Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik"

Transkript

1 Indhold: Cykelviden nr. 3/2010 Danske kommuner i internationalt cykelsamarbejde >> Side 2 Europæisk lobbyarbejde >> Side 4 Helsingør på vej mod cykel-ringvej >> Side 7 BYPAD giver kommuner cykeloverblik >> Side 10 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Internationalt samarbejde Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder bl.a. et par artikler, der beskriver det europæiske samarbejde, som bliver stadig mere relevant for mange danske kommuner. Enten i form af direkte samarbejde med kommuner i andre lande eller et mere indirekte samarbejde med EU-systemet. CO2-udslip. Det kræver ingen internationale klimakonferencer eller komplicerede rundbordssamtaler mellem alverdens regeringsledere. Det eneste, det kræver, er politisk vilje og gode ben. Den politiske vilje har de danske kommuner, og derfor bliver deres indsats værdsat på højeste niveau i EU-kommissionen. Som det fremgår af en af artiklerne i dette nyhedsbrev, ved EU s danske klimakommissær, at de kommunale cykelinitiativer er en del af løsningen på de globale udfordringer. Gode idéer efterlyses Cykelviden er et nyhedsbrev fra kommuner til kommuner. Det er derfor helt afgørende med input og gode ideer til redaktionen. Næste redaktionsmøde er den 7. september, men jeg modtager gerne forslag løbende. Min mailadresse: Frits Bredal, ansvarshavende redaktør P.S. Hvis du får ny mailadresse, kan du tilmelde den på forsiden af Cykelviden.dk Ellers vil I ikke modtage nyhedsbrevet

2 Danske kommuner i internationalt cykelsamarbejde Middelfart Kommune har netop åbnet døren til et samarbejde på to hjul med en række danske og tyske kommuner. Flere andre danske kommuner er involveret i et rent nordisk samarbejde. Af Allan Priess Poulsen, journalist Det handler om at fremme cyklisme med hjælp fra kolleger i både ind- og udland. Om at søge inspiration hos ligesindede og holde hinanden op på en række fælles mål. Flere danske kommuner har taget del i utraditionelle samarbejder med cykelfremme i fokus. Middelfart Kommune er således netop blevet lead partner på et projekt, der ganske passende lyder navnet Cykler Uden Grænser og foruden Middelfart selv har deltagelse af henholdsvis Svendborg, Kolding, Esbjerg, Kiel og Flensborg Kommuner. Og klimachef Morten Westergaard fra Middelfart Kommune lægger ikke skjul på, at forhåbningerne til det interregionale samarbejde er store. Jeg forventer mig rigtig meget. Tyskerne kan nogle ting vedrørende cykelfaciliteter, parkeringsforhold og reparationsmuligheder, som vi i hvert fald ikke er vant til i Middelfart. Til gengæld har de tilsyneladende endnu ikke skabt så meget kobling mellem cyklisme og sundhedsfremme, så der er en masse viden og input, der kan blive byttet rundt på kryds og tværs, siger han. Bedre internt samarbejde Og det er netop formålet. At lade sig inspirere af hinanden og ikke mindst udtænke nye projekter og initiativer samt i fællesskab at holde hinanden op på, at ambitionerne i sidste ende bliver realiseret. Middelfart Kommune har blandt andet benyttet samarbejdet til at optimere sin indsats i kampagnen Vi Cykler Til Arbejde, hvilket resulterede i en stigning på 65 pct. i antal deltagere i forhold til tallene for Og så er der i Middelfarts tilfælde endnu en fordel, fortæller klimachef Morten Westergaard. Ét er, at vi samarbejder på tværs af geografi, og noget andet er, at projektet også er fremmende for det interne samarbejde i kommunen. Traditionelle cykelprojekter er typisk forankret i en vej- og trafikafdeling, men nu ligger de også i miljøafdelingen på grund af CO2-regnskabet og i sundhedsafdelingen, fordi cyklisme har en positiv effekt på folkesundheden. Når der pludselig er tre-fire politiske udvalg, der kan se noget konstruktivt i at arbejde sammen, bliver det pludselige meget interessant, siger han. Svensk og norsk inspiration Frederikshavn Kommune har været lead partner på et lignende projekt i snart halvandet år. Der er tale om et nordisk samarbejde bestående af Frederikshavn, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner samt fem svenske og to norske kommuner. Parterne har valgt at kalde projektet for Nordiske Cykelbyer. Arbejdet i de 11 kommuner foregår efter en fælles skabelon, for det giver rigtig god mening, at vi alle er på nogenlunde samme stadie, så vi kan udveksle erfaringer om, hvad vi gør, når der opstår den ene eller anden udfordring. Det er rigtig spændende at være en del af, for man får pludselig adgang til en hel masse information, som man ikke nødvendigvis selv har været opmærksom på, fortæller projektleder Finn Rasmussen fra Frederikshavn Kommune og uddyber: Der sker det, der altid sker, når man er sammen med nogen, der interesserer sig for det samme som en selv. Så går snakken, og man fortæller hinanden en hel masse ting, som skubber bag på den proces, man er i gang med. Nogle gange er det de store linjer, men det kan også bare være navnet på en hjemmeside, der kan hjælpe en et stykke videre, siger han. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

3 Cykelbarometer og drikkevand på vej I Frederikshavn Kommune har de foreløbige resultater af det nordiske samarbejde blandt andet været en kortlægning af de eksisterende cykelfaciliteter i kommunen samt udarbejdelsen af et årligt cykelregnskab. På spring står desuden en række initiativer som et cykelbarometer, som det kendes fra blandt andet Rådhuspladsen i København, opsætning af luftpumper og sågar etableringen af en drikkevandsfontæne ved Frederikshavn Banegård. Både Cykler Uden Grænser og Nordiske Cykelbyer er medfinansieret af EU s udviklingsfond Interreg. Begge projekter bygger på sammenhængen mellem cyklisme, miljøvenlighed og sundhedsfremme og dermed en forventning om, at der kan spares penge på sundhedsbudgettet og skæres ned på udledningen af CO2, når borgerne bytter bilen ud med cyklen. EU-fokus på cyklister EU-kommissionen lægger op til større fokus på cyklisme. Af Frits Bredal, journalist Ifølge EU road safety guidelines skal det overvejes, om der kan gøres mere på cyklismeområdet. I betragtning af de store fordele som cyklisme medfører i forhold miljøet, klimaet, trafikken og den almindelige sundhedstilstand, skal man se på udviklingsmulighederne inden for cyklisme, skriver kommissionen i den nye plan fra august Cyklister og fodgængere udgør samlet 27 % af alle dødsfald i trafikken i EU-landene, fremgår det. Derfor lægger den nye EU-plan samtidig op til, at sikkerheden forbedres for de bløde trafikanter. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

4 Europæisk lobbyarbejde Det Europæiske Cyklist Forbund påvirker kommunernes arbejde på cykelområdet, bl.a. i forhold til hvilke europæiske fonde og projekter, kommunerne kan søge. Af Frits Bredal, journalist Når vi skal tackle klimaudfordringen, er det afgørende, at vi knækker kurven fra transportsektoren. Her kan cyklen levere et væsentligt bidrag i byerne. Et bidrag, der både mindsker forureningen fra biler og samtidig øger sundhed og velvære, sagde EU s klimakommissær Connie Hedegaard i forbindelse med Velo-City Global konferencen i København i juni måned. Dansk Cyklist Forbund havde en løbende dialog med Connie Hedegaard, da hun var dansk miljøminister og senere klimaminister. Nu er det primært Det Europæiske Cyklist Forbund European Cyclists Federation der har dialogen: Helt generelt arbejder ECF på at gøre sine synspunkter gældende over for europæiske beslutningstagere, inklusive EU-kommissionen, og der er ingen tvivl om, at den nuværende klimakommissær er lydhør, fortæller Jens Loft Rasmussen, direktør i Dansk Cyklist Forbund og treasurer i det europæiske cyklistforbund. Og som klimakommissær vil hun kunne lægge pres på transportkommissæren for at få mere cykling og dermed mindre CO2-udslip fra transportsektorens C02-udslip, tilføjer han. Indirekte EU-påvirkning af kommunerne I henhold til de gældende principper i EU-samarbejdet har kommissionen ikke mulighed for at vedtage regler, der griber direkte ind i forhold til den kommunale planlægning. Men samtidig ved kommissionen, at kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til en række af de store fælleseuropæiske udfordringer på trafik-, miljø- og sundhedsområderne. Kommissionen forsøger derfor blandt andet at påvirke udviklingen i kommunerne via grønbøger, der beskriver udfordringerne og kommer med løsningsforslag og anbefalinger. Kommissionen har mere konkret mulighed for at etablere støtteordninger, som kan fremme innovation og udvikling. Kommissionens aktionsplan fra september 2009 for udvikling af mobilitet i byerne indeholder blandt andet en intention om øget støtte til udvikling af bæredygtig transport. I den regionale udviklingsfond er afsat 600 mio. til investering i cykelinfrastruktur i , hvilket især bliver anvendt til projekter i de østeuropæiske lande. EuroVelo-cykelruterne er således blevet en del af den transnationale transportudvikling (TEN-T), og ECF arbejder for, at cykling opnår en langt større andel af de europæiske investeringer. ECF arbejder i den forbindelse også på at påvirke indholdet af de fonde og EU-programmer, hvor kommunerne i samarbejde med andre europæiske byer kan søge om støtte til konkrete projekter, f.eks. CIVITAS-programmet til udvikling af bæredygtig, renere og mere energieffektiv bytransport. ECF s påvirkning af EU-kommissionen ligger ofte på linje med de input, der kommer fra de europæiske byer, herunder fra organisationen Eurocities. Dette øger muligheden for at påvirke indholdet af kommissionens bestræbelser på udvikling af bytransport og mobilitet. ECF presser også på for at få en bedre og mere sammenlignelig statistik for cykling i EU, fortæller Jens Loft Rasmussen. fortsættes næste side Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

5 fortsat fra forrige side Lokale løsninger på globale udfordringer Den nuværende europæiske klimakommissær ved, hvor stor betydning lokale beslutninger kan have som en del af løsningen på globale problemer. Som en af værterne for det internationale klimatopmøde i København i december 2009, så Connie Hedegaard hvor handlingslammede lande og regeringer kan være, når de skal træffe fælles beslutninger. Decentrale kommunale afgørelser er mindre komplicerede end internationale rundbordssamtaler. Cyklen er et nemt og effektivt sted at starte, hvis man vil gøre noget her og nu for at bekæmpe klimaproblemerne. Det ved den cyklende danske kommissær, der skal finde løsninger på gigantiske europæiske og globale udfordringer: Jeg tror, at vi som samfund er nødt til at tænke dybere over, hvad vi egentlig mener med velstand og forstå den fulde økonomiske værdi af cyklen som transportmiddel, et middel til CO2-reduktion og velvære i almindelighed, sagde Connie Hedegaard under sin tale på Velo-City Global konferencen. EU s nuværende klimakommissær Connie Hedegaard i fælles tråd med Jens Loft Rasmussen, direktør i Dansk Cyklist Cykelviden Forbund og treasurer nyhedsbrev i European nr. 3/2010 Cyclists - Federation. Klimakommissæren er meget opmærksom på kommunernes rolle 5 i kampen for bedre miljø og klima. Foto: Mikkel Østergaard

6 Den nationale cykelkonference Er det muligt at få flere nydanskere over på cyklen? Hvordan laver man en bilby om til en cykelby? Og kan man overhovedet få cyklisterne til at overholde færdselsreglerne? Årets nationale cykelkonference besvarer en lang række spørgsmål og lægger op til diskussion omkring endnu flere. Kom og vær med, og mød en lang række af de mennesker og organisationer, der fører an i den eksplosive udvikling på cykelområdet. Blandt indlægsholderne er Københavns nye stadsarkitekt Tina Saaby, som vil fortælle om udfordringerne ved at planlægge en by for mennesker, Kevin Mayne fra England vil fortælle om erfaringerne med at evaluere på cykelbyprojekter og én repræsentant fra Schweiz Mobil vil fortælle, hvordan man kan skabe en cykeldestination i verdensklasse. Nina Hansson fra Malmø kommune vil komme med idéer til nye kampagner, der kan flytte bilture over på cyklen, og så skal vi se og høre hvordan el-cykler er epokegørende for fremtidens brug af cykler. Alt dette sker, når Vejdirektoratet i samarbejde med Fredericia Kommune og Dansk Cyklist Forbund inviterer til cykelkonference den 1. og 2. november 2010 på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia. Konferencen samler cykeleksperter, byplanlæggere, politikere, interesseorganisationer, forskere og kommunale interessenter fra hele landet til at diskutere udfordringer og løsninger indenfor cykelområdet. Programmet lægger op til to varierede dage, der vil udfordre og engagere konferencedeltagerne. Der vil være store fællessessioner samt 3 parallelle sessioner med regulære oplæg, workshops, pecha kucha og rundbordsdiskussioner. Derudover er der selvfølgelig mulighed for at netværke og have det sjovt sammen. Mandag aften holder vi en fest og kårer årets cykelby Du finder programmet og tilmelding til konferencen på Arrangør: Vejdirektoratet Mette Dam Mikkelsen Konferencesekretariat: Jens E. Pedersen, VEJ-EU

7 Helsingør på vej mod cykel-ringvej Som en del af kommunens cyklistplan vil Helsingør Kommune etablere en Cityring og en Bypass for cyklister. Håbet er at løse en række årelange problematiske forhold for cyklister i byens centrum. af Allan Priess Poulsen, journalist I Helsingør er det ikke så ligetil at komme rundt i centrum og slet ikke, hvis turen går igennem bymidten med retning mod Helsingør Station. I hvert fald ikke hvis man er på cykel. Derfor har kommunen i samarbejde med blandt andre rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard igangsat en række interessante initiativer. Det mest opsigtsvækkende handler om etableringen af en Cityring og en Bypass for cyklister i hjertet af Helsingør. Cityringen skal ligge som en slags cykel-ringvej rundt om centrum, mens Bypassen bliver en direkte rute rettet mod pendlere, der skal til og fra Helsingør Station. Ruten kommer formentlig til at gå igennem byens gågader. Vil lave innovativ løsning Projektet adskiller sig ved, at vi forsøger at skabe en sammenhæng i det hele, og vi vil også gerne gøre det lidt innovativt, fortæller afdelingsleder Kim Schwartzlose fra Moe & Brødsgaard og uddyber: Vi håber på, at der bliver mulighed for at lave nogle nye løsninger, som man ikke har set andre steder. Vi kunne godt tænke os at skabe noget, som også kan bruges af andre kommuner, der har lignende problemstillinger med gamle bymidter, hvor der er snævre pladsforhold, siger han. Tanken er, at Cityringen blandt andet skal bestå af ramper, modstrømscykelbaner, cykelstier og vejafmærkning, mens projektet omkring Bypassen omfatter blandt andet etablering af cykelgader, cykling mod ensretningen, alternativ skiltning og fjernelse af eksisterende kantstensparkering. I øjeblikket er Moe & Brødsgaard i dialog med politi og myndigheder om, hvorvidt og hvordan cykling i gågaderne eventuelt kan tillades. Årsagen til initiativerne skal findes i, at Helsingør bymidte igennem en længere årrække er blevet forsøgt fredeliggjort ved etablering af blandt andet gåder og ensretning af biltrafikken. Det har betydet, at cyklisterne har måttet bevæge sig ad det overordnede vejnet med omvejskørsel og sikkerhedsproblemer til følge. I Helsingør er det endvidere kun tilladt at cykle i gågaderne i et begrænset tidsrum, hvilket i perioder umuliggør at tage den direkte vej igennem bymidten mod Helsingør Station på cykel. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

8 Cityringen i Helsingør skal ligge som en slags cykel-ringvej rundt om centrum, mens Bypassen bliver en direkte rute rettet mod pendlere, der skal til og fra Helsingør Station. Ruten kommer formentlig til at gå igennem byens gågader. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

9 BYPAD - hvis du vil kvalitetssikre dit arbejde Hvor god er kommunes indsats på cykelområdet? Hvor er styrkerne og svaghederne? Hvordan kan arbejdet gøres endnu bedre? Disse og mange andre centrale spørgsmål kan kommunen få svar på gennem en BYPAD-audit. Bicycle Policy Audit BYPAD er et procesværktøj til kvalitetssikring af kommunens arbejde med cykeltrafik og cykelfremme. Det er en simpel og fleksibel metode, der kan bruges i både store og små kommuner. Kvalitetssikring BYPAD tager udgangspunkt i, at arbejdet med at fremme cyklisme er en dynamisk proces. Værktøjet består af 9 moduler, som tilsammen sikrer en systematisk og helhedsorienteret gennemgang af kommunens arbejde med cykeltrafik. Kvaliteten sikres af kommunen selv! En evalueringsgruppe bestående af både politikere, embedsmænd og cyklister fra kommunen gennemgår i fællesskab de 9 moduler og bidrager afslutningsvis til en handlingsplan for det videre arbejde. Proceskonsulent Hele processen ledes af en uddannet BYPAD-auditør, der sørger for at tilrettelægge forløbet, rådgive undervejs og forfatte den endelige BYPAD-rapport. For spørgsmål eller for booking af uforpligtende møde, kontakt venligst én af vores BYPAD-auditører: Marianne Weinreich, mobilitets- og kommunikationskonsulent, Tlf.: , Marie Vestergaard Magni, mobilitets- og kommunikationskonsulent, Tlf.: , Læs mere om BYPAD på VEKSØ Hos VEKSØ har vi rustet os til at kunne hjælpe kommuner med at kvalitetssikre deres arbejde med cykeltrafik. Vi har således to certificerede BYPAD-auditører, der står klar til at forklare om forløbet og om metoden. Referencer: Sønderborg Kommune, BYPAD certificering 2010 Aalborg Kommune, BYPAD certificering 2010 Mere kvalitet i cykeltrafikken... Nordensvej Fredericia. denmark Tel Fax

10 BYPAD giver kommuner cykeloverblik Analyseværktøjet BYPAD er designet til med enkle midler at synliggøre for alverdens kommuner, hvor de står i forhold til cykelfremme. Og ikke mindst hvordan de kommer derhen, hvor de gerne vil. Af Allan Priess Poulsen, journalist Hvordan involveres cyklisterne i kommunens arbejde med cykeltrafik? Hvordan sikrer kommunen, at de indsatser, der beskrives i strategien, realiseres? Hvilke initiativer er der taget for at fremme livslang cykelbrug? Sådan lyder nogle af spørgsmålene i procesværktøjet BYPAD, der er skabt af en række europæiske cykeleksperter og har til formål at evaluere og kvalitetssikre kommuners indsats på cykelområdet. Det sker blandt andet ved at identificere og synliggøre den pågældende kommunes styrker og svagheder, hvad angår cykeltrafik og cykelfremme og ikke mindst at forbedre samarbejdet og koordinationen afdelingerne imellem. Bare det at få skabt tiden til at sætte sig ned og få talt om de her ting har været vigtigt. I Aalborg Kommune sidder der jo mange mennesker, der har indsigt i cykelforhold, men med forskellige vinkler, så det har været meget givende at få diskuteret tingene i et forum, som normalt ikke ville være samlet, fortæller Anne Marie Lautrup Nielsen, der er civilingeniør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune. Nødvendigt med samarbejde Marianne Weinreich, der er BYPAD-auditør og mobilitetskonsulent hos Veksø, tilføjer, at mange kommuner allerede har gode og rigtige initiativer i gang, men at de ofte mangler netop det nødvendige overblik for at kunne koordinere de forskellige indsatser og skabe en synergieffekt imellem dem. - Alle erfaringer viser, at hvis man vil arbejde systematisk og helhedsorienteret med cykeltrafik og blive en cykelby, så er det ikke kun en opgave for veje og teknik-afdelingen. Det kan lige så vel være relevant at inddrage sundhedspersonale, miljøfolk og ældreafdelingen, siger hun og uddyber: - Nogle gange er det helt utroligt, hvor meget der kan komme ud af, at man sætter sig ned omkring et bord og får talt sammen. Ofte er der ikke tid til at få koordinere indsatserne på tværs af afdelinger og forvaltninger, og her er BYPAD et rigtig godt værktøj. Nogle gange handler det kun om at gøre det, man allerede forsøger på, men bare på en mere struktureret måde, siger Marianne Weinreich, der mener, at de potentielle fordele ved BYPAD er størst i de mindre og mellemstore kommuner, hvor der ofte ikke er erfaringer med at arbejde med cykelfremme på en systematisk måde. Ejerskab over processen BYPAD-certificeringen består reelt af 30 spørgsmål, som besvares af en arbejdsgruppe sammensat til formålet. Arbejdsgruppen består som udgangspunkt af henholdsvis to politikere, to embedsmænd og to cyklister, og den konstellation har stor betydning for specielt beslutningstagerne, fortæller Marianne Weinreich fra Veksø. - Det er så nemt at hyre en konsulent til at lave en rapport med nogle anbefalinger, men når dem, der i sidste ende skal føre det hele ud i livet, ikke har været en del af processen, opnår de ikke noget ejerskab, fordi de ikke selv har fundet frem til løsningerne. Det engagement, man opnår ved selv at være den del af forløbet, er utroligt vigtigt for at skaffe de ønskede resultater, fastslår hun. Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

11 Plads til forbedringer Aalborg Kommune er den seneste danske kommune til at blive BYPAD-certificeret, og her endte den samlede evaluering på 81 pct. af 100 mulige og dermed en særdeles høj score. Ifølge civilingeniør Anne Marie Lautrup Nielsen betyder det dog ikke, at kommunen nu kan læne sig tilbage i vished om, at alt er i sin skønneste orden. - Bestemt ikke. Snarere tværtimod. Det betyder, at vi bliver bekræftet i, at vi langt hen ad vejen gør det rigtige, men at der stadig er nogle områder, hvor der er plads til forbedring. Og så er det under alle omstændigheder vigtigt at kende sit udgangspunkt, inden man kan komme derhen, hvor man gerne vil, siger hun. Siden 2002 er over 120 byer i 21 EU-lande blevet BYPAD-certificeret. I Danmark gælder det henholdsvis Viborg, Hillerød, Nakskov, Odense, Sønderborg og Aalborg kommuner. Flere end 80 BYPAD-auditører fra 21 EU-lande er blevet uddannet og certificeret, så de kan guide kommuner og regioner igennem processen. FAKTA - BYPAD BYPAD står for Bicycle Policy Audit Er et selvudviklingsværktøj, der definerer, evaluerer og kvalitetssikrer byer, kommuner eller regioners ståsted og indsats i forhold til cykeltrafik og cykelfremme Evalueringen gennemføres af en BYPAD-gruppe bestående af kommunale embedsmænd, lokale politikere og cyklister. Under ledelse af en BYPAD-konsulent evaluerer gruppen kommunens arbejde med cykeltrafik ved at gennemgå 30 spørgsmål inden for i alt 9 moduler, som tilsammen har til formål at sikre en systematisk gennemgang af kommunens arbejde med cykeltrafik Efter gennemførelsen af evalueringen udarbejder arbejdsgruppen en prioriteringsliste og et oplæg til en handlingsplan for kommunens fremtidige arbejde med cykeltrafik Cykelviden nyhedsbrev nr. 3/

12 Kolofon: Cykelviden nr. 3/2010 Cykelviden udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Cykelviden udkommer fem gange årligt Ansv. redaktør: Frits Bredal Redaktion: Lone Andersen, Erik Bølling-Ladegaard, Jan Jensen og Simon Wrisberg. Layout: Henni Christensen Deadline nr. 4/2010: 4. oktober 2010 De synspunkter, som fremkommer i nyhedsbrevet deles ikke nødvendigvis af Cykelnetværket eller Dansk Cyklist Forbund. Eftertryk med kildeangivelse, i reklameøjemed kun efter aftale med udgiveren. Hovedsponsorer for Cykelviden:

Mere kvalitet i cykeltrafikken. Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik

Mere kvalitet i cykeltrafikken. Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik Mere kvalitet i cykeltrafikken Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik BYPAD Hvor god er kommunens indsats på cykelområdet? Hvor er styrkerne og svaghederne? Hvordan kan

Læs mere

Den statslige cyklepulje er kommet for at blive!

Den statslige cyklepulje er kommet for at blive! Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Den statslige cyklepulje er kommet for at blive! Transportminister Hans Christian Schmidt (V), januar 2011

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla.

Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla. jph/marts 2011 Rapport fra konferencen Velo-City 2011 23-25 marts, 2011, Sevilla, Spanien Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla. Deltagere:

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik

Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Indhold: Cykelviden nr. 1/2010 Kommunerne og Cykelpuljen for 2010 >> Side 2 København: Nyt fra verdens største cykelkonference >> Side 3 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 DEN NATIONALE CYKELKONFERENCE 2012 - CYKLEN ET AKTIV FOR DANMARK KOM OG BLIV INSPIRERET NÅR VEJDIREKTORATET I SAMARBEJDE MED ROSKILDE

Læs mere

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 Cykel infrastruktur investeringer HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014 http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 UDGANGSPUNKTET I dette oplæg er fokus på hvilken

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Procesplan for cykelhandlingsplan

Procesplan for cykelhandlingsplan Procesplan for cykelhandlingsplan Formålet med cykelhandlingsplanen Cykelhandlingsplanen er det instrument, der skal sikre, at de målsætninger og resultatmål, som er vedtaget i forbindelse med cykelpolitikken,

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Cykling og fysisk aktivitet. Introduktion. Cykling, motion, miljø og sundhed. Baggrund. Fysisk inaktivitet og sundhed. Fysisk inaktivitet og sundhed

Cykling og fysisk aktivitet. Introduktion. Cykling, motion, miljø og sundhed. Baggrund. Fysisk inaktivitet og sundhed. Fysisk inaktivitet og sundhed Introduktion Cykling, motion, miljø og sundhed Generelt om cykling, sikkerhed og sundhed Fokus på cykelbyer hvad er de drivende faktorer og hvordan er resultaterne? Baggrund Fysisk inaktivitet og sundhed

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Valg af ordstyrer og referent 13. april 2013 Referat Mike White ordstyrer og Jørgen Østeraa referent. Bestyrelsens årsberetning Mike aflagde mundtlig

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Cykling, motion, miljø og sundhed. Økologisk Råd og Thomas Krag Mobility Advice

Cykling, motion, miljø og sundhed. Økologisk Råd og Thomas Krag Mobility Advice Cykling, motion, miljø og sundhed Introduktion Generelt om cykling, sikkerhed og sundhed Fokus på cykelbyer hvad er de drivende faktorer og hvordan er resultaterne? Baggrund 2.5 million years 50 years

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Cykel klima test. Benchmarking. www.trendy-travel.eu. supported by

Cykel klima test. Benchmarking. www.trendy-travel.eu. supported by Benchmarking Cykel klima test supported by www.trendy-travel.eu Det fulde ansvar for indholdet i denne publikation ligger hos forfatterne. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis holdningerne ved den Europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik

Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Indhold: Cykelviden nr. 4/2010 Program for Den Nationale Cykelkonference >> Side 2 Årets cykelby forpligter! >> Side 6 Ballerup (cykel) Kommune >> Side 8 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Menneskevenlige, bæredygtige g byer

Menneskevenlige, bæredygtige g byer Menneskevenlige, bæredygtige g byer Veksø Taulov 19.maj 2010 Lars Gemzøe Arkitekt M.A.A. Lektor i Urban Design Associeret partner, GEHL Architects ApS Urban Quality Consultants Nye udfordringer Sundhed

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Udfordringerne ved cykelfremme i mindre byer

Udfordringerne ved cykelfremme i mindre byer Trafikdage 2016, excecutive session, mandag den 22. august, 16:30-18:00 Udfordringerne ved cykelfremme i mindre byer Thomas A. S. Nielsen, Vejdirektoratet, tasn@vd.dk 1. 2. Byerne med 10-80000 indbyggere

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects. Bløde cykelbyer

Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects. Bløde cykelbyer Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects Bløde cykelbyer Nye udfordringer Sundhed og fedmeepidemi Mobilitet og trængsel Miljøet og global opvarmning Gå Cykle Offentlig transport Byrum Bæredygtig

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet

Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet Program Indledning Lotte Bech, Dansk Fodgænger Forbund Elever som ambassadører for tryg trafik: Johan Heichelmann, Trafik i børnehøjde 14-09-04

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Kampagne for bedre cyklistadfærd i København UDDELINGSKOPI

Kampagne for bedre cyklistadfærd i København UDDELINGSKOPI VERDENS BEDSTE CYKELBY Kampagne for bedre cyklistadfærd i København UDDELINGSKOPI Trin 1: I bike CPH Københavns Kommunes cykeltiltag samles under I bike CPH lige fra anlæg til adfærd. Så bliver hver enkelt

Læs mere

Pendlere skal nurses. Vi cykler stadig til arbejde. af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune.

Pendlere skal nurses. Vi cykler stadig til arbejde. af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune. Pendlere skal nurses Vi cykler stadig til arbejde af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune. Vi cykler stadig til arbejde HVORDAN? Cykelkampagne i efteråret Gratis deltagelse Hjælp til holdkaptajnen

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om udstilling til trykt program 5 Om logistik og indretning

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere