Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Bruxelles, den 15. april 2013 Delegationsrapport om syriske flygtninge i Jordan fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Delegationschef: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 1. Rapport om besøget En delegation på fire MEP er (jf. listen i bilag I) rejste til Jordan fra den 11. til den 14. februar 2013 for at vurdere situationen hvad angår flygtninge fra Syrien. Delegationens mål var at finde ud af, hvilke udfordringer Syriens nabolande, og i særdeleshed Jordan, står over for, set i lyset af den enorme tilstrømning af flygtninge, der skyldes den politiske uro i Syrien, samt at vurdere deres leveforhold i Jordan. Delegationen fik mulighed for at besøge den største flygtningelejr i Jordan og to registreringscentre, og de fik også mulighed for at besigtige situationen ved grænseovergangen til Syrien og transitfaciliteterne. Den havde mulighed for at møde både syriske flygtninge, der bor i flygtningelejrene, og nogle, der bor i byområder. Delegationen havde også tilbundsgående drøftelser med de jordanske myndigheder, ambassadører, internationale organisationer og ikke-statslige organisationer, der virker i Jordan, for at kunne vurdere situationen og den hjælp, EU s institutioner kan tilbyde statslige og ikke-statslige aktører, for at gøre det muligt for dem at håndtere disse særlige udfordringer. Mod slutningen af besøget var der organiseret et pressemøde, og her fik delegationen bred mediedækning. 2. Situationen med syriske flygtninge i Jordan Krisen i Syrien startede i marts 2011, og siden da forværres situationen fortsat. Det anslåede antal mennesker, der er ramt af krisen i Syrien, er 4 millioner, og det anslåede antal, der er DV\ doc PE v01-00

2 blevet fordrevet, er 2 millioner 1. De fleste af de påvirkede befolkningsgrupper er blevet flyttet rundt i landet, inden de har været nødt til at krydse grænserne og flytte til mere sikre områder i Jordan, Libanon, Egypten og Tyrkiet. Ifølge UNHCR er over halvdelen af de registrerede syriske flygtninge i disse lande børn, og 39 % af dem er under 11 år. En ud af fem familier har et kvindeligt overhoved. Næsten 90 % af de syriske flygtninge ankom i Jordan har oplevet et rekordstort antal flygtninge, der krydser grænsen, og den syriske befolkning i Jordan anslås at være på registrerede personer. Ifølge regeringen er tallet dog højere. Den største flygtningelejr er Za'atri-lejren. UNHCR arbejder sammen med den jordanske regering og andre partnere på at færdiggøre en anden stor lejr med navnet Halabat-lejren, som skulle have været klar i slutningen af februar, men som endnu ikke er klar til at åbne. I første omgang vil op mod fem tusinde personer blive indkvarteret i lejren, og planen er, at man på sigt kan øge kapaciteten til mennesker. Langt størstedelen af de syriske flygtninge (omkring 80 %) bor dog i byområder, og mens delegationens var på besøg, ventede ca personer stadig på at blive registreret. Det gennemsnitlige antal daglige ankomster, da besøget fandt sted, var steget til i gennemsnit personer om dagen, de fleste krydser grænsen om natten, og der havde været tidspunkter med spidsbelastning, hvor mere end personer krydsede grænsen på en enkelt nat. UNHCR øger sin registreringskapacitet for at kunne behandle de ventende sager med registrering og fornyelse af certifikater, og for at de kan nedbringe ventetiden mellem den indledende kontakt med UNHCR og den endelige registrering til en måned. Dog er det ikke alle flygtninge, der lader sig registrere hos UNHCR, og derfor er det usikkert, hvad det nøjagtige tal er. Gennemsnitsalderen og kønnet på flygtningene er en stor bekymring. De fleste er kvinder og børn, fordi mændene ofte bliver i Syrien. Indtil nu har UNHCR ikke anmodet om genbosættelse af større omfang af de syriske statsborgere, som er blevet fordrevet under konflikten. Højkommissæren har til gengæld appelleret om, at visse typer af de flygtninge, der er blevet fordrevet under konflikten, hastegenbosættes. Det er de flygtninge, som er særligt udsatte, og for hvem udsigterne til at vende hjem på kort eller mellemlang sigt ikke er realistiske. Den samlede anerkendelsesprocent for personer, der er omfattet af international beskyttelse, er i EU på 93 %. Tyskland og Sverige er de medlemsstater der har de højeste procentsatser. Der lader nu til at være enighed blandt medlemsstaterne om, at syriske statsborgere ikke bør sendes tilbage til Syrien. 3. Besøg i Za atri-lejren Delegationen besøgte Za atri-lejren, som er den største flygtningelejr i Jordan. Lejren blev etableret i juli Efter i første omgang at have reageret på den syriske krise ved at sørge for transitlejre var Za atri den første lejr, der blev bygget til formålet og med henblik på langsigtet brug. Lejren blev bygget meget hurtigt, og den store udfordring var jordbundsforholdene. Da det er et ørkenområde, blev leveforholdene besværliggjort af støv og løs jord. De voldsomme forhold om vinteren forværrede situationen for flygtningene, og den såkaldte vinterklargøring af lejren blev prioriteret højt. Omkostningerne ved at drive lejren er meget høje, især på grund af dræning, grusning og fordi det skal sikres, at jorden er egnet til beboelse. Derudover er transport, logistik og vandforsyning også udfordringer. Man 1 Data og tal ændrer sig for hver dag. Alle data i denne rapport er fra tidspunktet for delegationens besøg dvs. i begyndelsen af februar PE v /11 DV\ doc

3 konstaterede en stor uoverensstemmelse med hensyn til antallet af flygtninge der befandt sig i lejren. De jordanske myndigheder henviste til, at i omegnen af flygtninge opholdt sig i lejren, hvorimod UNHCR angav antallet af flygtninge, der var bosiddende i lejren under delegationens besøg, til omkring mennesker. Årsagen til sådan en stor uoverensstemmelse tillagde man det, at myndighederne tæller de mennesker der ankommer til lejren og lader sig registrere, men da det er en åben lejr, forlader mange den for at komme tilbage igen på et senere tidspunkt, således at nogle personer blev talt to gange, eller også blev antallet af personer, der forlader lejren, ikke registreret. Lejrens beboere er udelukkende syrere, 99 % sunnier, og hovedsageligt kvinder og børn. De fleste bor i telte, men omkring 450 familier bor i præfabrikerede containere. Da delegationens besøg fandt sted, ventede man nye beboelsesvogne, og i fremtiden er planen, at alle beboerne skal bo i beboelsesvogne. 38 NGO ere arbejder i lejren (f.eks. UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED), og er ansvarlige for hjælp inden for forskellige felter. I lejren bliver der taget hånd om folks basale behov: mad, telte, tæpper, hygiejnetilbud, uddannelse, sundhedspleje etc. UNHCR oplyste, at forholdene i Za atri-lejren er meget gode set i forhold til andre af verdens flygtningelejre, men der er brug for, at det internationale samfund følger op på deres løfter og leverer den lovede hjælp, for at arbejdet i lejren kan fortsætte. Da lejren er et af de mest befolkningstætte områder i Jordan, er sikkerheden et problem. De største problemer er børneægteskaber, ulovlig handel og distributionen af fødevarer, som er blevet mere anspændt siden januar 2013, hvor der har været eksempler på demonstrationer, protester, optøjer og stenkastning. I øjeblikket er der ingen permanent polititilstedeværelse i Za atri-lejren, og i særlige tilfælde genoprettes lov og orden af jordanske militærstyrker. For at kunne garantere for sikkerheden overgik styringen af lejren for nylig fra den hashemitiske velgørenhedsorganisation (Jordan Hashemite Charity Organization, JHCO) til direktoratet for offentlig sikkerhed (Public Security Directorate, PSD). 4. Flygtninge i byerne 80 % af de syriske flygtninge bor i byområder. Delegationen mødte nogle syriske flygtningefamilier i Mafraq. De fleste af dem nåede grænsen efter nogle døgns vandring. Efter at have krydset grænsen blev de først flyttet til midlertidige beboelsesfaciliteter, og senere til byområder. Af samtalerne med flygtningene fremgik det, at det vigtigste for dem er, at de kan vende tilbage til deres land og deres boliger igen så hurtigt som muligt. Dette ønske er endnu mere presserende, fordi mange familier er adskilt, da nogle familiemedlemmer (for det meste mænd) stadig befinder sig i Syrien. Flygtninge, der bor i byområderne, modtager kontant støtte til at dække basale nødvendigheder såsom lejeudgifter. Alt efter familiens størrelse kan den modtage mellem 50 og 120 jordanske dinarer ( USD) om måneden. Derudover modtager familierne ekstra støtte til hjælp til køb af brændstof, vintertøj og ekstra tæpper for at kunne klare vinteren. De seneste måneder er behovet hos flygtningene i byområderne dog øget, og mange af de flygtninge, der mødte delegationen, var arbejdsløse eller havde meget lavtlønnede job, som ikke var tilstrækkeligt betalt til familiens opretholdelse. De klagede over de stigende DV\ doc 3/11 PE v01-00

4 udgifter til brændstof og husleje. Ofte deler flere familier en lejlighed, og nogle gange er de afhængige af deres jordanske naboers gavmildhed. Nogle af de børn, som delegationen mødte, gik ikke i skole, fordi familien endnu ikke var blevet registreret i registreringscentret. Denne situation påvirker mærkbart den lokale infrastruktur, i særdeleshed sundheds- og uddannelsessystemet. Koordinationen af hjælpen til flygtningene i byområderne har vist sig at være en stor udfordring, især på grund af initiativer af flere forskellige lokale grupper og det faktum, at der er færre ansatte til rådighed for personer, der bor i afsidesliggende områder, som ikke altid er nemme at komme til. Mange af de lokale initiativer er fortsat i gang. For at danne sig et klart billede af antallet af flygtninge i byområderne har den jordanske regering bedt de flygtninge, der bor uden for lejrene i Jordan, om at lade sig registrere ved politistationer. Efter den registrering modtager flygtningene et servicekort, som bruges til en række ydelser. Da delegationens besøg fandt sted, havde personer allerede ladet sig registrere. 5. Besøg på registreringscentre Delegationen besøgte registreringscentret Amman, som drives af UNHCR, og også det nye UNHCR-registreringscenter i Irbid, som var åbnet bare tre dage i forvejen. Samtalerne varede omkring 20 minutter. Registrerede personer modtager et certifikat, som giver dem støtte til husly, økonomisk hjælp og hjælp til medicin, samt adgang til skole for børnene. Men vigtigst er det, at certifikatet beskytter den registrerede person mod at blive deporteret. Med certifikatet får man adgang til gratis lægehjælp, skolegang, lokale ydelser, rådgivning og visse ad hoc-ydelser såsom juridisk rådgivning. Certifikatet er gyldigt seks måneder, hvorefter det fornyes. Flygtninge, der ikke møder op for at få fornyet certifikatet, inaktiveres. Dette system gør det muligt for UNHCR at være opmærksom på de flygtninge, der beder om hjælp. Det nye center i Irbid åbnede med det formål at placere en registreringsfacilitet tættere på grænsen og at gøre registreringen lettere. Trods det at centret var åbnet for nylig, havde der uden for lågen allerede samlet sig en mængde mennesker, der ventede på at blive registreret. Dette center prioriterer sårbare personer højest og registrerede omkring 500 personer om dagen, men har en målsætning om, at man skal nå den dobbelte kapacitet inden længe. Ventetiden på at blive registreret var 9 måneder, men med det nye center er målet at nedsætte ventetiden til 2 måneder. 6. Besøg ved grænsen og transitfaciliteter Delegationen besøgte Mafraq-transitfaciliteten, som drives af IMO. Personer, der ulovligt trænger ind på territoriet, bringes til denne facilitet af Jordans væbnede styrker. Efter at være blevet afhentet af militæret i de centre, der ligger ved grænsen, som tjekker dem og giver dem mad, bliver flygtningene bragt til transitfaciliteten i enten en militær- eller en IMO-bus. Når de når frem, bliver de registreret, afleverer deres identifikationskort og modtager en kvittering og en kopi af samme identifikationskort. Derefter bliver de fleste af disse flygtninge flyttet til Za'atri-lejren. Derudover modtager transitfaciliteten dagligt sårede, især om natten. PE v /11 DV\ doc

5 Efter besøget ved transitfaciliteten havde delegationen også muligheden for at besøge grænsevagtens hovedkvarter, inklusiv et overvågningscenter, som kontrollerer mere end 50 kilometer af grænsen mellem Jordan og Syrien ved hjælp af kameraer. Delegationen observerede regelmæssig lastbiltransport på den syriske side af grænsen, som bragte folk til grænsen. Endelig var delegationen også ved Thnebe-grænseovergangsstedet, hvor man kunne observere grænsen blive krydset. Her er IMO aktive ved at sørge for livsvigtig indgriben og krisehjælp, hvilket blandt andet inkluderer humanitær evakuering, assistance ved ankomst og transport videre. 7. Møde med de jordanske myndigheder og ambassadører Delegationen mødte højtrangerende repræsentanter fra de tre ministerier, der er ansvarlige for situationen for flygtningene, nemlig udenrigsministeriet, ministeriet for planlægning og internationalt samarbejde (MOPIC) samt indenrigsministeriet. De jordanske myndigheder fremhævede det forbilledlige forhold mellem Jordan og EU, takket være EU s økonomiske støtte, samt et fortræffeligt samarbejde, som gjorde det muligt gradvist at skabe fremskridt for sikkerheden og stabiliteten i Jordan. Jordan havde afholdt parlamentsvalg blot få uger før delegationens besøg (den 23. januar 2013). Regeringsmyndighederne understregede, at den massive tilstrømning af flygtninge fra Syrien er grund til bekymring og har stor indflydelse på økonomien, miljøet og den sikkerhedsmæssige situation i Jordan. Derudover skaber den også et stort pres på uddannelsessektoren. Myndighederne frygtede, at Jordan måske når at modtage 1 million flygtninge inden udgangen af På nuværende tidspunkt repræsenterer flygtningene 5 % af den jordanske befolkning, og dette tal kan blive til 15 % i slutningen af Udenrigsministeriet udtrykte også frygt for, at en sådan øgning af antallet af flygtninge muligvis kan føre til etniske spændinger og få eftervirkninger for Jordan. Ifølge myndighederne mangler der flere lejre i området, også uden for Jordan, til at hjælpe med at huse flygtningene. De jordanske myndigheder beklagede, at en fredelig løsning på konflikten i Syrien endnu ikke er mulig og var meget imod en militær indgriben, og de sagde, at de stadig håber på en politisk løsning og en overgangsordning. Fra udenrigsministeriets side fremhævede man Jordans åben dør -politik, og at ingen udvisninger eller hjemsendelser har fundet sted. Man bekræftede, at Jordan ikke har intentioner om at lukke grænserne for syriske flygtninge. Jordan har dog nået sin maksimale kapacitet med hensyn til, hvor mange man kan tage imod, og uden hjælp vil man ikke være i stand til at tilbyde flygtningene ydelser af den nødvendige kvalitet. Det blev også understreget, at dette bør være en fælles opgave, og man opfordrede det internationale samfund til at påtage sig sit ansvar. MOPIC udfærdigede en beredskabsplan for syriske flygtninge i samarbejde med de ministerier, der er ansvarlige for de forskellige ydelser, samt med seks FN-agenturer. Planen opstiller behov (såsom husly, mad, uddannelse, sundhedsydelser etc.) og de ydelser der tilbydes. Til denne type plan modtager MOPIC rådgivning fra et mellemstatsligt koordinationsudvalg og fungerer som et paraplyministerium, der koordinerer beredskabsplanen og fokuserer på de økonomiske og finansielle aspekter. DV\ doc 5/11 PE v01-00

6 Indenrigsministeriet lagde vægt på, at man mangler mange ressourcer for at kunne opretholde sikkerheden, i særdeleshed social sikring samt de enkelte familiers og de kvindelige flygtninges sikkerhed. Budgettet er ikke stort nok til at dække disse nødvendigheder. I december 2012 indledtes en dialog mellem EU og Jordan om migration, mobilitet og sikkerhed inden for rammerne af den samlede strategi for migration og mobilitet. Indenrigsministeriet sagde, at hvis tilstrømningen fortsætter i samme grad som forventet, eller tager til, vil det ikke længere være muligt at modtage flygtningene i de faciliteter, man har til rådighed nu. I det tilfælde kan det blive nødvendigt at finde nye placeringer tættere på grænsen, hvor man kan bygge nye faciliteter, der kan huse flygtningene. Delegationens medlemmer havde også bilaterale møder med de respektive ambassadører, der repræsenterer deres lande i Jordan, for at få et bedre indblik i situationen i landet. 8. Møder med internationale organisationer og ikke-statslige organisationer Delegationen havde møder og orienteringer med UNHCR-repræsentanter og med nødhjælpseksperter fra ECHO, som begge ledsagede medlemmerne under deres besøg på stedet. Derudover havde delegationen et møde med talrige organisationer, der opererer i Za atri-flygtningelejren, dvs. UNICEF, WFP, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED. Disse organisationer udviste bekymring vedrørende manglende midler og behovet for yderligere støtte til de fortsatte aktiviteter inden for deres respektive felter. Den store usikkerhed omkring fremtidige bevillinger gør det svært at planlægge fremadsigtet. Organisationerne bragte også grænsepolitikken op og nødvendigheden af at have adgang til grænsen, da de fleste af flygtningene ikke bor i lejrene. Organisationerne fremhævede også behovet for, at man påbegynder en beredskabsplan for at være beredt på det værst tænkelige scenarie, som virker uundgåeligt. Gennem drøftelserne kom det frem, at der er behov for et øget samarbejde. Nogle koordinationsaktiviteter fortsætter, og man forsøger også at involvere ikke-traditionelle bidragsydere til koordination inden for sektorer samt tematisk koordination, men udfordringen bliver at opnå en større grad af koordinering samt at få koordinering ved grænsen. Dertil kommer, at det er nødvendigt med koordination mellem de jordanske myndigheder og de agenturer, som opererer i området. Delegationen mødte også repræsentanter fra det jordanske Røde Halvmåne Selskab (JRCS), Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Røde Kors er ikke involveret i driften af lejrene, men fokuserer i stedet på lokalsamfundet. Deres aktiviteter er rettet mod registrering, at skaffe mad og non-food produkter samt kontant støtte. 9. Konklusion Europa-Parlamentets delegation: 1. Er meget bekymret over den humanitære krise i Syrien og det pres, den lægger på nabolandene. PE v /11 DV\ doc

7 2. Vil gerne rose den solidaritet, de jordanske myndigheder udviser, og den indsats, de gør, og vil også rose den gavmildhed, som den jordanske befolkning udviser ved at hjælpe de syriske flygtninge såvel som al den hjælp, der tilbydes fra Syriens andre nabolande. 3. Værdsætter det internationale samfunds indsats for at hjælpe Jordan med at sørge for de nødvendige midler til at hjælpe flygtningene. 4. Kan dog se, hvordan Jordans muligheder for at modtage flere flygtninge snart er udtømt, og at landets begrænsede ressourcer ikke rækker til at dække de basale nødvendigheder for de til stadighed flere og flere flygtninge, der kommer til landet, med mindre det internationale samfund, EU og medlemsstaterne støtter landet finansielt. 5. Derfor understreger delegationen, at det internationale samfund, EU og medlemsstaterne har et ansvar og opfordrer dem til fortsat at yde støtte for at imødekomme denne ekstraordinære humanitære krise. 6. Anmoder de jordanske myndigheder om at holde grænserne åbne for alle flygtninge, der kommer fra Syrien, således at de kan krydse grænsen og søge beskyttelse i Jordan. 7. Er overbevist om, at det er en forudsætning for en fredelig krisestyring på mellemlang sigt, at de arabiske stater, der grænser op til Syrien, deler byrden mellem sig. 8. Mener at man på længere sigt bør prioritere at sætte gang i et regionalt beskyttelsesprogram, og at det bør udvides til andre lande i regionen. 9. Fremhæver behovet for at styrke samarbejdet mellem flere af aktørerne, der opererer i området, nemlig de jordanske myndigheder, internationale organisationer og ngo er, og dette inkluderer koordination ved grænsen. 10. Opfordrer alle de involverede aktører til at fokusere deres indsats således, at den hjælper alle nødlidende, uanset hvor i landet de befinder sig, særligt de flygtninge der opholder sig i byområder, som er langt mindre synlige end de, som bor i flygtningelejre. 11 Beder de jordanske myndigheder og det internationale samfund om at etablere en retsstat i Za atri-lejren for at beskytte de mest sårbare og for at forhindre vold og kriminalitet. 12. Anmoder de jordanske myndigheder om at give hjælpearbejdere og humanitære organisationer adgang til grænseområdet. Mener, at kontrol- og assistanceprocedurer ved grænsen ville skabe merværdi på dette punkt. DV\ doc 7/11 PE v01-00

8 BILAG I: ENDELIGT PROGRAM FOR DELEGATIONEN Mandag, den 11. februar 2013 Foreslåede fly fra Bruxelles til Amman (via Berlin) den 11. februar: SN2581 BRU/TXL 09:55 11:20 RJ122 TXL/AMM 14:40 20:45 20:45-21:30 Med bus fra lufthavnen til hotellet 1 21:30 Individuelle middagsarrangementer Tirsdag, den 12. februar :00 Samling i hotellets lobby 8:05-8:15 Med bus til mødestedet 2 8:30-9:30 Møde med Paul Stromberg, stedfortrædende repræsentant hos UNHCR, samt besøg ved registreringscentret i Amman ledsaget af registreringsmedarbejder Davies Kamau. 9:30-10:30 Med bus til Al Mafraq 10:45-14:00 Besøg i Za atri-flygtningelejren ledsaget af sikkerhedsmedarbejder hos UNHCR, Myra Sabongi. Program for besøg i lejren: - Oberst Zaher Abushihab fra departementet for syriske flygtningelejre (SRCD) og lejrens bestyrer, Mahmoud Al-Amoush fra den jordanske hashemitiske velgørenhedsorganisation (JHCO) - Møde med UNHCRs lejrbestyrer, Iris Blom, til en orientering - Møde med syriske flygtninge (UNHCRs servicemedarbejder, Silvia Angemi) - WFP distributionslejr, orientering ved krisekoordinator Jonathan Campbell - Besøg hos UNICEF, orientering ved Dominique Hyde - Møde med internationale organisationer der opererer i Za atri-lejren, (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED). 14:00-14:30 Med bus til Mafraq orientering ved senior områdekoordinator, Volker Schimmel, og frokost (individuelle arrangementer) 14:30-15:15 Besøg hjemme hos en syrisk flygtningefamilie i Mafraq 15:15-16:00 Besøg i transitfaciliteterne i Mafraq, ledsaget af Khaled Takhayneh fra IMO 16:00-17:15 Med bus til grænsen og besøg i grænsevagtens hovedkvarter 17:15-17:30 Med bus til Thnebe 1 Four Seasons Hotel i Amman, Al Kindi Street, femte runddel, Jabal Amman 2 UNHCRs kontor i Amman, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman PE v /11 DV\ doc

9 17:30-18:15 Besøg ved grænseovergangen i Thnebe, ledsaget af Khaled Takhayneh fra IMO 18:15-20:00 Med bus til hotellet, afrunding med ECHO humanitære ekspert, Carlos Afonso, ECHOs regionale kontor og Europa-Kommissionen 20:00 Med bus til hotellet og individuelle middagsarrangementer. Onsdag, den 13. februar :00 Samling i hotellets lobby 8:05 9:30 Med bus til Irbid 9:30 10:30 Besøg i det nyåbnede UNHCR-registreringscenter i Irbid. Orientering af registreringsmedarbejder og seniorområdekoordinator på stedet, sammen med assisterende registreringsmedarbejder, Naseer EL- NABILSI 11:00-12:30 Med bus til mødestedet i Amman 1 12:30-13:30 Pressekonference 13:30-14:30 Frokost (individuelle arrangementer) 14:30-15:00 Møde med ambassadørerne fra Østrig, Nederlandene, Rumænien og Spanien 15: Møde med Generalsekretær i udenrigsministeriet, Hans Excellence hr. Mohammed-Ali Daher Møde med Generalsekretær i ministeriet for planlægning og internationalt samarbejde, Hans Excellence hr. Saleh Karabsheh 3 17:30-18:15 Møde med Generalsekretær i indenrigsministeriet, Hans Excellence Sameh Al-Majali 4 18:15 18:30 Med bus til mødestedet 18:30-19:30 Møde med det jordanske Røde Halvmåne Selskab (JRCS), Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) 5 19:30-19:50 Med bus til hotellet 19:50 Individuelle middagsarrangementer Torsdag, den 14. februar :30-9:30 Med bus til lufthavnen 1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman. 2 Airport Road, Amman Jabal Amman, tredje runddel, Zahran St., første afkørsel til højre, Amman Al Dakhliyah Circle Queen Noor street 5 Røde Halvmåne i Jordan, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman. DV\ doc 9/11 PE v01-00

10 Individuelle returrejser den 14. februar Foreslåede fly fra Amman til Bruxelles (via Berlin): RJ121 AMM/TXL 11:20 13:55 SN2586 TXL/BRU 17:15 18:35 PE v /11 DV\ doc

11 BILAG II: DELTAGERLISTE Medlemmer Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, S&D-ES - Delegationschef Judith SARGENTINI, VERT-NL Hubert PIRKER, PPE-AT Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO Ansatte i de politiske grupper Andris PETERSONS, PPE Sofia ASTERIADI, S&D Christine SIDENIUS, VERT Tolke Aomar GZOUR (gruppeleder) Maha EL-METWALLY Grégoire BALI DG IPOL-Ansatte Maria GANDOLFO, Administrator Michela LUCCHINI, Assistent DG COMMUNICATION-Ansatte Isabel NADKARNI, Pressesekretær Amelia NEACSU, Audiovisuel tekniker Ansatte fra EU's DELEGATION Til JORN Immaculada ROCA I CORTES, EU-Udenrigstjenesten, Presse og politiske anliggender Carlos AFONSO, ECHOs regionale kontor DV\ doc 11/11 PE v01-00

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

As long as guns keep coming in, people get out - En reportage fra Za ateri-lejren

As long as guns keep coming in, people get out - En reportage fra Za ateri-lejren Af: stud.scient.soc og tidligere praktikant i Projekt DJUCO, Marie Louise Hermann As long as guns keep coming in, people get out - En reportage fra Za ateri-lejren En af hovedfærdselsårene i Za ateri-lejren.

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

EP-delegation i Tunesien for at vurdere flygtningesituationen

EP-delegation i Tunesien for at vurdere flygtningesituationen EP-delegation i Tunesien for at vurdere flygtningesituationen Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender sendte fra den 13. - 16. juli en seks mand stor delegation til Tunesien,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Delegationsrapport fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til hovedkvarteret

Læs mere

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus,

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, VENSKABSPROJEKT 14. APRIL 20153 Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, 2012-2018 Projektnummer 20340 Sydlige Kaukasus (Georgien, Armenien og Azerbaijan) Maria Gullestrup

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2006) 829 ENDELIG BRUXELLES, DEN 28.06.2006 DET ALMINDELIGE BUDGET - 2006 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 23, 31 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 27/2006 Humanitær

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union HUMANITÆR BISTAND. For at redde liv og lindre menneskelige lidelser. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Rådet for Den Europæiske Union HUMANITÆR BISTAND. For at redde liv og lindre menneskelige lidelser. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Rådet for Den Europæiske Union HUMANITÆR BISTAND For at redde liv og lindre menneskelige lidelser Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ET UDTRYK FOR SOLIDARITET Ved at yde humanitær bistand søger EU og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien

EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien P7_TA(203)044 EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 203 om Unionens og dens medlemsstaters foranstaltninger

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 40 Folketinget 2016-17 40 Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansåret 2016 tilføres

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0488/2016 20.4.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0361/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om angreb

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

MINISTERNOTITS. Den humanitzre situation i og omkring Irak samt Danmarks indsats

MINISTERNOTITS. Den humanitzre situation i og omkring Irak samt Danmarks indsats m - MINISTERNOTITS?i~: Udenrigsministeren J.nr.: 46.Irak.5.b. CC: Jf. gult omslag Biiag: t:~a: Kontoret for humanitzr bistand Dato: 25. februar 2003 "mn': Den humanitzre situation i og omkring Irak samt

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) 12295/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 JAI 684 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3411. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_OJ(2016)0615_2 UDKAST TIL PROGRAM Høring Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Ved kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen, den 17. marts 2015 i Kulturhus Trommen, Hørsholm Indhold Baggrund og rammer for udrejsecenteret

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.6.2016 COM(2016) 403 final 2016/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages af Den Europæiske Union i det associeringsudvalg, der er

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender MISSIONSRAPPORT fra LIBE-delegationen til Cypern den 19.-21. december 2012 DV\929467.doc PE506.233v01-00 1.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere