På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne."

Transkript

1 Forord. Opgavrn r æn som supplmn il læsbøgrn, hvis bhov r dr. Opgavrn r n god mulighd for: - a lv og lærr an j d læs sof, f.s. i forbindls md læsursus i lassn - a vidrudvil lvns sproglig ompncr. Opgavrn syrr lvn i a unn - forså og hus sn - udry sig sriflig - ol bogns billdmarial - udvælg, bsriv og iagag - vær raiv md farvr. Til hvr læsbog r lav 4 opgavsidr. D r i mningn, a lvn nødvndigvis sal løs all opgavrn il hvr bog. Opgavsidrn r udarbjd på forsllig sværhdsnivau, mn lvrn sal hav mulighd for a vælg d opgavr, som d syns r ms udfordrnd og spændnd. Dog må dn 4. opgavsid il hvr bog, hvor lvn bl.a. sal farvlægg n gning, brags som n sra opgav. Elvn sal alså vælg mllm d 3 førs opgavsidr il hvr bog og an så v. løs dn 4. sid bagfr. Sidrn r liglds sraopgavr, dr dær all 10 Bril & Co bøgr. Mn d vil vær n god id, a all lvr opfordrs il a arbjd md diss sidr, da opgavrn r lid andrlds og drfor for nogl lvr n udfordrnd og udvilnd procs. På CD n finds også n facilis il opgavsidrn. 1

2 Bril & Co - 1 Sæ x i vd d rigig svar. Sid 4. Bril og Ali sal spill bold omm i gårdn. ind i porn. Sid 5. Boldn rammr Rød md fuld drøn lig i pandn lig i mavn. Sid 7. I pandn har Rød sor blå mær. sor rød mær. Sid 10. I sin pos har fru Bass 3 bar md æg. 4 bar md æg. Sid 15. Md drøn farr boldn lig forbi fru Bass. lig ind i fru Bass. Sid 23. Ud på gadn får Rød øj på n brandbil. n poliibil. Sid 24. Lig md é blivr Rød mg sløv. mg vågn. 2

3 Bril & Co - 1 På hviln sid an du s d? S i bogn. Sriv sidal i. Sid Rød sr r hidsig ud. Fru Bass sår og visr Rød æg. Bril sødr il boldn md håndn. Rød får boldn lig i pandn. Ægg blivr vær ud ovr Rød. Ty brølr og yrr il boldn. Fru Bass grinr og grinr. Bril sår md n bold undr armn. Boldn rammr Sor Bjørn md spla. Fru Bass hvinr høj. Rød r hl ør i si hovd. Rød givr boldn æmp spar. Tgn srg mllm prirn fr piln. Sar vd 18. Slu vd

4 Bril & Co - 1 Foræl slv. Få hjælp på sid 9-11, 13-14, 15-17, Hvorfor... r fru Bass gal? Boldn har smadr næsn all æggn i hnds pos. hvinr fru Bass så høj? Boldn har urs lig hn mod hnd. værr fru Bass ægg ud i Røds ansig? Hun blivr ram af boldn og vælr ind i Rød. grinr fru Bass hl vild? Fordi Rød sr mg sjov ud md ægg vær ud i ansig. 4

5 5 b h o p r v s r m b o l d n s p a r æ ø i v f s g h å c g g l g æ m n p a n d n r d o d h s m v o s u n h n a n Find minds 6 ord fra hisorin i sma. Sæ ring om dm. Du må grn brug d samm bogsav flr gang. Sriv dm. Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. porn boldn spar pandn pos ægg gadn nan

6 Bril & Co - 2 Ki rund i bogn. Sæ ring om bogsav undr ja llr nj. ja nj Bril og Ali r på flug fra Rød og Ty. Rød og Ty svdr og pusr høj. Rød ærgrr sig og sparr il n sn. Sofi blivr arrig på Rød. Rød har n pl foran på sin busr. Rød har iss i sin busr. Nana og Sofi fnisr ad Rød. Rød slår ud fr Nana. Nana og Sofi løbr op ad n rapp. Sofi har n nøgl i håndn. Sofi har n lyg i håndn. Sur fru Olsn går ud på gangn. Sofi ændr o små lys. Ali pur lygn ind i mundn. Fru Olsn agr fa i ravn på Rød og Ty. Sofi banr på sin lomm. Oh O d Om Om O f a æ Ol Oi Og n f Ol h Oå l O Op Os ø O m Ov On Sriv bogsavrn fra ja hr i alræfølg. Nana og Sofi har n h m m l i g hul. 6

7 Bril & Co - 2 Hvm sigr hvad? Sriv d rigig i.»jah, jah! Bar rolig!sådan par fræ lømlr!tøsr! Jg givr op!d har d rigig god af!«sådan par fræ lømlr! Jah, jah! Bar rolig! Tøsr! Jg givr op! D har d rigig god af! 7

8 Bril & Co - 2 Find billd, som du syns r særlig sjov. Kopir d. Lim d på hr. Foræl, hvad dr sr. Elvn vælgr slv billd. Elvns gn forælling. 8

9 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. Hvor sal Nana og Sofi hn? D r på vj nd i ældrn il drs hmmlig hul. 9

10 Bril & Co - 3 Find 8 ord fra hisorin i sma. Du må grn brug d samm bogsav flr gang. Sæ ring om dm. Sriv dm. f l m b r d s v b v d r r u v h s l o i j g c o u j f r m u h u s n r n m g n r m o p l b i l r s a n d vj ugl bror dur slo husn bilr sand Sriv d rigig navn vd hvr prson. Hus, a navn sarr md sor bogsav. Bril Ali Rød Nana Sofi Ruml 10

11 Bril & Co - 3 Sriv ordn fra assn d rigig sd på. gånd lill lagn sår byggr hånd busr slas bilr sand Bril og Ali byggr vj og hus. Nana agr n lill du frm. Andrs og Ras har drs bilr md. Fru Bass ommr gånd md Ruml. Ali hivr ud i Røds busr. Bril ylr sand nd i Røds busr. En sor hånd agr fa i Røds rav. Rød blivr blg som lagn. Fru Bass sær Rød nd md slas. Andrs og Ras sår og grinr. 11

12 Bril & Co - 3 Hvornår sr diss ing i bogn? Sriv ræfølgn md al i Ruml sår og ir på d 4 drng. Andrs og Ras sær sig i sand. Bril ir på Nana og Sofis slo. Rød løbr af sd i fuld far. Fru Bass ommr gånd sammn md Ruml. Bril og Ali byggr vj og hus i sand. Rød får n ugl af sand lig i nan. Andrs og Ras dur op md drs bilr. Fru Bass gribr fa i ravn på Rød. Rumls mor - fru Bass - går sin vj. Bril ylr sand nd i Røds busr. Fru Bass sær Rød nd md slas. 12

13 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. Foræl, hvad dr sr på billd. Elvns gn forælling. 13

14 Bril & Co - 4 Hvm sigr hvad? Sriv d rigig i.»hj Sump! Har du s Rød?Hæ! Fin! Så srd dn idio!pas dog på!dnn vj, min hrrr!«hæ! Fin! Så srd dn idio! Hj Sump! Har du s Rød? Pas dog på! Dnn vj, min hrrr! 14

15 Bril & Co - 4 Ki rund i bogn. Sæ ring om bogsav undr ja llr nj ja nj 1 Dn sor drng pusr røg i øjnn på Ali. Ou 2 Dn sor drng pusr røg i øjnn på Bril. Ov 3 Sor Bjørn har fa i ravn på Rød. Oa 4 Dn andn sor drng hddr Nall. Os v 5 Nall r hl gul i si hovd. l Om 6 Nall r hl grøn i si hovd. O h 7 Nall aldr Rød for lang rød hvæs. v Ob 8 Rød får røgn i dn gal hals. O o 9 Fru Bass r vd a vas n mass øj. O r 10 Fru Bass svdr og r ræ. Oø æ 11 Ali og Bril sødr ind i Nana og Sofi. u Od 12 Vasøj vælr ud ovr hl gulv. Oj 13 Nana gribr fa i Rød. g Or 14 Fru Bass rusr i Nall og Rød. O a 15 Nall og Rød må hjælp fru Bass md a vas. O n 16 Nall r n sor y drng. n O Sriv bogsavrn fra ja hr i alræfølg. Nana og Sofi hjælpr fru Bass md v a s ø j. 15

16 Bril & Co - 4 Find billd, som du syns r særlig sjov. Kopir d. Lim d på hr. Foræl, hvad dr sr. Elvn vælgr slv billd. Elvns gn forælling. 16

17 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. 8 af diss ord an du i læs i bogn. Sæ ring om diss 8 ord. drng naøj hyl bloms cyl ældr bams smøg hundn øj røgn sol baljr slang vulan abr 17

18 Bril & Co - 5 Sæ x i vd d rigig svar. Sid 4. Rød r sur på Ali, fordi Ali har mal på Røds cyl. pif Røds cyl. Sid 7. Nana r gal på Rød, fordi Rød har råd Alis bil hl flad. hugg Alis bil. Sid 8-9. Rød blivr sur på Bril, fordi Bril løbr fra Rød. drillr Rød. Sid 10. Rød gispr høj, fordi Nana og Sofi ommr gånd. Sor Bjørn dur op. Sid Fru Bass r gal på Rød, fordi Rød har hæld omasovs nd ad Ruml. har giv Ruml æv. Sid 22. Sor Bjørn slæbr af sd md Rød, fordi Rød sal fj hl gårdn. sal vas og sur dørn. Sid 23. På Sor Bjørns dør sår dr Sor Bjørn r DUM som n dør. Sor Bjørn r DOM som n dør. 18

19 Bril & Co af diss ing sr i i bogn. Sæ x foran d 4 sæningr. Bril og Ali lgr md bilr i sand. Rød givr Brils rød bil hård spar. Bril spørgr Rød, om hans far r brandmand. Rød slår ud fr Bril og råbr:»din lill orm!«dr r nogn, som har mal på Sor Bjørns dør. Rød hylr høj og råbr il Sor Bjørn:»Bril lyvr!«fru Bass slæbr på n pos md varr. Rød har hæld omasovs nd ad lill Buml. Rød har hæld omasovs nd ad lill Ruml. Ali vd god, hvad dr r mal på Sor Bjørns dør. D r Rød, som har mal på Sor Bjørns dør. D r Nana, som har mal på Sor Bjørns dør. 19

20 Bril & Co - 5 Foræl slv. Få hjælp på sid 4-5, 12-13, 15-17, Hvorfor... rædr Røds Alis bil hl flad? Han r gal på Ali, fordi Ali har pif hans cyl. hivr Sor Bjørn fa i Rød? Fordi han ror, a d r Rød, dr har mal på hans dør. hældr Bril omasovs ovr Rød? Fordi Rød har hæld omasovs nd ad Ruml. grinr d o små drng? Fordi Rød r hl rød i hovd. 20

21 21 b v g ø s r f b l o d m d j c f m h b f g æ l c a o i l h s p y l a a s v s d o c r v i l v v f f j g s m g j ø Find minds 6 ord fra hisorin i sma. Sæ ring om dm. Du må grn brug d samm bogsav flr gang. Sriv dm. Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. omasovs spyla bilr cyl øsr flas fjæs blod

22 Bril & Co - 6 På hviln sid an du s d? S i bogn. Sriv sidal i. Sid Bril sår og pgr ud i søn. Sor Bjørn snusr ud i lufn. Ali hivr n gdd op fra søn. Nana og Sofi følgr fr Ali og Bril. Bril læggr armn om Ali. Nana og Sofi siddr md føddrn nd i søn. Nall sår mllm syr af røg. Fru Bass liggr på æpp i soln. Nana sår og pgr på n. Bril og Rød liggr og slås. Nall drønr væ fra Sor Bjørn. Fru Bass gribr fa i Rød. Tgn srg mllm prirn fr piln. Sar vd 13. Slu vd

23 »Vi sal nd i mosn og fis,«svarr Bril»I r i rigig log,«fnysr Nana»Hr lugr af røg!«sigr Sor Bjørn»Jg sal vis d små ungr.., «sigr Nall»Er dr ingn hajr llr hvalr?«grinr Sofi»S lig dr! Hnn i sivn!«sigr Bril»Jg glædr mig il n fd hævn,«grinr Rød»Di hår får mig il a s rød,«sigr Bril»Så r dr bid!«råbr Ali Bril & Co - 6 Hvm sigr hvad? Sriv d rigig navn på. Hus, a navn sarr md sor bogsav.»hjælp! Dn ædr mig!«hylr Rød»Efr i dag an jg god lid gddr!«grinr Bril»Dn gdd om hl bag på ham!«grinr Sofi 23

24 Bril & Co - 6 Sriv ordn fra assn d rigig sd på. nrvøs frdn finn paf næv sur sub n snusr porn Sofi givr Ali lill sub. Nana blivr hl paf. En mass røg bølgr ud ind fra porn. Nall sr lid nrvøs ud. Sor Bjørn snusr ud i lufn. Sor Bjørn sur dyb. En sarp finn visr sig i ry. Bril rær n hn il Ali. Rød visr n næv frm. Fru Bass nydr frdn i mosn. 24

25 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. Foræl, hvad dr sr på billd. Elvns gn forælling. 25

26 Bril & Co - 7 Ki rund i bogn. Sæ ring om bogsav undr ja llr nj ja nj 1 Rød ørr på cyl udn a hold på syr. O h 2 Nana og Sofi ommr ud fra porn. Ov 3 Bril og Ali ommr ud fra porn. O s 4 Nana pgr nd ad gadn. Ob 5 Ty agr fa i Bril bagfra. Ol o 6 Ty løfr sin hånd for a slå Bril. a O 7 Sor Bjørn årnr sig op bag vd Nall. Oå b 8 Sor Bjørn slæbr af sd md Ty. m O 9 Ali har aron ymr i håndn. O d 10 Ali hældr ymr nd i Tys busr. Oø a 11 Sofi blivr blg som lagn. Oæ 12 Rød r vd a fj ind i gårdn. n Of 13 Kosn rygr ind i hjul på cyln. Oj p 14 Rød hoppr slv af cyln. v Og 15 Nall slår Rød i pandn. O 16 Rød givr Nall æmp los bagi. O Sriv bogsavrn fra ja hr i alræfølg. Rød har giv Ali b l å ø j. 26

27 27 Bril & Co - 7 Find 8 ord fra hisorin i sma. Du må grn brug d samm bogsav flr gang. Sæ ring om dm. Sriv dm. b s c u h j b å s i m g å g u l f j r a y g a d n s r r r h d r æ i f m r o ø v g s h n g h j u l p f p o s h j u Sriv d rigig navn vd hvr prson. Hus, a navn sarr md sor bogsav. aron syr hår busr gadn hjul pos øj Nall Ty Sor Bjørn

28 Bril & Co - 7 Hvornår sr diss ing i bogn? Sriv ræfølgn md al i Sor Bjørns hånd lur sig om Nalls arm. Hjul sær sig fas md ry. Bril og Ali ommr ud fra porn. Ty låsr sin arm om Bril. Nall sal il a slå Bril. Rød råbr il Nana og Sofi. Nall prøvr a vrid sig fri fra Sor Bjørn. Rød har få n æmp bul i pandn. Nana pgr nd ad gadn. Ty blivr blg som lagn. Nall yrr osn gnnm lufn. Rød flyvr ud ovr syr. 28

29 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. 8 af diss ord an du i læs i bogn. Sæ ring om diss 8 ord. syr mæln a dragn hjul bøgr ældr cyl æblr ymr ræ busr osn søvl gårdn rifr 29

30 Bril & Co - 8 Sæ x i vd d rigig svar. Sid 4. Bril har få æmp sor, blå øj af Nall. af Rød. Sid 8. Nd ovr dn sor drngs n ør flydr nog grøn. nog gul. Sid 9. Dn sor drng ldr fr lang hyl md rød hår. lang hyl md mør hår. Sid 10. Bril hoppr op på sin cyl. si bræ. Sid 12. Bril r lig vd a ør ind i fru Bass. ind i Sor Bjørn. Sid 15. Ali sndr Sor Bjørn sor grin. lill smil. Sid 19. Bril givr si bræ spar, så d rygr lig ind undr fru Basss føddr. lig ind undr Røds føddr. 30

31 Bril & Co af diss ing sr i i bogn. Sæ x foran d 4 sæningr. Nana og Sofi siddr foran nummr fir. Bril har få æmp sor, blå øj af Rød. Dr r fir hjul undr d bræ, som Bril har md. Sofi r lid nrvøs for, om Bril an s md d n øj. Dn sor drng pusr sær og svdr. Dn sor drng vil giv Bril æs. Dn sor drng lugr af rådn æg. Dn sor drng findr Rød ind i porn. Sor Bjørn sær sin n lab lig nd i Ali. Sor Bjørn ldr også fr Rød. Rød ørr af sd på Brils bræ på é bn. Rød ørr lig ind i dn sor drng. 31

32 Bril & Co - 8 Find billd, som du syns r særlig sjov. Kopir d. Lim d på hr. Foræl, hvad dr sr. Elvn vælgr slv billd. Elvns gn forælling. 32

33 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. Sriv ordn fra assn d rigig sd på. hyl hug hvin ry Md hvin rædr fru Bass il sid. Md ry flår Sor Bjørn Bril af. Md hyl løfr Rød bgg arm. Md hug gribr fru Bass fa i dn sor drng. 33

34 Bril & Co - 9 Ki rund i bogn. Sæ ring om bogsav undr ja llr nj Hr. Suhr r mg gal på Sor Bjørn. Hr. Suhr vil grn hav fa i Rød. Fru Bass ommr gånd md Ruml. Fru Bass r i rigig god humør. Rød og Nall har fa i Bril og Ali. Rød og Nall grinr fæl bgg o. Ali rædr på dn grønn slang. Nall glor nd i dn grønn slang. Rød får n y srål lig i pandn. Nall når lig a du sig. Nall blivr mg våd på si øj. I håndn har Bril nog brun pulvr. D brun pulvr r pbr! Bril pusr også pbr i næsn på Nall. Bril og Ali nysr om ap. Sor Bjørn gribr ud fr Nall. Sriv bogsavrn fra ja hr i alræfølg. ja Ov Oa On Od Os f Ol g Oa On Og m O nj Oi s m Or v n h Og a Oo æ å O On r Rød har få fa i n v a n d s l a n g. 34

35 Bril & Co - 9 Hvm sigr hvad? Sriv d rigig navn på. Hus, a navn sarr md sor bogsav.»du må gør nog!«sigr hr. Suhr.»Han har snar slid o os op,«sigr Sor Bjørn.»Vd I, hvor Rød r?«råbr fru Bass.»Sal vi lipp dm?«grinr Nall.»D sal lig hav n gang vand,«grinr Rød.»Jg r i bang for dig,«sigr Bril.»Øv! Hvad sr dr?«råbr Rød.»Nu sal jg hjælp dig,«sigr Bril.»Bril r god no srng,«grinr Sofi.»D sal næsn hav n præmi,«sigr fru Bass.»Av! D gør ond i mi hår!«hvinr Rød.»Må jg lig lån dn dr?«sigr Bril. 35

36 Bril & Co - 9 På hviln sid an du s d? S i bogn sriv sidal i. Sid Ali og Bril løbr ind mllm nogl bus. Nalls ansig r lig så rød som n og rbs. Fru Bass holdr Ruml i håndn. Sor Bjørn har ag fa i Nall. Rød får vand lig op i si ansig. Rød agr sig op il hår. Bril pusr pbr i næsn på Rød. Hr. Suhr og Sor Bjørn alr sammn. Bril givr Ali lill das. Nall holdr Ali om halsn. Bril lavr é lip i Røds hår. Rød hosr og harr. Tgn srg mllm prirn fr piln. Sar vd 18. Slu vd

37 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. Foræl, hvad dr sr på billd. Elvns gn forælling. 37

38 Bril & Co - 10 Sæ x i vd d rigig svar. Sid 3. Bril og Ali gmmr sig bag vd ræ. bag vd n bus. Sid 4. Bril sær n fingr op foran mundn. foran øj. Sid 6. Tøj r lig blv vas af fru Olsn. fru Bass. Sid 7. Sor Bjørn ror, a Bril og Ali har lav d sor afry. Rød har lav d sor afry. Sid 9. Nall grinr hæs og sigr:»sor Fod har slå il ign.«x»sor Hånd har slå il ign.«sid 11. For ndn af savn siddr n hånd af sof. n hånd af gummi. Sid 16. Håndn rammr fru Bass lig på ryggn. lig på dn n ball. 38

39 Bril & Co - 10 Foræl slv. Få hjælp på sid 5-6, 10, 11-13, 14. Hvorfor... r Sor Bjørn r arrig? Han ror, a Ali og Bril har lav afry på fru Basss øj. vifr Nana md dn n hånd? Fordi røgn fra Nalls og Røds smøgr bølgr ind gnnm busn. gmmr Rød savn i busn? Fru Bass ommr gånd, og hun må i opdag savn. hylr Rød høj? Fordi han har brænd sin fingr på sin smøg. 39

40 Bril & Co - 10 Hvornår sr diss ing i bogn? Sriv ræfølgn md al i. 7 Rød og Nall sår og rygr æ vd busn. 2 Sor Bjørn ommr hn il Nana og Sofi. 5 Rød og Nall nærmr sig busn. 3 Båd Bril og Ali sværgr. 10 Rød sigr, a han og Nall sal hin. 1 Sofi og Nana ommr hn mod busn. 8 Rød sær savn ind gnnm busn. 4 Nana og Sofi asr sig nd bag busn. 9 Fru Bass får øj på savn. 6 Rød rosr sig slv mg høj. 12 Fru Bass løbr fr Rød og Nall. 11 Håndn af gummi rammr fru Bass bagi. 40

41 Bril & Co Enn gnr du alboblr på gningn og srivr i dm. 2. Ellr sriv nogl lydord på gningn. 3. Tgn slv baggrund på gningn. 4. Vælg slv farvr og farv gningn. 8 af diss ord an du i læs i bogn. Sæ ring om diss 8 ord. savn håndn cyl busn Ruml mishag Ty porn afry polii blyan glødn brand banan gris yr 41

42 Bril & Co 1-10 Esrasid. Vælg dn forsid, du syns, r bds. Kopir dn. Lim dn på hr. Sriv, hvorfor dn r bds. Lim dn på hr. Kopirs i 50%. _ Elvns gn forlaring. Hviln bog r sjovs? D r bog nummr. Sriv, hvorfor dn bog r sjovs. Elvns gn forlaring. 42

43 Bril & Co 1-10 Esrasid. Hvad syns du om.... Hvorfor? Elvns gn bsrivls. Elvns gn bsrivls. Elvns gn bsrivls. 43

44 Bril & Co 1-10 Esrasid. Sriv hr, hvad Bril & Co 1-10 handlr om. Elvns gn forælling. Farv billd. Vælg slv hl ny farvr il øj og so. 44

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

STUDIEBOG NAVN: KLASSE:

STUDIEBOG NAVN: KLASSE: Sudign udylds g hlds ajur a ursisn. Enl asni, såsm aglig mål g mpncr udylds i samarjd md d nl aglærr STUDIEBOG NAVN: KLASSE: qwryuipasdghjlzxcvnmq wryuipasdghjlzxcvnmqw ryuipasdghjlzxcvnmqwr yuipasdghjlzxcvnmqwry

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Nakskov Idrætscenter. Profilavis - februar 2014. Nyt stort Svømmecenter åbner i Nakskov 1. marts 2014. Lolland Kommune og. Nakskov Idrætscenter

Nakskov Idrætscenter. Profilavis - februar 2014. Nyt stort Svømmecenter åbner i Nakskov 1. marts 2014. Lolland Kommune og. Nakskov Idrætscenter Tirsdag 18. fbruar 2014 Ny sor Svømmcnr åbnr i Nakskov 1. mars 2014 Profilavis - fbruar 2014 Lolland Kommun og åbnr dørn il ny svømmcnr 2 Sor visionr for frmidn i Nakskov Idræscnr 5 Borgr og brugr glædr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI OLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIOLIG.DK DATO: 22.05.2015 DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 nr. 21 nr. 23 nr. 25 nr. 27 nr. 29 EYGGESESPLAN

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

best brains. Designmanual

best brains. Designmanual Dsignmanual Indhold 1.0 Logo 2.0 Typografi 3.0 Farvr 4.0 Foosil 5.0 Brug af logo 6.0 Visior 7.0 Cas sablon 8.0 Powrpoin sablon 9.0 Divrs lmnr 1.0 Logo Hr sår navn for dn ovrordnd forning Logo for Bs Brains

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem LIVSPARAT styrkr, robusthd og frtidsplanr Unikt kursus og undrvisningsatrial til lærr og pædagogr i udskolingn t saarbjd ll Sid 2 Indholdsovrsigt Livsparat prograt... s. 4 Hvorfor LIVSPARAT lig nu?...

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Trylleords træning til fagligt svage børn

Trylleords træning til fagligt svage børn Trylleords træning til fagligt svage børn Kære underviser, her har du et materiale, der gør det nemmere for de børn, der har svært ved at trække en bodstavslyd sammen med et ord og høre hvilket nyt ord

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere