Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde"

Transkript

1 T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: T O P S H Ø J

2 Hallo hallo Om Topshøj»Man kan ikke prygle noget ind i børn, men man kan klappe meget ud af dem.«astrid Lindgren Topshøj er en dagbehandlingsskole for børn og unge, som har brug for en intensiv pædagogisk og psykologisk indsats i et omsorgsfuldt og struktureret miljø. Vi tilbyder et integreret forløb med skole, behandling og et tæt familiesamarbejde. Baggrunden for en visitation til Topshøj skal ofte findes i en kombination af psykiske, sociale, indlærings- og familiemæssige problemer. Aldersgruppen spænder fra 6 til 16 år, og vores 30 pladser er ligeligt fordelt mellem drenge og piger. Topshøj har i mere end 20 år arbejdet med børn, unge og familier. På dagbehandlingsskolen undervises 30 børn i små klasser med både lærere og socialpædagoger tilknyttet. Samtidigt etableres et tæt samarbejde med børnenes forældre. Behandlingsindsatsen og eventuelle terapeutiske forløb tilrettelægges af skolens psykologer. Teori og metode Topshøj arbejder ud fra en systemisk og narrativ referenceramme. Dette indebærer, at vi arbejder med barnets problemstilling ud fra en helhedsforståelse, hvor hele familien inddrages. Ved at søge efter det meningsfulde i hver enkeltes handlinger og lede efter de intentioner, der ligger bag, forsøger vi at sætte fokus på håb og ressourcer frem for svagheder og begrænsninger. I den narrative teori er det en væsentlig pointe, at sproget og de historier vi selv og andre fortæller om os har stor indflydelse på vores identitet og handlemuligheder. Ved at gå på jagt efter alternative fortællinger, der viser, at det ind imellem lykkes, at bryde med den dominerende historie, bliver det muligt at udvikle nye perspektiver på fremtiden.

3 Undervisningen Topshøj tilbyder undervisning i et lille og overskueligt miljø med ca. 5 elever pr. klasse. Der er tilknyttet en lærer og en socialpædagog til hver klasse. Tilhørsforholdet til en lille klasse, giver børnene mulighed for at danne relationer indbyrdes og udvikle tillid til de to gennemgående voksne. Der undervises i samme fagrække og med samme timetal, som der ville være blevet i en tilsvarende folkeskoleklasse. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i elevernes individuelle færdigheder og læringsstile, så hvert enkelt barn sikres succesfulde oplevelser med det at lære. Topshøj samarbejder med eksterne læsekonsulenter og neuropsykologer, og skolen har gode muligheder for at tilbyde eleverne at arbejde med kompenserende IT. Den pædagogiske praksis Ud over det skolefaglige trænes elevernes sociale færdigheder også i hverdagen på Topshøj. I forbindelse med frikvartersaktiviteter, spil og legesituationer hjælpes børnene således til at indgå aftaler om, hvem der skal deltage, og hvordan reglerne for samværet skal være. Ved uenighed trænes konfliktløsningsmetoder, der bygger på dialog frem for fysisk konfrontation. Topshøj ligger i et skovområde tæt ved Tystrup sø. Den omgivende natur inddrages derfor ofte i undervisningen. De voksne på Topshøj møder som udgangspunkt altid barnet med anerkendelse og nysgerrighed. Barnet afvises aldrig som konsekvens. I stedet knyttes et barn, der har svært ved at agere i det sociale felt, tættere til en af de voksne. Ved at den voksne tager ansvar for, at der hele tiden er balance mellem struktur, støtte og krav, sikres det, at barnet oplever succes frem for fiasko. Det er således et mål, at de voksne kan oversætte børnenes handlinger og udtalelser på en måde, så barnets intentioner defineres positivt frem for negativt.

4 Forældresamarbejdet»På Topshøj gør man ikke tingene på samme måde med alle. Man vælger mere det, der passer til hver familie og hvert barn.«thomas 10 år. Etableringen af et tæt forældresamarbejde har altid været et centralt omdrejningspunkt for de forløb, som Topshøj tilbyder børn og unge. Dette både i forhold til biologiske forældre, plejefamilier og opholdssteder. Det er vores erfaring, at et aktivt og positivt samarbejde mellem Topshøj og barnets forældre kan gøre hele forskellen i forhold til en ellers fastlåst proces. Forældrene tilfører således forløbene på Topshøj en værdifuld viden om familiens historie, dens aktuelle situation og dens håb for fremtiden. Samtidig bliver det muligt at arbejde helhedsorienteret med problemstillinger, som ikke kun har en effekt på barnet, men påvirker familiens samlede trivsel. Ved barnets indskrivning på Topshøj forpligter forældrene sig til dette samarbejde. Herefter starter en proces, hvor det søges afklaret, hvordan den pædagogiske og behandlingsmæssige praksis udformes bedst i forhold til, hvad den enkelte familie har brug for. Der findes således ikke to forløb på Topshøj som er ens, idet grundtanken er, at samarbejdsformen hele tiden tilpasses det, som familien aktuelt finder brugbart. Forældresamarbejdet udmønter sig med andre ord forskelligt i forhold til forskellige familier, ligesom det kan forandres over tid. Blandt de forskellige samarbejdsformer kan nævnes familiesamtaler, familieterapeutiske forløb, individuel terapi, parterapi, skolefaglige konsultationer, forældregrupper (hvor flere familier mødes), praktisk deltagelse i hverdagen og deltagelse i undervisningen. Som tommelfingerregel skal familien dog uanset formen regne med komme til samtaler på Topshøj ca. hver 4. uge. Herudover finder en løbende kontakt sted via telefon, eller sms.

5 Samarbejdet med kommunen»inden jeg startede på Topshøj kunne jeg slet ikke læse nu kan jeg.«julie 8 år. Et barn kan visiteres til Topshøj via barnets sagsbehandler, skoleforvaltninger, familiekonsulenter eller PPR. Forud for indskrivningen fremsendes relevante papirer til Topshøj, hvorefter der holdes et visitationsmøde, hvor forvaltning, forældre og eventuelt den afgivende skole deltager. På mødet kan det besluttes, at Topshøj som et led i visitationen kommer på besøg på barnet nuværende skole, at der gennemføres interview med barn og familie eller at barnet kommer i praktik på Topshøj. Alt dette for at sikre, at Topshøj er det rette skole- og behandlingstilbud. For børn, der er indskrevet på Topshøj, holdes hvert år et statusmøde med deltagelse af sagsbehandler og forældre, hvor det forløbne år evalueres. På mødet koordineres ligeledes planer og målsætninger for den kommende periode. Inden mødet fremsendes en fyldestgørende statusbeskrivelse, der beskriver indsats og udvikling i forhold til behandlingsforløbet, det skolefaglige og familiesamarbejdet. Børnene går i klasser med 4-6 elever. Undervisningen tilrettelægges, så den tager hensyn til den enkeltes læringsstil og samtidig giver mulighed for en høj grad af samarbejde børnene imellem. Når det besluttes, at et barn skal udskrives fra Topshøj, samarbejdes tæt med den modtagende skole eller uddannelsesinstitution. Dette eksempelvis i forhold til formøder, materialeudveksling og forberedelsespraktikker. Efter skoleskiftet tilbyder Topshøj ligeledes den modtagende institution sparring og supervision i den første tid.

6 »Sigt efter månen. Selv hvis du ikke rammer, lander du mellem stjernerne.«les Brown Mål for forløbene på Topshøj Da alle børn og familier er forskellige og har individuelle værdier for, hvad der kendetegner det gode liv, kan det være svært at sætte specifikke parametre op for, hvad der karakteriserer et vellykket forløb på Topshøj. Målene for den enkelte elev og den enkelte familie søges derfor altid afklaret i samråd med forældrene og den henvisende myndighed ved visitationen. Generelt er det dog målet, at børnene og familierne forlader Topshøj med: Et større indblik i egen situation Flere handlemuligheder end tidligere i forhold til centrale problemstillinger En bedre evne til at mestre eventuelt kommende vanskeligheder En større skolefaglig kunnen En plan for undervisningsmuligheder og uddannelsesveje fremover En mere sikker identitetsfornemmelse En rigere og mere nuanceret fortælling om sig selv En øget viden om familiens ressourcer og færdigheder En større social inklusion i form af at indgå i flere relationer og fællesskaber

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 STANDARDBESKRIVELSE SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet i 1985 Der er plads til 6 børn i alderen 7-18 år SKOVLY er beliggende i Skanderborg

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger...

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 1 Indhold Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4 Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5 Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 7 Ressource- eller kompenserende perspektiv... 7 Anbragte

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere