MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide"

Transkript

1 Quick Guide v1.0 Quick Guide

2 Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER FORTRÅDNING PNP / NPN DIP SWITCHE BRUG AF BETJENINGSPANEL PARAMETERGRUPPER INITIALISERING AF FREKVENSOMFORMEREN HURTIG OPSTART AUTO-TUNING HURTIG OPSÆTNING MONITORERING FEJLBESKRIVELSER BESKYTTELSE MED EKSTERNT UDSTYR EMC FILTER SIKRINGER BRUG AF BREMSEMODSTAND BRUG AF TERMISTOR BRUG AF SIKKERHEDSINDGANGE APPENDIX DIGITALE INDGANGSFUNKTIONER DIGITALE UDGANGSFUNKTIONER FASTE HASTIGHEDER SKIFT AF RAMPER BETINGELSER...16 OEE-DK 2

3 1. Specifikationer Motorkapacitet [kw] Indgangsstrøm [A] Udgangsstrøm [A] -A B001 B002 B004 B007 B015 B022 Indgangsspænding / frekvens Udgangsspænding [V] Udgangsfrekvens [Hz] VT CT VT CT VT CT V 50 / 60 Hz Proportional med indgangsspænding: V 400 Hz (1000 Hz muligt) Kølemetode Selvkølende Blæser Varmetab [W] Motorkapacitet [kw] Indgangsstrøm [A] Udgangsstrøm [A] -A Indgangsspænding / frekvens Udgangsspænding [V] Udgangsfrekvens [Hz] VT CT VT CT VT CT V 50 / 60 Hz Proportional med indgangsspænding: V 400 Hz (1000 Hz muligt) Kølemetode Selvkølende Blæser Varmetab [W] Funktionalitet Beskyttelse fælles specifikationer Startmoment 200% ved 0.5 Hz Overbelastning (1 minut) 150% ved CT / 120% ved VT Reguleringsmetode V / F, Sensorless Vector eller PM Motor Control Digitale indgange 7x programmerbare Digitale udgange 2x Digital 1x Relæ Analoge indgange 0 10 V ma + Pulsindgang Analoge udgange 0 10 V + Pulsudgang Overstrøm 200% Overspænding 800 V (400 V type) 400 V (230 V type) Underspænding 345 V (400 V type) V (230 V type) Tæthedsgrad IP20 Dimensioner [mm] Frekvensomformer Filter -A B H D (inkl. køleplade) Køleplade B H D B001+B B B007+B015+B OEE-DK 3

4 2. Fortrådning OEE-DK 4

5 2.1. PNP / NPN Frekvensomformerens digitale indgange kan forbindes, både som NPN og PNP, med intern eller ekstern strømforsyning: Intern strømforsyning Ekstern strømforsyning NPN indgang (Sinking) PNP indgang (Sourcing) Frekvensomformerens digitale udgange kan ligeledes forbindes som NPN eller PNP: NPN udgange PNP udgange 2.2. DIP switche Der er 3 DIP switche på frekvensomformeren; MDSW1 SFSW1 EDMSW1: MDSW1: RS-485 slutmodstand SFSW1: Sikkerhedsindgange EDMSW1: EDM udgang OEE-DK 5

6 3. Brug af betjeningspanel Herunder er vist, hvordan man bruger betjeningspanelet: 1) Power LED Lyser grønt når frekvensomformeren er tændt 2) Alarm LED Lyser rødt når frekvensomformeren er i fejl 3) Program LED Lyser grønt når der vises parametre Blinker grønt når det indtastede ikke er muligt 4) Run LED Lyser grønt når frekvensomformeren kører 5) Monitor LED [Hz] Lyser grønt når displayet viser frekvens 6) Monitor LED [A] Lyser grønt når displayet viser strøm 7) Run command LED Lyser grønt når startsignalet kommer fra displayet 8) 7-Segment Viser parametre / monitors 9) Run key Starter frekvensomformeren 10) Stop / Reset key Stopper frekvensomformeren / nulstiller fejl 11) Cycle key Skift mellem parametergrupper Tryk for at komme tilbage til udgangspunktet Hold inde for at komme tilbage til startvisning 12) Up key Ændrer data op 13) Down key Ændrer data ned 14) Enter key Gå ind i parameter Gemmer data 15) USB connector Kommunikation til PC, CX-Drive 16) RJ45 connector Kommunikation til eksternt display Displayet viser som standard den aktuelle udgangsfrekvens (d001). Tryk på Cycle for at komme ind i de forskellige parametergrupper. Når den ønskede parametergruppe vises, trykkes op / ned indtil den ønskede parameter vises. Tryk på Enter. Parameterværdien kan nu ændres, tryk Enter for at gemme. Hold Cycle nede i 2 sekunder for at komme tilbage til start (d001). OEE-DK 6

7 3.1. Parametergrupper Parametrene er opdelt i 7 forskellige grupper: Gruppe Funktion Eksempel d Monitorering Udgangsstrøm - udgangsspænding F Standard parametre Hastighed - accelleration A Standard funktioner Reguleringsmetode B Finjustering Motorbeskyttelse switch frekvens C Input / output opsætning Digitale indgange - udgange H Motorkonstanter Motorkapacitet auto-tuning P Applikationskonstanter Positionering - EzSQ Frekvensomformeren indeholder datasæt til opsætning af to forskellige motorer. Data for motor 2 starter med 2 efter parametergruppen, eksempelvis : F002 Accellerationstid for motor 1 [s] F202 Accellerationstid for motor 2 [s] 3.2. Initialisering af frekvensomformeren For at få frekvensomformeren tilbage til fabriksindstilling, skal følgende parametre sættes: B084 Initialiseringstype 00 Ingen initialisering 01 Slet alarmhistorik 02 Initialisér alle parametre 03 Initialisér alle parametre + alarmhistorik 04 Initialisér alle parametre + alarmhistorik + EzSQ program B094 Initialiseringsdata 00 Alle parametre 01 Alle parametre med undtagelse af kommunikationsopsætning og input / output B180 Aktiver Initialisering 00 Ingen initialisering 01 Aktivér initialisering Når B180 sættes til 01, vil displayet blinke mens frekvensomformeren nulstilles. Efterfølgende returneres til udgangspunktet; d001. OEE-DK 7

8 4. Hurtig opstart I det følgende beskrives, hvordan du hurtigt kommer i gang med at bruge frekvensomformeren Auto-tuning Ved auto-tuning skal omformeren have data om den tilsluttede motor. Følgende parametre skal indtastes fra motorens mærkeplade: A003 Motorens mærkefrekvens [Hz] A044 Reguleringsmetode A082 Motorens mærkespænding [V] B012 Motorens mærkestrøm [A] H003 Motorkapacitet [kw] H004 Antal motorpoler Reguleringsmetode (se Applikations Guide for yderligere information) A044 = 0 Konstantmoment Konstant spændings-/frekvensforhold fra 0,5 Hz til basefrekvensen A003. Over basefrekvensen er udgangsspændingen konstant. A044 = 1 Variabelt moment Konstant spændings-/frekvensforhold op til 10% af basefrekvensen, derefter variabelt. Dette producerer højere moment ved lave hastigheder og lavere moment ved høje hastigheder. A044 = 2 Fri V/f karakteristik Fri opsætning af spændings-/frekvensforholdet fra 0,5 til 400 Hz via 7 selvvalgte punkter. A044 = 3 Sensorless Vector Sensorless Vector producerer højt moment (200% ved 0,5 Hz) uden brug af hastighedsfeedback. Når motordata er indtastet og reguleringsmetode er valgt, skal auto-tuningsmetoden vælges. Der er mulighed for roterende og ikke-roterende auto-tuning. H001 Auto-tuningsmetode 00 Ingen auto-tuning 01 Ikke-roterende auto-tuning 02 Roterende auto-tuning H002 Motordata 00 Brug standard data 02 Brug auto-tuningsdata Når metoden er valgt kan auto-tuningen startes. Dette gøres ved at sætte frekvensomformeren i RUN. Når displayet viser _O er auto-tuningen færdig. Tryk herefter på Stop/Reset. OEE-DK 8

9 4.2. Hurtig opsætning Frekvensreference og start/stop A001 Frekvensreference A002 Start / stop reference 00 = Eksternt operatørpanel 01 = Digital indgang (1 eller 2) 01 = Analog indgang (O eller OI) 02 = Operatørpanel 02 = Parameter F = Modbus 03 = Modbus 04 = Optionskort 04 = Optionskort 06 = Pulsindgang Hastighedsprofil F001 Frekvensreference (ved A001 = 02) A004 Maksimum udgangsfrekvens [ Hz] A020 Multihastighed 0 [Hz] A021 Multihastighed 1 [Hz] A022 Multihastighed 2 [Hz] A023 Multihastighed 3 [Hz] A061 Øvre grænsefrekvens [0 A004] A062 Nedre grænsefrekvens [0 A061] *Hvis nedre grænse ønskes, skal A061 indtastes først F002 Accelerationstid [s] F003 Decelerationstid [s] Digitale ind- og udgange C001 Digital indgang 1 0: Start frem C002 Digital indgang 2 1: Start bak C003 Digital indgang 3 12: Ekstern fejl C004 Digital indgang 4 18: Reset fejl C005 Digital indgang 5 2: Multihastighed 1 C006 Digital indgang 6 3: Multihastighed 2 C007 Digital indgang 7 6: JOG C021 Digital udgang 11 0: Start signal C022 Digital udgang 12 1: Hastighed opnået C026 Relæ udgang 5: Alarm C011 0: NO / 1: NC C012 0: NO / 1: NC C013 0: NO / 1: NC C014 0: NO / 1: NC C015 0: NO / 1: NC C016 0: NO / 1: NC C017 0: NO / 1: NC C031 0: NO / 1: NC C032 0: NO / 1: NC C036 0: NO / 1: NC Anden opsætning, se afsnit 9.1. Analoge udgange C027 Pulsudgang (EO) 7: Udgangsfrekvens C028 Analog udgang (AM) 7: Udgangsfrekvens Andre A042 Manuel moment kompensering [0 20%] A043 Manual moment kompenseringsfrekvens [0 50%] A085 Aktivering af energisparefunktion [0: Normal 1: Energisparefunktion] B038 Opstartsskærm (default: d = F001) B083 Switch frekvens [2 15 khz] B091 Stopmetode 0: Rampe ned (F003) 1: Friløb til stop OEE-DK 9

10 5. Monitorering Monitorering Parameter Beskrivelse Enhed d001 Udgangsfrekvens [Hz] d002 Udgangsstrøm [A] d005 Status på digitale indgange - d006 Status på digitale udgange - d012 Udgangsmoment [%] d013 Udgangsspænding [V] d014 Indgangseffekt [kw] d018 Temperatur på køleplade [ C] d081 Fejlhistorik, 1 - d082 Fejlhistorik, 2 - d083 Fejlhistorik, 3 - d084 Fejlhistorik, 4 - d085 Fejlhistorik, 5 - d086 Fejlhistorik, 6 - d090 Advarselskode - d102 DC mellemkredsspænding [V] I d081 til d086 kan de sidste 6 fejl ses, samt status da fejlen opstod: Fejlhistorik Parameter Beskrivelse Eksempel d081.1 Fejlkode (se afsnit 6) E12.3 d081.2 Udgangsfrekvens [Hz] 40,00 Hz d081.3 Udgangsstrøm [A] 1,51 A d081.4 DC mellemkredsspænding [V] 317,4 V d081.5 Tid med omformer i Run [t] 32 timer d081.6 Tid totalt [t] 149 timer De forskellige status ses ved at navigere op/ned på piletasterne. OEE-DK 10

11 6. Fejlbeskrivelser Hvis omformeren går i fejl, vil fejlkoden bestå af en decideret fejlkode samt en status: E07 Omformerens fejlkode,.2 Omformerens status under fejl Overspænding (E07) under deceleration (.2). Følgende viser typiske fejlkoder: Fejlkode Fejlkode Beskrivelse Årsag / afhjælpning E01 Overstrøm under konstant hastighed E02 Overstrøm under deceleration E03 Overstrøm under acceleration E04 Overstrøm under andre omstændigheder E05 E06 E07 E09 E12 E14 E21 E35 E37 E38 Overbelastning Overbelastning af bremsemodstand Overspænding Underspænding Ekstern fejl Jordfejl Overophedning Termistorfejl Sikkerhedsstop Overbelastning under lav hastighed Følgende viser status under fejlen: Der er en kortslutning mellem omformerens afgang og motorer, motorakslen er låst eller motoren er kraftigt overbelastet. Find årsagen og ret fejlen. Motoren er overbelastet gennem længere tid. Vurdér acceleration, deceleration og cyklustider samt belastningen. Bremsemodstanden er brugt mere end b090 og beskyttelsesfunktionen er trådt i kraft. Indstil b090 korrekt og vurdér om bremsemodstanden er passende. Overspænding på DC mellemkredsen, grundet for høj tilgangsspænding eller at omformeren ikke kan optage mere regenereret energi fra motoren. Mål tilgangsspændingen. Montér bremsemodstand eller vurdér decelerationstiden. Underspænding på tilgangen. Mål tilgangsspændingen. Ekstern fejl er aktiveret på en digital indgang. Fjern årsagen til ekstern fejl. Jordfejl mellem afgangen og motor. Find årsagen og ret fejlen. Omformeren er overophedet. Undersøg omgivelsestemperatur og om blæsere virker. Installér ekstra køling. Temperaturen i motoren er for høj. Find årsagen. Installér ekstern køling af motor. Signal til sikkerhedsstop er givet. Find årsagen og reset. Overbelastning ved lave hastigheder. Vurdér hastighed. Frekvensomformer Status Kode Beskrivelse Kode Beskrivelse 0 Under opstart eller initialisering 5 0 Hz reference og start kommando 1 Stop 6 Start 2 Deceleration 7 DC bremsning 3 Konstant hastighed 8 Overbelastning 4 Acceleration OEE-DK 11

12 7. Beskyttelse med eksternt udstyr 7.1. EMC filter For at overholde EMC kravene, er et indgangsfilter påkrævet. Nedenstående tabel viser kombinationerne af filtre og frekvensomformere og hvilke kabellængder der er tilladt: Type EMC klasse Kabel længde Switch frekvens Lækstrøm EMC filter -A[]-E EN [m] [khz] [ma] B001 - B002 - B004 AX-FIM1010-RE C C B007 AX-FIM1014-RE C C B015 - B022 AX-FIM1024-RE C C AX-FIM3005-RE C C / AX-FIM3010-RE C C / AX-FIM3014-RE C C / AX-FIM3030-RE C C / AX-FIM3050-RE C C / Sikringer For at beskytte frekvensomformeren anbefales det at benytte sikringer med nedenstående specifikationer: Type -A[] B001 - B002 - B004 B007 B015 - B022 Størrelse 10A 15A 30A A A A A OEE-DK 12

13 7.3. Brug af bremsemodstand For at optage regenereret energi fra motoren, kan det blive nødvendigt at montere en ekstern bremsemodstand. Følgende parametre skal indstilles: B090 Beregnet brug af bremsemodstand [% per 100 sekunder]. Indstil denne parameter efter hvor meget du bruger den eksterne bremsemodstand. Eksempelvis: Decellerationstid = 5 sekunder Cyklustid = 50 sekunder B090 = 10% B095 Aktivering af bremsemodstand 00 = Ikke aktiveret 01 = Aktiveret under kørsel B097 Ohm værdi af bremsemodstand Indstil den ohmske værdi for bremsemodstanden Brug af termistor Omformeren har indbygget termistor indgang; digital indgang 5. Indgangen kan bruges samtidig med den indbyggede overstrømsbeskyttelse. Termistor beskyttelse aktiveres ved: C005 Digital indgang 5 19: Termistor Termistoren monteres mellem L og 5. Når modstandsværdien når 3kΩ, falder omformeren ud på termistor beskyttelsen. OEE-DK 13

14 8. Brug af sikkerhedsindgange Frekvensomformeren har indbyggede sikkerhedsindgange og EDM (External Device Monitoring). Den indbyggede sikkerhed overholder CAT 3 ISO og sikkerhedsstop udføres i henhold til EN , stopkategori 0. Sikkerhedsfunktionen aktiveres hardwaremæssigt med to DIP switche, se afsnit 2.2. Når sikkerhedsfunktionen benyttes, er digital indgang automatisk allokeret til sikkerhedsinput. Hvis EDM bruges, allokeres digitaludgang 11 til denne funktion. Nedenstående tegning viser fortrådningen af sikkerhedsfunktionen: Når signalet fjernes fra GS1 + GS2 (indgang 3 + 4), frakobles frekvensomformerens forsyning til motoren og motoren vil køre friløb til stop. Når signalerne er modtaget, aktiveres EDM sikkerhedsudgangen. Begge sikkerhedsindgange skal bruges, for modtages kun et af signalerne, vil EDM udgangen ikke aktiveres. Når nødstoppet fjernes vil frekvensomformeren automatisk starte, alt efter indstillingen af frekvensomformeren: B145 Sikkerhedsinput 00 = Omformeren stopper uden alarm 01 = Omformeren stopper med alarm E37 Ved indstillingen 00, vil frekvensomformeren ikke vise nogen alarm ved nødstop. Når nødstoppet er fjernet vil frekvensomformeren automatisk starte igen. Ved indstillingen 01, skal nødstoppet fjernes og frekvensomformeren have et reset signal, før den starter igen. MTTFd Mean Time To Dangerous Failure System > 100 år EDM > 100 år DC Diagnostic Coverage 71% OEE-DK 14

15 9. Appendix 9.1. Digitale Indgangsfunktioner Symbol Kode Beskrivelse FW 00 Start / stop frem (cw) (default indgang 1) RV 01 Start / stop bak (ccw) (default indgang 2) CF1 02 Multihastighed 1 (se afsnit 9.3) (default indgang 5) CF2 03 Multihastighed 2 (se afsnit 9.3) (default indgang 6) CF3 04 Multihastighed 3 (se afsnit 9.3) CF4 05 Multihastighed 4 (se afsnit 9.3) JG 06 Start JOG (se afsnit 9.3) (default indgang 7) SET 08 Skift til motorsæt 2 2CH 09 Skift til rampesæt 2 (se afsnit 0) FRS 11 Stop motoren med friløb til stop EXT 12 Ekstern fejl (default indgang 3) AT 16 Skift mellem analoge indgange (0-10 og 4-20 ma) RS 18 Reset fejl på omformeren (default indgang 4) PTC 19 PTC termistor modstand UP 27 Op kommando (bruges sammen med 28 og A001 = 2) DWM 28 Ned kommando UDC 29 Nulstilling af frekvensreference ved brug af UP / DWN OPE 31 Skift til kontrol med betjeningspanelet AHD 65 Bibehold nuværende analogt indgangsniveau GS1 77 Sikkerhedsindgang 1 (sættes med DIP switch, se afsnit 2.2 og 8) GS2 78 Sikkerhedsindgang 2 (sættes med DIP switch, se afsnit 2.2 og 8) NO 255 Ingen funktion 9.2. Digitale udgangsfunktioner Symbol Kode Beskrivelse RUN 00 Start signal er aktivt (default udgang 11) FA1 01 Konstant hastighed opnået (default udgang 12) FA2 02 Hastigheden er over den ønskede OL 03 Advarsel omkring overbelastning (niveau sættes i C041) AL 05 Alarm signal (default relæ udgang) UV 09 Underspænding THM 13 Advarsel om motorens strømforbrug ODc 27 Analog spændingsindgang er ikke tilsluttet OIDc 28 Analog strømindgang er ikke tilsluttet LOC 43 Motoren er meget lidt belastet (beskyttelse af mekanik) IRDY 50 Omformeren er klar (ikke i RUN og uden fejl) FWR 51 Der køres fremad RVR 52 Der køres baglæns MJA 53 Kritisk fejl er forekommet EDM 62 EDM sikkerhedsfeedback (sættes med DIP switch, se afsnit 2.2 og 8) NO 255 Ingen funktion OEE-DK 15

16 9.3. Faste hastigheder Der er mulighed for op til 16 faste hastigheder + JOG. Fabriksindstillingen tillader fem faste hastigheder. Nedenstående skema viser kombinationen af digitale indgange. Hastighed Multihastighed 1 Multihastighed 2 JOG Hastighed CF1 (indgang 5) CF2 (indgang 6) JG (indgang 7) [Hz] Analog (default) 1 ON - - A ON - A022 3 ON ON - A023 JOG ON A Skift af ramper Omformeren kan skifte mellem to forskellige rampesæt. Skift kan ske med en digital indgang (funktion 09) eller automatisk ved en ønsket frekvens. A094 Metode til rampeskift 00 Via digital indgang (2CH) 01 Ved bestemt hastighed (A095 + A096) A092 Accelerationstid 2 [s] A093 Decellerationstid 2 [s] A095 Frekvens ved rampeskift (acceleration) A096 Frekvens ved rampeskift (decelleration) 10. Betingelser Alle software eksempler, programforslag samt principdiagrammer kan og bør ikke opfattes som direkte implementérbare i endelige applikationer. Hvis der ændres i standard menuer, samt prædefinerede opsætninger, indestår Omron Electronics A/S ikke for ansvar. Der gøres opmærksom på, at Omron Electronics A/S ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle trykfejl eller tab af data. Visse programeksempler er udviklet til at bruge bestemte hukommelsesområder. Dette medfører, at der skal tages backup af de hukommelsesområder, som ikke må gå tabt. Ved brug af Omron Electronics A/S programeksempler i egne sourcekoder indestår Omron Electronics A/S ikke for deres rigtighed. OEE-DK 16

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. 2.2. PNP/NPN...5 DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

3G3RX Quick Guide v1.1 3G3RX. Quick Guide

3G3RX Quick Guide v1.1 3G3RX. Quick Guide Quick Guide v1.1 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. PNP / NPN... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL... 6 3.1. PARAMETERGRUPPER... 8 3.2. INITIALISERING AF FREKVENSOMFORMEREN...

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. POTENTIOMETER... 5 2.2. FORTRÅDNING AF DIGITALE INDGANGE... 5 2.3. DIP SWITCHE... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide Cat. No. Z-DA026E-01 Compact inverter VARISPEED Quick guide! 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i OMRON SYSDRIVE 3G3MV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO!

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO! Cat. No. Z-DA021E-01 Compact inverter SYSDRIVE Quick guide PNSPO! 1. Indholdsfortegnelse 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6 4. OPSÆTNINGS EKS...7

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk 474-1-3DK AFFINITY Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang wwwcontroltechniquesdk! ADVARSEL: Dette er blot en kortfattet vejledning Den indeholder ikke information om sikkerhed Fejlagtig installation

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

CIMR-V7 quick guide Rev1.0. CIMR-V7 Compact inverter SYSDRIVE CIMR-V7. Quick guide PNSPO!

CIMR-V7 quick guide Rev1.0. CIMR-V7 Compact inverter SYSDRIVE CIMR-V7. Quick guide PNSPO! quick guide Rev1. Compact inverter SYSDRIVE Quick guide PNSPO! 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 DIGITAL INDGANGE POLARITET...4 ANALOG INDGANGE STRØM/SPÆNDING....4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere Januar 2010 Indholdsfortegnelse. Sådan idriftsætter du omformeren.... 3 Fortrådningsdiagram.... 4 Stærkstrøm.... 4 Svagstrøm.... 5 Digitale indgange....

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Sep 2011 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram.... 3 Stærkstrøm.... 3 Svagstrøm.... 4 Digitale indgange.... 4 Analoge indgange.... 4 Potentiometer....

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

V1000. Quick START GUIDE

V1000. Quick START GUIDE Cat. No. I67E-DA-01 V1000 Kompakt frekvensomformer til vektorstyring Model: VZA 200 V enfaset 0,12 til 4,0/5,5 kw 200 V tre faser 0,12 til 15/18,5 kw 400 V tre faser 0,2 til 15/18,5 kw Quick START GUIDE

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5 Indhold. Introduktion 3.2 Status-Indikatorer 4.3 Stikforbindelser 5 Hardware 2. Strømforsyning 6 2.2 Modulinterface 7 2.3 Indgangskredsløb 9 2.4 Udgangskredsløb 2.6 Tæller Indgange Software 3. Kommandooversigt

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED CIMR-E7Z. Quick guide

Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED CIMR-E7Z. Quick guide Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED Z Quick guide 1. Indholdsfortegnelse 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. PARAMETER STRUKTUR...5 3.1. PARAMETER STRUKTUR...6 4. HURTIG OPSTART...7 5. BRUG AF

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres med udvalgte applikationer ved hjælp af et

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 IC O1 O2 O3 O4 OC +10V +10V RS232 RJ45 I²C RJ11 Error Power +10V E5 E4 E3 E2 E1 M1+ P- P+ 12-36VDC M1- M2- M2+ Impac230 Beskrivelse Impac230 er som hele impac-serien designet med

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion)

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere