Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag"

Transkript

1 Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag

2 PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag Plus Bolig Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af MWN Kontrolleret af HEM Godkendt af Mik OVERSIGT Redegørelse for den statiske dokumentation omfatter 7 dele, jf. bilag 4 til Bygningsreglement Bind B1: Statisk projekteringsrapport Bind B2: Bind B3: Bind A1: Bind A2: Bind A3: Bind A4: Statisk kontrolrapport Statisk tilsynsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Bind A2.1 Statiske beregninger, bygværk Bind A2.2 Statiske beregninger, konstruktionsafsnit Konstruktionstegninger og modeller Konstruktionsændringer Bind B1 er et levende dokument, som udfyldes løbende, og samles til sidst som en revision af det oprindelige dokument. Bind A4 udarbejdes efter behov og indsættes løbende under detailprojekteringen. Aalborg, den 26. maj 2016 Udarbejdet af: Morten W. Nielsen Kontrolleret af: Henrik Mørup (Anerkendt statiker) NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: E: Postboks E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD 1 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktioners art og opbygning Konstruktionsafsnit Udførelse Beskrivelser, modeller og tegninger Grundlag Normer og standarder Sikkerhed Konsekvensklasse Kontrolklasse IKT-værktøjer Referencer Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima og miljøtekniske forhold Konstruktioner Statisk virkemåde Det bærende hovedsystem Det afstivende system Dilatation Funktionskrav Levetid Robusthed Brand Konstruktionsmaterialer Grund og jord Beton Stål Træ Murværk Laster Lastkombinationer Brudgrænsetilstand Anvendelsesgrænsetilstand Ulykkes- og seismiske dimensioneringstilstande Permanente laster Nyttelaster Naturlaster Vindlast Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig

4 INDHOLD Snelast Ulykkeslaster Ulykkeslast, Brandlast Ulykkeslast, Påkørselslast Ulykkeslast, Eksplosionslast Ulykkeslast, Seismisk last Robusthed, bortfald af konstruktionsdele...18 Bilag: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Tegnings- og dokumentliste Lastspecifikationer Lastplaner Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig

5 1 BYGVÆRKET 1.1 Bygværkets art og anvendelse Nærværende projektgrundlag omfatter ombygning af Poul Paghs Gade skole til 80 boliger fordelt på almene ungdomsboliger og stay-boliger for boligforeningen Plus Bolig i Aalborg. Bygningen er beliggende tæt på Aalborg centrum. Den eksisterende bygning (Bygning A) er opført i 2 etaper fra henholdsvis år 1892 og Begge etaper er opført med 4 etager over terræn og fuld kælder. Det samlede etageareal er ca m 2. Kælderen indrettes til cykelparkering, teknikrum og depotrum. Bygning fra år 1940 Bygning fra år 1892 Grundplan for bygning A Idet eksisterende konstruktioner ikke merbelastes eller giver anledning til mistanke om at være underdimensioneret (revner, deformationer mv.) eftervises disse ikke yderligere. Hvor eksisterende konstruktioner fjernes helt eller delvist foretages eftervisning efter Eurocodes af konstruktionsdelene samt hovedstabiliteten. 1.2 Konstruktioners art og opbygning Bygningsdelen fra år 1892 er opført med ydervægge i 480/600 mm murværk, indvendige bærende vægge i 228/470/740 mm murværk og ikke-bærende indvendige vægge i 108 mm murværk. Etagedæk er opført som hvælvingedæk af stålbjælker INP100 og teglbuer med liggende tegl samt med udstøbt beton ovenpå. Bærende hovedbjælker er udført som stålbjælker hovedsageligt i INP 270/320. Dækkene spænder mellem de bærende indvendige vægge, gavlene og hovedbjælkerne i stål. Tagkonstruktionen er opført af træspær med en hældning på ca. 26 samt med kviste opbygget i træ og stål. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 1

6 Bygningen er funderet direkte på intakte aflejringer eller opbygget sandpude og terrændæk i kælderen er udført i pladsstøbt beton. Bygningsdelen fra år 1940 er opført med ydervægge i 480/600 mm murværk, indvendige bærende vægge i 228/470 mm murværk og ikke-bærende indvendige vægge i 108 mm murværk. Etagedæk er opført i pladsstøbt beton med en tykkelse på 120 mm. Bærende hovedbjælker i pladsstøbt beton b x h = ca. 320 x 340 mm excl. etagedæk er støbt sammen med etagedækket. Dækkene spænder mellem de bærende indvendige vægge, facaderne og hovedbjælkerne i beton. Tagkonstruktionen er opført af træspær med en hældning på ca. 26. Bygningen er funderet direkte på intakte aflejringer eller opbygget sandpude og terrændæk i kælderen er udført i pladsstøbt beton. Ydervæggene efterisoleres indvendig med kalcium-silikat plader og fremtidige indvendige vægge udføres i gips eller af gasbetonplader. Af hensyn til brand og akustik udføres der nedhængt gipsloft på lydbøjler. Gulvbelægningen udføres som svømmende på en lyddug aht. trinlyd. Ydermere udføres en ny kvist på tagetagen. Imellem den eksisterende bygning (Bygning A) og de nye bygninger (Bygning B og C) etableres der gangbroer, der udføres som en stålkonstruktion. 1.3 Konstruktionsafsnit Bygværket opdeles i følgende konstruktionsafsnit: Fundamenter Vægge i murværk Stålbjælker og -søjler Etagedæk i pladsstøbt beton Tagkonstruktion i træ Disse konstruktionsafsnit dimensioneres af NIRAS A/S. 1.4 Udførelse I de vægge som nedbrydes skæres der en slidse til stålsøjlerne på stueplan 3. sal og efterfølgende monteres de bærende stålbjælker oppefra og ned, idet de eksisterende konstruktioner understøttes midlertidig. Stålsøjlerne placeres således de ikke står på overliggere i kælderen og således at jordspændingerne under fundamentet ikke øges, idet reaktionen fra søjlerne trykspredes ned gennem kældervæggene. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 2

7 1.5 Beskrivelser, modeller og tegninger Til projektet er knyttet arkitekt- og ingeniørtegninger samt fagbeskrivelser. Følgende beskrivelser er ikke en del af den statiske dokumentation, men omhandler leverancen og udførelsen af de bærende konstruktioner: Murerarbejdet Stålarbejdet Betonarbejdet, pladsstøbt Tømrerarbejdet Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 3

8 2 GRUNDLAG 2.1 Normer og standarder Beregninger baseres på følgende normer: DS/EN 1990, Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1991, Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1992, Eurocode 2 Betonkonstruktioner DS/EN 1993, Eurocode 3 Stålkonstruktioner DS/EN 1994, Eurocode 4 Kompositkonstruktioner DS/EN 1995, Eurocode 5 Trækonstruktioner DS/EN 1996, Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DS/EN 1997, Eurocode 7 Geoteknik DS/EN 1998, Eurocode 8 Konstruktioner i seismiske områder DS/EN 1999, Eurocode 9 Aluminiumskonstruktioner Normerne anvendes med tilhørende rettelser, tillæg og nationale annekser, som er udsendt inden den anførte dato for dette projektgrundlag. 2.2 Sikkerhed Konsekvensklasse Med udgangspunkt i bygningens geometri og brug henføres byggeriet til høj konsekvensklasse (CC3) jf. DS/EN 1990 DK NA tabel B.1, idet gulv på øverste etage ligger mere end 12 m over terræn. Ved eftervisning i lastkombination STR og GEO benyttes således en konsekvensfaktor K FI = 1,1. Sekundære konstruktioner som ikke er en del af hovedkonstruktionen kan henføres til middel konsekvensklasse (CC2) med konsekvensfaktor K FI = 1,0 (se også DS/INF 1990:2013, Tabel 3) Kontrolklasse Bygningens bygningsdele henføres til normal kontrolklasse. For bygningsdele, der dimensioneres af leverandører, kan disse vælge at udføre bygningsdelene i skærpet kontrolklasse. 2.3 IKT-værktøjer Internt udarbejdede regnearksprogrammer for fastlæggelse af belastninger og dimensionering af konstruktionerne indgår i relevant omfang i beregningerne. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 4

9 Til beregning af trækonstruktioner anvendes beregningsprogrammerne Plan ramme 4 fra StruSoft. 2.4 Referencer Følgende anvendt faglitteratur: Bygningsreglement BR10 inkl. tillæg Eksempelsamling, om brandsikring af byggeri, Energistyrelsen, april 2012 Teknisk Ståbi, 22. udgave SBI-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner, Statens byggeforskningsinstitut, 2009 Bjarne Chr, Jensen: Betonkonstruktioner efter DS/EN , 2012 Bent Bonderup, Bjarne Chr, Jensen, Carsten Munk Plum: Stålkonstruktioner efter DS/EN Leverandørkataloger 2.5 Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Bygningen er beliggende på Poul Paghs Gade 2-4 tæt på Aalborg centrum, se også Bind B1 Statisk projekteringsrapport Geotekniske forhold Eksisterende fundamenter merbelastes ikke og derfor undersøges disse ikke yderligere Klima og miljøtekniske forhold. Der er ingen særlige klima- og miljøtekniske forhold, der skal tages hensyn til under projekteringen. 2.6 Konstruktioner Statisk virkemåde Det bærende hovedsystem Taglasten for bygningen føres af spærene til de bærende teglvægge i facaden og indvendige bærende teglvægge, som fører lasten til fundament og videre til bæredygtig jordbund. Etagelasten føres af etagedæk til de bærende facader og indvendige bærende teglvægge, som fører lasten til fundament Det afstivende system Vindlasten på bygningen føres af facaderne til henholdsvis etageadskillelserne og loftskiven i tagkonstruktionen og herfra via skivevirkning ned gennem de stabiliserende teglvægge til fundament og videre til bæredygtig jordbund. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 5

10 Bygningens stabilitet eftervises for påvirkninger hidrørende fra vindlast og seismisk last afhængigt af hvilke der måtte være dimensionsgivende Dilatation Der ændres ikke på den eksisterende bygnings dilatationsafsnit Funktionskrav Funktionskravene er generelt i henhold til normerne (afsnit 2.1). Se i øvrigt afsnit Levetid Kategori for forventet levetid henføres til kategori 4 iht. DS/EN 1990 Tabel 2.1. Vejledende forventet levetid 50 år Robusthed I henhold til DS/EN 1990:2007 og EN 1990 DK NA:2013 anneks E pkt. (4) foretages en dokumentation af robustheden for konstruktioner i høj konsekvensklasse (CC3). Robustheden kan jf. EN 1990 DK NA, anneks E pkt. (6) dokumenteres ved eftervisning af: at konstruktionen kun er lidt følsom over for utilsigtede påvirkninger og defekter at der ikke sker omfattende svigt, hvis en begrænset del af konstruktionen svigter tilstrækkelig sikkerhed af nøgleelementer Dokumentationen indgår som et selvstændigt punkt i de statiske beregninger i Bind A Brand De bærende konstruktioner dimensioneres for brandmodstandskrav jf. BR-10. I henhold til BR-10 kap. 5 punkt henføres bygningen med boligerne til anvendelseskategori 4. Brandkrav til de enkelte bygningsdele fastlægges efter Erhvervs- og Boligstyrelsens Eksempelsamling, om brandsikring af byggeri af Gulv i øverste etage ligger mere end 12 m over terræn. Dette medfører følgende brandkrav: Vægge: Øverste etage: R(EI)60 (BD 60) Øvrige etager: R(EI)120, A2-s1, d0 (BS 120) Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 6

11 Dæk*: Etagedæk: R(EI)120, A2-s1, d0 (BS 120) Tag: Tag: R(EI)30 (BD 30) Betontrapper: R(EI)30, A2-s1, d0 (BS 30) Der er udført en særskilt brandstrategi-rapport af C. F. Møller A/S. * Lokalt accepteres der svigt af brandmæssige adskillelser efter 60 minutter, så længde dette ikke medfører omfattende skader på bygningens hovedkonstruktioner. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 7

12 3 KONSTRUKTIONSMATERIALER 3.1 Grund og jord Eksisterende fundamenter merbelastes ikke og derfor undersøges disse ikke yderligere. 3.2 Beton Pladsstøbte betonkonstruktioner Der anvendes følgende min. betonkvaliteter: Konstruktionsdel Miljø- Kontrol- Karakteristisk klasse klasse betontrykstyrke f ck [N/mm 2 ] Etagedæk Passiv Normal 25 Der anvendes følgende armeringskvaliteter: Armeringstype Klasse Betegnelse Kontrolklasse Karakteristisk flydespænding f yk [N/mm 2 ] Ribbet armeringsstål B Y Normal 550 B550 AR +AC Ribbet armeringsstål B550 B AC B Y Normal 550 Partialkoefficienter for pladsstøbt beton og armering: Kontrolklasse: Normal 3 = 1,0) Skærpet 3 = 0,95) Armering s = 1,20 3 1,20 1,14 Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton c = 1,45 3 1,45 1,38 c = 1,60 3 1,60 1,52 Betons trækstyrke c = 1,70 3 1,70 1,62 Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 8

13 Dæklagskrav: Afhængig af hvilken miljøklasse konstruktionsdelen henregnes til skal slap armering dækkes af et betonlag, hvis foreskrevne tykkelse skal være mindst som angivet i nedenstående skema: Miljøklasse Ekstra aggressiv Aggressiv Moderat Passiv Foreskrevne dæklag for slap armering 40 mm + 5 mm tolerancetillæg 30 mm + 5 mm tolerancetillæg 20 mm + 5 mm tolerancetillæg 10 mm + 5 mm tolerancetillæg Revnevidder: For alle betonkonstruktioner, hvor armeringsspændingerne i anvendelsestilstanden bliver betydelige, skal størrelsen af de fremkaldte revnevidder undersøges. Følgende krav til den maksimale revnevidde w max skal overholdes, jf. Eurocode 2, DK-NA:2007, tabel 7.1NA: Max. tilladelige revnevidder Slapt armeret beton Spændarmeret beton Ekstra aggressiv miljøklasse w max 0,2 mm w max 0,1 mm Aggressiv miljøklasse w max 0,3 mm w max 0,2 mm Moderat miljøklasse w max 0,4 mm w max 0,3 mm Der stilles ingen krav til maksimalt tilladelige revnevidder for betonkonstruktioner henført til passiv miljøklasse. 3.3 Stål Der anvendes normal materialekontrolklasse, 3 = 1,0. Alle indendørs stålkonstruktioner henføres til korrosionsklasse C1 eller C2. Alle udendørs stålkonstruktioner henføres til korrosionsklasse C3, konsoller, der gennembryder klimaskærmen eller konstruktionsdele helt eller delvist under terræn dog korrosionsklasse C4. Der anvendes almindelige varmvalsede, ulegerede, svejselige stål, der opfylder kravene i DS/EN Til profilstål anvendes ståltyper S235, S275, S355. Der anvendes følgende karakteristiske materialestyrker: Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 9

14 Konstruktionsstål DS/EN Tykkelse t [mm] Karakteristisk værdi f y [MPa] f u [MPa] E [MPa] t S < t < t t S < t < t t S < t < t Eksisterende stål eftervises for en regningsmæssig flydespænding på f yd = 150 MPa jf. notat fra Københavns Kommune vedr. bærende konstruktioner. Derudover anvendes følgende karakteristiske materialeværdier: Materialeparametre Symbol Værdi Forskydningsmodul G MPa Poissons forhold 0,3 Densitet ρ 7850 kg/m 3 Længdeudvidelseskoefficient α 0, / o C I brudgrænsetilstanden benyttes: M0 = 1,10 M1 = 1,20 M2 = 1,35 Varslet svigt med bæreevnereserve Varslet svigt uden bæreevnereserve Uvarslet svigt I forbindelse med ulykkes- og seismiske dimensioneringstilstande benyttes: M0 = M1 = M2 = 1,0 Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 10

15 Stålsamlinger I brudgrænsetilstanden benyttes: M2 = 1,35 Uvarslet svigt M3 = 1,35 Uvarslet svigt M3,ser = 1,20 Varslet svigt uden bæreevnereserve M4 = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve M5 = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve M6,ser = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve M7 = 1,20 Varslet svigt uden bæreevnereserve I forbindelse med ulykkes- og seismiske dimensioneringstilstande benyttes: Mi = 1,0 hvor i = 2, 3, 3,ser, 4, 5, 6,ser eller 7 Hvis konstruktionselementet regnes som nøgleelement, skal ovenstående partialkoefficienter forøges med en faktor 1,2. Træk vinkelret på overfladen Konstruktionsdele, som påvirkes til træk vinkelret på pladeoverfladen, må ikke være lagdelte. Hvis de aktuelle trækspændinger i plademidten vinkelret på valseretningen er mellem 10% og 50% af den regningsmæssige flydespænding, må disse højst have et indhold af lagdelinger svarende til klasse 2 ved areal- og randzoneundersøgelser i henhold til SEL (Stahl-Elsen- Lieferbedingungen, 1977). Berørte områder, der skal undersøges for lagdeling, er angivet på tegningerne ved lyn. Svejsesømme Tilsatsmaterialer og svejsefremgangsmåder vælges således, at svejsesømme, hvad angår sejhed og styrke har mindst samme materialeegenskaber som grundmaterialet. Bolte Til konstruktionssamlingerne skal anvendes styrkeklasse 8.8 med mindre andet er angivet. Ankre Til ankerbolte anvendes klæbeankre eller mekaniske ankre. Type er angivet i tegningsmaterialet. Ankre skal eftervises iht. leverandørens forskrifter. Udførelsesklasse Udførelsesklassen for stålkonstruktionerne fastlægges på baggrund af anven- Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 11

16 delseskategori, produktionskategori samt konsekvensklassen for de enkelte konstruktionsdele ud fra DS/EN A1, Tabel B.1, B.2 og B.3. Idet alle stålkonstruktionerne dimensioneres for kvasistatisk last henføres disse til anvendelseskategori SC1. Idet der både haves svejste og ikke svejste stålkonstruktioner med stålstyrke op til S355 henføres konstruktionerne til produktionskategori: PC1: PC2: Ikke svejste komponenter samt svejste komponenter med stålstyrke lavere end S355. Svejste ståldele i S355 samt dele, der svejses på byggepladsen. Stålbjælker og -søjler, der bærer etagedæk henføres til konsekvensklasse CC3, hvilket med fører at udførelsesklassen for disse dele bliver EXC3 iht. DS/EN A1, Tabel B.3. Øvrige ståldele henføres til konsekvensklasse CC2, hvorfor udførelsesklassen for disse bliver EXC2 DS/EN A1, Tabel B Træ Remme, planker, vekselbjælker mv.: Anvendelsesklasse 2. Styrkeklasse min. C18. Styrke- og stivhedstal tages fra Teknisk Ståbi og anføres, hvor de anvendes. For eksisterende træværk regnes med styrkeklasse C24 jf. notat fra Københavns Kommune vedr. bærende konstruktioner. 3.5 Murværk Eksisterende murværk forudsættes som udført med ren kalkmørtel K100/1200 og massive sten i styrkeklasse 15 med E 0k = 355 MPa og f cnk = 2,4 MPa med m = 3 1,70 = 1,1 1,70 = 1,87 for lempet kontrolklasse jf. notat fra Københavns Kommune vedr. bærende konstruktioner. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 12

17 4 LASTER De følgende afsnit omhandler generelle laster på de enkelte bygningsdele fra permanent last, nytte- og naturlaster samt ulykkeslaster. Endvidere opstilles generelle lastkombinationer. Lasterne danner grundlag for lodret og vandret lastnedføring og eftervisning af bygningens hovedstabilitet samt eftervisning af de enkelte bygningsdele, der foretages i Bind A2.1 Statiske beregninger, bygværk og Bind A2.2 Statiske beregninger, konstruktionsafsnit. 4.1 Lastkombinationer Bygningen eftervises efter grænsetilstandsprojektering iht. DS/EN 1990:2007 med DS/EN 1990 DK NA:2013. De brud lastkombinationer, der anvendes, er i henhold til tabel A1.2(B+C) DK NA lastkombinationerne 1, 2 og 5, hvoraf sidstnævnte alene vedrører jordtryk på kældervægge. Ulykkestilstande dimensioneres iht. tabel A1.3 DK NA. Geometriske imperfektioner indregnes for bygningens afstivende dæk- og vægskiver vha. ækvivalente vandrette laster jf. DS/EN DK NA, afsnit 5.2 (1)P - (8). De ækvivalente horisontale laster påføres i dækskivernes niveauer. For vandret last på tværs og langs af bygningen regnes i brudgrænsetilstanden med vindlast plus ækvivalente horisontale laster fra virkning af geometriske imperfektioner. For vandret last på tværs og langs af bygningen regnes i ulykkesdimensioneringstilstande regnes med vind eller seismisk last samt horisontale laster fra virkning af geometriske imperfektioner Brudgrænsetilstand Følgende lastkombinationer i brudgrænsetilstanden beregnes: LK 1 K FI 1,2 G k.sup - Egenlast dominerende LK 2.A-1 K FI 1,0 G k + K FI 1,5 a n Q k + K FI 1,5 ψ 0 W k + K FI 1,5 ψ 0 S k - Nyttelast dominerende, Egen- og nyttelast til ugunst LK 2.A-2 K FI 1,0 G k + K FI 1,5 W k + K FI 1,5 ψ 0 Q k - Vindlast dominerende, Egen- og nyttelast til ugunst LK 2.A-3 0,9 G k.inf + 1,5 W k - Vindlast dominerende, Egen- og nyttelast til gunst Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 13

18 LK 2.A-4 K FI 1,0 G k + K FI 1,5 S k + K FI 1,5 ψ 0 W k + K FI 1,5 ψ 0 Q k -Snelast dominerende, Egen- og nyttelast til ugunst Overstående lastkombinationer iht. EC0, formel 6.10a/b. Faktoren K FI jf. afsnit Som reduktionsfaktor for etageantal benyttes iht. EN DK NA: n etager: α n 1(n 1) ψ0 ; 0 = 0,5 for boliger (kategori A) n 1 (2 1) 0,5 2 etager: α 2 0, (3 1) 0,5 3 etager: α 3 0, (4 1) 0,5 4 etager: α 4 0,63 4 Hvor n er antal etager over den belastede konstruktionsdel med last fra samme kategori. I dimensioneringstilfælde, hvor nyttelaster virker samtidigt med andre variable laster, skal den totale nyttelast i lasttilfældet betragtes som en enkelt last Anvendelsesgrænsetilstand Udbøjningskriterier for lodret udbøjning er i henhold til figur A1.1 DS/EN 1990:2007. Dæk og bjælker i etageadskillelser vurderes i anvendelsestilstanden nedbøjningen bestemmes og vurderes. Der anvendes flg. lastkombinationer: - Karakteristisk kombination: LK 1.A: G k + Q k + ψ 0,i Q k.i (EC0, formel 6.14a/b) - Hyppig kombination: LK 1.B: G k + ψ 1 Q k + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.15a/b) - Kvasi-permanent kombination: LK 1.C: G k + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.16a/b) (Q k angiver dominerende variabel last og Q k.i angiver øvrige variable laster) Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 14

19 Konstruktionerne dimensioneres i lastkombination 1, anvendelse, for nedenstående generelle udbøjnings- og stivhedskriterier: Konstruktion Pladsstøbte betonplader og bjælker (incl. selvbærende vægge) og Præfabrikerede betonelementer - dæk, bjælker og selvbærende vægge. Maks. udbøjning l/300 for den kvasi-permanent kombination som langtidspåvirkning. l/400 for egenlast som langtidspåvirkning. l/400 for én variabel last som korttidspåvirkning. Revnevidder iht. afsnit. 3.2 Stålbjælker l/400 for den kvasi-permanent( kan kombineres med fradrag for pilhøjde). l/400 for én variabel last (etageadskillelser). l/250 for én variabel last (tage og ydervægge). l/500 for den kvasi-permanent kombination, for tilstødende konstruktionsdele. Stålsøjler h/300 søjler i én etage. h/300 søjler i flere etager, for hver etage. h/500 søjler i flere etager, for hele højden. I ovenstående betegner l/h spændvidden ved simpelt understøttede og kontinuerte bjælker, og den dobbelte udkragning ved udkragede konstruktioner. Specielle udbøjnings- og stivhedskriterier af hensyn til funktionen (f.eks. ved underliggende vinduespartier, lette vægge mv.) fremgår af beregningen af de enkelte bygningsdele Ulykkes- og seismiske dimensioneringstilstande Bygningen regnes i dette projekt for følgende ulykkes- og seismiske dimensioneringstilstande: - Ulykkeslast, Brand: LK: G k + A d + ψ 1,1 Q k.1 + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.11a/b) hvor A d er den regningsmæssige brandlast. - Ulykkeslast, Påkørselslast: Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 15

20 LK: G k + A d + ψ 2,1 Q k.1 + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.11a/b) hvor A d er den statisk ækvivalente regningsmæssige påkørselslast. - Seismisk last: LK: G k + A d + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.12a/b) hvor A d er en vandret last fastsat som 1,5 % af de virkende lodrette laste i dimensioneringstilfældet. Der undersøges ikke for seismisk last og vindlast samtidig. Derimod kombineres den seismiske last med ækvivalente vandrette laster fra imperfektioner ved undersøgelse af bygningernes hovedstabilitet. - Robusthed, bortfald af konstruktionsdele undersøges i lastkombination som ulykkestilfælde: LK: G k + ψ 2,1 Q k.1 + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.11a/b) 4.2 Permanente laster Konstruktionsdelenes egenlast fastsættes for de enkelte elementer. Der anvendes efterfølgende generelle karakteristiske laster. Armeret betons specifikke tyngde 25 kn/m 3 Specialmørtels specifikke tyngde 24 kn/m 3 Ståls specifikke tyngde 78 kn/m 3 Træs specifikke tyngde 5 kn/m 3 Murværks specifikke tyngde 17 kn/m 3 Gips specifikke tyngde 9 kn/m 3 Ikke-trykfast mineralulds specifikke tyngde 0,3 kn/m 3 Trykfast mineralulds specifikke tyngde 1,5 kn/m 3 Naturtagskifer 0,25 kn/m 2 Taglægter 0,05 kn/m 2 Lette skillevægge 0,50 kn/m 2 Installationer 0,10 kn/m 2 Nedhængt loft 0,10 kn/m 2 Laster fremgår af lastspecifikationerne i bilag B samt lastplanerne angivet i bilag C. 4.3 Nyttelaster Bygningen skal anvendes til beboelsesformål, hvorfor rummene og interne adgangsveje jf. DS/EN Tabel 6.2 DK NA, kan henføres til last kategori A1 Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 16

21 og trapper til A4. Det vurderes imidlertid at gange kan blive udsat for større trængsel end beboelse generelt, hvorfor disse arealer regnes for laster svarende til kategori A4 som trapperne. Bolig og interne adgangsveje (kategori A1): q = 1,5 kn/m 2 ; Q = 2,0 kn 0 = 0,5; 1 = 0,3; 2 = 0,2 Bolig trapper (kategori A4): q = 3,0 kn/m 2 ; Q = 2,0 kn 0 = 0,5; 1 = 0,3; 2 = 0,2 Loftsrum (kategori A3): q = 1,0 kn/m 2 ; Q = 0,5 kn 0 = 0,5; 1 = 0,3; 2 = 0,2 Nyttelast i bygningen fremgår af lastspecifikationerne i bilag B samt lastplanerne angivet i bilag C. Nyttelasterne regnes som frie laster iht. DS/EN , afsnit 6.2.1(1)P. 4.4 Naturlaster Vindlast Vindlasten er en variabel bunden last og 0 = 0,3, 1 = 0,2, 2 = 0 Vindlasten på bygningen fremgår af lastspecifikationerne i bilag B Snelast Snelasten fremgår af lastspecifikationerne i bilag B. 4.5 Ulykkeslaster Ulykkeslast, Brandlast De bærende konstruktioner kan eftervises vha. beregning iht. en standardbrandforløb iht. DS/EN afsnit eller et parametrisk brandforløb iht. DS/EN anneks A og DS/EN DK NA anneks A og E Ulykkeslast, Påkørselslast Bygningen undersøges ikke for påkørsel, da de eksisterende forhold vedr. påkørsel ikke er ændret. Påkørselshøjden ligger i niveau med etagedækket over kælderen og derfor undersøges væggene ikke yderligere. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 17

22 4.5.3 Ulykkeslast, Eksplosionslast Det vurderes at nærværende byggeri ikke skal dimensioneres for eksplosionslaster Ulykkeslast, Seismisk last Den regningsmæssige værdi af den seismiske last fastlægges på grundlag af den lodrette last som: A d 1,5% G k,j " " Der undersøges ikke for seismisk last og vindlast samtidig. Derimod kombineres den seismiske last med ækvivalente vandrette laster fra imperfektioner, ved undersøgelse af bygningernes hovedstabilitet. Laster fremgår af lastspecifikationerne i bilag B Robusthed, bortfald af konstruktionsdele Hvor bygningernes egenskaber mht. robusthed undersøges vha. bortfald af konstruktionsdele undersøges for kollapsomfang svarende til DS/EN 1990 DK NA Anneks E (7) og (8). Dvs. ved bortfald af: ψ 2,i Q k, i en dækkonstruktion og en vilkårlig søjle eller en dækkonstruktion og 3 m væg skal den beskadigede konstruktion udgøre et stabilt system og maks. 2 etager må kollapse. Kollapsomfanget må maksimalt udgøre 15 % af etagearealet pr. etage, dog maks. 240 m 2 pr. etage og maks. 360 m 2 i alt. Bæreevnevurderingerne ved bortfald af konstruktionsdele sker på baggrund af belastninger (og materialestyrker) svarende til ulykkestilfældet. Plus Bolig Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig 18

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. B+C, NYBYG UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. B+C, NYBYG UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. B+C, NYBYG UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. B+C, Nybyggeri - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2013

DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning og revision af DS/EN 1990 DK NA 2010 og DS/EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 og erstatter

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1990 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema.

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema. Statiske beregninger Sag: Ugelbølle Friskole Sags nr: 303 Matr. nr: Vedr: Beregning af drager i døråbning Tegningsnummer: Sags nr kommune: Dato: 15 okt 2010 Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

EN 1993-1-1 GL NA:2010

EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til

Læs mere

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN DAGENS EMNER S-1900-2 Eurocodes branddimensionering Hvem er vi og hvad laver vi Eksempler på publikationer udvalget har bidraget til: Forkortet udgave af EN

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere