Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Corporate Care Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Corporate Care, v/kim Steen Nielsen & Jørgen Lund, Skodsborg Strandvej 125A, 2942 Skodsborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Fragtmænd a.m.b.a., Søren Frichs Vej 51-53, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour Opstrup Skovgaard, Lille Torv 6, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 39: Aflæsning af fragtgods, befordringsmidler til brug på land (udlejning af), befragtning, biltransport, bugsering, bugsering af befordringsmidler, chaufførvirksomhed, dragervirksomhed, flytteforretning, fragtkørsel, fragtmæglervirksomhed, information vedrørende transport, lagring og transport af affald, opbevaring af varer, opbevaringscontainere (udlejning heraf), oplagring, oplagring af varer, pakhuse og lagerrum (udlejning heraf), pakkedistribution, reservation (transport), spedition, transport (bevogtet), transportmæglervirksomhed, transportreservation, udbringning af varer, udlejning af lastbiler/opbevaringscontainere/pakhuse og lagerrum og vareudbringning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer selskabet som selskabets enkelte medlemmer bestående af fragtmænd og fragtcentraler og lignende. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes af selskabets medlemmer. Brugen af mærket inddrages ved udtræden af selskabet, ved konkurs og ved eksklusion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C-NET (730) Indehaver: Aalborg TVR K/S, Riihimækivej 6, 9200 Ålborg SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, livredning og undervisning, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FORD RANGER (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer og dele og tilbehør ( ikke indeholdt i andre klasser) med undtagelse af drivmekanismer til køretøjer og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til drivmekanismer. (730) Indehaver: Charles Christensen A/S, Herstedøstervej 7, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 06: Gulve af metal samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Gulve (ikke af metal); byggematerialer (ikke af metal), herunder gulvfliser, gulvbrædder, parketbrædder, parketstave, parketgulve; halvfabrikata af træ, nemlig bjælker, planker, brædder, stave og paneler; tømmer til bygningsbrug; finér, krydsfinér; understøttelsesmaterialer (ikke af metal) til bygningsbrug; kork; påforing af træ, påforingslister af træ; træpaneler; beklædning (ikke af metal) til bygningsbrug; dørkarme og vindueskarme (ikke af metal); formbart træ; cement og beton til bygningsbrug, herunder til gulve. (511) Klasse 27: Belægningsmateriale til eksisterende gulve, herunder vinylgulvbeklædning, linoleum, tæppeunderlag, gulvtæpper og gulvmåtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Odense Energi Holding A/S, Klosterbakken 12, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 16: Trykte informationsskrifter og foldere vedrørende energispørgsmål. (511) Klasse 35: Markedsføring og forretningsmæssig information indenfor energiområdet. (511) Klasse 36: Betalingsservice og financiering indenfor energisektoren. (511) Klasse 37: Installation og reparation af energianlæg. (511) Klasse 39: Energidistribution, oplagring af varer, herunder værktøj og artikler til energiforsyning. (511) Klasse 42: Rådgivning indenfor energisektoren. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 3321

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHARLES GULVE ENGROS AS (730) Indehaver: Charles Christensen A/S, Herstedøstervej 7, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 06: Gulve af metal samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Gulve (ikke af metal); byggematerialer (ikke af metal), herunder gulvfliser, gulvbrædder, parketbrædder, parketstave, parketgulve; halvfabrikata af træ, nemlig bjælker, planker, brædder, stave og paneler; tømmer til bygningsbrug; finér, krydsfinér; understøttelsesmaterialer (ikke af metal) til bygningsbrug; kork; påforing af træ, påforingslister af træ; træpaneler; beklædning (ikke af metal) til bygningsbrug; dørkarme og vindueskarme (ikke af metal); formbart træ; cement og beton til bygningsbrug, herunder til gulve. (511) Klasse 27: Belægningsmateriale til eksisterende gulve, herunder vinylgulvbeklædning, linoleum, tæppeunderlag, gulvtæpper og gulvmåtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAXTOR (730) Indehaver: Daxtor v/torben Dahl Sørensen, Brorsonsvej 5, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Aksler til maskiner. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter, elektriske måleapparater, elektriske kontakter. (511) Klasse 11: Apparater og installationer til belysning dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Garder A/S, Lindegårdsvej 27-29, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Garder A/S, Lindegårdsvej 27-29, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 09: Tilbehør til CD'ere og DVD'ere, herunder opbevaringslommer, æsker og bokse; høretelefoner. (511) Klasse 16: Varer af papir og pap i form af fotoalbums. (511) Klasse 28: Legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BR (730) Indehaver: TOP-TOY A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed, herunder udbydelse af varer til salg via informationsnetværk, annoncering pr. postordre, franchising, information herunder via informationsnetværk vedrørende en legetøjskædes varer og aktiviteter. (511) Klasse 39: Postordreforsendelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Symfoni (730) Indehaver: Henrik Værum, Skolegade 15, 2.værelse 205, 6000 Kolding, Danmark; Joe's Diner v/martin Toft, Låsbygade 27, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Restauration, restaurant, take away, diner transportable, fast food, mad ud af huset, delivery. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: ApS KBUS 38 nr. 4418, c/o Motorola A/S, Sydvestvej 15, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskab Lindh Stabell Horten, Ved Stranden 18, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Symphony (730) Indehaver: ApS KBUS 38 nr. 4418, c/o Motorola A/S, Sydvestvej 15, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskab Lindh Stabell Horten, Ved Stranden 18, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 3322

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk. (730) Indehaver: BusinessSoft V/Jan Thorsø, Norasvej 9, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARATHON (730) Indehaver: The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 East Market Street, Akron, Ohio , USA (511) Klasse 12: Dæk til køretøjer (dog ikke slidbaner til dæk). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUICKCOLLAPSE (730) Indehaver: Dansk Eternit A/S, Sohngårdsholmsvej 2, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 17: Plastik i ekstruderet form, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, plastik i form af plader. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMMERZE (730) Indehaver: Dansk EDB-Løsning A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMPRA (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. 3323

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EverGreen-Turf (730) Indehaver: Hunsballe Frø A/S, Energivej 3, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 01: Produkter til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 05: Svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Frø, nemlig græsfrø, turfgræs, rajgræs til græsplæner, golfbaner, parker, haver, sportsanlæg og grønne områder; plænegræsblandinger af frø. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STOMACID (730) Indehaver: Orifarm Holding A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITALview (730) Indehaver: Vital View v/helle Grundahl, Bæktoften 12, 2680 Solrød Strand, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRINAVESS (730) Indehaver: Merck & Co., Inc., 1 Merck Drive, P.O. Box 100, White House Station, New Jersey 08889, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes, kardiovaskulære sygdomme og lidelser, angst, depression, sygdomme og lidelser i CNS (centralnervesystemet), gastrointetinale sygdomme og lidelser, kræft, overvægt, betændelse og betændelsestilstande, luftvejssygdomme og -lidelser, muskel- og skelet lidelser, osteoporose; anti-infektløse præparater, anti-virale præparater, immunologiske præparater og anti-emetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPALEVIA (730) Indehaver: Merck & Co., Inc., 1 Merck Drive, P.O. Box 100, White House Station, New Jersey 08889, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes, kardiovaskulære sygdomme og lidelser, angst, depression, sygdomme og lidelser i CNS (centralnervesystemet), gastrointetinale sygdomme og lidelser, kræft, overvægt, betændelse og betændelsestilstande, luftvejssygdomme og -lidelser, muskel- og skelet lidelser, osteoporose; anti-infektløse præparater, anti-virale præparater, immunologiske præparater og anti-emetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UHS 2 (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, US-Wisconsin , USA (511) Klasse 03: Rengøringsmidler til gulve, midler til overfladebehandling af gulve, poleremidler til gulve, voks til gulve, lakfjerner til gulve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TV-MIX (730) Indehaver: Vital Petfood Group A/S, Birkegårdsvej 3, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Gade's Beslagsmedie, v/poul Erik Gade, Vestermøllevej 4, Fruering, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 06: Hestesko af metal. (511) Klasse 17: Hestesko, ikke af metal. (511) Klasse 44: Beslagsmedievirksomhed, herunder beskæring og skoning af heste samt varmskoning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAKING THE PERFECT MATCH (730) Indehaver: Fibertex A/S, Svendborgvej 16, 9220 Ålborg Øst, Danmark (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, plastik fibre (ikke til brug i forbindelse med tekstiler), polypropylene materialer til bygningsbrug. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), forskallingsmateriale (ikke af metal), geotextiler; vejbygningsmaterialer, asfalt, bituminøse emulsioner (ikke i form af maling); laminerede eller imprægnerede fibermaterialer, vævet og ikke-vævet tekstilmateriale til industriel brug samt til bygningsbrug. (511) Klasse 24: Ikke-vævede tekstilmaterialer, imprægnerede og/eller laminerede fibermaterialer, filt og nålefilt, vævede materialer og ikke-vævede materialer, alt til polstring, madrasser, puder, tæpper og betræk, ikke-vævede tekstilmaterialer til industriel og hygiejnisk brug. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter og belægningsmateriale til industriel brug. 3324

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VANLEVAST (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig til behandling og forebyggelse af kardiovaskulære sygdomme, til sygdomme og forstyrrelser i centralnervesystemet, til slagtilfælde, til cancer, til betændelse og betændelsessygdomme, til åndedrætssygdomme og infektionssygdomme, til auto-immune sygdomme, antibiotika. (300) Prioritetsoplysninger: US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SILDETORSK (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, herunder kaffe i filterpakning, kaffebaserede drikke, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger af kaffe og kaffeerstatninger; te, tebaserede drikke, teekstrakter, teerstatninger; kakao, kakaobaserede drikke, chokolade og chokoladeekstrakter i pulverform, granuleret eller flydende. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITRO CLEN (730) Indehaver: Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De Fruittuinen, NL-2132 NZ Hoofddorp, Holland (511) Klasse 21: Redskaber og beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), børster, kamme og svampe, klude til rengøring, klude til polering, klude imprægneret med rengøringsmidler, polermidler, opløsningsmidler eller desinfektionsmidler, aftørringsklude imprægneret med rengøringsmidler, polermidler, opløsningsmidler eller desinfektionsmidler til rengøring, aftørringsklude til husholdningsbrug, støveklude, ståluld, skuresvampe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: First Incentive ApS, Linde Alle 3, 2850 Nærum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, (511) Klasse 09: EDB-software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand vedrørende varetagelse af kontoropgaver, herunder sortering, redigering, registrering, systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsvirksomhed og forretningsadministration, herunder administration af datastyrede arkiver og varetagelse af afsætningsfremmende bonussystemer, forretningsmæssig bistand vedrørende afsætningsfremmende bonussystemer samt varetagelse af bonusaflønningssystemer for andre virksomheders ansatte. (511) Klasse 42: Design, udvikling, installation, ajourføring, information og rådgivning vedrørende edb-software, programmering af computere. (730) Indehaver: Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, herunder kaffe i filterpakning, kaffebaserede drikke, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger af kaffe og kaffeerstatninger; te, tebaserede drikke, teekstrakter, teerstatninger; kakao, kakaobaserede drikke, chokolade og chokoladeekstrakter i pulverform, granuleret eller flydende. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 3325

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROFIL (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Norske Skog Canada Ltd., 9th Floor, 700 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, Canada V7Y 1J7, Canada (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Træmasse til industrielle formål. (511) Klasse 16: Papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig papir til brug for kommerciel trykning, papir til brug for trykning af opslagsværker, papir til brug for trykning af aviser, gummieret papir, bestrøget letvægtspapir, papirsposer, kraftpapir, emballagepapir, vokspapir, papirservietter, vokspapir til brug for emballering af objekter til nedfrysning, skrivepapir, kopipapir og konvoluter; pap, herunder pap til brug for fremstilling af papbeholdere, karton, herunder karton til brug for fremstilling af kartonbeholdere. (511) Klasse 39: Teknisk rådgivning vedrørende emballering med pap og karton; transport af træmasse. (511) Klasse 40: Rådgivning om udvælgelse og udnyttelse af papir til brug for kommerciel trykning; teknisk rådgivning vedrørende trykning og brug af avispapir i forbindelse med trykning; teknisk rådgivning til avispapirtrykpresseoperatører vedrørende drift af avispapirtrykpresser, nemlig vedrørende minimering af papirspild og maksimering af tempo i forbindelse hermed. (300) Prioritetsoplysninger: CA 1,133,315 Canada (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Life Competence (730) Indehaver: Birte Osholm, Trongårdsparken 65, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TV-Glad, Peter Ipsens Allé 22, 3., 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: H. H. Leschly, Nikolaj Plads 25, 1067 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARKET*MONITOR (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDIC MARKET*MONITOR (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser.. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANDINAVIAN MARKET*MONITOR (730) Indehaver: A. C. Nielsen Company a corporation of the State of Delaware, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelser og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker, marketingsundersøgelser og marketingsanalyser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 3326

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 319 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2051 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere