Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard"

Transkript

1 Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger, der er kommet til Danmark indenfor de seneste årtier hovedsagelig fra USA. I min søgen efter et ståsted i det terapeutiske felt har jeg indtil nu primært fundet inspiration her. Det skyldes grundprincippernes sandhed og logik samt metodens rummelighed og oplæg til kreativitet for terapeuten såvel som klienten. Grundprincipper: Af flere principper vil jeg nævne følgende: en ikke vurderende og ikke bedømmende holdning, at være tilstede her og nu, opmærksomhed og kontakt samt et helhedssyn på mennesket. Forholdet klient/terapeut I gestaltterapi mødes klient og terapeut som to ligeværdige mennesker i situationen med forskellige roller ikke med forskellig værdi. Terapeutens opgave er ikke af rådgivende art. Gode råd kan være gode nok! Også en terapeut kan i forbindelse med terapien af og til give råd, men det er ikke det selve terapien handler om. Det er terapeutens opgave at hjælpe klienten til selv at vælge hvad enten vi her taler om holdninger, meninger, normer eller livssyn. Det er ligeledes terapeutens opgave at lære klienten at handle, dvs. lære hende HVORDAN hun kan aflægge de gamle mønstre og vaner, som har været generende og forsøge at leve på en anden måde og altså ikke lære klienten, hvordan terapeuten mener, hun skal leve sit liv. Al lære at vælge og handle anderledes end tidligere er hvad ofte kaldes selvudvikling. Der ligger i dette ingen vurdering af TIL HVAD selvet kan eller skal udvikle sig. Jeg har ofte hørt ordet selvudvikling latterliggjort blandt kristne og hos nogle forbundet med religiøse strømningers påstand, om at mennesker kan udvikle sig til at blive Gud selv. I gestaltterapeutisk brug af udtrykket er der tale om, at vi kan udvikle os, så vi ikke nødvendigvis behøver at leve livet præcis sådan som vores mor og far har lært os! Dagen i dag! Dagen i dag er en mærkelig dag. Den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne. Den kan ikke få andet indhold end det, Du allerede har givet den. Dagen i morgen har du ikke noget løfte på, Du ved ikke, om du kan regne med at råde over den. Men dagen i dag har du. Det er det eneste, du kan være sikker på. Den kan du fylde med, hvad du vil.

2 Benyt dig af det! I dag kan Du glæde et menneske. I dag kan Du hjælpe en anden. I dag kan du leve således, at nogen takker Gud for, at du er til. Dagen i dag er en betydningsfuld dag. Den er Din! Ukendt forfatter At leve her og nu Dette princip er smukt udtrykt af en anonym på bagsiden af Tankestreg nr. 2 maj 93. At livet er her og nu er ganske enkelt og indlysende. Alligevel har vi en tendens til at hænge fast i fortiden eller i nuet og dermed forringe egen livskvalitet. At være tilstede i nutiden arbejdes der i gestaltterapi på ved hjælp af opmærksomhed og kontakt. Opmærksomhed Ofte benyttes det engelske ord awareness. Brugen af fremmedordet er i dette tilfælde mere end en trang til at ændre det danske sprog ved tilføjelse af udenlandske udtryk. Awareness dækker nemlig over mere end det danske opmærksomhed. Awareness betyder en opmærksomhed med alle sansernes fulde brug, således at det jeg er opmærksom på indoptages i kroppen og bevidstheden. I gestaltterapien arbejder vi på at øge brugen af sanserne og dermed kroppen, samt en øget bevidsthed om egne tanker, fantasier, analyser og behov. At blive aware her og nu er første og et meget stort skridt i retning af at blive i stand til at tage vare på sit liv på en anderledes måde end tidligere. Kontakt At være fuldt opmærksom på sig selv udtrykkes i terapeutiske kredse ofte at være i kontakt med sig selv. At have denne kontakt til sig selv er en forudsætning for kontakt med et andet menneske på det plan, hvor der er tale om et egentligt møde, således som f.eks. Martin Buber definerer mødet. Gestaltterapiens arbejde er således også en styrkelse af evnen til at møde andre mennesker i direkte kontakt, hvilket vil sige at stå overfor et menneske som den jeg er, vedkende mig hvem jeg er og stå fast i mødet med en, som måske ligner, måske er forskellig på væsentlige punkter. Når jeg møder kristne, som ringeagter sig selv, fordi de er kristne og dermed bliver undskyldende og tilbageholdende, ønsker jeg, at de må lære at stå ved sig selv for også overfor andre at kunne stå ved evangeliet og med stolthed vise Guds ord frem. At være i kontakt med sig selv i mødet med andre mennesker og i mødet med ny inspiration og udfordring er en forudsætning for både at kunne sige fra og holde afstand og for at tage imod og lade sig påvirke. I gestaltterapien arbejder vi meget konkret med relationer både i individuel terapi og i grupper, f.eks. personalegrupper og desuden parterapi.

3 Helhedssynet Da Perls begyndte at eksperimentere med nye terapiformer var det noget nyt at tænke på sjæl og legeme som sammenhængende størrelser. Han var ikke den eneste, der tænkte sådan denne opfattelse findes indenfor de nyere terapier. Det, jeg tænker og fantaserer om, er sammenhængende med hvad jeg gør med min krop. Den åndelige dimension hører med i dette helhedsbillede med gensidig indvirkning på tanker, følelser, den fysiske tilstand og hvad andet tilhørende menneskeskabningen, vi vil kunne nævne. Oprindelse og inspiration Det er psykiateren Frederick S. Perls, der har udviklet den gestaltterapeutiske metode. Han er født og uddannet i Tyskland, og arbejdede for mellemkrigsårene og til sin død i USA. Hans inspiration er især hentet fra flg. Kilder: psykoanalysen, eksistentialismen, gestaltpsykologien, kropsterapier og zenbuddhisme. Psykoanalyse Perls er selv psykoanalytisk uddannet og har praktiseret og eksperimenteret udfra denne teoriramme i mange år. Med sig har han bl.a. taget den terapeutiske uintervention gennem samtale og teorien om den ubevidste tidlige indlæring, som følger os, bor i os og præger vores måde at leve på. Eksistentialisme Eksistentialismen har været en anden stor inspirationskilde, hvorfra er hentet begreber som her og nu, mødet og ansvarlighed. At lære at tage ansvar for sit eget liv, måden man lever på, normerne, værdierne, målene og visionerne er for mig en vigtig ingrediens i gestaltterapi. Gestalt Udtrykket gestalt er hentet fra gestaltpsykologien. Ordet betyder skikkelse, form, helhed. Det henviser til vores evne til at opfatte i helheder selv om en helhed er sammensat af mange dele. F.eks. kan tre streger i den rette placering opfattes som en trekant og ikke i første omgang som tre streger. Helheden er mere end summen af delene, som de udtrykkes i denne lære. En sådan skikkelse, form, helhed, er en gestalt. Der træder hele tiden skiftende gestalter frem for os. Når jeg træder ind i et mødelokale med tanke på at finde en god plads, træder den ledige plads nede i hjørnet frem og jeg går hen og sætter mig. I det øjeblik jeg har fundet min stol er gestalten sluttet og en ny træder frem, f.eks. bevidstheden om, at der mangler endnu en mødedeltager, inden vi kan begynde. De gestalter i vores liv, der træder frem, er dem vi i øjeblikket er optaget af, fordi de har en mening, vi ønsker at finde ud af eller fordi de udtrykker et uopfyldt behov. I gestaltterapi tages der altid udgangspunkt i den gestalt, der tegner sig tydeligst for klienten i det aktuelle øjeblik.

4 Kropsterapi Fra kropsterapeuter (blandt andre W. Reich) fandt Perls inspiration til at integrere kropsarbejde med samtale og de øvrige metoder han benyttede. Indfaldsvinklen er her først og fremmest at øge klientens opmærksomhed på, hvordan hun reagerer kropsligt samt at lære sin egen kropssymbolik at kende. Østlig mystik Den østlige mystik, især zenbuddhisme, optog Perls. Han hentede læren om modsætningen i tilværelsen. F.eks. rummer enhver polariteter i sig. Ofte kende vi kun og bruger fortrinsvis den ene polaritet ud af et polaritetspar. En udviklingsressource kan da være at lære den anden side at kende og integrere disse modsætninger i en helhed. Som eksempel vil jeg nævne evnen og trangen til at hjælpe (den skulle være kendt for en del pædagoger!). Polariteten kan være ønsket om og behovet for at få hjælp og støtte. Fra hver af ovennævnte rødder til gestaltterapien og andre med er der hentet flere aspekter end her nævnt. Dette er blot en kort beskrivelse m.h.p. At skabe overblik. Videreudvikling Ovennævnte skulle i hovedtræk give et indtryk af gestaltterapien. Mange terapeuter har ladet sig inspirere yderligere end Perls selv af nogle af de nævnte kilder. Desuden er der interesse for andre livssyn og terapiformer blandt gestaltterapeuter. Mange integrerer i øjeblikket disse med gestalt, så der fremkommer nye arbejdsmetoder, som ikke er rent gestaltiske, men kan have navn af dette. F.eks. inddrages meditationsformer, healing, shamanisme, bioenergetiske øvelser m.m., andre går i psykoanalytisk retning og nogle inddrager familieterapier. At tygge på det, man lærer, spytte det ud, der smager dårligt og synke det gode er en ægte gestaltisk proces. Derfor er denne videreudvikling af terapiformen helt i gestaltterapiens ånd. Gestalt som livsform Gestaltterapiens metode lægger op til kreativ brug af intuition, fantasi, sanserne, eksperimenter og åben fortolkning. Terapiformen er velegnet til såvel selvudvikling, bredt forstået, som arbejde med konkrete problemstillinger, f.eks. angst, selvusikkerhed, livstræthed og relationsproblemer. Gestalt er mere end terapi. Det er en måde at forholde sig til tilværelsen på. Forhållningssättet, som svenskerne meget klart udtrykker det. Forhållningssättet (se afsnittet om grundprincipperne) er et godt oplæg til at udvikle og træne en personalegruppes samarbejdsrelationer.

5 Desuden er det gestaltiske forhållningssätt særdeles velegnet til at træne mennesker, der i deres daglige arbejde er i nær kontakt med mennesker, der har det meget svært. I et sådant arbejde er det særligt vigtigt, at kunne finde støtte hos kolleger og at kende egne neurotiske mønstre, så man kan adskille eget stof fra andres. Dette er hermed en udfordring til Tankestregs læsere.

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup,

GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup, PSYKE & LOGOS GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup, Der hersker nogen forvirring om, hvad gestaltterapi egentlig er. Det skyldes den udvikling, som gestaltterapien har gennemløbet siden sin ankomst til

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

ER DER NOGET OM SNAKKEN? - En opfordring til faglig selvransagelse

ER DER NOGET OM SNAKKEN? - En opfordring til faglig selvransagelse 1 ER DER NOGET OM SNAKKEN? - En opfordring til faglig selvransagelse af Hanne Hostrup Under overskriften "Tæsk til positiv psykologi" anmeldte Allan Holmgren Svend Brinkmanns morsomme og kulturkritiske

Læs mere

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv.

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Indledning. Jeg lever og arbejder i et behandlingskollektiv, som jeg sammen med min samlever og kollega Anne-Grete Rasmussen startede i 1986. På dette

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. i af Merete Holm Brantbjerg Dette er 2.udgave af artiklen udgivet i Susanne van Deurs

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY.

MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Nov 07 MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kierkegaards forfatterskab handler om, hvad det vil

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere