farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side Nr. 11 november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008"

Transkript

1 farmaci Nr. 11 november 2008 Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23

2 Skal man forsøge at få astmapatienterne til at følge behandlingen?* eller lade behandlingen følge patienterne? budesonid/ formoterol Turbuhaler 160/4,5 mikrogram/dosis * Præcis indikation for Symbicort se side 24 Symbicort er et lægemiddel. S M A R T er et behandlingsprincip. S M A R T står for Symbicort Maintenance And Reliever Therapy.

3 i n d h o l d FARMACI ARCHIV FOR PHARMACI OG CHEMI 115. bind 165. årgang Nr. 11 Udgivet den 7. november 2008 af Danmarks Apotekerforening FARMACI Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 DK København K Tlf.: Fax: E-post: AKTUEl KoMMEnTAR 5 Apotekere skal sikre ensartet høj kvalitet implementering AF SUndhEdSYdElSER Redaktion Ansv. redaktør Louise Ry Faglig redaktør Ralf Ernst Redaktionssekretær Pia Fogh Journalister: Iben Nielsen (ini) Lise Møller Aarup (lma) Lasse Borgwardt Schmidt (lbs) Anders Høj Eggers (ahe) Redaktionelle medarbejdere Lise Alfelt (la) Inge Dyhr (idy) Redaktionsudvalg Erik Meldgaard Andersen Tue Askaa Helle Kristensen Baunmøller Susanne Normann 6 Brobyggere for andres erfaringer 8 Når vi ikke selv har ressourcerne CoMPliAnCE 10 Fælles Medicinkort på vej UddAnnElSE AF APoTEKERE 12 I lære som apoteker TEST AF RÅdGiVninG Grafisk produktion Layout: Merete Warming Heldt Tryk: Elbo Grafisk A/S 7000 Fredericia Forside Fotograf: Lasse Borgwardt Schmidt Annoncesalg DG Media Studiestræde København K Tlf.: Fax: Medlem af 15 Apotekerne rådgiver godt FiP-KonGRES Danskere flot repræsenteret på FIP 20 Dansk poster løb med hæder 21 Implementer bedre med forandringsledelse 22 Gå efter pengene 23 Medicingennemgang KollEGiAl hæder Kontrolleret af 25 Årets apotek i nye klæder Kontrolleret oplag i perioden ISSN FARMACI nr udkommer den 5. december APoTEKSlEdElSE 26 Robot på apoteksarbejde 29 Sådan kan forandringer gribes an RUBRiKSToF 31-34

4

5 a k t u e l k o m m e n t a r Apotekere skal sikre ensartet høj kvalitet Kvalitet på apotekerne er mange ting. Har vi en god rådgivning, udleverer vi de korrekte lægemiddelpakninger, er egenkontrollen på plads, og har vi de rigtige sundhedsydelser på hylderne? Rigtig mange af apotekerne gør dagligt et formidabelt og rigtig flot stykke kvalitetsarbejde. Det bliver noteret af samfundet omkring os, ingen tvivl om det! Men vi bør ikke hvile på laurbærrene, når kvalitet kan bruges som parameter for at udbygge apotekernes unikke position på lægemiddelområdet. Det forventer vores kunder, myndighederne, vores samarbejdspartnere, ja, samfundet omkring os. Vi må ikke negligere de positive signaler, der ligger i at være i forreste linje, når det kommer til apotekernes engagement i Den Danske Kvalitets model (DDKM). Det overordnede billede af erfaringerne fra testapotekerne er da også meget positivt. Testapotekerne ser en værdi i det nye kvalitetsstyringssystem og mener, at det er forståeligt og gennemskueligt. De synes, at akkrediteringsstandarderne er mere tidssvarende end apotekets kvalitetshåndbog, da de dækker alle apotekets arbejdsgange og ydelser. Tilbagemeldingerne er, at de kan se fordele med DDKM, og at den vil give øget kvalitet på apoteket. Derfor er det glædeligt, at vi som nogle af de første i det danske sundhedssystem, nu kaster os over implementeringen. Sagen er, at kernen omkring arbejdet med kvalitet er, at det er et instrument til at identi- ficere uhensigtsmæssige arbejdsgange, forbedre ledelse og optimere dyre processer på apoteket bare for at tage et par eksempler. Men det er naturligvis altid en debat værd, hvor højt vi skal sætte overliggeren for kvaliteten. Som en naturlig del skal Apotekerforeningen forsøge at optimere og hæve standarden for hele sektoren og interessere sig for apotekernes samlede omdømme. Apotekerforeningen skal udvise ansvarlighed og sætte høje mål for en samlet sektor. Efter min mening kan det at blive akkrediteret under DDKM kun blive en ekstra cadeau til vores i forvejen høje standard. Naturligvis er der udfordringer. De kan være økonomiske, rekrutteringsmæssige eller praktiske, og dem skal der tages hånd om. Alligevel er der allerede rigtig mange apoteker, der har meldt sig til DDKM, og flere er på vej. Det er glædeligt, at så mange bakker op. Så kære kolleger, lad os sammen sikre en ensartet kvalitet i vores sektor og ad den vej vise, at netop vores branche ved, hvad kvalitet handler om. På den måde kan vi alle være et forbillede for den øvrige sundhedssektor. Niels Kristensen, Formand for Danmarks Apotekerforening

6 I m p l e m e n t e r i n g a f s u n d h e d s y d e l s e r Brobyggere for andres erfaringer Apotekerforeningens kredskonsulenter er fyldt med gode ideer til, hvordan apotekerne kan implementere sundhedsydelser på apoteket og igangsætte samarbejde om disse med kommunerne. Af Inge Dyhr. Foto Peter M. Madsen Vores opgave er at virke som katalysatorer for faglig udvikling på apotekerne og hjælpe, hvor der måtte være behov både på det organisatoriske og på det helt praktiske plan, fortæller kredskonsulent Mie Riise om Apotekerforeningens kredskonsulentfunktion, som blev oprettet 1. januar Kredskonsulenterne har stor erfaring med og viden om at implementere sundhedsydelser på apoteket og kan derfor støtte under forløbet for eksempel med møder på apoteket. De kan også være med til salg af ydelser og forhandling med kommunen og for eksempel bidrage med at udarbejde kontrakter, ligesom de kan hjælpe med materialer til udlevering og diasshow om ydelserne til præsentation over for kommunen. Og så gør de det helt gratis. Kredskonsulenterne aflønnes af Apotekerforeningen, så det koster ikke det enkelte apotek noget at få assistance af en kredskonsulent. Her bistår kredskonsulenterne gerne Her er en række eksempler på igangværende og kommende sundhedsydelser, hvor kredskonsulenterne gerne bistår apotekerne lokalt. Kommunale rygestopkontrakter. Der indgås stadig flere samarbejdsaftaler om rygestop mellem kommuner og apoteker. På landsplan har apotekerne nu samarbejdsaftaler med 52 ud af 98 kommuner. Kredskonsulenterne bistår gerne apotekerne ved kontakt til kommunen enten for at etablere en aftale eller ved genforhandling af eksisterende aftaler. Kort samtale om rygning og rygestop. Antallet af samtaler i forbindelse med ydelsen Kort samtale om rygning og rygestop er fortsat stigende. De apoteker, der udfører flest, har over 30 samtaler om måneden. I 2008 honoreres ydelsen fortsat via midler fra ministeriet. Hvis apoteket har brug for sparring til at igangsætte eller komme videre med denne ydelse, kan kredskonsulenterne kontaktes. Motionér dig røgfri. Enkelte kommunale rygestopkontrakter omfatter konceptet Motionér dig røgfri!. Det er et kursuskoncept, som kombinerer rygestop og motion. Rygestopdelen afholdes af apoteket og indebærer 5-12 møder. Motionsdelen varetages for eksempel af motionscentre. Plejehjemsydelser og medicingennemgang til kronikere. Kredskonsulenterne oplever en stigende interesse fra både apoteker og kommuner for at få implementeret ydelserne: Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem og i hjemmeplejen, Medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen, Undervisning af plejepersonale og Medicingennemgang få styr på medicinen. Som en økonomisk starthjælp og et økonomisk incitament til at få implementeret disse fire strategisk vigtige sundhedsydelser har apoteket mulighed for at få supplerende betaling for disse fire ydelser ud over apotekets vanlige pris for en ydelse. Kredskonsulenterne bistår gerne med yderligere information herom og sparring til, hvordan ydelserne implementeres på apoteket, ligesom de også gerne deltager ved egentlige salgsmøder med interesserede kommuner. Dosisdispensering. Kredskonsulenterne bistår også gerne apotekerne med implementering af dosisdispensering.

7 I m p l e m e n t e r i n g a f s u n d h e d s y d e l s e r Her er kredskonsulenterne Apotekerforeningens kredskonsulenter er alle farmaceuter og servicerer hver sin landsdel. Mie Riise: Storstrøms kreds og en del af Københavns Apotekerforening (apotekerne i det gamle Københavns Amt samt på Bornholm). Kan træffes på tlf Et medlemsnet fyldt med materiale På medlemsnettet findes forskelligt materiale, som apoteket kan bruge ved henvendelse til kommunen. Under fanen Fagligt kan kigges under punktet Apotekets markedsføring i kommunerne. Helene Agerholm: Nordre-Sjællandske kreds og en del af Københavns Apotekerforening (apotekerne i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune). Kan træffes på tlf Karen Pedersen: Nordjyllands kreds, Midt- Vestjyllands kreds og Østjyllands kreds. Kan træffes på tlf Camilla Neuper Kjeldal: Fyns Apotekerforening og Sydjyllands kreds. Kan træffes på tlf Fra venstre: Karen Pedersen, Helene Agerholm, Mie Riise og Camilla Neuper Kjeldal (siddende).

8 I m p l e m e n t e r i n g a f s u n d h e d s y d e l s e r Når vi ikke selv har ressourcerne Apotekerne i Gladsaxe og Århus har haft stor fornøjelse af Apotekerforeningens kredskonsulenter. Af Inge Dyhr. Foto Peter M. Madsen som blev udarbejdet i samarbejde med Mie Riise. Det gjorde hun særdeles godt. Hun bidrog med erfaringer andre steder fra og var en slags brobygger for andres erfaringer. Så da kommunen for nylig spurgte, om vi ville byde ind på andre former for sundhedsydelser, så tilkaldte vi hende igen. Claude Lützen er apoteker på Søborg og Buddinge Apotek, som er 2 ud af 3 apoteker i Gladsaxe Kommune. Han har brugt kredskonsulent Mie Riise i to omgange. Kredskonsulenten er rigtig god at få på banen, hvis man skal løbe et nyt projekt i gang med kommunen. Det er meget tungt at skulle gøre det selv. Vi har ikke ressourcerne, fortæller Claude Lützen, som for et par år siden indgik aftale med kommunen om at afholde rygestopkurser for kommunens borgere. En aftale, En stor hjælp Søborg Apotek har længe haft kontakt med kommunen om andre former for sundhedsydelser, og her for nylig meddelte kommunen, at de var interesserede i medicingennemgang på plejehjemmene. Efterfølgende deltog apotekeren sammen med Mie Riise i drøftelserne herom med kommunen: Mie har været moderator og sparringspartner og har også taget sig af skrivearbejdet. Og ved møderne med kommunen bidrog hun med at fortælle om gode erfaringer andre steder fra, ligesom hun besvarede de mere spidsfindige spørgsmål fra kommunen og vejledte om honorering. Det var en stor hjælp. Resultatet blev, at apoteket og kommunen i fællesskab har udarbejdet en model for medicingennemgang med en testperiode her i efteråret, som så efterfølgende vil blive evalueret af kommu- Claude Lützen 8

9 I m p l e m e n t e r i n g a f s u n d h e d s y d e l s e r Erik Meldgaard Andersen nens budgetudvalg: Vi har fået bevilget penge til at gennemføre testen på 50 personer, og når det så er færdigt, regner vi og kommunen med, at det er så godt, at vi kører videre, fortæller Claude Lützen. Men det kræver at både læger, sygeplejersker, plejehjemsledere og politikere synes, det er en god idé. Så der er lang vej endnu. Men vores erfaringer med rygestopkurserne er så gode, at vi sagtens kan forestille os, at det her også bliver til noget. Erfaring og gode argumenter i Århus I Århus har apotekerne igennem flere år forsøgt at komme i dialog med kommunen omkring apotekets sundhedsydelser. Først for et par år siden, hvor der blev lavet aftale omkring rygestop, og senere har der været flere initiativer for at skærpe interessen for andre af apotekets sundhedsydelser. Apoteker Erik Meldgaard Andersen, Sct. Lukas Apotek i Århus, er sammen med apoteker Helle Kristensen Baunmøller, Århus City Vest Apotek, udpeget af kommunens apoteker til at få gang i sundhedsydelserne over for kommunen. Og der har vi så brugt Karen, fortæller Erik Meldgaard Andersen og hentyder til kredskonsulent Karen Pedersen, som er knyttet til Århus-området. For hun har netop det, som vi ikke har, nemlig ressourcerne BASECARE PÅ APOTEKET til at følge tingene til dørs. Hertil kommer, at hun også har indsigt i de gode, faglige argumenter for salg af apotekets ydelser. Hun kender de mange gode eksempler andre steder fra og er helt opdateret. Det kan være lidt sværere for os andre, som jo ikke er nede i detaljerne på samme måde. Vores bidrag er mere at være den praktiske spiller på banen. Og det samspil har fungeret rigtig godt. Vi har suppleret hinanden godt hele vejen igennem. Engageret og vedholdende Processen om salg af andre sundhedsydelser end rygestop begyndte for alvor i april sidste år, men et aflyst møde i januar fik processen til at gå i stå: Men så tog Karen fat, og hun har været rigtig god, engageret og vedholdende. Har ringet til kommunen, fulgt op og presset på for at få et nyt møde. Så det er hendes fortjeneste, at vi fik et nyt møde i stand, fortæller Erik Meldgaard Andersen. Seneste møde i rækken med kommunen var i slutningen af september 2008, hvor de præsenterede sundhedsydelserne: Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem og i hjemmeplejen, Medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen samt Undervisning af plejepersonale. Det blev meget pænt modtaget. Især var de interesserede i kvalitetssikring af medicinhåndteringen og undervisning af plejepersonalet, mens vi måtte gøre en ekstra indsats for at overbevise dem om, at de også skulle tage medicingennemgang med i deres overvejelser, fortæller Erik Meldgaard Andersen. Men det bliver et langt og sejt træk. Det er ikke lige noget, der besluttes fra den ene dag til den anden. Så endnu er der ingen aftale i hus. Men der er lagt op til at starte et forsøg med ydelserne på to plejehjem og derefter evaluere det. Og derefter bliver det så forhåbentlig spredt ud til alle plejehjemmene, slutter han. "En god behandling Jeg føler mig altid så godt behandlet her på apoteket. Tak frue, det skyldes måske at vi her på apoteket har en slags behandlingsgaranti. Tænk, jeg troede kun at det var ham der Lars Lykkepille der gav den slags garantier. Ha ha, nej. Men vi er nu ganske lykkelige. Vi bruger nemlig en stabil leverandør som med garanti altid behandler os godt - så vi altid kan behandle vores kunder godt. Basecare er den del af Nycomeds receptpligtige sortiment, der bl.a. kendetegnes ved et bredt udvalg i substituerbare produkter.

10 C o m p l i a n c e Fælles Medicinkort på vej Det Fælles Medicinkort skal være samlingssted for alle oplysninger om borgernes 10 medicinering. Kortet er en videreudvikling af Medicinprofilen og receptserveren. Apotekerforeningen ser mulige fordele, hvis teknikken spiller med og giver en stabil receptfremførsel. Af Anders Høj Eggers Når det fælles elektroniske medicinkort går i luften bliver det stedet, hvor alle behandlende læger kan få adgang til oplysninger om borgernes medicinering. Medicinkortet bliver også grundlaget for fremsendelsen af recepter fra lægen til receptserveren og for de oplysninger, der er tilgængelige for apoteker, hjemmesygeplejesker og borgere i Medicinprofilen. Eller som Lægemiddelstyrelsen selv beskriver det på projektets hjemmeside Projekt Fælles Medicinkort skal bidrage til, at borgere i Danmark får en korrekt og sikker behandling med lægemidler. For at opnå dette får alle borgere et elektronisk medicinkort på en central database, der afspejler deres aktuelle medicinering. Alle ordinerende læger skal på et øjeblik kunne lave et opslag på den aktuelle medicinering i deres egne systemer - hvad enten det er ved indlæggelse på sygehus eller i konsultationen i lægepraksis. Oplysningerne på medicinkortet skal deles mellem læger i den primære og sekundære sektor, som har borgeren i behandling. Borgeren skal selv kunne se sit eget medicinkort via internettet. Der bliver dog ikke tale om en ændring i, hvilke oplysninger apotekerne får adgang til. Ambitiøst arbejde Ingen kan være i tvivl om, at det er et stort udviklingsarbejde, der skal gøres, så medicinkortet kan blive flyveklart. Ikke mindst, fordi tidsplanen er meget ambitiøs. Det er planen, at kortet skal være klar 1. juni Inden da skal alle læge- og sygehussystemer være certificeret til at bruge det Fælles Medicinkort, og det er målsætningen, at alle privatpraktiserende læger skal se ordinationer igennem for de af deres patienter, der får tre eller flere lægemidler. Opgavens omfang ligger dog ikke endeligt fast, ligesom spørgsmålet om honorering ikke er afklaret. Det er dog helt sikkert, at det Fælles Medicinkort bliver et nyt system, der skal tale med de andre systemer - Medicinprofilen, receptserveren og CTR. Et mellemled mindre Selvom det Fælles Medicinkort ikke ændrer ved, at apotekerne får recepter tilsendt via receptserveren, kommer apotekerne også til at mærke de nye tider. Hvis alle de små tandhjul i det store projekt falder i hak, er der positive perspektiver i medicinkortet for apotekerne, lyder vurderingen fra Apotekerforeningens vicedirektør Dan Rosenberg Asmussen. Etableringen af det Fælles Medicinkort betyder, at lægerne kan ordinere lægemidler direkte på kortet uden om en VANS-leverandør som eksempelvis Progrator og KMD. Det vil kunne give en mere stabil receptfremsendelse, siger han. Samtidig kan apotekerne glæde sig over, at lægerne i forbindelse med ordinationen kan se, om recepten er blevet sendt af sted eller ej. Systemet gør faktisk, at lægerne ikke kan sende recepter af sted til medicinkortet, hvis der er driftsproblemer.

11 C o m p l i a n c e TIDSPLAN 1. juli 2008 trådte loven om det Fælles Medicinkort i kraft. 1. juli 2009 skal alle medvirkende IT-systemer (lægepraksis-systemer og sygehusjournalsystemer) være certificeret til drift af det Fælles Medicinkort. 1. oktober 2009 er det målsætningen, at alle privatpraktiserende læger skal have set ordinationer igennem for de af deres patienter, der får tre eller flere lægemidler. Opgavens omfang ligger dog ikke endeligt fast, ligesom spørgsmålet om honorering ikke er afklaret. Det vil minimere antallet af kunder, der dukker op på apoteket for at få ekspederet en recept, som apoteket slet ikke har modtaget. Et andet plus for apotekerne er, at sygehusene skal kobles på det Fælles Medicinkort. Det vil flytte en stor del af sygehusenes recepter fra papirform til elektronisk form. Dosisdispensering Det Fælles Medicinkort åbner en mulighed for en elektronisk løsning for dosisdispensering. Som det er i dag, taster apotekerne manuelt doseringskort for dosispatienter ind på computeren på baggrund af recepter fra lægen og medicinskemaer fra plejehjem eller hjemmepleje. I den proces er der risiko for fejl, og den risiko vil blive mindre, hvis apoteket kan hente journaloplysninger for den enkelte patient direkte fra det Fælles Medicinkort over i apotekets eget system. Endnu er det ikke en del af medicinkortet, men mulighederne er gode, mener Dan Rosenberg Asmussen. Løsningen var nemlig planlagt som en del af arbejdet med receptserveren. Det arbejde er nu blevet overhalet af planerne om det Fælles Medicinkort, og Apotekerforeningen arbejder på, at løsningen bliver en del af medicinkortet. 1. februar 2010 skal alle sygehusafdelinger have taget systemet i brug, og 1. juni 2010 er sidste frist for den øvrige del af sundhedsvæsenets endelige implementering af det Fælles Medicinkort. Stadig sundhed.dk Selvom det Fælles Medicinkort i mange tilfælde bringer udvikling på banen, er der også visse ting, der bliver ved det gamle. Recepterne kommer stadig til apotekerne via receptserveren, og andre medicineringsoplysninger skal stadig hentes igennem medicinprofilen på sundhed.dk efter patientens samtykke. Det er stærkt uhensigtsmæssigt, at den tekniske adgang til medicineringsoplysninger er så besværlig, mener Dan Rosenberg Asmussen. Det overordnede formål med det Fælles Medicinkort er at få færre medicineringsfejl. Derfor virker det ulogisk, at apotekernes adgang til medicineringsoplysninger ikke videregives direkte til apotekssystemerne, for det letter ikke rådgivningen i skranken. Især, når man tænker på, at øvrige sundhedspersoner får adgang til de data gennem en direkte forbindelse til deres systemer fra medicinkortet, siger han. 11

12 U d d a n n e l s e a f A P o t e k e r e I lære som apoteker Ole Stjärnqvist Hos apoteker Ole Stjärnqvist er en stilling som souschef en - så godt som - sikker billet til at blive apoteker. 12 Af Inge Dyhr Jeg har altid syntes, at faget har en forpligtelse til at uddanne de chefer, der skal efterfølge os, siger apoteker Ole Stjärnqvist, Vordingborg Apotek, som gennem sine 24 år som apoteker altid har givet plads til karriereforløb specielt i souscheffunktion. For mig har det været en høj prioritet at have en souschef, der vil påtage sig det ansvar at være chef, og som er indstillet på at lære alt det ledelsesmæssige og økonomiske, som hører med til at være apoteker. Samtidig er jeg også indstillet på i dagligdagen at give dem alle beføjelser, både hvad angår personaleledelse og økonomi. Når en souschef tiltræder, udarbejder de i fælles- skab en plan for hele karriereforløbet frem mod at blive apoteker. Det er en helt bevidst strategi, at min souschef skal i lære som apoteker, siger han og ser med stor tilfredshed på, at det indtil videre også er lykkedes. Fire af hans souschefer er blevet apotekere, en femte er indstillet til apotek, ligesom den i skrivende stund nuværende souschef også målrettet går imod den slutstilling. Om at lede i praksis Et forløb som souschef på Vordingborg Apotek begynder typisk med, at den nye souschef på ledelsessiden gennemfører alle medarbejderudviklingssamtaler for på den måde at lære personalet at kende. Ud fra disse samtaler vurderes organisationen, og der

13 U d d a n n e l s e a f a p o t e k e r e kommes med forslag til, hvordan den kan udvikles. Alle Vordingborg Apoteks souschefer gennemgår også Pharmakons driftsplanlægningskursus, hvor de blandt andet udarbejder en driftsanalyse af apoteket: Analysen viser, hvordan det står til med apoteket, og kommer med gode forslag til, hvordan der kan justeres for eksempel personalemæssigt. Analysen viser også eventuelle afvigelser i nøgletallene fra de apoteker, man benchmarker med. Her er der ofte noget at tage fat på og forbedre, fortæller Ole Stjärnqvist. Som en del af læringen får souschefen så lov til at gennemføre justeringerne i praksis og lærer derigennem, at tingene ikke kun foregår fra skrivebordet. Om alt det økonomiske Et overordnet krav, som Ole Stjärnqvist stiller til sine souschefer, er, at apoteket skal være en veldreven virksomhed med et godt bundlinieresultat. Derfor er en vigtig pointe, at alle souschefer sættes grundigt ind i alt omkring økonomien. Der laves som nævnt driftsanalyser, ses på logistikken, og selve regnskabsdelen gennemgås. Dels de specielle regler, som findes inden for apotekervæsenet, og dels det almindelige driftsregnskab. Souschefen bliver også sat ind i omkostningsanalyser, indkøb, rabatter og rabatordninger, budgetlægning osv. Kort sagt skal souschefen få en idé om, hvor der tjenes penge, og hvor det koster, siger han. Flere af souscheferne har også været ansvarlige for større eller mindre ombygningsprojekter, hvor de både har været med til at budgetlægge, planlægge og gennemføre selve ombygningen. Cirka hver anden måned holder apoteker og souschef et strategimøde, hvor de samler op, evaluerer og lægger en fremadrettet plan for det videre forløb. En uddannelsesstilling Et sådant individuelt uddannelsesforløb tager cirka 2 år, og undervisningen står Ole Stjärnqvist selv for: Jeg betragter stillingen som souschef som en uddannelsesstilling. De kommer jo ikke med den erfaring, jeg egentlig har brug for, fortæller han. Samtidig er der en synergieffekt mellem souscheferne og mig, som giver rigtig meget. De kommer med deres indgangsvinkler, er engagerede og interesserede og yder en ekstra indsats, da de har guleroden om at blive apoteker foran sig. Når man vælger at uddanne souschefer, vælger man også, at der løbende sker udskiftning i ledelsen på apoteket. Jeg tror, at det er godt for personalet, at der kommer en ny chef, man skal tage stilling til, engang imellem. Det er positivt og inspirerende og et friskt pust, som er med til at forhindre, at vi går i stå, fortæller han. Og for mit eget vedkommende så har jeg, selvom jeg har været apoteker i 24 år, stadig et moderne drevet og up-to-date apotek. I dag har Ole Stjärnqvist stadig god kontakt med alle sine souschefer. Mest har det været i forbindelse med, at de overtog deres apotek. Så bliver man en slags konsulent for dem. Og det lærer jeg også noget af, fortæller han. Så nu er det ofte mig, der lærer noget! Jeg har fået lov til rigtig mange ting Den nuværende souschef Mads Haaning på Vordingborg Apotek har sammen med apoteker Ole Stjärnqvist planlagt et lidt anderledes karriereforløb end de tidligere souschefer. Han er 34 år og har intet hastværk, så han vil gerne prøve så meget som muligt, førend han søger apotek. Så da der viste sig en mulighed for organisationsarbejde i form af et job som driftskonsulent i Danmarks Apotekerforening, slog Souschefer på Vordingborg Apotek Hanne Kirch Bülow blev apoteker på Odder Apotek i 1992 fra sin stilling som souschef på Vordingborg Apotek. Peter Schjørring-Thyssen blev apoteker på Køge Torvets Apotek i 1999 fra sin stilling som souschef på Vordingborg Apotek. Per Wisbech blev apoteker på Svendborg Sct. Nicolai Apotek i 2001 fra sin stilling som souschef på Vordingborg Apotek. Bente Møgelhøj blev apoteker på Odense Albani Apotek i 2003 fra sin stilling som souschef på Vordingborg Apotek. Lene Landsgrav er indstillet til Fredericia Løve Apotek i 2008 fra en stilling som souschef på Apoteket Bryggergården. Hun tog denne omvej fra sin stilling som souschef på Vordingborg Apotek, da hun af private årsager flyttede til Fyn. Mads Haaning har i samarbejde med Ole Stjärnqvist valgt et karriereforløb, hvor han efter sin periode som souschef på Vordingborg Apotek også prøver organisationsarbejde. Pr. 1. november 2008 har han fået job i Apotekerforeningen som driftskonsulent. Hans mål er at blive apoteker. 13

14 U d d a n n e l s e a f a p o t e k e r e 14 Mads Haaning han til og begyndte pr. 1. november 2008 på sit næste trin i karriereforløbet mod at blive apoteker. Mads Haaning har arbejdet 8 år i industrien og kom til Vordingborg Apotek for ca. 1½ år siden med en drøm om en dag at blive selvstændig og drive sin egen forretning. I et stort medicinalfirma er du langt fra organisationen og de overordnede beslutninger. Som apoteker er du med i beslutningerne hele vejen rundt, fortæller han. Og netop på Vordingborg Apotek har han fået mulighed for at prøve kræfter med det hele. Det er Oles stil at sige: Jeg er din sparringspartner og din bagstopper, men jeg synes, at du selv skal håndtere det og gribe det an, som du gerne vil. På den måde er jeg blevet kastet ud i opgaven, vel vidende, at Ole stod bag, fortæller Mads Haaning. Når jeg taler med andre i branchen, så har jeg indtryk af, at jeg har fået lov til rigtig mange ting. Og det er det, man virkelig lærer noget af. At blive kastet ud i tingene. Ole er en fantastisk person, som rigtig gerne vil hjælpe folk på vej og ind i denne branche. Mads Haaning er især imponeret over den store åbenhed omkring hans forretning, som Ole Stjärnqvist har udvist over for ham. Der er ikke noget, der er helligt, siger Mads Haaning og tilføjer, at han selvfølgelig også har lært meget om det daglige apoteksarbejde. At det er en stor del af chefrollen også at være med ude skranken, selv at gå foran og være synlig. At det er derude, problemstillingerne blandt personalet kan opstå, og hvis du er en del af det, så kan du opfange det i tide og gøre noget ved det. Apotekeren som sparringspartner I 1992 var Peter Schjørring-Thyssen ansat på Ballerup Apotek, 31 år og med en klar ambition om at blive apoteker. Dengang var der relativt få attraktive souschefstillinger i systemet, så da Vordingborg Apotek Foto Peter M. Madsen søgte ny souschef, søgte han og fik jobbet. Apoteket var kendt i branchen som et meget innovativt apotek, hvor der var plads til at prøve nye ideer af både med hensyn til indretning og drift, fortæller han. Jeg kunne også fornemme, at her var mulighed for at få en sparring med apotekeren. For én ting er at være souschef med det ansvar, der nu følger. En anden ting er at have mulighed for at have strategidiskussioner med sin apoteker, dels om apoteket, men også om ens egen personlige udvikling, tilføjer han. Og det har været væsentligt for mit karriereforløb, at Ole Stjärnqvist altid har stillet sig til rådighed for udvikling af mig som person. Jeg fik blandt andet mulighed for at arbejde med min egen karriere i det politiske system uden for apoteket. Det var der stor forståelse for. I dag bliver apotekerne større og større og mere og mere komplicerede i forhold til de økonomiske systemer. Og der kan jeg mærke, at jeg har fået en god ballast i den måde, Ole har arbejdet med at sætte os souschefer ind i økonomiske forhold omkring apoteksdrift, fortæller Peter Schjørring-Thyssen og tilføjer, at det tillidsforhold, der opstod mellem ham og apotekeren i de 6½ år, han var på Vordingborg Apotek, det er intakt den dag i dag. På trods af, at han har været apoteker i 10 år. Vi sidder i samme kæde og taler jævnligt sammen. Jeg spørger ham stadig til råds indimellem, men det er interessant at opleve, at Ole nu også kan finde på at ringe og spørge mig om noget. Peter Schjørring-Thyssen Foto Peter M. Madsen

15 T e s t a f r å d g i v n i n g Apotekerne rådgiver godt : Af Lasse Borgwardt Schmidt Forbrugerstyrelsen vender tommelfingeren opad til apotekernes rådgivning om en række håndkøbslægemidler. Det fremgår af en stort opsat test, som Forbrugerstyrelsen offentliggjorde på deres hjemmeside sidst i oktober. Hovedresultaterne viser blandt andet, at apotekerne er gode til at spørge om, hvem medicinen er til, og om forbrugeren af håndkøbsmedicin ved, hvad medicinen kan anvendes til, og hvordan den bruges. Apotekerne rådgiver overordnet tilfredsstillende om sikkerhedsregler og risici. Der er god sammenhæng mellem det, der er vigtig rådgivning, og det, der prioriteres, skriver Forbrugerstyrelsen. Forbrugerstyrelsen testede 51 apotekers rådgivning ved køb af fire forskellige slags medicin i håndkøb: Lamisil, Ipren, Zymelin og Glucosamin. Niels Kristensen, formand for Apotekerforeningen, er tilfreds med Forbrugerstyrelsens overordnede konklusioner, fordi det kun i ganske få tilfælde viser sig, at kunden ikke får tilstrækkelig rådgivning. Testens resultat bekræfter i vid udstrækning blot det, andre undersøgelser viser. Men vi må ikke dvæle ved det gode resultat. Som en vigtig del af det danske sundhedssystem skal vi fortsætte med at forbedre vores rådgivning på landets apoteker, siger Niels Kristensen. Testkøbene, som blev foretaget af pseudokunder i ugerne 18-22, er blevet mødt af en del kritik fra såvel de testede apoteker som Apotekerforeningen, der har gjort opmærksom på en del uhensigtsmæssige metoder i forbindelse med testen. Enkelte af kritikpunkterne har Forbrugerstyrelsen rettet sig efter. Andre ikke. Slutresultatet rummer en opfordring til apotekets kunder om at indgå i dialog med apoteket, da en række apoteker efter Forbrugerstyrelsens opfattelse ikke har rådgivet godt nok i forhold til en gravid testpersons køb af det smertestillende håndkøbspræparat Ipren. Undersøgelsen viser jo heldigvis, at apotekerne oftest er gode til at spørge om hvem, der skal bruge medicinen, og til at fortælle om bivirkninger og risici, siger Louise Holck, direktør i Forbrugerstyrelsen. Styrelsen opfordrer forbrugerne til at gøre apoteket tydeligt opmærksom på særlige forhold som for eksempel allergi og graviditet. Og de enkelte eksempler med manglende rådgivning til gravide om Ipren er da heller ikke godt nok, siger Niels Kristensen. På apoteket skal vi sikre kunden en god rådgivning, og derfor har vi allerede taget fat på at forbedre rådgivningen på håndkøbsmedicin. På de fleste apoteker er der indført et nyt informationssystem. De vigtige informationer fremgår af ekspeditionsterminalens skærmbillede. Det skal sikre, at det fremover ikke kan lade sig gøre at udlevere eksempelvis Ipren til en kunde, der oplyser, at hun er gravid, uden at apotekernes medarbejdere er opmærksomme på at advare mod risici ved medicinen. Om testen 51 apoteker fra Nordjylland, Vestsjælland, Århus og omegn og Lolland-Falster er testet. Der er testet på Lamisil, Glucosamin, Ipren og Zymelin. Forbrugerstyrelsen fik bistand fra ekspertpanel, der bestod af: Professor, cand.pharm. Ebba Holme Hansen og lektor, cand.pharm. Birthe Søndergaard, ph.d.(pharm), Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Afdeling for Samfundsfarmaci, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet samt chefkonsulent, cand. pharm. MPH, Aase Nissen, Kræftens Bekæmpelse, repræsentant for foreningen Danske Patienter. 15

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

#43 Marts 2013. Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn?

#43 Marts 2013. Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn? #43 Marts 2013 Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud 8 10 Tangkær: Skar medicinforbrug hos 4 ud af 10 beboere De private tilbud om socialtilsyn: Bare vi bliver vurderet

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Unge stjerner har fået en ny stemme

Unge stjerner har fået en ny stemme Medlemsblad for Pharmadanmark. Januar 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Petrine Wellendorph, Det Unge Akademi: Unge stjerner har fået en ny stemme Side 6 Læs også Side 12 Norske sygehusapotekers

Læs mere

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny lønstatistik er pæn læsning side 4 Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Klumme: Håb om forandring

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere