Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Bruxelles, den 15. april 2013 Delegationsrapport om syriske flygtninge i Jordan fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Delegationschef: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 1. Rapport om besøget En delegation på fire MEP er (jf. listen i bilag I) rejste til Jordan fra den 11. til den 14. februar 2013 for at vurdere situationen hvad angår flygtninge fra Syrien. Delegationens mål var at finde ud af, hvilke udfordringer Syriens nabolande, og i særdeleshed Jordan, står over for, set i lyset af den enorme tilstrømning af flygtninge, der skyldes den politiske uro i Syrien, samt at vurdere deres leveforhold i Jordan. Delegationen fik mulighed for at besøge den største flygtningelejr i Jordan og to registreringscentre, og de fik også mulighed for at besigtige situationen ved grænseovergangen til Syrien og transitfaciliteterne. Den havde mulighed for at møde både syriske flygtninge, der bor i flygtningelejrene, og nogle, der bor i byområder. Delegationen havde også tilbundsgående drøftelser med de jordanske myndigheder, ambassadører, internationale organisationer og ikke-statslige organisationer, der virker i Jordan, for at kunne vurdere situationen og den hjælp, EU s institutioner kan tilbyde statslige og ikke-statslige aktører, for at gøre det muligt for dem at håndtere disse særlige udfordringer. Mod slutningen af besøget var der organiseret et pressemøde, og her fik delegationen bred mediedækning. 2. Situationen med syriske flygtninge i Jordan Krisen i Syrien startede i marts 2011, og siden da forværres situationen fortsat. Det anslåede antal mennesker, der er ramt af krisen i Syrien, er 4 millioner, og det anslåede antal, der er DV\ doc PE v01-00

2 blevet fordrevet, er 2 millioner 1. De fleste af de påvirkede befolkningsgrupper er blevet flyttet rundt i landet, inden de har været nødt til at krydse grænserne og flytte til mere sikre områder i Jordan, Libanon, Egypten og Tyrkiet. Ifølge UNHCR er over halvdelen af de registrerede syriske flygtninge i disse lande børn, og 39 % af dem er under 11 år. En ud af fem familier har et kvindeligt overhoved. Næsten 90 % af de syriske flygtninge ankom i Jordan har oplevet et rekordstort antal flygtninge, der krydser grænsen, og den syriske befolkning i Jordan anslås at være på registrerede personer. Ifølge regeringen er tallet dog højere. Den største flygtningelejr er Za'atri-lejren. UNHCR arbejder sammen med den jordanske regering og andre partnere på at færdiggøre en anden stor lejr med navnet Halabat-lejren, som skulle have været klar i slutningen af februar, men som endnu ikke er klar til at åbne. I første omgang vil op mod fem tusinde personer blive indkvarteret i lejren, og planen er, at man på sigt kan øge kapaciteten til mennesker. Langt størstedelen af de syriske flygtninge (omkring 80 %) bor dog i byområder, og mens delegationens var på besøg, ventede ca personer stadig på at blive registreret. Det gennemsnitlige antal daglige ankomster, da besøget fandt sted, var steget til i gennemsnit personer om dagen, de fleste krydser grænsen om natten, og der havde været tidspunkter med spidsbelastning, hvor mere end personer krydsede grænsen på en enkelt nat. UNHCR øger sin registreringskapacitet for at kunne behandle de ventende sager med registrering og fornyelse af certifikater, og for at de kan nedbringe ventetiden mellem den indledende kontakt med UNHCR og den endelige registrering til en måned. Dog er det ikke alle flygtninge, der lader sig registrere hos UNHCR, og derfor er det usikkert, hvad det nøjagtige tal er. Gennemsnitsalderen og kønnet på flygtningene er en stor bekymring. De fleste er kvinder og børn, fordi mændene ofte bliver i Syrien. Indtil nu har UNHCR ikke anmodet om genbosættelse af større omfang af de syriske statsborgere, som er blevet fordrevet under konflikten. Højkommissæren har til gengæld appelleret om, at visse typer af de flygtninge, der er blevet fordrevet under konflikten, hastegenbosættes. Det er de flygtninge, som er særligt udsatte, og for hvem udsigterne til at vende hjem på kort eller mellemlang sigt ikke er realistiske. Den samlede anerkendelsesprocent for personer, der er omfattet af international beskyttelse, er i EU på 93 %. Tyskland og Sverige er de medlemsstater der har de højeste procentsatser. Der lader nu til at være enighed blandt medlemsstaterne om, at syriske statsborgere ikke bør sendes tilbage til Syrien. 3. Besøg i Za atri-lejren Delegationen besøgte Za atri-lejren, som er den største flygtningelejr i Jordan. Lejren blev etableret i juli Efter i første omgang at have reageret på den syriske krise ved at sørge for transitlejre var Za atri den første lejr, der blev bygget til formålet og med henblik på langsigtet brug. Lejren blev bygget meget hurtigt, og den store udfordring var jordbundsforholdene. Da det er et ørkenområde, blev leveforholdene besværliggjort af støv og løs jord. De voldsomme forhold om vinteren forværrede situationen for flygtningene, og den såkaldte vinterklargøring af lejren blev prioriteret højt. Omkostningerne ved at drive lejren er meget høje, især på grund af dræning, grusning og fordi det skal sikres, at jorden er egnet til beboelse. Derudover er transport, logistik og vandforsyning også udfordringer. Man 1 Data og tal ændrer sig for hver dag. Alle data i denne rapport er fra tidspunktet for delegationens besøg dvs. i begyndelsen af februar PE v /11 DV\ doc

3 konstaterede en stor uoverensstemmelse med hensyn til antallet af flygtninge der befandt sig i lejren. De jordanske myndigheder henviste til, at i omegnen af flygtninge opholdt sig i lejren, hvorimod UNHCR angav antallet af flygtninge, der var bosiddende i lejren under delegationens besøg, til omkring mennesker. Årsagen til sådan en stor uoverensstemmelse tillagde man det, at myndighederne tæller de mennesker der ankommer til lejren og lader sig registrere, men da det er en åben lejr, forlader mange den for at komme tilbage igen på et senere tidspunkt, således at nogle personer blev talt to gange, eller også blev antallet af personer, der forlader lejren, ikke registreret. Lejrens beboere er udelukkende syrere, 99 % sunnier, og hovedsageligt kvinder og børn. De fleste bor i telte, men omkring 450 familier bor i præfabrikerede containere. Da delegationens besøg fandt sted, ventede man nye beboelsesvogne, og i fremtiden er planen, at alle beboerne skal bo i beboelsesvogne. 38 NGO ere arbejder i lejren (f.eks. UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED), og er ansvarlige for hjælp inden for forskellige felter. I lejren bliver der taget hånd om folks basale behov: mad, telte, tæpper, hygiejnetilbud, uddannelse, sundhedspleje etc. UNHCR oplyste, at forholdene i Za atri-lejren er meget gode set i forhold til andre af verdens flygtningelejre, men der er brug for, at det internationale samfund følger op på deres løfter og leverer den lovede hjælp, for at arbejdet i lejren kan fortsætte. Da lejren er et af de mest befolkningstætte områder i Jordan, er sikkerheden et problem. De største problemer er børneægteskaber, ulovlig handel og distributionen af fødevarer, som er blevet mere anspændt siden januar 2013, hvor der har været eksempler på demonstrationer, protester, optøjer og stenkastning. I øjeblikket er der ingen permanent polititilstedeværelse i Za atri-lejren, og i særlige tilfælde genoprettes lov og orden af jordanske militærstyrker. For at kunne garantere for sikkerheden overgik styringen af lejren for nylig fra den hashemitiske velgørenhedsorganisation (Jordan Hashemite Charity Organization, JHCO) til direktoratet for offentlig sikkerhed (Public Security Directorate, PSD). 4. Flygtninge i byerne 80 % af de syriske flygtninge bor i byområder. Delegationen mødte nogle syriske flygtningefamilier i Mafraq. De fleste af dem nåede grænsen efter nogle døgns vandring. Efter at have krydset grænsen blev de først flyttet til midlertidige beboelsesfaciliteter, og senere til byområder. Af samtalerne med flygtningene fremgik det, at det vigtigste for dem er, at de kan vende tilbage til deres land og deres boliger igen så hurtigt som muligt. Dette ønske er endnu mere presserende, fordi mange familier er adskilt, da nogle familiemedlemmer (for det meste mænd) stadig befinder sig i Syrien. Flygtninge, der bor i byområderne, modtager kontant støtte til at dække basale nødvendigheder såsom lejeudgifter. Alt efter familiens størrelse kan den modtage mellem 50 og 120 jordanske dinarer ( USD) om måneden. Derudover modtager familierne ekstra støtte til hjælp til køb af brændstof, vintertøj og ekstra tæpper for at kunne klare vinteren. De seneste måneder er behovet hos flygtningene i byområderne dog øget, og mange af de flygtninge, der mødte delegationen, var arbejdsløse eller havde meget lavtlønnede job, som ikke var tilstrækkeligt betalt til familiens opretholdelse. De klagede over de stigende DV\ doc 3/11 PE v01-00

4 udgifter til brændstof og husleje. Ofte deler flere familier en lejlighed, og nogle gange er de afhængige af deres jordanske naboers gavmildhed. Nogle af de børn, som delegationen mødte, gik ikke i skole, fordi familien endnu ikke var blevet registreret i registreringscentret. Denne situation påvirker mærkbart den lokale infrastruktur, i særdeleshed sundheds- og uddannelsessystemet. Koordinationen af hjælpen til flygtningene i byområderne har vist sig at være en stor udfordring, især på grund af initiativer af flere forskellige lokale grupper og det faktum, at der er færre ansatte til rådighed for personer, der bor i afsidesliggende områder, som ikke altid er nemme at komme til. Mange af de lokale initiativer er fortsat i gang. For at danne sig et klart billede af antallet af flygtninge i byområderne har den jordanske regering bedt de flygtninge, der bor uden for lejrene i Jordan, om at lade sig registrere ved politistationer. Efter den registrering modtager flygtningene et servicekort, som bruges til en række ydelser. Da delegationens besøg fandt sted, havde personer allerede ladet sig registrere. 5. Besøg på registreringscentre Delegationen besøgte registreringscentret Amman, som drives af UNHCR, og også det nye UNHCR-registreringscenter i Irbid, som var åbnet bare tre dage i forvejen. Samtalerne varede omkring 20 minutter. Registrerede personer modtager et certifikat, som giver dem støtte til husly, økonomisk hjælp og hjælp til medicin, samt adgang til skole for børnene. Men vigtigst er det, at certifikatet beskytter den registrerede person mod at blive deporteret. Med certifikatet får man adgang til gratis lægehjælp, skolegang, lokale ydelser, rådgivning og visse ad hoc-ydelser såsom juridisk rådgivning. Certifikatet er gyldigt seks måneder, hvorefter det fornyes. Flygtninge, der ikke møder op for at få fornyet certifikatet, inaktiveres. Dette system gør det muligt for UNHCR at være opmærksom på de flygtninge, der beder om hjælp. Det nye center i Irbid åbnede med det formål at placere en registreringsfacilitet tættere på grænsen og at gøre registreringen lettere. Trods det at centret var åbnet for nylig, havde der uden for lågen allerede samlet sig en mængde mennesker, der ventede på at blive registreret. Dette center prioriterer sårbare personer højest og registrerede omkring 500 personer om dagen, men har en målsætning om, at man skal nå den dobbelte kapacitet inden længe. Ventetiden på at blive registreret var 9 måneder, men med det nye center er målet at nedsætte ventetiden til 2 måneder. 6. Besøg ved grænsen og transitfaciliteter Delegationen besøgte Mafraq-transitfaciliteten, som drives af IMO. Personer, der ulovligt trænger ind på territoriet, bringes til denne facilitet af Jordans væbnede styrker. Efter at være blevet afhentet af militæret i de centre, der ligger ved grænsen, som tjekker dem og giver dem mad, bliver flygtningene bragt til transitfaciliteten i enten en militær- eller en IMO-bus. Når de når frem, bliver de registreret, afleverer deres identifikationskort og modtager en kvittering og en kopi af samme identifikationskort. Derefter bliver de fleste af disse flygtninge flyttet til Za'atri-lejren. Derudover modtager transitfaciliteten dagligt sårede, især om natten. PE v /11 DV\ doc

5 Efter besøget ved transitfaciliteten havde delegationen også muligheden for at besøge grænsevagtens hovedkvarter, inklusiv et overvågningscenter, som kontrollerer mere end 50 kilometer af grænsen mellem Jordan og Syrien ved hjælp af kameraer. Delegationen observerede regelmæssig lastbiltransport på den syriske side af grænsen, som bragte folk til grænsen. Endelig var delegationen også ved Thnebe-grænseovergangsstedet, hvor man kunne observere grænsen blive krydset. Her er IMO aktive ved at sørge for livsvigtig indgriben og krisehjælp, hvilket blandt andet inkluderer humanitær evakuering, assistance ved ankomst og transport videre. 7. Møde med de jordanske myndigheder og ambassadører Delegationen mødte højtrangerende repræsentanter fra de tre ministerier, der er ansvarlige for situationen for flygtningene, nemlig udenrigsministeriet, ministeriet for planlægning og internationalt samarbejde (MOPIC) samt indenrigsministeriet. De jordanske myndigheder fremhævede det forbilledlige forhold mellem Jordan og EU, takket være EU s økonomiske støtte, samt et fortræffeligt samarbejde, som gjorde det muligt gradvist at skabe fremskridt for sikkerheden og stabiliteten i Jordan. Jordan havde afholdt parlamentsvalg blot få uger før delegationens besøg (den 23. januar 2013). Regeringsmyndighederne understregede, at den massive tilstrømning af flygtninge fra Syrien er grund til bekymring og har stor indflydelse på økonomien, miljøet og den sikkerhedsmæssige situation i Jordan. Derudover skaber den også et stort pres på uddannelsessektoren. Myndighederne frygtede, at Jordan måske når at modtage 1 million flygtninge inden udgangen af På nuværende tidspunkt repræsenterer flygtningene 5 % af den jordanske befolkning, og dette tal kan blive til 15 % i slutningen af Udenrigsministeriet udtrykte også frygt for, at en sådan øgning af antallet af flygtninge muligvis kan føre til etniske spændinger og få eftervirkninger for Jordan. Ifølge myndighederne mangler der flere lejre i området, også uden for Jordan, til at hjælpe med at huse flygtningene. De jordanske myndigheder beklagede, at en fredelig løsning på konflikten i Syrien endnu ikke er mulig og var meget imod en militær indgriben, og de sagde, at de stadig håber på en politisk løsning og en overgangsordning. Fra udenrigsministeriets side fremhævede man Jordans åben dør -politik, og at ingen udvisninger eller hjemsendelser har fundet sted. Man bekræftede, at Jordan ikke har intentioner om at lukke grænserne for syriske flygtninge. Jordan har dog nået sin maksimale kapacitet med hensyn til, hvor mange man kan tage imod, og uden hjælp vil man ikke være i stand til at tilbyde flygtningene ydelser af den nødvendige kvalitet. Det blev også understreget, at dette bør være en fælles opgave, og man opfordrede det internationale samfund til at påtage sig sit ansvar. MOPIC udfærdigede en beredskabsplan for syriske flygtninge i samarbejde med de ministerier, der er ansvarlige for de forskellige ydelser, samt med seks FN-agenturer. Planen opstiller behov (såsom husly, mad, uddannelse, sundhedsydelser etc.) og de ydelser der tilbydes. Til denne type plan modtager MOPIC rådgivning fra et mellemstatsligt koordinationsudvalg og fungerer som et paraplyministerium, der koordinerer beredskabsplanen og fokuserer på de økonomiske og finansielle aspekter. DV\ doc 5/11 PE v01-00

6 Indenrigsministeriet lagde vægt på, at man mangler mange ressourcer for at kunne opretholde sikkerheden, i særdeleshed social sikring samt de enkelte familiers og de kvindelige flygtninges sikkerhed. Budgettet er ikke stort nok til at dække disse nødvendigheder. I december 2012 indledtes en dialog mellem EU og Jordan om migration, mobilitet og sikkerhed inden for rammerne af den samlede strategi for migration og mobilitet. Indenrigsministeriet sagde, at hvis tilstrømningen fortsætter i samme grad som forventet, eller tager til, vil det ikke længere være muligt at modtage flygtningene i de faciliteter, man har til rådighed nu. I det tilfælde kan det blive nødvendigt at finde nye placeringer tættere på grænsen, hvor man kan bygge nye faciliteter, der kan huse flygtningene. Delegationens medlemmer havde også bilaterale møder med de respektive ambassadører, der repræsenterer deres lande i Jordan, for at få et bedre indblik i situationen i landet. 8. Møder med internationale organisationer og ikke-statslige organisationer Delegationen havde møder og orienteringer med UNHCR-repræsentanter og med nødhjælpseksperter fra ECHO, som begge ledsagede medlemmerne under deres besøg på stedet. Derudover havde delegationen et møde med talrige organisationer, der opererer i Za atri-flygtningelejren, dvs. UNICEF, WFP, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED. Disse organisationer udviste bekymring vedrørende manglende midler og behovet for yderligere støtte til de fortsatte aktiviteter inden for deres respektive felter. Den store usikkerhed omkring fremtidige bevillinger gør det svært at planlægge fremadsigtet. Organisationerne bragte også grænsepolitikken op og nødvendigheden af at have adgang til grænsen, da de fleste af flygtningene ikke bor i lejrene. Organisationerne fremhævede også behovet for, at man påbegynder en beredskabsplan for at være beredt på det værst tænkelige scenarie, som virker uundgåeligt. Gennem drøftelserne kom det frem, at der er behov for et øget samarbejde. Nogle koordinationsaktiviteter fortsætter, og man forsøger også at involvere ikke-traditionelle bidragsydere til koordination inden for sektorer samt tematisk koordination, men udfordringen bliver at opnå en større grad af koordinering samt at få koordinering ved grænsen. Dertil kommer, at det er nødvendigt med koordination mellem de jordanske myndigheder og de agenturer, som opererer i området. Delegationen mødte også repræsentanter fra det jordanske Røde Halvmåne Selskab (JRCS), Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Røde Kors er ikke involveret i driften af lejrene, men fokuserer i stedet på lokalsamfundet. Deres aktiviteter er rettet mod registrering, at skaffe mad og non-food produkter samt kontant støtte. 9. Konklusion Europa-Parlamentets delegation: 1. Er meget bekymret over den humanitære krise i Syrien og det pres, den lægger på nabolandene. PE v /11 DV\ doc

7 2. Vil gerne rose den solidaritet, de jordanske myndigheder udviser, og den indsats, de gør, og vil også rose den gavmildhed, som den jordanske befolkning udviser ved at hjælpe de syriske flygtninge såvel som al den hjælp, der tilbydes fra Syriens andre nabolande. 3. Værdsætter det internationale samfunds indsats for at hjælpe Jordan med at sørge for de nødvendige midler til at hjælpe flygtningene. 4. Kan dog se, hvordan Jordans muligheder for at modtage flere flygtninge snart er udtømt, og at landets begrænsede ressourcer ikke rækker til at dække de basale nødvendigheder for de til stadighed flere og flere flygtninge, der kommer til landet, med mindre det internationale samfund, EU og medlemsstaterne støtter landet finansielt. 5. Derfor understreger delegationen, at det internationale samfund, EU og medlemsstaterne har et ansvar og opfordrer dem til fortsat at yde støtte for at imødekomme denne ekstraordinære humanitære krise. 6. Anmoder de jordanske myndigheder om at holde grænserne åbne for alle flygtninge, der kommer fra Syrien, således at de kan krydse grænsen og søge beskyttelse i Jordan. 7. Er overbevist om, at det er en forudsætning for en fredelig krisestyring på mellemlang sigt, at de arabiske stater, der grænser op til Syrien, deler byrden mellem sig. 8. Mener at man på længere sigt bør prioritere at sætte gang i et regionalt beskyttelsesprogram, og at det bør udvides til andre lande i regionen. 9. Fremhæver behovet for at styrke samarbejdet mellem flere af aktørerne, der opererer i området, nemlig de jordanske myndigheder, internationale organisationer og ngo er, og dette inkluderer koordination ved grænsen. 10. Opfordrer alle de involverede aktører til at fokusere deres indsats således, at den hjælper alle nødlidende, uanset hvor i landet de befinder sig, særligt de flygtninge der opholder sig i byområder, som er langt mindre synlige end de, som bor i flygtningelejre. 11 Beder de jordanske myndigheder og det internationale samfund om at etablere en retsstat i Za atri-lejren for at beskytte de mest sårbare og for at forhindre vold og kriminalitet. 12. Anmoder de jordanske myndigheder om at give hjælpearbejdere og humanitære organisationer adgang til grænseområdet. Mener, at kontrol- og assistanceprocedurer ved grænsen ville skabe merværdi på dette punkt. DV\ doc 7/11 PE v01-00

8 BILAG I: ENDELIGT PROGRAM FOR DELEGATIONEN Mandag, den 11. februar 2013 Foreslåede fly fra Bruxelles til Amman (via Berlin) den 11. februar: SN2581 BRU/TXL 09:55 11:20 RJ122 TXL/AMM 14:40 20:45 20:45-21:30 Med bus fra lufthavnen til hotellet 1 21:30 Individuelle middagsarrangementer Tirsdag, den 12. februar :00 Samling i hotellets lobby 8:05-8:15 Med bus til mødestedet 2 8:30-9:30 Møde med Paul Stromberg, stedfortrædende repræsentant hos UNHCR, samt besøg ved registreringscentret i Amman ledsaget af registreringsmedarbejder Davies Kamau. 9:30-10:30 Med bus til Al Mafraq 10:45-14:00 Besøg i Za atri-flygtningelejren ledsaget af sikkerhedsmedarbejder hos UNHCR, Myra Sabongi. Program for besøg i lejren: - Oberst Zaher Abushihab fra departementet for syriske flygtningelejre (SRCD) og lejrens bestyrer, Mahmoud Al-Amoush fra den jordanske hashemitiske velgørenhedsorganisation (JHCO) - Møde med UNHCRs lejrbestyrer, Iris Blom, til en orientering - Møde med syriske flygtninge (UNHCRs servicemedarbejder, Silvia Angemi) - WFP distributionslejr, orientering ved krisekoordinator Jonathan Campbell - Besøg hos UNICEF, orientering ved Dominique Hyde - Møde med internationale organisationer der opererer i Za atri-lejren, (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED). 14:00-14:30 Med bus til Mafraq orientering ved senior områdekoordinator, Volker Schimmel, og frokost (individuelle arrangementer) 14:30-15:15 Besøg hjemme hos en syrisk flygtningefamilie i Mafraq 15:15-16:00 Besøg i transitfaciliteterne i Mafraq, ledsaget af Khaled Takhayneh fra IMO 16:00-17:15 Med bus til grænsen og besøg i grænsevagtens hovedkvarter 17:15-17:30 Med bus til Thnebe 1 Four Seasons Hotel i Amman, Al Kindi Street, femte runddel, Jabal Amman 2 UNHCRs kontor i Amman, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman PE v /11 DV\ doc

9 17:30-18:15 Besøg ved grænseovergangen i Thnebe, ledsaget af Khaled Takhayneh fra IMO 18:15-20:00 Med bus til hotellet, afrunding med ECHO humanitære ekspert, Carlos Afonso, ECHOs regionale kontor og Europa-Kommissionen 20:00 Med bus til hotellet og individuelle middagsarrangementer. Onsdag, den 13. februar :00 Samling i hotellets lobby 8:05 9:30 Med bus til Irbid 9:30 10:30 Besøg i det nyåbnede UNHCR-registreringscenter i Irbid. Orientering af registreringsmedarbejder og seniorområdekoordinator på stedet, sammen med assisterende registreringsmedarbejder, Naseer EL- NABILSI 11:00-12:30 Med bus til mødestedet i Amman 1 12:30-13:30 Pressekonference 13:30-14:30 Frokost (individuelle arrangementer) 14:30-15:00 Møde med ambassadørerne fra Østrig, Nederlandene, Rumænien og Spanien 15: Møde med Generalsekretær i udenrigsministeriet, Hans Excellence hr. Mohammed-Ali Daher Møde med Generalsekretær i ministeriet for planlægning og internationalt samarbejde, Hans Excellence hr. Saleh Karabsheh 3 17:30-18:15 Møde med Generalsekretær i indenrigsministeriet, Hans Excellence Sameh Al-Majali 4 18:15 18:30 Med bus til mødestedet 18:30-19:30 Møde med det jordanske Røde Halvmåne Selskab (JRCS), Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) 5 19:30-19:50 Med bus til hotellet 19:50 Individuelle middagsarrangementer Torsdag, den 14. februar :30-9:30 Med bus til lufthavnen 1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman. 2 Airport Road, Amman Jabal Amman, tredje runddel, Zahran St., første afkørsel til højre, Amman Al Dakhliyah Circle Queen Noor street 5 Røde Halvmåne i Jordan, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman. DV\ doc 9/11 PE v01-00

10 Individuelle returrejser den 14. februar Foreslåede fly fra Amman til Bruxelles (via Berlin): RJ121 AMM/TXL 11:20 13:55 SN2586 TXL/BRU 17:15 18:35 PE v /11 DV\ doc

11 BILAG II: DELTAGERLISTE Medlemmer Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, S&D-ES - Delegationschef Judith SARGENTINI, VERT-NL Hubert PIRKER, PPE-AT Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO Ansatte i de politiske grupper Andris PETERSONS, PPE Sofia ASTERIADI, S&D Christine SIDENIUS, VERT Tolke Aomar GZOUR (gruppeleder) Maha EL-METWALLY Grégoire BALI DG IPOL-Ansatte Maria GANDOLFO, Administrator Michela LUCCHINI, Assistent DG COMMUNICATION-Ansatte Isabel NADKARNI, Pressesekretær Amelia NEACSU, Audiovisuel tekniker Ansatte fra EU's DELEGATION Til JORN Immaculada ROCA I CORTES, EU-Udenrigstjenesten, Presse og politiske anliggender Carlos AFONSO, ECHOs regionale kontor DV\ doc 11/11 PE v01-00

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013 >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at demonstrere mod et skindemokrati, hvor kong Abdallah altid

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

syv oplæg fra Røde Kors-konferencen, juni 2014

syv oplæg fra Røde Kors-konferencen, juni 2014 ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE MED GADEORIENTERET ADFÆRD syv oplæg fra Røde Kors-konferencen, juni 2014 SYV OPLÆG FRA RØDE KORS-KONFERENCEN, JUNI 2014 ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE MED GADEORIENTERET

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Iraks fremtid - er fred en mulighed?

Iraks fremtid - er fred en mulighed? Iraks fremtid - er fred en mulighed? Besøg af irakisk delegation i Danmark 27.-31. august 2007 Hvem er min fjende? Det menneske, hvis historie jeg endnu ikke har hørt ( Longfellow, citeret af Canon Andrew

Læs mere

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2012 17. 23. november New York Studietur for Socialudvalget og Børn og Unge udvalget (tvangsforanstaltninger) Deltagerliste Claus Thomasbjerg Formand for Socialudvalget Kate Runge Medlem af Socialudvalget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

1 Landeanalyser - det østlige Afrika

1 Landeanalyser - det østlige Afrika 1 Landeanalyser - det østlige Afrika Ulandssekretariatet i det østlige Afrika - maj 2012 1.1 East African Community (EAC) EAC udgøres af fem partnerlande; Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi og Rwanda hvori

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone,

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere