Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik"

Transkript

1 Indhold: Cykelviden nr. 3/2010 Danske kommuner i internationalt cykelsamarbejde >> Side 2 Europæisk lobbyarbejde >> Side 4 Helsingør på vej mod cykel-ringvej >> Side 7 BYPAD giver kommuner cykeloverblik >> Side 10 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Internationalt samarbejde Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder bl.a. et par artikler, der beskriver det europæiske samarbejde, som bliver stadig mere relevant for mange danske kommuner. Enten i form af direkte samarbejde med kommuner i andre lande eller et mere indirekte samarbejde med EU-systemet. CO2-udslip. Det kræver ingen internationale klimakonferencer eller komplicerede rundbordssamtaler mellem alverdens regeringsledere. Det eneste, det kræver, er politisk vilje og gode ben. Den politiske vilje har de danske kommuner, og derfor bliver deres indsats værdsat på højeste niveau i EU-kommissionen. Som det fremgår af en af artiklerne i dette nyhedsbrev, ved EU s danske klimakommissær, at de kommunale cykelinitiativer er en del af løsningen på de globale udfordringer. Gode idéer efterlyses Cykelviden er et nyhedsbrev fra kommuner til kommuner. Det er derfor helt afgørende med input og gode ideer til redaktionen. Næste redaktionsmøde er den 7. september, men jeg modtager gerne forslag løbende. Min mailadresse: Frits Bredal, ansvarshavende redaktør P.S. Hvis du får ny mailadresse, kan du tilmelde den på forsiden af Cykelviden.dk Ellers vil I ikke modtage nyhedsbrevet

2 Danske kommuner i internationalt cykelsamarbejde Middelfart Kommune har netop åbnet døren til et samarbejde på to hjul med en række danske og tyske kommuner. Flere andre danske kommuner er involveret i et rent nordisk samarbejde. Af Allan Priess Poulsen, journalist Det handler om at fremme cyklisme med hjælp fra kolleger i både ind- og udland. Om at søge inspiration hos ligesindede og holde hinanden op på en række fælles mål. Flere danske kommuner har taget del i utraditionelle samarbejder med cykelfremme i fokus. Middelfart Kommune er således netop blevet lead partner på et projekt, der ganske passende lyder navnet Cykler Uden Grænser og foruden Middelfart selv har deltagelse af henholdsvis Svendborg, Kolding, Esbjerg, Kiel og Flensborg Kommuner. Og klimachef Morten Westergaard fra Middelfart Kommune lægger ikke skjul på, at forhåbningerne til det interregionale samarbejde er store. Jeg forventer mig rigtig meget. Tyskerne kan nogle ting vedrørende cykelfaciliteter, parkeringsforhold og reparationsmuligheder, som vi i hvert fald ikke er vant til i Middelfart. Til gengæld har de tilsyneladende endnu ikke skabt så meget kobling mellem cyklisme og sundhedsfremme, så der er en masse viden og input, der kan blive byttet rundt på kryds og tværs, siger han. Bedre internt samarbejde Og det er netop formålet. At lade sig inspirere af hinanden og ikke mindst udtænke nye projekter og initiativer samt i fællesskab at holde hinanden op på, at ambitionerne i sidste ende bliver realiseret. Middelfart Kommune har blandt andet benyttet samarbejdet til at optimere sin indsats i kampagnen Vi Cykler Til Arbejde, hvilket resulterede i en stigning på 65 pct. i antal deltagere i forhold til tallene for Og så er der i Middelfarts tilfælde endnu en fordel, fortæller klimachef Morten Westergaard. Ét er, at vi samarbejder på tværs af geografi, og noget andet er, at projektet også er fremmende for det interne samarbejde i kommunen. Traditionelle cykelprojekter er typisk forankret i en vej- og trafikafdeling, men nu ligger de også i miljøafdelingen på grund af CO2-regnskabet og i sundhedsafdelingen, fordi cyklisme har en positiv effekt på folkesundheden. Når der pludselig er tre-fire politiske udvalg, der kan se noget konstruktivt i at arbejde sammen, bliver det pludselige meget interessant, siger han. Svensk og norsk inspiration Frederikshavn Kommune har været lead partner på et lignende projekt i snart halvandet år. Der er tale om et nordisk samarbejde bestående af Frederikshavn, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner samt fem svenske og to norske kommuner. Parterne har valgt at kalde projektet for Nordiske Cykelbyer. Arbejdet i de 11 kommuner foregår efter en fælles skabelon, for det giver rigtig god mening, at vi alle er på nogenlunde samme stadie, så vi kan udveksle erfaringer om, hvad vi gør, når der opstår den ene eller anden udfordring. Det er rigtig spændende at være en del af, for man får pludselig adgang til en hel masse information, som man ikke nødvendigvis selv har været opmærksom på, fortæller projektleder Finn Rasmussen fra Frederikshavn Kommune og uddyber: Der sker det, der altid sker, når man er sammen med nogen, der interesserer sig for det samme som en selv. Så går snakken, og man fortæller hinanden en hel masse ting, som skubber bag på den proces, man er i gang med. Nogle gange er det de store linjer, men det kan også bare være navnet på en hjemmeside, der kan hjælpe en et stykke videre, siger han. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

3 Cykelbarometer og drikkevand på vej I Frederikshavn Kommune har de foreløbige resultater af det nordiske samarbejde blandt andet været en kortlægning af de eksisterende cykelfaciliteter i kommunen samt udarbejdelsen af et årligt cykelregnskab. På spring står desuden en række initiativer som et cykelbarometer, som det kendes fra blandt andet Rådhuspladsen i København, opsætning af luftpumper og sågar etableringen af en drikkevandsfontæne ved Frederikshavn Banegård. Både Cykler Uden Grænser og Nordiske Cykelbyer er medfinansieret af EU s udviklingsfond Interreg. Begge projekter bygger på sammenhængen mellem cyklisme, miljøvenlighed og sundhedsfremme og dermed en forventning om, at der kan spares penge på sundhedsbudgettet og skæres ned på udledningen af CO2, når borgerne bytter bilen ud med cyklen. EU-fokus på cyklister EU-kommissionen lægger op til større fokus på cyklisme. Af Frits Bredal, journalist Ifølge EU road safety guidelines skal det overvejes, om der kan gøres mere på cyklismeområdet. I betragtning af de store fordele som cyklisme medfører i forhold miljøet, klimaet, trafikken og den almindelige sundhedstilstand, skal man se på udviklingsmulighederne inden for cyklisme, skriver kommissionen i den nye plan fra august Cyklister og fodgængere udgør samlet 27 % af alle dødsfald i trafikken i EU-landene, fremgår det. Derfor lægger den nye EU-plan samtidig op til, at sikkerheden forbedres for de bløde trafikanter. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

4 Europæisk lobbyarbejde Det Europæiske Cyklist Forbund påvirker kommunernes arbejde på cykelområdet, bl.a. i forhold til hvilke europæiske fonde og projekter, kommunerne kan søge. Af Frits Bredal, journalist Når vi skal tackle klimaudfordringen, er det afgørende, at vi knækker kurven fra transportsektoren. Her kan cyklen levere et væsentligt bidrag i byerne. Et bidrag, der både mindsker forureningen fra biler og samtidig øger sundhed og velvære, sagde EU s klimakommissær Connie Hedegaard i forbindelse med Velo-City Global konferencen i København i juni måned. Dansk Cyklist Forbund havde en løbende dialog med Connie Hedegaard, da hun var dansk miljøminister og senere klimaminister. Nu er det primært Det Europæiske Cyklist Forbund European Cyclists Federation der har dialogen: Helt generelt arbejder ECF på at gøre sine synspunkter gældende over for europæiske beslutningstagere, inklusive EU-kommissionen, og der er ingen tvivl om, at den nuværende klimakommissær er lydhør, fortæller Jens Loft Rasmussen, direktør i Dansk Cyklist Forbund og treasurer i det europæiske cyklistforbund. Og som klimakommissær vil hun kunne lægge pres på transportkommissæren for at få mere cykling og dermed mindre CO2-udslip fra transportsektorens C02-udslip, tilføjer han. Indirekte EU-påvirkning af kommunerne I henhold til de gældende principper i EU-samarbejdet har kommissionen ikke mulighed for at vedtage regler, der griber direkte ind i forhold til den kommunale planlægning. Men samtidig ved kommissionen, at kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til en række af de store fælleseuropæiske udfordringer på trafik-, miljø- og sundhedsområderne. Kommissionen forsøger derfor blandt andet at påvirke udviklingen i kommunerne via grønbøger, der beskriver udfordringerne og kommer med løsningsforslag og anbefalinger. Kommissionen har mere konkret mulighed for at etablere støtteordninger, som kan fremme innovation og udvikling. Kommissionens aktionsplan fra september 2009 for udvikling af mobilitet i byerne indeholder blandt andet en intention om øget støtte til udvikling af bæredygtig transport. I den regionale udviklingsfond er afsat 600 mio. til investering i cykelinfrastruktur i , hvilket især bliver anvendt til projekter i de østeuropæiske lande. EuroVelo-cykelruterne er således blevet en del af den transnationale transportudvikling (TEN-T), og ECF arbejder for, at cykling opnår en langt større andel af de europæiske investeringer. ECF arbejder i den forbindelse også på at påvirke indholdet af de fonde og EU-programmer, hvor kommunerne i samarbejde med andre europæiske byer kan søge om støtte til konkrete projekter, f.eks. CIVITAS-programmet til udvikling af bæredygtig, renere og mere energieffektiv bytransport. ECF s påvirkning af EU-kommissionen ligger ofte på linje med de input, der kommer fra de europæiske byer, herunder fra organisationen Eurocities. Dette øger muligheden for at påvirke indholdet af kommissionens bestræbelser på udvikling af bytransport og mobilitet. ECF presser også på for at få en bedre og mere sammenlignelig statistik for cykling i EU, fortæller Jens Loft Rasmussen. fortsættes næste side Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

5 fortsat fra forrige side Lokale løsninger på globale udfordringer Den nuværende europæiske klimakommissær ved, hvor stor betydning lokale beslutninger kan have som en del af løsningen på globale problemer. Som en af værterne for det internationale klimatopmøde i København i december 2009, så Connie Hedegaard hvor handlingslammede lande og regeringer kan være, når de skal træffe fælles beslutninger. Decentrale kommunale afgørelser er mindre komplicerede end internationale rundbordssamtaler. Cyklen er et nemt og effektivt sted at starte, hvis man vil gøre noget her og nu for at bekæmpe klimaproblemerne. Det ved den cyklende danske kommissær, der skal finde løsninger på gigantiske europæiske og globale udfordringer: Jeg tror, at vi som samfund er nødt til at tænke dybere over, hvad vi egentlig mener med velstand og forstå den fulde økonomiske værdi af cyklen som transportmiddel, et middel til CO2-reduktion og velvære i almindelighed, sagde Connie Hedegaard under sin tale på Velo-City Global konferencen. EU s nuværende klimakommissær Connie Hedegaard i fælles tråd med Jens Loft Rasmussen, direktør i Dansk Cyklist Cykelviden Forbund og treasurer nyhedsbrev i European nr. 3/2010 Cyclists - Federation. Klimakommissæren er meget opmærksom på kommunernes rolle 5 i kampen for bedre miljø og klima. Foto: Mikkel Østergaard

6 Den nationale cykelkonference Er det muligt at få flere nydanskere over på cyklen? Hvordan laver man en bilby om til en cykelby? Og kan man overhovedet få cyklisterne til at overholde færdselsreglerne? Årets nationale cykelkonference besvarer en lang række spørgsmål og lægger op til diskussion omkring endnu flere. Kom og vær med, og mød en lang række af de mennesker og organisationer, der fører an i den eksplosive udvikling på cykelområdet. Blandt indlægsholderne er Københavns nye stadsarkitekt Tina Saaby, som vil fortælle om udfordringerne ved at planlægge en by for mennesker, Kevin Mayne fra England vil fortælle om erfaringerne med at evaluere på cykelbyprojekter og én repræsentant fra Schweiz Mobil vil fortælle, hvordan man kan skabe en cykeldestination i verdensklasse. Nina Hansson fra Malmø kommune vil komme med idéer til nye kampagner, der kan flytte bilture over på cyklen, og så skal vi se og høre hvordan el-cykler er epokegørende for fremtidens brug af cykler. Alt dette sker, når Vejdirektoratet i samarbejde med Fredericia Kommune og Dansk Cyklist Forbund inviterer til cykelkonference den 1. og 2. november 2010 på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia. Konferencen samler cykeleksperter, byplanlæggere, politikere, interesseorganisationer, forskere og kommunale interessenter fra hele landet til at diskutere udfordringer og løsninger indenfor cykelområdet. Programmet lægger op til to varierede dage, der vil udfordre og engagere konferencedeltagerne. Der vil være store fællessessioner samt 3 parallelle sessioner med regulære oplæg, workshops, pecha kucha og rundbordsdiskussioner. Derudover er der selvfølgelig mulighed for at netværke og have det sjovt sammen. Mandag aften holder vi en fest og kårer årets cykelby Du finder programmet og tilmelding til konferencen på Arrangør: Vejdirektoratet Mette Dam Mikkelsen Konferencesekretariat: Jens E. Pedersen, VEJ-EU

7 Helsingør på vej mod cykel-ringvej Som en del af kommunens cyklistplan vil Helsingør Kommune etablere en Cityring og en Bypass for cyklister. Håbet er at løse en række årelange problematiske forhold for cyklister i byens centrum. af Allan Priess Poulsen, journalist I Helsingør er det ikke så ligetil at komme rundt i centrum og slet ikke, hvis turen går igennem bymidten med retning mod Helsingør Station. I hvert fald ikke hvis man er på cykel. Derfor har kommunen i samarbejde med blandt andre rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard igangsat en række interessante initiativer. Det mest opsigtsvækkende handler om etableringen af en Cityring og en Bypass for cyklister i hjertet af Helsingør. Cityringen skal ligge som en slags cykel-ringvej rundt om centrum, mens Bypassen bliver en direkte rute rettet mod pendlere, der skal til og fra Helsingør Station. Ruten kommer formentlig til at gå igennem byens gågader. Vil lave innovativ løsning Projektet adskiller sig ved, at vi forsøger at skabe en sammenhæng i det hele, og vi vil også gerne gøre det lidt innovativt, fortæller afdelingsleder Kim Schwartzlose fra Moe & Brødsgaard og uddyber: Vi håber på, at der bliver mulighed for at lave nogle nye løsninger, som man ikke har set andre steder. Vi kunne godt tænke os at skabe noget, som også kan bruges af andre kommuner, der har lignende problemstillinger med gamle bymidter, hvor der er snævre pladsforhold, siger han. Tanken er, at Cityringen blandt andet skal bestå af ramper, modstrømscykelbaner, cykelstier og vejafmærkning, mens projektet omkring Bypassen omfatter blandt andet etablering af cykelgader, cykling mod ensretningen, alternativ skiltning og fjernelse af eksisterende kantstensparkering. I øjeblikket er Moe & Brødsgaard i dialog med politi og myndigheder om, hvorvidt og hvordan cykling i gågaderne eventuelt kan tillades. Årsagen til initiativerne skal findes i, at Helsingør bymidte igennem en længere årrække er blevet forsøgt fredeliggjort ved etablering af blandt andet gåder og ensretning af biltrafikken. Det har betydet, at cyklisterne har måttet bevæge sig ad det overordnede vejnet med omvejskørsel og sikkerhedsproblemer til følge. I Helsingør er det endvidere kun tilladt at cykle i gågaderne i et begrænset tidsrum, hvilket i perioder umuliggør at tage den direkte vej igennem bymidten mod Helsingør Station på cykel. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

8 Cityringen i Helsingør skal ligge som en slags cykel-ringvej rundt om centrum, mens Bypassen bliver en direkte rute rettet mod pendlere, der skal til og fra Helsingør Station. Ruten kommer formentlig til at gå igennem byens gågader. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

9 BYPAD - hvis du vil kvalitetssikre dit arbejde Hvor god er kommunes indsats på cykelområdet? Hvor er styrkerne og svaghederne? Hvordan kan arbejdet gøres endnu bedre? Disse og mange andre centrale spørgsmål kan kommunen få svar på gennem en BYPAD-audit. Bicycle Policy Audit BYPAD er et procesværktøj til kvalitetssikring af kommunens arbejde med cykeltrafik og cykelfremme. Det er en simpel og fleksibel metode, der kan bruges i både store og små kommuner. Kvalitetssikring BYPAD tager udgangspunkt i, at arbejdet med at fremme cyklisme er en dynamisk proces. Værktøjet består af 9 moduler, som tilsammen sikrer en systematisk og helhedsorienteret gennemgang af kommunens arbejde med cykeltrafik. Kvaliteten sikres af kommunen selv! En evalueringsgruppe bestående af både politikere, embedsmænd og cyklister fra kommunen gennemgår i fællesskab de 9 moduler og bidrager afslutningsvis til en handlingsplan for det videre arbejde. Proceskonsulent Hele processen ledes af en uddannet BYPAD-auditør, der sørger for at tilrettelægge forløbet, rådgive undervejs og forfatte den endelige BYPAD-rapport. For spørgsmål eller for booking af uforpligtende møde, kontakt venligst én af vores BYPAD-auditører: Marianne Weinreich, mobilitets- og kommunikationskonsulent, Tlf.: , Marie Vestergaard Magni, mobilitets- og kommunikationskonsulent, Tlf.: , Læs mere om BYPAD på VEKSØ Hos VEKSØ har vi rustet os til at kunne hjælpe kommuner med at kvalitetssikre deres arbejde med cykeltrafik. Vi har således to certificerede BYPAD-auditører, der står klar til at forklare om forløbet og om metoden. Referencer: Sønderborg Kommune, BYPAD certificering 2010 Aalborg Kommune, BYPAD certificering 2010 Mere kvalitet i cykeltrafikken... Nordensvej Fredericia. denmark Tel Fax

10 BYPAD giver kommuner cykeloverblik Analyseværktøjet BYPAD er designet til med enkle midler at synliggøre for alverdens kommuner, hvor de står i forhold til cykelfremme. Og ikke mindst hvordan de kommer derhen, hvor de gerne vil. Af Allan Priess Poulsen, journalist Hvordan involveres cyklisterne i kommunens arbejde med cykeltrafik? Hvordan sikrer kommunen, at de indsatser, der beskrives i strategien, realiseres? Hvilke initiativer er der taget for at fremme livslang cykelbrug? Sådan lyder nogle af spørgsmålene i procesværktøjet BYPAD, der er skabt af en række europæiske cykeleksperter og har til formål at evaluere og kvalitetssikre kommuners indsats på cykelområdet. Det sker blandt andet ved at identificere og synliggøre den pågældende kommunes styrker og svagheder, hvad angår cykeltrafik og cykelfremme og ikke mindst at forbedre samarbejdet og koordinationen afdelingerne imellem. Bare det at få skabt tiden til at sætte sig ned og få talt om de her ting har været vigtigt. I Aalborg Kommune sidder der jo mange mennesker, der har indsigt i cykelforhold, men med forskellige vinkler, så det har været meget givende at få diskuteret tingene i et forum, som normalt ikke ville være samlet, fortæller Anne Marie Lautrup Nielsen, der er civilingeniør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune. Nødvendigt med samarbejde Marianne Weinreich, der er BYPAD-auditør og mobilitetskonsulent hos Veksø, tilføjer, at mange kommuner allerede har gode og rigtige initiativer i gang, men at de ofte mangler netop det nødvendige overblik for at kunne koordinere de forskellige indsatser og skabe en synergieffekt imellem dem. - Alle erfaringer viser, at hvis man vil arbejde systematisk og helhedsorienteret med cykeltrafik og blive en cykelby, så er det ikke kun en opgave for veje og teknik-afdelingen. Det kan lige så vel være relevant at inddrage sundhedspersonale, miljøfolk og ældreafdelingen, siger hun og uddyber: - Nogle gange er det helt utroligt, hvor meget der kan komme ud af, at man sætter sig ned omkring et bord og får talt sammen. Ofte er der ikke tid til at få koordinere indsatserne på tværs af afdelinger og forvaltninger, og her er BYPAD et rigtig godt værktøj. Nogle gange handler det kun om at gøre det, man allerede forsøger på, men bare på en mere struktureret måde, siger Marianne Weinreich, der mener, at de potentielle fordele ved BYPAD er størst i de mindre og mellemstore kommuner, hvor der ofte ikke er erfaringer med at arbejde med cykelfremme på en systematisk måde. Ejerskab over processen BYPAD-certificeringen består reelt af 30 spørgsmål, som besvares af en arbejdsgruppe sammensat til formålet. Arbejdsgruppen består som udgangspunkt af henholdsvis to politikere, to embedsmænd og to cyklister, og den konstellation har stor betydning for specielt beslutningstagerne, fortæller Marianne Weinreich fra Veksø. - Det er så nemt at hyre en konsulent til at lave en rapport med nogle anbefalinger, men når dem, der i sidste ende skal føre det hele ud i livet, ikke har været en del af processen, opnår de ikke noget ejerskab, fordi de ikke selv har fundet frem til løsningerne. Det engagement, man opnår ved selv at være den del af forløbet, er utroligt vigtigt for at skaffe de ønskede resultater, fastslår hun. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

11 Plads til forbedringer Aalborg Kommune er den seneste danske kommune til at blive BYPAD-certificeret, og her endte den samlede evaluering på 81 pct. af 100 mulige og dermed en særdeles høj score. Ifølge civilingeniør Anne Marie Lautrup Nielsen betyder det dog ikke, at kommunen nu kan læne sig tilbage i vished om, at alt er i sin skønneste orden. - Bestemt ikke. Snarere tværtimod. Det betyder, at vi bliver bekræftet i, at vi langt hen ad vejen gør det rigtige, men at der stadig er nogle områder, hvor der er plads til forbedring. Og så er det under alle omstændigheder vigtigt at kende sit udgangspunkt, inden man kan komme derhen, hvor man gerne vil, siger hun. Siden 2002 er over 120 byer i 21 EU-lande blevet BYPAD-certificeret. I Danmark gælder det henholdsvis Viborg, Hillerød, Nakskov, Odense, Sønderborg og Aalborg kommuner. Flere end 80 BYPAD-auditører fra 21 EU-lande er blevet uddannet og certificeret, så de kan guide kommuner og regioner igennem processen. FAKTA - BYPAD BYPAD står for Bicycle Policy Audit Er et selvudviklingsværktøj, der definerer, evaluerer og kvalitetssikrer byer, kommuner eller regioners ståsted og indsats i forhold til cykeltrafik og cykelfremme Evalueringen gennemføres af en BYPAD-gruppe bestående af kommunale embedsmænd, lokale politikere og cyklister. Under ledelse af en BYPAD-konsulent evaluerer gruppen kommunens arbejde med cykeltrafik ved at gennemgå 30 spørgsmål inden for i alt 9 moduler, som tilsammen har til formål at sikre en systematisk gennemgang af kommunens arbejde med cykeltrafik Efter gennemførelsen af evalueringen udarbejder arbejdsgruppen en prioriteringsliste og et oplæg til en handlingsplan for kommunens fremtidige arbejde med cykeltrafik Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

12 Kolofon: Cykelviden nr. 3/2010 Cykelviden udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Cykelviden udkommer fem gange årligt Ansv. redaktør: Frits Bredal Redaktion: Lone Andersen, Erik Bølling-Ladegaard, Jan Jensen og Simon Wrisberg. Layout: Henni Christensen Deadline nr. 4/2010: 4. oktober 2010 De synspunkter, som fremkommer i nyhedsbrevet deles ikke nødvendigvis af Cykelnetværket eller Dansk Cyklist Forbund. Eftertryk med kildeangivelse, i reklameøjemed kun efter aftale med udgiveren. Hovedsponsorer for Cykelviden:

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 DEN NATIONALE CYKELKONFERENCE 2012 - CYKLEN ET AKTIV FOR DANMARK KOM OG BLIV INSPIRERET NÅR VEJDIREKTORATET I SAMARBEJDE MED ROSKILDE

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Cykler uden grænser 2010-2012. - erfaringer og resultater

Cykler uden grænser 2010-2012. - erfaringer og resultater Cykler uden grænser 2010-2012 - erfaringer og resultater 1 Indhold Kort om projektet Kort om projektet... 2 3 år med fokus på cykelfremme... 4 Cykelfremmemodellen... 5 Arbejdsgrupper i arbejdstøj... 8

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Odensenize. Cycle City Odense. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Nyt udtryk:

Odensenize. Cycle City Odense. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Nyt udtryk: Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Nyt udtryk: Odensenize Cycle City Odense A bike may not make the world go round, but it sure makes the

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Pendlere skal nurses. Vi cykler stadig til arbejde. af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune.

Pendlere skal nurses. Vi cykler stadig til arbejde. af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune. Pendlere skal nurses Vi cykler stadig til arbejde af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune. Vi cykler stadig til arbejde HVORDAN? Cykelkampagne i efteråret Gratis deltagelse Hjælp til holdkaptajnen

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Arbejdspapir 6 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET VELKOMMEN TIL Den nationale cykelkonference 2014 Claus Omann Jensen, borgmester, Randers Kommune Velkommen til Randers og den nationale cykelkonference.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 Unikke oplevelser i Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart I foråret

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere