Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)"

Transkript

1 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne år: Selvledelse år: Den professionelle udviklingssamtale år: At arbejde som coach år: Specialer:... 6 Nærmere beskrivelse af år... 7 Adgangskrav til 1., 2. og 3. år år Selvledelse... 7 Certificeringskriterier for NLP Practitioner år Den professionelle udviklingssamtale... 9 Certificeringskriterier for NLP Master... 9 Enneagram Master (ny ordning pr. 1. januar 2006) år At arbejde som coach års moduler Assistent/coach Supervision Egenterapi Certificeringskriterier for 3. år: HR Coach Afsluttende modelingprojekt år: Specialer Appendixes Appendix a: Retningslinier for at vælge coach/terapeut Appendix b: Kriterier for valg af coach/terapeut samt temaer Appendix c: Refleksion over egenterapi/coaching Appendix d: Refleksion over givet terapi/coaching Appendix e: Tilladelse til at anvende lydbånds eller videooptagelser Appendix f: Forberedelse til gruppesupervision Appendix g: Supervisorer Appendix h: Gode studieråd Appendix i: Dokumentationsskemaer Appendix j: Afkrydsningsskema til HR Coach certificering Appendix k: Tro og love erklæringer : Coach certificering Appendix l: Overgangsordning Appendix m: Kriterier for modelingprojektet Litteraturliste for år... 30

2 2 Denne reviderede udgave af studiehåndbogen (ver. 2.0) Vi har nu ændret certificeringskriterierne, således at det er muligt at gå videre på 3. år samtidig med eller inden man laver sit modelingprojekt. For nærmere information se under certificering for hhv. 2. og 3. år. Der kan fortsat komme mindre ændringer til studiehåndbogen du vil altid kunne finde de seneste opdateringer på vores hjemmesider eller Velkommen til uddannelserne Vi har udarbejdet denne studiehåndbog som en hjælp til dig igennem dit studie. Her får du en oversigt over den uddannelse, du nu er gået i gang med, ligesom du kan finde konkrete oplysninger om regler og procedurer for de enkelte elementer i uddannelsen. Du kan endvidere finde skemaer til brug for dokumentation for terapi/coaching m.v. Vi opfordrer dig i øvrigt til at søge hjælp hos vores trænere og administrative personale, hvis der skulle være ting, du er i tvivl om. Godkendelser Makani International & NLP Husene i Danmark og Norge har udarbejdet en 4 årig plan for kompetencegivende certificeringer. Disse planer er baseret på allerede eksisterende normer i europæisk regi. For at sikre et levende og dynamisk uddannelseskoncept har vi valgt at stå uafhængigt af overordnede organisationer, og vi står derfor selv for godkendelsen af vores uddannelser. Vi har i den forbindelse lagt os tæt op ad internationale standarder for NLP uddannelser, psykoterapeutuddannelser og coachuddannelser. Overgangsordning Der er lavet en overgangsordning for alle, som er påbegyndt en NLP uddannelse før januar Du kan læse nærmere om ordningen under appendix l. Studievejledning Har du brug for råd og vejledning, om hvilke kurser du skal tage i hvilken rækkefølge kan du kontakte vores kursuskoordinatorer på telefon eller mail eller evt. aftale et personligt møde. Danmark: Norge: Når du er på Cypern/ andre lande: kontakt Helene Makani. Vi ønsker dig hjertelig velkommen til uddannelsen og håber, du vil få mange gode indsigter og spændende oplevelser undervejs. Mange hilsener Jack og Helene Makani, Lene Bredahl, Ørjan Jensen

3 3 Vores idégrundlag HR uddannelserne bygger på idéen om, at forandring er naturlig, men for at skabe ændringer for andre, må du kunne skabe et rum en atmosfære som gør det trygt at skabe den forandring. For at kunne skabe den rigtige atmosfære må den, der arbejder med forandring (coachen/terapeuten) have arbejdet så meget med sit eget sind, at han kan møde andre der, hvor de er. Derfor handler første år om selvindsigt, og derfor starter vi fra dag 1 med evnen til at møde andre dér, hvor de er, og fortsætter med at arbejde med dette på dybere og dybere niveauer igennem den tid, uddannelsen varer. Vi har valgt NLP og Enneagrammet som de teknikker og metoder, vi arbejder ud fra. Det har vi, fordi vi mener, at NLP og Enneagrammet giver den studerende den største forståelse for idéen om forandring på et teoretisk plan, samtidig med at de giver de bedste personlige oplevelser med at skabe forandring. Vi oplever modellerne som nyttige, selv om de dog på ingen måde dækker hele virkeligheden. Derfor er vi også åbne over for andre modeller og overfor idéen om, at der altid er mere at lære. Vi betragter dette som grundlaget for vores undervisningen og opmuntrer derfor vores studerende til at bruge det, de har lært i andre sammenhænge, og integrere det i deres personlighed såvel som i deres arbejde som coaches, psykoterapeuter, trænere og konsulenter. HR uddannelser Vi har valgt at kalde vores uddannelser for Human Ressource uddannelser (HR), fordi vi synes, det er den bedste måde at beskrive idéen i uddannelserne på. Vi arbejder ud fra en forudsætning om, at alle mennesker er ressourcefulde, og at underviseren anerkender og støtter den studerendes særlige talenter, således at disse kan blive en mere integreret del af den studerendes liv. Vi arbejder ud fra idéerne i NLP og Enneagrammet NLP beskriver seks neurologiske niveauer: omgivelser, adfærd, evner og færdigheder, værdier og overbevisninger, identitet og vision/ helhed. Denne model sammenfatter idéen, om at et menneskes udvikling foregår på mange niveauer, og at man må betragte hele mennesket for at forstå og støtte det til helhedsorienterede forandringer. NLP har desuden en mængde teknikker til personlig forandring/udvikling og til at forbedre evnen til at skabe rapport på de dybest mulige niveauer. Enneagrammet giver en personlig indsigt, dels i hvordan de neurologiske niveauer udfolder sig for 9 forskellige typer og dels i sammenhængen mellem identitet og adfærd for hver type. Det er en model for forståelse af ubevidste værdier og overbevisninger for hver type og for hver types unikke talenter, samt hvordan disse viser sig hos den enkelte person. Vi har gennem mange års erfaring opdaget, at kombinationen af disse to modeller skaber en enestående forståelse for det menneskelige sind og giver en række nyttige teknikker til at assistere andre til målsætning og forandring.

4 4 Oversigt over uddannelserne 1. år: Selvledelse Emne Timer/dage Dokumentation NLP Practitioner moduler eller accelereret. 120 timer Deltage min. 90% Enneagrammet 1 20 timer Deltage min. 90% Enneagrammet 2 28 timer Deltage min. 90% Øvegruppe deltagelse i øvegruppe i forbindelse med de 30 timer Dokumenteres* behandlede emner på 1. år** Egenterapi du kan modtage denne fx fra elever på 3. år/4. år. Min. 10 timer Dokumenteres* Kan også være modtaget tidligere (inden for det sidste år ikke nødvendigvis i NLP regi). *Dokumentation skal foreligge, hvis du ønsker certificering som HR Coach eller ønsker at gå videre på 4. år. Du finder skemaer til dokumentation under appendix i. ** NB: For de accelererede uddannelser regnes øvetid under uddannelsen med som uddannelsestiden/de 120 timer. De 30 timers øvegruppe ligger udover Litteratur: Se listen over bøger, der læses på 1. år, i litteraturlisten bagest i studiehåndbogen. 2. år: Den pr ofessionelle udviklingssamtale Emne Timer/dage Dokumentation NLP Master moduler eller accelereret forløb. 120 timer Deltage min 90 % Enneagrammet 3 28 timer Deltage min 90 % Enneagrammet 4 28 timer Deltage min 90 % Øvegruppe deltagelse i øvegruppe i forbindelse med de 30 timer Dokumenteres* behandlede emner på 2. år.** Kropsterapi oplevelsen af samspillet mellem krop og psyke. 30 timer (Kan være taget tidligere).*** Psykologi grundlæggende indføring i de grundlæggende 20 timer teorier omkring menneskets udvikling og psykiske reaktioner.** *(kan evt. være lært tidligere via andre uddannelser) Egenterapi du kan modtage denne fx fra elever på 3. år/4. Min.10 timer Dokumenteres* år. Kan også være modtaget tidligere (inden for det sidste år ikke nødvendigvis i NLP regi). *Dokumentation skal foreligge, hvis du ønsker certificering som HR Coach eller ønsker at gå videre på 4. år. Du finder skemaer til dokumentation under appendix i. ** NB: For de accelererede uddannelser regnes øvetid under uddannelsen med som uddannelsestiden/de 120 timer. De 30 timers øvegruppe ligger udover. *** Kropsterapi og Psykologi kan tages i løbet af 1. eller 2. år. Litteratur: Se listen over bøger, der læses på 2. år, i litteraturlisten bagest i studiehåndbogen.

5 5 3. år: At arbejde som coach Emne Timer Dokumentation 3. års undervisning, som indeholder: Coaching & Interaktion Coaching & Terapi Coaching som levevej Kan tages som 3 moduler á 3 4 dage i Danmark, eller 7 dages intensiv på Cypern Deltage min. 90% Assistent på en Practitioner eller Master med særlig gruppelederfunktion for 6 8 elever 120 timer Deltage min. 90 % Terapi/coach ydelse givet til andre studerende, eller egne Min. 30 timer Dokumenteres* kunder. Supervision på terapi/coach ydelse i gruppe og individuelt ** Min. 20 timer, Dokumenteres* Egenterapi mindst 10 timer hos professionel coach/terapeut. Modelingprojekt Certificering som HR Coach gennem Mundtlig evaluering*** I alt år: 45 timer, heraf min. 10 timer hos professionel Udarbejdes i gruppe 1½ 2 timer Dokumenteres* Afleveres skriftligt *Dokumentation skal foreligge, hvis du ønsker certificering som HR Coach eller ønsker at gå videre på 4. år. Du finder skemaer til dokumentation under appendix i. ** Supervisionen kan modtages af en af vore godkendte supervisorer (se under supervision og appendix g). Betaling for supervision afregnes direkte med supervisor. ***Certificering som HR Coach: Efter endt 3. år kan du vælge at lade dig certificere som HR Coach. Du kan dog gå videre til en af de tre overbygninger på 4. år uden den mundtlige evaluering. Litteratur: Se listen over bøger, der læses på 3. år i litteraturlisten bagest i studiehåndbogen.

6 6 4. år: Specialer: HR Psykoterapeut, HR & NLP Træner og HR Udviklingskonsulent For at starte på 4. år skal du være fyldt 25 år og have en uddannelse på Bachelorniveau. HR Psykoterapeut Emne Timer/dage Dokumentation 5 Master Classes, 20 dage Min. 90% deltagelse heraf 1 obligatorisk Givet terapi/klientarbejde 100 timer Dokumenteres* Egen terapi 30 timer hos professionel Dokumenteres* Supervision Min. 30 timer, heraf mindst 10 individuelt Dokumenteres* Skriftlig opgave som kobler teori og praksis Mundtlig evaluering 1½ 2 timer ud fra videooptagelse med klient Afleveres *Dokumentation skal foreligge, hvis du ønsker certificering som HR Psykoterapeut. HR & NLP Træner Emne Timer/dage Dokumentation 10 dages intensiv træning, samt 2 dages afsluttende certificering. Fokus på praktiske undervisningsfærdigheder med NLP og Enneagrammet dage Min. 90% deltagelse HR Udviklingskonsulent Emne Timer/dage Dokumentation 15 dage (5 moduler á 3 dage). 15 dage Min. 90% deltagelse Skriftlig opgave, som beskriver løsningen af praktisk opgave i en organisation Afleveres

7 7 Nærmere beskrivelse af år Adgangskrav til 1., 2. og 3. år Der er ingen særlige adgangskrav til 1., 2. og 3. år uddannelserne her er åbne for alle. Du skal dog være opmærksom på, at der er særlige adgangskrav til dem, der ønsker at gå videre på 4. år (se under 4. års specialer). Der er lavet en overgangsordning for alle, som er påbegyndt en uddannelse før januar Du kan læse nærmere om overgangsordningen under appendix l. 1. år Selvledelse Det første år på uddannelsen kaldes selvledelse. Det er et år, som øger opmærksomheden på egne ubevidste reaktionsmønstre i dagligdagen. På hvem du er som person, og hvordan du oplever andre mennesker. Det vil øge din evne til at se forskelligheden hos andre mennesker som en ressource. Det vil også øge dine muligheder for i større udstrækning at styre udenom konflikter og negative oplevelser såvel i arbejdslivet som privat og derved øge din evne til at opnå det, som du ønsker dig. Det største element i første år er en NLP Practitioner uddannelse. Du kan vælge mellem modulopbygget eller accelereret uddannelse. Hvis du er til intensive forløb, er en accelereret uddannelse sikkert det bedste. Hvis du holder mest af at have god tid og tygge en bid af gangen, er en modulopbygget uddannelse bedst. Vi tilbyder desuden en særlig Lederpractitioner uddannelse. Et andet element er rutinetræning i en øvegruppe. Her kræves minimum 30 timers træning. For de modulopbyggede uddannelser er der tradition for at klare det mellem modulerne. For de accelererede uddannelser opretter vi øvegrupper under og efter uddannelsen. Der vil, så vidt det er muligt, være assistenter knyttet til alle øvegrupper. (NB: For de accelererede uddannelser regnes øvetid under uddannelsen med som uddannelsestiden/de 120 timer. De 30 timers øvegruppe ligger udover). Som en del af selvledelsesprogrammet skal du også gennemføre Enneagrammet 1 og 2. Disse moduler handler om at øge forståelsen af dig selv og dine dybtliggende værdier og overbevisninger. Endelig skal du have et antal timers egenterapi/ coaching i løbet af 1. år. Dem kan du tage hos assistenterne i løbet af din Practitioner uddannelse, som sessioner hos en terapeut/assistent fra 3. eller 4. år eller hos en færdiguddannet coach/terapeut. Se retningslinjerne for at vælge coach/terapeut på næste side. Har du gået i coaching/terapi inden for det sidste år, kan dette medregnes (må dokumenteres). Litteratur: Se listen bagest i studiehåndbogen over bøger, der læses på 1. år.

8 8 Certificeringskriterier for NLP Practitioner Hvad kræves der for at blive certificeret: Gennemført uddannelsen til NLP Practitioner (modulopbygget eller accelereret med forberedelse). Evne til at skabe og bevare rapport med sig selv og andre. Evne til at udvise respekt for egen og andres model af verden. Kan anvende metamodellen. Kan kalibrere og bruge nonverbal respons til at ændre sin adfærd. Kan give og modtage sansebaseret og specifik feedback. Kan i evne og adfærd indsamle information, udarbejde mål og igangsætte fornødne skridt til at realisere disse mål for sig selv (selvledelse). Kan udvise forståelse og respekt for NLP teknikkerne og de principper, de bygger på. Hvordan foregår certificeringen: Certificeringen foregår som en integreret del af undervisningen på den sidste eller de to sidste dage. For at blive certificeret deltager den studerende i: a) En skriftlig evaluering, i hvilken den studerende dokumenterer, at hun/han har tilegnet sig de grundlæggende NLP begreber denne prøve skal bestås med mindst 75 % rigtig besvarelse. b) To praktiske opgaver, hvor den studerende i praksis demonstrerer, at de tillærte kompetencer er integreret. Hvis du ikke består: Skulle den studerende ikke være på niveau, giver den Ledende Træner en specifik feedback samt konkrete forslag til, hvordan den studerende kan komme på niveau. Den studerende kan efterfølgende efter aftale med uddannelsens Ledende Træner og skolen gå til certificering igen. Retningslinier for at vælge coach/terapeut på 1. år: Terapi/coaching kan gives af en studerende fra tredje eller fjerde år eller af en professionel psykolog eller terapeut/coach, uddannet i NLP, Integreret Terapi; Body mind terapi, Kinesiologi, Åndedrætsterapi, Systemisk, Gestalt Terapi eller andre former for terapi, som vil give den studerende en idé om bredden i det terapeutiske felt. Den valgte terapeut/coach skal have en formel uddannelse på mindst 2 år samt superviseret praksis. (Husk, at mindst 10 timer af de i alt 45 timer på de første tre år skal tages hos en professionel coach/terapeut, se appendix a).

9 9 2. år Den professionelle udviklingssamtale Vi kalder andet år for den professionelle udviklingssamtale. Dette år tager sigte på at øge din evne til at lede en udviklingssamtale på en måde, så din samtalepartner opnår den fremad retning og problemløsning, som han/hun ønsker. De værktøjer og den forståelse, som du får under 2. år, er meget anvendelige såvel professionelt som privat. Det største element på 2. år er en NLP Master Practitioner uddannelse. Du kan vælge mellem Klassisk, Business, Leder eller accelereret Master Practitioner uddannelse. Det er igen din strategi for indlæring, som skal være afgørende for valget. Du skal desuden deltage i Enneagrammet 3 og 4. Her går vi endnu mere i dybden med Enneagrammet og relaterer det til coaching og terapi. Et andet element er rutinetræning i en øvegruppe. Her kræves minimum 30 timers træning. For de modulopbyggede uddannelser er der tradition for at klare det mellem modulerne. For de accelererede uddannelser opretter vi særlige øvegrupper med det formål. (NB: For de accelererede uddannelser regnes øvetid under uddannelsen med som uddannelsestiden/de 120 timer. De 30 timers øvegruppe ligger udover). Hvis du ikke allerede har et godt kendskab til den klassiske udviklingspsykologi, må du i løbet af 1. og 2. år gennemføre et kursus heri. Hvis du mener, du har tilstrækkelig kendskab til udviklingspsykologien, kan du gennemføre en test (henvendelse til administrationen). Du skal også tage et kropsterapeutisk kursus, medmindre du har taget et sådant inden for det sidste år. Det kropsterapeutiske kursus skal tages senest inden du påbegynder 3.år. Formålet med kurset er, at du udover at forstå med hovedet også skal mærke sammenhængen mellem krop og sind, og hvordan de to påvirker hinanden. Endelig skal du tage et antal timers egenterapi/ coaching i løbet af 2. år. Det kan du i det omfang der er assistenter til rådighed tage under din Master Practitioner uddannelse, som sessioner med en terapeut/assistent fra 3. eller 4. år eller hos en professionel terapeut/coach. (Husk, at mindst 10 timer af de i alt 45 timer på de første tre år skal være kropsterapi og mindst 15 taget hos en professionel coach/terapeut, se evt. appendix a). Litteratur: Se listen bagest i studiehåndbogen over bøger, der læses på 2. år. Certificeringskriterier for NLP Master Hvad kræves der for at blive certificeret: Certificeret som NLP Practitioner. Gennemført uddannelsen til NLP Master Practitioner (modulopbygget eller accelereret med forberedelse). At den studerende både skriftligt og mundtligt demonstrerer at have tilegnet sig tilstrækkelig viden om og evne til at anvende basalt NLP stof, herunder: alle kompetencer på Practitioner niveau alene og i kombinationer kunne gennemføre individuelle interventioner kunne arbejde økologisk med forandringer kunne skifte mellem indhold/form og mellem oplevelse/fortolkning

10 10 Hvordan foregår certificeringen: Certificeringen foregår som en integreret del af undervisningen på den sidste eller de to sidste dage. For at blive certificeret deltager den studerende i: a) En skriftlig evaluering, i hvilken den studerende dokumenterer, at hun/han har tilegnet sig det teoretiske pensum på Master niveau denne prøve skal bestås med mindst 75 % rigtig besvarelse. b) 1 2 praktiske opgaver, hvor den studerende demonstrerer, at de tillærte kompetencer er integreret. Hvis du ikke består: Skulle den studerende ikke være på niveau, giver den Ledende Træner en specifik feedback samt konkrete forslag til, hvordan den studerende kan komme på niveau. Den studerende kan herpå, efter aftale med uddannelsens Ledende Træner og skolen, gå til certificering igen. Enneagram Master (ny ordning pr. 1. januar 2006) For dig som ønsker titel som Enneagram Master: du kan på 3. årsmodulet Coaching & Interaktion eller på det acc. 3. års modul på Cypern deltage i en skriftlig test af din Enneagramviden. Testen varer ca. 1 time. Når testen er bestået, får du titlen Enneagram Master.

11 11 3. år At arbejde som coach En professionel coach er i vores definition en person, som har udviklet evnen til at sætte sine egne meninger og behov helt og fuldt til side og udelukkende være til støtte for den person, som bliver coachet. At blive en god coach kræver ikke viden om en hel masse forskellige nye teknikker. Til gengæld kræver det et langvarigt arbejde med sin egen personlighed, indtil du har udviklet din coachidentitet. Derfor har vi gjort praktisk erfaring og supervision til det vigtigste på vores coachuddannelse. En stor del af den praktiske erfaring får du ved at være assistent. Har du allerede 1. og 2. år, kan du bare gå i gang. Har du kun dele af 1. og 2. år, må du tage det, du mangler først, eller evt. gøre det sideløbende. Vi anbefaler at du tager modulerne inden du bliver assistent. 3. års moduler På 3. år er der 7 10 undervisningsdage, som alle gør dig bedre rustet til dit praktiske arbejde som assistent og coach. Emnerne er: Coaching & Interaktion, Coaching & Terapi samt Coaching som levevej (7 dage intensivt på Cypern eller 10 dage fordelt på tre moduler i København). Assistent/coach I løbet af 3. år skal du lede og coache en mindre gruppe practitioner studerende under deres uddannelse og i deres øvegruppe. Du skal som en del af forløbet give mindst 30 timers individuel coaching/terapi til dem/andre. Desuden skal du modtage mindst 20 timers supervision på dette arbejde fra en af vores professionelle supervisorer. (Se nedenfor samt appendix g). Supervision Supervisionen kan modtages af en af vore godkendte supervisorer (se under appendix g).(betaling for supervision afregnes i Danmark direkte med supervisor. Du skal have mindst 20 timers supervision i alt, heraf mindst 4 timer individuelt. Supervision er en arbejdsmetode, hvor der tages udgangspunkt i de coachingsessions, du giver, og herudfra arbejdes med faglige problemstillinger (f.eks. valg af teknik) samt med dine ubevidste overbevisninger og adfærd, og din identitet som coach. Målet er at du herigennem bliver mere og mere bevidst om din egen rolle i sessionerne, og kan adskille dine egne temaer fra klientens. Supervisionen foregår dels i grupper, hvor deltagerne lærer af hinandens erfaringer, evt. med direkte overværelse af en coachingsession. Supervisionen afholdes i Danmark på Practitioner modulerne, hvor gruppeaktiviteter og individuelle supervisioner fordeles af supervisor (under hensyntagen til specielle behov). I Norge holdes gruppesupervisionen efter aftale om aftenen, og individuel supervision aftales særskilt. På Cypern lægges supervisionen efter aftale. Egenterapi Det samlede antal timers egenterapi under år skal være mindst 45 timer du er frit stillet til at fordele dem over de tre år efter behov. Mindst 10 af de 45 timer skal tages hos en professionel coach/terapeut, se appendix a).

12 12 Certificeringskriterier for 3. år: HR Coach Ved afslutningen af 3. år kan du gå til mundtlig evaluering af din uddannelse og ved tilfredsstillende resultat modtage certifikat som HR Coach. Forudsætninger for at blive certificeret: Certificeret som Master Practitioner Udarbejdet modelingprojekt (se nedenfor) Gennemført (og har dokumentation for) Enneagramkurser samt øvrige elementer i 1. og 2. år. Gennemført (og har dokumentation for) alle elementer på 3. år Kan skifte til og bevare sin coachtilstand. Kan gennemføre en coachsamtale og foreslå et coachforløb for en klient. Kan skifte mellem coaching og forandringsarbejde. Kan assistere den coachede til at slippe begrænsende overbevisninger. Kan anvende viden om Enneagrammet til at tilpasse sin coaching til den klient, der arbejdes med. Kan evaluere sig selv (bedømme egen indsats og komme med forslag til udviklingspunkter). Kan i tanke og handling demonstrere en etisk adfærd i forhold til klienten. Afsluttende modelingpr ojekt For at blive certificeret HR Coach skal du dels aflevere et skriftligt projekt, dels gå til en mundtlig evaluering. Det skriftlige projekt skal udarbejdes i gruppe (2 4 studerende). Læs nærmere om kriterierne i appendix m. Mundtlig evaluering Når alle elementer er gennemført og den skriftlige opgave er godkendt kan du tilmelde dig til mundtlig evaluering. Dette foregår ved henvendelse til administrationen, som orienterer dig om hvornår der er muligheder for at blive evalueret. Dokumentation skal for alle elementer i de 3 år skal afleveres ved tilmeldingen. Der betales særskilt for certificeringen (p.t kr., som bl.a. dækker rejseudgifter for og løn til censor). Den studerende møder frem til den mundtlige evaluering med enten: A) En videooptagelse (samt skriftlig tilladelse fra klienten til at vise optagelsen, se appendix e), eller B) En klient. I evalueringen deltager to af NLP Husets/ Makani Internationals Trænere. Den studerende evalueres ved enten A) At vise dele af videooptagelsen (max. 30 minutter) eller B) At gennemføre en 30 minutters coachingsession med klienten. Derefter besvares spørgsmål fra lærer og censor. Spørgsmålene har til formål at belyse den studerendes evne til at analysere, vurdere og forholde sig til egen adfærd og egne udviklingspunkter såvel som til klientens. Lærer og censor vurderer den studerendes niveau og tildeler certifikat ved tilfredsstillende niveau. Hvis du ikke består: Skulle den studerende ikke være på niveau gives en specifik feedback samt konkrete forslag til, hvad den studerende kan arbejde med for at opnå det ønskede niveau. Den studerende kan herpå gå til certificering igen, dog tidligst efter seks måneder. Litteratur: Se listen over bøger, der læses på 3. år, bagest i studiehåndbogen.

13 13 4. år: Specialer Efter at have gennemført uddannelsen til HR coach, kan du gå videre med et eller flere af vores specialer og blive uddannet til enten HR Psykoterapeut, HR & NLP Træner eller HR Udviklingskonsulent. Alle tre specialer er unikke på den måde, at vi er den eneste skole i verden, som har denne kombination af NLP og Enneagrammet på et professionelt niveau, som kan lede direkte til selvstændig virksomhed. Her følger en kort oversigt over de tre overbygningsuddannelser. Du kan læse nærmere om indhold og krav på hjemmesiden (www.nlphuset.com). Adgangskrav For at starte på en af de 4 årige uddannelser skal du være fyldt 25 år og have en uddannelse på Bachelorniveau. Har du ikke en formaliseret Bacheloruddannelse, men mener, at du er uddannet på niveau med en Bachelorgrad kan du søge dispensation for dette krav henvend dig til vores kontor, som sender din dispensationsansøgning videre til lederen af uddannelsen. HR Psykoterapeut Denne uddannelse henvender sig til dig, som ønsker en endnu dybere personlig udvikling kombineret med en kompetence til at arbejde professionelt med psykoterapeutisk klientarbejde. Uddannelsen indeholder 5 Master Classes, hvoraf én er obligatorisk. De øvrige kan du sammensætte efter eget ønske. Endvidere er der krav om supervision på dit klientarbejde, samt yderligere egenterapi, udarbejdelse af skriftlig opgave m.m. HR & NLP Træner Denne uddannelse henvender sig til alle, som ønsker at forbedre deres undervisningsfærdigheder. Den henvender sig også til alle, som ønsker at være en model for det, de underviser i, og vil anvende Enneagrammet som forståelsesmodel for mennesket og NLP som det pædagogiske fundament for undervisningen. Uddannelsen giver mulighed for at udbyde egne certifikatgivende uddannelser i NLP og/eller Enneagrammet. HR Udviklingskonsulent På denne uddannelse vil du lære, hvordan du professionelt arbejder med NLP og Enneagrammet i organisationer, hvad enten du er intern eller ekstern konsulent. Du vil udbygge dine kompetencer med viden om organisationer, systemtænkning og gruppeprocesser og vil træne teknikker og metoder, der sikrer helhed, kongruens og kvalitet i din opgaveløsning. Uddannelsen er bygget op omkring fire elementer: 1) Identitet som konsulent. 2)Analyse og afklaringsfase hos kunden. 3) Intervention og tilførsel af ressourcer. 4)Afslutning og sikring af fremadrettet kvalitet.

14 14 Appendixes Appendix a: Retningslinier for at vælge coach/terapeut Formålet med individuel terapi er, at den studerende får mulighed for at arbejde i dybden med sin personlige udvikling, samt at han oplever klientrollen på egen krop. Der skal foreligge dokumentation for den individuelle terapi. 1. og 2. år: Terapi/coaching kan gives af en studerende fra tredje eller fjerde år eller af en professionel psykolog, coach eller terapeut uddannet i NLP, Integreret Terapi; Body mind terapi, Kinesiologi, Åndedrætsterapi, Systemisk, Gestalt Terapi eller andre former for terapi, som vil give den studerende en idé om bredden i det terapeutiske felt. Den valgte terapeut/coach skal have en formel uddannelse på mindst hhv. 4 år + superviseret praksis/2 år + superviseret praksis. Varighed: Den studerende skal have mindst 10 timers individuel terapi/coaching pr. år. 3. år/hr Coachuddannelsen Dele af den individuelle terapi/coaching kan gives af en studerende fra fjerde år. Imidlertid skal mindst 10 timer gives af en professionel psykolog, coach eller terapeut uddannet i NLP, Integreret Terapi, Body mind terapi, Kinesiologi Åndedrætsterapi, Systemisk, Gestalt Terapi eller andre former for terapi, som vil give den studerende en oplevelse af bredden i det terapeutiske felt. Terapeuten må have en formel uddannelse på mindst 4 år, inkluderet superviseret praksis. Coachen må have en formel uddannelse på mindst 2 år + superviseret praksis. Varighed: mindst 10 timer. Den studerende skal have mindst 45 timers individuel terapi/coaching i alt i løbet af de tre første år. Mindst 10 af disse 45 timer skal tages hos en professionel coach/terapeut.

15 15 Appendix b: Kriterier for valg af coach/ter apeut samt temaer Læg mærke til hvilke kriterier, du anvender for at vælge terapeut/coach. Det vil fortælle dig noget om, hvilke kriterier (nogle af) dine kommende klienter vil anvende for at vælge dig/en anden. Når jeg vælger terapeut, går jeg efter Det er vigtigt for mig, at min coach/terapeut er/kan Hvis min coach/terapeut ikke lever op til dette, vil jeg Valg af temaer til coaching/terapi Nogle mennesker har altid et eller andet emne, de har lyst til at arbejde med. Andre har meget i perioder, men til andre tider synes de ikke rigtig, der er noget. Hvis du hører til typen, som har svært ved at finde et emne, kan du læse følgende sætninger igennem og overveje, om de alle sammen er 100 % sande for dig, eller om de skulle give anledning til at grave dybere. 1. Jeg er fuldstændig tilfreds med mit parforhold eller: Jeg er fuldstændig tilfreds med at bo alene. 2. Mit forhold til mine børn er fuldstændigt tilfredsstillende. 3. Mit forhold til min familie (forældre/søskende) er fuldstændig, som jeg ønsker det. 4. Mit sociale liv (venner og bekendte) er fuldstændig tilfredsstillende. 5. Jeg er 100 % tilfreds med min krops sundhedstilstand. 6. Min jobsituation/karriere er meningsfuld og tilfredsstillende eller bevæger sig i hvert fald i den rigtige retning. 7. Min økonomiske situation er, som jeg ønsker den eller bevæger sig i hvert fald i den rigtige retning. Jeg er tilfreds med mit forhold til penge. 8. Min personlige udvikling går i det rigtige tempo, og jeg er tilfreds med den tid, jeg afsætter til dette. 9. Jeg er fuldstændig tilfreds med mit spirituelle liv/min spirituelle udvikling og med den tid, jeg afsætter til dette. 10. Jeg har den helt rigtige balance mellem de ovennævnte områder af mit liv og bruger præcis den tid, som er rigtig for mig til hvert livsområde. Jeg er også helt tilfreds med den måde, de enkelte livsområder hænger sammen på.

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen

Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen NLP Huset, Juni 2008 Enneagramkursus Indholdsfortegnelse Tak... 2 Indledning... 3 Projekt forløbet... 4 1. Analysefasen... 4 2. Definition

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Zenius Academy NLP HYPNOSE COACHING Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Om Zenius Academy Zenius Academy tilbyder det bedste indenfor personlig udvikling.

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere