Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt?"

Transkript

1 UKLASSIFICERET Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt? UKLASSIFICERET

2 Institut for Militære Operationer Stabskursus Kaptajn Jeppe Falk Jensen Den 16. april 2012 Titel Comprehensive Approach inkluderes NGOer hensigtsmæssigt? Problemformulering: Inkluderer NATOs doktriner NGOer på en hensigtsmæssig måde i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? Vejleder: Major Peer La Cour Institut for Militære Studier Forsvarsakademiet Antal ord: <<<2

3 The Royal Academy of Defense, April 16, 2012 Captain (A) Jeppe Falk Jensen, Senior Staff Course, Key words: NATO, Comprehensive Approach, doctrine, non-governmental organization, NGO, dialogue. Abstract. This thesis aims to evaluate NATO s doctrines on how well they include non-governmental organizations (NGOs) into the Comprehensive Approach. As NATO can not command NGOs, the relationship between the parties must be based on dialogue. In spite of NATO s best intentions to respect the special circumstances which characterize the work of NGOs, the NGO-community seems to be skeptical and even in opposition to the idea of a comprehensive approach with NATO. The main thesis is: Do NATO s doctrines include NGOs in the comprehensive approach in an expedient manner in order to promote a relation based on dialogue? The analysis identifies the organizational variables which can hinder or promote dialogue and compares these to the doctrines. In all, four analyses are carried out. The thesis concludes that NATO s doctrines do not include NGOs in an expedient manner in order to promote a relation based on dialogue. The doctrines do address most of the variables needed, but miss to address the counterproductive impact witch the comprehensive approach has on the perception of the NGO-community. <<<3

4 Forsvarsakademiet, den 16. april 2012 Kaptajn Jeppe Falk Jensen, Stabskursus, Søgeord: NATO, NGO, non-governmental organizations, Comprehensive Approach, doktrin, dialog. Resumé. Specialets overordnede emne er Comprehensive Approach inkluderes nongovernmental organisations bedst muligt? Specialet undersøger relationen mellem NGOer og NATO i forbindelse med NATOs implementering af Comprehensive Approach og følgende problemformulering er opstillet: Inkluderer NATOs doktriner non-governmental organisations på en hensigtsmæssig måde i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? NATO er i færd med at implementere sin Comprehensive Approach og inkluderer blandt andre non-governmental organisations (NGOer). Til trods for at NATOs doktriner beskriver NGOers særlige status og vilkår, er NGOerne tilsyneladende ikke kommet tættere på at blive inkluderet i Comprehensive Approach. I nogle tilfælde har Comprehensive Approach skabt en dårligere relation til NGOer. NATO har ingen kommando over NGOer og samtænkning med NGOer skal derfor foregå gennem dialog. Specialet tager udgangspunkt i at doktrinerne skal give stabe og enheder vejledning til at skabe en dialogbaseret relation til NGOer. Disse forhold har skabt en interesse for at undersøge, om NATOs doktriner beskriver de rigtige principper i forhold til at skabe en hensigtsmæssig relation til NGOer. <<<4

5 Specialet er baseret på en grundlæggende tese om at en dialogbaseret relation, skal skabes på grundlag af forståelse. Det er nødvendigt at se på hvordan NGOer og NATO forstår sig selv og hvad de har til fælles eller hvad der skiller dem ad. Specialet identificerer de organisatoriske variabler som fremmer eller hindre dialog og sammenligner dem med doktrinerne. Specialet er bygget op over fire analyser og en undersøgelse af empirien. De første to analyser ser ind i NGOer og NATO for at identificere hvad der skaber sammenhængskraft i organisationerne. Analyserne ser på hvad der skaber identitet, hvad skaber blivende karaktér, hvilke ressourcer er til rådighed og hvordan de forhold er afhængige af hinanden. Den tredje analyse sammenligner analyserne af NGOer og NATO for at identificere, hvad de har til fælles eller hvad der skiller dem ad hvilke muligheder og udfordringer er der for at skabe en hensigtsmæssig relation via dialog? Den tredje analyse identificerer de principper, som doktrinerne skal indeholde, hvis man alene tager udgangspunkt i en analyse af organisationerne. Den fjerde analyse sammenligner de identificerede muligheder og udfordringer med en undersøgelse af empirien (doktrinerne). Analysen giver grundlag for at besvare specialets problemformulering. Teori. Analyserne af organisationerne udgør et interessant dilemma. Hvordan kan man analysere to så forskellige og relativt komplekse størrelser uden at fortabe sig i detaljer? Der er behov for at analysere sammenhængskraften med relativt få overordnede begreber, som samtidigt tillader at uddrage hvad de har til fælles eller hvad der skiller dem ad. Til analyse af organisationerne er anvendt en teori som er skabt til at forklare sammenhængskraften i stater i en sikkerhedspolitisk kontekst. Teorien opfylder netop de nødvendige krav og er tilpasset og operationaliseret i forhold til organisationer. <<<5

6 Konklusion. Analysens overordnede konklusion er, at NATOs doktriner ikke inkluderer NGOer i CA på en hensigtsmæssig måde. Ganske vist beskriver NATOs doktriner generelt de udfordringer og forbehold, som analysen har identificeret i forhold til at inkludere NGOer i Comprehensive Approach, men der er en række udfordringer, som doktrinerne ikke beskriver. Disse udfordringer handler om den effekt som NATOs Comprehensive Approach og NATOs adfærd har på NGOernes arbejdsvilkår. Analysen identificerer faktorer, som taler for at doktrinerne bør skelne mellem NGOer som løse udviklingsopgaver og NGOer, som løser humanitære opgaver i operationsområdet, og taler for at NATO skal tilstræbe et absolut minimum af kontakt til NGOer, som løser humanitære opgaver. Inkludering af NGOer i CA kan have en politiserende effekt i forhold til andre aktører i et operationsområde, fordi de associeres bredt med NATO. Humanitære NGOer er særligt følsomme overfor, at der sås tvivl om hvorvidt de er neutrale, uafhængige og upartiske. Samlet vurderes det, at det virker kontraproduktivt at inkluderer NGOer, som løser humanitære opgaver, i en samtænkt indsats i forhold til at opnå en dialogbaseret relation. <<<6

7 Indhold 1. Introduktion Motivation og relevans Problemformulering Definitioner Kilder Kildekritik Empiri Begrænsninger Noteapparat Formalia Klassifikation Forkortelser Metodevalg Afgræsning Anvendt teori Krav til analysens teori Valg af teori Operationalisering af teori Fravalg af teorier Analysemodel Baggrund for Comprehensive Approach Generelt Aktører i forbindelse med NATOs CA NATOs relation til NGOer NGO-samfundet Kategorisering af NGOer <<<7

8 5.2. Fælles principper Koordination i NGO-samfundet Godkendelse af NGOer Organisationsanalyse af NGO Ideen om organisationen Organisationen som institution Organisationens fysiske base Opsummering - NGOer Organisationsanalyse af NATO Ideen om organisationen Organisationen som institution Organisationens fysiske base Økonomiske midler Opsummering - NATO Komparativ analyse af NGO og NATO Ideen om organisationen Faktorer i ideen om organisationen, som skaber udfordringer i relationen mellem NGOer og NATO Faktorer i ideen om organisationen, som kan skabe muligheder for dialog mellem NGOer og NATO Organisationen som institution Faktorer i Organisationen som institution, som skaber udfordringer i relationen mellem NGOer og NATO Faktorer i Organisationen som institution, som kan skabe muligheder for dialog mellem NGOer og NATO Organisationens fysiske base Faktorer i Organisationens fysiske base, som skaber udfordringer i relationen mellem NGOer og NATO <<<8

9 Faktorer i Organisationens fysiske base, som kan skabe muligheder for dialog mellem NGOer og NATO Komparativ analyse identificerede udfordringer og muligheder i forhold til empirien Konklusion Perspektivering Bilag 1 - Definitioner Bilag 2 - Forkortelser Bilag 3 - Empiri, NGOer Bilag 4 Doktriners beskrivelse af NATOs relation til NGOer Bibliografi Oversigt over figurer. Figur 1 - Specialets struktur Figur 2 - Komparativ analyse C Figur 3 - Komparativ analyse D Figur 4 - Specialets fire analyser Figur 5 - Buzans teori om statens sammenhængskraft Figur 6 - Buzans hovedområder Figur 7 - Operationalisering af Buzans teori Figur 8 - Operationaliseret teori Figur 9 - Analysemodel Figur 10 - De fire spor i krisestyring Figur 11 - NATOs formål (NATO W. i., 2011, s. 5) Figur 12 - NATOs organisatoriske niveauer Figur 13 - Komparativ analyse C <<<9

10 1. Introduktion 1.1. Motivation og relevans Dette speciale er drevet af en grundlæggende undren, som vedrører relationen mellem Non-Governmental Organizations (NGO) og NATO. NATO ønsker at inddrage NGOerne i Comprehensive 1 Approach (CA) i internationale operationer. Principperne for en comprehensive, på dansk en samtænkt relation til NGOer er beskrevet i NATOs doktriner. Doktrinerne beskriver generelt en respektfuld og dialogbaseret tilgang til NGOer, men flere NGOer er forbeholdne og viser endda modstand imod at blive inddraget i CA. Det er et problem, hvis NATO ikke opnår en dialogbaseret relation, men muligvis endda forværrer relationen til NGOer. Hvorfor reagerer NGOer afvisende overfor CA, når NATO beskriver respekt og hensyn for deres særlige vilkår? Herunder er fremhævet repræsentative eksempler, på de forhold som NATOs doktriner beskriver for relationen til NGOer 2 : - NGOer er en vigtig del af samtænkningen af alle aktører i en operation (AJP-3(B), MAR 2011, s. 4-21, 461). - der i forhold til NGOer ikke kan opnås fælles kommandoforhold, (AJP-5, s. Pkt. 106,b) - der kan alene opnås en vis grad af enighed om formål og en vis grad af udveksling af information, (AJP-5, s. 3-44) - relationen til NGOer skal bygges på gennemsigtighed, gensidig tillid, rapport og dialog, med respekt for den enkelte NGOs mandat. (AJP-5, s. Pkt. 104c), (AJP-9, s. Pkt. 203,5) (AJP-3(B), MAR 2011, s. 1-8, Pkt. 129) 1 Efterfølgende også benævnt Samtænkt. 2 Oversat fra engelsk. <<<10

11 - CIMIC personel skal have en bred forståelse for NGOers operationsmiljø, og hvordan de fungerer. (AJP-3(B), MAR 2011, s. 2A-7, 2A21) NATO har offentliggjort Political guidance on ways to improve NATO s involvement in stabilization and reconstruction, som giver de politiske retingslinjer for implementeringen af CA (NATO POL G, 2010). Her udtrykker NATO forholdet til blandt andre NGOer således: Help restore basic services (access to water, food, shelter, and basic medical care), and to help restore basic infrastructure (e.g. roads, airfields, electrical power). CIMIC Quick Impact Projects can play a role here but they need to respond to a real local need and be coordinated with local authorities and relevant actors, and support longer term efforts without creating conditions of dependence. This can also include, if necessary, serving temporarily as a link between local government authorities and central government ministries to ensure the provision of essential services. (NATO POL G, 2010, s. Annex A, B,2.c) Facilitate support to humanitarian aid. In all phases, particular attention needs to be paid to the fact that many humanitarian actors, especially NGOs will want to safeguard the humanitarian principles of independence, neutrality, and impartiality; nevertheless dialogue, information sharing and de-confliction of activities will be important and should be conducted by NATO with due respect for the humanitarian space. (NATO POL G, 2010, s. Annex A, B,2.d) Doktrinerne og de politiske retningslinjer bærer præg af, at NATO anerkender, at NGOer agerer selvstændigt og at de er forskellige fra NATO. De principper som er beskrevet i doktrinerne er gennemsigtighed, gensidig tillid, rapport og dialog, med respekt for den enkelte NGOs mandat. Disse principper er basis for udvikling af planer i NATOs stabe og enheder, og er dermed i sidste ende med til at forme den enkelte soldats holdning til og adfærd overfor NGOer. Derfor er det vigtigt at doktrinerne giver principper, som virker. <<<11

12 Specialet vil herefter sammenfatte disse principper under begrebet dialogbaseret relation til NGOer. Specialet ønsker at undersøge hvilke principper NATOs doktriner bør indeholde, hvis de skal skabe det bedst mulige grundlag for en dialogbaseret relation til NGOer Problemformulering Inkluderer NATOs doktriner NGOer på en hensigtsmæssig måde i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? 1.3. Definitioner Specialets definitioner er samlet i bilag 1. NATO-definitioner refererer til AAP-06, NATO Glossary of terms and definitions of military significance for use in NATO. Hvor det vurderes at være relevant, er definitioner også anført som fodnote, med henblik på at lette læsningen Kilder Kilder er fundet gennem søgning på NATOs 3 og NGOers hjemmesider, via Forsvarsakademiet og via internettet generelt. Kilderne består primært af rapporter og artikler. For NGO-samfundet er kilder udvalgt efter aktualitet, så de stadig beskriver aktuelle forhold. Rapporter er valgt, efter at de er udarbejdet af en af de større NGOer og at de repræsenterer flere NGOer i samarbejde, mhp. at få et differentieret billede. For NATO er kilderne søgt via NATO og via nationale skoler og akademier. Kilder er søgt mhp. at afdække forskellige udlægninger at implementeringen af Comprehensive Approach, set fra NGO-samfundet og set fra NATO og medlemsstaterne. 3 og <<<12

13 Der er medtaget sekundære kilder, som belyser relaterede emner f.eks. forholdet mellem FN og NGOer. Der refereres ikke direkte til disse kilder, men emnet som de omhandler, vil være omtalt. Enkelte kilder er kun tilgængelige med password. Adgang er nået gennem Forsvarsakademiets Bibliotek. Kildeindhentningen er afsluttet den 1. april 2012 og internetbaserede kilder er kontrolleret den 14. april Kildekritik NATOs og NGOers hjemmesider repræsenterer i sagens natur synspunkter, som fremmer hhv. NATO og den enkelte NGO Empiri Specialets empiri er officielle NATO politiske dokumenter som vedrører CA og de relevante NATO-doktriner. For NATO indgår følgende dokumenter i analysens empiri: Politisk/strategisk niveau: - Strategic Concept (STRATCON, 2010) - Political Guidance on ways to improve NATO s involvement in Stabilization and Reconstruction (NATO POL G, 2010) - Comprehensive Approach Action Plan Update (NATO CAAP, 2011). Operativt niveau: - AJP 1, Allied Joint Doctrine (NATO, DEC 2010) - AJP 3, Allied Joint Doctrine for The Conduct of Operations (AJP-3(B), MAR 2011) - AJP 5, Allied Joint Doctrine for Operational-Level Planning (AJP-5) - AJP CIMIC, Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation (AJP-9) For NGOer omfatter empirien internetbaserede beskrivelser af de NGOer, som fremgår af bilag 3. Af bilaget fremgår om NGOen overordnet arbejder med nødhjælp eller udvikling, samt NGOens nationale tilhørsforhold. <<<13

14 NGOer, som indgår i analysens empiri, er udvalgt fordi der har opereret i Ex-Jugoslavien, Irak eller Afghanistan, i de perioder hvor NATO har gennemført operationer i områderne. Det gør dem de NGOer relevante, fordi det må formodes at netop de NGOer igen kan komme til at operere i områder, hvor NATO opererer. NGOerne er fundet via ledende NGOer og NGO-koordinationsfora, for at sikre en vis legitimitet. De valgte NGOer har et bredt udsnit af formål og nationalitet. NGOer hvis hjemmesider beskrev deres grundlag mangelfuldt eller hvis hjemmeside ikke gav adgang til væsentlige dele af indholdet, er sorteret fra Begrænsninger Specialet, at det er skrevet fra et NATO-perspektiv for læsere med en militær baggrund. Der findes mange NGOer og NGO-samfundet 5 rummer stor diversitet. Behandlingen af NGOer nødvendiggør derfor, at der identificeres en række generiske begreber og faktorer for NGO-samfundet. De udvalgte NGOer udgør et begrænset udsnit af NGO-samfundet, men ses som tilstrækkeligt repræsentativ i forhold til de overordnede begreber, som behandles Noteapparat Der anvendes fodnoter, som nummereres fortløbende og angives nederst på den side, hvor fodnoten forekommer. Fodnoter anvendes bredt til at angive relevant uddybende information eller henvisninger Formalia Formalia følges jf. Vejledning i udarbejdelse af speciale, Forsvarsakademiet, den 5. september Der anvendes engelske betegnelser, definitioner og tekstudsnit der hvor det vurderes, at en oversættelse ikke dækker betydning eller mening tilstrækkeligt Klassifikation De fleste kilder er åbent tilgængelige. Alle kilder er uklassificerede. Det samlede speciale er uklassificeret. 4 Pr. 14. April Samlet betegnelse for alle NGOer. Anvendes også om alle NGOer i et bestemt område <<<14

15 1.11. Forkortelser Der er anvendt officielle forkortelser jf. NATO AAP For at øge læsevenligheden er der tilføjet et bilag med en oversigt over de anvendte forkortelse, som kan udtages og anvendes sideløbende med læsningen Metodevalg Generelt Problemformuleringen besvares gennem sammenstilling af udledte delkonklusioner. På denne bagrund er det deduktive princip bærende for specialet. Delkonklusionerne anvendes til at identificere muligheder og udfordringer i relationen mellem NATO og NGOer. Muligheder er forhold, som kan udnyttes til gavn for dialogen mellem NGOer og NATO. Udfordringer er forhold, som udgør eller kan udgøre en hindring for dialogen mellem NGOer og NATO. Der ligger i analysen en vurdering af om de identificerede muligheder og udfordringer er beskrevet eller bør beskrives i NATOs doktriner. I dette forhold tager analysen udgangspunkt i kvalitativ metode. Struktur Det er specialets formål, at vurdere om NATOs doktriner beskriver forhold i sine doktriner, som mest hensigtsmæssigt fremmer en dialogbaseret relation til NGOer. Den formelle inkludering af NGOer sker i rammen af CA. Specialet giver derfor først baggrunden for NATOs CA. (Kap. 3) Heri ligger historien bag CA og NATOs udvikling mod samtænkning. Analysen undersøger den empiri, som beskriver inkluderingen af NGOer i CA. Empirien undersøgers (kap. 4), mhp. at beskrive hvordan empirien beskriver relationen til NGOer. Undersøgelsen af empirien anvendes i den sidste analyse, hvor den sammenlignes med analysens resultat mhp.at besvare specialets problem. NGO-samfundet er komplekst og for at kunne anvende NGOer som begreb i analyserne generaliseres billedet af NGO-samfundet i et selvstændigt kapitel. (Kap. 5). 6 AAP 15 : Allied administrative publication NATO GLOSSARY OF ABBREVIATIONS USED IN NATO DOCUMENTS AND PUBLICATIONS, januar <<<15

16 Specialet er bygget op over to analyser af sammenhængskraften 7 i hhv. NGOer og NATO. (Kap. 6 og 7) Analyserne søger at forklare sammenhænge og interdependens i hver af organisationerne for at beskrive sammenhængskraften i organisationerne. Analyser af NGOer og NATO sammenlignes i en komparativ analyse. (Kap. 8) Formålet med den komparative analyse er at identificere, hvor der er muligheder og udfordringer for en dialogbaseret relation mellem NGOer og NATO. Der hvor NGOer og NATO har fælles faktorer, som skaber sammenhængskraft i deres organisationer, kan der være grundlag for dialog. Modsat, der hvor de to organisationer ikke har fælles træk i de faktorer, som identificerer dem, kan der mangle grundlag for dialog. I en opsummering af den komparative analyse samler specialet de faktorer, som NATOs doktriner bør beskrive, hvis de skal understøtte en dialogbaseret relation til NGOer. I den sidste komparative analyse sammenlignes de udfordringer og muligheder, som analysen har identificeret med de udfordringer og muligheder, som empirien beskriver. I konklusionen vurderes om NATOs doktriner hensigtsmæssigt inkluderer NGOer i Comprehensive Approach i forhold til at understøtte en dialogbaseret relation? 7 Def.: De faktorer som samlet får en organisation til at fungere og være robust og som skaber organisationens identitet og adfærd. <<<16

17 Figur 1 Specialets struktur Diskussion af metode En potentiel svaghed ved metoden er, at den indeholder to forhold som kan virke modstridende. På den ene side, at NGO-samfundet er meget mangfoldigt og på den anden side, at analysen samtidigt må bygge på et forenklet og generaliseret billedet af NGO-samfundet, for at kunne sammenligne NGOer og NATO. Den tænkte risiko kunne være, at detaljer som kan have relevans for analysen, går tabt. Kun forhold, som er generelle og som kan beskrives som principper 8 medtages i analysen. F.eks. generaliseres NGOers formål i to generelle grupper, humanitær hjælp og udvikling. Flere NGOer gennemfører arbejde indenfor begge grupper eller gennemfører arbejde, som kan karakteriseres som både humanitær hjælp og udvikling. Der ses ikke en fare i forbindelse med generaliseringen af NGO-samfundet. 8 Se definitionen af doktrin. <<<17

18 Der vil være forhold, som ikke er generelle, f.eks. NGOer, som bryder med de principper, som flertallet af NGOer arbejder efter, er åbent politisk afhængige, eller kriminelle. Disse undtagelser er nævnt i Baggrund og i analysen, i det omfang, at de vurderes at være væsentlige for at forstå en sammenhæng. Den store mangfoldighed i NGO-samfundet er en identificeret som en selvstændig udfordring, og analysen vil komme med en anbefaling til, hvordan den store mangfoldighed i NGO-samfundet håndteres af NATO. Metode - Analyse af sammenhængskraft 9 i NGOer og NATO (A og B) For at opnå et grundlag for en komparativ analyse, er det nødvendigt gøre NATO og NGOer komparative. Primært ses et behov for at forenkle NGO-samfundet til et niveau hvor det giver mening at sammenligne NGOer med NATO, og det bliver muligt at udlede ligheder og forskelle muligheder og udfordringer. Man kan tale for, at også NATO er et system af organisationer, fordi dens medlemmer er stater, men NATO har et konsensusbelagt formelt grundlag og en repræsentativ organisation, som tillader organisationen at tale med én stemme. NATOs sammenhængskraft analyseres ud fra overordnede politiske dokumenter og doktriner. 10 Det betyder, at analysen ikke beskæftiger sig med NATOs sammenhængskraft i forhold til NATOs medarbejdere. Generalisering af NGO-samfundet NATO og NGO-samfundet er ikke umiddelbart sammenlignelige. NATO kan betragtes som én organisation. Selv om NATO består at 28 medlemslande, med hver sin kultur og hver sine interesser, så har NATO ét samlet skriftligt grundlag og kan tale med én stemme. NGO-samfundet er et anarkisk gruppe af organisationer, som er meget forskellige. Der findes ikke et samlet grundlag for NGO-samfundet, men alene nogle samlende principper, som også kan være lidt flydende. Analyserne bygger på et generaliseret billede af NGOsamfundet. Denne forenkling gennemføres i kapitel 4 og yderligere i analysen af sammenhængskraft, hvor kun generelle forhold fra NGO-empirien inddrages i analysen. 9 Se definition. 10 Se Empiri. <<<18

19 Metode Komparativ analyse (C) I komparative analyse C sammenholdes analyserne af NATOs og NGOers sammenhængskraft, ved at delkonklusionerne fra analyserne sammenholdes. Den komparative analyse gennemføres indenfor områderne Ideen om organisationen, Organisationen som institution og Organisationens fysiske base, med henblik på at uddrage udfordringer og muligheder. Ved at sammenligne hvad der giver hhv. NATO og NGOer sammenhængskraft identificeres de områder, hvor organisationerne kan have udfordringer eller muligheder i dialogen. I de analyser, som er gennemført af NATO og af NGOer forud, identificeres udfordringer og muligheder for den enkelte organisation, som her inddrages sammen med de udfordringer og muligheder som uddeles af den komparative analyse. Figur 2 Komparativ analyse C. <<<19

20 Metode Komparativ analyse (D) I den afsluttende komparative analyse (D) stilles de udfordringer og muligheder, som analysen (C) har identificeret overfor empirien. Resultatet af analyse C udtrykker de forhold, som analysen har givet, at doktrinerne bør indeholde, hvis de mest hensigtsmæssigt skal understøtte en dialogbaseret relation til NGOer. Undersøgelsen af empirien udtrykker et resumé af hvordan NATOs politiske dokumenter og doktriner (empirien) aktuelt inkludere NGOer. Figur 3 Komparativ analyse D Afgræsning I forbindelse med perspektiveringer, eksempler og konklusioner tager analysen udgangspunkt i et konfliktscenarie, med modsatrettede aktører, hvor NATO er part i konflikten. I et konfliktscenarie vurderes forholdet mellem NATO og NGOer at møde de største udfordringer. Modsat et rent humanitært scenarie f.eks. støtte til en naturkatastrofe. Kriminelle NGOer inddrages ikke i analysen. <<<20

21 Der findes anslået over internationale NGOer. I Rusland alene vurderes der at være ca nationale NGO 11 i 2009 og ca. 3,3 mio. i Indien 12 i Dette speciale sigter ikke på at skabe overblik over verdens NGOer. I bilag til specialet er listet de NGOer som indgår i specialets empiri. Der er en række andre aktører, som kunne passe ind i kategorien organisation, og som har indflydelse på det system af aktører, som NGOer og NATO agerer i. Analysen medtager ikke disse aktører og behandler ikke flere aktørers indflydelse på hinanden. Analysen ser på derimod hvordan NGOer og NATO forstår sig selv og skaber intern sammenhængskraft. Analysen behandler således ikke International Organisations (IO), Governmental Organisations (GO) og International Governmental Organisations (IGO) ud over de forhold som er nævnt i indledningen. Analysen behandler ikke forhold omkring civile sikkerhedsfirmaer, udover at nævne et eksempel på, hvordan de kan påvirke NGO-samfundet. De nationale tilgange behandles ikke for hver nation, men behandles generelt. 11 May 07, 2008 By Alex Rodriguez, Chicago TRIBUNE /news/ _1_civil society russian authorities russian president vladimir putin 12 THE INDIAN EXPRESS, Archna Shukla, Wed Jul , official estimatean ngo for every 400 people in india/643302/ <<<21

22 2. Anvendt teori I dette afsnit identificeres først grundlæggende krav til den teori, som skal skabe forklaringskraft til analysen af i sammenhængskraften i NATO og i NGOer. Herefter diskuteres den valgte teori og de fravalgte teorier. Slutteligt diskuteres svagheder ved den valgte teori. Specialet består af fire analyser. A: Analyse som søger at forklare hvad der giver sammenhængskraft i NGOer. B: Analyse som søger at forklare hvad der giver sammenhængskraft i NATO. C: En komparativ analyse, som sammenligner de to organisationer. D: En komparativ analyse, som sammenligner resultatet af analyse C med den empiri, som undersøges. Figur 4 Specialets fire analyser. I de komparative analyser bygges videre på de to foregående analyser, og der anvendes ikke yderligere teorier til denne analyse. <<<22

23 2.1. Krav til analysens teori. Da relationen mellem NATO og NGOer sker på frivillig basis, og ikke igennem et kommandoforhold, kan NATO håndtere relationen til NGOer på basis af dialog. Specialet tager udgangspunkt i, at der er en direkte sammenhæng mellem kvaliteten og udbyttet af denne dialog og graden af forståelse mellem NGOerne og NATO. Når NATO-enheder indgår i en relation med en NGO påvirker det flere elementer i NGOens sammenhængskraft. Et eksempel er NATOs uddeling af nødhjælp. -> som kan påvirke det narrativ, som konfliktens parter har om hvilken status en humanitær aktør har (neutral, uafhængig, upartisk), -> som kan påvirke NGOers generelle sikkerhed, og hindre dem i at uddele nødhjælp selv, -> som kan påvirke deres evne til at finde donorer, -> som kan påvirke deres vilje og evne til at være til stede i en transition, hvor NATO skal ud af en operation. Det er ikke tilstrækkeligt at se på enkelt-elementer i NGO-samfundet, f.eks. alene at se på formål, værdigrundlag eller økonomiske forhold. Teorien skal belyse sammenhænge. Teorien skal give forklaringskraft til sammenhænge og interdependens indenfor organisationerne, for at beskrive sammenhængskraften i organisationerne. Teorien skal identificere hvad der skaber organisationens identitet og adfærd. Sammenhængskraften kan i nogle tilfælde have afhængigheder til eksterne forhold eller aktører, men teoriens fokus skal være den indre sammenhængskraft. Ved at forestille sig mødet mellem to personer fra hhv. en NGO og fra NATO, er det muligt at se det koncept, som analysen skal kunne underbygge. Her set fra et NATO-perspektiv, <<<23

24 gennem en person i en stab eller en enhed, som handler og tænker i forhold til NATOs doktriner. NGO-medarbejderen repræsenterer sin organisation. Ved at forstå NGO-medarbejderens identitet og adfærd i sammenhæng med den organisation, som modparten er en del af, skabes der grundlag for rapport og dialog. Ved at forstå modpartens organisation er det muligt at identificere hvordan modparten adskiller sig fra ens egen organisation og identitet. Derigennem er det muligt at identificere de områder, hvor der kan skabes dialog (muligheder) og de områder, hvor det er vanskeligt at opnå enighed (udfordringer). Teorien skal behandle faktorer, som er så overordnede, at de naturligt bidrager til at forklare sammenhænge, som er generelle. Derved leder de naturligt til at muligheder og udfordringer beskrives med et detaljeringsniveau, der passer til NATOs doktriner. NATOs doktriner beskriver principper. Teori er således med at forenkle billedet af NGO-samfundet 13, så det bliver sammenligneligt med NATO Valg af teori I dette afsnit introduceres først for den valgte teori i grundtræk. Derefter argumenteres for teorivalg og teoriens anvendelighed. I det efterfølgende afsnit operationaliseres teorien. Til at give forklaringskraft til sammenhænge og interdependens indenfor NATO og NGOer er anvendt Buzans teori om staters sammenhængskraft. Teorien operationaliseres så den kan anvendes til at beskrive organisationers sammenhængskraft. Teorien Buzans teori er valgt fordi den behandler faktorer, som er så overordnede, at de naturligt bidrager til at forklare sammenhænge, som er generelle. Det gør det muligt at sammenligne to ret forskellige størrelser. 13 I sammenhæng med baggrund og kapitel 2, NGO samfundet. <<<24

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET Strategisk ledelse - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere

CYBERWARFARE PÅ TAKTISK NIVEAU

CYBERWARFARE PÅ TAKTISK NIVEAU CYBERWARFARE PÅ TAKTISK NIVEAU Forsvarsakademiet Institut for Militære Operationer VUT II-L/STK 2013-14. Kaptajn Brian Krarup Weber 1 Specialets titel: Cyberwarfare på taktisk niveau. Problemformulering:

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Ledelse i internationale missioner.

Ledelse i internationale missioner. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II-L/STK 2007/08 KN Steen Egesø 5. maj 2008 Specialets titel: Ledelse i internationale missioner. Problemformulering: Specialets omfang:

Læs mere

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation Stabskursus 2012-2013 Kaptajn Kim Kinimond Jensen Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Vejleder: Karina Mayland Antal ord: 14996 Abstract This

Læs mere

CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST

CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST KN Martin Oht Henningsen Klitgaard Institut for Strategi Forsvarsakademiet 02-05-2014 Titelside Opgavens titel: Cyberoperationer i strategisk kontekst. Opgavens problemformulering:

Læs mere

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005 April 2005 SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015 Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret

Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere og optimere udbyttet af styring i Forsvaret Side 1 af 65 FORORD: Dette speciale er gennemført som enkeltmandsopgave i perioden oktober 2004 til

Læs mere

UKLASSIFICERET SPECIALE. Link 16 som NBO enabler udfordringen ved at indføre netværksteknologi. Vejleder: MJ H.P.H. Michaelsen

UKLASSIFICERET SPECIALE. Link 16 som NBO enabler udfordringen ved at indføre netværksteknologi. Vejleder: MJ H.P.H. Michaelsen UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER (MMS) VUT II/L 2009/2010 Kaptajn A.S. Pilgaard Syndikat MAHAN 17. maj 2010 SPECIALE Link 16 som NBO enabler udfordringen

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

LÆRING GENNEM SIMULATION Social læring i et simuleret projektmiljø

LÆRING GENNEM SIMULATION Social læring i et simuleret projektmiljø FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn Morten G. Salomonsen 13. april 2009 LÆRING GENNEM SIMULATION Social læring i et simuleret projektmiljø Vejleder:

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS 14. april 2009 ts titel Kompetenceudvikling i en operativ enhed i flyvevåbnet. Vejleder Katrine Nørgaard

Læs mere

Motivation og ledelsesudøvelse for officerer

Motivation og ledelsesudøvelse for officerer Motivation og ledelsesudøvelse for officerer Masterafhandling udarbejdet som en del af master i militære studier ved Forsvarsakademiet Maj 2014 Udarbejdet af: Kaptajn René Sølvberg Vejleder: Major Michael

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Multinationalitetens effekt

Multinationalitetens effekt Multinationalitetens effekt - En komparativ analyse af arbejdssystemerne i et dansk moderselskab og et mexicansk datterselskab på baggrund af de nationale institutioner med inddragelse af kulturelle aspekter.

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere