsportaler, som en markedsplads for læring og uddannelse Hvilke læringsaktører og relationer skal understøttes i netværkssamfundet?...85 En læringsportal som lærings-netværk i netværkssamfundet Hvilken samfundsmodel understøtter læringsportalerne en opsummering ER EN NATIONAL LÆRINGSPORTAL KUN NATIONAL? Hvordan forholder de nationale læringsportaler sig til det lokale og globale? Det nationale i en globaliseret verden Det nationale i nationale læringsportaler...91 Fokus på national identitet eller kvalificering til globaliseret arbejdsmarked? 91 Henvisning eller netværk mellem afsenderne? Det globale i nationale læringsportaler...94 En national læringsportal støtter internationalt samarbejde 94 og positionerer nationen selv 95 på ekspanderende markeder Nej, nationale læringsportaler er ikke kun nationale, men må forholde sig aktivt til omverdenen en opsummering HVILKEN LÆRINGSPORTAL ER BEDST? Den danske læringsportal for IKT i undervisningen Den britiske læringsportal for udvikling af uddannelsesmarkedet Læringsportaler for uddannelsessektoren KONKLUSION Hvad er forholdet mellem nationale læringsnet og læringsportaler? Hvem er nationale læringsportaler for? Hvis informationssamfundet er målet, er nationale læringsportaler så vejen? HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 12 LITTERATURLISTE & HENVISNINGER BILAG A B C D E F G H I Projektplan for FoU Nasjonalt Læringsnett Ordliste med forkortelser Oversigt over den britiske læringsportal: The Grid Sitemap for den britiske læringsportal: The Grid Oversigt over den danske læringsportal: EMU Sitemap for den danske læringsportal: EMU Oversigt over målgruppe og afsender i den britiske læringsportal: The Grid Oversigt over målgruppe og afsender i den danske læringsportal: EMU Oversigt over interviews og interviewpersoner APPENDIKS AA Utredning: 3 veje for nationalt læringsnet BB Rapport: Hvem er nationale læringsportaler for? Spørgsmål til et norsk nationalt læringsnet ud fra en analyse af den danske EMU og britiske The Grid HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

6 ABSTRACT IN ENGLISH ABSTRACT IN ENGLISH Master s Thesis at Informationsvidenskab, Institut for Informations- og Medievidenskab, University of Aarhus, Written by: Sanya Gertsen Pedersen, student no WHO ARE NATIONAL PORTALS FOR LEARNING FOR? TARGET GROUPS AND CREATORS OF PORTALS FOR THE EDUCATIONAL SECTOR IN DENMARK AND GREAT BRITAIN This thesis investigates national networks for the educational sector in the form of portals for learning. Portals for learning are portals on the Internet where the focal points are learning and education. In the analysis initiatives from Denmark and Great Britain have been compared. From Denmark the portal EMU and from Great Britain the portal The Grid has been analysed. The starting point of this work is a Norwegian project. In Norway the Ministry for Education and Research is considering developing a network for learning. This thesis is part of a research project to uncover what such an initiative might encompass. In relation to this thesis a report has been written for the Norwegian Ministry for Education and Research which presents a range of opportunities in the form of questions that may be considered in the design of the Norwegian network for learning. The approach to this study is founded in the field of Science-Technology Studies (STS). STS rejects the idea of a rational and ultimate design, and design is viewed as something that takes form by negotiation between the actors and interests involved. An investigation of the actors and interests involved in and supported by the portals for learning is therefore relevant, and has been undertaken. The thesis examines which clusters of actors have been considered target groups and who actually utilises the portals for learning, which organisation has developed the portal for learning and what sites are being linked to from the portal. With STS as the vantage point the educational sector is very broad and open, and contains many different actors with different roles and interests. Compared to STS, however, the numbers and types of actors and interests involved in the two portals for learning investigated are limited. This is compared and discussed. As a result of this process different elements have become poignant. A distinction between networks for learning and portals for learning has been made. Networks for learning comprises the national initiatives for both access, content and practice in regard to ICT in the educational sector. In both Denmark and Great Britain major initiatives have been taken in these fields. In relation to this portals for learning have been developed. The relationship between the networks for learning and the portals for learning are however very different. Whereas the portal in Denmark links to content WHO ARE NATIONAL PORTALS FOR LEARNING FOR? - Page i

7 ABSTRACT IN ENGLISH for use of ICT in the teaching situation, the portal in Great Britain links to initiatives which are part of the network for learning and other sites on the web for learning and education in general. From this it becomes evident that the two portals for learning support very different actors and interests. Regarding the question: Who are national portals for learning for the answers are different in the Danish and the British model. In the Danish portal the focus is on students and teachers in primary and secondary school. The British portal has the learner, the education, lifelong learning services and the industry in focus. From this arise the range of actors and interests that a portal for learning may involve. A learning portal can respectively support the learner and the teaching situation, but also the professional actors with pedagogical, guiding, administrative or technical functions, as well as actors with other relationships to the learner, such as parents or employers. The level may be from primary education to learning in a lifelong perspective. The portals link to sites with various types of content. Some central types are: projects, educational institutions, teaching and learning resources, but here, importantly, there is a difference in how they are being angled. Projects and resources in Denmark are targeted towards actors involved in a teaching situation in ministerially certified educational institutions, whereas the British portal for learning links to projects and resources both for learners not involved in an educational institution as well as the educational institutions as such. The combination of the portal users and the links have shown other differences. Both portals are initiated by the ministries responsible for education and developed by organisations under their responsibility, but whereas the focus in Denmark is solely on assisting education in ministerially certified institutions, the British portal also seeks to integrate the interests of the industry related to the educational sector. Hereby it becomes not just a question of learning, but the industry and their commercial interests must also be supported. This is a challenge which the Danish portal does not take upon itself. What, then, does all this say about the portals for learning and what view on learning they represent? In this thesis, this is related to three different views on modern society and the role of the educational sector herein. The views of Anthony Giddens on late modernity and the role of expert systems are presented, as well as ideas about the Information Society, and Manuel Castells Network Society analysis. Whereas the Danish initiative sustains the educational institutions in the information society, the British have developed a portal where learning is viewed rather as a commodity, - the different actors and interest in the educational sector meeting as if at a market place. This thesis does, in accordance with the tradition of STS, not come up with a best portal for learning, but by presenting and analysing the range of actors, interest and values such portals are based on it creates a basis for reflection in regard to the Norwegian project. DK- Aarhus, Februay 14 th, 2002 WHO ARE NATIONAL PORTALS FOR LEARNING FOR? - Page ii

8 FORORD FORORD Dette speciale er derfor knyttet til projektet FoU for nasjonalt læringsnett i Norge. Dette har en forhistorie. Jeg var i efteråret 2000 tilknyttet forskningscenteret InterMedia ved Universitetet i Oslo (Intermedia) og blev der involveret i en udredning omkring internationale initiativer for netværk til uddannelsessektoren. Mit arbejde mundede ud i en utredning, hvor jeg beskrev 3 veje for nationale læringsnet (Appendiks AA). Efter dette blev der vist interesse for, at jeg fortsatte kontakten, og da emnet havde vist sig interessant, sagde jeg ja. Herudfra har jeg deltaget i udarbejdelsen af projektbeskrivelse for FoU indsatsen og defineret mit projekt, som en del af dette (bilag A). Projektleder har været Ann-Elin Bakken, og der har endvidere været tilknyttet 2 nyuddannede mediestuderende fra Universitetet i Oslo, samt planlagt samarbejde med Universitetet i Bergen. Med denne projektgruppe har der været en ramme for dialog, samt finansiel støtte til udgifter i forbindelse med projektet. Endvidere har jeg været tilknyttet det norske forsknings- og kompetencenetværk for IT i Utdanningen og deres gruppe af studerende, der skriver speciale indenfor IKT og uddannelse (ITU/ Hovedfag). Med et projekt som er del af en offentlig indsats, har jeg lagt vægt på at synliggøre projektet og undervejs præsenteret projektet i forskellige fora. Ved InterMedias åbning i januar 2001 blev indsatsen for norsk nationalt læringsnet præsenteret i InterMedias projektrum. Til Faglig Dag ved Pædagogisk fakultet, Universitetet i Oslo holdt jeg oplæg om det nationale læringsnet og havde endvidere en workshop, samt deltog i en paneldebat. På ITU konferencen Whats Next 2001 (ITU/ Whats Next) kunne jeg sammen med andre specialestuderende præsentere nogle foreløbige resultater fra mit projekt. Dette har udfordret og inspireret mit arbejde. Endvidere har jeg ved hjælp af støtte fra projektet kunnet deltage i konferencer i forløbet. Særligt har konferencen WCCE 2001 (WCCE) i København i august været en stor inspiration. I forbindelse med specialet er der udviklet et websted, hvor specialet og relaterede dokumenter kan findes digitalt. Herfra kan man endvidere nemt gå til websteder der henvises til i specialet. Websteder findes på: Tilknytningen til projektgruppen har givet mig gode arbejdsforhold, og jeg er tilfreds med mit projektforløb. Efter afslutningen af dette speciale overtager jeg jobbet som projektleder på FoU-projektet. Det er en stor udfordring, som jeg ser meget frem til. Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke InterMedia, for at have vist mig tillid i dette samarbejde, det norske Utdannings- og Forskningsdepartement for at have støttet projektet, samt deltagerne i projektgruppen. Endvidere sender jeg en særlig tak til mine venner, der har læst og kommenteret udkast af specialet, og frokostklubben af specialestuderende på IMV, der har holdt humøret oppe under arbejdet. Sanya Gertsen Pedersen, Århus, den 14. februar HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? - Side iii

9 KAPITEL 1 - HVORFOR 'NATIONALE LÆRINGSNET' OG 'LÆRINGSPORTALER'? DEL I INTRODUKTION TIL NATIONALE LÆRINGSNET & LÆRINGSPORTALER 1 HVORFOR NATIONALE LÆRINGSNET & LÆRINGSPORTALER? Nationale læringsnet og læringsportaler er emnet for dette speciale. Et nationalt læringsnet er en national satsning, der har fokus på læring, og som er funderet i netværksteknologien i form af informations- og kommunikationsteknologi (herefter IKT 1 ). Relateret til nationale læringsnet er der udviklet portaler på internet for uddannelsessektoren. Dette er læringsportaler. Nationale læringsnet og læringsportaler bygger på de muligheder som IKT tilbyder, og da disse indsatser tager udgangspunkt i et offentligt initiativ, står nationale strategier centralt i dette speciale. Ligeledes er læring og uddannelsers rolle i samfundet centrale emner. 1.1 IKT, INFORMATIONSSAMFUNDET OG UDDANNELSESSEKTOREN Der er en rivende udvikling i gang omkring IKT, der medfører større strukturelle forandringer. Den teknologiske udvikling påvirker samfundet på mangfoldige måder. På alle niveauer i samfundet integreres IKT. Strukturerne tilpasses de nye muligheder, og en ny samfundsorden er under udvikling. Forholdet mellem tid og sted udfordres, økonomien globaliseres, og nationalstaten får en ny rolle. Kulturelt, kollektivt og individuelt udvikles nye former for organisering og identitet. Arbejdsorganiseringen og arbejdsmarkedet er i forandring (Castells, 1997). I denne udvikling har læring og uddannelse fået en central placering. Det danske undervisningsministerium skriver: Danmarks omstilling til informationssamfundet har bl.a. medført, at viden er ved at blive en af landets strategisk vigtigste ressourcer, mens læring bliver den vigtigste proces for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. (UVM, 1998:14). Viden og læring er kompetencer der efterspørges i den nye samfundsorden, som ofte kaldes informationssamfundet. For at sikre udnyttelsen af de nye muligheder er læring og uddannelse vigtigt. Her stilles der krav om fleksibilitet og læringsevne både for individer, organisationer og nationalt. Gennem læring og uddannelse gøres individet i stand til at klare omstillingen til informationssamfundet. I denne udvikling indtager IKT en vigtig rolle. Hvor IKT og uddannelse tidligere var adskilte verdener, er disse nu tæt forbundet. Englænderne har taget skridtet fuldt ud og har fået en Minister of Learning and Technology. Med internettet får skolerne utrolige muligheder, men også problemer. Dette kan beskrives således: Accessing on-line ressources through the Internet can save time for teachers and learners and provide 1 Oversigt over benyttede forkortelser er vedlagt som bilag B Ordliste med forkortelser. HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? - Side 1

10 KAPITEL 1 - HVORFOR 'NATIONALE LÆRINGSNET' OG 'LÆRINGSPORTALER'? them with new and interactive resources not available elsewhere. However, the Internet is a complex, vast and inefficient environment with no quality control. (Becta, 2000a). Men selvom uddannelse, læring og IKT får en vigtig rolle i den nye samfundsorden, så medfører det også store udfordringer til uddannelsessektoren: If society is to be a learning society then the formal institutions of education need radical change to prevent them enclosing learning, separating IT off artificially from the everyday processes of living, and defining the constituency of education too narrowly (Ranson, 1998:5). Med fokus på læring bliver informationssamfundet til et læringssamfund. I læringssamfundet er fokus på, at læring ikke kan afgrænses fra samfundet. Det er ikke bare for de unge, men for alle og gennem hele livet. Uddannelsessektoren skal nu mere direkte forholde sig til uddannelse som en livslang proces. Læringssamfundet (eller informationssamfundet) kræver en åben og fleksibel tilgang til læring og uddannelse, hvilket kræver en gentænkning af de nuværende strukturer. Der vil ikke være et fast indgangs- og udgangstidspunkt for involvering i læring og uddannelse, men dette vil finde sted i et kontinuerligt forløb igennem hele livet (EU, 1995). Læring og uddannelse vil få en mere fleksibel og uformel karakter, og til formel uddannelse vil der stilles større krav om relevans (Ranson, 1998). Den centrale udfordring er fleksibilitet, der tager hensyn til de forskellige krav og ønsker læringssamfundet/ informationssamfundet og befolkningen kan have. Dette speciale ser på, hvordan uddannelsessektoren forholder sig til udfordringerne fra informations- og læringssamfundet, og hvordan IKT og netværk indgår i mødet med denne udfordring. 1.2 ET SPECIALE OM NATIONALE LÆRINGSNET & LÆRINGSPORTALER I Norge er der planer om at udvikle et nationalt læringsnet - et netværk for uddannelsessektoren. Et nationalt læringsnet skal være en infrastruktur for læring i kundskabssamfundet (Ness, 2001a). Det nationale læringsnet er et tiltag fra det norske Utdannings- og Forskningsdepartement (herefter UFD) 2 og fra Nærings- og handelsdepartementet. Et nationalt læringsnet er et centralt projekt i planen IKT i norsk utdanning: Plan (KUF, 1999). I efteråret 2000 blev der fra KUF igangsat et forarbejde til at udrede grundlaget for et statsligt engagement i et nationalt læringsnet (Ness, 2000). Jeg var involveret i den første del af projektet. I forbindelse med den videre udvikling af et nationalt læringsnet i Norge er der tilknyttet et forsknings- og udviklingsprojekt (herefter FoU), som skal give indspil til de problemstillinger, som et nationalt læringsnet står overfor (bilag A). Mit specialearbejde er knyttet til dette projekt (punkt C). 2 Det må noteres, at UFD skiftede navn per 1. Januar 2002 fra Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet (KUF). Det tidligere navn indgår i henvisninger fra før navneskiftet. HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? - Side 2

11 KAPITEL 1 - HVORFOR 'NATIONALE LÆRINGSNET' OG 'LÆRINGSPORTALER'? Norge sætter dog ikke et nationalt læringsnet på dagsordenen, fordi der ikke er IKT i uddannelsessektoren i Norge, men fordi, som tidligere afdelingsdirektør i KUF noterer, at indsatsen har været for lidt koordineret og der er udviklet tjenester og ressourcer, som ikke hænger sammen (Ødegaard til Jørgensen, 2000). Derfor ønskes et nationale læringsnet, som kan forbinde de forskellige aktiviteter. I handlingsplanen står der: Der er behov for et samlet nasjonalt læringsnett som gir en enhetlig tilgang til informasjon og læringsressurser og hvor ulike enkeltaktører kan finne sin plass og samarbeide (KUF, 1999). Dette læses dog forskelligt. På den ene side beskriver rådgiver for KUF, Bjørn Ness, i sin rapport (Ness, 2001a), et nationalt læringsnet som en grundlæggende arena for læringsaktiviteter. Denne arena skal bygge på udviklingen af en fælles infrastruktur (net, maskiner og grundtjenester), mellemvare (fælles funktioner, der gør netbaserede tjenester tilgængelige for identificerbare aktører i kontrollerede omgivelser) og et udviklingsmiljø (tilrettelægge for udvikling, vedligeholdelse og distribuering af netbaserede læringsressourcer). Herudover må der organiseres drift- vedligehold- og støttetjenester knyttet til disse elementer. På den anden side omtales læringsnettet som en portal for uddannelsessektoren. Tidligere afdelingsdirektøren i KUF siger om nationalt læringsnet: Vi vil skape en nasjonal portal for alle utdanningsnivåene. Det skal være et informasjons- og ressurssenter, med læremidler, kurstilbud og bibliotekstjenester. Nettstedet skal også bli en plattform for internasjonale satsninger (Ødegaard til Jørgensen, 2000). Der kan her iagttages en uklarhed i den norske indsats. Et nationalt læringsnet kan indeholde to forskellige elementer. For det første er et nationalt læringsnet en koordineret national indsats omkring IKT i uddannelsessektoren. For det andet er det en offentlig og national portal på internet, der er målrettet uddannelsessektoren. Dette vil afgrænset blive kaldt en læringsportal. Hvordan og hvorledes disse to elementer forholder sig til hinanden og til uddannelsessektoren vil jeg undersøge i dette speciale. 1.3 EN KOMPARATIV ANALYSE AF EN DANSK OG BRITISK INDSATS I flere lande er der store nationale indsatser og spændende initiativer omkring nationale læringsnet. Dette kan eksempelvis iagttages i Danmark, Sverige, Nederlandene, Storbritannien, Canada og Australien (Ness, 2001b). Disse initiativer har hver især forskellige styrker og svagheder ud fra deres respektive tilgange og visioner. I forbindelse med arbejdet med udredningen i efteråret 2000 fokuserede jeg på tre landes initiativer omkring nationale netværk for uddannelsessektoren (appendiks AA). Den norske beslutning om at udvikle et nationalt læringsnet sker efter, at andre lande har udviklet nationale indsatser, hvilket giver det en god mulighed for at undersøge og diskutere disse erfaringer som inspiration for en norsk satsning. HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? - Side 3

12 KAPITEL 1 - HVORFOR 'NATIONALE LÆRINGSNET' OG 'LÆRINGSPORTALER'? Ud fra de mange indsatser er Storbritannien 3 og Danmark valgt ud. Disse to lande er ikke valgt tilfældigt. De repræsenterer to forskellige modeller, som jeg ønsker at præsentere og diskutere i forhold til hinanden. Endvidere er der i begge lande udviklet nationale portaler for uddannelsessektoren. I Danmark er der udviklet EMU, som Elektronisk Mødested for undervisningsverdenen (EMU) 4 og i Storbritannien har de The Grid (Grid), som er en del af The National Grid for Learning. Den danske og britiske indsats er begge store og ambitiøse. Briterne fremhæver om sig selv i forhold til andre G7-landene at We have the most comprehensive ICT curriculum training for teachers, we provide wide access to Internet and networked computing and we are unique in our offering of ICT skills entitlement across all levels of schooling (G7, 2001:3). Briterne har endvidere med 2 1/2 mill. registrerede hits om ugen den største portal for læring og uddannelse i Europa (Wills, 2001). I Danmark har man også gjort en stor indsats omkring indførelsen og brugen af IKT i uddannelsessektoren. Danmark var et af de første lande, der gik i gang med udviklingen af et nationalt læringsnet (Lieberg og Morgen, 1998). Det danske netværk for uddannelsessektoren Sektornet - er et af verdens største lukkede netværk (WAN-netværk) og det danske mail- og konferencesystem for uddannelsessektoren SkoleKom - har over brugere og on-line konferencer (SkoleKom). Herudfra har jeg fundet det interessant at lave en komparativ analyse af disse to indsatser. På trods af, at læringsnettene og læringsportalerne er centrale indsatser i de nationale initiativer omkring IKT i uddannelsessektoren, har jeg ikke kunne finde andre studier og analyser af dette emne. Min analyse er hermed et første forsøg på at tilgå dette emne videnskabeligt. 1.4 PROBLEMFORMULERING Med afsæt i de foregående afsnit er dette speciales emne nationale læringsnet og portaler for uddannelsessektoren; det primære fokus er dog på læringsportalerne. I en undersøgelse af dette emne vil jeg sammenligne den danske og britiske indsats ud fra fire spørgsmål. For det første vil jeg undersøge: Hvad er forholdet mellem nationale læringsnet og læringsportaler? I den norske indsats kan der iagttages en uklarhed, hvor jeg vil undersøge hvilket forhold der er mellem disse to elementer i den danske og britiske indsats. Med dette speciales fokus på læringsportaler uddybes dette punkt endvidere med spørgsmålet: Hvad er en læringsportal? For det andet spørger jeg: Hvem er nationale læringsportaler for? Dette spørgsmål er arbejdets hovedspørgsmål, samt specialets titel. Ud fra en empirisk analyse og sammenligning af en dansk og britisk portal for uddannelsessektoren ønskes det undersøgt og diskuteret, hvem nationale læringsportaler kan være for. 3 Det forenede kongerige af Storbritanien og Nordirland forkortes til Storbritanien. HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? - Side 4

13 KAPITEL 1 - HVORFOR 'NATIONALE LÆRINGSNET' OG 'LÆRINGSPORTALER'? Endelig, for det tredje, udfordres uddannelsessektoren jævnfør afsnit 1.1 af informations- og læringssamfundet. Her vil jeg forholde resultaterne fra første og andet spørgsmål til samfundsudviklingen og uddannelsessektorens rolle i denne og spørge: Hvis informationssamfundet er målet, er nationale læringsportaler så vejen? Første og andet spørgsmål funderes i en empirisk undersøgelse på mikroniveau, mens det tredje spørgsmål vil placere tendenserne i et makroperspektiv. I analyserne vil den norske indsats ikke blive inddraget, da den ikke eksisterer endnu. I relation til dette speciales emne er det endvidere relevant at analysere indholdet i læringsportalerne, brugen af dette, samt designprocessen, der ligger bag udviklingen af læringsportalerne. Dette er alle aspekter, som har indgået i specialet i tidligere faser af arbejdet, men som af pladshensyn er udgået. I andre dele af FoU-projektet er relaterede emner dog undersøgt, såsom pædagogisk innovation i forhold til brug af en læringsportal (bilag A:del A) og brugen af nye medier i en læringskontekst (ibid:del B). 1.5 SPECIALETS OPBYGNING Ud fra spørgsmålene i problemformuleringen falder specialet i 3 dele. I del I vil de nationale indsatser og rammerne for mit arbejde blive introduceret. Her indeholder næste kapitel, kapitel 2, en præsentation af baggrunden for de nationale indsatser, de nationale læringsnet og læringsportalerne i Danmark og Storbritannien. Dette vil indledningsvis sætte rammerne for de første spørgsmål: Hvad er forholdet mellem nationale læringsnet og læringsportaler? og Hvad er en læringsportal?, som dog ud fra det epistemologiske udgangspunkt, der introduceres til i kapitel 3, uddybes i en videre analyse af læringsportalerne i del II. I kapitel 3 fokuseres problemformuleringen i forhold til de epistemologiske overvejelser. Kapitel 4 indeholder de metodologiske overvejelser, metode og empiriindsamling, som en sådan analyse kræver. I del I har jeg søgt at placere kapitlerne i en 'logisk' rækkefølge. Først præsenteres emnet bredt, hvorefter det ud fra en teoretisk tilgang afgrænses og vinkles for en fokusering af problemformuleringen. Til sidst præsenteres de metodologiske problemstillinger en sådan tilgang og arbejde skaber, samt den empiri der endeligt er blevet indsamlet. Jeg er bevidst, at dette ikke er den vanlige struktureringform, men håber, at læseren vil kunne følge mig i denne afgrænsnings- og fokuseringsproces. Specialets anden del (Del II) indeholder en analyse, der afsøger spørgsmålet Hvem er nationale læringsportaler for?, ud fra en empirisk analyse af to portaler for uddannelsessektoren. I kapitel 5 vil målgruppen og brugerne af læringsportalerne blive undersøgt og sammenlignet og i kapitel 6 afsender i læringsportalerne. Kapitel 7 forholder resultaterne fra kapitel 5 og 6 til hinanden. I sidste del af specialet (del III) vil jeg diskutere mine fund i forhold til det sidste spørgsmål. I kapitel 8 præsenteres tre forskellige tilgange til samfundsudviklingen og 4 Henvisninger til websteder findes i kapitel 12 'Litteraturliste og henvisninger' HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? - Side 5

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

95% målsætningen og uddannelsesvejledning Antal anslag: 113623

95% målsætningen og uddannelsesvejledning Antal anslag: 113623 Master of Public Governance (MPG) Mastermodul Vejleder: Peter Skærbæk 95% målsætningen og uddannelsesvejledning Antal anslag: 113623 Det er en historisk succes, at 85% af en ungdomsårgang får en uddannelse.

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne Et multiple-case studie

Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne Et multiple-case studie P H. D. - A F H A N D L I N G I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G B I O M E K A N I K D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Læring, praksis

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship Masterafhandling Lise Bisballe, Esben Hulgård & Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

FKnet FRA FUCK-NET TIL VIDENDELING

FKnet FRA FUCK-NET TIL VIDENDELING FKnet FRA FUCK-NET TIL VIDENDELING Videndeling og intranet i Frederiksberg Kommune Stine Yde Martin Vith Birgitte Bjerre Lene Rosenberg Pedersen Tanja Ballhorn Provstgaard Vejleder: Karsten Pedersen MASTER

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC.

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projektrapport af: Jonas Rømer (jroemer@ruc.dk). Vejledere: Thomas Theis

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET

UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET - skitser til en psykologisk diskussion af DUA og udvikling igennem arbejdsplads forandringer Ph.d. afhandling af Cand. Psych. Christel Arendt Nielsen Vejleder

Læs mere

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001 English summary This thesis is about corporate communication, and empirical data was gathered at my work place, DI Confederation of Danish Industry. I have focused on my colleagues in the web team, and

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Bredbånds betydning for den regionale udvikling

Bredbånds betydning for den regionale udvikling FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bredbånds betydning for den regionale udvikling Jean-Paul Péronard & Flemming Just Danish Institute of Rural Research and Development (IFUL)

Læs mere

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Integreret speciale i fagene Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Af: Evguenia Klementieva Vejledere: Charlotte Højholt

Læs mere