Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kild viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdni Finishhugning af granit 27/ udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelse bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Systemstillads - Opgavehæfte Undervisningsministeriet. August Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Stilladsafdelingen, AMU-Vest. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af Systemstillads Opgavehæfte, august udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Stilladsafdelingen AMU-Vest.

2 Forord Dette undervisningsmateriale er udviklet til brug for efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, med støtte fra Undervisningsministeriet. Materialet er udarbejdet for at understøtte uddannelsesmål Systemstilladser - opstilling mv. hvorefter deltagerne kan opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, rulle- og bukkestillads i ht. brugsanvisningen for pågældende stilladsopstilling, ud fra kendskab til gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan opstille stilladset, så der er taget behørigt sikkerhedsmæssigt hensyn til evt. medarbejdere og publikum, der færdes i nærheden af stilladset. Deltagerne kan sikre sig selv og de øvrige opstillere i tilstrækkeligt omfang under selve opstillingen. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen. Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har kendskab til lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadeligt råd og korrosionsskader. Deltageren kan rapportere afvigelser af betydning for en forsvarlig stilladsopstilling, både af hensyn til egen sikkerhed under opstillingen og af hensyn til brugernes sikkerhed. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni

3 Målgruppen Uddannelsen og materialet henvender til faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af systemstilladser. Varighed 15 dage. Udvalget takker de faglærere, der har medvirket i udarbejdelsen af dette materiale. Herudover takker vi branchen for ideer til og konstruktiv kritik af materialet. Baggrund Uddannelsen indenfor systemstilladser er en blandt flere stilladsuddannelser, der har det formål at kvalificere, deltagerne til at deltage i opstilling, ændring og nedtagning af de stilladstyper, uddannelsen omfatter. Denne uddannelse omfatter søjlestillads, rammestillads, rullestillads og bukkestillads. Dette opgavehæfte består af en opgavesamling, som kan løses ved hjælp af elevhæftet systemstillads, diverse brugervejledninger, At-vejledninger, anden relevant litteratur, Internet samt instruktion fra underviseren. Opgaverne er både teoretiske og praktiske og ved løsning af disse opgaver (eller tilsvarende) med tilfredsstillende resultat, er pensummet for uddannelsen gennemført Stilladstyperne der er anvendt her i hæftet er nogle af de mest anvendte i Danmark, men dette er ikke et udtryk for at der ikke kan anvendes andre stilladstyper. 2

4 Indhold Forord... 1 Teoretiske Opgaver... 5 Opgave Regler om stilladsopstilling... 5 Opgave Regler om stilladsopstilling (Stiger)... 8 Opgave Sikkerhed og ansvar... 9 Opgave Sikkerhed og ansvar Opgave Sikkerhed ved stilladsmontage Opgave Sikkerhed ved stilladsmontage (Værktøj og udstyr) Opgave Generelle krav til stilladset (Underlag/understøtning) Opgave Generelle krav til stilladset (Forankring) Opgave Generelle krav (Gitterdrager og koblinger) Opgave Stilladsets udformning Opgave Generelle krav (Opbevaring, vedligeholdelse og kontrol) Opgave Stilladsets dimensionering Opgave Rullestillads Opgave Bukkestillads Opgave Montagevejledningen Blitz stillads Opgave Montageinstruktion fra Haki Opgave Montageinstruktion fra Haki Opgave Supplerende opgave Praktiske opgaver Opgave

5 Rullestillads Opgave Bukkestillads Opgave Rammestillads Blitz Tegninger til opgave Opgave Rammestillads Blitz Tegninger til opgave Opgave Rammestillads Blitz Tegninger til opgave Opgave Søjlestillads Tegninger til opgave Opgave Søjlestillads Tegninger til opgave Opgave Søjlestillads Tegninger til opgave Opgave (Supplerende opgave) Tegninger til opgave 9Belastningsklasser Tabel 1 : Belastning for stilladsgulve i henhold til DS/EN Breddeklasse Tabel 2: I henhold til DS/EN Supplerende opgaver

6 Teoretiske Opgaver Opgave 1 Regler om stilladsopstilling 1. Hvilke gældende regler er der i dag i forbindelse med opstilling af stilladser?. 2. Hvad er Arbejdstilsynets adresse på Internettet? 3. Hvad er forskellen på kollektiv beskyttelse og individuel beskyttelse? 4. Hvilke steder må sikkerhedsforanstaltninger kun være gennembrudt? 5. Hvad skal man foretage sig, hvis et stillads ikke er opstillet i en standardopstilling i henhold til brugsvejledningen? 5

7 6. Hvem skal udarbejde en brugsanvisning? 7. Hvilke krav er der til opklodsning af et stillads? 8. Hvor stor afstand må der være mellem et belastet dæk og fodlisten? 9. Hvornår skal et stillads være forsynet med rækværk (sidebeskyttelse) og hvad består dette rækværk af? 10. Hvornår kan rækværk undlades? 11. Alle der bygger stilladser der er højere end 3 meter skal have en uddannelse. Hvordan er reglerne ved stilladsarbejde der ikke kræver uddannelse? 6

8 12. Hvilke krav er der til skiltning af et stillads? 13. Hvad skal man foretage sig hvis stilladset ikke er sikkert at færdes på? 14. Hvilke krav er der til adgangsveje? 15. Må der arbejdes fra løse stiger på et stilladsdæk? 16. Hvornår skal et stillads sikres mod påkørsel? 17. Hvilke foranstaltninger skal man foretage sig hvis der er risiko for at genstande kan falde ned fra stilladset? 7

9 Opgave 2 Regler om stilladsopstilling (Stiger) 1. Hvordan sikres løse stiger mod udskridning? 2. Hvor langt skal en stige rage op over adgangsniveauet? 3. Hvor tit skal stiger efterses, hvad skal efterses og hvem har ansvaret? 4. Hvilke byrder må der transporteres fra stiger? 8

10 Opgave 3 Sikkerhed og ansvar 1. Hvilke myndigheder kan blive berørt i forbindelse med stilladsmontage? Og hvorfor? 2. Kan Arbejdstilsynet gøres ansvarlig for at stilladserne ikke er opstillet korrekt? 3. Hvilke aktører deles ansvaret imellem og hvori består ansvaret for de enkelte aktører? 9

11 Opgave 4 Sikkerhed og ansvar Transport af stilladsmateriel og sikkerhed ved stilladsmontage 1. Hvilke egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes ved vandret transport? 2. Hvilke egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes ved lodret transport? 3. Hvilke forholdsregler skal der tages for at beskytte sig mod fald fra højder? 10

12 Opgave 5 Sikkerhed ved stilladsmontage Relevante personlige værnemidler (PV) ved stilladsarbejde. Krav og anvendelse. Nedenstående bedes behandlet. Kildematerialet kan være: Bekendtgørelser, At-Vejledninger, B&A Håndbogen, Leverandøranvisninger eller elevhæftet. Ved besvarelsen henvises til kilden. 1. Hvorledes defineres personlige værnemidler? 2. Relevante krav for stilladsmontør til PV? Herunder bl.a.: egenskaber mærkning - prøvning og løbende kontrol 3. Brugen af PV? Herunder bl.a.: dækningsområde - ansvar og pligter - sanktionsmuligheder (straf) 4. Beskyttelseshjelme? Herunder bl.a hvornår/hvor? - typer - tilpasning - kontrol 5. Faldsikring? Herunder bl.a Hvad bruges? - hvad skal man især være opmærksom på? 6. Værnefodtøj? Herunder bl.a hvornår det skal anvendes - pligter - hvilke egenskaber der er specielt vigtige for stilladsarbejde. 11

13 Opgave 6 Sikkerhed ved stilladsmontage (Værktøj og udstyr) Nedenstående bedes behandlet. Kildematerialet kan være: Bekendtgørelser, At-Vejledninger, B&A Håndbogen, Leverandøranvisninger eller elevhæftet. Ved besvarelsen henvises til kilden. 1. Hvordan skal nye maskiner være mærket? 2. Hvad skal en brugsanvisning oplyse om? 3. Hvilke pligter har brugeren ved anvendelse af maskiner og tekniske hjælpemidler? 4. Hvor tit skal elektrisk håndværktøj underkastes et kyndigt eftersyn? 5. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal man foretage sig ved brug af en vinkelsliber? 12

14 Opgave 7 Generelle krav til stilladset (Underlag/understøtning) 1. Hvad skal man være opmærksom på ved vurdering af det underlag som stilladset skal placeres på? 2. Hvor højt må en opklodsning maksimalt være? 3. Hvilke materialer kan anvendes til opklodsning og hvilke materialer er det ikke tilladt at anvende? 4. Trykfordeler (trykudligner) skal sørge for at fordele trykket fra stilladset. Hvilken tykkelse bør plankerne have? 5. Hvad skal man foretage sig hvis stilladsben er højere end 0,60 m? 13

15 Opgave 8 Generelle krav til stilladset (Forankring) 1. Hvilke kræfter skal forankringer kunne optage? 2. Antallet af forankringer er afhængig af følgende forhold 3. Hvad er forskellen på bøjleforankringer og rørforankringer og hvor må de forskellige typer anvendes? 4. Hvad formål har en øjebolt? 5. Hvorfor må forankringer ikke rage ud på færdselsarealet? 14

16 6. Hvor langt må der være mellem forankringerne? Gælder dette også ved randzoner på bygninger? 7. Nævn nogle situationer, hvor det kan blive aktuelt at foretage udtræksforsøg? 8. Hvordan undgås spaltning af mursten? 9. Når et stillads demonteres skal hullerne lukkes. Hvordan kan dette udføres? 10. Hvis det ikke er muligt at forankre i facaden, hvilke alternative muligheder findes der så i stedet? 15

17 Opgave 9 Generelle krav (Gitterdrager og koblinger) 1. Hvilke forhold har indflydelse på den tilladelige belastning af gitterdragere? 2. Hvorfor er det vigtigt at aflaste en gitterdrager i det øvre længderør? 3. Hvad skal man foretage sig hvis belastningen bliver for stor på en gitterdrager? 4. Hvor meget må en aluminiumsgitterdrager med en spændvidde på 6 m belastes med på midten, når den fastholdes for hver 1,40 m? Hvad sker der hvis den fastholdes for hver 1,00 m og hvorfor denne forskel? 5. Hvor mange koblinger skal en gitterdrager fastgøres med og hvilke typer skal der anvendes? 16

18 6. Hvordan samles to gitterdragere? 7. Hvad er den tilladelige belastning som en retvinklet kobling må belastes med? 8. Hvor skal der anvendes aluminiumskoblinger? 9. Hvor meget skal en kobling tilspændes med, og hvordan sikres dette? 10. Hvor meget må en aluminiumsdrage med en spændvidde på 7 m. belastes med jævnt fordelt last, når den er fastholdt for hver 1,4 m.? Hvad sker der hvis den fastholdes for hver 1,0 m.? 11. Nævn eksemler på hvad alu-drage kan anvendes til og hvorfor? 17

19 Opgave 10 Stilladsets udformning 1. Hvordan sikres et stillads stabilitet? 2. Hvor tæt skal diagonaler placeres i et stillads og er der forskel om det er aluminiums- eller stålstillads? 3. Hvornår er der behov for horisontal (vandret) afstivning af et stillads? 4. Hvornår skal et stillads have separate adgangsveje? 5. Hvordan kan en separat opgangsfelt i et facadestillads udføres? 18

20 6. Hvordan sikres det at uvedkommende ikke kan gå ind på stilladset efter endt arbejdstid? 7. Hvad er mindstekravet til et stilladsgulvs bredde? 8. Hvad er mindstekravet til et stilladsgulv bredde, hvis der transporteres materialer på stilladset? 9. Hvad er mindstekravet til et stilladsgulv bredde, hvis der udføres knæliggende arbejde? 10. Hvad er mindstekravet til fri passage i et stillads, såvel højde samt bredde (også ved hjørner)? 11. Hvad er kravet til frihøjde ved gennemgangsrammer? 19

21 12. Hvilke krav stilles der til tagskærme, som er beregnet til at opfange personer der falder ned? 13. Hvad er minimumshøjden for en tagskærm? 14. Hvor stor afstand må der maksimalt være mellem spærfod og stilladsgulv? 15. Hvordan skal afdækningen udføres ved gennemgangsrammer? 16. Hvilke krav stilles der til vandrette skærme (trafik)? 17. Må der være opragende stilladshorn på et stillads, der anvendes til tagarbejde? 20

22 Opgave 11 Generelle krav (Opbevaring, vedligeholdelse og kontrol) 1. Hvordan skal stilladsmateriel opbevares? 2. Hvor tit skal tekniske hjælpemidler kontrolleres? 3. Hvad skal der ske med defekte stilladsdele? 4. Hvad skal der efterses ved stilladsdæk? 5. Hvordan skal finerdæk mærkes (kontrol)? 6. Hvordan vedligeholdes rustne bukke? 21

23 Opgave 12 Stilladsets dimensionering 1. Hvilke belastninger skal et stillads altid dimensioneres for? 2. Hvor mange belastningsklasser og breddeklasser er der i henhold til DS/EN Når der arbejdes på flere etager samtidigt er der nogle regler der skal overholdes med hensyn til belastning af de forskellige arbejdsdæk. Hvad siger disse regler? 4. Hvor meget er 1 kn? 5. Skal der regnes med last på delareal i belastningsklasse 1, 2 og 3? 22

24 6. Hvornår kan en udkraget platform klassificeres i en anden belastningsklasse end hoveddækket? 7. Hvad er reglerne for belastning af et rummeligt stillads? 8. Hvilken bredde har et stillads i breddeklasse W 18? 9. I belastningsklasse 4 og 5 skal der regnes med delareallast. Hvor mange procent af arealet skal der her regnes med? 10. I DS/EN er der stillet krav til den frie afstand mellem søjlerne. Hvad er denne ved henholdsvis et stillads og ved trapper? 23

25 Opgave 13 Rullestillads 1. Hvor stor en vindstyrke er et rullestillads dimensioneret for og hvad skal man foretage sig, hvis der er risiko for at vindstyrken overskrider det tilladte? 2. Hvad er den maksimalt tilladte afstand mellem hvilereposerne? 3. Hvad er den anbefalede ståhøjde udendørs og indendørs? 4. Hvordan skal adgang ske på et rullestillads? 5. Hvilke krav stilles der til hjul? 6. Hvad skal man foretage sig hvis et underlag ikke kan bære et rullestillads? 24

26 Opgave 14 Bukkestillads 1. Hvornår skal et bukkestillads forsynes med skilte og begrund svaret? 2. Hvordan skal adgangsvejen til et bukkestillads udføres? 3. Hvilken faktor skal en byrde der afsættes med kran på et bukkestillads ganges med? 4. Hvornår bør der monteres diagonaler? 5. Hvad forstås ved en trykudligner og hvilke materialer kan der anvendes? 6. Hvornår skal et bukkestillads forankres? 25

27 Opgave 15 Montagevejledningen Blitz stillads. 1. Hvem må opstille Layher Blitz stillads? 2. Hvad skal kontrolleres inden montage? 3. Hvad er de lokale sikkerhedsregler her? 4. Hvad skal vi gøre inden vi går op på 1. dækniveau? 5. Hvad skal altid være i bilen eller skurvognen? 6. Hvor på en Layher ramme, er fastgørelsespunkterne til faldsikring? 26

28 7. Er der andre måder vi kan sikre os selv med, udover personligt sikkerhedsudstyr? 8. Hvilke komponenter må vi bruge til udvidelse af et Layher Blitz stillads med? 9. Hvordan sikres det, at et stilladsdæk ikke løftes af? 10. Hvad er sidebeskyttelse? 11. Skal der også være fodliste for enden af et Layher blitz stillads? 12. Hvor begynder man opbygningen af et stillads? 13. Hvorfor skal der monteres U profil på spindlerne i opgangsfeltet? 27

29 14. Hvad sker der, hvis der ikke monteres diagonaler? 15. Hvordan monteres diagonaler og hvor tæt skal de placeres? 16. Hvad sker der hvis der mangler forankringer eller de er utilstrækkelig fastgjort? 17. Hvordan laves en indvendig hjørneløsning? 18. Hvordan laves en udvendig hjørneløsning.? 19. Hvordan monteres en udvendig konsol 0,73 m.? 20. Hvordan ilægges dæk på en udvendig konsol? 28

30 21. Hvilke dæk anvendes ved ramme + 0,73m. Konsol 22. Er der et problem med opgangsdæk på denne måde? 23. Hvad skal man huske at montere ved fritstående stilladsniveauer? 24. Hvad er vigtig, når der anvendes net eller plastik på et stillads? 25. Kort beskrivelse på demontagen af et stillads? 29

31 Opgave 16 Montageinstruktion fra Haki. 1. Hvordan sikres det, at underlaget ikke kan sætte sig under søjlerne? 2. Hvordan sikres de forskellige komponenter, der hakkes i bøjlegruppen? 3. Hvordan afstives stilladset (vertikalt og horisontalt)? 4. Hvordan skal stilladset forankres? 5. Hvordan forankres der for de parallelle / horisontalkræfter? 6. Hvordan forankres der, hvis der anvendes konsoller? 30

32 7. Hvornår skal stilladset forsynes med rækværk? 8. Hvordan sikres trallerne mod vipning med LFT 70? 9. Hvor bruges bjælkeryttere og hvor mange typer findes der? 10. Hvordan flyttes trallerne op på næste niveau, og hvad skal trallerne være fremstillet af, hvis denne metode anvendes ved montage? 11. Er det tilladt at reparerer stilladsmateriale? - Hvorfor? 31

33 Opgave 17 Montageinstruktion fra Haki. 1. Hvilke forhold har betydning for byggehøjden af stilladset? 2. Hvad er den størst tilladte søjlebelastning, når der mellem bomlagene er 2 m og afstanden mellem vægforankringerne er 2,0 m? 3. Hvad er den størst tilladte søjlebelastning, når der mellem bomlagene er 2 m og afstanden mellem vægforankringerne er 4,0 m? 4. Hvor stor en last må en LBL 3050 maksimalt udsættes for i q (kn/m) og i Q (kn/m)? 5. Hvilken stilladsklasse kan stilladset henregnes til, når LBL er 3050 og trallen er 2200? 32

34 6. Hvilken lastklasse kan stilladset henregnes til, når ERB er 3050 og trallen er 2200? 7. Hvad må en port drage 500/6100 belastes med i q (kn/m) og og i Q (kn) og hvordan sikres den mod vipning? 8. Hvad er den maksimale byggehøjde for et stillads i lastklasse 3 Søjle 3000, tværgående indplankning med ERGO tralle 2200? 9. Når der monteres konsoller i et <Haki stillads er der flere ting man skal huske at foretage sig rent sikkerhedsmæssigt hvilke? 10. Ved montage af trapper skal det sikres, at ingen personer kan falde utilsigtet ned ved trappen. Hvordan sikres dette? 11. Hvor er de godkendte fastgørelsespunkter for personlig faldsikring i et HAKI stillads? 33

35 Opgave 18 Supplerende opgave Indtegn et Haki stillads på tegningen. Der bruges 2 m traller. Stilladset skal være fuldt fremkommelig og have samme bredde hele vejen rundt. Anvend systemets dele så meget som muligt. Trallen kan udskiftes med planker i visse fag. Rør og koblinger kan komplimenterer stilladset hvis ingen anden løsning er mulig. I nederste hjørne er en anvisning om hvordan stilladset kan bygges. Dobbeltpilen angiver tralleretningen. Tallene angiver faglængden i meter. Indtegn opgang og hejsefelt. 34

36 Praktiske opgaver Opgave 1. Rullestillads På øvelsesområdet findes forskellige typer rullestilladser. De skal opstilles til den angivne højde: (gulvhøjde cirka 8 meter) (gulvhøjde cirka 6 meter) (gulvhøjde cirka 4 meter) Kan disse stilladser opføres til nævnte højder? Hvis svaret er nej: Hvilke stilladser kan ikke? Hvordan kan problemet løses? Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal der træffes inden montage påbegyndes, under montage og ved demontage? Der foretages opstilling og nedtagning af disse stilladser i henhold til stilladsleverandørens vejledninger og faglærerens anvisninger. 35

37 Opgave 2. Bukkestillads Der er opstilles et bukkestillads i henhold til stilladsleverandørens og faglærerens vejledninger. Inden montage skal følgendes spørgsmål være behandlet. 1. Hvad er den størst tilladelige belastning pr. stilladsbuk i laveste indstillingshøjde? 2. Hvilke typer gelænderstolper findes der og fra hvilken højde skal de anvendes? 3. Hvor mange strøer skal der monteres på stilladsvangerne? 4. Hvornår skal der monteres afstivningsdiagonal? 5. Hvordan skal adgangsvejen til stilladset etableres? 6. Hvad er den tilladte belastning i max. byggehøjde? 7. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal der træffes inden montage påbegyndes, under montage og ved demontage? 36

38 Opgave 3. Rammestillads Blitz Opstilling og nedtagning af et rammestillads. Stilladset opstilles som et facadestillads og er beregnet til maling af vinduer. Stilladset opstilles i henhold til opstillingsvejledningen. Stilladsets højde er cirka 4,25 m til øverste dæk Stilladsets længde er 3 fag a 2,57 m. (2,50 m) Der etableres opgangsfelt i den ene ende af stilladset. Hvert sjak afleverer: En skitse med markering af forankringsmønster En opgørelse over hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages i anvendelse. (Personlige værnemidler, afspærringsmateriel o.l.). En redegørelse for hvem i sjakket, der laver hvad (arbejdsfordeling). En liste over materialebehovet. Et skønnet tidsforbrug (mandetimer) af hensyn til andres planlægning. 37

39 Tegninger til opgave 3. AMU AMU AMU AMU AMU AMU 4290 Facade Opstalt af gavl. 2,57 m 2,57 m 2,57 m Plan 38

40 Opgave 4 Rammestillads Blitz. Opstilling og nedtagning af et rammestillads med hjørneløsninger. Stilladset opstilles som et facadestillads og er beregnet til maling af vinduer. Stilladset opstilles i henhold til opstillingsvejledningen. Stilladsets højde er cirka 4,25 m til øverste dæk. Stilladsets længde er 3 fag a 2,57 m. (2,50 m). Der etableres opgangsfelt. Hvert sjak afleverer: En skitse med markering af forankringsmønster. En opgørelse over hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages i anvendelse. (Personlige værnemidler, afspærringsmateriel o.l.) En redegørelse for hvem i sjakket, der laver hvad (arbejdsfordeling). En liste over materialebehovet. Et skønnet tidsforbrug (mandetimer) af hensyn til andres planlægning. 39

41 Tegninger til opgave 4. AMU AMU AMU AMU AMU AMU 4375 A Facade Snit A A Plan 40

42 Opgave 5. Rammestillads Blitz. Et stillads skal opstilles på et befærdet, ret smalt fortov. Vinduerne på og 3. sal skal males på fals og kant (skal kunne åbnes). Der skal transporteres store mængder bygningsaffald ud fra tagetagen (der monteres skakt). Tagdækningen skal skiftes. De nye tagsten lægges direkte på lægterne i bundter og belaster ikke stilladset. For sikkerheden skal der monteres en tagskærm. Af hensyn til færdslen monteres der gennemgangsrammer og skærmkonsoller (bundskærm). Fra bundskærmen og opefter, inddækkes vandret med presenning. Facadens længde: 3 fag á 2,57 m (2,50 m) Højde til tagfod: 10,90 m (se snittegning). Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler til montage og demontage. Hvert sjak afleverer: En skitse med markering af forankringsmønster. En opgørelse over hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages i anvendelse. (Personlige værnemidler, afspærringsmateriel o.l.). En redegørelse for hvem i sjakket, der laver hvad (arbejdsfordeling). En liste over materialebehovet. Et skønnet tidsforbrug (mandetimer) af hensyn til andres planlægning. 41

43 Tegninger til opgave 5. 42

44 Opgave 6 Søjlestillads (Murer- og reparationsarbejde) Der skal opstilles et Haki murerstillads op ad en 2-etagers boligblok. Stilladset skal bygges i belastningsklasse 4. Stilladset skal bruges ved fugereparationer og udskiftning af forvitrede mursten. Der monteres opgangsfelt med stigetrapper. Stilladslængden bliver 3 fag á 3,05 m. Højden til overkant øverste trallelag skal være cirka 4,60 m. Hvert sjak afleverer: En skitse med markering af forankringsmønster. En opgørelse over hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages i anvendelse. (Personlige værnemidler, afspærringsmateriel o.l.). En redegørelse for hvem i sjakket, der laver hvad (arbejdsfordeling). En liste over materialebehovet. Et skønnet tidsforbrug (mandetimer) af hensyn til andres planlægning. 43

45 Tegninger til opgave 6. Opstalt af stillads-facade Opstalt af gavl Plan 44

46 Opgave 7. Søjlestillads (Murer- og reparationsarbejde med hjørneløsning) Der skal opstilles et Haki murerstillads op ad en 2-etagers boligblok. Stilladset skal bygges i belastningsklasse 4. Stilladset skal bruges ved fugereparationer og udskiftning af forvitrede mursten. Stilladset bygges i henhold til tegning, det vil sige med to forskellige typer opgange. Højden til overkant øverste trallelag skal være cirka 4,60 m. Der regnes kun med traller i øverste bomlag Hvert sjak afleverer: En skitse med markering af forankringsmønster. En opgørelse over hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages i anvendelse. (Personlige værnemidler, afspærringsmateriel o.l.). En redegørelse for hvem i sjakket, der laver hvad (arbejdsfordeling). En liste over materialebehovet. Et skønnet tidsforbrug (mandetimer) af hensyn til andres planlægning. Der gøres rede for hvordan trappeløsningerne tænkes udført, her tænkes specielt på afstand mellem trapperepos og hovedstillads. Findes der andre muligheder end de som tegningen viser og i givet fald hvilke. 45

47 -se opstalt af gavl! Tegninger til opgave AMU AMU AMU AMU 4613 Opstalt af stillads-facade Opstalt af gavl Ind/op 46

48 Opgave 8 Søjlestillads (Murer- og reparationsarbejde) Der opstilles et Haki murerstillads op ad en 5 etagers boligblok. Stilladset dimensioneres til belastningsklasse 4. Der skal udføres tagarbejde på boligblokken. Der etableres separat opgangsfelt med stigetrapper. Taghældning 450. Højden til øverste trallelag er cirka 10,6 m. Stilladsets længde er 3 fag á 3,05 m og 1 fag á 1,65 m. Under opbygning benyttes montagedæk. Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler til montagen. Der udlægges kun trallelag på den sidste etage. Hvert sjak afleverer: En skitse over diagonalføringen. En skitse over forankringsmønsteret En redegørelse for hvilke tekniske hjælpemidler der skal anvendes, hvordan de anvendes og monteres. En dokumentation på hvordan portdragerne monteres og hvilken belastning de må udsættes for. En materialeliste. HUSK Alle gældende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med løsning af denne opgave skal overholdes. 47

49 Søjler Tegninger til opgave A A Opstalt af stillads-facade Opstalt af gavl Seperat opgangsfelt 48

50 Opgave 9 (Supplerende opgave) Stillads med støttetårn. Et kørestillads skal anvendes til montering af større lysreklamer. Der skal kunne arbejdes på et 5 meter bredt og 10 meter højt område på facaden ad gangen. Hovedstilladset har en standplads på cirka 8,30 meter. Støttestilladset har en standpladshøjde på cirka 4,30 meter. Stilladset bygges i Layher Blitz stillads (alternativt i søjlestillads). Hvert sjak afleverer skriftligt: En arbejdsplan, der begrunder valg af løsning (hvorfor støttestillads). Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes (personlige værnemidler, sikkerhedsudstyr, afspærring, skiltning m.v.) En liste over materialebehovet (se tallene på tegningen). Et skønnet tidsforbrug (af hensyn til andres planlægning) Alternativt kan der anvendes spindelfødder i stedet for hjul. 49

51 Tegninger til opgave 9 50

52 Belastningsklasser Tabel 1 : Belastning for stilladsgulve i henhold til DS/EN Belastningskrav A Belastningskrav B Belastningskrav C Belastningskrav D Jævnt fordelt last Koncentreret Koncentreret Delareal last Belastnings -klasse last på 500 x 500 mm last på 200 x 200 mm kn/m 2 kg/m 2 kn kg kn kg kn/ kg/m Delareal m 2 2 m 2 1 0, , , , , , , , ,0 100 Ikke relevant 4 3, , , , ,4 X A 5 4, , , , ,4 X A 6 6, , , , ,5 X A Breddeklasse Tabel 2: I henhold til DS/EN Breddeklasse Bredde m W06 W09 W12 W15 W18 W21 W24 0,6 W < 0,9 0,9 W < 1,2 1,2 W < 1,5 1,5 W < 1,8 1,8 W < 2,1 2,1 W < 2,4 2,4 W W = Bredde 51

53 Supplerende opgaver På de følgende sider er der nogle praktiske opgaver med henholdsvis Haki og Layher Det er ikke sikkert, at skolerne har plads til at lave de praktiske opgaver, der er vist i dette opgavehæfte samt materialetype og mængde Men opgaverne viser lidt om de elementer eleverne bør have prøvet i deres kursusforløb. 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 58

60 59

61 60

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. August 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte

Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte Undervisningsministeriet. 16.01.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016 KRAVSPECIFIKATION For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016 23-03-2016 Side 0 af 4 Indholdsfortegnelse KRAVSPECIFIKATION... 0 1. Indledning... 1 2. Organisation... 1 3. Ordregivers materiale

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014 4 DS Montagevejledning DS Z- og C-stålåse Juni 14 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Juni 14 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Transport og opbevaring s. 4 DS Produktoversigt

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. 23.01.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht.

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht. Montagevejledning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Ansvarsfordeling. 3. Generelle anvisninger. 4. Detailanvisning. 5. Anhugning og løft. 6. Lagring. 7. Transport 8. Aflæsning. 9. Belastning.

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Praktisk Statik Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Generel Information Historien bag Statikken Statik er læren om kræfter i ligevægt. Går man ud fra

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Skilteteknik Brug af udstillingsmateriel

Skilteteknik Brug af udstillingsmateriel Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Skilteteknik Brug af udstillingsmateriel Undervisningsministeriet 46664. Januar 2011 Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser Standardblade For stilladser 1 Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen,

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium Opdag det nye HAKI Light Nu har HAKI fremstillet et helt nyt system til dig, der har brug for et let, men stærkt stillads. Systemet hedder HAKI Light.

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Oktober 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Produktoversigt s. 4 DS Transport

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Elevhæfte Stilladskursus på Grundforløb EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Indhold Stilladsets historie 1-2 Uddannelseskrav ved stilladsarbejde 3-5 Stilladsbekendtgørelsen 6-15 Stilladstyper og Belastningsklasser

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Bemærkninger til voldgiftskendelse: Denne voldgiftskendelse fastslår at et tag er et tag! I sagen blev der herudover nævnt 3 sager,

Læs mere

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm 11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1 største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm LOGO-ALU er en formtype, der først og fremmest anvendes til mindre

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering 24.januar2011 Arbejdspladsvurdering B E Stål A/S Januar 2011 SLIBNING Vinkelsliber: Høre- og øjenværn skal benyttes. Skærme skal være monteret. Ledninger skal udskiftes ved ar i beskyttelses

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Hvidbog til Stilladspriskuranten for servicepræget stilladsarbejde i tilknytning til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund indgået Bygge- og anlægsoverenskomst Læsevejledning; Faglige afgørelser;

Læs mere

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse!

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Den elegante løsning, hvor teglsten på facaden kombineres med ivarclick en elegant materiale kontrast. Stern og udhæng

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Systems stillads Offshore

Systems stillads Offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systems stillads Offshore Elevhæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE 1 SAMARBEJDSPARTNER... PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Pecafil

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER. 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10.

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER. 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10. Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10.45 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 2

Læs mere

Fortegnelse over voldgiftkendelser. servicepræget stilladsarbejde. Dansk Byggeri

Fortegnelse over voldgiftkendelser. servicepræget stilladsarbejde. Dansk Byggeri Fortegnelse over voldgiftkendelser servicepræget stilladsarbejde mellem Entreprenørforeningen Danske Entreprenører nu Dansk Byggeri og Specialarbejderforbundet i Danmark nu 3F Sagsnr. År Virksomhed Emne

Læs mere

Facadebeklædning. Montagevejledning - Eternit bølgeplader

Facadebeklædning. Montagevejledning - Eternit bølgeplader Facadebeklædning Montagevejledning - Eternit bølgeplader Indhold Produktinformation 2 Tilbehør 2 Montering 3 Detaljer 6 Bearbejdning 7 Udskiftning af enkelte plader 7 Opbevaring og håndtering på byggepladsen

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER

SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktioner gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter fremstillet og leveret

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning Januar 2012 1.640 DK Dansk Bølgeplader og skifer Leverandørbrugsanvisning Produkter fra ivarsson Type Mål Vægt kg/stk ivarcem 700T 610 x 1168 9,9 1220 x 1168 19,9 1525 x 1168 24,9 ivarcem 600R 1220 x 1086

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler

STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler INDHOLD Stilladskomponenter 3 Stilladsopbygning 4 Grundkomponenter 5 Forudsætninger (generelle) 8 urerstillads (søjlestillads) 14 Rullestillads 18 Trappetårn 21 Trappeopgang 25 Konsoller 26 Skærmtag 28

Læs mere

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer.

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere