GUIDE. Skat og moms for frivillige og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Skat og moms for frivillige og"

Transkript

1 GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016

2 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger Foreninger og moms Skattefrie gaver til foreninger Guide

3 Skat og moms for frivillige og foreninger Som forening er det vigtigt at vide, om man er skattepligtig, og hvilke krav der stilles til indberetning og betaling af skat og moms. For den enkelte frivillige er det værd at være opmærksom på, hvordan skattereglerne er, hvis man modtager og giver penge fra en forening. Foreninger og skat - generelt En forening er ikke automatisk undtaget fra moms og skat. Kravene til indberetning og betaling af skat og moms afhænger af foreningstypen og dens aktiviteter. Det handler altså både om foreningens formål og om forhold som erhvervsmæssig indkomst eller udbetaling af lønninger og honorarer. En forening er skattefri, hvis den udelukkende er almennyttig eller almenvelgørende, eller hvis den ikke har erhvervsmæssig indkomst Foreninger, som udelukkende har indtægter fra kontingenter og tilskud fra puljer og fonde, er altså ikke skattepligtige og skal ikke indgive selvangivelse til SKAT. Det betyder, at de fleste foreninger på det sociale område er skattefrie. Læs mere om skattefri og skattepligtige foreninger på Skats hjemmeside. CVR-registering og foreningstype Når I som forening lader jer CVR-registrere, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken type forening man er: frivillig forening almindelig forening (med indberetningspligt) erhvervsdrivende forening. Det er nemlig den valgte foreningstype i CVR-registeret som afgør, hvorvidt der er krav om, at foreningen indberetter skat eller moms i SKATs systemer. Læs mere i vores guide om hvordan foreninger kan blive CVR-registreret. SKAT's definition af almennyttig forening I den danske skattelovgivning er der særlige bestemmelser, der fritager almennyttige og almenvelgørende foreninger fra at betale skat. For at en forening kan anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, er det en betingelse, at foreningen bruger sine midler til støtte for en større kreds af personer eller Skat og moms for frivillige og foreninger 3

4 sammenslutninger. Støtten skal gå til personer, der har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som - ud fra en i befolkningen almindelig opfattelse - er nyttigt. En forening kan i nogle tilfælde anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, selv om foreningen har erhvervsmæssig indkomst. Det er en betingelse, at den erhvervsmæssige indkomst er tæt forbundet med det almennyttige formål, og at indkomsten anvendes eller hensættes til foreningens almennyttige formål. Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ikke som almennyttige. At foreningen er skattefri betyder, at den ikke skal indsende selvangivelse og, at den ikke skal betale selskabsskat. Men hvis den fx har lønnede ansatte, skal den på linje med andre betale skat. Se mere om hvad der kendetegner almennyttige foreninger på Skats hjemmeside. Når foreningen har ansatte eller udbetaler løn/honorarer Når I som forening har ansatte eller betaler honorarer til enkeltpersoner (fx en underviser), skal I trække A-skat og en række arbejdsmarkedsbidrag ligesom andre arbejdsgivere. I skal også indberette udbetalingerne til SKAT. Reglerne gælder også, hvis I ønsker at give særlige frivillige (fx jeres formand) et honorar for deres arbejde. Ineberetning af løn og honorarer foregår elektronisk via SKAT's hjemmeside eindkomst. Når I bruger eindkomst, bliver oplysningerne automatisk givet videre til ATP, der så opkræver de forskellige bidrag til ATP, AES osv. I kan også vælge at tilmelde jer et privat lønbureau, hvor I elektronisk indberetter lønnen, og hvor bureauet derefter sørger for både indberetning og betaling af skat og bidrag. For at kunne indberette løn og honorarer skal foreningen være registeret som almindelig forening i CVRregistreret. Læs mere om CVR-registrering i vores guide herom. Foreningen skal ikke trække skat eller indberette oplysninger, hvis der er tale om honorar efter faktura til en selvstændig erhvervsdrivende eller virksomhed med egen momsregistrering. Her står modtageren af honoraret for at opkræve moms og indberette til SKAT. 4 Guide

5 Skattefrie gaver til foreninger Privatpersoner og virksomheder kan altid give gaver til almennyttige foreninger, uden at foreningen skal betale skat af gaven. Hvis giveren skal have et fradrag i sin skattepligtige indtægt eller overskud for gaven, skal foreningen være godkendt efter særlige regler i skattelovgivningen. Læs mere om reglerne i vores guide om skattefrie gaver til foreninger. Hvis foreningen ejer lokaler eller et hus Hvis en forening ejer et hus eller lokaler, skal der betales skat. Skat på ejendomme er opdelt i: Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat er en skat, som alle der ejer en ejendom skal betale til staten, med mindre de lejer ud erhvervsmæssigt. Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra ejendommens værdi (både grund og bygninger). Grundskyld Grundskyld kaldes også ejendomsskat til kommunen. Det er en skat, som betales til kommunen af den værdi, grunden har i ubebygget stand. Som forening er det muligt at blive fritaget fra kravet om grundskyld/ejendomsskat til kommunen. Kravet er, at ejendommen ejes af en almenvelgørende stiftelse eller anden institution med almenvelgørende formål, og at ejendommen anvendes til institutionens formål. I "Lov om kommunal ejendomsbeskatning (LBK nr af 22/ c) fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat af ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. Dækningsafgiften, som opkræves i henhold til samme lov, kan man ikke fritages for. I skal være opmærksomme på, at kommunen kan vælge at give en fritagelse, men at den ikke har pligt til at gøre det. Ansøgning om fritagelse Hvis en forening vil søge om fritagelse for ejendomsskat, skal den sende en ansøgning til ejendomsskattekontoret og vedlægge foreningens vedtægter. Ansøgningen kan kun imødekommes, hvis foreningens formål skønnes at være almennyttigt. Skat og moms for frivillige og foreninger 5

6 Til vurdering af, om foreningen er almennyttig, vil kommunen ofte tage udgangspunkt i Ligningslovens 8A og 12. Begge paragraffer handler om fradrag for gaver og løbende ydelser til godkendte foreninger. Det er dog sådan, at foreninger, der ikke er godkendt efter Ligningslovens 8A, godt kan komme i betragtning, hvis foreningen har et klart almennyttigt formål, og foreningens midler i tilfælde af foreningens opløsning går til andet almennyttigt arbejde. Det kan godt være, at kommunen ikke er vant til ansøgninger efter den pågældende lovbestemmelse, for det er meget forskelligt, om kommunerne overhovedet anvender reglen i praksis. Foreninger og moms Momsreglerne for velgørende og almennyttige foreninger er som udgangspunkt ret simple, men for foreninger med indtægter fra salg kan momsspørgsmålet være noget mere omfattende. Grundlæggende er det ikke alle former for indtægter i en forening, som er momspligtige. Tilskud foreningen får fra offentlige puljer eller fonde, gaver, kontingenter og lignende er ikke momspligtige. Foreningens salg af varer og ydelser, indtægter fra arrangementer, som er åbne for offentligheden, og lignende er momspligtige. Læs mere i guiden om Foreninger og moms. Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på skattereglerne, når du giver og modtager penge fra foreningen. Når du lægger ud for indkøb eller udgifter Som frivillig er det ofte nødvendigt at lægge egne penge ud for indkøb til aktiviteter. Det kan fx være i forbindelse med, at du køber ind til en udflugt eller til et møde. Det kan også være, når du lægger ud for billetter til tog- eller busbilletter. Disse udlæg kan foreningen udbetale til dig, når du afleverer kvittering/bon, uden at det har skattemæssig betydning for dig. 6 Guide

7 Foreningen kan også udbetale et forskud til dig, som du kan købe ind for. Herefter skal du aflægge regnskab, aflevere kvitteringer og tilbagebetale evt. overskydende midler til foreningen. Hverken du eller din forening skal betale skat af disse transaktioner, og foreningen skal ikke indberette dem til Skat. Et alternativ i forhold til nogle typer af udgifter er, at man som frivillig kan få udbetalt skattefri godtgørelse til at dække omkostningerne. Du kan ikke få både penge tilbage efter regning og skattefri godtgørelse for samme udgift, men du kan godt få godtgørelse for den ene type udgift, fx for telefon, og penge tilbage efter regning for en anden fx rejseudgifter. Skattefri godtgørelse til frivillige Hvis du er ulønnet bestyrelsesmedlem eller frivillig, ulønnet medarbejder i en almennyttig forening, kan du modtage skattefrie godtgørelser fra foreningen efter Bekendtgørelse om skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. (BEK nr 1308 af 24/ 11/2015 ). Du kan kun modtage skattefri godtgørelse, hvis du deltager i foreningens skattefrie aktiviteter - ikke i erhvervsmæssig virksomhed. Det er kun frivillige i almennyttige foreninger, der kan modtage skattefrie godtgørelser. Hvis du er frivillig i fx en kommune eller en kommerciel virksomhed, kan du ikke få udbetalt skattefrie godtgørelser. Den skattefrie godtgørelse er en mulighed for, at foreninger nemt kan sørge for, at du som frivillig ikke skal have udgifter ved dit frivillige arbejde. Det er selvfølgelig et krav, at foreningens bestyrelse prioriterer at give disse godtgørelser og at foreningen har økonomi til at gøre det. Skattefrie godtgørelser til frivillige kan gives for befordring, rejse, telefon, administration og beklædning. Der er ikke krav om dokumentation for udgifterne til telefon, administration og beklædning, men du skal kunne sandsynliggøre, at du har haft de pågældende udgifter. Foreninger kan kun udbetale skattefrie godtgørelser for beklædning til de frivillige, hvis deltagelse i foreningens frivillige aktiviteter forudsætter en særlig form for beklædning. Befordring Foreninger har mulighed for at give en godtgørelse til frivillige for kørsel i egen bil. I 2016 har Ligningsrådet fastsat den høje sats til 3,70 kr. pr. km. og den lave til 1,99 kroner pr. kørt km. Skat og moms for frivillige og foreninger 7

8 Den høje sats må kun udbetales for de første km. pr. år derefter skal man anvende den lave. Foreninger bestemmer selv, om de vil bruge den lave eller høje takst. Hvis I som forening finansierer befordringsgodtgørelsen af midler fra statslige eller kommunale puljer på det sociale område, skal I anvende den lave takst. Rejser Hvis du som frivillig har overnatning på rejser, som strækker sig ud over 24 timers varighed, kan der udbetales et beløb til udokumenterede udgifter til kost og små fornødenheder. I 2015 har Ligningsrådet fastsat dette beløb til 477 kroner pr. hele døgn, og derefter falder taksten til 1/24 pr. påbegyndt time. Ved en-dagsrejser af mindst fem timers varighed kan der udbetales indtil 70 kroner pr. dag til dækning af merudgifter til fortæring. Telefon og internet, administration, beklædning og andet Der kan gives skattefri godtgørelse på op til kroner pr. år til dækning af telefon- og internetudgifter. Der kan gives en skattefri godtgørelse på indtil kr. til dækning af kontorartikler, porto, møder mv. Til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning og lignende kan der udbetales indtil kroner om året. Gaver fra foreninger til frivillige Som forening kan det være relevant at give en gave til en frivillig, som eksempelvis har rund fødselsdag, har jubilæum eller for at sige tak for en særlig indsats i foreningen. Det kan også være en jule- eller nytårsgave, som tak for året der er gået. Der findes ikke præcise regler for hvor store gaver foreninger må give uden, at modtageren skal betale skat af dem. Der er lovgivet om størrelsen på de gaver, som virksomheder må give til medarbejdere. I kan imidlertid ikke gå ud fra, at der gælder de samme regler for frivillige som for ansatte. Vi anbefaler derfor, at gaver til frivillige altid holder sig under de beløbsgrænser, som eksisterer for virksomheders gaver til medarbejdere. Her må virksomheder give jule- og 8 Guide

9 lejlighedsgaver med en samlet værdi på maks kroner om året, uden at medarbejderen bliver beskattet. Værdien af en evt. julegave, som må have en værdi af maks. 800 kroner, skal lægges sammen med værdien af en evt. lejlighedsgave. Det er vanskeligt at få et klart svar på, hvor grænsen for gaver til frivillige ligger, men lejlighedsgaver af ubetydelig værdi (f.eks. et par flasker rødvin eller en æske chokolade) er ikke skattepligtige. I skal være opmærksomme på, at kontanter og gavekort altid bliver betragtet som skattepligtig indkomst uanset beløbets størrelse. Frivillige og multimedieskat Som frivillig i en forening er du undtaget for reglerne om mulitimedieskat, selv om du får telefon, computer eller lignende stillet til rådighed af foreningen. Frivillige i offentlige institutioner, som ikke er organiseret i en forening, er ikke undtaget fra reglerne og skal derfor betale multimedieskat. Senest revideret: Fredag, 11. marts 2016 Skat og moms for frivillige og foreninger 9

10 Foreninger og moms Guide om regler for moms for velgørende og almennyttige foreninger. Momsreglerne for velgørende og almennyttige foreninger er som udgangspunkt ret simple, men for foreninger med indtægter fra salg kan momsspørgsmålet være noget mere omfattende. Grundlæggende er det ikke alle former for indtægter i en forening, som er momspligtige. Det tilskud I får fra det offentlige puljer eller fonde, gaver, kontingenter og lignende er ikke momspligtige, mens jeres salg af varer og ydelser, indtægter fra arrangementer og lignende er det. Det er altså vigtigt at huske på, at foreningens omsætning og foreningens momspligtige omsætning kan være to meget forskellige ting. Moms, når I har en omsætning under kr. om året Foreninger er momsfritaget ved salg af ydelser og varer, hvis foreningen sælger for under kr. årligt. Årligt betyder i denne sammenhæng ikke kalenderår, men løbende år. Dvs. at I over 12 måneder ikke må have solgt for mere end kr. I skal ikke være momsregistret, hvis I fx sælger lidt te eller kaffe i foreningens café eller sælger T-shirts med foreningens logo. Foreninger, som er fritaget for moms, kan ikke få refunderet momsen i forbindelse med indkøb af varer. Moms, når I har en omsætning over kr. om året Har foreningen en omsætning på over kr. om året, kan I vælge at være momsfritaget, hvis foreningen kan betegnes som velgørende eller almennyttig. For at være en velgørende eller almennyttig forening, skal I opfylde følgende: Foreningen skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter. Salg af varer og ydelser skal ske i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål fx salg i forbindelse med foreningens daglige arbejde og aktiviteter, samt salg af merchandise, mad og kurser til foreningens medlemmer og brugere. 10 Guide

11 Overskuddet skal bruges til velgørende eller almennyttige formål, og der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være foreningens eget - I behøver ikke at give overskuddet videre til andre. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning dvs. at foreningen ikke må sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges hos en privat udbyder. Normalt er der ikke tale om konkurrenceforvridning, når en forening sælger varer og ydelser som en service til medlemmerne og ikke bruger momsfritagelsen til at nedsætte priserne ved salg til offentligheden. Men det er konkurrenceforvridende og foreningen skal momsregistreres, hvis: Jeres aktivitet som fx en cafe er offentlig tilgængelig, hvor alle kan komme Priserne er væsentligt lavere end andre cafeer i området, (bl.a. fordi foreningens cafe ikke skal lægge moms oveni prisen Og foreningens momspligtige årlige indtægt på disse aktiviteter overstiger kr. Hvis foreningens aktiviteter opfylder dette, kan I vælge at være momsfritaget for salg af varer, og I behøver ikke at ansøge SKAT om fritagelse. Det gælder dog kun moms for salg af varer. Vær opmærksom på, at foreninger af denne type ikke er fritaget for købsmoms på indkøb af varer. Hvis I har salg af forretningsmæssig karakter Hvis jeres forening sælger varer og ydelser af forretningsmæssig karakter for mere end kr. om året, skal foreningen momsregistreres, og I skal betale moms på lige fod med private virksomheder. En anden konsekvens af, at I sælger varer og ydelser for mere end kr. er, at foreningen kan trække momsen fra for netop de indkøb og omkostninger, I har haft i forbindelse det salg, som gør foreningen momspligtig. Ifølge SKAT er varer og ydelser af forretningsmæssig karakter fx en permanent butik eller café med faste åbningstider og permanent indretning. Modsat er salg ikke af forretningsmæssig karakter, når: åbningstiderne svarer til foreningens aktiviteter, kunderne som hovedregel er medlemmer, salget til ikke-medlemmer er ubetydeligt. Sælger I brugte genstande i fx genbrugsbutikker, skal I søge om momsfritagelse hos SKAT. Skat og moms for frivillige og foreninger 11

12 SKAT lægger vægt på, om I bruger overskuddet til velgørende og almennyttige formål, og om salget foregår for foreningens egen regning og risiko. Momsregistrede foreninger Som forening kan I godt være momsregisteret for eksempelvis salg af forretningsmæssig karakter (fx i en butik) og samtidig være momsfri i forhold til foreningens faste aktiviteter (fx en medlemscafé). I det tilfælde er det vigtigt, at I sikrer, at det tydeligt fremgår af foreningens regnskab, hvilke dele af jeres virksomhed som er momspligtig, og hvilke dele der ikke er. Nogle foreninger vælger at være momsregistrerede, selv om de ikke er forpligtede til det, hvilket kan give jer andre fordele - fx. at I kan trække købsmoms fra på lige fod med private virksomheder. Hvis jeres forening skal momsregistreres, anbefaler vi, at I taler med en professionel revisor, så I er sikre på, at jeres bogføring, regnskabsaflæggelse mv. lever op til de formelle krav. 12 Guide

13 Mulighed for momsfritagelse for velgørende arrangementer Mulighed for momsfritagelse for velgørende arrangementer I har mulighed for at søge om fritagelse for salgsmoms på arrangementer, der støtter velgørende eller almennyttige formål. Det kan derfor være aktuelt for jer at søge fritagelse, hvis foreningen afholder et arrangement, hvor overskuddet går til velgørende eller almennyttige formål, uanset om det er foreningens eget formål eller andres velgørende formål. Det kan fx være støttekoncerter, basarer eller lignende, arrangementets indhold er ikke afgørende. Hvis foreningen vil momsfritages for velgørende arrangementer, skal I opfylde en række betingelser. De nærmere regler for momsfritagelse for velgørende arrangementer fremgår af SKAT's vejledning om momsfritagelse af velgørende arrangementer. Kompensation for købsmoms for ikke momsregistrerede foreninger Ikke momsregistrerede velgørende foreninger kan søge om momskompensation for købsmoms. I praksis betyder det, at foreningen kan få refunderet den moms, som I betaler, når foreningen køber varer, tjenesteydelser mv. Reglerne for dette er forholdsvis komplicerede og vi anbefaler, at I får hjælp fra en revisor. Læg mærke til, at I som forening skal være godkendt efter ligningslovens 8A eller 12, hvis I ønsker at søge om momskompensation. Du kan læse mere om reglerne for momskompensation på SKATs hjemmeside. Senest revideret: Lørdag, 12. marts 2016 Skattefrie gaver til foreninger Skat og moms for frivillige og foreninger 13

14 Guide om, hvordan privatpersoner og virksomheder kan få fradrag for gaver til foreninger og hvilke krav, der stilles til foreninger, som gerne vil godkendes til at kunne modtage disse gaver. Privatpersoner og virksomheder kan altid give gaver til almennyttige foreninger, uden at I som forening skal betale skat af gaven. Men hvis giveren skal have et fradrag i deres skattepligtige indtægt eller overskud for gaven, skal I som forening være godkendt efter særlige regler i skattelovgivningen. I denne guide kan du læse om, hvordan privatpersoner og virksomheder kan få fradrag for gaver til foreninger og hvilke krav, der stilles til foreninger, som gerne vil godkendes til at kunne modtage disse gaver. Du kan også læse om, hvordan foreninger kan modtage andet end rede penge som gaver. Fradrag for gaver til foreninger For privatpersoner og virksomheder er der to muligheder for at give gaver til frivillige foreninger og få fradrag for det: 1. Gaver for et enkelt år (ligningslovens 8A) Det maksimale beløb man kan få fradrag for i 2016 er kr. Der er ingen nedre bagatelgrænse, så gavegiveren kan også få fradrag for små beløb. Gavegiveren skal oplyse sit navn og cpr-nummer - eller cvr-nummer, hvis det er en virksomhed - til den eller de foreninger, som modtager gaven. Foreningen skal indberette gaven og oplysninger om gavegiveren til SKAT. På den måde vil gaverne automatisk fremgå af bidragsyderens årsopgørelse. 2. Ydelser der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens 12, stk. 3) Hvis gavegiveren binder sig til at betale et årligt beløb til en godkendt forening i en 10-årig periode, får giveren et skattefradrag svarende til gaven -dog maks. 15 % af giverens personlige indkomst. For virksomheder er skattefradraget maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst. Gavegiveren skal indgå en skriftlig aftale og giverens navn og cpr/cvr-nummer skal fremgå af aftalen. Foreningen skal indberette aftalen og oplysninger om gavegiveren til SKAT. 14 Guide

15 Godkendelse af foreninger til at modtage fradragsberettigede gaver For en række frivillige sociale foreninger kommer en væsentlig del af indtægterne fra gaver og arv. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan I som forening kan søge om at blive godkendt til at modtage gaver med fradragsret, og hvordan sådanne gaver indberettes til SKAT. Når en bidragyder (en person eller virksomhed) skal opgøre sin skattepligtige indkomst, kan man trække gaver til godkendte foreninger fra i skat. Det siger Ligningsloven. Kriteriet er, at den forening, som modtager gaver eller arv, skal være almenvelgørende eller på anden vis have et almennyttigt formål. Desuden skal foreningerne være godkendt af SKAT. De vigtigste krav, for at I kan blive godkendt til at modtage gaver, der er fradragsberettiget, er, at: I skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer I skal have en årlig indtægt på mindst kr. I skal modtage mindst 100 gaver á 200 kroner om året I skal have en demokratisk valgt bestyrelse. Som lokalforening kan I ikke blive godkendt, hvis I er medlem af en landsorganisation, der allerede er godkendt. Godkendelsen sker efter ansøgning til Skattecenter Bornholm. Ansøgningsfristen er 1. oktober for godkendelse samme år. Som godkendt forening skal I hvert år og senest den 31. marts indberette modtagne gaver for året før, så bidragsyderen kan få sit fradrag. Senest 6 måneder efter at et regnskabsår er ovre, skal foreningen indsende oplysninger om regnskab, gaver og medlemstal for hele foreningen. Overholder I ikke disse frister kan I risikere at miste jeres godkendelse. Se Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens 8 A og 12 (BEK nr 282 af 26/ 03/2014). Læs mere godkendelse af af foreninger til at modtage fradragsberettigede gaver: Liste over godkendte foreninger Vejledning til foreninger om indberetning af fradragsberettiget gaver og ydelser Ansøgning på Skats hjemmeside om godkendelse til at modtage fradragsberettigede gaver Skat og moms for frivillige og foreninger 15

16 Andre gaver og støtte til foreninger Det sker, at virksomheder eller privatpersoner ønsker at bidrage med sponsorater, pengegaver eller forskellige former for udstyr eller materialer til en forening. Det kan være en stor hjælp med sådanne donationer til konkrete initiativer eller den daglige drift. Når det handler om brugt udstyr (fx kontormøbler, IT udstyr, overskydende mad) er der ikke krav om indberetning eller betaling af SKAT. Senest revideret: Lørdag, 12. marts Guide

17 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 2 Guide Skat og moms for frivillige og foreninger

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Giv en gave for livet

Giv en gave for livet Giv en gave for livet Indimellem fratages vi livskvaliteten og livsglæden i en sådan grad, at livet føles meningsløst. Det er der en forklaring på, men bestemt ingen mening i. Blå Kors gør et stort arbejde

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 BEK nr 135 af 16/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2253539 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om grøn

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål Anden

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Fondsbeskatning og moms

Fondsbeskatning og moms Fondsbeskatning og moms Februar 2017 v/ Partner statsautoriseret revisor, Stefan Bjerregaard og partner, momschef Sten Kristensen Program Fondsbeskatning og moms Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Fundraising for mindre og lokale frivillige sociale foreninger

Fundraising for mindre og lokale frivillige sociale foreninger Fundraising for mindre og lokale frivillige sociale foreninger - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 2. udgave, 2015 Udgiver: Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Program 14.00 14.10 Velkomst ved Robert Hinnerskov (RH), ISOBRO 14.10 14.40 Gennemgang af 8 A bekendtgørelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk STANDARDKONTRAKT ULØNNET TRÆNER Ved underskrivelsen af denne

Læs mere