Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald"

Transkript

1 Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald

2 Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6 Oplys andre om dødsfaldet...7 Dødsfaldet anmeldes til myndighederne...7 Om begravelse og bisættelse...8 Præst og bedemand kan hjælpe med det praktiske...8 Når man selv ønsker at stå for det praktiske...9 Begravelseshjælp...9 Rådgivning og støtte Akut krisehjælp Yderligere information Kontaktoplysninger Kære pårørende I denne pjece har vi samlet nogle praktiske oplysninger om, hvad der sker, når et menneske dør på hospitalet. Og information om, hvad I som pårørende skal tage stilling til. Hospitalsafdelingens læger og sygeplejerpersonale og hospitalspræsterne står naturligvis også til rådighed med hjælp og vejledning. Spørgsmål vedrørende begravelse eller bisættelse skal rettes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn eller til en bedemand. Bopælssognet kan findes ved at indtaste afdødes adresse på Med venlig hilsen Personalet Afdeling:... Telefon:... Kontaktperson:

3 Afsked med afdøde Nogle timer efter, at døden er indtrådt, skal en læge kontrollere, at der er sikre dødstegn og udfylde en dødsattest. Plejepersonalet gør afdøde i stand. Afdøde iføres en hospitalsskjorte eller sit eget tøj, hvis I ønsker det. Som pårørende er I meget velkomne til at hjælpe plejepersonalet med dette. Så vidt det er praktisk muligt, bliver afdøde liggende i afdelingen, indtil I og de øvrige pårørende, der ønsker det, har fået taget afsked. Det aftales med den vagthavende sygeplejerske, hvornår det er muligt at få afdøde at se. Pårørende, der først kan komme, efter at afdøde er overført til hospitalets kapel, har også mulighed for at tage afsked. Kommer de inden for de første 24 timer efter dødsfaldet, skal de henvende sig til den afdeling, hvor afdøde var indlagt, eller til Akutafdelingen hvis afdøde var død ved ankomsten på hospitalet på tlf (Hillerød) eller (Frederikssund) og vil blive ledsaget til kapellet. Er der gået mere end 24 timer siden dødsfaldet, kontaktes kapellet direkte på tlf (Hillerød) eller tlf (Frederikssund) mandag til fredag mellem kl. 8 og 14. I weekender og på helligdage er det muligt at se afdøde i kapellet i tidsrummet kl Her ringes tlf (Hillerød) eller tlf (Frederikssund) for nærmere aftale. Inden afdøde udleveres til familien eller en bedemand, lægger bedemanden og kapellets personale afdøde i kisten. Kisten kan holdes åben, hvis de pårørende ønsker en sidste mulighed for afsked. Der kan også arrangeres en mindre andagt i hospitalets kapel i forbindelse med udleveringen. Dette aftales med kapellets personale. Dødsattesten Hospitalet udfylder en dødsattest. Den indeholder oplysninger om afdødes personlige data, tid og sted for dødens indtræden, lægens erklæring om ligsyn og oplysninger om dødsårsag. Er der foretaget obduktion, fremgår også lægens observationer herfra. Dødsattesten udleveres fra hospitalets kapel til de nærmeste pårørende eller til en bedemand. Obduktion Obduktion kan give nyttig viden om sygdomsforløbet og bedre mulighed for at finde den præcise dødsårsag i tvivlstilfælde. Man vil almindeligvis ikke kunne se spor efter obduktionen. De nærmeste pårørende kan få orientering om resultatet af obduktionen ved henvendelse til den afdeling, hvor dødsfaldet skete. Der er to typer obduktion: Lægevidenskabelig obduktion og retslægelig obduktion: Lægevidenskabelig obduktion foretages kun, hvis afdøde eller de pårørende har givet deres samtykke. Hvis afdøde har givet sit samtykke under forudsætning af de pårørendes accept, gennemføres obduktionen kun, hvis denne accept foreligger. Har afdøde eller de nærmeste pårørende udtalt sig imod obduktion, må lægevidenskabelig obduktion ikke 4 5

4 finde sted. Det samme gælder, hvis obduktion antages at være i strid med afdødes eller de nærmeste pårørendes livsopfattelse. Retslægelig obduktion foretages, hvis politiet eller Arbejdsskadestyrelsen forlanger det. Afdøde kan have valgt at testamentere sit legeme til et universitet. Det er et valg, pårørende ikke kan ændre. I disse situationer skal de pårørende snarest muligt efter dødsfaldet bestille en bedemand til at transportere afdøde til universitetet, der betaler for transporten. Selv om tidsfristen for overførsel til instituttet er kort, forhindrer det ikke, at der kan afholdes en højtidelighed, hvor de pårørende kan tage afsked med den afdøde. Bedemanden vil kunne være behjælpelig med at arrangere en sådan højtidelighed, og det vil i reglen være muligt at få en præst til at medvirke, hvis de pårørende ønsker det og det ikke er i modstrid med afdødes ønske. Udlevering af ejendele Afdødes tøj og andre personlige ejendele udleveres til nærmeste pårørende af plejepersonalet i afdelingen. Derimod skal værdigenstande (ur, smykker, nøgler, penge, kreditkort, SIM-kort m.m.) opbevares på hospitalet, indtil Skifteretten har udstedt en skifteretsattest. Afdødes arvinger kan herefter henvende sig personligt i hospitalets Information med en skifteretsattest og hente værdigenstandene. Er der flere arvinger end de fremmødte, skal der medbringes en fuldmagt fra disse. Hospitalet kan også sende værdigenstandene anbefalet til en arving, der har fremsendt den nævnte dokumentation eller til boets advokat. Oplys andre om dødsfaldet Selvom det kan være svært at fortælle familie, venner, bekendte og en eventuel arbejdsplads om en nærtståendes død, er det vigtigt at gøre det så hurtigt som muligt. På den måde undgår man at bringe sig selv og andre i ubehagelige situationer. Sygeplejepersonalet hjælper gerne med at kontakte de nærmeste pårørende. Dødsfaldet anmeldes til myndighederne En dødsanmeldelse er den officielle anmeldelse af et dødsfald. Dødsanmeldelsen skal udfyldes af de pårørende eller en bedemand og underskrives af en pårørende. Blanketten kan printes ud fra eller udleveres af kirkekontoret. Dødsanmeldelsen skal være kirkekontoret i afdødes bopælssogn i hænde senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Dette gælder, uanset hvilket trossamfund den afdøde tilhørte. Kirkekontoret giver herefter besked om dødsfaldet til folkeregisteret, skifteretten og socialforvaltningen. Sammen med dødsanmeldelsen indsendes/indleveres også: dødsattesten afdødes fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest eventuel vielses- eller partnerskabsattest. Det kan være en god ide at få taget et par fotokopier af dødsattestens forside, inden den afleveres eller sendes til kirkekontoret. Er du i tvivl om, hvilket bopælssogn afdøde hører til, kan du slå det op på eller spørge i kommunen. 6 7

5 Om begravelse og bisættelse Begravelsen eller bisættelsen skal finde sted senest otte dage efter dødsfaldet. I nogle tilfælde kan bestyrelsen for kirkegården eller krematoriet dog med tilslutning fra embedslægen tillade udsættelse af begravelsen/bisættelsen. Ved en begravelse sænkes kisten med afdøde ned i graven på kirkegården. Ved en bisættelse bliver afdøde brændt i kisten. Asken samles i en urne, der sættes ned på en kirkegård eller begravelsesplads, medmindre afdøde skriftligt har udtrykt ønske om, at de pårørende skal sprede asken over åbent hav. Ved både begravelse og bisættelse kan der holdes en højtidelighed i kirke eller kapel alt efter afdødes og de pårørendes ønsker. Var afdøde ikke medlem af noget anerkendt trossamfund, kan en ceremoni en såkaldt borgerlig begravelse eller bisættelse holdes i et kommunalt kapel. Præst og bedemand kan hjælpe med det praktiske Er der tale om en kirkelig begravelse eller bisættelse, kan I henvende jer til afdødes præst. Præsten kan så forestå begravelses- eller bisættelseshøjtideligheden. Når man selv ønsker at stå for det praktiske Ønsker I selv at arrangere det praktiske vedrørende begravelse eller bisættelse, skal I bede om at få udleveret dødsattesten fra hospitalets kapel eller eventuelt fra politiet. Herefter anmelder I dødsfaldet på kirkekontoret i afdødes bopælssogn. Derpå kontaktes kirkegårdskontoret omkring jeres valg af gravsted, tid og sted for begravelse eller bisættelse og eventuel brug af kapel. Endelig kan I kontakte en bedemand angående valg af kiste og bestilling af eventuel blomsterpynt og rustvognskørsel. Vælger I ikke at få hjælp fra en bedemand, skal I som pårørende selv afhente og transportere afdøde fra hospitalet og stå for koordineringen af de forskellige aftaler med eventuel præst, kirkebetjening og kirkegård/krematorium. Begravelseshjælp Alt efter omstændighederne kan der ydes tilskud til begravelsen fra afdødes bopælskommune, fagforening eller sygeforsikringen danmark. Yderligere oplysninger får I hos disse. Når tidspunktet er aftalt, kan det videre forløb tilrettelægges enten af de pårørende selv eller sammen med en bedemand. Bedemanden kan hjælpe med de praktiske spørgsmål (kirke, kapel, kiste, kistepynt, begravelse/bisættelse, gravsted, kørsel og kremering). 8 9

6 Rådgivning og støtte I er velkomne til at henvende jer til den afdeling, hvor afdøde var indlagt, hvis I gerne vil tale med personalet om dødsfaldet eller om afdødes sidste tid på hospitalet. Har I brug for rådgivning eller hjælp til at bearbejde sorgen, kan I kontakte egen læge eller kommunens socialforvaltning, som kan oplyse om mulighederne for hjælp her og nu og på længere sigt. Der er også private muligheder for at få gratis rådgivning. Som eksempler kan nævnes: Kræftens Bekæmpelse (www.cancer.dk), der bl.a. tilbyder rådgivning og sorggrupper Børn, Unge og Sorg (www.ungeogsorg.dk), hvor man tilbyder rådgivning og individuel terapi og gruppeterapi til børn og unge i sorg Yderligere information For yderligere praktiske oplysninger omkring dødsfald kan I søge information på: Kirkeministeriets hjemmeside - Bedemændenes hjemmesider Vedrørende proceduren i skifteretten - Biblioteket - hvor man kan låne bøger om begravelse/ bisættelse, økonomi, skifte og arv, samt om følelsesmæssige forhold i forbindelse med nærtståendes dødsfald og om at gennemleve en krise Akut krisehjælp Har I brug for akut krisehjælp, kan personalet på afdelingen, hvor afdøde var indlagt, oplyse om, hvilke tilbud der findes. I kan også henvende jer til egen læge eller psykiatrisk skadestue afhængigt af den aktuelle situation

7 Direktionssekretariatet Dyrehavevej Hillerød Telefon:

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere