PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier"

Transkript

1 PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

2 PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade København K Web: CVR Tryk: Lasertryk.dk Tegninger: StineStregen Drengenavnet Clemens er latinsk og betyder rolig, blid, mild, sagtmodig, overbærende, nådig.

3 HVEM ER DE UDSATTE BØRN, UNGE OG FAMILIER? - Børn og unge der udviser krænkende eller bekymrende seksuel adfærd - Børn og unge der lever i kriseramte og/eller konfliktfyldte familier - Børn og unge der lever i alkoholfamilier - Børn og unge i voldsramte familier - Børn og unge der omsorgssvigtes herunder børn og unge med tilknytningsvanskeligheder YDELSER Psykologhuset Clemens tilbyder - Klinisk psykologiske undersøgelser af børn og unge - Forældrekompetenceundersøgelser - Risikovurdering af seksuelt krænkende adfærd hos børn og unge - Psykologisk behandling - Mæglingssamtaler - Supervision - Rådgivning og konsulentbistand - Undervisning Læs mere om ydelser på de følgende sider og på. 3

4 KLINISK PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER Psykologhuset Clemens har specialiseret sig i klinisk psykologiske undersøgelser af alvorlige og komplicerede problemstillinger hos børn, unge og deres familier. Vi tilbyder klinisk psykologisk undersøgelse af: - børn og unge, hvor der er mistanke om omsorgssvigt eller tilknytningsvanskeligheder - børn og unge med krænkende eller bekymrende seksuel adfærd samt risikovurdering af adfærden - børn og unge der er traumatiserede, herunder børn og unge der har været udsat for vold. Undersøgelsen indbefatter vurdering af traumatiseringsgrad - børn og unge der lever i konfliktfamilier - børn og unge der lever i alkoholfamilier Undersøgelserne er en aktuel og dækkende vurdering af et barn eller en ungs vanskeligheder, personlighed, følelsesfunktion, kognitive funktion, risikoprofil, udviklingsniveau samt udviklingsbehov. Undersøgelsen indbefatter en vurdering af barnets muligheder for udvikling og trivsel i dets aktuelle relationelle miljø og netværk/ hverdagsmiljø. Undersøgelsen munder ud i en psykologisk erklæring inkl. anbefalinger til intervention. 4

5 FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Psykologhuset Clemens udarbejder forældrekompetenceundersøgelser for kommuner, der ønsker at få en vurdering af forældres omsorgsevne og evne til at varetage et konkret barns udviklingsbehov. Undersøgelsen varetages af to autoriserede psykologer pga. af den kompleksitet, der er forbundet med undersøgelsen samt undersøgelsens indgribende karakter overfor familien. Psykologhuset Clemens følger Socialministeriets anbefalinger til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser. 5

6 RISIKOVURDERING AF SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Psykologhuset Clemens har specialiseret sig i risikovurdering af seksuelt krænkende adfærd hos børn og unge. En risikovurdering indeholder; 1. En vurdering af risikoen for recidiv (tilbagefald) af seksuelt grænseoverskridende adfærd 2. Anbefalinger i forhold til relevante områder af barnet eller den unges liv, udvikling og trivsel. En vurdering af risiko for recidiv samt anbefalinger er flerdimensionel. For det første er risikovurderingen baseret på generelle forhold hos barnet/den unge af psykologisk og relationel karakter, herunder kognitivt funktionsniveau, mentaliseringsevne, følelsesmæssige og sociale kompetencer. For det andet på en vurdering af konsekvenserne af opvækstforhold, herunder traumatiseringsgrad og mestringsstrategier. Endeligt på en vurdering af barnet/den unges måde at forholde sig til og beskrivelse af de foregåede seksuelle krænkelser, seksualitet og seksuel adfærd. 6

7 PSYKOLOGISK BEHANDLING Psykologhuset Clemens tilbyder psykologisk behandling til børn, unge og familier med omfattende og komplekse psykosociale og/eller socialkognitive problemstillinger. Typer af behandling - Familiesamtaler, forældrerådgivning og søskendesamtaler - Individuel terapi - legeterapi - mentaliseringsbaseret terapi - terapi med fokus på social træning - Psykologisk behandling med inddragelse af netværk Koordineret samarbejde blandt professionelle Et psykologisk behandlings- eller rådgivningsforløb bør i mange tilfælde kombineres med et koordinerende samarbejde med øvrige professionelle, der samarbejder med familien, med henblik på at sikre et sammenhængende og kvalificeret tilbud til familien. Et koordinerende samarbejde er en væsentlig del af en kvalificeret indsats overfor komplicerede psykosociale problemstillinger. 7

8 MÆGLINGSSAMTALER Psykologhuset Clemens tilbyder mæglingssamtaler i sager, hvor der er foregået en form for grænseoverskridelse eller krænkelse mellem to eller flere børn og unge. Som nogle af de få her i landet tilbyder vi også mæglingssamtaler i sager, hvor der er foregået krænkelser af seksuel eller voldelig art mellem børn og unge. 8

9 SUPERVISION, RÅDGIVNING, KONSULENTBISTAND Supervision Psykologhuset Clemens yder supervision til professionelle, f. eks. psykologer, døgninstitutioner, plejeforældre, pædagoger og lærere, der beskæftiger sig med børn, unge og familier med komplicerede psykosociale og/eller socialkognitive vanskeligheder. Rådgivning Psykologhuset Clemens tilbyder rådgivning til sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og andre professionelle i forbindelse med komplicerede psykosociale problemstillinger i børne- og familiesager. Rådgivningen kan blandt andet handle om at skabe overblik, strukturere og prioritere i et komplekst sagsforløb samt tilføre en psykologfaglig forståelse af en problemstilling. Konsulentbistand Psykologhuset Clemens tilbyder desuden konsulentbistand til kommuner og behandlingsinstitutioner i forbindelse med tværinstitutionelle udfordringer i komplicerede børne- og familiesager. Det kan handle om problemstillinger, der kræver en række af professionelle indsatser på forskellige organisatoriske niveauer, hvor der er behov for at skabe overblik, struktur samt fordeling af ansvar og roller for at sikre en kvalificeret sagshåndtering. Rådgivning og konsulentbistand kan foregå via telefon, Skype og ved almindelig fremmøde. Supervision, rådgivning og konsulentbistand kan desuden foregå hos rekvirent mod betaling af transport. 9

10 UNDERVISNING Psykologhuset Clemens tilbyder undervisningstemaer, der retter sig mod større indsigt og forståelse for begrebet Mentalisering og dets betydning for udsatte børn, unge og familier med alvorlige udviklings- og relationsvanskeligheder. Undervisningen retter sig mod socialrådgivere, lærere og pædagoger på specialskoler og institutioner samt plejeforældre og familiekonsulenter. Undervisningen tilrettelægges i forhold til de arbejdsopgaver og behov, der knytter sig til de forskellige professioner. Tema 1 Omsorgssvigt i et mentaliseringsbaseret perspektiv, hvor sammenhængen mellem omsorgssvigt, barnets tilknytningsstil, selvdannelse og affektreguleringskompetence afdækkes med henblik på at vurdere, hvilke undersøgelser/foranstaltninger, der bør iværksættes for at sikre barnets udvikling og behov. Underviser: Psykolog Signe Rakel Hein og psykolog Anne-Marie Thuesen Tema 2 Årsager og konsekvenser når børn og unge udviser seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd. Hvordan kan et mentaliseringsperspektiv hjælpe til forståelse af problematikken og planlægning af foranstaltninger? Underviser: Psykolog Signe Rakel Hein og psykolog Anne-Marie Thuesen Tema 3 Hvad betyder det for børns udvikling af mentaliseringevnen, når de vokser op i en alkoholfamilie? Hvordan kan et mentaliseringsperspektiv hjælpe os til at forstå barnets situation samt vejlede os i undersøgelses- og foranstaltningsarbejdet? Underviser: Psykolog Signe Rakel Hein og psykolog Anne-Marie Thuesen 10

11 OM CLEMENS Indehaverne af Psykologhuset Clemens er Signe Rakel Hein og Anne Marie Thuesen begge erfarne psykologer med solidt kendskab til komplicerede psykologiske problemstillinger og de primære sektorer omkring børn og unge (læs mere på ). MENTALISERING OG MENTALISERINGSBASERET TERAPI Psykologhuset Clemens primære psykologfaglige fundament er baseret på begrebet mentalisering og behandlingsprincipperne bag mentaliseringsbaseret terapi Mentalisering kan beskrives som evnen til at se sig selv udefra og se andre indefra. Mentalisering betyder nemlig evnen til implicit og eksplicit at fortolke sine egne og andres handlinger som meningsfulde ytringer af indre mentalt liv (eksempelvis relationelle behov, følelser, motiver og personlige ønsker). Evnen til at forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver er grundlæggende for et socialt velfungerende hverdagsliv. I modsat tilfælde, hvor denne evne er forringet eller fraværende, har det betydning for hverdagslivets komplikationer som misforståelser, falske antagelser og konflikter og i mere alvorlig grad for udvikling af psykopatologi (læs mere på ). 11

12 KONTAKT Signe Rakel Hein Indehaver og faglig leder Autoriseret psykolog Anne-Marie Thuesen Indehaver og faglig leder Autoriseret psykolog, lektor Medlem af DANSK PSYKOLOGFORENING TELEFONRÅDGIVNING Der er gratis telefonrådgivning på hverdage i dagtimerne. Ring på eller

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

Efteruddannelseskurser for familieplejere

Efteruddannelseskurser for familieplejere Efteruddannelseskurser for familieplejere VIA University College 2014 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling I VIA præsenterer efteruddannelsestilbuddet

Læs mere

Holistisk behandling

Holistisk behandling Holistisk behandling 22 Psykolog nyt 23 2008 af børn og unge I Projekt JANUS arbejder man med helheden omkring det barn eller den unge, hvis adfærd er seksuelt krænkende. Indsatsen rettes således også

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere