Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Corporate Care Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Corporate Care, v/kim Steen Nielsen & Jørgen Lund, Skodsborg Strandvej 125A, 2942 Skodsborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Fragtmænd a.m.b.a., Søren Frichs Vej 51-53, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour Opstrup Skovgaard, Lille Torv 6, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 39: Aflæsning af fragtgods, befordringsmidler til brug på land (udlejning af), befragtning, biltransport, bugsering, bugsering af befordringsmidler, chaufførvirksomhed, dragervirksomhed, flytteforretning, fragtkørsel, fragtmæglervirksomhed, information vedrørende transport, lagring og transport af affald, opbevaring af varer, opbevaringscontainere (udlejning heraf), oplagring, oplagring af varer, pakhuse og lagerrum (udlejning heraf), pakkedistribution, reservation (transport), spedition, transport (bevogtet), transportmæglervirksomhed, transportreservation, udbringning af varer, udlejning af lastbiler/opbevaringscontainere/pakhuse og lagerrum og vareudbringning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer selskabet som selskabets enkelte medlemmer bestående af fragtmænd og fragtcentraler og lignende. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes af selskabets medlemmer. Brugen af mærket inddrages ved udtræden af selskabet, ved konkurs og ved eksklusion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C-NET (730) Indehaver: Aalborg TVR K/S, Riihimækivej 6, 9200 Ålborg SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, livredning og undervisning, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FORD RANGER (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer og dele og tilbehør ( ikke indeholdt i andre klasser) med undtagelse af drivmekanismer til køretøjer og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til drivmekanismer. (730) Indehaver: Charles Christensen A/S, Herstedøstervej 7, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 06: Gulve af metal samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Gulve (ikke af metal); byggematerialer (ikke af metal), herunder gulvfliser, gulvbrædder, parketbrædder, parketstave, parketgulve; halvfabrikata af træ, nemlig bjælker, planker, brædder, stave og paneler; tømmer til bygningsbrug; finér, krydsfinér; understøttelsesmaterialer (ikke af metal) til bygningsbrug; kork; påforing af træ, påforingslister af træ; træpaneler; beklædning (ikke af metal) til bygningsbrug; dørkarme og vindueskarme (ikke af metal); formbart træ; cement og beton til bygningsbrug, herunder til gulve. (511) Klasse 27: Belægningsmateriale til eksisterende gulve, herunder vinylgulvbeklædning, linoleum, tæppeunderlag, gulvtæpper og gulvmåtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Odense Energi Holding A/S, Klosterbakken 12, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 16: Trykte informationsskrifter og foldere vedrørende energispørgsmål. (511) Klasse 35: Markedsføring og forretningsmæssig information indenfor energiområdet. (511) Klasse 36: Betalingsservice og financiering indenfor energisektoren. (511) Klasse 37: Installation og reparation af energianlæg. (511) Klasse 39: Energidistribution, oplagring af varer, herunder værktøj og artikler til energiforsyning. (511) Klasse 42: Rådgivning indenfor energisektoren. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 3321

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHARLES GULVE ENGROS AS (730) Indehaver: Charles Christensen A/S, Herstedøstervej 7, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 06: Gulve af metal samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Gulve (ikke af metal); byggematerialer (ikke af metal), herunder gulvfliser, gulvbrædder, parketbrædder, parketstave, parketgulve; halvfabrikata af træ, nemlig bjælker, planker, brædder, stave og paneler; tømmer til bygningsbrug; finér, krydsfinér; understøttelsesmaterialer (ikke af metal) til bygningsbrug; kork; påforing af træ, påforingslister af træ; træpaneler; beklædning (ikke af metal) til bygningsbrug; dørkarme og vindueskarme (ikke af metal); formbart træ; cement og beton til bygningsbrug, herunder til gulve. (511) Klasse 27: Belægningsmateriale til eksisterende gulve, herunder vinylgulvbeklædning, linoleum, tæppeunderlag, gulvtæpper og gulvmåtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAXTOR (730) Indehaver: Daxtor v/torben Dahl Sørensen, Brorsonsvej 5, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Aksler til maskiner. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter, elektriske måleapparater, elektriske kontakter. (511) Klasse 11: Apparater og installationer til belysning dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Garder A/S, Lindegårdsvej 27-29, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Garder A/S, Lindegårdsvej 27-29, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 09: Tilbehør til CD'ere og DVD'ere, herunder opbevaringslommer, æsker og bokse; høretelefoner. (511) Klasse 16: Varer af papir og pap i form af fotoalbums. (511) Klasse 28: Legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BR (730) Indehaver: TOP-TOY A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed, herunder udbydelse af varer til salg via informationsnetværk, annoncering pr. postordre, franchising, information herunder via informationsnetværk vedrørende en legetøjskædes varer og aktiviteter. (511) Klasse 39: Postordreforsendelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Symfoni (730) Indehaver: Henrik Værum, Skolegade 15, 2.værelse 205, 6000 Kolding, Danmark; Joe's Diner v/martin Toft, Låsbygade 27, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Restauration, restaurant, take away, diner transportable, fast food, mad ud af huset, delivery. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: ApS KBUS 38 nr. 4418, c/o Motorola A/S, Sydvestvej 15, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskab Lindh Stabell Horten, Ved Stranden 18, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Symphony (730) Indehaver: ApS KBUS 38 nr. 4418, c/o Motorola A/S, Sydvestvej 15, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskab Lindh Stabell Horten, Ved Stranden 18, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 3322

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk. (730) Indehaver: BusinessSoft V/Jan Thorsø, Norasvej 9, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARATHON (730) Indehaver: The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 East Market Street, Akron, Ohio , USA (511) Klasse 12: Dæk til køretøjer (dog ikke slidbaner til dæk). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUICKCOLLAPSE (730) Indehaver: Dansk Eternit A/S, Sohngårdsholmsvej 2, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 17: Plastik i ekstruderet form, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, plastik i form af plader. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMMERZE (730) Indehaver: Dansk EDB-Løsning A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMPRA (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. 3323

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EverGreen-Turf (730) Indehaver: Hunsballe Frø A/S, Energivej 3, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 01: Produkter til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 05: Svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Frø, nemlig græsfrø, turfgræs, rajgræs til græsplæner, golfbaner, parker, haver, sportsanlæg og grønne områder; plænegræsblandinger af frø. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STOMACID (730) Indehaver: Orifarm Holding A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITALview (730) Indehaver: Vital View v/helle Grundahl, Bæktoften 12, 2680 Solrød Strand, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRINAVESS (730) Indehaver: Merck & Co., Inc., 1 Merck Drive, P.O. Box 100, White House Station, New Jersey 08889, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes, kardiovaskulære sygdomme og lidelser, angst, depression, sygdomme og lidelser i CNS (centralnervesystemet), gastrointetinale sygdomme og lidelser, kræft, overvægt, betændelse og betændelsestilstande, luftvejssygdomme og -lidelser, muskel- og skelet lidelser, osteoporose; anti-infektløse præparater, anti-virale præparater, immunologiske præparater og anti-emetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPALEVIA (730) Indehaver: Merck & Co., Inc., 1 Merck Drive, P.O. Box 100, White House Station, New Jersey 08889, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes, kardiovaskulære sygdomme og lidelser, angst, depression, sygdomme og lidelser i CNS (centralnervesystemet), gastrointetinale sygdomme og lidelser, kræft, overvægt, betændelse og betændelsestilstande, luftvejssygdomme og -lidelser, muskel- og skelet lidelser, osteoporose; anti-infektløse præparater, anti-virale præparater, immunologiske præparater og anti-emetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UHS 2 (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, US-Wisconsin , USA (511) Klasse 03: Rengøringsmidler til gulve, midler til overfladebehandling af gulve, poleremidler til gulve, voks til gulve, lakfjerner til gulve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TV-MIX (730) Indehaver: Vital Petfood Group A/S, Birkegårdsvej 3, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Gade's Beslagsmedie, v/poul Erik Gade, Vestermøllevej 4, Fruering, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 06: Hestesko af metal. (511) Klasse 17: Hestesko, ikke af metal. (511) Klasse 44: Beslagsmedievirksomhed, herunder beskæring og skoning af heste samt varmskoning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAKING THE PERFECT MATCH (730) Indehaver: Fibertex A/S, Svendborgvej 16, 9220 Ålborg Øst, Danmark (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, plastik fibre (ikke til brug i forbindelse med tekstiler), polypropylene materialer til bygningsbrug. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), forskallingsmateriale (ikke af metal), geotextiler; vejbygningsmaterialer, asfalt, bituminøse emulsioner (ikke i form af maling); laminerede eller imprægnerede fibermaterialer, vævet og ikke-vævet tekstilmateriale til industriel brug samt til bygningsbrug. (511) Klasse 24: Ikke-vævede tekstilmaterialer, imprægnerede og/eller laminerede fibermaterialer, filt og nålefilt, vævede materialer og ikke-vævede materialer, alt til polstring, madrasser, puder, tæpper og betræk, ikke-vævede tekstilmaterialer til industriel og hygiejnisk brug. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter og belægningsmateriale til industriel brug. 3324

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VANLEVAST (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig til behandling og forebyggelse af kardiovaskulære sygdomme, til sygdomme og forstyrrelser i centralnervesystemet, til slagtilfælde, til cancer, til betændelse og betændelsessygdomme, til åndedrætssygdomme og infektionssygdomme, til auto-immune sygdomme, antibiotika. (300) Prioritetsoplysninger: US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SILDETORSK (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, herunder kaffe i filterpakning, kaffebaserede drikke, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger af kaffe og kaffeerstatninger; te, tebaserede drikke, teekstrakter, teerstatninger; kakao, kakaobaserede drikke, chokolade og chokoladeekstrakter i pulverform, granuleret eller flydende. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITRO CLEN (730) Indehaver: Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De Fruittuinen, NL-2132 NZ Hoofddorp, Holland (511) Klasse 21: Redskaber og beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), børster, kamme og svampe, klude til rengøring, klude til polering, klude imprægneret med rengøringsmidler, polermidler, opløsningsmidler eller desinfektionsmidler, aftørringsklude imprægneret med rengøringsmidler, polermidler, opløsningsmidler eller desinfektionsmidler til rengøring, aftørringsklude til husholdningsbrug, støveklude, ståluld, skuresvampe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: First Incentive ApS, Linde Alle 3, 2850 Nærum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, (511) Klasse 09: EDB-software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand vedrørende varetagelse af kontoropgaver, herunder sortering, redigering, registrering, systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsvirksomhed og forretningsadministration, herunder administration af datastyrede arkiver og varetagelse af afsætningsfremmende bonussystemer, forretningsmæssig bistand vedrørende afsætningsfremmende bonussystemer samt varetagelse af bonusaflønningssystemer for andre virksomheders ansatte. (511) Klasse 42: Design, udvikling, installation, ajourføring, information og rådgivning vedrørende edb-software, programmering af computere. (730) Indehaver: Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, herunder kaffe i filterpakning, kaffebaserede drikke, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger af kaffe og kaffeerstatninger; te, tebaserede drikke, teekstrakter, teerstatninger; kakao, kakaobaserede drikke, chokolade og chokoladeekstrakter i pulverform, granuleret eller flydende. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 3325

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROFIL (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Norske Skog Canada Ltd., 9th Floor, 700 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, Canada V7Y 1J7, Canada (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Træmasse til industrielle formål. (511) Klasse 16: Papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig papir til brug for kommerciel trykning, papir til brug for trykning af opslagsværker, papir til brug for trykning af aviser, gummieret papir, bestrøget letvægtspapir, papirsposer, kraftpapir, emballagepapir, vokspapir, papirservietter, vokspapir til brug for emballering af objekter til nedfrysning, skrivepapir, kopipapir og konvoluter; pap, herunder pap til brug for fremstilling af papbeholdere, karton, herunder karton til brug for fremstilling af kartonbeholdere. (511) Klasse 39: Teknisk rådgivning vedrørende emballering med pap og karton; transport af træmasse. (511) Klasse 40: Rådgivning om udvælgelse og udnyttelse af papir til brug for kommerciel trykning; teknisk rådgivning vedrørende trykning og brug af avispapir i forbindelse med trykning; teknisk rådgivning til avispapirtrykpresseoperatører vedrørende drift af avispapirtrykpresser, nemlig vedrørende minimering af papirspild og maksimering af tempo i forbindelse hermed. (300) Prioritetsoplysninger: CA 1,133,315 Canada (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Life Competence (730) Indehaver: Birte Osholm, Trongårdsparken 65, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TV-Glad, Peter Ipsens Allé 22, 3., 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: H. H. Leschly, Nikolaj Plads 25, 1067 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARKET*MONITOR (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDIC MARKET*MONITOR (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser.. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANDINAVIAN MARKET*MONITOR (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 3326

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Focus Research (730) Indehaver: Jysk Analyseinstitut af 1996 A/S, Boulevarden 1, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordic Bioscience A/S, Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: 2 Graphic Design A/S, Wilders Plads 8A, 1403 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, diagnosepræparater til medicinske formål. (511) Klasse 10: Analyseapparater til medicinsk brug, diagnoseapparater til medicinske formål, medicinske apparater og instrumenter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOXACAR (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IOMIR (730) Indehaver: INTEL CORPORATION, a corporation of the State of Delaware, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien 95052, USA (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computere; computerhardware; halvledere; mikroprocessorer og andre halvlederkomponenter; integrerede kredsløb; computerchipsets; computermotherboards og -daughterboards; mikrocomputere; computerarbejdsstationer; softwareprogramerbare processorer; notebook- og bærbare computere; håndholdte computere; ydre enheder til computere; personlige digitale assistenter; computersoftware; computer-anlæg og computeroperativsystemsoftware; computer- og telekommunikationsnetværkshardware og -software; servere; computernetværksadaptere, skiftere, routers og hubs; trådløse og tråd- modems og kommunikationskort og komponenter; mobiltelefoner; anordninger, dele, tilbehør og testapparater til de ovennævnte varer. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COSMOS GROUP (730) Indehaver: Cosmos Group A/S, Damhaven 5 D, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Victorinox AG, CH-6438 Ibach-Schwyz, Schweiz (511) Klasse 09: Elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, overvågning, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder; magnetiske databærere; telefonapparater, herunder mobiltelefonapparater; regnemaskiner; databehandlingsudstyr, og computere; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), knivskeder af læder; kufferter og rejsetasker, håndtasker, skoletasker; rygsække, paraplyer, parasoller, spadserestokke. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), krus, dåser og kopper (ikke af ædle metaller); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder til sportsbrug, fodtøj, herunder til sportsbrug, hovedbeklædning. (730) Indehaver: Cosmos Group A/S, Damhaven 5 D, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 3327

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZANZIBAR (730) Indehaver: Parfums Van Cleef & Arpels S.A., Boulevard du Parc, F Neuilly sur Seine, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Parfumer, eau de parfum, eau de toilette, kosmetisk parfumeret mælk, creme og lotion samt kosmetisk pudder til kropspleje, parfumeret barbercreme, parfumeret barberlotion til brug før og efter barbering, toiletpræparater, parfumeret bade- og brusegel, sæbe, desodoriseringsmidler til personlig brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Teater Letpåtå, c/o Claus Boysen, Durosvej 9, 2.th., 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, kostumer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, samt uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sterling Polish Company A/S, Nybrovej 95, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske imprægneringsmidler til tekstil og til læder. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring og polering af metaller, herunder ædle metaller, smykker og ædelstene, af møbler, af vinduer, af gulve, af automobiler og af fodtøj; opvaskemidler, præparater til rengøring af ovne og grills. (511) Klasse 21: Klude, også imprægnerede, til afstøvning, afvaskning, pudsning, rengøring og polering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZIZZI (730) Indehaver: Zizzi ApS, Usnapvej 1, 6862 Tistrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kongensgade 70, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder tøj, sportstøj, barselstøj, hverdagstøj, arbejdstøj, fodtøj, hovedbeklædning og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (730) Indehaver: Worlds-Best Gummivarefabrik A/S, Rudolfgaardsvej 15, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 10: Kondomer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELMaster (730) Indehaver: Tele Greenland International A/S, Thorevej 4, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Rudi & Harald Nielsen A/S, Rosenkæret 41, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikkke indholdt andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, tasker og punge, paraplyer, parasoller og spadserstokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder handsker (beklædning) og slips, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde, at overskue at købe disse varer, detailvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne rød og sort. 3328

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORONA (730) Indehaver: Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 21: Tallerkener, kopper, krus, serveringsfade, de nævnte varer ikke af ædle metaller, drikkeglas, ild- og ovnfaste fade og tallerkener af porcelæn, glas, stentøj og keramik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mirrorman Holding ApS, Skovbovængets Alle 4, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pernille Buch-Rømer, Pilehøj Vænge 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Mars Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, Virginia , USA (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; tilberedte næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i tilberedt stand, herunder konserveret, tørret og kogt; fødevarer fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, fjerkræ, vildt, skaldyr, krebsdyr, frugter og grøntsager; mejeriprodukter; mousser fremstillet helt eller overvejende af mejeriprodukter; kolde desserter tilberedt af frugt og mejeriprodukter (ikke spiseis); drikke fremstillet af mejeriprodukter, herunder drikke med chokolade- og andre smagstilsætninger; supper; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, grøntsager, nødder, frugt eller ost; salater fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; snackprodukter på basis af frugter og grøntsager; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser) samt ingredienser dertil (ikke indeholdt i andre klasser); protein som næringsmiddel til mennesker. (511) Klasse 30: Ris, pasta, næringsmidler af korn, herunder mel, te, kaffe, kakao; chokoladedrikke, kaffearomaer, kaffeekstrakt; blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; konfekturevarer (ikke-medicinske); konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits; spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbetis, frossen yoghurt og andre spiseisprodukter; frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorivarer; mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis; brød, kagedej; drikke fremstillet på basis af kaffe, te, kakao og/eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer; snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorivarer eller spiseis; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser) samt ingredienser dertil (ikke indeholdt i andre klasser); chokolade; pizzaer, pizzabunde og -melblandinger; krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris; salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU ansøgning, nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: defgo.net (730) Indehaver: InterResearch A/S, Trekronergade 126 F, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEVISEplan (730) Indehaver: Devise Holding ApS, Gartnervænget 4, 7130 Juelsminde, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, computer hardware. (511) Klasse 35: Personalerekruttering, forretningsmæssig bistand i form af udarbejdelse af personprofilanalyser, trivselsanalyser blandt medarbejdere, kundetilfredsanalyser og af brugertilfredsanalyser. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software, samt konsulentbistand i forbindelse hermed. 3329

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Empatia (730) Indehaver: Empatia v/sofie Katrine Bernat, Biskop Svanes Vej 66 B, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder i form af trivselsanalyser og forretningsanalyser, bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder i form af coaching, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, foredragsvirksomhed, herunder om strategisk udvikling, organisatorisk udvikling, personlig udvikling, kommunikation og teamudvikling; personlighedstest; undervisning i sprog og kompentenceudvikling, kreativitet og innovation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Boisen & Nielsen A/S, Hedemarken 1, 7200 Grindsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed. (511) Klasse 41: Digital billedebehandling. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed herunder scanning, pre press, fysisk konvertering af data eller dokumenter til elektroniske medier; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sanyo Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan Hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (511) Klasse 09: Batterier; opladere til batterier; telefonapparater samt andre telefonmaskiner og -instrumenter; fjernsynsmodtagere; radiomodtagere; videotelefoner; videodiskafspillere, Cd-afspillere; harddiskafspillere; lydafspillere; båndoptagere; videobåndoptagere; videomaskiner; harddiskoptagere; harddiskvideooptagere; videokameraer; digitalkameraer; samtaleanlæg; lydoptagere til harddiske; videooptagere til harddiske; navigationsinstrumenter; elektriske apparater og instrumenter til kommunikation; computere; computersoftware; bærbare informationsterminalenheder; diskdrev til harddiske; harddiske; compactdisks; optiske diske; magnetiske diske; magnetiske bånd; elektroniske maskiner og instrumenter samt dele og tilbehør dertil; indspillede lydcompactdiske; indspillede videoharddiske; indspillede videodiske; indspillede harddiske. (300) Prioritetsoplysninger: JP Japan (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Boisen & Nielsen A/S, Hedemarken 1, 7200 Grindsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed. (511) Klasse 41: Digital billedebehandling. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed herunder scanning, pre press, fysisk konvertering af data eller dokumenter til elektroniske medier; design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: KIRKBI A/S, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner; computere og databehandlingsudstyr, optagne computerprogrammer; kassetter til computer videospil, computerspilkassetter, programmer med computerspil, bånd med computerspil, videospil uden eget display, CD-ROM-spil og DVD-spil uden eget display, computervideospil uden eget display; magnetbånd, disks og plader optaget med lyd og/eller billeder; spillefilm og animerede film; ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, spillekort, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 3330

13 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Nordisk Parkering Aktiebolag, Box 9024, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 36: Forvaltning af fast ejendom (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, herunder vedligeholdelse af ejendomme, parkeringsanlæg og parkeringshuse, kontrolinspektion og teknisk besigtigelse af ejendomme; informationsvirksomhed ud fra ekspertviden vedrørende de forannævnte tjenesteydelser, rengøringsservice, bilvask og -service, vedligeholdelse af køretøjer. (511) Klasse 39: Drift af parkeringshuse og parkeringsanlæg, herunder kontrolinspektion og teknisk besigtigelse af anlæggene; udlejning af parkeringspladser, biludlejning; konsulentvirksomhed vedrørende drift af parkeringsanlæg. (511) Klasse 42: Udvikling af betalingssystemer til parkering. (511) Klasse 45: Viceværtvirksomhed i form af overvågning af fast ejendom og parkeringsanlæg.. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver. 3331

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CAM 2 OIL PRODUCTS CO., 5915 North Broadway, Denver, Colorado 80216, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Polimeri Europa S.r.l., Via E. Fermi 4, Brindisi, Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London, EC1V 9HQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bio-Rad, (Société Anonyme), 3, Boulevard Raymond Poincaré, F Marnes La Coquette, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: VINK A/S, Kristrup Engvej 9, 8900 Randers, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dana Holdings Limited, 2nd floor, Norwich House, Poplar Road, Solihull, Birmingham, B91 3AW, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Phase Forward Incorporated, a corporation of the state of Delaware, 1440 Main Street, Waltham, Massachusetts , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira, Portugal (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lesieur, 14 boulevard du Général Leclerc, F Neuillysur-Seine, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz 3333

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pharmavest ApS, Vesttarpvej 6, 6950 Ringkøbing, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pharmavest ApS, Vesttarpvej 6, 6950 Ringkøbing, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pharmavest ApS, Vesttarpvej 6, 6950 Ringkøbing, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pharmavest ApS, Vesttarpvej 6, 6950 Ringkøbing, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nabaltec GmbH, 50-52, Alustrasse, D Schwandorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hershey Chocolate & Confectionery Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1400 Yosemite Avenue, Oakdale, CA , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hershey Chocolate & Confectionery Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1400 Yosemite Avenue, Oakdale, CA , USA (111) Reg.nr.: FR (730) Indehaver: Federation Francaise des Dentelles et Broderies, 24 rue de Clichy, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Recaro Beteiligungs-GmbH, Hertelsbrunnenring 2, D Kaiserslautern, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BYC Co., Ltd., , Daelim-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, Sydkorea (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Manufacture Des Montres Rolex S.A., 82, Haute-Route, Bienne, Schweiz ; Rolex SA, rue Francois-Dussaud 3-5-7, Genève, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tryg Forsikring A/S, Direktionssekretariatet X35, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tryg Forsikring A/S, Direktionssekretariatet X35, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tryg Forsikring A/S, Direktionssekretariatet X35, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stora Enso Publication Paper GmbH & Co. KG, 1, Feldmühleplatz, D Düsseldorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dressmann A/S, Gammel Klausdalsbrovej 476, 2730 Herlev, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Societe Bic, 14, rue Jeanne d'asnières, F Clichy, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carat France S.A., 4 Place de Saverne, F Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brandt Commerce, 7 Rue Henri Becquerel, F Rueil Malmaison, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hanover Direct, Inc., 1500 Harbor Boulevard, Weehawken, New Jersey 07087, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Oberschlesienstrasse 16, D Krefeld, Tyskland 3334

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zonnatura B.V., Stephensonstraat 40, 2723 RN ZOETERMEER, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pan Books Limited, Houndmills, Brunel Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Haw Par Corporation Limited, 180 Clemenceau Avenue #08-00, Haw Par Glass Tower, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pan Books Limited, Houndsmills, Brunel Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CAMPBELL SOUP SWEDEN AB, P.O. Box 569, S Kristianstad, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Smurfit Munksjö Aktiebolag, Box 624, Jönköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: AWAPATENT, Teglholm Allé 13, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Armor All Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, California 92656, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gruner + Jahr Printing and Publishing Co., a Delaware Partnership, 375 Lexington Avenue, New York, N.Y , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Parkside Performance Films Limited, Tyler Close, Normanton, Wakefield WF6 1RL, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DiamondCluster International IC LLC, Centerville Road, Suite 4000, Wilmington, Delaware, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Yohji Yamamoto, (also trading as Yohji Yamamoto Inc.), 2-43, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ruffino S.p.A., Brescia 12, Via Corsica, Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ruffino S.p.A., Brescia 12, Via Corsica, Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ruffino S.p.A., Brescia 12, Via Corsica, Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Fournier SA, 9 rue Petitot, Dijon, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ruffino S.p.A., Brescia 12, Via Corsica, Italien 3335

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Yohji Yamamoto, (also trading as Yohji Yamamoto Inc.), 2-43, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Yohji Yamamoto, (also trading as Yohji Yamamoto Inc.), 2-43, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratories Asepta, Société Anonyme, 4, Rue du Rocher, Monaco, Monaco (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dresser, Inc., a corporation of the State of Delaware, 11th Floor, Millennium 1, Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Yohji Yamamoto, (also trading as Yohji Yamamoto Inc.), 2-43, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dresser, Inc., a corporation of the State of Delaware, 11th Floor, Millennium 1, Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Yohji Yamamoto, (also trading as Yohji Yamamoto Inc.), 2-43, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amo Ireland, Sweepstakes Centre, Ballsbridge, Dublin 4, Irland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: John Player & Sons Limited, P O Box 286, South Circular Road, Dublin 8, Irland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: John Player & Sons Limited, P O Box 286, South Circular Road, Dublin 8, Irland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Grimberg SA, 19, rue Poliveau, Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratoires Grimberg SA, 19, rue Poliveau, Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TINE BA, Breigaten 10, 0187 Oslo 1, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TINE BA, Breigaten 10, 0187 Oslo 1, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Max Rohr, Inc., a corporation of the State of Delaware, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Max Rohr, Inc., a corporation of the State of Delaware, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cederroth A/S, Rørvang 1, 2620 Albertslund, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BMG Danmark A/S, Overgaden Neden Vandet 17, 2, 1414 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Altran International B.V, Herengracht 469, 1017 BS Amsterdam, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A.T.X. International, Inc., a corporation of the State of Rhode Island, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 02865, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A.T.X. International, Inc., a corporation of the State of Rhode Island, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 02865, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wrangler Apparel Corp., a corporation of the State of Delaware, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pims Europe Limited, 15 Basinghall Street, London EC2V 5BR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nutri Pharma ASA, Kronprinsesse Märthas Plass 1, 0160 Oslo, Norge 3336

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT, Industriestrasse 67, A Wien, Østrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tambrands Inc., a corporation of the State of Delaware, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ENZA LIMITED, Bolton Street, Wellington, New Zealand (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ytong AB, c/o Plena AB, Hagmarksgatan 56 D, S Örebro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Borco Marken-Import Matthiesen GmbH & Co., Winsbergring 14-22, D Hamburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Singapore Airlines Cargo PTE Ltd., Sats Airfreight Terminal 5, 05-J, 30, Airline Road, Singapore , Singapore (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Narvik S.A., Lestrévignon Z.I. du Vern, F Landivisiau, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Narvik S.A., Lestrévignon Z.I. du Vern, F Landivisiau, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Narvik S.A., Lestrévignon Z.I. du Vern, F Landivisiau, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tambrands Inc., a corporation of the State of Delaware, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tambrands Inc., a corporation of the State of Delaware, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tambrands Inc., a corporation of the State of Delaware, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tambrands Inc., a corporation of the State of Delaware, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tambrands Inc., a corporation of the State of Delaware, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dresser, Inc., a corporation of the State of Delaware, 11th Floor, Millennium 1, Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dresser, Inc., a corporation of the State of Delaware, 11th Floor, Millennium 1, Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dresser, Inc., a corporation of the State of Delaware, 11th Floor, Millennium 1, Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dosmatic U.S.A., Inc., a corporation of the state of Texas, 1230 Crowley Circle, Carrollton, Texas 75006, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: All-Clad Switzerland GmbH, Hörnlistrasse 14, 8360 Eschlikon, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: All-Clad Switzerland GmbH, Hörnlistrasse 14, 8360 Eschlikon, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fratelli Branca Distillerie S.r.l., Via Broletto 35, Milano, Italien 3337

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Globint Capital B.V., Herengracht 425, NL-1017 BR Amsterdam, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scientific-Atlanta Denmark A/S, Tobaksvejen 23 A, 2860 Søborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordmann Engineering AG, Hofackerstrasse 55, 4132 Muttenz, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scotts France SAS, 21 chemin de la Sauvegarde, F Ecully, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, Schlüterstr. 41, D Düsseldorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Highland Distillers Group Ltd., West Kinfauns, Perth, PH2 7XZ, Skotland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Highland Distillers Group Ltd., West Kinfauns, Perth, PH2 7XZ, Skotland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aventis Pharmaceuticals Inc., a corporation of the State of Delaware, 300 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, New Jersey 08807, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KENZO, société anonyme, 3 Place des Victoires, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KENZO, société anonyme, 3 Place des Victoires, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KENZO, société anonyme, 3, Place des Victoires, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Coop Sverige Aktiebolag, c/o Kooperativa Förbundet, Box 15200, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chiquita Brands, Inc., a corporation of the State of Delaware, 250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio 45202, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALSTOM (Switzerland) Ltd., Brown Boveri Strasse 7, CH Baden, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALSTOM (Switzerland) Ltd., Brown Boveri Strasse 7, CH Baden, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dana Corporation, a corporation of the State of Virginia, 4500 Dorr Street, Toledo, Ohio 43615, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Oldham Batteries Limited, Nelson Street, Denton, Manchester, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul , Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schleswig-Holsteinische Bettfedernfabrik, Willy Manteuffel GmbH, Am Königsberg 1, D Lübeck, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Strasse 1042, D Köln, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Koipe, S.A., P del Urumea, 23, E San Sebastián, Guipúzcoa, Spanien 3338

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 123. årgang. 2002-10-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4033 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1427 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere