Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt?"

Transkript

1 UKLASSIFICERET Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt? UKLASSIFICERET

2 Institut for Militære Operationer Stabskursus Kaptajn Jeppe Falk Jensen Den 16. april 2012 Titel Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt? Problemformulering: Inkluderer NATOs doktriner NGOer på en hensigtsmæssig måde i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? Vejleder: Major Peer La Cour Institut for Militære Studier Forsvarsakademiet Antal ord: <<<2

3 The Royal Academy of Defense, April 16, 2012 Captain (A) Jeppe Falk Jensen, Senior Staff Course, Key words: NATO, Comprehensive Approach, doctrine, non-governmental organization, NGO, dialogue. Abstract. This thesis aims to evaluate NATO s doctrines on how well they include non-governmental organizations (NGOs) into the Comprehensive Approach. As NATO can not command NGOs, the relationship between the parties must be based on dialogue. In spite of NATO s best intentions to respect the special circumstances which characterize the work of NGOs, the NGO-community seems to be skeptical and even in opposition to the idea of a comprehensive approach with NATO. The main thesis is: Do NATO s doctrines include NGOs in the comprehensive approach in an expedient manner in order to promote a relation based on dialogue? The analysis identifies the organizational variables which can hinder or promote dialogue and compares these to the doctrines. In all, four analyses are carried out. The thesis concludes that NATO s doctrines do not include NGOs in an expedient manner in order to promote a relation based on dialogue. The doctrines do address most of the variables needed, but miss to address the counterproductive impact witch the comprehensive approach has on the perception of the NGO-community. <<<3

4 Forsvarsakademiet, den 16. april 2012 Kaptajn Jeppe Falk Jensen, Stabskursus, Søgeord: NATO, NGO, non-governmental organizations, Comprehensive Approach, doktrin, dialog. Resumé. Specialets overordnede emne er Comprehensive Approach inkluderes nongovernmental organisations bedst muligt? Specialet undersøger relationen mellem NGOer og NATO i forbindelse med NATOs implementering af Comprehensive Approach og følgende problemformulering er opstillet: Inkluderer NATOs doktriner non-governmental organisations på en hensigtsmæssig måde i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? NATO er i færd med at implementere sin Comprehensive Approach og inkluderer blandt andre non-governmental organisations (NGOer). Til trods for at NATOs doktriner beskriver NGOers særlige status og vilkår, er NGOerne tilsyneladende ikke kommet tættere på at blive inkluderet i Comprehensive Approach. I nogle tilfælde har Comprehensive Approach skabt en dårligere relation til NGOer. NATO har ingen kommando over NGOer og samtænkning med NGOer skal derfor foregå gennem dialog. Specialet tager udgangspunkt i at doktrinerne skal give stabe og enheder vejledning til at skabe en dialogbaseret relation til NGOer. Disse forhold har skabt en interesse for at undersøge, om NATOs doktriner beskriver de rigtige principper i forhold til at skabe en hensigtsmæssig relation til NGOer. <<<4

5 Specialet er baseret på en grundlæggende tese om at en dialogbaseret relation, skal skabes på grundlag af forståelse. Det er nødvendigt at se på hvordan NGOer og NATO forstår sig selv og hvad de har til fælles eller hvad der skiller dem ad. Specialet identificerer de organisatoriske variabler som fremmer eller hindre dialog og sammenligner dem med doktrinerne. Specialet er bygget op over fire analyser og en undersøgelse af empirien. De første to analyser ser ind i NGOer og NATO for at identificere hvad der skaber sammenhængskraft i organisationerne. Analyserne ser på hvad der skaber identitet, hvad skaber blivende karaktér, hvilke ressourcer er til rådighed og hvordan de forhold er afhængige af hinanden. Den tredje analyse sammenligner analyserne af NGOer og NATO for at identificere, hvad de har til fælles eller hvad der skiller dem ad hvilke muligheder og udfordringer er der for at skabe en hensigtsmæssig relation via dialog? Den tredje analyse identificerer de principper, som doktrinerne skal indeholde, hvis man alene tager udgangspunkt i en analyse af organisationerne. Den fjerde analyse sammenligner de identificerede muligheder og udfordringer med en undersøgelse af empirien (doktrinerne). Analysen giver grundlag for at besvare specialets problemformulering. Teori. Analyserne af organisationerne udgør et interessant dilemma. Hvordan kan man analysere to så forskellige og relativt komplekse størrelser uden at fortabe sig i detaljer? Der er behov for at analysere sammenhængskraften med relativt få overordnede begreber, som samtidigt tillader at uddrage hvad de har til fælles eller hvad der skiller dem ad. Til analyse af organisationerne er anvendt en teori som er skabt til at forklare sammenhængskraften i stater i en sikkerhedspolitisk kontekst. Teorien opfylder netop de nødvendige krav og er tilpasset og operationaliseret i forhold til organisationer. <<<5

6 Konklusion. Analysens overordnede konklusion er, at NATOs doktriner ikke inkluderer NGOer i CA på en hensigtsmæssig måde. Ganske vist beskriver NATOs doktriner generelt de udfordringer og forbehold, som analysen har identificeret i forhold til at inkludere NGOer i Comprehensive Approach, men der er en række udfordringer, som doktrinerne ikke beskriver. Disse udfordringer handler om den effekt som NATOs Comprehensive Approach og NATOs adfærd har på NGOernes arbejdsvilkår. Analysen identificerer faktorer, som taler for at doktrinerne bør skelne mellem NGOer som løse udviklingsopgaver og NGOer, som løser humanitære opgaver i operationsområdet, og taler for at NATO skal tilstræbe et absolut minimum af kontakt til NGOer, som løser humanitære opgaver. Inkludering af NGOer i CA kan have en politiserende effekt i forhold til andre aktører i et operationsområde, fordi de associeres bredt med NATO. Humanitære NGOer er særligt følsomme overfor, at der sås tvivl om hvorvidt de er neutrale, uafhængige og upartiske. Samlet vurderes det, at det virker kontraproduktivt at inkluderer NGOer, som løser humanitære opgaver, i en samtænkt indsats i forhold til at opnå en dialogbaseret relation. <<<6

7 Indhold 1. Introduktion Motivation og relevans Problemformulering Definitioner Kilder Kildekritik Empiri Begrænsninger Noteapparat Formalia Klassifikation Forkortelser Metodevalg Afgræsning Anvendt teori Krav til analysens teori Valg af teori Operationalisering af teori Fravalg af teorier Analysemodel Baggrund for Comprehensive Approach Generelt Aktører i forbindelse med NATOs CA NATOs relation til NGOer NGO-samfundet Kategorisering af NGOer <<<7

8 5.2. Fælles principper Koordination i NGO-samfundet Godkendelse af NGOer Organisationsanalyse af NGO Ideen om organisationen Organisationen som institution Organisationens fysiske base Opsummering - NGOer Organisationsanalyse af NATO Ideen om organisationen Organisationen som institution Organisationens fysiske base Økonomiske midler Opsummering - NATO Komparativ analyse af NGO og NATO Ideen om organisationen Faktorer i ideen om organisationen, som skaber udfordringer i relationen mellem NGOer og NATO Faktorer i ideen om organisationen, som kan skabe muligheder for dialog mellem NGOer og NATO Organisationen som institution Faktorer i Organisationen som institution, som skaber udfordringer i relationen mellem NGOer og NATO Faktorer i Organisationen som institution, som kan skabe muligheder for dialog mellem NGOer og NATO Organisationens fysiske base Faktorer i Organisationens fysiske base, som skaber udfordringer i relationen mellem NGOer og NATO <<<8

9 Faktorer i Organisationens fysiske base, som kan skabe muligheder for dialog mellem NGOer og NATO Komparativ analyse identificerede udfordringer og muligheder i forhold til empirien Konklusion Perspektivering Bilag 1 - Definitioner Bilag 2 - Forkortelser Bilag 3 - Empiri, NGOer Bilag 4 Doktriners beskrivelse af NATOs relation til NGOer Bibliografi Oversigt over figurer. Figur 1 - Specialets struktur Figur 2 - Komparativ analyse C Figur 3 - Komparativ analyse D Figur 4 - Specialets fire analyser Figur 5 - Buzans teori om statens sammenhængskraft Figur 6 - Buzans hovedområder Figur 7 - Operationalisering af Buzans teori Figur 8 - Operationaliseret teori Figur 9 - Analysemodel Figur 10 - De fire spor i krisestyring Figur 11 - NATOs formål (NATO W. i., 2011, s. 5) Figur 12 - NATOs organisatoriske niveauer Figur 13 - Komparativ analyse C <<<9

10 1. Introduktion 1.1. Motivation og relevans Dette speciale er drevet af en grundlæggende undren, som vedrører relationen mellem Non-Governmental Organizations (NGO) og NATO. NATO ønsker at inddrage NGOerne i Comprehensive 1 Approach (CA) i internationale operationer. Principperne for en comprehensive, på dansk en samtænkt relation til NGOer er beskrevet i NATOs doktriner. Doktrinerne beskriver generelt en respektfuld og dialogbaseret tilgang til NGOer, men flere NGOer er forbeholdne og viser endda modstand imod at blive inddraget i CA. Det er et problem, hvis NATO ikke opnår en dialogbaseret relation, men muligvis endda forværrer relationen til NGOer. Hvorfor reagerer NGOer afvisende overfor CA, når NATO beskriver respekt og hensyn for deres særlige vilkår? Herunder er fremhævet repræsentative eksempler, på de forhold som NATOs doktriner beskriver for relationen til NGOer 2 : - NGOer er en vigtig del af samtænkningen af alle aktører i en operation (AJP-3(B), MAR 2011, s. 4-21, 461). - der i forhold til NGOer ikke kan opnås fælles kommandoforhold, (AJP-5, s. Pkt. 106,b) - der kan alene opnås en vis grad af enighed om formål og en vis grad af udveksling af information, (AJP-5, s. 3-44) - relationen til NGOer skal bygges på gennemsigtighed, gensidig tillid, rapport og dialog, med respekt for den enkelte NGOs mandat. (AJP-5, s. Pkt. 104c), (AJP-9, s. Pkt. 203,5) (AJP-3(B), MAR 2011, s. 1-8, Pkt. 129) 1 Efterfølgende også benævnt Samtænkt. 2 Oversat fra engelsk. <<<10

11 - CIMIC personel skal have en bred forståelse for NGOers operationsmiljø, og hvordan de fungerer. (AJP-3(B), MAR 2011, s. 2A-7, 2A21) NATO har offentliggjort Political guidance on ways to improve NATO s involvement in stabilization and reconstruction, som giver de politiske retingslinjer for implementeringen af CA (NATO POL G, 2010). Her udtrykker NATO forholdet til blandt andre NGOer således: Help restore basic services (access to water, food, shelter, and basic medical care), and to help restore basic infrastructure (e.g. roads, airfields, electrical power). CIMIC Quick Impact Projects can play a role here but they need to respond to a real local need and be coordinated with local authorities and relevant actors, and support longer term efforts without creating conditions of dependence. This can also include, if necessary, serving temporarily as a link between local government authorities and central government ministries to ensure the provision of essential services. (NATO POL G, 2010, s. Annex A, B,2.c) Facilitate support to humanitarian aid. In all phases, particular attention needs to be paid to the fact that many humanitarian actors, especially NGOs will want to safeguard the humanitarian principles of independence, neutrality, and impartiality; nevertheless dialogue, information sharing and de-confliction of activities will be important and should be conducted by NATO with due respect for the humanitarian space. (NATO POL G, 2010, s. Annex A, B,2.d) Doktrinerne og de politiske retningslinjer bærer præg af, at NATO anerkender, at NGOer agerer selvstændigt og at de er forskellige fra NATO. De principper som er beskrevet i doktrinerne er gennemsigtighed, gensidig tillid, rapport og dialog, med respekt for den enkelte NGOs mandat. Disse principper er basis for udvikling af planer i NATOs stabe og enheder, og er dermed i sidste ende med til at forme den enkelte soldats holdning til og adfærd overfor NGOer. Derfor er det vigtigt at doktrinerne giver principper, som virker. <<<11

12 Specialet vil herefter sammenfatte disse principper under begrebet dialogbaseret relation til NGOer. Specialet ønsker at undersøge hvilke principper NATOs doktriner bør indeholde, hvis de skal skabe det bedst mulige grundlag for en dialogbaseret relation til NGOer Problemformulering Inkluderer NATOs doktriner NGOer på en hensigtsmæssig måde i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? 1.3. Definitioner Specialets definitioner er samlet i bilag 1. NATO-definitioner refererer til AAP-06, NATO Glossary of terms and definitions of military significance for use in NATO. Hvor det vurderes at være relevant, er definitioner også anført som fodnote, med henblik på at lette læsningen Kilder Kilder er fundet gennem søgning på NATOs 3 og NGOers hjemmesider, via Forsvarsakademiet og via internettet generelt. Kilderne består primært af rapporter og artikler. For NGO-samfundet er kilder udvalgt efter aktualitet, så de stadig beskriver aktuelle forhold. Rapporter er valgt, efter at de er udarbejdet af en af de større NGOer og at de repræsenterer flere NGOer i samarbejde, mhp. at få et differentieret billede. For NATO er kilderne søgt via NATO og via nationale skoler og akademier. Kilder er søgt mhp. at afdække forskellige udlægninger at implementeringen af Comprehensive Approach, set fra NGO-samfundet og set fra NATO og medlemsstaterne. 3 og <<<12

13 Der er medtaget sekundære kilder, som belyser relaterede emner f.eks. forholdet mellem FN og NGOer. Der refereres ikke direkte til disse kilder, men emnet som de omhandler, vil være omtalt. Enkelte kilder er kun tilgængelige med password. Adgang er nået gennem Forsvarsakademiets Bibliotek. Kildeindhentningen er afsluttet den 1. april 2012 og internetbaserede kilder er kontrolleret den 14. april Kildekritik NATOs og NGOers hjemmesider repræsenterer i sagens natur synspunkter, som fremmer hhv. NATO og den enkelte NGO Empiri Specialets empiri er officielle NATO politiske dokumenter som vedrører CA og de relevante NATO-doktriner. For NATO indgår følgende dokumenter i analysens empiri: Politisk/strategisk niveau: - Strategic Concept (STRATCON, 2010) - Political Guidance on ways to improve NATO s involvement in Stabilization and Reconstruction (NATO POL G, 2010) - Comprehensive Approach Action Plan Update (NATO CAAP, 2011). Operativt niveau: - AJP 1, Allied Joint Doctrine (NATO, DEC 2010) - AJP 3, Allied Joint Doctrine for The Conduct of Operations (AJP-3(B), MAR 2011) - AJP 5, Allied Joint Doctrine for Operational-Level Planning (AJP-5) - AJP CIMIC, Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation (AJP-9) For NGOer omfatter empirien internetbaserede beskrivelser af de NGOer, som fremgår af bilag 3. Af bilaget fremgår om NGOen overordnet arbejder med nødhjælp eller udvikling, samt NGOens nationale tilhørsforhold. <<<13

14 NGOer, som indgår i analysens empiri, er udvalgt fordi der har opereret i Ex-Jugoslavien, Irak eller Afghanistan, i de perioder hvor NATO har gennemført operationer i områderne. Det gør dem de NGOer relevante, fordi det må formodes at netop de NGOer igen kan komme til at operere i områder, hvor NATO opererer. NGOerne er fundet via ledende NGOer og NGO-koordinationsfora, for at sikre en vis legitimitet. De valgte NGOer har et bredt udsnit af formål og nationalitet. NGOer hvis hjemmesider beskrev deres grundlag mangelfuldt eller hvis hjemmeside ikke gav adgang til væsentlige dele af indholdet, er sorteret fra Begrænsninger Specialet, at det er skrevet fra et NATO-perspektiv for læsere med en militær baggrund. Der findes mange NGOer og NGO-samfundet 5 rummer stor diversitet. Behandlingen af NGOer nødvendiggør derfor, at der identificeres en række generiske begreber og faktorer for NGO-samfundet. De udvalgte NGOer udgør et begrænset udsnit af NGO-samfundet, men ses som tilstrækkeligt repræsentativ i forhold til de overordnede begreber, som behandles Noteapparat Der anvendes fodnoter, som nummereres fortløbende og angives nederst på den side, hvor fodnoten forekommer. Fodnoter anvendes bredt til at angive relevant uddybende information eller henvisninger Formalia Formalia følges jf. Vejledning i udarbejdelse af speciale, Forsvarsakademiet, den 5. september Der anvendes engelske betegnelser, definitioner og tekstudsnit der hvor det vurderes, at en oversættelse ikke dækker betydning eller mening tilstrækkeligt Klassifikation De fleste kilder er åbent tilgængelige. Alle kilder er uklassificerede. Det samlede speciale er uklassificeret. 4 Pr. 14. April Samlet betegnelse for alle NGOer. Anvendes også om alle NGOer i et bestemt område <<<14

15 1.11. Forkortelser Der er anvendt officielle forkortelser jf. NATO AAP For at øge læsevenligheden er der tilføjet et bilag med en oversigt over de anvendte forkortelse, som kan udtages og anvendes sideløbende med læsningen Metodevalg Generelt Problemformuleringen besvares gennem sammenstilling af udledte delkonklusioner. På denne bagrund er det deduktive princip bærende for specialet. Delkonklusionerne anvendes til at identificere muligheder og udfordringer i relationen mellem NATO og NGOer. Muligheder er forhold, som kan udnyttes til gavn for dialogen mellem NGOer og NATO. Udfordringer er forhold, som udgør eller kan udgøre en hindring for dialogen mellem NGOer og NATO. Der ligger i analysen en vurdering af om de identificerede muligheder og udfordringer er beskrevet eller bør beskrives i NATOs doktriner. I dette forhold tager analysen udgangspunkt i kvalitativ metode. Struktur Det er specialets formål, at vurdere om NATOs doktriner beskriver forhold i sine doktriner, som mest hensigtsmæssigt fremmer en dialogbaseret relation til NGOer. Den formelle inkludering af NGOer sker i rammen af CA. Specialet giver derfor først baggrunden for NATOs CA. (Kap. 3) Heri ligger historien bag CA og NATOs udvikling mod samtænkning. Analysen undersøger den empiri, som beskriver inkluderingen af NGOer i CA. Empirien undersøgers (kap. 4), mhp. at beskrive hvordan empirien beskriver relationen til NGOer. Undersøgelsen af empirien anvendes i den sidste analyse, hvor den sammenlignes med analysens resultat mhp.at besvare specialets problem. NGO-samfundet er komplekst og for at kunne anvende NGOer som begreb i analyserne generaliseres billedet af NGO-samfundet i et selvstændigt kapitel. (Kap. 5). 6 AAP 15 : Allied administrative publication NATO GLOSSARY OF ABBREVIATIONS USED IN NATO DOCUMENTS AND PUBLICATIONS, januar <<<15

16 Specialet er bygget op over to analyser af sammenhængskraften 7 i hhv. NGOer og NATO. (Kap. 6 og 7) Analyserne søger at forklare sammenhænge og interdependens i hver af organisationerne for at beskrive sammenhængskraften i organisationerne. Analyser af NGOer og NATO sammenlignes i en komparativ analyse. (Kap. 8) Formålet med den komparative analyse er at identificere, hvor der er muligheder og udfordringer for en dialogbaseret relation mellem NGOer og NATO. Der hvor NGOer og NATO har fælles faktorer, som skaber sammenhængskraft i deres organisationer, kan der være grundlag for dialog. Modsat, der hvor de to organisationer ikke har fælles træk i de faktorer, som identificerer dem, kan der mangle grundlag for dialog. I en opsummering af den komparative analyse samler specialet de faktorer, som NATOs doktriner bør beskrive, hvis de skal understøtte en dialogbaseret relation til NGOer. I den sidste komparative analyse sammenlignes de udfordringer og muligheder, som analysen har identificeret med de udfordringer og muligheder, som empirien beskriver. I konklusionen vurderes om NATOs doktriner hensigtsmæssigt inkluderer NGOer i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? 7 Def.: De faktorer som samlet får en organisation til at fungere og være robust og som skaber organisationens identitet og adfærd. <<<16

17 Figur 1 Specialets struktur Diskussion af metode En potentiel svaghed ved metoden er, at den indeholder to forhold som kan virke modstridende. På den ene side, at NGO-samfundet er meget mangfoldigt og på den anden side, at analysen samtidigt må bygge på et forenklet og generaliseret billedet af NGO-samfundet, for at kunne sammenligne NGOer og NATO. Den tænkte risiko kunne være, at detaljer som kan have relevans for analysen, går tabt. Kun forhold, som er generelle og som kan beskrives som principper 8 medtages i analysen. F.eks. generaliseres NGOers formål i to generelle grupper, humanitær hjælp og udvikling. Flere NGOer gennemfører arbejde indenfor begge grupper eller gennemfører arbejde, som kan karakteriseres som både humanitær hjælp og udvikling. Der ses ikke en fare i forbindelse med generaliseringen af NGO-samfundet. 8 Se definitionen af doktrin. <<<17

18 Der vil være forhold, som ikke er generelle, f.eks. NGOer, som bryder med de principper, som flertallet af NGOer arbejder efter, er åbent politisk afhængige, eller kriminelle. Disse undtagelser er nævnt i Baggrund og i analysen, i det omfang, at de vurderes at være væsentlige for at forstå en sammenhæng. Den store mangfoldighed i NGO-samfundet er en identificeret som en selvstændig udfordring, og analysen vil komme med en anbefaling til, hvordan den store mangfoldighed i NGO-samfundet håndteres af NATO. Metode - Analyse af sammenhængskraft 9 i NGOer og NATO (A og B) For at opnå et grundlag for en komparativ analyse, er det nødvendigt gøre NATO og NGOer komparative. Primært ses et behov for at forenkle NGO-samfundet til et niveau hvor det giver mening at sammenligne NGOer med NATO, og det bliver muligt at udlede ligheder og forskelle muligheder og udfordringer. Man kan tale for, at også NATO er et system af organisationer, fordi dens medlemmer er stater, men NATO har et konsensusbelagt formelt grundlag og en repræsentativ organisation, som tillader organisationen at tale med én stemme. NATOs sammenhængskraft analyseres ud fra overordnede politiske dokumenter og doktriner. 10 Det betyder, at analysen ikke beskæftiger sig med NATOs sammenhængskraft i forhold til NATOs medarbejdere. Generalisering af NGO-samfundet NATO og NGO-samfundet er ikke umiddelbart sammenlignelige. NATO kan betragtes som én organisation. Selv om NATO består at 28 medlemslande, med hver sin kultur og hver sine interesser, så har NATO ét samlet skriftligt grundlag og kan tale med én stemme. NGO-samfundet er et anarkisk gruppe af organisationer, som er meget forskellige. Der findes ikke et samlet grundlag for NGO-samfundet, men alene nogle samlende principper, som også kan være lidt flydende. Analyserne bygger på et generaliseret billede af NGOsamfundet. Denne forenkling gennemføres i kapitel 4 og yderligere i analysen af sammenhængskraft, hvor kun generelle forhold fra NGO-empirien inddrages i analysen. 9 Se definition. 10 Se Empiri. <<<18

19 Metode Komparativ analyse (C) I komparative analyse C sammenholdes analyserne af NATOs og NGOers sammenhængskraft, ved at delkonklusionerne fra analyserne sammenholdes. Den komparative analyse gennemføres indenfor områderne Ideen om organisationen, Organisationen som institution og Organisationens fysiske base, med henblik på at uddrage udfordringer og muligheder. Ved at sammenligne hvad der giver hhv. NATO og NGOer sammenhængskraft identificeres de områder, hvor organisationerne kan have udfordringer eller muligheder i dialogen. I de analyser, som er gennemført af NATO og af NGOer forud, identificeres udfordringer og muligheder for den enkelte organisation, som her inddrages sammen med de udfordringer og muligheder som uddeles af den komparative analyse. Figur 2 Komparativ analyse C. <<<19

20 Metode Komparativ analyse (D) I den afsluttende komparative analyse (D) stilles de udfordringer og muligheder, som analysen (C) har identificeret overfor empirien. Resultatet af analyse C udtrykker de forhold, som analysen har givet, at doktrinerne bør indeholde, hvis de mest hensigtsmæssigt skal understøtte en dialogbaseret relation til NGOer. Undersøgelsen af empirien udtrykker et resumé af hvordan NATOs politiske dokumenter og doktriner (empirien) aktuelt inkludere NGOer. Figur 3 Komparativ analyse D Afgræsning I forbindelse med perspektiveringer, eksempler og konklusioner tager analysen udgangspunkt i et konfliktscenarie, med modsatrettede aktører, hvor NATO er part i konflikten. I et konfliktscenarie vurderes forholdet mellem NATO og NGOer at møde de største udfordringer. Modsat et rent humanitært scenarie f.eks. støtte til en naturkatastrofe. Kriminelle NGOer inddrages ikke i analysen. <<<20

21 Der findes anslået over internationale NGOer. I Rusland alene vurderes der at være ca nationale NGO 11 i 2009 og ca. 3,3 mio. i Indien 12 i Dette speciale sigter ikke på at skabe overblik over verdens NGOer. I bilag til specialet er listet de NGOer som indgår i specialets empiri. Der er en række andre aktører, som kunne passe ind i kategorien organisation, og som har indflydelse på det system af aktører, som NGOer og NATO agerer i. Analysen medtager ikke disse aktører og behandler ikke flere aktørers indflydelse på hinanden. Analysen ser på derimod hvordan NGOer og NATO forstår sig selv og skaber intern sammenhængskraft. Analysen behandler således ikke International Organisations (IO), Governmental Organisations (GO) og International Governmental Organisations (IGO) ud over de forhold som er nævnt i indledningen. Analysen behandler ikke forhold omkring civile sikkerhedsfirmaer, udover at nævne et eksempel på, hvordan de kan påvirke NGO-samfundet. De nationale tilgange behandles ikke for hver nation, men behandles generelt. 11 May 07, 2008 By Alex Rodriguez, Chicago TRIBUNE /news/ _1_civil society russian authorities russian president vladimir putin 12 THE INDIAN EXPRESS, Archna Shukla, Wed Jul , official estimatean ngo for every 400 people in india/643302/ <<<21

22 2. Anvendt teori I dette afsnit identificeres først grundlæggende krav til den teori, som skal skabe forklaringskraft til analysen af i sammenhængskraften i NATO og i NGOer. Herefter diskuteres den valgte teori og de fravalgte teorier. Slutteligt diskuteres svagheder ved den valgte teori. Specialet består af fire analyser. A: Analyse som søger at forklare hvad der giver sammenhængskraft i NGOer. B: Analyse som søger at forklare hvad der giver sammenhængskraft i NATO. C: En komparativ analyse, som sammenligner de to organisationer. D: En komparativ analyse, som sammenligner resultatet af analyse C med den empiri, som undersøges. Figur 4 Specialets fire analyser. I de komparative analyser bygges videre på de to foregående analyser, og der anvendes ikke yderligere teorier til denne analyse. <<<22

23 2.1. Krav til analysens teori. Da relationen mellem NATO og NGOer sker på frivillig basis, og ikke igennem et kommandoforhold, kan NATO håndtere relationen til NGOer på basis af dialog. Specialet tager udgangspunkt i, at der er en direkte sammenhæng mellem kvaliteten og udbyttet af denne dialog og graden af forståelse mellem NGOerne og NATO. Når NATO-enheder indgår i en relation med en NGO påvirker det flere elementer i NGOens sammenhængskraft. Et eksempel er NATOs uddeling af nødhjælp. -> som kan påvirke det narrativ, som konfliktens parter har om hvilken status en humanitær aktør har (neutral, uafhængig, upartisk), -> som kan påvirke NGOers generelle sikkerhed, og hindre dem i at uddele nødhjælp selv, -> som kan påvirke deres evne til at finde donorer, -> som kan påvirke deres vilje og evne til at være til stede i en transition, hvor NATO skal ud af en operation. Det er ikke tilstrækkeligt at se på enkelt-elementer i NGO-samfundet, f.eks. alene at se på formål, værdigrundlag eller økonomiske forhold. Teorien skal belyse sammenhænge. Teorien skal give forklaringskraft til sammenhænge og interdependens indenfor organisationerne, for at beskrive sammenhængskraften i organisationerne. Teorien skal identificere hvad der skaber organisationens identitet og adfærd. Sammenhængskraften kan i nogle tilfælde have afhængigheder til eksterne forhold eller aktører, men teoriens fokus skal være den indre sammenhængskraft. Ved at forestille sig mødet mellem to personer fra hhv. en NGO og fra NATO, er det muligt at se det koncept, som analysen skal kunne underbygge. Her set fra et NATO-perspektiv, <<<23

24 gennem en person i en stab eller en enhed, som handler og tænker i forhold til NATOs doktriner. NGO-medarbejderen repræsenterer sin organisation. Ved at forstå NGO-medarbejderens identitet og adfærd i sammenhæng med den organisation, som modparten er en del af, skabes der grundlag for rapport og dialog. Ved at forstå modpartens organisation er det muligt at identificere hvordan modparten adskiller sig fra ens egen organisation og identitet. Derigennem er det muligt at identificere de områder, hvor der kan skabes dialog (muligheder) og de områder, hvor det er vanskeligt at opnå enighed (udfordringer). Teorien skal behandle faktorer, som er så overordnede, at de naturligt bidrager til at forklare sammenhænge, som er generelle. Derved leder de naturligt til at muligheder og udfordringer beskrives med et detaljeringsniveau, der passer til NATOs doktriner. NATOs doktriner beskriver principper. Teori er således med at forenkle billedet af NGO-samfundet 13, så det bliver sammenligneligt med NATO Valg af teori I dette afsnit introduceres først for den valgte teori i grundtræk. Derefter argumenteres for teorivalg og teoriens anvendelighed. I det efterfølgende afsnit operationaliseres teorien. Til at give forklaringskraft til sammenhænge og interdependens indenfor NATO og NGOer er anvendt Buzans teori om staters sammenhængskraft. Teorien operationaliseres så den kan anvendes til at beskrive organisationers sammenhængskraft. Teorien Buzans teori er valgt fordi den behandler faktorer, som er så overordnede, at de naturligt bidrager til at forklare sammenhænge, som er generelle. Det gør det muligt at sammenligne to ret forskellige størrelser. 13 I sammenhæng med baggrund og kapitel 2, NGO samfundet. <<<24

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor?

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Lidt historik Det matematiske sprog Multimodale sider Er der redskaber, som kan hjælpe? Hvilke udfordringer har eleverne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste

Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste Kaptajn A.C. Jørgensen Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L Stabskursus 2008/2009 Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste En analyse af

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

NATO AGILITY. - in 4 th Generation Warfare UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET

NATO AGILITY. - in 4 th Generation Warfare UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Institut for Militære Operationer VUT II-L/STK 2012/13 Kaptajn Per Jacob Lindgaard Vejleder: Will Mitchell NATO AGILITY - in 4 th Generation Warfare TITELSIDE NATO agility in 4 th Generation

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere