MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03"

Transkript

1 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18

2 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles gratis til rådighed for turneringsarrangører og klubber under Dansk Tennis Forbund. Programmet er primært udviklet til brug ved pointgivende turneringer med deltagelse af licensspillere, hvor den indbyggede funktionalitet letter arbejdet med indtastning af tilmeldte spillere og ikke mindst registrering af resultater til DTF s computerrangliste. TAP er et administrativt værktøj, og før man begynder at arbejde med programmet og afvikling af turneringer, er det en forudsætning at have sat sig grundigt ind i DTF s turneringsregler. Disse findes på under menupunktet Turnering og Regelbog Såfremt man har spørgsmål til installation eller anvendelse af programmet, kan DTF s turneringsafdeling kontaktes enten på tlf eller via på Installation Download Turneringsafviklingsprogrammet Turneringsafviklingsprogrammet (TAP) kan downloades fra Dansk Tennis Forbunds hjemmeside Vælg menupunktet Download og Turneringsafvikling. På denne side kan både programmet, opdateringer og den tilhørende manual downloades. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 2 af 18

3 For at downloade programmet, klikkes på TAP ver. 3.01, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Klik på Gem og vælg en mappe. Opret f.eks. en mappe med navnet TAP i dokument-mappen. Programmet er nu downloadet i den valgfrie mappen. Gentag proceduren for at downloade opdateringerne. Både program og opdateringer er komprimeret. Inden installation kan foretages skal disse filer udpakkes. Sædvanligvis kan zip-filerne udpakkes ved at dobbeltklikke på dem, hvorefter den tilhørende exe-fil viser sig i mappen. Volder dette problemer kan nærmere anvisninger findes i appendiks 1. I forbindelse med udpakningen skal kodeordet tennis angives. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 3 af 18

4 Installation af programmet Installation af programmet sker ved at dobbeltklikke på filen Install Turneringsafvikling301.exe. Afhængigt af Windows versionen og sikkerhedsindstillingerne, kan nedenstående skærmbillede fremkomme. Klik på Kør for at fortsætte installationen. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 4 af 18

5 Placeringen af programmet foreslås til C:\Programmer\Turneringsafvikling. Det anbefales at benytte denne standardindstilling. Klik på Start for at fortsætte installationen. Når installationen er afsluttet korrekt fremkommer følgende skærmbillede. I mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling findes nu både program og databasen tap.mdb med turneringsoplysningerne. Menupunktet til at starte Turneringsafviklingsprogrammet findes i Windows menuen. Installation af programopdateringer Alle programopdateringer, der findes på DTF s hjemmeside skal installeres. Først installeres Updates ver. 3.02, og herefter de efterfølgende opdateringer i rækkefølge. Installation af programopdateringen sker ved at dobbeltklikke på filen Update Turneringsafvikling302.exe. Herefter følges samme procedure som ved installation af selve turneringsafviklingsprogrammet. Gentag proceduren med de øvrige programopdateringer. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 5 af 18

6 Udsendt materiale fra DTF Turneringsarrangører under DTF s Sommer og Vinter Tour vil efter udløb af tilmeldingsfristen til en given turnering modtage materiale med oplysninger om turneringen. Materialet udsendes elektronisk med . I den modtagne findes tap.zip vedhæftet. Filen er komprimeret af sikkerhedsmæssige årsager. Inden filen kan benyttes skal den gemmes og pakkes ud. Fremgangsmåden, som er beskrevet nedenfor, kan variere lidt alt efter hvilket program der anvendes. Den udpakkede fil hedder tap.mdb, og skal placeres i mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling, hvori selve programmet (Turneringsafvikling.exe) er gemt, og overskriver således den eksisterende tap.mdb-fil. Husk derfor at omdøbe eller sikkerhedskopiere den tidligere tap.mdb. I den tilsendte fil er turneringsoplysninger samt deltagende spillere indtastet. Efter at tap.mdb-filen er gemt åbnes TAP som nævnt på side 6 og ikke tap.mdb. Du kan herefter gå videre til punkt C i manualen, da pkt. A og B er udført af DTF. Ønsker du imidlertid at ændre på turneringen, rækker og/eller spillere skal du følge manualen. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 6 af 18

7 Planlægning af turnering Når TAP er åbnet er der en menu øverst på skærmbilledet. I denne menu arbejdes der principielt fra venstre mod højre, når en turnering skal planlægges og afvikles. A. Oprette turneringer - Klik på Turnering i menuen øverst i skærmbilledet. - Vælg Ny turnering. - Udfyld alle felter. Der kan oprettes flere forskellige turneringer i samme fil. B. Oprette rækker - Klik på Række. - Vælg Opret række. - Udfyld alle felter inkl. antal wild cards, såfremt sådanne ønskes uddelt. - Vælg kategori for pointgivende cup-turneringer, men ingen kategori for øvrige turneringer. - Klik feltet taberrunde af, såfremt der skal spilles taberrunde i den pågældende række, og klik feltet kvalifikations-turneringen spilles færdig af, hvis dette er tilfældet. C. Indtaste spillere 1. Licensspillere Når turnering og rækker er oprettet kan man indtaste tilmeldinger til de forskellige rækker. Den tilsendte tap.mdb fil indeholder alle licensspillere. Ønsker man at tilføje en af disse spillere til en turnering skal man åbne turneringen, klikke på Tilmeldinger Opret tilmelding, hvorefter man kan vælge en række og indtaste en spiller med licensnummer navn fremkommer automatisk. 2. Spillere uden licens Spillere uden licens kan tilmeldes ved at: - Vælge Ny spiller. - Klik på Tilmeldinger Opret tilmelding Ny spiller. - Indtast relevante data på spilleren - I pointfeltet anføres 0 - Noter spillerens licensnr. (N1, N2 osv.), da dette skal bruges ved den senere indtastning af spillere til forskellige rækker (som ovenfor). 3. Wild Cards Tildeling af wild cards sker ved at klikke på Tilmeldinger og Tildel wild cards. Herved fremkommer et vindue med alle tilmeldte spillere, og den ønskede spiller vælges. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 7 af 18

8 D. Accept- og seedningslister Accept.- og seedningslister kan findes som følger: - Gå ind i Række og vælg den givne række nederst, hvor alle oprettede rækker står listet. - Klik på Før lodtrækning og vælg accept.-liste eller seedningsliste. E. Cup-turnering 1. Automatisk lodtrækning I Sommer og Vinter Tour turneringer skal der altid foretages automatisk lodtrækning medmindre der er lavet anden aftale med DTF. - Klik på Lodtrækning - Vælg automatisk for henholdsvis kvalifikation og hovedturnering. 2. Manuel lodtrækning - Klik på Lodtrækning, - Vælg manuel for henholdsvis kvalifikation og hovedturnering. Et tomt skema fremkommer. - Dobbeltklik på en plads i diagrammet. Et vindue med alle tilmeldte spillere fremkommer. - Vælg den aktuelle spiller til pladsen. 3. Byes Når der skal arbejdes med en ny række, skal denne åbnes som nævnt ovenfor. Såfremt man ekstraordinært ønsker at indtaste byes manuelt, dobbeltklikkes på det aktuelle felt, hvorefter man får muligheden for at klikke på knappen bye. 4. Udskrift Der kan til enhver tid udskrives de lister/lodtrækninger, der udarbejdes ved at klikke på printikonet i venstre hjørne. Såfremt lodtrækningen ønskes udskrevet uden tidspunkter, vælges Lodtrækning og derefter vis lodtrækning. Husk, at det kun er den række, der er åben, der kan vises udskrifter fra. F. Taberrunder Lodtrækning til Taberrunder indtastes altid manuelt. - Klik på Lodtrækning, taberrunde og manuel. Et tomt skema fremkommer. - Dobbeltklik på en plads i diagrammet. Et vindue med alle tilmeldte spillere fremkommer. - Vælg den aktuelle spiller til pladsen. Tidspunkter for kampe i taberrunden kan indtastes under punktet programlægning. Dette kan også gøres selvom der ikke er opført spillere i skemaet dog skal man have klikket på Lodtrækning, taberrunde og manuel først. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 8 af 18

9 G. Puljeturneringer Der oprettes rækker som anført ovenfor og vælges pulje. Der kan vælges mellem to faciliteter: - lige store puljer Hvis puljernes størrelse skal være ens. - deltagerantal Hvis deltagerantallet umuliggør, at puljerne kan være lige store, anvendes denne facilitet. Indtast deltagerantallet samt nummeret på den første pulje, idet det skal bemærkes, at der max. kan være 30 deltagere. Såfremt man har flere end 30 deltagere skal der oprettes to puljerækker. Har man f. eks. 57 deltagere oprettes først en puljerække med 29 deltagere, hvor første pulje nummereres som nr. 1. Herefter oprettes en puljerække mere, hvor deltagerantallet er 28 og nummeret på den første pulje er 7, da den første puljerække oprettes med 6 puljer. Herved fås 12 puljer nummereret fra Lodtrækningen Lodtrækning til puljer foretages manuelt. - Klik på Programlægning og puljeturnering, hvorefter den første pulje kommer frem. - Dobbeltklik på et tomt felt - Indsæt de aktuelle spillere. Bemærk, at placering af spillere skal ske i overensstemmelse med de DTF s turneringsregler. - I toppen af puljeskemaet findes faner med numrene på de øvrige puljer. Hvis man klikker på et af numrene, kommer den pågældende pulje frem. 2. Puljefinale Såfremt man ønsker at afvikle puljefinale efter de indledende puljekampe, vælger man Række, opret række og puljefinale. Herefter får man mulighed for at lave puljefinalen som cup-turnering eller puljeturnering og indtaste antallet af deltagere. Herefter åbnes den aktuelle række og lodtrækningen foretages manuelt. H. Programlægning For at programsætte kampe gøres følgende: - Åbn en række. - Vælg Programlægning samt aktuelle hovedturnering, kvalifikation eller taberrunde. Alle kampe får som udgangspunkt tildelt samme dato og tidspunkt. Dette ændres som følger: - Dobbeltklik på en kamp - Anfør spilletidspunktet til det ønskede. - Såfremt man ønsker, at alle efterfølgende kampe i samme kolonne/runde får tildelt samme tidspunkt, klikkes af i boksen sæt tidspunkt for efterfølgende kampe så man slipper for at indtaste det samme tidspunkt for flere kampe. - Når tidspunkter er indtastet udskrives lodtrækningerne for alle rækker. - Er der behov for at ændre tidspunktet for enkelte kampe uden at alle de efterfølgende kampe i samme kolonne ændres, undlader man blot at klikke ovennævnte boks af. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 9 af 18

10 I. Visning af deltagerlister og lodtrækninger med spilletidspunkter på Internettet Programmet kan ikke automatisk overføre skærmbilleder til hjemmesider, men under Turnering kan man udskrive til en billedfil. Denne fil gemmes i et katalog på computeren, hvorefter Word åbnes. Klik på Indsæt og Billede og Fra fil og find billedfilen i det katalog, den blev gemt. Klik på den, hvorefter billedet (f.eks. en lodtrækning) indsættes i Word-dokumentet. Herefter kan dokumentet gemmes som HTML og lægges på ens hjemmeside. Hvis man har programmet Adobe Acrobat og kan generere PDF-filer er dette det letteste med henblik på at vise en lodtrækning eller lignende på Internettet. J. Opkrævninger - Under menupunktet Opkrævninger vælges først opsætning. - Her kan vælges, hvilket logo der evt, skal figurere på opkrævningen. Såfremt man vælger eget logo, skal dette være i en billedfil med endelsen.bmp og denne billedfil vælges ved at klikke på den grå firkant til højre, hvorefter man finder det katalog, man har gemt billedfilen i. Nedenfor kan man efter eget valg skrive op til fem linier (f.eks. Klubnavn, kontaktperson, adresse og gironr.). Programmet kan kun udskrive opkrævninger, såfremt beløbene for de enkelte rækker er tastet ind ved oprettelsen af rækker. - Klik på Opkrævninger. - Vælg klub, spiller eller alle klubber. - Ønsker man en oversigt over de samlede indtægter, vælges alle klubtotaler til fil, der eksporterer de samlede betalinger til en Excel-fil. K. Labels Under menupunktet Udskrifter findes mulighed for at udskrive labels for den række, man har åbnet, eller for hele turneringen. Bemærk, at der skal anvendes Avery L7159, 64,0x33,9 mm, før udskriften passer. Der kan vælges labels-ark med 24 eller 36 labels. Afvikling af turneringen Umiddelbart før og under afviklingen af turneringen vil der være behov for flere forskellige udskrifter og funktioner. A. Dagsprogram og evt. dommerkvitteringsliste Under Udskrifter er der mulighed for at vælge dagsprogram, hvorefter den aktuelle dato kan vælges. Herefter vises alle den pågældende dages kampe i kronologisk orden samt mulighed for at skrive banenr. samt resultat af de enkelte kampe på udskriften (ikke i programmet, hvor resultatet skal skrives i lodtrækningsskemaerne). Dette dagsprogram anvendes når kampe igangsættes løbende på næste ledige bane. Tilsvarende kan der for hver dag udskrives en dommerkvitteringsliste, såfremt man anvender og aflønner dommere i alle kampe. Ønsker man at afvikle dagsprogrammer på faste baner, dvs. at det er forudbestemt, hvilke kampe der spilles på hvilke baner. - Vælg Programlægning og nyt dagsprogram. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 10 af 18

11 - Der kan vælges mellem forskellige skemaer, hvor første tal angiver antal baner og andet tal angiverantal runder. 4x6 et således et skema til brug på en dag, hvor man ønsker at spille på 4 baner i op til 6 runder (6 kampe pr. bane). - Når skemaet er valgt, kan der vælges dato (bemærk, at der ved brug af denne facilitet fortsat som minimum skal indtastes dato for alle kampe i den føromtalte programlægningsfacilitet). - Dobbeltklik i den rude, hvor man vil indsætte en kamp, hvorefter alle kampe, der er fastsat til denne dato, vil figurerer. - Ligeledes kan man skrive starttidspunktet ind for kampe i første runde. Efterfølgende på samme bane benævnes automatisk med Efterfulgt af, mens der for tredje kamp skrives et Ikke før -tidspunkt ind i henhold til gældende retningslinier for afvikling af kampe på fast bane. B. Kampkort Der kan under Udskrifter vælges kampkort for de enkelte dage. Her kan alle eller enkelte kampkort (man skal blot gå ned til det aktuelle kampkort og udskrive aktuelle side) udskrives efter behov, hvilket benyttes enten til at angive de næste kampe, der sættes i gang, på opslagstavlen eller til at sætte op ved hver bane, så man kan se, hvem der spiller på den aktuelle bane. C. Indsættelse af kval-spillere, Lucky Loosers og reserver Skal der indsættes Reserver, Kvalifikanter eller Lucky Loosers i en allerede foretaget lodtrækning dobbeltklikkes på den plads, hvor en ny spiller skal ind. Herefter kommer der en boks op med alle tilmeldte spillere. Vælg den aktuelle spiller og skriv status nede i højre hjørne (f.eks. R for reserve, LL for lucky looser, K for kvalifikant). D. Indtastning af resultater - Åbn den aktuelle række under menupunktet Række. - Gå ind i Programlægning. - Den aktuelle kvalifikation, hovedturnering osv. vælges. - Dobbeltklik på den enkelte kamp. - Vælg den spiller, der har vundet, og skriv resultatet (husk at notere resultatet som f.eks (5) 62). - Hvis kampen er walkover klikkes der af i den boks, hvor der står walkover. - Kampe der afbrydes pga. skader eller lignende er ikke walkover, men i stedet fx rtd E. Søgninger og statistik Under Spillere og rediger/vis spiller kan man søge efter en spiller. Der kan søges på fornavn, efternavn eller licensnr. Når en spiller fundet, kan man dobbeltklikke på navnet og se alle data på spilleren samt hvilke rækker vedkommende deltager i. Desuden kan man klikke på en af rækkerne, såfremt man ønsker at gå direkte til den række. Ønskes der en oversigt over antal tilmeldte og aktuelle deltagere i de enkelte rækker samt totalt, klikkes på Turnering og åben turnering, hvorefter de enkelte rækker vil figurere med antal tilmeldte. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 11 af 18

12 Resultatformidling Efter turneringens afslutning skal filen tap.mdb indsendes til DTF pr. . Af sikkerhedsmæssige årsager skal filen komprimeres inden den sendes til DTF. Anvisninger på hvordan komprimeringen kan foretages findes i appendiks 2. Når filen er komprimeret, dvs. der er fremstillet en ZIP-fil, skal den sendes til DTF til adressen Zip-filen skal sendes som vedhæftet fil. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 12 af 18

13 Svar på ofte stillede spørgsmål Programmet kan ikke installeres For at installere programmet kræves, at der på computeren ligger såkaldte ODBC-datakilder, hvilket er integreret i de fleste Windows-computere. Såfremt man ikke har sådanne ODBCdatakilder, bedes man kontakte sin system-udbyder eller programmør. Før programmet installeres hos brugere, der har den tidligere version installeret, skal ODBCdatakilder åbnes og filen TAP data fjernes fra de såkaldte brugerdatakilder. Jeg kan ikke åbne den fra DTF tilsendte fil Tjek, at filen er gemt i samme mappe som selve Turneringsafviklingsprogrammet. Filen skal hedde tap.mdb. Filen sendes i ZIP-komprimeret form og skal først pakkes ud førend den kan gemmes dom tap.mdb i mappen med programmet. Husk, at filen tap.mdb ikke må omdøbes, hvis den skal åbnes af Turneringsafviklingsprogrammet. Ønsker man at skelne mellem forskellige filer kan de omdøbes i en anden mappe og igen omdøbes, når de skal åbnes af programmet eller fx gemmes i separate mapper. Turneringsafviklingsprogrammet åbner ikke Åbningsskærmbilledet for TAP fremkommer ikke når jeg klikker på tap i mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling, i stedet åbnes programmet: Access. Dette skyldes, at der er åbnet for filen tap.mdb, som er selve databasen. Det er filen Turneringsafvikling.exe, som skal åbnes for at TAP kan bruges. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 13 af 18

14 Appendiks 1 Udpakning en ZIP-fil Komprimerede datafiler skal udpakkes før de kan anvendes. Der er mange måder at udpakke de såkaldte ZIP-filer på. Det afhænger af, hvilken Windows version, der anvendes. I Windows XP og nyere findes et komprimeringsprogram, mens det er nødvendigt at anskaffe et selvstændigt ZIP-program, hvis Windows 2000 eller ældre Windows versioner anvendes. Nedenfor findes en anvisning på hvordan udpakningen kan foregå i hhv. Windows XP og med programmet WinZip. Eksemplet er vist med filen tap.zip, men foregår på samme måde med f.eks. installationsprogrammet Install Turneringsafvikling301.zip, med den forskel, at mappen, hvor installationsprogrammet findes, kan være en anden. Windows XP Husk at tage en sikkerhedskopi af tap.mdb inden udpakningen startes. I mappen hvor tap.zip er placeret, markeres filen tap.zip. Højreklik og vælg menupunktet Udpak alle. Vælg mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling, og klik på Næste, hvorefter udpakningen foretages. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 14 af 18

15 WinZip Nedenfor beskrives programmet WinZip, som er et af de mest udbredte ZIP-programmer. Programmet WinZip kan hentes på Det er et såkaldt shareware program som kan anvendes gratis i en prøveperiode, hvorefter programmet skal købes. I mappen hvor tap.zip er placeret, dobbeltklikkes på filen tap.zip, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer. Skærmbilledet kan variere lidt, alt efter hvilken version af WinZip der anvendes. Klik på Extract for at starte udpakningen. Vælg mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling, og klik på Extract. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 15 af 18

16 Hvis tap.mdb findes i forvejen fremkommer følgende skærmbillede. Når der er taget en sikkerhedskopi af tap.mdb klikkes på Yes, hvorefter udpakningen er gennemført. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 16 af 18

17 Appendiks 2 Komprimer en fil I Windows XP og nyere findes et komprimeringsprogram, mens det er nødvendigt at anskaffe et selvstændigt ZIP-program, hvis Windows 2000 eller ældre Windows versioner anvendes. Windows XP I mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling, hvor tap.mdb er placeret, markeres filen tap.mdb. Højreklik og vælg menupunktet Send til, ZIP-komprimeret mappe. Hvis tap.zip findes i forvejen fremkommer følgende skærmbillede: Klik på Ja for at overskrive den eksisterende fil. Tap.mdb er nu komprimeret i en fil med navnet tap.zip i mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling. I Windows XP betegnes ZIP-filen som en ZIP-komprimeret mappe. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 17 af 18

18 WinZip Nedenfor beskrives programmet WinZip, som er et af de mest udbredte ZIP-programmer. Programmet WinZip kan hentes på Det er et såkaldt shareware program som kan anvendes gratis i en prøveperiode, hvorefter programmet skal købes. I mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling, hvor tap.mdb er placeret, markeres filen tap.mdb. Højreklik og vælg menupunktet WinZip, Add to tap.zip. Hvis tap.zip findes i forvejen, kan der fremkomme et spørgsmål om den eksisterende fil skal overskrives. Svar Ja for at overskrive den eksisterende fil. Tap.mdb er nu komprimeret i en fil med navnet tap.zip i mappen C:\Programmer\Turneringsafvikling. Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 18 af 18

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSPROGRAM (TP2010)

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSPROGRAM (TP2010) MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSPROGRAM (TP2010) Dansk Tennis Forbund April 2011 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet... 3 Login for turneringsarrangører... 4 Planlægning

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk Autodesk produkter til studerende VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! Senere i denne vejledning skal du oprette dig som bruger hos Autodesk. Når du gør dette, SKAL DU IKKE (!) BENYTTE EN ELLER ANDEN PRIVAT E-MAIL

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund 22. april 2015 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Brugermanual DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Side 2 Indholdsfortegnelse Introduktion og adgang side 4 Ret kluboplysninger Redigering af klubdata side 6 Redigering af formandsoplysninger side 7

Læs mere

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer...

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer... QUICK GUIDE Indhold Quick Guide WebFlex Hvad er WebFlex... 1 Login på WebFlex... 2 Velkommen til WebFlex... 2 Mappestruktur... 3 Download af filer... 4-5 Upload af filer... 6 Upload til WebFlex med Uploader-program...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ajourføring af datebasen. Kapitel 10: Format Seedning. Format Stævne afviklings forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Ajourføring af datebasen. Kapitel 10: Format Seedning. Format Stævne afviklings forudsætninger Ophardt Touch 2016.1 Sonja Lange Ophardt Team Sportevent 21. februar 2016 Oversat af Torben Skals Pedersen og Thomas Kaa 8.marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel

Læs mere

DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger

DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger 2015 DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger DGK Dansk Gravhundeklub 05-04-2015 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende udstillingssystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og

Læs mere

Installationsvejledning til Dyreregistrering

Installationsvejledning til Dyreregistrering Installationsvejledning til Dyreregistrering Version 2.2.0.0 Windows 98 / Me / NT / 2000 og XP Installationsvejledning til Dyreregistrering version 2.2.0.0 1/10 Indledning Denne vejledning er tænkt som

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb:

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb: Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb Adgang til Scale SystemWeb: 1) For at få adgang til Scale SystemWeb vælges Scale SystemWeb i menuen i Selvbetjening Erhverv. Opsætning af en Menuvalg

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.48.0 Den 13. april 2016 J.nr. 4004-V0446-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal 2012 DE DANSKE BREVDUEFORENINGER De danske Brevdueforeninger DdB Compakt Manual TauRIS software Opdatering af Terminal 2 TauRIS Compact XL i DdB version Betjeningsvejledning til klubben. Ver. 2.2 april

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere