Geoteknik programpakke. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geoteknik programpakke. januar 2013"

Transkript

1 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens M W wwwstrusoftcom

2 Indhold 1 4 Indledning 2 4 Beregningsgrundlag 3 6 Opstart 31 Installation 6 32 Konfiguration 6 33 Opstilling 7 af sag 4 9 Sagshåndtering 41 Fundering Pæl Støttevæg Kældervæg Udskrift og filhåndtering 51 Udskrift Sidehoved og -fod Filhåndtering Program pakke filer 7 14 Armeringstyper 8 15 Eksempel, Enkelt fundament 81 Introduktion Oprettelse 16 af sag 821 Sikkerhed Geometri Forudsætninger jord Forudsætninger konstruktion Tværsnit - armering Styrkeparametre Lagfølge Lastgrupper Lastkombinationer Laster Gem sag Beregn 23 sag 84 Udskriv Eksempel, Stribefundament 91 Introduktion Oprettelse 28 af sag 921 Sikkerhed Geometri Tværsnit - armering Forudsætninger beton Forudsætninger jord Forudsætninger konstruktion Styrkeparametre 34 1

3 928 Lagfølge Lastgrupper Lastkombinationer Laster Gem sag Beregn 40 sag 94 Udskriv Eksempel, 44 Pæl 101 Introduktion Oprettelse 45 af sag 1021 Sikkerhed Geometri Forudsætninger jord Forudsætninger konstruktion Lagfølge Lastgrupper Lastkombinationer Laster Gem sag Beregn 52 sag 104 Udskriv Eksempel, 56 Støttevæg 111 Introduktion Oprettelse 57 af sag 1121 Sikkerhed Geometri Forudsætninger jord Forudsætninger konstruktion Tværsnit - Væg Tværsnit - Fundamentsplade Forudsætninger beton Styrkeparametre Lagfølge Lastgrupper Lastkombinationer Laster Gem sag Beregn 69 sag 114 Udskriv Eksempel, 73 Kældervæg 121 Introduktion Oprettelse 74 af sag 1221 Sikkerhed Geometri Forudsætninger jord Forudsætninger konstruktion Forudsætninger beton 76 2

4 1226 Tværsnit - armering Lagfølge Lastgrupper Lastkombinationer Laster Brand Gem sag Beregn 83 sag 124 Udskriv 86 3

5 1 Indledning Nedenstående er en introduktion til Geoteknik programpakken Det giver en kort gennemgang af beregningsgrundlaget og hvordan man kommer i gang med programmet Geoteknik programpakken består af følgende programmer: Fundamentsberegning (Fundering 5) Geostatisk pæleberegning (Pæl 2) Støttevægsberegning (Støttevæg 4) Kældervægsberegning (Kældervæg 4) For detaljeret gennemgang henvises til Geoteknik programpakkens s on-line hjælp, som kan kaldes overalt i programmet Denne giver en udførlig forklaring af alle skærmbilleder og har referencer til beregningsgrundlaget i norm og Teknisk Ståbi Desuden gives for hvert af programmerne et beregningseksempel (dog to for Fundering 5) 2 Beregningsgrundlag Konstruktionerne i Geoteknik programpakken beregnes iht Funderingsnormen DS/EN Udgave med tilhørende nationalt anneks Desuden beregnes et fundament med fod, en støttevæg og en kældervæg iht DS/EN Udgave og DS/EN Udgave med tilhørende nationale anneks Lastkombinationer med tilhørende partialkoefficienter er hentet fra DS/EN Udgave med tilhørende nationalt anneks Der er dog mulighed for at benytte brugerdefinerede materialepartialkoefficienter, i stedet for de i DS/EN DK NA:2007 og DS/EN DK NA:2007 angivne materialepartialkoefficienter Fundamenter beregnes iht DS/EN DK NA:2007 Anneks D Pæle beregnes iht DS/EN DK NA:2007, Anneks L Støttevægge og Kældervægge beregnes iht DS/EN Afsnit 9 Til støtte for beregningerne anvendes desuden følgende beregningsregler: Stærkt eksentrisk belastede fundamenter beregnes efter anvisningerne angivet i Teknisk Ståbi 20 Udgave, Afsnit 1031 For fundamenter og støttevægge på skråninger (med hældende terræn) påføres bæreevneformelen i DS/EN DK NA:2007 Anneks D følgende jordoverfladehældningsfaktorer for drænet undersøgelse: gγ = gq =1 sin 2ß, gc = e2 βtan og for udrænet undersøgelse fratrækkes bæreevnen 2 ß c u, hvor ß er skråningsvinkelen i radianer, som regnes positiv når terrænet falder bort fra fundamentet, c u er den udrænede forskydningsstyrke og er den plane friktionsvinkel Der regnes ikke med nogen bæreevneforøgelse såfremt terrænet stiger bort fra fundamentet Cirkulære fundamenters effektive areal udregnes efter anvisningerne angivet i Teknisk Ståbi 20 udgave, Afsnit 1031 Gennemlokning af fundamenter beregnes på samme måde, som den udrænede bæreevne af et fundament, med følgende undtagelser: Der anvendes en trykfordeling, som vælges under Forudsætninger Konstruktion Der anvendes et overlejringstryk svarende til oversiden af det gennemlokede lag Momentet på fundamentet forøges med den vandrette kraft gange med forskellen mellem funderingsniveauet og oversiden af det gennemlokkede lag Egenvægten bibeholdes Dette er kun en tilnærmet metode, idet Funderingsnormen, ikke angiver nogen metode til beregning af gennemlokning For pæle med pælespids i friktionsjord beregnes en vejledende spidsbærefaktor på 2Nq Den bæreevne bør ikke anvendes ved den endelige fastsættelse af bæreevnen 4

6 For Støttevægge benyttes beregningsreglerne i Teknisk Ståbi 20 Udgave, Afsnit 1034 For Kældervægge beregnes anvendelsestilstanden desuden efter vejledningen i den gamle Funderingsnorm, DS415, 3Udgave 1984, Afsnit 632 Jordtrykskoefficienterne for aktivt og pasivt jordtryk i brudtilstanden og ulykke i Støttevægge og Kældervægge beregnes efter Brinch Hansen s metode for zonebrud, idet der regnes med glat væg på passivsiden I brud og ulykke kan der for kældervægge samt for passivsiden i Støttevægge vælges at benytte regningsmæssig hviletryk i stedet for aktivt/passivt jordtryk Hviletrykskoefficienterne beregnes efter vejledningen i den gamle Funderingsnorm, DS415, 3 Udgave 1984, Afsnit 632 For kældervægge kan der tillægges jordtryksbidrag fra komprimering i en situation med hviletryk(anvendelse samt evt brud og ulykke), jf vejledningen i den gamle Funderingsnorm, DS415, 3 Udgave 1984, Afsnit 632 Betonen og armeringen i en kældervæg undersøges, idet der foretages undersøgelser efter alle betonnormens DS/EN Udgave og DS/EN Udgave med tilhørende nationale annekser relevante metoder Der foretages følgende undersøgelser: I Anvendelse beregnes deformationerne efter den elastiske metode For armerede tværsnit undersøges for lastfremkaldte revnevidde i den kvasipermanente lastkombination Beregningen sammenlignes med de i Dansk national anneks Tabel 71 angivne værdier I brud og ulykke(ulykke og Masselast) undersøges bæreevnen efter Metode Nominel Stivhed med momentforøgelsesfaktor jf DS/EN Afsnit 5873(4) for armerede tværsnit og for uarmerede tværsnit undersøges efter normens metode samt elementmetoden I brand reduceres bæreevnen af brandpåvirkningen og et moment fra termisk excentricitet tillægges Bæreevnen undersøges iht Metode Nominel Stivhed med momentforøgelsesfaktor for armerede tværsnit, jf DS/EN Afsnit 5873(4) Der regnes med 2 ordens tillæg på momenter indenfor den miderste femtedel af den frie søjlelængde For beregningen af betonen for kældervægge bør følgende begrænsninger dog bemærkes: Der undersøges til svarende til en fri kældervæg, som ikke er indspændt i top og bund, med en fri søjlelængde, svarende til højden af kældervæggen Maksimal forskydningspåvirkning beregnes, men der undersøges ikke for denne Der undersøges ikke for samlet trækkraft Der undersøges ikke for positivt max moment på den miderste femtedel af den fri søjlelængde(væghøjden), svarende til udbøjning ind mod jorden Ved brandberegningen antages at tværsnittet er intakt uden afskalning samt at der ikke er brandpåvirkning på jordsiden Betonen og armeringen i et fundament med fod og i en støttevæg, undersøges idet der foretages undersøgelser efter alle betonnormens(ds/en udgave med tilhørende nationalt anneks) relevante metoder Der foretages udelukkende tværsnitsundersøgelser, vha en 1 ordens beregning, hvor der i beregningen af snitkræfterne ikke tages hensyn til deformationerne Der regnes med en konstant tværsnitshøjde for væggen og med en konstant tværsnitshøjde på fundamentspladen, selvom der ved den geotekniske beregning er mulighed for at varierer tværsnitshøjden Der foretages ikke nogen beregning i anvendelsestilstanden I Brud undersøges støttevæggen i følgende syv snit: I top af væg I bund af væg (umiddelbart over fundamentspladen) I 3 snit jævnt fordelt mellem ovenstående to snit I snittet med maksimal bæreevneudnyttelse I snittet med maksimal forskydningsudnyttelse 5

7 I Brud undersøges fundamentspladen for en støttevæg i følgende to snit: I afstanden b1 passiv side fra fundamentspaldens afslutning fra passivsiden I afstanden b1 aktiv side fra fundamentspladens afslutning fra aktivsiden I Brud undersøges fundamentspladen for et fundament med fod i følgende snit: I afstanden b1 venstre side fra fundamentspladens afslutning I afstanden b1 højre side fra fundamentspladens afslutning I afstanden (Længde - LængdeTop)/2 fra fundamentspladens afslutning i begge ender Snitkræfterne i en støttevæg beregnes efter retningslinierne angivet i Afsnit 1321, side 140 i Lærebog i Geoteknik, Bind 2, Werner Bai, 1994 Der benyttes det, der på side 140 kaldes den anden metode For armerede konstruktioner undersøges bæreevneudnyttelsen vha både Metode A, jf DS/EN afsnit 61 For uarmerede konstruktioner undersøges bæreevnenudnyttelsen vha Metode A, jf DS/EN afsnit 1261 For uarmerede tværsnit kræves det at der er normaltrykkraft i tværsnittet For både armerede konstruktioner og uarmerede konstruktioner undersøges forskydningsudnyttelsen For uarmerede tværsnit kræves det dog at der er normaltrykkraft i tværsnittet Stødlængder og evt forankringsarmering bestemmes jf DS/EN afsnit 84 Udnyttelsen for minimumsarmering for armerede tværsnit undersøges, jf DS/EN afsnit 9211 Såfremt udnyttelsen for minimumsarmering er højere end 1 (kravet til minimumsarmering er ikke opfyldt), forhøjes bæreevneudnyttelse til maksimalværdien af udnyttelsen for minimumsarmering og ovennævnte beregnede bæreevneudnyttelse I Ulykke benyttes en materiaelepartialkoefficient på 1,0, eller 1,2 (Ulykke og Brand) for konstruktionsdele hvor der stilles særlige krav til robusthed I Ulykke og Masselast dimensioneres som for brud 3 Opstart 31 Installation For installation af Geoteknik programpakken henvises vedlagt instalationsvejledning Instalationsvejledningn kan findes på følgende link: WWWCQimensiondk under "Service og Support/Installation/Installation" 32 Konfiguration Når Geoteknik programpakken er installeret, skal det konfigureres Dette gøres i programmet Konfiguration, det findes i menuprogrammer CQDimension under menu punktet "Administration" I Konfiguration kan der foretages en opsætning af Geoteknik programpakken: 1 Vælg placering af sagsbiblioteket, hvor sager skal gemmes Et nyt sagsbibliotek kan oprettes ved at skrive stien i indtastningsfeltet, eller et eksisterende kan vælges ved tryk på tasten ved siden af indtastningsfeltet 2 Opstil en skabelon for sidehoved og fod Alle generelle data, der skal udskrives på sidehoved og fod, kan opstilles Skabelonen hentes automatisk ind i alle nye sager Desuden kan der til brug for støttevægs- op kældervægsprogrammet i Armeringstabel, oprettes nye armeringstyper, såfremt der benyttes andre armeringstyper end Y-stål, Zstål, K-stål og N-stål 6

8 33 Opstilling af sag Start Geoteknik programpakken Geoteknik programmerne startes via menu programmet CQDimension der gerne skulle ligger i startmenuen eller kan det findes i mappen \JUST\CQDimewnsionexe Her startes det ønskede program ved at klikke på det Det er også muligt at starte programmern med de enkeltat program filer som er placeret i mappen \JUST\GeoteknikEC\, idet programmerne startes via: Fundering5exe (Fundering 5) Pael2exe (Pæl 2) Stottevaeg4exe (Støttevæg 4) Kaeldervaeg4exe (Kældervæg 4) En ny sag oprettes Afhængig af hvilket program der er opstartet kan der vælges imellem at der skal beregnes på følgende: Fundering 5 o Enkelt fundament o Stribe fundament Pæl 2 o Pæl Støttevæg 4 o Støttevæg Kældervæg 4 o Kældervæg For at definerer konstruktionen vælges Konstruktion i menuen Herfra kan "Sikkerhed", "Geometri", "Forudsætninger konstruktion" og "Forudsætninger jord" vælges Under "Projekteringsnorm" kan der vælges om der regnes efter DS/EN 1990 eller om der regnes med DS/EN 1990 med brugerdefinerede partialkoefficienter I "Kældervæg 4" kan desuden "Forudsætninger Beton" og "Tværsnit Armering" samt "Brand" vælges I "Støttevæg 4" kan desuden vælges, "Tværsnit Væg" og "Tværsnit Fundament" I "Fundering 5" kan desuden vælges, "Tværsnit Fundament" I sagsoversigten er der et træ med spørgsmålstegn foran de data der ikke er indlæst Når eksempelvis geometrien er indlæst, kan "Geometri" markeres i træet og en illustration vises til højre for træet 7

9 En lastopstilling foretages ved først at definere et antal lastgrupper En lastgruppe er en samling af laster, der altid virker samtidigt, og med ens partialkoefficienter Eksempler på lastgrupper er "Permanent last", "Vind fra vest" og "Snelast" Herefter kan lastkombinationer opstilles En lastgruppe inkluderes i en lastkombination ved at markere den i listen med lastgrupper og trykke på knappen med < Herved flyttes lastgruppen til listen med lastgrupper i lastkombinationen, og en partialkoefficient tilknyttes automatisk Endelig skal laster defineres som normalkraft, tværlast eller moment eller evt overfladelast på jord (for "Støttevæg 4" og "Kældervæg 4") I Styrkeparametre (kun for "Fundering 5" og "Støttevæg 4") kan de drænede og udrænede styrkeparametre samt de udrænede styrkeparametre for evt gennemlokning definieres I Lagfølge defineres terrænforholdene og grundvandsvandsforholdene samt de enkelte jordlag med tilhørende parametre, som er afhængig hvilket program ("Fundering 5", "Pæl 2", "Støttevæg 4", "Kældervæg 4") der er valgt For "Pæl 2" og "Kældervæg 4" defineres en lagfølge, mens der i "Støttevæg 4" og "Fundering 5" defineres både en venstre/passiv og en højre/aktiv lagfølge Den venstre/passive lagfølge beskriver forholdene på venstre/ passivsiden samt forholdene under funderingsniveau Desuden defineres en oprindelig lagfølge, såfremt der skal beregnes sætninger i "Fundering 5" I Lagfølge tilføjes et Jordlag ved at trykke på knappen > og jordlaget kan fjernes ved at markere det i skemaet til højre og trykke < For at en sag kan beregnes, skal alle spørgsmålstegn være fjernet fra oversigtstræet (Dog må "Brand" godt stå med et i "Kældervægge 4" hvis der ikke er en lastkombination 8

10 indeholdende brand) Herefter kan "Resultat" markeres, og sagen beregnes Inddata-træet udskiftes med en liste med lastkombinationer Foran lastkombinationen opstilles et hvis krav til lastkombinationen overholdes Ved at markere en lastkombination i oversigten, vises resultater I "Kældervæg 4" kan der vælges mellem "Resultatet af jordtryksberegningen" (Reaktioner/ Jord- og Vandtryk) og "Resultatet af søjleberegningen af kældervæggen" (Beton/armering) I "Støttevæg 4" kan der vælges mellem "Resultatet af fundaments-/ jordtryksberegningen" (Fundament/Jord- og Vandtryk) og "Resultatet af beregningen af betonvæggen og fundamentspladen" (Beton/armering) I "Fundering 5 kan der vælges mellem "Resultatet af fundamentsberegningen" (Fundament) og "Resultatet af beregningen af fundamentspladen" (Beton/armering) En ny sag navngives og gemmes først, når "Gem" eller "Gem som" vælges For at komme i gang med programmet, anbefales det at læse eksemplerne Disse findes også i on-line hjælpen On-line hjælpen kan startes overalt i Geoteknik programpakken ved at trykke F1 Eksemplerne findes under fanebladet Brugervejledning 4 Sagshåndtering Når en ny sag oprettes, eller en sag åbnes, vises en sagspræsentation for overblik over sagen Hvilke muligheder der er i programmet og hvordan en sag håndteres afhænger af hvilket program der arbejdes med 41 Fundering 5 Definition på en sag En sag svarer til et enkeltfundament eller et stribefundament med tilknyttede laster i lastkombinationer 9

11 Definition af fundamentet Sikkerhed o Materialepartialkoefficienter og konstruktionens konsekvensklasse Geometri o Fundaments geometri og evt brugerdefineret egenvægt Forudsætninger jord o Funderingsklasse og permanent/midlertidig konstruktion Forudsætninger konstruktion o Fundamentsfladens ruhedsforhold, fundamentets rumvægt og trykfordeling ved evt gennemlokning Forudsætninger beton o Beton og dæklag Tværsnit o Armering for fundamentspladen Styrkeparametre o Udrænede karakteristiske styrkeparametre, drænede karakteristiske styrkeparametre og evt udrænede karakteriske styrkeparametre for gennemlokning Lagfølge o Lagfølge på begge sider af fundamentet samt evt opringelig lagfølge til beregning af sætninger, herunder terrænniveau, terrænhældning, grundvandsspejl, rumvægt og sætningsparametre I lastopstillingsmodulet defineres følgende Lastgrupper o Gruppering af laster for simpel opstilling i kombinationer Laster o Påvirkninger af fundamentet Lastkombinationer o Opstilling af kombinationer i anvendelse, brud og brand 42 Pæl 2 Definition på en sag En sag svarer til en pæl med tilknyttede laster i lastkombinationer Definition af fundamentet Sikkerhed o Materialepartialkoefficienter og konstruktionens konsekvensklasse Geometri o Pælens geometri, angivelse af evt asfaltering og evt brugerdefineret egenvægt Forudsætninger jord o Funderingsklasse og permanent/midlertidig konstruktion Forudsætninger konstruktion o Pælemateriale, rammet eller boret/gravet pæl, pælens rumvægt, N, m Ruhedsforholdene m, ruhedsforholdet k hvis det er en boret/gravet pæl og angivelse af om pælen skal undersøges for negativ overflademodstand samt evt maksimal sætningsgivende last Lagfølge o Lagfølge for pælen, herunder terrænniveau, grundvandsspejl, rumvægt, karakteristiske styrkeparametre, regenerationsfaktoren r og jordtype I lastopstillingsmodulet defineres følgende Lastgrupper 10

12 o Gruppering af laster for simpel opstilling i kombinationer Laster o Påvirkninger af pælen Lastkombinationer o Opstilling af kombinationer i brud og ulykke 43 Støttevæg 4 Definition på en sag En sag svarer til en støttevæg med tilknyttede laster i lastkombinationer Definition af fundamentet Sikkerhed o Materialepartialkoefficienter og konstruktionens konsekvensklasse Forudsætninger jord o Funderingsklasse og permanent/midlertidig konstruktion Forudsætninger konstruktion o Fundamentsfladens ruhedsforhold, fundamentets rumvægt og trykfordeling ved evt gennemlokning og ruhedsforhold på aktiv og passivsiden Forudsætninger beton o Beton og dæklag Tværsnit o Armering for både væggen og fundamentspladen Styrkeparametre o Udrænede karakteristiske styrkeparametre, drænede karakteristiske styrkeparametre og evt udrænede karakteriske styrkeparametre for gennemlokning Lagfølge o Lagfølge på aktiv- og passivside, herunder terrænniveau, terrænhældning, grundvandsspejl, rumvægt, karakteristiske styrkeparametre I lastopstillingsmodulet defineres følgende Lastgrupper o Gruppering af laster for simpel opstilling i kombinationer Laster o Påvirkninger af støttevægen Lastkombinationer o Opstilling af kombinationer i brud og ulykke 44 Kældervæg 4 Definition på en sag En sag svarer til en kældervæg med tilknyttede laster i lastkombinationer Definition af fundamentet Sikkerhed o Materialepartialkoefficienter og konstruktionens konsekvensklasse Geometri o Kældervæggens geometri og evt brugerdefineret egenvægt Forudsætninger jord o Funderingsklasse og permanent/midlertidig konstruktion Forudsætninger konstruktion o Kældervæggens rumvægt Forudsætninger beton o Beton og dæklag 11

13 Tværsnit o Armering Brand o Brandtid o Fremstillingsproces for armeringen o Brandsider Lagfølge o Lagfølge på aktivsiden, herunder terrænniveau, terrænhældning, grundvandsspejl, rumvægt og karakteristiske styrkeparametre I lastopstillingsmodulet defineres følgende Lastgrupper o Gruppering af laster for simpel opstilling i kombinationer Laster o Påvirkninger af kældervæggen Lastkombinationer o Opstilling af kombinationer i anvendelse, brud og ulykke 5 Udskrift og filhåndtering 51 Udskrift I udskriftsstyringen kan der vælges, hvad der skal udskrives, og hvor det skal udskrives Hvad skal udskrives: Der afkrydses hvilke data der ønskes udskrevet Beregningsresultatet kan udskrives som en oversigt, hvor påvirkninger og krav er opstillet i en tabel Til hver lastkombination konkluderes det, om krav overholdes For støttevæg er oversigten opdelt i to, idet der kan udskrives en oversigt med fundamentsberegning, jord- og vandtryk samt en oversigt med beregningen af armeringen og betonen For kældervæg er oversigten opdelt i to, idet der kan udskrives en oversigt med reaktioner, jord- og vandtryk samt en oversigt med beregningen af armeringen og betonen Der kan også udskrives en detaljeret opstilling af en beregning for en lastkombination Her opstilles regningsmæssige laster på konstruktion samt regningsmæssige snitkræfter for støttevægge og kældervægge sammen med beregningsresultater inklusiv mellemresultater For hver undersøgelse opstilles en konklusion Vis udskrift: Den valgte udskrift vises på skærmen Sidehoved og fod: Se Sidehoved og -fod Indstil printer: Her kan der vælges hvilken printer, data skal udskrives på Data skal udskrives på stående papir 12

14 511 Sidehoved og -fod De fire tekstfelter svarer til de fire hjørner på papiret Standard: Når sidehoved og sidefod opstilles i Geoteknik programpakken, gemmes de med sagen For at opstille en standard, der hentes hver gang en ny sag startes, benyttes programmet Konfiguration Felt: Et felt er en automatisk generering af data Når et felt vælges, indsættes en kode, der kan generere en af følgende: Side ( &[Side1] ) Tallet angiver første side Kan ændres hvis der skal startes på fx side 12 ( &[Side12] ) Filnavn ( &[Filnavn] ) Sagsnavn + bibliotek Kræver at sagen er navngivet (dvs gemt ) Dato ( &[Dato] ) Dato for udskrift Klokkeslaet ( &[Klokkeslaet] ) Klokkeslæt for udskrift Sagnavn ( &[Sagnavn] ) Indsætter sags navnet Kræver at sagen er navngivet (dvs gemt ) Stinavn ( &[Stinavn] ) Indsætter biblioteket for hvor sagen er gemt Kræver at sagen er gemt 52 Filhåndtering Hent sag fra disk: Når Geoteknik programpakken opstartes er det med et blankt sagsfelt Heri kan der så åbnes en sag ad gangen En sag kan hentes fra disk med "Åbn", eller en ny sag kan startes med "Ny" Gem sag på disk: Sagen gemmes kun på disk, når en af funktionerne "Gem" eller "Gem som" vælges Hvis en sag lukkes ned, og der er ændringer i sagen som ikke er gemt, vil der dog blive spurgt om sagen skal gemmes først 13

15 6 Program pakke filer I JUST mappen placeres 3 undermapper med filer, der benyttes i forbindelse med Geoteknik programpakken: KONFIGURATION Indeholder Konfiguration og tilhørende filer GEOTEKNIKEC Indeholder Geoteknik programpakken og tilhørende filer OPSAETNING Programopsætning for Geoteknik programpakken gemmes heri som Geoteknikops TABEL Hvis der oprettes øvrige armeringstyper i konfigurationsprogrammet, gemmes de som ArmeringNytarm 7 Armeringstyper Hvilke armeringstyper der kan ændres i afhænger af hvordan de er oprettet Der skelnes mellem følgende grupperinger: Standard armeringstyper: Med programmet følger en fil med standard armeringstyper Disse indlæses automatisk hver gang en sag startes Det er ikke muligt at ændre eller slette standard armeringstyper i Geoteknikprogrampakken Men de kan dog overskrives i programmet ved at oprette en armeringstype med samme symbol som en standard armering I øjeblikket findes der 4 standard armeringstyper i programmet, nemlig Y-stål (Ny Tentor), Z-stål, K-stål og N-stål, jf DS/Inf 165 afsnit 33 Standard armeringstyper er gemt som \JUST\ARMERING\StArmNyarm Andre armeringstyper: Hvis der benyttes øvrige armeringstyper, skal de indlæses i programmet Konfiguration Herefter hentes de automatisk, hver gang en sag startes Disse armeringstyper er gemt som \JUST\TABEL\ArmeringNytarm 14

16 8 Eksempel, Enkelt fundament 81 Introduktion Der ønskes at lave en bæreevneeftervisning og sætningsberegning af et cirkulært fundament Fundamentet beregnes efter DS/EN Eurocode Udgave og DS/EN Eurocode Udgave med tilhørende danske nationale annekser Fundamentspladen beregnes efter DS/EN Eurocode Udgave, DS/EN Eurocode Udgave og DS/EN Eurocode Udgave med tilhørende Danske nationale annekser Der regnes ikke på betonen/armeringen, idet programmet ikke kan regne på betonen/ armeringen for et cirkulært fundament Fundamentet har følgende dimensioner: o Diameter = 9600 mm o Højde = 1800 mm Beregnet egenlast medtages Konsekvensklasse CC2 Normal funderingsklasse Permanent konstruktion Insitu støbt fundament Rumvægt af fundament = 23 kn/m³ Trykfordeling ved evt gennemlokning 1:3 Permanent last (G): o Lodret last: N = 8000 kn, e = 0 mm, e = 0 mm b l Nyttelast (N): o Lodret last: N = 6000 kn, e = 0 mm, e = 0 mm, Kategori A, Antal etager = 1 b l Sætningsgivende nyttelast (S): o Lodret last: N = 3000 kn, e = 0 mm, e = 0 mm, Kategori A, Antal etager = 1 b l Vindlast fra højre (W1): o Vandret last: H = -920 kn, z = mm b b Fundamentet er funderet på ler med en udrænet forskydningsstyrke c u,k = 125 kn/ m2 Der undersøges for gennemlokning i kote 2,0, idet leren her har en ringere styrke, idet c u,k = 80 kn/m2 Terræn- og grundvandsforholdene er følgende på både venstre og højre side af fundamentet: o FUK = 4,3 m o Terrænkote = 6,1 m o Kote til grundvandsspejl = 4,7 m o Kote til højt grundvandsspejl = 5,7 m o Terrænhældning = 0 grader De oprindelige terræn- og grundvandsforhold er følgende: o Oprindelig terræn = 5,9 m o Oprindelig grundvandsspejl = 5,2 m Lagfølge: o Fra kote 6,1 til kote 5,6: Friktionsjord Sandfyld = 16 kn/m2 2 eff = 8 kn/m 15

17 o o Ingen sætninger Fra kote 5,6 til kote 4,7: Friktionsjord Sand = 16,7 kn/m2 2 eff = 8 kn/m Ingen sætninger Fra kote 4,7 til kote -12: Kohæsionsjord Ler = 19,5 kn/m2 2 eff = 9,5 kn/m Forkonsolideret K = kn/m2 Oprindelige lagfølge: o Fra kote 5,9 til kote 5,6: Friktionsjord Sandmuld = 16 kn/m2 2 eff = 8 kn/m o Herefter, se lagfølge Undersøgelser: o Anvendelse Karakteristisk: 1,0 G + 1,0 S Max sætning = 60 mm o Brud 610b: 1,0 G + 1,5 W1 o Brud 610b: 1,0 G + 1,5 N W1 o Brud 610b: 1,0 G + 1,5 W1 + Højt grundvandsspejl o Brud 610b: 1,0 G + 1,5 N W1 + Højt grundvandsspejl Beregning i Fundering 5 82 Oprettelse af sag En ny sag oprettes ved tryk på en sagspræsentation vises Herefter vælges at oprette et enkelt fundament og 16

18 Sikkerhed Sagen beregnes efter DS/EN Eurocode 1990 Derfor er det ikke nødvendigt at ændre "Valg af projekteringsnorm" Denne kan ændres ved tryk på Geometri Først skal fundamentets geometri fastlægges Det gøres ved tryk på Når data godkendes med OK fjernes foran punktet Geometri i inddatatræet Dette betyder at sagens geometri er indlæst Hvis punktet Geometri markeres i træet, vises de indlæste data i oversigten 17

19 823 Forudsætninger jord Forudsætningerne fastlægges ved tryk på forudsætningerne for jorden 824 Der skal i denne sag ikke ændres på Forudsætninger konstruktion Forudsætningerne for konstruktion fastlægges ved tryk på 825 Tværsnit - armering For et cirkulært fundament, kan programmet ikke regne på betonen og armeringen Der indtastes ingen data 18

20 826 Styrkeparametre Styrkeparametrene fastlægges ved tryk på 827 Lagfølge Terræn- og grundvandsforhold og lagfølge fastlægges ved tryk på Terræn- og grundvandsforholdene for den højre lagfølge kan fastlægges ved at afkrydse 19

21 Terrænforhold på højre og venstre side er ens De 3 jordlag tilføjes ved for hvert af jordlagene at indtaste data og trykke på > De oprindelige terræn- og grundvandsforhold indtastes under opringdelig lagfølge Det er kun nødvendigt at indtaste det første lag da de efterfølgende er identiske med den generelle lagfølge 828 Lastgrupper En oversigt over lastgrupper oprettes med Herfra kan de 4 lastgrupper(g, N, S og W1) oprettes Første lastgruppe er af typen permanent last Som benævnelse skrives G Der skal ikke ændres i partialkoefficienterne Anden lastgruppe er nyttelasten med benævnelsen N Nyttelast har kategorien "Kategori 20

22 A - Boliger" og "Antal etager" er 1 Den tredje lastgruppe er den sætningsgivende nyttelast med benævnelsen S, den har også kategorien "Kategori A - Boliger" og "Antal etager" = 1 og den sidste lastgruppe er vindlasten med benævnelsen W1 829 Lastkombinationer En oversigt over lastkombinationer åbnes med Først vælges siden med anvendelse Her kan lastkombination karakteristisk oprettes For at definere lastkombinationen skal der vælges en lastgruppe i oversigten i højre side Ved et tryk på <, inkluderes lastgruppen i lastkombinationen med den aktuelle partialkoefficient Vælg her at inkludere G og S (i nævnte rækkefølge af hensyn til partialkoefficienterne) og sæt max Sætning til 60 mm For at oprette brudkombinationer, vælges faneblad Brud, og en lastkombination kan oprettes Der oprettes følgende lastkombinatione for brud: LAK Brud 610b: 1,0 G + 1,5 W1 LAK Brud 610b: 1,0 G + 1,5 N +0,45 W1 21

23 De samme to brudkombinationer oprettes igen, men denne gang med højt grundvandsspejl 8210 Laster En oversigt over laster åbnes med Her kan de fire laster oprettes Permanent last: o Normalkraft o N = 8000 kn o e = 0 mm b o el = 0 mm o I listen med lastgrupper vælges G Lastnummer 2 o Normalkraft o N = 6000 kn o e = 0 mm b o el = 0 mm o I listen med lastgrupper vælges N Lastnummer 3 o Normalkraft o N = 3000 kn o e = 0 mm b o el = 0 mm o I listen med lastgrupper vælges S Lastnummer 4 o Vandret kraft o H = -920 kn b 22

24 o zb = mm o I listen med lastgrupper vælges W Gem sag Nu er alle inddata indlæst, og sagen bør nu gemmes Der vælges Hvilket bibliotek der vises, er fastlagt i programmet Konfiguration Placering vælges, sagen navngives til EksempelEnkeltFundament og der trykkes OK 83 Beregn sag Nu er alle fjernet fra inddatatræet, og Resultat Fundament eller 'Resultat Beton/ armering' kan vælges på oversigten Herved beregnes sagen, og inddatatræet udskiftes med et resultattræ, hvor lastkombinationer er listet op Hver lastkombination er markeret med enten (krav overholdes ikke) eller (krav overholdes) Der kan vælges mellem at få vist resultatet af beregningen af fundamentsberegningen eller beregningen af Beton/ armering Ved at vælge en af kombinationerne vises beregningsresultater og relevante grafiske opstillinger 23

25 24

26 84 Udskriv Når data skal udskrives på printer vælges Printervalg kan ses øverst på brugerfladen Hvis der skal benyttes en anden printer vælges Indstil printer Der kan nu vælges, hvad der skal udskrives For at se hvilke muligheder der er i udskriftstyringen foreslås det, at alle felter afkrydses Hvis der i programmet Konfiguration er sat en generel sidehoved/fod op, er disse automatisk hentet ind i denne sag Når der foretages ændringer, gemmes de sammen med sagen 25

27 Hvis der automatisk skal genereres data, eksempelvis sidenummer, placeres markøren hvor sidenummeret skal stå, og i feltlisten vælges side Herefter generes en kode, &[side1], som ved udskrift ændres til sidens nummer Hvis første side ikke er side 1, men side 14, må der i koden ændres til &[side14] Vælg Udskriv For at gemme ændringer i sidehoved og fod trykkes på 26

28 9 Eksempel, Stribefundament 91 Introduktion Der ønskes at lave en bæreevneeftervisning af et stribefundament Fundamentet beregnes efter DS/EN Eurocode Udgave og DS/EN Eurocode Udgave med tilhørende Danske nationale annekser Fundamentet er et stribefundament med fod, med følgende dimensioner: o Bredde af foden på begge side på 350 mm o Højde af foden på 500 mm o Højden af selve fundamentet er 900 mm o Bredden af toppen er 500 mm Beregnet egenlast medtages Konsekvensklase CC2 Normal funderingsklasse Permanent konstruktion Rumvægt af fundament = 23 kn/m³ Trykfordeling ved evt gennemlokning 1:3 Normal materialekontrolklasse Moderat miljøklasse Beton 25 o Almindelig konstruktionsbeton o Max kornstr 32 mm o In situ støbt For fundamentsplade: o Armeringstype: Y Ny Tentor o Armering i 2 lag med en dimension på 12 mm o Afstand mellem længdearmering = 150 mm i begge sider o Afstand mellem tværarmering = 150 mm i begge sider Permanent last (G): o Lodret last: N = 180 kn/m, e = 0 mm b Nyttelast (N): o Lodret last: N = 160 kn/m, e = 0 mm, Kategori A, Antal etager = 1 b Fundamentet er funderet på ler med en udrænet forskydningsstyrke c u,k = 120 kn/ m2 Terræn- og grundvandsforholdene er følgende: o FUK = 15,95 m o Venstre side af fundament: Terrænkote = 16,7 m Kote til grundvandsspejl = 15,8 m Kote til højt grundvandsspejl = 15,8 m Terrænhældning = 0 grader o Højre side af fundament: Terrænkote = 17,6 m Kote til grundvandsspejl = 15,8 m Kote til højt grundvandsspejl = 15,8 m Terrænhældning = 0 grader Lagfølge venstre side og under funderingsniveau: o Fra kote 16,7 til kote 16,6: Friktionsjord Betongulv = 23 kn/m2 2 eff = 13 kn/m Ingen sætninger 27

29 o o o Fra kote 16,6 til kote 16,45: Friktionsjord Grus = 18 kn/m2 eff = 10 kn/m2 Ingen sætninger Fra kote 16,45 til kote 13,2: Kohæsionsjord Ler = 19,5 kn/m2 eff = 9,5 kn/m2 Ingen sætninger Fra kote 13,2 til kote 12: Kohæsionsjord Moræneler = 20 kn/m2 2 eff = 10 kn/m Ingen sætninger Lagfølge højre side: o Fra kote 17,6 til kote 16,6: Friktionsjord Sandfyld = 16 kn/m2 o 2 eff = 8 kn/m Fra kote 16,6 til kote 13,2: Kohæsionsjord Ler = 19,5 kn/m2 2 eff = 9,5 kn/m Der undersøges ikke for sætninger, derfor er oprindelig lagfølge ikke nødvendig Undersøgelser: o Brud 610b: 1,0 G + 1,5 N Beregning i Fundering 5 92 Oprettelse af sag En ny sag oprettes ved tryk på sagspræsentation vises Herefter vælges at oprette et stribe fundament og en 28

30 921 Sikkerhed Sagen beregnes efter DS/EN Eurocode 1990 Derfor er det ikke nødvendigt at ændre "Valg af projekteringsnorm" Denne kan ændres ved tryk på 29

31 922 Geometri Først skal fundamentets geometri fastlægges Det gøres ved tryk på Når data godkendes med OK fjernes foran punktet Geometri i inddatatræet Dette betyder at sagens geometri er indlæst Hvis punktet Geometri markeres i træet, vises de indlæste data i oversigten 923 Tværsnit - armering Næste skridt er at definere fundamentspladens armering Der trykkes på (den til højre) Tykkelsen af tværsnittet, h kan enten angives her ellers benyttes minimumsværdien af værdierne angivet under Geometri, i felterne "h1 venstre side", "h2 venstre side", "h1 højre side" og "h2 højre side" Når der vælges armering i to lag kan der for både længde- og tværarmering vælges armeringstype Y Ny Tentor For både oversiden (opad) og undersiden (nedad) vælges en længde- og en tværarmering med diameter 12 mm og en afstand mellem armeringen på 150 mm for længdearmering og en afstand på 150 mm for tværarmeringen 30

32 924 Forudsætninger beton Forudsætningerne for betonen fastlægges ved tryk på i Tværsnitsskærmbilledet Der skal i denne sag ikke ændres på forudsætningerne for betonen 31

33 32

34 925 Forudsætninger jord Forudsætningerne fastlægges ved tryk på forudsætningerne for jorden 926 Der skal i denne sag ikke ændres på Forudsætninger konstruktion Forudsætningerne for konstruktion fastlægges ved tryk på 33

35 927 Styrkeparametre Styrkeparametrene fastlægges ved tryk på 34

36 928 Lagfølge Terræn- og grundvandsforhold og lagfølge fastlægges ved tryk på Venstre lagfølge: Jordlagene tilføjes ved for hvert af jordlagene at indtaste data og trykke på > Højre lagfølge: 35

37 De oprindelige terræn- og grundvandsforhold indtastes ikke da der ikke skal beregnes sætninger 929 Lastgrupper En oversigt over lastgrupper oprettes med Herfra kan de 2 lastgrupper(g, N) oprettes Første lastgruppe er af typen permanent last Som benævnelse skrives G Der skal ikke ændres i partialkoefficienterne Anden lastgruppe er nyttelasten med benævnelsen N Nyttelast er af "Kategori A - Boliger" og "Antal etager" er 1 36

38 37

39 9210 Lastkombinationer En oversigt over lastkombinationer åbnes med Fanebladet med brud vælges Her kan lastkombination Brud 610b(21) oprettes For at definere lastkombinationen skal der vælges en lastgruppe i oversigten i højre side Ved et tryk på <, inkluderes lastgruppen i lastkombinationen med den aktuelle partialkoefficient Vælg her at inkludere G og N (I nævnte rækkefølge af hensyn til partialkoefficienterne) 38

40 9211 Laster En oversigt over laster åbnes med Her kan de to laster oprettes Permanent last o Normalkraft o N = 180 kn/m o e = 0 mm b o I listen med lastgrupper vælges G Tilsvarende oprettes den anden last: Lastnummer 2 o Normalkraft o N = 160 kn/m o e = 0 mm b o I listen med lastgrupper vælges N 39

41 9212 Gem sag Nu er alle inddata indlæst, og sagen bør nu gemmes Der vælges Hvilket bibliotek der vises, er fastlagt i programmet Konfiguration Placering vælges, sagen navngives til EksempelStribeFundament og der trykkes OK 93 Beregn sag Nu er alle fjernet fra inddatatræet, og Resultat kan vælges på oversigten Herved beregnes sagen, og inddatatræet udskiftes med et resultattræ, hvor lastkombinationer er listet op Hver lastkombination er markeret med enten (krav overholdes ikke) eller (krav overholdes) Der kan vælges mellem at få vist resultatet af beregningen af fundamentsberegningen eller beregningen af Beton/armering Ved at vælge en af kombinationerne vises beregningsresultater og relevante grafiske opstillinger 40

42 41

43 94 Udskriv Når data skal udskrives på printer vælges Printervalg kan ses øverst på brugerfladen Hvis der skal benyttes en anden printer vælges Indstil printer Der kan nu vælges, hvad der skal udskrives For at se hvilke muligheder der er i udskriftstyringen foreslås det, at alle felter afkrydses Hvis der i programmet Konfiguration er sat en generel sidehoved/fod op, er disse automatisk hentet ind i denne sag Når der foretages ændringer, gemmes de sammen med sagen 42

44 Hvis der automatisk skal genereres data, eksempelvis sidenummer, placeres markøren hvor sidenummeret skal stå, og i feltlisten vælges side Herefter generes en kode, &[side1], som ved udskrift ændres til sidens nummer Hvis første side ikke er side 1, men side 14, må der i koden ændres til &[side14] Vælg Udskriv For at gemme ændringer i sidehoved og fod trykkes på 43

45 10 Eksempel, Pæl 101 Introduktion I dette eksempel vil der blive lavet en bæreevneeftervisning af en pæl Pælen beregnes efter DS/EN Eurocode Udgave og DS/EN Eurocode Udgave med tilhørende Danske nationale annekser Pælen er en kvadratisk pæl med dimensionerne: o Sidelængden = 250 mm o Længde = mm Beregnet egenlast medtages Konsekvensklasse CC2 Normal funderingsklasse Permanent konstruktion Rammet beton pæl Rumvægt af pæl = 23 kn/m³ Nm ved tryk = 0,6 Nm ved træk = 0,2 Ruhedsforholdet, m = 1,0 Der undersøges for negativ overflademodstand, idet undersiden af de sætningsgivende lag ligger i kote 5,25 Den maksimale sætningsgivende last er 641kN Pælens korrelationsfaktor = 1,5 Permanent last (G): o Lodret last: N = 160 kn Nyttelast (N): o Lodret last: N = 140 kn, Kategori A, antal etager = 1 Terræn- og grundvandsforholdene er følgende: o Kote til pælespids = 2,8 m o Terrænkote = 12,5 m o Kote til grundvandsspejl = 11,0 m o Kote til højt grundvandsspejl = 11,0 m Lagfølge: o Fra kote 12,5 til kote 11,0: Friktionsjord Sandfyld = 18 kn/m2 2 eff = 10 kn/m φ k = 0 grader o Fra kote 11,0 til kote 5,75: Kohæsionsjord Blødt ler = 19 kn/m2 2 eff = 9 kn/m c u,k = 30 kn/m2 o regenerationsfaktoren r = 1,0 Fra kote 5,75 til kote 5,25: Friktionsjord Sand = 18 kn/m2 2 eff = 10 kn/m φ k = 30 grader o Fra kote 5,25 til kote 0: 44

46 Fast kohæsionsjord Moræneler = 20 kn/m2 2 eff = 10 kn/m c = 320 kn/m2 regenerationsfaktoren r = 0,4 Når der regnes med fast kohæsionsjord fordobles spidsbæreevnen Undersøgelser: o LAK Brud 610b: 1,0 G + 1,5 N Beregning i Pæl Oprettelse af sag En ny sag oprettes ved tryk på Herefter vises sagspræsentationen 1021 Sikkerhed Sagen beregnes efter DS/EN Eurocode 1990 Derfor er det ikke nødvendigt at ændre "Valg af projekteringsnorm" Denne kan ændres ved tryk på 45

47 1022 Geometri Først skal pælens geometri fastlægges Det gøres ved tryk på Når data godkendes med OK fjernes foran punktet Geometri i inddatatræet Dette betyder at sagens geometri er indlæst Hvis punktet Geometri markeres i træet, vises de indlæste data i oversigten 1023 Forudsætninger jord Forudsætningerne fastlægges ved tryk på forudsætningerne for jorden Der skal i denne sag ikke ændres på 46

48 1024 Forudsætninger konstruktion Forudsætningerne for konstruktion fastlægges ved tryk på 47

49 1025 Lagfølge Terræn- og grundvandsforhold og lagfølge fastlægges ved tryk på Jordlagene tilføjes ved for hvert af jordlagene at indtaste data og trykke på > 1026 Lastgrupper En oversigt over lastgrupper oprettes med Herfra kan de 2 lastgrupper(g, N) oprettes Første lastgruppe er af typen permanent last Som benævnelse skrives G Der skal ikke ændres i partialkoefficienterne Anden lastgruppe er nyttelasten med benævnelsen N Nyttelast er af "Kategori A - Boliger" og "Antal etager" er 1 48

50 49

51 1027 Lastkombinationer En oversigt over lastkombinationer åbnes med Fanebladet med brud vælges Her kan lastkombination Brud 610b(21) oprettes For at definere lastkombinationen skal der vælges en lastgruppe i oversigten i højre side Ved et tryk på <, inkluderes lastgruppen i lastkombinationen med den aktuelle partialkoefficient Vælg her at inkludere G og N (I nævnte rækkefølge af hensyn til partialkoefficienterne) 50

52 1028 Laster En oversigt over laster åbnes med Her kan de to laster oprettes Permanent last o Normalkraft o N = 160 kn o I listen med lastgrupper vælges G Tilsvarende oprettes den anden last: Lastnummer 2 o Normalkraft o N = 140 kn o I listen med lastgrupper vælges N 51

53 1029 Gem sag Nu er alle inddata indlæst, og sagen bør nu gemmes Der vælges Hvilket bibliotek der vises, er fastlagt i programmet Konfiguration Placering vælges, sagen navngives til EksempelPael og der trykkes OK 103 Beregn sag Nu er alle fjernet fra inddatatræet, og Resultat kan vælges på oversigten Herved beregnes sagen, og inddatatræet udskiftes med et resultattræ, hvor lastkombinationer er listet op Hver lastkombination er markeret med enten (krav overholdes ikke) eller (krav overholdes) Ved at vælge en af kombinationerne vises beregningsresultater og relevante grafiske opstillinger 52

54 53

55 104 Udskriv Når data skal udskrives på printer vælges Printervalg kan ses øverst på brugerfladen Hvis der skal benyttes en anden printer vælges Indstil printer Der kan nu vælges, hvad der skal udskrives For at se hvilke muligheder der er i udskriftstyringen foreslås det, at alle felter afkrydses Hvis der i programmet Konfiguration er sat en generel sidehoved/fod op, er disse automatisk hentet ind i denne sag Når der foretages ændringer, gemmes de sammen med sagen 54

56 Hvis der automatisk skal genereres data, eksempelvis sidenummer, placeres markøren hvor sidenummeret skal stå, og i feltlisten vælges side Herefter generes en kode, &[side1], som ved udskrift ændres til sidens nummer Hvis første side ikke er side 1, men side 14, må der i koden ændres til &[side14] Vælg Udskriv For at gemme ændringer i sidehoved og fod trykkes på 55

57 11 Eksempel, Støttevæg 111 Introduktion I dette eksempel vil der blive lavet en bæreevneeftervisning af en fritstående støttevæg Støttevæggen beregnes efter DS/EN Eurocode Udgave, DS/EN Eurocode Udgave og DS/EN Eurocode Udgave med tilhørende Danske nationale annekser Støttevæggen er en almindelig støttevæg, med følgende dimensioner: o Bredde af tå (passiv side) = 300 mm o Højde af tå (passiv side) = 500 mm o Bredde af fod (aktivside) = 1500 m o Højde af fod (aktivside) = 500 m o Bredde af top = 500 mm o Højde af støttevæg = 6000 mm Beregnet egenlast medtages Insitu støbt støttevæg Rumvægt af støttevæg = 24 kn/m³ Ruhedsforhold på passivside = 0 % Ruhedsforhold på aktivside = 100 % Trykfordeling ved evt gennemlokning 1:3 Fritstående støttevæg Konsekvensklasse CC2 Normal funderingsklasse Permanent konstruktion Normal materialekontrolklasse Moderat miljøklasse Beton 25 o Almindelig konstruktionsbeton o Max kornstr 32 mm o In situ støbt For væg: o Armeringstype: Y Ny Tentor o Armering i 2 lag med en dimension på 10 mm o Afstand mellem længdearmering = 100 mm i begge sider o Afstand mellem tværarmering = 100 mm i begge sider For fundamentsplade: o Armeringstype: Y Ny Tentor o Armering i 2 lag med en dimension på 20 mm o Afstand mellem længdearmering = 100 mm i begge sider o Afstand mellem tværarmering = 100 mm i begge sider Nyttelast (N): o Overfladelast på jord på aktivsiden: p = 15 kn/m2, Kategori A, Antal etager = 1 Fundamentet er funderet pa sand med φ pl,k = 38,5 grader Terræn- og grundvandsforholdene er følgende: o FUK = 11,00 m o Passiv side af støttevæg: Terrænkote = 12,0 m Kote til grundvandsspejl = 10,5 m Kote til højt grundvandsspejl = 11,5 m Terrænhældning = 0 grader o Aktiv side af støttevæg: Terrænkote = 17,0 m Kote til grundvandsspejl = 10,5 m Kote til højt grundvandsspejl = 14,0 m 56

58 Terrænhældning = 0 grader Lagfølge passivside og under funderingsniveau: o Fra kote 12,0 til kote 8,0: Friktionsjord Sand = 18 kn/m2 2 eff = 10 kn/m φ pl,k = 38,5 grader Lagfølge aktivside: o Fra kote 12,0 til kote 8,0: o Friktionsjord o Sand o = 18 kn/m2 o o 2 eff = 10 kn/m φ pl,k = 38,5 grader Undersøgelser: o Brud 610b: 1,5 N o Brud 610b: 1,5 N + Højt grundvandsspejl Beregning i Støttevæg Oprettelse af sag En ny sag oprettes ved tryk på Herefter vises sagspræsentationen 1121 Sikkerhed Sagen beregnes efter DS/EN Eurocode 1990 Derfor er det ikke nødvendigt at ændre "Valg af projekteringsnorm" Denne kan ændres ved tryk på 57

59 1122 Geometri Først skal støttevæggens geometri fastlægges Det gøres ved tryk på Når data godkendes med OK fjernes foran punktet Geometri i inddatatræet Dette betyder at sagens geometri er indlæst Hvis punktet Geometri markeres i træet, vises de indlæste data i oversigten 1123 Forudsætninger jord Forudsætningerne fastlægges ved tryk på forudsætningerne for jorden Der skal i denne sag ikke ændres på 58

60 1124 Forudsætninger konstruktion Forudsætningerne for konstruktion fastlægges ved tryk på 1125 Tværsnit - Væg Næste skridt er at definere væggens armering Der trykkes på (den til venstre) Tykkelsen af tværsnittet, h kan enten angives her eller i "Bredde af top" under Geometri Når der vælges armering i to lag kan der for både længde- og tværarmering vælges armeringstype Y Ny Tentor For både oversiden (siden mod det fri) og undersiden (siden mod jord) vælges en længde- og en tværarmering med diameter 10 mm og en afstand mellem armeringen på 100 mm for længdearmering og en afstand på 100 mm for tværarmeringen 59

61 60

62 1126 Tværsnit - Fundamentsplade Næste skridt er at definere fundamentspladens armering Der trykkes på (den til højre) Tykkelsen af tværsnittet, h kan enten angives her ellers benyttes minimumsværdien af værdierne angivet under Geometri, i felterne "h1passiv side", "h2 passiv side", "h1 aktiv side" og "h2 aktiv side" Når der vælges armering i to lag kan der for både længde- og tværarmering vælges armeringstype Y Ny Tentor For både oversiden (opad) og undersiden (nedad) vælges en længde- og en tværarmering med diameter 20 mm og en afstand mellem armeringen på 100 mm for længdearmering og en afstand på 100 mm for tværarmeringen 1127 Forudsætninger beton Forudsætningerne for betonen fastlægges ved tryk på i Tværsnitsskærmbilledet Der skal i denne sag ikke ændres på forudsætningerne for betonen Ved evt beregning af støttevæg er der forskellige forudsætninger for fundamentet og væggen, derfor skal man åbne det rigtige tværsnit, når forudsætningerne ændres 61

63 62

64 1128 Styrkeparametre Styrkeparametrene fastlægges ved tryk på 63

65 1129 Lagfølge Terræn- og grundvandsforhold og lagfølge fastlægges ved tryk på Passiv lagfølge og lagfølge under funderingsniveau: Jordlaget tilføjes ved at indtaste data og trykke på > Aktiv lagfølge: 64

66 Det er kun nødvendigt at tilføje jordlaget på passivsiden, da jordlaget på aktivsiden har samme parametre, som jordlaget på passivsiden 65

67 11210 Lastgrupper En oversigt over lastgrupper oprettes med Herfra kan lastgruppen (N) oprettes Lastgruppen er af typen Nyttelast Som benævnelse skrives N Nyttelast er "Kategori A - Boliger" og "Antal etager" er 1 Der skal ikke ændres i partialkoefficienterne 66

68 11211 Lastkombinationer En oversigt over lastkombinationer åbnes med Fanebladet med brud vælges Her kan lastkombination Brud 610b oprettes For at definere lastkombinationen skal der vælges en lastgruppe i oversigten i højre side Ved et tryk på <, inkluderes lastgruppen i lastkombinationen med den aktuelle partialkoefficient Vælg her at inkludere N Den samme lastkombination oprettes en gang til, men med højt grundvandsspejl 67

69 11212 Laster En oversigt over laster åbnes med Her kan lasten oprettes: Lastnummer 1 o Overfladelast jord o o o p-passiv = 0 kn/m2 p-aktiv = 15 kn/m2 I listen med lastgrupper vælges N 68

70 11213 Gem sag Nu er alle inddata indlæst, og sagen bør nu gemmes Der vælges Hvilket bibliotek der vises, er fastlagt i programmet Konfiguration Placering vælges, sagen navngives til EksempelStottevaeg og der trykkes Gem 113 Beregn sag Nu er alle fjernet fra inddatatræet, og Resultat kan vælges på oversigten Herved beregnes sagen, og inddatatræet udskiftes med et resultattræ, hvor lastkombinationer er listet op Hver lastkombination er markeret med enten (krav overholdes ikke) eller (krav overholdes) Der kan vælges mellem at få vist resultatet af beregningen af fundament/jord- og vandtryk eller beregningen af Beton/armering Ved at vælge en af kombinationerne vises beregningsresultater og relevante grafiske opstillinger 69

71 70

72 114 Udskriv Når data skal udskrives på printer vælges Printervalg kan ses øverst på brugerfladen Hvis der skal benyttes en anden printer vælges Indstil printer Der kan nu vælges, hvad der skal udskrives For at se hvilke muligheder der er i udskriftstyringen foreslås det, at alle felter afkrydses Hvis der i programmet Konfiguration er sat en generel sidehoved/fod op, er disse automatisk hentet ind i denne sag Når der foretages ændringer, gemmes de sammen med sagen 71

73 Hvis der automatisk skal genereres data, eksempelvis sidenummer, placeres markøren hvor sidenummeret skal stå, og i feltlisten vælges side Herefter generes en kode, &[side1], som ved udskrift ændres til sidens nummer Hvis første side ikke er side 1, men side 14, må der i koden ændres til &[side14] Vælg Udskriv For at gemme ændringer i sidehoved og fod trykkes på 72

74 12 Eksempel, Kældervæg 121 Introduktion I dette eksempel vil der blive vist hvordan man laver en beregning af jordtryk og en bæreevneeftervisning for en armeret kælder væg Kælder væggen beregnes efter DS/EN Eurocode Udgave, DS/EN Eurocode Udgave og DS/EN Eurocode Udgave med tilhørende Danske nationale annekser Kældervæggen, har følgende dimensioner: o Bredde = 500 mm o Højde = 5000 mm Beregnet egenlast medtages Konsekvensklasse CC2 Normal funderingsklasse Permanent konstruktion Normal materialekontrolklasse Moderat miljøklasse Beton 25 o Almindelig konstruktionsbeton o Max kornstr 32 mm o In situ støbt Rumvægt af kældervæg = 24 kn/m³ Ruhedsforhold på aktivside = 100 % Der regnes med regningsmæssig hviletryk i brud og ulykke Armeringstype: Y Ny Tentor o Armering i 2 lag med en dimension på 10 mm o Afstand mellem længdearmering = 100 mm i begge sider o Afstand mellem tværarmering = 100 mm i begge sider Brand o Brandtid: R60 o Fremstillingsproces for armering; "Ingen krav" Permanent last (G): Lodret last: N = 100 kn/m, eb = 0 mm Nyttelast (N): Overfladelast på jord på aktivsiden: p = 10 kn/m2, Kategori A, Antal etager = 1 Terræn- og grundvandsforholdene er følgende: o Kote til underside af kældervæg = 0,0 m o Terrænkote = 5,0 m o Kote til grundvandsspejl = 2,0 m o Kote til højt grundvandsspejl = 2,0 m o Terrænhældning = 0 grader Lagfølge aktivside: o Fra kote 5 til kote -3: Friktionsjord Sand = 18 kn/m2 2 eff = 10 kn/m φ pl,k = 30 grader Undersøgelser: o Anvendelse Karakteristisk: 1,0 G + komprimering med 10 kn vibrationstromle 73

75 o o Deformation < lcr / 400 Brud 610b: 1,0 G + 1,5 N Brand: 1,0 G + 0,3 N Beregning i Kældervæg Oprettelse af sag En ny sag oprettes ved tryk på Herefter vises sagspræsentationen 1221 Sikkerhed Sagen beregnes efter DS/EN Eurocode 1990 Derfor er det ikke nødvendigt at ændre "Valg af projekteringsnorm" Denne kan ændres ved tryk på 74

76 1222 Geometri Først skal kældervæggens geometri fastlægges Det gøres ved tryk på Når data godkendes med OK fjernes foran punktet Geometri i inddatatræet Dette betyder at sagens geometri er indlæst Hvis punktet Geometri markeres i træet, vises de indlæste data i oversigten 1223 Forudsætninger jord Forudsætningerne fastlægges ved tryk på forudsætningerne for jorden Der skal i denne sag ikke ændres på 75

77 1224 Forudsætninger konstruktion Forudsætningerne for konstruktion fastlægges ved tryk på 1225 Forudsætninger beton Forudsætningerne for betonen fastlægges ved tryk på eller i Tværsnitsskærmbilledet Der skal i denne sag ikke ændres på forudsætningerne for betonen 76

78 77

79 1226 Tværsnit - armering Næste skridt er at definere tværsnittets armering Der trykkes på Tykkelsen af tværsnittet, h kan enten angives her eller i "Bredden af væg (b)" under Geometri Når der vælges armering i to lag, kan der for både længde- og tværarmering vælges armeringstype Y Ny Tentor For både oversiden (siden mod det fri) og undersiden (siden mod jord) vælges en længde- og en tværarmering med diameter 10 mm og en afstand mellem armeringen på 100 mm for længdearmering og en afstand på 100 mm for tværarmeringen 78

80 1227 Lagfølge Terræn- og grundvandsforhold og lagfølge fastlægges ved tryk på Aktiv lagfølge: De enkelte jordlag tilføjes ved at indtaste data og trykke på > 1228 Lastgrupper En oversigt over lastgrupper oprettes med Herfra kan de 2 lastgrupper(g, N) oprettes Første lastgruppe er af typen permanent last Som benævnelse skrives G Der skal ikke ændres i partialkoefficienterne Anden lastgruppe er nyttelasten med benævnelsen N Nyttelast er af "Kategori A - Boliger" og "Antal etager" er 1 79

81 80

82 1229 Lastkombinationer En oversigt over lastkombinationer åbnes med Først vælges siden med anvendelse Her kan lastkombination "Karakteristisk" oprettes For at definere lastkombinationen skal der vælges en lastgruppe i oversigten i højre side Ved et tryk på <, inkluderes lastgruppen i lastkombinationen med den aktuelle partialkoefficient Vælg her at inkludere G Desuden angives komprimering med en vibrationstromle med vægt 10 kn og sæt den maksimale tilladte deformation til lcr/400 For at oprette brudkombinationen, vælges faneblad Brud, og en lastkombination kan oprettes De inkluderede lastgrupper vælges for LAK Brud 610b: 1,0 G + 1,5 N Der angives ingen komprimering LAK Brand oprettes under faneblad Ulykke De inkluderede lastgrupper for LAK Brand: 1,0 G + 0,3 N Der angives ingen komprimering 81

83 12210 Laster En oversigt over laster åbnes med Her kan de to laster oprettes Permanent last o Normalkraft o N = 100 kn/m o I listen med lastgrupper vælges G Tilsvarende oprettes den anden last: Lastnummer 2 o Overfladelast jord o P-aktiv = 10 kn/m2 o I listen med lastgrupper vælges N 82

84 12211 Brand Da der er en lastkombination der indeholder brand skal brand dataene oprettes, der vælges Gem sag Nu er alle inddata indlæst, og sagen bør nu gemmes Der vælges Hvilket bibliotek der vises, er fastlagt i programmet Konfiguration Placering vælges, sagen navngives til EksempelKaeldervaeg og der trykkes Gem 123 Beregn sag Nu er alle fjernet fra inddatatræet, og Resultat kan vælges på oversigten Herved beregnes sagen, og inddatatræet udskiftes med et resultattræ, hvor lastkombinationer er listet op Hver lastkombination er markeret med enten (krav overholdes ikke) eller (krav overholdes) Der kan vælges mellem at få vist resultatet af beregningen af reaktioner/jord- og vandtryk eller beregningen af Beton/armering Ved at vælge en af kombinationerne vises beregningsresultater og relevante grafiske opstillinger 83

85 84

86 85

87 124 Udskriv Når data skal udskrives på printer vælges Printervalg kan ses øverst på brugerfladen Hvis der skal benyttes en anden printer vælges Indstil printer Der kan nu vælges, hvad der skal udskrives For at se hvilke muligheder der er i udskriftstyringen foreslås det, at alle felter afkrydses Hvis der i programmet Konfiguration er sat en generel sidehoved/fod op, er disse automatisk hentet ind i denne sag Når der foretages ændringer, gemmes de sammen med sagen 86

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010 Athena DIMENSION Søjler og vægge 6 januar 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Beregningsgrundlag... 2 2.1 Begrænsninger... 4 3 Opstart... 4 3.1 Installation... 4 3.2 Konfiguration... 4 3.3 Opstilling... af

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

DIMENSION. Betonplader. august 2010

DIMENSION. Betonplader. august 2010 Athena DIMENSION Betonplader august 2010 Indhold 1 Indledning... 3 2 Beregningsgrundlag... 3 2.1 Beregning... - beton 3 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 3 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en enkeltbrugerudgave. Kør installations filen setupxxxxxxx.exe

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en netværksudgave. Programmet skal installeres fra en arbejdsstation,

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres/være installeret som enkeltbrugerudgave (single user) eller som netværksudgave (multi user). Dette er vejledningen

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet DIMENSION Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram Sundolitt Beregningsprogram Forfatter: Godkendt af: Direktorie: Version: Nanna T. Mortensen Revision: Claus Jørgensen () DAOINF S://50_1200//501251//Doc 1.0 Projekt nr.: 50.1251.00 Antal sider: 21 Dato:

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Konfiguration. august 2013

Konfiguration. august 2013 Dimension Konfiguration august 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2. Rum 247 DK-2800 Kgs. Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens M info.dimension@strusoft.com

Læs mere

Opdateringsvejledning for Dimension Netværksudgaven

Opdateringsvejledning for Dimension Netværksudgaven Opdateringsvejledning for Dimension Netværksudgaven Programmet kan være installeret som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en opdateringsvejledning for netværksudgaven. Programmet skal

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Programmet kan enten installeres/være installeret som enkeltbrugerudgave (single user) eller som netværksudgave (multi user). Dette er vejledningen

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

DGF - Dimensioneringshåndbog

DGF - Dimensioneringshåndbog DGF - Dimensioneringshåndbog Jordtryk Spunsvægge og støttemure Torben Thorsen, GEO trt@geo.dk DGF - Dimensioneringshåndbog Dimensioneringshåndbog bliver en håndbog for dimensionering af geotekniske konstruktioner

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

Et æresmedlem. ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige. Per Bjerregaard Hansen, GEO

Et æresmedlem. ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige. Per Bjerregaard Hansen, GEO Et æresmedlem ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige tøjningskompatibilitet ---- --- en vandretur frem mod en geoteknisk erkendelse, set gennem mine briller --- ---- ved et møde i Geoteknisk Forening,

Læs mere

Optimeret Ruteforslag

Optimeret Ruteforslag Optimeret Ruteforslag TechHouse.dk a/s 12/08/2015 Version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 6 OPSÆTNING AF OR... 7 Bruger opsætning... 7 1. Gruppe... 7 2. Vogn... 7 3. Opsamlings tid og type... 7 4. Afsætnings

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

Aksialbelastede betonpæle

Aksialbelastede betonpæle Aksialbelastede betonpæle - statisk analyse af bæreevneudvikling R R L x x dx R(x) R b R b Af Jane Lysebjerg Jensen Præsentation Jane Lysebjerg Jensen Afgangsprojekt, januar 2004 Uddannet fra Aalborg Universitet

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Jordtryk på gravitationsstøttemure

Jordtryk på gravitationsstøttemure Jordtryk på gravitationsstøttemure Anette Krogsbøll, DTU Byg DGF-møde, Odense, 12. marts 2009 Oplæg til diskussion Definition gravitationsmur Krav til jordtryksberegning i henhold til Eurocode 7 Brudgrænsetilstanden

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Programmet kan enten installeres/være installeret som enkeltbrugerudgave (single user) eller som netværksudgave (multi user). Dette er vejledningen

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vandtryk bag indfatningsvægge

Vandtryk bag indfatningsvægge Vandtryk bag indfatningsvægge gge Søren Gundorph Geo Kompagniet Geo Kompagniet 1 Indhold og formål 1. Vandfyldte trækrevner bag indfatningsvægge gge - 9.6 (5)P Formålet er at præcisere, hvornår r og hvorledes

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter.

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter. AGS/Plot ARTOGIS AGS/Plot giver mulighed for at generere plot/print fra en web-applikation i høj eller lav kvalitet på baggrund af et område eller en rute der markeres i kortet. De genererede plots bliver

Læs mere

Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1. Onsdag d. 30. september 2015

Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1. Onsdag d. 30. september 2015 Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1 Onsdag d. 30. september 2015 ibooks 2 ibooks - tryk på Købt 3 ibooks vælg en bog 4 ibooks hent brugerhåndbog 5 ibooks hent Word for ipad 6 Læse PDF filer på ibooks

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere