PLAN OG REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN OG REGLER 10-04-15"

Transkript

1 PLAN OG REGLER

2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring Dyrskue. 3) Tilmelding sker via senest d. 20. maj ) Er der problemer kan der rettes henvendelse til LandboNord, Helle Kjærsgaard på / Ønskes hjælp til udtagning af malkekvæg kan Jørgen Buur kontaktes på / TILMELDINGSGEBYR Tilmeldingsgebyr kvæg 160 kr. ekskl. moms pr. dyr Tilmeldingsgebyr heste 200 kr. ekskl. moms pr. dyr Tilmeldingsgebyr får og geder 88 kr. ekskl. moms pr. dyr Tilmelding af reservedyr(se punkt 8) 40 kr. ekskl. moms pr. dyr Malkning fredag aften og lørdag morgen 45 kr. ekskl. moms pr. dyr Pasning af malkekøer hele skuet 500 kr. ekskl. moms pr. dyr (nyt tilbud fra ungdomsforeningen Young Cowboys) Udsendt katalog 40 kr. ekskl. moms pr. stk. (pris på pladsen 30 kr. inkl. moms) Leje af hesteboks 600 kr. ekskl. moms pr. boks (er et tilbud til de, der ønsker en stævneboks i stedet for et spiltov) 5) Besætningsgebyr til dækning af administration og forsendelser 100 kr. ekskl. moms. 6) Betalingsgebyr ved girokort: 80,00 kr. ekskl. moms. 7) Tilmeldingsgebyret, inkluderer grovfoder, halm og kraftfoder. 8) Det er muligt at få optaget reservedyr i kataloget. Disse kan medtages som erstatning for andre tilmeldte dyr, men det er ikke muligt at medtage flere dyr end det antal, der er betalt fuldt tilmeldingsgebyr for. 9). Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen/transport som Sæ under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillernes eller hans medhjælpers side. Udstillerne skal selv undersøge med deres forsikringsselskab, om deres forsikringer dækker dette, da dyrskuet ikke dækker. Særlige Al færdsel bestemmelser på dyrskuepladsen vedr. Dyreudstilling. er på egen risiko. 10) Skuets ledelse kan kræve et dyr hjemsendt, såfremt det skønnes farligt for dyr eller mennesker, eller kræve at det forbliver i stalden 11) På skuet kan kun udstilles dyr, der er rettidigt tilmeldt og optaget i kataloget. For at kunne fremstilles skal dyrene være af ren race i henhold til de respektive avlsledelsers bestemmelser: Intet dyr godkendes til fremstilling, før alle led i stamtavlen er godkendt af den pågældende avlsledelse. Ved tilmelding angives dyrets chr.nr. eller stambogsnr. Derefter hentes de nødvendige oplysninger direkte i dyredatabasen/stambogsregister. Mangler der oplysninger vil dette fremgå. (se vejledning på ) 2

3 Udstillerne skal garantere for opgivelsernes rigtighed og efter bedste overbevisning garantere at dyrene er sunde og fri for skjulte fejl. Såfremt en udstiller forsøger at snyde sig til en placering, udelukkes udstilleren fra bedømmelsen for samtlige sine udstillede dyr. Såfremt en udstiller bevidst omgås registreringsreglerne for kvæg, udelukkes udstilleren fra skuet og udvalget forbeholder sig ret til at udstede forbud mod at udstillerens besætningen fremover kan deltage i skuet. NYT 12) Definitioner: En besætning er en samling af dyr tilhørende samme ejer. En besætningsejer kan være en enkeltperson, et I/S, et ApS, et A/S eller evt. en fond. Besætningsejeren er den person/ejerkreds, der ejer besætningen som ovenfor anført, og som hovedregel har denne registreret i et CHR-nummer/besætningsnummer. Ejeren er altså den, i hvis navn dyret er registreret. Der må gerne være flere udstillere fra samme besætning. I forbindelse med tildeling af ærespræmier, kan der maksimalt tildeles én ærespræmie pr. besætning pr. race. Der kan stilles med en eller flere besætningsgrupper og par fra samme besætning. I konkurrencer for besætningsgrupper, par, interbreed og for modeldyr kan der opnås yderligere præmiering. 13) Dyrskuet anviser en plads til hver enkelt dyr. Udstilleren er forpligtiget til at benytte den anviste plads. Alle dyr skal være forsvarlig bundet på anvist plads, når dyrskuet forlades for natten. Hingste i stævneboks skal også være bundet. Indsyning Alle dyr skal, før de får adgang til dyrskuepladsen, passere rampen og her kontrolleres af en dyrlæge, samt fremvise de nødvendige attester. Kun sunde og raske dyr kan tilføres skuet. Smitsomme sygdomme vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet. Dyrlægen syner efter følgende plan: Torsdag d. 18/6-2015, kl til 21.00: Alle dyretyper, men vi henstiller til at møde efter følgende plan: : Kødkvæg og malkekvæg : får, geder, kaniner, fjerkræ o.a. mindre dyr. 18:00 21:00: Heste og malkekvæg Kødkvæg, kaniner og fjerkræ samt får og geder skal alle møde om torsdagen. På grund af dyrevelfærdsregler opfordrer vi til at flest mulige malkekøer kommer torsdag, da man ikke må transportere dyr med spændt yver Fredag d. 19/6-2015, kl til 8.00: Heste og resterende malkekvæg Lørdag den 20/ kl til 8.00 for kontrol af heste, der har været hjemme om natten. De påbudte attester skal følge hver enkelt dyr. Ved underskrift på ejererklæring har udstilleren afgivet erklæring om, at han/hun ikke er vidende om sygdom i besætningen 3

4 Intet dyr må forlade dyrskuepladsen før dyrskuet er slut, lørdag d. 20/ kl , på nær heste, som kan forlade pladsen fredag den 19/6 efter kl , forudsat at de møder igen lørdag d. 20/6 senest kl Der skal gives besked herom til dyrskuekontoret senest fredag. Veterinære bestemmelser. Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan tilføres skuet. Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet. Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet. Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen og skuets ledelse. Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet. Transport Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden. Kvæg anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning. Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle. BVD, IBR, Leukose Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, som Fødevareregionen har sat under offentligt tilsyn. Salmonella Kun kreaturer fra Jylland med tilhørende øer kan udstilles (postnumre >6000) Det enkelte dyr må kun udstilles, hvis det vedvarende har været registreret i besætninger med salmonellaniveau 1 i minimum 9 måneder inden skuet. Dyr kan efter deltagelse i dyrskuet flyttes tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden niveau-1 besætning, beliggende i samme område som oprindelsesbesætningen. Mælkeleverende besætninger: 1. Niveautildeling dokumenteres med 4 tankmælksprøver udtaget med min. 3 ugers NYT interval indenfor 12 mdr. før skuet. Den seneste tankmælksprøve skal være udtaget indenfor den sidste måned før udstilling 2. Dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonellaantistoffer. 4

5 Blodprøverne skal være udtaget højst 12 måneder før dyrskuet. Dyr med positivt resultat ( 50 i ODC%) kan ikke udstille på dyrskuet, og det anbefales, at besætninger med positive dyr afstår fra at udstille på dyrskuer i resten af sæsonen. Ikke-mælkeleverende besætninger: 1. Niveautildeling dokumenteres ved blodprøver af en stikprøve af besætningens dyr (2 8 prøver afhængig af besætningsstørrelse) udtaget indenfor 12 mdr. før skuet. Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven. Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status. 2. Dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonellaantistoffer. NY Blodprøverne skal være udtaget højst 12 måneder før dyrskuet. Dyr med positivt resultat ( 50 i ODC%) kan ikke udstille på dyrskuet, og det anbefales, at besætninger med positive dyr afstår fra at udstille på dyrskuer i resten af sæsonen. Mycoplasma Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen, og der i den forbindelse er alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen. Test af mælkeleverende besætninger, der tilfører dyr til dyrskuer: - Der skal udtages to tankmælksprøver indenfor 30 dage forud for dyrskuet, der NYT undersøges med PCR. - Resultaterne skal være tilgængelige i Kvægdatabasen før Dyrskuet. - Resultaterne skal være negative (Ct-værdi på 40). - PCR-Prøverne bestilles og betales af dyrskuet for de tilmeldte besætninger. B-streptokokker Der kan ikke udstilles lakterende dyr fra besætninger med B-streptokokker. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet. 7/30 dages reglen 7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen. kvæg, som er flyttet til besætningen, kan ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage. Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt. Udstationering Dyrskuet melder dit/dine dyr udstationeret under skuet og hjemtaget igen efter skuet, så ejeren skal ikke foretage indberetninger.. FÅR OG GEDER Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler. 5

6 7/30 dages reglen 7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen. Samtidigt kan får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage. Dyr, der har deltaget i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel, således kan får og geder, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Det betyder, at der kan udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum. Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Importerede dyr: Import af dyr, skal ske i overensstemmelse med officielle regler og Sundhedsprogrammet for Får og Geder. Dyret/dyrene skal derfor mindst være importeret 12 måneder før skuets afholdelse. Er der importeret dyr til besætningen senere end 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr. Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er underlagt de samme regler Maedi Der kan kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. Gyldig M3 attest medbringes og forevises ved indsyning. Scrapie Danmark er officielt scrapie-fri og alle dyr kan bedømmes sammen. Alle udstillere skal underskrive ejererklæring på, at alle selvdøde og aflivede får og geder over 18 mdr. er sendt til DAKA Salmonella Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1 i min. 9 mdr. Se nye testkrav ovenstående vedr. Kvæg OBS Skab og lus Dyr med lus eller skab vil blive afvist. Drægtighed/kastning Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Smitsomme sygdomme Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klovsyge, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge. Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste 14 dage, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes kan besætningsejeren drages til ansvar. Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning. 6

7 Klovsyge For at udstille får og geder skal BESÆTNINGEN være testet fri for klovsyge og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge-sundhedsprogram skal medbringes.prøverne er gældende i 3 år, forudsat at kravet om testgyldighed er overholdt på udstillingstidspunktet. For at mindske smitterisikoen anbefales, at får og geder ikke fremvises eller krydser arealer på dyrskuet, hvor der også færdes kvæg. Udstationering Dyrskuet melder dit/dine dyr udstationeret under skuet og hjemtaget igen efter skuet, så ejeren skal ikke foretage indberetninger. HESTE Sundhedserklæring og hestepas skal medbringes. Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal følge hesten under transport. Føl skal chipmærkes og have pas, senest når de er 6 mdr. eller ved udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest. Det anbefales, at alle heste vaccineres mod influenza. Sidste vaccination bør være foretaget inden d. 3. juni Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet indenfor de seneste 7 dage, anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.). Heraf følger, at hopper og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles. Det anbefales, at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start. Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist. KANINER Dyrene skal være forsynet med tydelig identifikation, kuldmærke i venstre øre med mindst 3 cifre og avlernummer i højre øre. Dyrene skal være ledsaget af ejererklæring, udstedt af Danmarks Kaninavlerforening (DK). FJERKRÆ Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås (fast fodring). Arrangøren af skuet skal føre optegnelser over det tilførte fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse. Duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirus-infektion. Vaccinationen skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine. Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført senest 8 dage før udstilling (BEK. nr af ). Fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest. OBS GENERELT Bedømmelsesregler 1) Bedømmelse af dyrene gennemføres efter en tidsplan, der meddeles udstillerne. Der bedømmes efter en pointskala med 24 som maksimum, dog for mohairgeder og kaniner efter en skala med 100 point som maksimum. 7

8 2) Straks efter at bedømmelsen er afsluttet for hvert enkelt hold, udleveres rosetter. Snarest muligt herefter skal dommeren aflevere bedømmelsesresultatet i underskrevet stand på kontoret på pladsen. 3) Ingen kan deltage i bedømmelsen af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på anden måde økonomisk interesseret i. I sådanne tilfælde kan en suppleant medvirke i hans/hendes sted, efter dyrskuets ledelses bestemmelse. 4) Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til de tider, der opgives i skuets program, og møde med dyrene til opstilling i afkomssamlinger eller anden fremvisning efter nærmere meddelelse. 5) De udstillere, der udtages til at møde i ringen ved dyrskuets åbning er pligtig til at møde op her. Hvis udstilleren udeliver, kan der efterfølgende ske udelukkelse fra bedømmelsen. HESTE For alle heste skal foreligge en stamtavle (registreringsattest eller afstamningsoplysning) udstedt af eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning. Kårede hopper skal være avlsgodkendt af avlsretninger under Landsudvalget for Heste. Hingste på 3 år og derover skal være avlsgodkendte under Landsudvalget for Heste, med mindre racens avlsforbund har andre regler. Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste og 2 led for hopper og vallakker. Der gives dispensation for afstamningskrav til Knabstrupper, Palomino, Pinto, Tinker og Dansk Miniature, dog således at de udstillede dyr skal have kåret far og mor i afstamningen. Følgende racer kan udstilles. A: Specialracer Frederiksborger Oldenborger - forædlet Oldenborger - renavlet Trakehner Lippizaner Knabstrupper Palomino Pinto Frieser Arabisk Fuldblod ox Shagya-, sports- og Angloaraber X Pura Raza Espanola Fuldblodsheste xx og travheste Danish Quater Hors Association Paint Horse Club Denmark Appaloosa Horse Club Denmark B: Dansk Varmblod Dansk Varmblod C: De Svære heste Jyske heste Belgiske heste Shireheste Dansk Tinker Forening Nordsvensk Brugshest D: Små heste og ponyer Fjordheste Islandske heste New Forest ponyer Haflinger heste Dansk Sports ponyer Connemara ponyer Dartmooer ponyer Dansk Gotlands Russ Welsh Mountain, Welsh ponyer og Welsh Cob Shetlands ponyer Dansk Miniature Hesteforening Fell ponyer kan fremvises, men bliver ikke bedømt Inden for hver race kan der udstilles til bedømmelse i følgende hold: 1. Hingste på 4 år og derover. 2. Hingste på 3 år. 3. Hingste på 2 år. 4. Vallakker på 4 år og derover. 5. Hopper på 4 år og derover med føl ved siden, eller synligt drægtige ved anmeldelsen. 6. Goldhopper 4 år og derover. 8

9 7. Hopper på 3 år. 8. Hopper på 2 år. 9. Vallak 2-4 år kan kun deltage i samling og bedømmes ikke særskilt 10. Samlinger efter hopper, mindst 3 stk. eventuel inkl. moderen - og mindst 2 år gamle. Samling kan være: mor + datter + datterdatter Afkomssamling: mor + minimum 3 stk. afkom 11. Samlinger efter hingste, mindst 5 stk. - mindst 2 år gamle. Vallakker i hold 4 SKAL deltage og hopper på 4 år og derover KAN deltage i en brugsprøve i enten dressur, agility eller kørsel. Se nærmere beskrivelse på dyrskuets hjemmeside: Tilmelding til brugsprøve sker samtidig med tilmelding til dyrskuet. Vallakker kan indgå i samlinger, hvis de er mindst 2 år gamle og opfylder afstamningskravene til hopper. Vedr. samlinger, så behøver afkommet ikke at være ejet af udstilleren. KVÆG Dyr af malkekvægracerne skal være født i besætninger under officiel ydelseskontrol. Rødbrogede udspaltninger kan ikke udstilles inden for HOLSTEIN. Malkekvæg skal være afhornet for at kunne udstilles. Dansk Holstein DH Dansk Rød Holstein DRH Rød Dansk Malkerace RDM Kvæg af DH, DRH, RDM kan udstilles i følgende hold. OBS Hold 22 Hold Hold 38 Køer med livsydelse min kg mælk. Køer. Inddeles i hold efter laktationer samt over og under 4 år. Disse hold opdeles i grupper med max. 12 køer pr. hold. Holdene laves når endelig tilmelding kendes. Kofamilier, stammor + 3 stk. malkende afkom. Afkommet skal i direkte hunkønslinie nedstamme fra stammoderen. Afkommet behøver ikke at tilhøre udstilleren. Udstilling kan også ske enkeltvis. Fremtidskalve-kvier-køer. Hold 49 Kalve født efter 20. marts 2014 og inden 19. marts Hold 50 Tilmelding kvier mellem 1 og 2 år pr. 20/ Hold 51 Sidste tilmelding køer, som har kælvet første gang inden for de seneste 12 mdr., og endnu ikke har kælvet anden gang. Koen skal have været udstillet enten som kalv eller kvie. Tilmeldingsgebyret er 200 kr. ud over det normale tilmeldingsgebyr. Beløbet betales ved tilmelding første år og dækker deltagelse i alle tre år. Beløbet indgår i en præmiepulje, der udbetales til vinderne af tredje og sidste udstillingsår. Konkurrencen forløber som almindelig eksteriør konkurrence. 1. præmie er 50% af puljen, 2. præmie 30% og 3. præmien 20% af præmiepuljen. Hold 52 Besætningsgrupper, min. 3, max. 6 dyr. Kvier kan ikke medtages. JERSEY Kvæg af jerseyracen inddeles i hold efter laktationer. Yngre køer er til og med to laktationer. I hold 22 kræves der mindst 3600 kg værdistof i livsydelse. 9

10 KØDKVÆG Kvæg af alle kødkvægracer kan fremstilles i følgende hold. Alle skal vejes på skuets vægt. En ko er en kvie der har gennemført en normal drægtighed og født en fuldbåren kalv. For at kunne udstilles skal køer have kælvet indenfor de sidste 15 mdr. Vi forbeholder os ret til at sætte ældre goldkøer i hold for sig. Tyre over 2 år skal være ledsaget af to voksne personer, når de trækkes rundt. Tyre over 1 år skal være ringet. OBS Hold 21 Hold Avlsdronninger med min. 10 egne og levende fødte kalve kan tildeles Laurbærkrans, hvis hun opnår min. 22 point (der kan dog kun tildeles laurbærkrans én gang). Tyre født før 20/ Tyrene inddeles i hold efter alder. Hold Hold 38 Køer. Kalve der følger køer, skal være født 21/11-14 eller senere, dog mindst 14 dage før ankomst til dyrskuet. Kofamilier, stammor + 3 stk. afkom, mindst 1 år gammel. Afkommet skal i direkte hunkønslinie nedstamme fra stammoderen. Afkommet behøver ikke at tilhøre udstilleren. Udstilling kan også ske enkeltvis. Hold Kvier født 21/12-11 til 20/ Fremtidskalven Hold 49 Kalve født efter 19. marts 2014 og inden 18. marts Moren må godt gå sammen med kalven. Hold 50 Anden tilmelding kvier mellem 1 og 2 år pr.20.marts Skal have deltaget i skuet i 2014 Hold 51 Tredje og sidste tilmelding, køer som har kælvet første gang inden for de seneste 12 mdr., og endnu ikke har kælvet anden gang. Skal have deltaget i dyrskuet i Tilmeldingsgebyret er 200 kr. ud over det normale tilmeldingsgebyr. Beløbet betales ved tilmelding første år, og indgår i en præmiepulje, der udbetales til vinderne af tredje og sidste udstillingsår. Konkurrencen forløber som almindelig eksteriør konkurrence. 1. præmie er 50% af puljen, 2. præmie 30% og 3. præmien 20% af præmiepuljen. Fremtidskonkurrencen er på tværs af alle kødkvægracer. Hold 52 Hold 53 Hold 54 Afkomsgrupper, afkom efter samme tyr. Der skal fremstilles min. 5 stk. afkom Bedømmelse af par, (to dyr i par) der kan indgå tyre, køer eller kvier, der kan kun bedømmes et par pr. besætning. (Interbreed) Besætningsgrupper. Gruppen skal bestå af min. 3 dyr, hvoraf 2 skal være over 2 år. (Interbreed) 10

11 FÅR OG GEDER Hvor intet andet er nævnt betegnes får/væddere henholdsvis geder/bukke normalt som dyr. Der kan udstilles dyr af officielt anerkendte racer. Dyrene skal være dataregistrerede i fåre- /gederegistrering (Gefa) eller i officielt anerkendt udenlandsk dataregistrering for at kunne fremstilles. De udstillede dyr skal uanset race være racerene. Racerenhed skal være mindst 87½%. Nubiske geder dømmes i henhold til den nye standard, og såfremt de er 3 år og derover på udstillingsdagen afvises de, såfremt de ikke opfylder standard for højde. Krydsningslam kan medtages, hvis faderen er renracet dataregistreret. Alle tvivlstilfælde afgøres af udstillingsudvalget Generelle forhold CHR-nr./øremærke-nr. skal angives ved tilmelding og anføres i kataloget sammen med eventuelt navn. Lammenes/kiddenes CHR-nr./øremærke-nr., fødselsdato, køn og far anføres på tilmeldingsskemaet og opføres i kataloget. Alle får, geder og lam/kid, skal være mærket med 2 godkendte plastøremærke for at kunne udstilles. METALØREMÆRKER ER IKKE GYLDIGE! Uldlængden: På de udstillede væddere og får må uldlængden ikke være over 2 cm. Får med længere uld afvises af dommerne. Får, der er faconklippet, afvises af dommerne. Mellem den/det enkelte raceforening/-udvalg og dyrskueledelsen kan det dog aftales, at får/væddere med over 2 cm uld kan udstilles, men dette indebærer, at der i dyrskue-bedømmelsen skal foretages en uldbedømmelse. Merino må møde med en uldlængde på over 2 cm, dog skal de være klippet den 5. februar +/- 1 uge i udstilllingsåret. Finuld må møde med en uldlængde på over 2 cm, men skal være klippet i sidste kalenderår. Spelsau må møde med en uldlængde på max. 5 cm Mohair skal møde med en ham på ca. 5 mdr. Tandstilling: Dyr med over- eller underbid større end 2 mm(tændstikprøven) afvises. Halelængde: For alle væddere født her i landet skal halen dække endetarmsåbningen. For alle får født her i landet skal halen dække hele kønsåbningen. Udstillingsregler De udstillede dyrs alder afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori de er født. Får født i november og december måned, kan udstilles i hold for de respektive efterfølgende kalenderår. Samlinger af får: En samling skal bestå af 3 får, men udstillerne kan uden ekstra betaling tilmelde 1 får som reserve. Ønskes reserven bedømt enkeltvis skal dette fremgå ved tilmeldingen, og der betales et tilmeldingsgebyr på kr. 88,00 inkl. moms. Får tilmeldt som samling kan fremstilles som enkeltdyr, såfremt udefra kommende årsager (sygdom m.m.) forhindrer, at samlingen kan opstilles - samt at dette er meddelt dyrskuets kontor og dommerne inden bedømmelsen. Lam/kid skal forblive i boksen under udstillingen Afkomssamlinger af får: Får, der tilmeldes til fremstilling i afkomssamlinger, vil tillige kunne tilmeldes til individuel fremstilling og bedømmelse. Forældredyret kan indgå i samlingen, men deltager ikke i bedømmelsen. 11

12 Besætningsgrupper af får: Udstillere kan tilmelde får/væddere til en besætningskonkurrence. En besætningsgruppe består af tre tilmeldte dyr, der enten skal være tre hundyr eller to hundyr + én vædder. Der må max. være to dyr fra den enkelte årgang. Alle hundyr skal være født i udstillerens besætning. I gruppen kan indgå ét dyr, som er født i besætningen, men som på udstillingstidspunktet er ejet af andre. Besætningskonkurrencen afvikles på tværs af racerne, men uden tildeling af point. Besætningsgrupper (alle racer) tilmeldes i hold 64. Får kan undlade at møde med lam, når læmning og 2 måneders vægt er indberettet inden tilmelding til dyrskuet. For alle racer gælder at 2. års får og ældre skal have født og opfostret afkom i udstillingsåret. Kødgeder, der er 2 år og derover, skal have læmmet i udstillingsåret. For alle racer gælder, at 2-års og ældre får kan opdeles i to hold - 1 lam hhv. 2 lam. For får/geder, der er skyllet og derved ikke selv har født lam/kid i udstillingsåret, gælder, at der samtidig med tilmeldingen skal indsendes en skylleattest. UDSTILLINGSHOLD Får Alle anerkendte fåreracer kan udstilles i hold 52 til 64. Hold 52 Væddere, 3 år og derover. Hold 53 Væddere, 2 år. Hold 54 Væddere, 1 år. Hold 55 Får med lam 3 år og ældre Hold 56 Får med lam, 2 år. Hold 57 Får med lam, 1 år. Hold 58 Får uden lam, 1 år. Hold 59 Samlinger af 3 får med lam, 2 år og derover. Hold 60 Samlinger af 3 får med lam, 1 år. Hold 61 Samlinger af 3 får uden lam, 1 år. Hold 62 Familiesamlinger af får, stammoder + 5 stk. afkom i direkte hunkønslinie. Hold 63 Samlinger efter væddere, mindst 5 stk. afkom, alle fremmødte skal fremstilles. Hold 64 Besætningsgrupper Geder Der kan udstilles geder af følgende racer: Landrace, Saanen, Dværg, Walliser, Nubisk, Boer og Mohair. kan fremstilles i følgende hold: Hold 65 Hold 66 Hold 67 Hold 68 Hold 69 Hold 70 Bukke over 4 år. Bukke 1-3 år. Kid over 5 mdr. Elite geder. Geder 1-3 år. Gedekid over 3 mdr. Mohairgeder Mohairgeder skal være stambogsført i Mohairforeningen i Danmark. Der kan udstilles Mohairgeder i følgende hold: Hold 71 Bukke mdr. Hold 72 Bukke over 18 mdr. Hold 73 Geder mdr. Hold 74 Geder over 18 mdr. Dyrskuet forbeholder sig ret til ændringer, hvis veterinære forhold ændres. 12

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 3. 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Værd at vide (plan og regler) Klovdag og børnedyrskue lørdag den 31. maj 2014 Hovdag søndag den 1.

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016 30. juni - 2. juli 2016 Meget mere end landbrug Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 20. maj 2016 Får/geder 9. maj 2016 Heste 2. maj 2016 Tilmeldinger vil ikke kunne

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016 PLAN OG REGLER 2016 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

B O R N H O L M S L A N D B R U G

B O R N H O L M S L A N D B R U G B O R N H O L M S L A N D B R U G Regler for fremstilling af dyr 159. DYRSKUE i Hareløkkerne den 23. og 24. juni 2012 Arrangeret af: Bornholms Landbrug Kannikegaard Rønnevej 1 3720 Aakirkeby 56 9078 00

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 - RING I RING II RING III KVÆGRING KVÆGTORVET 8.45-8.45-12.30 Malkekvæg ordinær bedømmelse, Kvægtorvet 9.00 - og karakteristik af de udstillede Fjordheste

Læs mere

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER 2017 11-04-17 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 16. og 17. juni 2017. på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

PLAN OG REGLER. K:\Dyrskue - Fjerritslev\Dyrskue, Fjerritslev 2015\Plan og Regler 2015.docx Side 1/11 Den 4/7/2015

PLAN OG REGLER. K:\Dyrskue - Fjerritslev\Dyrskue, Fjerritslev 2015\Plan og Regler 2015.docx Side 1/11 Den 4/7/2015 PLAN OG REGLER 2015 Side 1/11 Den 4/7/2015 Side 2/11 Den 4/7/2015 GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Fjerritslev Dyrskue. Anmeldelse Anmeldelse

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

9., 10. & 11. juni 2017

9., 10. & 11. juni 2017 Dyrskuepladsen Broløkkevej 2 5250 Odense SV Dyrskuets CHR-nr.: 79062 9., 10. & 11. juni 2017 Priser & Regler For dyreudstillere Tilmeldingsfrist: Heste & Æsler: 18. april Kvæg: Får & Geder: 1. maj 1. maj

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Til udstillere af dyr 2016

Til udstillere af dyr 2016 Aars, den 27. september 2016 Til udstillere af dyr 2016 Hermed fremsendes brev vedrørende KIMBRERSKUET 2016, der foregår i AGRO- OG MESSECENTRET, MESSEVEJ 1, 9600 AARS Brevet bedes venligst gennemlæst,

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011 30. juni - 2. juli 2011 Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 6. juni 2011 Heste 16. maj 2011 Får/geder 1. juni 2011 Tilmeldinger vil ikke kunne modtages efter disse

Læs mere

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse...

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016 FlexNyt Indhold Mark Nyt faktaark Kvieopdræt skal huske årlige blodprøver for salmonella Planlæg afgræsningen Salmonellaregler for kvæg ved dyrskuer Meld en meningsløs regel Kødkvægets dag er flyttet i

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Jydsk Følhoppe 1 Emil Aarup Dalsgaard Farsø 24 Klim Sparekasse Jydsk Goldhoppe 2 Gunda og Hans Jørgen Knudsen Ålestrup 23 Danish Agro Jydsk Goldhoppe 3

Læs mere

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1 PROGRAM FOR FREDAG DEN 8. JUNI 2007. Side 1 25-05-2007 TID RING I RING II RING III KVÆGTORVET SMÅDYR- RINGE 4H SKUE FORMIDLINGS -HALLEN FØDEVARE- UDSTILLINGEN PÅ PLADSEN 08.00-09.00 09.00- - - 10.30-11.30

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER REGLER FOR KÅRING AF HOPPER ' 1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

SOP Smittebeskyttelse

SOP Smittebeskyttelse 1 / 23 (SKRIV GÅRDENS NAVN) SOP Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse Flytning

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 TID OG STED Følskuet afholdes d. 23. august 2014 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info om

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Skotsk Højlandskvæg Kvier Køer Tyre > 1 år 30 36 mdr. > 12 mdr. 12 18 mdr. 36 48 mdr. 12 24 mdr. 18 24 mdr. > 36 mdr. 24 36 mdr. 24 36 mdr. > 36 mdr. Ved

Læs mere

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 TID OG STED Følskuet afholdes d. 5. september 2015 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Modeldy r Katnr for Præmie fra Skuets bedste unge udstiller Rikke Hjortnæs Pedersen Børge Holst. Sofiedal Limousine v/helle og Flemming Jensen

Modeldy r Katnr for Præmie fra Skuets bedste unge udstiller Rikke Hjortnæs Pedersen Børge Holst. Sofiedal Limousine v/helle og Flemming Jensen Modeldy r Katnr for Præmie fra Skuets bedste unge udstiller Rikke Hjortnæs Pedersen Børge Holst 300 Bedste yver Jersey Livsydelsesko Poul Pedersen Midtvendsyssel Dyrlæger 396 Miss Vendsyssel DRH Ko under

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

UDSTILLING PÅ UNGSKUET/LANDSSKUET GENNEM 50 ÅR

UDSTILLING PÅ UNGSKUET/LANDSSKUET GENNEM 50 ÅR UDSTILLING PÅ UNGSKUET/LANDSSKUET GENNEM 50 ÅR - et tilbageblik v. John Engsig I det følgende vil jeg forsøge at give et tilbageblik over nogle af mine oplevelser omkring udstilling af får på Ungskuet/Landsskuet

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

H H. dyrskuer 2010. Orienteringshæfte

H H. dyrskuer 2010. Orienteringshæfte dyrskuer 2010 Orienteringshæfte Indhold 4 dyrskuer 2010... 3 vad er et 4 dyrskue?... 4 Retningslinier for udstillere på dyrskuerne... 5 Specielt til udstillere af heste, kalve, får og geder... 6 Teltlejr

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 26. 28. maj 2017 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse Hvor er din hest født? Danmark Andet EU-land Udenfor EU

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du bør tage med i dine overvejelser, f.eks.: Hvorfor ønsker du en avlslicens, når du for

Læs mere

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 %

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % Niels Erik Nilsson Økologisk malkekvægsbedrift Kvægkongres 2015 LIDT OM BJERREGAARD Niels Erik Nilsson, gift med Ninna, sygeplejerske Sammen har vi 3 døtre i alderen

Læs mere

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Jydsk Følhoppe 1 Emil Aarup Dalsgaard Farsø 24 Klim Sparekasse Skuets bedste hest Jydsk Goldhoppe 2 Gunda og Hans Jørgen Knudsen Ålestrup 23 Danish Agro

Læs mere

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015 Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse 15. september 2015 Miss Godina Højgård DE422.220002614, far: Golfino DE422.220105509, mor: Mistery Ut Deuten DE422.220002614. Føllet er avlet af Stutteri

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og )

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og ) BEK nr 1295 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000009 Senere

Læs mere

Instruks for haglskydeprøve 2015

Instruks for haglskydeprøve 2015 Instruks for haglskydeprøve 2015 Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Nurstyrelsen 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges

Læs mere