GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup"

Transkript

1 1 Publiceret i Gestaltterapeutisk Forums blad okt GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup Som overskriften viser, foretrækker jeg at skrive om Gestaltterapi med Par frem for om Parterapi, fordi ordet Parterapi antyder, at der er tale om en helt speciel terapiform. Og det er ikke tilfældet. Når man som gestaltterapeut arbejder med par, er målet, ligesom i anden form for gestaltterapi, at øge awareness hos klienten. Om det er en enkelt person, et par eller en familie, der er klienten er for så vidt underordnet. Gestaltterapi er gestaltterapi, uanset hvem man arbejder med og for. Når gestaltterapi med par alligevel anses for særlig svært og anderledes, er det selvfølgelig, fordi den terapeutiske relation af gode grunde er mere kompleks, når man arbejder med par end i individuel terapi. Hvis man endvidere er to terapeuter, skal også relationen til medterapeuten inddrages. Hvad er et par? Et par kan defineres som den mindste gruppe. Den består kun af to personer, og er en gruppe med bestemte samfundsmæssige og bestemte personlige opgaver. Man kan derfor forstå parforholdet som en gestalt, der skal organiseres, så den giver en bestemt mening både for de involverede og for samfundet.

2 2 Parforholdets funktioner Parforholdet har altid haft både samfundsmæssige og personlige opgaver. Tidligere bestod parforholdet af en mand og en kvinde i et ægteskab, som næsten udelukkende var en juridisk, normsat og kristen konstruktion, hvis vigtigste samfundsmæssige opgave havde med bevarelse af ejendomsret og moral (herunder køns moral og børneopdragelse) at gøre. For det enkelte menneske havde parforholdet den vigtige funktion, at den voksne kvinde via ægteskabet fik identitet som et agtværdigt menneske (hustru, moder, leder af husholdningen) og indenfor ægteskabets rammer fik hun rettigheder, forsørgelse og beskyttelse. Manden fik via ægteskabet sin identitet som den stærkeste og klogeste af kønnene bekræftet (familiens forsørger, leder og beskytter og fader for sine egne børn) og havde som sådan særlige rettigheder. Selvom en del af disse opgaver officielt hører til i en anden tid, ligger de stadig som introjekter i den enkeltes bagage og kan, når de aktiveres, dukke op som drivkraften bag irrationelle handlinger og følelser i relationen. Det moderne parforhold defineres mere bredt og ikke kun som et ægteskab mellem en mand og en kvinde, men som et fast kæresteforhold mellem to principielt ligestillede mennesker. Det moderne parforholds vigtigste samfundsmæssige opgave er nok at være den gruppe, der tager vare på børn og deres opvækst (ikke kun egne børn, men også tilgiftede og dele-børn) og at være det sted, hvor størstedelen af samfundets arbejdsstyrke bliver passet. For det enkelte menneske er parforholdets funktion i det store og hele indskrænket til at være det sted, hvor man forventer at få fysisk og

3 3 psykisk intimitet, omsorg og tryghed. Det siger sig selv, at den funktion er meget afhængig af, hvem parterne er og hvordan deres forståelse af, hvad fysisk og psykisk intimitet og tryghed er. Men parforholdet har stadig en dobbeltfunktion af stor betydning for både det enkelte individ og for samfundet. Når så mange har det vanskeligt i deres parforhold i dag, er det ikke kun, fordi de enkelte mennesker er blevet dårligere rustet end tidligere til at leve i et parforhold. Det har mindst lige så meget at gøre med, at de samfundsmæssige betingelser for at realisere parforholdets dobbeltfunktion er blevet meget vanskelige på grund af de ændrede arbejdsforhold og ændrede økonomiske, materielle og kulturelle betingelser. I modsætning til for 100 år siden, forventes det, at de enkelte individer nu selv er arkitekter på deres parforhold. De skal selv finde ud af, hvad de kan og vil yde i et parforhold, og hvad de kræver af et parforhold. Men samtidig med at de selv skal opfinde det parforhold, der passer til deres personlige krav, lever den gamle definition af parforholdet videre som nedarvede forventninger og blander sig i dannelsen af det nutidige parforhold. De historiske, sociokulturelle faktorer spiller en meget stor rolle for pardannelsens fænomenologi og må derfor medinddrages i en terapi. Hvis dette ikke sker bliver par-problemerne kun behandlet som individuelle problemer, og ansvaret for succes eller fiasko bliver den enkeltes.

4 4 Parforhold som en VI-helhed En gestalt er som bekendt mere end sine dele. Også parforholdet, pargestalten, er mere end jeg-du-forholdet. Det moderne parforhold er en VI-helhed, som ikke annullerer et jeg-du-forhold ligesom i det konfluente VIforhold. Tværtimod. Da der ikke mere er en færdig matrice som parforholdet skal passe ind i, forudsætter et moderne parforhold, at parterne i kraft af deres adskilthed og forskelligheder løbende finder frem til en vis enighed (eller kompromis) om, hvad netop deres fælles parforhold skal indeholde. Da netop adskilthed og forskellighed er dynamikken i VI-helheden er det vigtigt, at terapeuten er opmærksom på parternes forhold til disse to vigtige aspekter. Pargestalten er en helhed. Den har ligesom andre helheder en grænse, der skiller den fra omverden. Den har ligeledes en grænse mellem gestaltens dele, der begrænser delenes frie selvudfoldelse. Da det er relationen mellem gestaltens dele, der giver par gestalten dens mening, er den udveksling, der foregår udadtil og indadtil på kontakt-grænsen helt central. De fleste kontaktproblemer (kontaktafbrydelser) skyldes dysfuntioner i forhold til grænser mellem jeg-du, jeg-det og jeg-vi. Derfor er det terapeutisk relevant at skabe opmærksom overfor, hvordan grænserne indadtil og udadtil defineres og behandles af parterne. Dialog, valg og ansvar De fleste mennesker starter et parforhold på grundlag af en forelskelse. Det er altid dejligt, men kan ikke i længden bære et fast forhold. Hvis ikke parterne har fortalt eller vist hinanden, hvad de forventer og kræver af

5 5 et fast parforhold, binder de sig til hinanden i den tro, at de forventer det samme af forholdet, mens de i virkeligheden har hver deres dagsorden. Hvis man spørger dem, ønsker begge som regel, at parforholdets indhold skal være kærlighed, men de har ofte ingen anelse om, hvad de mener med det. Den ene mener måske forældreskab, sex og økonomisk fællesskab. Den anden mener måske ømhed og loyalitet og boligfællesskab osv. Og selv i de tilfælde, hvor de har fundet frem til et indhold (mening), de begge kan leve med, forsømmer de ofte at finde ud af, hvordan dette indhold skal realiseres. Parforholdets fænomenologi skabes således af et indhold: Et hvorfor med en bestemt struktur: Et hvordan. Gestaltningsprocessen, der skal føre frem til dannelse af pargestalten kommer sjældent automatisk. Den kræver, at parterne har en nogenlunde velfungerende kontakt, der sætter dem i stand til at forhandle sig frem til en tilfredsstillende løsning. Denne kontakt/forhandling foregår ikke kun som samtaler, men som en dynamisk og gensidig feedback proces, dvs. som tilbagemeldinger, hvor informationer udveksles via handlinger, verbale og kropslige udtryk. En vigtig ingrediens i denne proces er accepten af deres indbyrdes forskellighed og deres evne og villighed til at vælge og være ansvarlig for deres valg. Hvis den dynamiske forhandlingsproces ikke kommer i gang eller ikke kan gøres færdig og afsluttes med konklusioner, bliver den til unfinished business, der hele tiden genererer energi, der presser på for at gøre gestaltningsprocessen færdig. Dette er drivkraften bag endeløse skænderier og diskussioner, der slider på den gensidig sympati. Den slags skænderier er forsøg på at

6 6 nygestalte helheden, men de mislykkes igen og igen, fordi parterne, eller en af parterne, benytter sig af forskellige kontaktafbrydelser. Af en eller anden grund (som kan undersøges) kan/tør/vil parterne ikke gøre sig forståelige/ tydelige overfor hinanden og kan derfor hverken afslutte forholdet eller danne det VI, der er et dynamisk kompromis mellem dit og mit behov. De kan enten ikke forhandle og finde frem til hvorfor et bestemt indhold af parforholdet er godt, eller forhandle sig frem til, hvordan dette indhold skal blive til virkelighed via handling. De vil enten have et jegbestemmer-det-hele-forhold eller et der-er-ingenforskel-på-os-forhold eller et jeg-vil-ikke-involveresforhold. I stedet for at skabe en helhed, hvor begge bidrager, vil de overbevise den anden om, at min mening med parforholdet er den rigtige. Sådan udtrykker de det ikke, og måske ved de ikke, at det er det, de gør, men ikke desto mindre handler de sådan. Terapeut-fælder Der er rigtig mange bolde i luften, når man arbejder med to mennesker, der har vanskeligheder med hinanden, og derfor er der også mange faldgruber for terapeuten. De mest almindelige består i: - at man allierer sig med den ene af parterne, fordi ens umiddelbare sympati og forståelse ligger der, - at man bliver så optaget af en af parternes historie og særlige vanskeligheder, at man begynder at arbejde individuelt med den ene og glemmer, at det er parforholdet, der er klienten. - at man forsøger at løse parrets problemer og kommer med forslag til, hvad de skal gøre i stedet for at

7 7 hjælpe klienterne til at opdage, hvilken betydning og funktion problemerne har i deres relation. - at man er mere optaget af at gøre parterne til bedre forældre/ægtefæller end af at interessere sig for, hvem de er, og hvordan de handler. - at man lever op til parrets forventninger om, at agere som forligsmand eller som dommer. - at man overfører forståelsen af egne par problemer til klienternes forhold. - at man spiller med i parrets games 1 i stedet for at identificere dem, osv. osv. Den terapeutiske opgave For at holde sig fri af de mange fælder må terapeuten gøre sig fuldstændig klart, at opgaven kun består i, at træne og øge parternes awareness, og at dette sker ved hjælp af den fænomenologiske metode. Det indebærer, at terapeuten responderer nysgerrigt åbent, konkret, fordomsfrit og klinisk relevant 2 på det, der sker i kontakten mellem parterne og mellem sig selv og parterne og overvejende gør opmærksom på det, der er tilgængeligt for alles øjne og ører. Da terapeuten ikke er neutral, men et levende reagerende menneske inkluderer dialogen også terapeutens egen fænomenologi. Det betyder, at det af og til kan være relevant at dele sine personlige reaktioner med parret og dermed bringe elementer ind i terapien, 1 Games er det amerikanske udtryk for de spillignende aktiviteter, der sørger for, at en af parterne får sit behov dækket (vinder) uden at den anden opdager det (taber). I games benytter vinderen sig af kontaktafbrydelser af forskellig art. (se f.eks. Eric Berne: Games People Play, 1973, Penguin Books. Ltd. ). 2 Med klinisk relevant menes, at terapeutens reaktioner/feedback/interaktioner skal rette sig ind efter parternes selvstøtte på en sådan måde, at de ikke krænker, skræmmer eller på anden måde intimiderer parterne, og dermed får en af dem eller begge til at bryde kontakten i selvforsvar.

8 som parret ikke kan høre eller se. Man må derfor være meget sikker på, at disse personlige reaktioner er terapeutisk relevante, dvs. er med til at understrege det dialogiske aspekt eller et vigtigt aspekt af dialogen. Af og til kan det også være nyttigt at dele nogle personlige erfaringer med parret, for at bringe tidstypiske sociokulturelle temaer på banen, f.eks. omkring de valg, som før i tiden blev truffet for dem via traditioner, men som et moderne par nu skal træffe selv. Det mest relevante er imidlertid at koncentrere sig om at gøre opmærksom på vigtige og registrerbare elementer af kontakten, som parret nok har lagt mærke til, men ikke har tillagt nogen betydning. Når disse bringes i forgrunden, indgår de som del af gestaltningsprocessen, hvilket uvægerligt forandrer helheden. For at holde fokus på terapiens mål (øget awareness) identificerer og reagerer terapeuten på eventuelle kontaktafbrydelser på en sådan måde, at parret selv opdager, hvordan de ødelægger kontakten. (f.eks. Jeg kan høre, at du svarer på din kærestes ønsker med at kritisere hende / Når han fortæller dig, hvordan han har det, skifter du emne / Din kæreste spurgte dig om noget, og du svarer med et spørgsmål tilbage til hende ). Disse sagligt tørre, men konstaterende udsagn må krydres med terapeutens egen reaktion. Det være sig undren, interesse, forvirring, usikkerhed, humor, osv. Måden disse udsagn serveres på, vil derfor altid være udtryk for terapeutens personlige stil. Det vigtigste er, at terapeutens feedback gør et stærkt indtryk på parret uden at krænke, kritisere eller nedgøre, dvs. sådan, at parret ikke er i tvivl om, at terapeuten er på deres side. Det er heri den terapeutiske kunst består. Når terapeuten er nysgerrig, spejlende og konstaterende og igen og igen 8

9 9 sætter fokus på, hvordan kontakten afbrydes i handling eller ord, kan parterne efterhånden gribe sig selv i afbrydelserne. Det er ikke sikkert de kan lade være, men det vigtigste er, at de lærer at kende forskel på en dynamisk kontakt, hvis funktion er gensidig udvekling af informationer og på en kontaktafbrydelse, hvis funktion er at skaffe den enkelte det, hun/han vil have uden at blive kritiseret, afvist eller gjort ansvarlig for det. For når de kender forskel, har de et valg. Den terapeutiske opgave er kort sagt at afsløre / tydeliggøre, hvordan parterne selv ødelægger gestaltningsprocessen. Terapeuten dømmer ikke og fordeler ikke skyld og ansvar. Terapeuten forsøger ikke at forandre noget, men arbejder kun på at tydeliggøre, hvad der sker mellem dem og hvordan. Og dette gøres ved at give feed-back på en fordomsfri, konkret og interesseret, men ubestikkelig måde. Ethvert forsøg på at forandre en af parterne vil medvirke til en mislykket gestaltningsproces. Det er klart, at det er pinefuldt for parterne at opgive deres helt eget (men skjulte) projekt med parforholdet, og det er klart, at terapeuten kan have svært ved at overvære denne pine uden at trøste, lave om og reparere. Ikke desto mindre er det terapeutens opgave at holde fokus længe nok på det, der opdages til at parternes opmærksomhed skærpes overfor disse elementer ( to stay with it ). Parrets umiddelbare reaktion vil ofte være at prøve at komme væk fra pinen ved at kaste flere emner på bordet eller ved at forklare og undskylde sig. Her er det terapeutens evne til at blive ved det nye, der gør forskellen i stedet for at rode sig ind i nye uklare ting, hvilket vil føre processen ind på et sidespor.

10 Differentiering og nygestaltning Selvom mange par kommer, fordi de savner nærhed, viser erfaringen, at problemet ofte er, at de er for tætte. Ikke på en kærlig måde, men ved hele tiden at mase løs på hinanden med kritik, løgne, forklaringer, og bebrejdelser. Denne uheldige nærhed understøtter en del terapeuter desværre (i bedste mening) ved at opmuntre dem til hver for sig at kritisere hinanden for fuld udblæsning (sige hinanden sandheden ). Denne kartharsis-øvelse har vel til formål at hjælpe dem af med vrede, sorg, ulyst og forurettelser, så der bliver plads til det gode, og dette kan være på sin plads i individuel terapi, hvor partneren ikke skal høre på partnerens vrede og kritik. Men, hvis det sker i parterapi, bliver aflæsningerne opfattes som angreb og aktiverer modangreb og så fortsætter krigen også i terapilokalet. Denne krig kan parret faktisk selv så udmærket klare uden terapeutens hjælp ja, faktisk er det det, de plejer at gøre. Det, de ikke plejer at gøre, er at fortælle hinanden, hvilke forventninger de har til parforhold og at lytte til hinanden med respekt. Da forudsætningen for en vellykket pargestalt er, at forholdet rummer det bedst mulige kompromis mellem begges behov, er det første trin i en parterapi at skaffe parterne rum og tid til hver for sig at udtrykke sig uden at blive afbrudt og kritiseret. Dette sker ikke af sig selv, men ved at terapeuten tager styringen og afbryder afbrydelsen, den mislykkede proces (skænderier, bebrejdelser osv.). Terapeuten skiller dem simpelthen ad ved at henvende sig til hver af parterne. Den dårlige kontakt mellem parterne bliver erstattet af kontakt mellem terapeuten og de enkelte parter, således at de 10

11 11 hver for sig kan udtrykke deres ønsker/behov til parforholdet ikke til partneren - men netop til forholdet. I denne proces bliver den mislykkede pargestalt differentieret i sine dele, hvilket er en forudsætning for en nygestaltning. Den enkelte får mulighed for at opdage sin partners ønsker, og terapeuten får mulighed for at opdage, hvordan den, der har lyttet, reagerer på det. Her bliver de sædvanlige afbrydelsers karakter tydelige, og terapeuten kan uden at ændre noget konstatere, om parterne f.eks.: - moraliserer og belærer den anden om, hvad han i virkeligheden føler og ønsker. - taler om, hvor hårdt hun/han har det (offer) i stedet for at reagere på det sagte. skifter emne uden af forholde sig til det sagte hører kritik, hvor der kun udtrykkes ønsker. kræver handling, før der er forhandlet. - hører den andens behov som en indirekte ordre. -fortæller, hvad den anden bør. -osv. Dette er bare nogle få eksempler på, hvordan parterne kan sno sig udenom dialog. Psykologiske og eksistentielle temaer Når terapeuten hører godt efter, bliver det muligt at skelne mellem et svar og en undgåelse/afbrydelse. Det er vigtigt, at terapeuten ikke retter på undgåelsen, men gør den til forgrund. Dette er en konfrontation som i bedste fald afslører bestemte temaer, der igen og igen udspiller sig i den mislykkede dialog, og som afspejler psykologiske og eksistentielle problemstillinger, som parterne af den ene eller anden grund ikke kan/vil eller tør kendes ved. Temaerne kan handle om adskillelses-

12 angst, om angst for intimitet, om manglende evne/mod til at prioritere behov, om angst for at blive undertrykt eller usynliggjort, om angst for at blive afsløret som et helt almindeligt menneske, om angst for forskellighed og angst for forandring. Temaerne er mange og forskellige, og det er vigtigt, at de accepteres, fordi de kun derved mister deres magt over dialogen. Og de opdages kun ved at fokusere på, hvordan parterne opfører sig i kontakten. Når parterne har opdaget, hvordan og hvorfor de afbryder kontakten, fører det ikke af sig selv til en bedre kontakt, for det er rigtig svært at bryde vanen og løsrive sig fra en automatisk og destruktiv kontakt. De vil højst sandsynlig falde i igen og igen, men hvis terapeuten blot bemærker: Nu sker det igen... kan parret efter et stykke tid fange sig selv i det. Men det er ikke kun svært for parret. Også terapeuten kan have rigtig svært ved at løsrive sig fra sin egen mening om rigtigt og forkert, godt eller ondt og nøjes med påpege afbrydelserne og være ordstyrer i den forhandling mellem parterne, der kan føre frem til et parforhold, begge kan være i. Det centrale i gestalt-terapi er imidlertid, at terapeuten via sin skærpede opmærksomhed, kan bringe oversete aspekter af dialogen i forgrunden og dermed gøre det uklare så klart, at det kan undersøges. I denne proces er det en støtte for terapeuten at huske på udviklingsparadokset: Når du er (bliver) hvad du er, forandres du. Husker man dette og arbejder efter det, vil man opleve, at forandring sker, uden at man behøver at komme med forslag, uden at manipulere, uden at bedømme og vurdere. Blot ved at undersøge gestaltens dele som de er og relationen imellem dem, vil gestaltningsprocessen komme i stand. Det kan så føre til, 12

13 13 at parret bliver sammen på en mere tilfredsstillende og realistisk måde eller til, at de opgiver at blive sammen. copyright Hanne Hostrup 2009 Hvis læseren ønsker en litteraturliste og en mere grundig beskrivelse af gestaltterapi med par, kan jeg henvise til min bog: Tæft,Trit og Retning, Hans Reitzels forlag, 2004

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold?

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold? Hvor stærkt er jeres forhold? 26 FEMiNA.dk 32/2016 En sommerferie, hvor man pludselig er meget sammen med sin partner, kan nogle gange sætte tingene på spidsen. Man har måske igennem længere tid været

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi

Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi Par og parterapi Parterapi Vi søger alle kærligheden og de fleste af os ønsker at leve i et lykkeligt parforhold. Samtidig kan vi konstatere flere og flere tilfælde af utroskab og skilsmisser. Derfor opstår

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Konflikter med kunder Dias 1/16? Konflikter med kunder Formålet med denne lektion er at lære hvad vi kan gøre i en konfliktsituation med en kunde at øve håndtering af konflikter med kunder KonfliktHåndtering

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 Faget Psykologi og kommunikation Trin 1 Skoleperiode 2: 22 lektioner Skoleperiode 3: 18 lektioner 12-10-2015 Lof / 2015 Emner og indhold Kultur Kommunikation

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Forskellige slags samtaler

Forskellige slags samtaler Samtalens kunst Helt intuitivt har vi mange sociale og kommunikative kompetencer til at skelne mellem forskellige slags samtaler med forskellige formål Forskellige slags samtaler Smalltalk Fortællinger

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Inddragelse af og omsorg for pårørende til demensramte mennesker Side 1 Møde de pårørende med

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus profil for ægtemænd 1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus 2. Jeg kan godt lide at være alene med min kone Jeg føler mig

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa. SIND Råd til pårørende www.kirstenjohansen.dk SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.dk SINDs Pårørenderådgivning Administration

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kommunikation og samarbejde. Oplæg til spilleregler i seniorbofællesskabet

Kommunikation og samarbejde. Oplæg til spilleregler i seniorbofællesskabet Kommunikation og samarbejde Oplæg til spilleregler i seniorbofællesskabet Kvaliteten af jeres kommunikation = Fællesskabets grad af succes De hyppigste årsager til konflikter Manglende forventningsafstemning

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl)

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Indledning: Konflikthåndteringsmodellen fjerner ikke konflikter, men den giver børnene en model for, hvordan man selv konstruktivt

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

SNAKKEN OM. børnene. Bonusbørn Sammenbragte. Forskelligheder. Udfordringer Kvaliteter. Rummelighed. Forståelse Fokus. sammenbragtfamilieraad.

SNAKKEN OM. børnene. Bonusbørn Sammenbragte. Forskelligheder. Udfordringer Kvaliteter. Rummelighed. Forståelse Fokus. sammenbragtfamilieraad. SNAKKEN OM børnene Bonusbørn Sammenbragte Forskelligheder Udfordringer Kvaliteter Rummelighed Forståelse Fokus Sådan taler I om udfordringerne omkring børnene Når man har valgt at leve sammen med et menneske,

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor DAG 5 Konflikter Formålet med dagen At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor og peer At gøre dig i stand til at nedtrappe konflikter Dagens

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Særligt sensitive. Web: Det sensitive karaktertræk. Indtryk kan blive en plage.

Særligt sensitive.   Web:  Det sensitive karaktertræk. Indtryk kan blive en plage. Særligt sensitive - og hvordan de sætter grænser Det sensitive karaktertræk Sansesart Letpåvirkelig Kreativ Samvittighedsfuld 1 2 Indtryk kan blive en plage Vegetativ tid Særligt sensitive tager flere

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Introduktion Denne test er inspireret af Kilmann s test, som er designet til at fastlægge vores handlemåder i konfliktsituationer

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere