Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Bruxelles, den 15. april 2013 Delegationsrapport om syriske flygtninge i Jordan fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Delegationschef: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 1. Rapport om besøget En delegation på fire MEP er (jf. listen i bilag I) rejste til Jordan fra den 11. til den 14. februar 2013 for at vurdere situationen hvad angår flygtninge fra Syrien. Delegationens mål var at finde ud af, hvilke udfordringer Syriens nabolande, og i særdeleshed Jordan, står over for, set i lyset af den enorme tilstrømning af flygtninge, der skyldes den politiske uro i Syrien, samt at vurdere deres leveforhold i Jordan. Delegationen fik mulighed for at besøge den største flygtningelejr i Jordan og to registreringscentre, og de fik også mulighed for at besigtige situationen ved grænseovergangen til Syrien og transitfaciliteterne. Den havde mulighed for at møde både syriske flygtninge, der bor i flygtningelejrene, og nogle, der bor i byområder. Delegationen havde også tilbundsgående drøftelser med de jordanske myndigheder, ambassadører, internationale organisationer og ikke-statslige organisationer, der virker i Jordan, for at kunne vurdere situationen og den hjælp, EU s institutioner kan tilbyde statslige og ikke-statslige aktører, for at gøre det muligt for dem at håndtere disse særlige udfordringer. Mod slutningen af besøget var der organiseret et pressemøde, og her fik delegationen bred mediedækning. 2. Situationen med syriske flygtninge i Jordan Krisen i Syrien startede i marts 2011, og siden da forværres situationen fortsat. Det anslåede antal mennesker, der er ramt af krisen i Syrien, er 4 millioner, og det anslåede antal, der er DV\ doc PE v01-00

2 blevet fordrevet, er 2 millioner 1. De fleste af de påvirkede befolkningsgrupper er blevet flyttet rundt i landet, inden de har været nødt til at krydse grænserne og flytte til mere sikre områder i Jordan, Libanon, Egypten og Tyrkiet. Ifølge UNHCR er over halvdelen af de registrerede syriske flygtninge i disse lande børn, og 39 % af dem er under 11 år. En ud af fem familier har et kvindeligt overhoved. Næsten 90 % af de syriske flygtninge ankom i Jordan har oplevet et rekordstort antal flygtninge, der krydser grænsen, og den syriske befolkning i Jordan anslås at være på registrerede personer. Ifølge regeringen er tallet dog højere. Den største flygtningelejr er Za'atri-lejren. UNHCR arbejder sammen med den jordanske regering og andre partnere på at færdiggøre en anden stor lejr med navnet Halabat-lejren, som skulle have været klar i slutningen af februar, men som endnu ikke er klar til at åbne. I første omgang vil op mod fem tusinde personer blive indkvarteret i lejren, og planen er, at man på sigt kan øge kapaciteten til mennesker. Langt størstedelen af de syriske flygtninge (omkring 80 %) bor dog i byområder, og mens delegationens var på besøg, ventede ca personer stadig på at blive registreret. Det gennemsnitlige antal daglige ankomster, da besøget fandt sted, var steget til i gennemsnit personer om dagen, de fleste krydser grænsen om natten, og der havde været tidspunkter med spidsbelastning, hvor mere end personer krydsede grænsen på en enkelt nat. UNHCR øger sin registreringskapacitet for at kunne behandle de ventende sager med registrering og fornyelse af certifikater, og for at de kan nedbringe ventetiden mellem den indledende kontakt med UNHCR og den endelige registrering til en måned. Dog er det ikke alle flygtninge, der lader sig registrere hos UNHCR, og derfor er det usikkert, hvad det nøjagtige tal er. Gennemsnitsalderen og kønnet på flygtningene er en stor bekymring. De fleste er kvinder og børn, fordi mændene ofte bliver i Syrien. Indtil nu har UNHCR ikke anmodet om genbosættelse af større omfang af de syriske statsborgere, som er blevet fordrevet under konflikten. Højkommissæren har til gengæld appelleret om, at visse typer af de flygtninge, der er blevet fordrevet under konflikten, hastegenbosættes. Det er de flygtninge, som er særligt udsatte, og for hvem udsigterne til at vende hjem på kort eller mellemlang sigt ikke er realistiske. Den samlede anerkendelsesprocent for personer, der er omfattet af international beskyttelse, er i EU på 93 %. Tyskland og Sverige er de medlemsstater der har de højeste procentsatser. Der lader nu til at være enighed blandt medlemsstaterne om, at syriske statsborgere ikke bør sendes tilbage til Syrien. 3. Besøg i Za atri-lejren Delegationen besøgte Za atri-lejren, som er den største flygtningelejr i Jordan. Lejren blev etableret i juli Efter i første omgang at have reageret på den syriske krise ved at sørge for transitlejre var Za atri den første lejr, der blev bygget til formålet og med henblik på langsigtet brug. Lejren blev bygget meget hurtigt, og den store udfordring var jordbundsforholdene. Da det er et ørkenområde, blev leveforholdene besværliggjort af støv og løs jord. De voldsomme forhold om vinteren forværrede situationen for flygtningene, og den såkaldte vinterklargøring af lejren blev prioriteret højt. Omkostningerne ved at drive lejren er meget høje, især på grund af dræning, grusning og fordi det skal sikres, at jorden er egnet til beboelse. Derudover er transport, logistik og vandforsyning også udfordringer. Man 1 Data og tal ændrer sig for hver dag. Alle data i denne rapport er fra tidspunktet for delegationens besøg dvs. i begyndelsen af februar PE v /11 DV\ doc

3 konstaterede en stor uoverensstemmelse med hensyn til antallet af flygtninge der befandt sig i lejren. De jordanske myndigheder henviste til, at i omegnen af flygtninge opholdt sig i lejren, hvorimod UNHCR angav antallet af flygtninge, der var bosiddende i lejren under delegationens besøg, til omkring mennesker. Årsagen til sådan en stor uoverensstemmelse tillagde man det, at myndighederne tæller de mennesker der ankommer til lejren og lader sig registrere, men da det er en åben lejr, forlader mange den for at komme tilbage igen på et senere tidspunkt, således at nogle personer blev talt to gange, eller også blev antallet af personer, der forlader lejren, ikke registreret. Lejrens beboere er udelukkende syrere, 99 % sunnier, og hovedsageligt kvinder og børn. De fleste bor i telte, men omkring 450 familier bor i præfabrikerede containere. Da delegationens besøg fandt sted, ventede man nye beboelsesvogne, og i fremtiden er planen, at alle beboerne skal bo i beboelsesvogne. 38 NGO ere arbejder i lejren (f.eks. UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED), og er ansvarlige for hjælp inden for forskellige felter. I lejren bliver der taget hånd om folks basale behov: mad, telte, tæpper, hygiejnetilbud, uddannelse, sundhedspleje etc. UNHCR oplyste, at forholdene i Za atri-lejren er meget gode set i forhold til andre af verdens flygtningelejre, men der er brug for, at det internationale samfund følger op på deres løfter og leverer den lovede hjælp, for at arbejdet i lejren kan fortsætte. Da lejren er et af de mest befolkningstætte områder i Jordan, er sikkerheden et problem. De største problemer er børneægteskaber, ulovlig handel og distributionen af fødevarer, som er blevet mere anspændt siden januar 2013, hvor der har været eksempler på demonstrationer, protester, optøjer og stenkastning. I øjeblikket er der ingen permanent polititilstedeværelse i Za atri-lejren, og i særlige tilfælde genoprettes lov og orden af jordanske militærstyrker. For at kunne garantere for sikkerheden overgik styringen af lejren for nylig fra den hashemitiske velgørenhedsorganisation (Jordan Hashemite Charity Organization, JHCO) til direktoratet for offentlig sikkerhed (Public Security Directorate, PSD). 4. Flygtninge i byerne 80 % af de syriske flygtninge bor i byområder. Delegationen mødte nogle syriske flygtningefamilier i Mafraq. De fleste af dem nåede grænsen efter nogle døgns vandring. Efter at have krydset grænsen blev de først flyttet til midlertidige beboelsesfaciliteter, og senere til byområder. Af samtalerne med flygtningene fremgik det, at det vigtigste for dem er, at de kan vende tilbage til deres land og deres boliger igen så hurtigt som muligt. Dette ønske er endnu mere presserende, fordi mange familier er adskilt, da nogle familiemedlemmer (for det meste mænd) stadig befinder sig i Syrien. Flygtninge, der bor i byområderne, modtager kontant støtte til at dække basale nødvendigheder såsom lejeudgifter. Alt efter familiens størrelse kan den modtage mellem 50 og 120 jordanske dinarer ( USD) om måneden. Derudover modtager familierne ekstra støtte til hjælp til køb af brændstof, vintertøj og ekstra tæpper for at kunne klare vinteren. De seneste måneder er behovet hos flygtningene i byområderne dog øget, og mange af de flygtninge, der mødte delegationen, var arbejdsløse eller havde meget lavtlønnede job, som ikke var tilstrækkeligt betalt til familiens opretholdelse. De klagede over de stigende DV\ doc 3/11 PE v01-00

4 udgifter til brændstof og husleje. Ofte deler flere familier en lejlighed, og nogle gange er de afhængige af deres jordanske naboers gavmildhed. Nogle af de børn, som delegationen mødte, gik ikke i skole, fordi familien endnu ikke var blevet registreret i registreringscentret. Denne situation påvirker mærkbart den lokale infrastruktur, i særdeleshed sundheds- og uddannelsessystemet. Koordinationen af hjælpen til flygtningene i byområderne har vist sig at være en stor udfordring, især på grund af initiativer af flere forskellige lokale grupper og det faktum, at der er færre ansatte til rådighed for personer, der bor i afsidesliggende områder, som ikke altid er nemme at komme til. Mange af de lokale initiativer er fortsat i gang. For at danne sig et klart billede af antallet af flygtninge i byområderne har den jordanske regering bedt de flygtninge, der bor uden for lejrene i Jordan, om at lade sig registrere ved politistationer. Efter den registrering modtager flygtningene et servicekort, som bruges til en række ydelser. Da delegationens besøg fandt sted, havde personer allerede ladet sig registrere. 5. Besøg på registreringscentre Delegationen besøgte registreringscentret Amman, som drives af UNHCR, og også det nye UNHCR-registreringscenter i Irbid, som var åbnet bare tre dage i forvejen. Samtalerne varede omkring 20 minutter. Registrerede personer modtager et certifikat, som giver dem støtte til husly, økonomisk hjælp og hjælp til medicin, samt adgang til skole for børnene. Men vigtigst er det, at certifikatet beskytter den registrerede person mod at blive deporteret. Med certifikatet får man adgang til gratis lægehjælp, skolegang, lokale ydelser, rådgivning og visse ad hoc-ydelser såsom juridisk rådgivning. Certifikatet er gyldigt seks måneder, hvorefter det fornyes. Flygtninge, der ikke møder op for at få fornyet certifikatet, inaktiveres. Dette system gør det muligt for UNHCR at være opmærksom på de flygtninge, der beder om hjælp. Det nye center i Irbid åbnede med det formål at placere en registreringsfacilitet tættere på grænsen og at gøre registreringen lettere. Trods det at centret var åbnet for nylig, havde der uden for lågen allerede samlet sig en mængde mennesker, der ventede på at blive registreret. Dette center prioriterer sårbare personer højest og registrerede omkring 500 personer om dagen, men har en målsætning om, at man skal nå den dobbelte kapacitet inden længe. Ventetiden på at blive registreret var 9 måneder, men med det nye center er målet at nedsætte ventetiden til 2 måneder. 6. Besøg ved grænsen og transitfaciliteter Delegationen besøgte Mafraq-transitfaciliteten, som drives af IMO. Personer, der ulovligt trænger ind på territoriet, bringes til denne facilitet af Jordans væbnede styrker. Efter at være blevet afhentet af militæret i de centre, der ligger ved grænsen, som tjekker dem og giver dem mad, bliver flygtningene bragt til transitfaciliteten i enten en militær- eller en IMO-bus. Når de når frem, bliver de registreret, afleverer deres identifikationskort og modtager en kvittering og en kopi af samme identifikationskort. Derefter bliver de fleste af disse flygtninge flyttet til Za'atri-lejren. Derudover modtager transitfaciliteten dagligt sårede, især om natten. PE v /11 DV\ doc

5 Efter besøget ved transitfaciliteten havde delegationen også muligheden for at besøge grænsevagtens hovedkvarter, inklusiv et overvågningscenter, som kontrollerer mere end 50 kilometer af grænsen mellem Jordan og Syrien ved hjælp af kameraer. Delegationen observerede regelmæssig lastbiltransport på den syriske side af grænsen, som bragte folk til grænsen. Endelig var delegationen også ved Thnebe-grænseovergangsstedet, hvor man kunne observere grænsen blive krydset. Her er IMO aktive ved at sørge for livsvigtig indgriben og krisehjælp, hvilket blandt andet inkluderer humanitær evakuering, assistance ved ankomst og transport videre. 7. Møde med de jordanske myndigheder og ambassadører Delegationen mødte højtrangerende repræsentanter fra de tre ministerier, der er ansvarlige for situationen for flygtningene, nemlig udenrigsministeriet, ministeriet for planlægning og internationalt samarbejde (MOPIC) samt indenrigsministeriet. De jordanske myndigheder fremhævede det forbilledlige forhold mellem Jordan og EU, takket være EU s økonomiske støtte, samt et fortræffeligt samarbejde, som gjorde det muligt gradvist at skabe fremskridt for sikkerheden og stabiliteten i Jordan. Jordan havde afholdt parlamentsvalg blot få uger før delegationens besøg (den 23. januar 2013). Regeringsmyndighederne understregede, at den massive tilstrømning af flygtninge fra Syrien er grund til bekymring og har stor indflydelse på økonomien, miljøet og den sikkerhedsmæssige situation i Jordan. Derudover skaber den også et stort pres på uddannelsessektoren. Myndighederne frygtede, at Jordan måske når at modtage 1 million flygtninge inden udgangen af På nuværende tidspunkt repræsenterer flygtningene 5 % af den jordanske befolkning, og dette tal kan blive til 15 % i slutningen af Udenrigsministeriet udtrykte også frygt for, at en sådan øgning af antallet af flygtninge muligvis kan føre til etniske spændinger og få eftervirkninger for Jordan. Ifølge myndighederne mangler der flere lejre i området, også uden for Jordan, til at hjælpe med at huse flygtningene. De jordanske myndigheder beklagede, at en fredelig løsning på konflikten i Syrien endnu ikke er mulig og var meget imod en militær indgriben, og de sagde, at de stadig håber på en politisk løsning og en overgangsordning. Fra udenrigsministeriets side fremhævede man Jordans åben dør -politik, og at ingen udvisninger eller hjemsendelser har fundet sted. Man bekræftede, at Jordan ikke har intentioner om at lukke grænserne for syriske flygtninge. Jordan har dog nået sin maksimale kapacitet med hensyn til, hvor mange man kan tage imod, og uden hjælp vil man ikke være i stand til at tilbyde flygtningene ydelser af den nødvendige kvalitet. Det blev også understreget, at dette bør være en fælles opgave, og man opfordrede det internationale samfund til at påtage sig sit ansvar. MOPIC udfærdigede en beredskabsplan for syriske flygtninge i samarbejde med de ministerier, der er ansvarlige for de forskellige ydelser, samt med seks FN-agenturer. Planen opstiller behov (såsom husly, mad, uddannelse, sundhedsydelser etc.) og de ydelser der tilbydes. Til denne type plan modtager MOPIC rådgivning fra et mellemstatsligt koordinationsudvalg og fungerer som et paraplyministerium, der koordinerer beredskabsplanen og fokuserer på de økonomiske og finansielle aspekter. DV\ doc 5/11 PE v01-00

6 Indenrigsministeriet lagde vægt på, at man mangler mange ressourcer for at kunne opretholde sikkerheden, i særdeleshed social sikring samt de enkelte familiers og de kvindelige flygtninges sikkerhed. Budgettet er ikke stort nok til at dække disse nødvendigheder. I december 2012 indledtes en dialog mellem EU og Jordan om migration, mobilitet og sikkerhed inden for rammerne af den samlede strategi for migration og mobilitet. Indenrigsministeriet sagde, at hvis tilstrømningen fortsætter i samme grad som forventet, eller tager til, vil det ikke længere være muligt at modtage flygtningene i de faciliteter, man har til rådighed nu. I det tilfælde kan det blive nødvendigt at finde nye placeringer tættere på grænsen, hvor man kan bygge nye faciliteter, der kan huse flygtningene. Delegationens medlemmer havde også bilaterale møder med de respektive ambassadører, der repræsenterer deres lande i Jordan, for at få et bedre indblik i situationen i landet. 8. Møder med internationale organisationer og ikke-statslige organisationer Delegationen havde møder og orienteringer med UNHCR-repræsentanter og med nødhjælpseksperter fra ECHO, som begge ledsagede medlemmerne under deres besøg på stedet. Derudover havde delegationen et møde med talrige organisationer, der opererer i Za atri-flygtningelejren, dvs. UNICEF, WFP, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED. Disse organisationer udviste bekymring vedrørende manglende midler og behovet for yderligere støtte til de fortsatte aktiviteter inden for deres respektive felter. Den store usikkerhed omkring fremtidige bevillinger gør det svært at planlægge fremadsigtet. Organisationerne bragte også grænsepolitikken op og nødvendigheden af at have adgang til grænsen, da de fleste af flygtningene ikke bor i lejrene. Organisationerne fremhævede også behovet for, at man påbegynder en beredskabsplan for at være beredt på det værst tænkelige scenarie, som virker uundgåeligt. Gennem drøftelserne kom det frem, at der er behov for et øget samarbejde. Nogle koordinationsaktiviteter fortsætter, og man forsøger også at involvere ikke-traditionelle bidragsydere til koordination inden for sektorer samt tematisk koordination, men udfordringen bliver at opnå en større grad af koordinering samt at få koordinering ved grænsen. Dertil kommer, at det er nødvendigt med koordination mellem de jordanske myndigheder og de agenturer, som opererer i området. Delegationen mødte også repræsentanter fra det jordanske Røde Halvmåne Selskab (JRCS), Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Røde Kors er ikke involveret i driften af lejrene, men fokuserer i stedet på lokalsamfundet. Deres aktiviteter er rettet mod registrering, at skaffe mad og non-food produkter samt kontant støtte. 9. Konklusion Europa-Parlamentets delegation: 1. Er meget bekymret over den humanitære krise i Syrien og det pres, den lægger på nabolandene. PE v /11 DV\ doc

7 2. Vil gerne rose den solidaritet, de jordanske myndigheder udviser, og den indsats, de gør, og vil også rose den gavmildhed, som den jordanske befolkning udviser ved at hjælpe de syriske flygtninge såvel som al den hjælp, der tilbydes fra Syriens andre nabolande. 3. Værdsætter det internationale samfunds indsats for at hjælpe Jordan med at sørge for de nødvendige midler til at hjælpe flygtningene. 4. Kan dog se, hvordan Jordans muligheder for at modtage flere flygtninge snart er udtømt, og at landets begrænsede ressourcer ikke rækker til at dække de basale nødvendigheder for de til stadighed flere og flere flygtninge, der kommer til landet, med mindre det internationale samfund, EU og medlemsstaterne støtter landet finansielt. 5. Derfor understreger delegationen, at det internationale samfund, EU og medlemsstaterne har et ansvar og opfordrer dem til fortsat at yde støtte for at imødekomme denne ekstraordinære humanitære krise. 6. Anmoder de jordanske myndigheder om at holde grænserne åbne for alle flygtninge, der kommer fra Syrien, således at de kan krydse grænsen og søge beskyttelse i Jordan. 7. Er overbevist om, at det er en forudsætning for en fredelig krisestyring på mellemlang sigt, at de arabiske stater, der grænser op til Syrien, deler byrden mellem sig. 8. Mener at man på længere sigt bør prioritere at sætte gang i et regionalt beskyttelsesprogram, og at det bør udvides til andre lande i regionen. 9. Fremhæver behovet for at styrke samarbejdet mellem flere af aktørerne, der opererer i området, nemlig de jordanske myndigheder, internationale organisationer og ngo er, og dette inkluderer koordination ved grænsen. 10. Opfordrer alle de involverede aktører til at fokusere deres indsats således, at den hjælper alle nødlidende, uanset hvor i landet de befinder sig, særligt de flygtninge der opholder sig i byområder, som er langt mindre synlige end de, som bor i flygtningelejre. 11 Beder de jordanske myndigheder og det internationale samfund om at etablere en retsstat i Za atri-lejren for at beskytte de mest sårbare og for at forhindre vold og kriminalitet. 12. Anmoder de jordanske myndigheder om at give hjælpearbejdere og humanitære organisationer adgang til grænseområdet. Mener, at kontrol- og assistanceprocedurer ved grænsen ville skabe merværdi på dette punkt. DV\ doc 7/11 PE v01-00

8 BILAG I: ENDELIGT PROGRAM FOR DELEGATIONEN Mandag, den 11. februar 2013 Foreslåede fly fra Bruxelles til Amman (via Berlin) den 11. februar: SN2581 BRU/TXL 09:55 11:20 RJ122 TXL/AMM 14:40 20:45 20:45-21:30 Med bus fra lufthavnen til hotellet 1 21:30 Individuelle middagsarrangementer Tirsdag, den 12. februar :00 Samling i hotellets lobby 8:05-8:15 Med bus til mødestedet 2 8:30-9:30 Møde med Paul Stromberg, stedfortrædende repræsentant hos UNHCR, samt besøg ved registreringscentret i Amman ledsaget af registreringsmedarbejder Davies Kamau. 9:30-10:30 Med bus til Al Mafraq 10:45-14:00 Besøg i Za atri-flygtningelejren ledsaget af sikkerhedsmedarbejder hos UNHCR, Myra Sabongi. Program for besøg i lejren: - Oberst Zaher Abushihab fra departementet for syriske flygtningelejre (SRCD) og lejrens bestyrer, Mahmoud Al-Amoush fra den jordanske hashemitiske velgørenhedsorganisation (JHCO) - Møde med UNHCRs lejrbestyrer, Iris Blom, til en orientering - Møde med syriske flygtninge (UNHCRs servicemedarbejder, Silvia Angemi) - WFP distributionslejr, orientering ved krisekoordinator Jonathan Campbell - Besøg hos UNICEF, orientering ved Dominique Hyde - Møde med internationale organisationer der opererer i Za atri-lejren, (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IMO, THW, Red Barnet, MDM, IRD og ACTED). 14:00-14:30 Med bus til Mafraq orientering ved senior områdekoordinator, Volker Schimmel, og frokost (individuelle arrangementer) 14:30-15:15 Besøg hjemme hos en syrisk flygtningefamilie i Mafraq 15:15-16:00 Besøg i transitfaciliteterne i Mafraq, ledsaget af Khaled Takhayneh fra IMO 16:00-17:15 Med bus til grænsen og besøg i grænsevagtens hovedkvarter 17:15-17:30 Med bus til Thnebe 1 Four Seasons Hotel i Amman, Al Kindi Street, femte runddel, Jabal Amman 2 UNHCRs kontor i Amman, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman PE v /11 DV\ doc

9 17:30-18:15 Besøg ved grænseovergangen i Thnebe, ledsaget af Khaled Takhayneh fra IMO 18:15-20:00 Med bus til hotellet, afrunding med ECHO humanitære ekspert, Carlos Afonso, ECHOs regionale kontor og Europa-Kommissionen 20:00 Med bus til hotellet og individuelle middagsarrangementer. Onsdag, den 13. februar :00 Samling i hotellets lobby 8:05 9:30 Med bus til Irbid 9:30 10:30 Besøg i det nyåbnede UNHCR-registreringscenter i Irbid. Orientering af registreringsmedarbejder og seniorområdekoordinator på stedet, sammen med assisterende registreringsmedarbejder, Naseer EL- NABILSI 11:00-12:30 Med bus til mødestedet i Amman 1 12:30-13:30 Pressekonference 13:30-14:30 Frokost (individuelle arrangementer) 14:30-15:00 Møde med ambassadørerne fra Østrig, Nederlandene, Rumænien og Spanien 15: Møde med Generalsekretær i udenrigsministeriet, Hans Excellence hr. Mohammed-Ali Daher Møde med Generalsekretær i ministeriet for planlægning og internationalt samarbejde, Hans Excellence hr. Saleh Karabsheh 3 17:30-18:15 Møde med Generalsekretær i indenrigsministeriet, Hans Excellence Sameh Al-Majali 4 18:15 18:30 Med bus til mødestedet 18:30-19:30 Møde med det jordanske Røde Halvmåne Selskab (JRCS), Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) 5 19:30-19:50 Med bus til hotellet 19:50 Individuelle middagsarrangementer Torsdag, den 14. februar :30-9:30 Med bus til lufthavnen 1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman. 2 Airport Road, Amman Jabal Amman, tredje runddel, Zahran St., første afkørsel til højre, Amman Al Dakhliyah Circle Queen Noor street 5 Røde Halvmåne i Jordan, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman. DV\ doc 9/11 PE v01-00

10 Individuelle returrejser den 14. februar Foreslåede fly fra Amman til Bruxelles (via Berlin): RJ121 AMM/TXL 11:20 13:55 SN2586 TXL/BRU 17:15 18:35 PE v /11 DV\ doc

11 BILAG II: DELTAGERLISTE Medlemmer Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, S&D-ES - Delegationschef Judith SARGENTINI, VERT-NL Hubert PIRKER, PPE-AT Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO Ansatte i de politiske grupper Andris PETERSONS, PPE Sofia ASTERIADI, S&D Christine SIDENIUS, VERT Tolke Aomar GZOUR (gruppeleder) Maha EL-METWALLY Grégoire BALI DG IPOL-Ansatte Maria GANDOLFO, Administrator Michela LUCCHINI, Assistent DG COMMUNICATION-Ansatte Isabel NADKARNI, Pressesekretær Amelia NEACSU, Audiovisuel tekniker Ansatte fra EU's DELEGATION Til JORN Immaculada ROCA I CORTES, EU-Udenrigstjenesten, Presse og politiske anliggender Carlos AFONSO, ECHOs regionale kontor DV\ doc 11/11 PE v01-00

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Delegationsrapport fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til hovedkvarteret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Opholdet består af tre intense uger fordelt i Amman og omegn, med ekskursioner til Petra samt tur til

Opholdet består af tre intense uger fordelt i Amman og omegn, med ekskursioner til Petra samt tur til Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid Denmark Global Højskole Jordan 50+ Opholdet består af tre intense uger fordelt i Amman og omegn, med ekskursioner til Petra samt tur til Palæstina og Israel. Du kommer

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

PROGRAM. Studierejse til Etiopien, Folketingets Socialudvalg d. 31. august 5. september 2014

PROGRAM. Studierejse til Etiopien, Folketingets Socialudvalg d. 31. august 5. september 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 321 Offentligt PROGRAM Studierejse til Etiopien, Folketingets Socialudvalg d. 31. august 5. september 2014 [Program med forbehold for ændringer] Søndag d. 31. august

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Sammendrag på dansk Migration til OECD-lande er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE FOTO: KHALIL ASHAWI /SCANPIX KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE I samarbejde med rødekors.dk FOTO: 10611 EMRAH /SCANPIX DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE Verden er vidne til en global flygtningekatastrofe,

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere