TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015"

Transkript

1 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

2 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens vedtagelse af den nye lov om socialtilsyn fra juni 2013, hvor der er fremsat krav om en øget professionalisering med særlige kvalitetskrav til de mange sociale botilbud. Kvalitetsledelsessystem ISO 9001: 2008-certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Granhøjen er blevet certificeret på baggrund af Kvalitetsledelsessystemet, der lægger vægt på flere af de temaer, som Lov om Socialtilsyn har fastlagt, herunder Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, Metode og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. De resterende temaer som Økonomi og Fysiske rammer indgår i Granhøjens dokumentationsarbejde. Granhøjen har indgået et samarbejde med Region Midtjylland for at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. En ISO-9001-certificering dokumenterer, at Granhøjen lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Det betyder, at den daglige drift styres optimalt, og at trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt. 2

3 3

4 Indholdsfortegnelse Oversigt over sociale tilbud...side 3 Midlertidige botilbud, jf. SEL side 5 - Takster...side 6 Længerevarende botilbud, jf. SEL side 9 - Takster...side 10 Bostøtte og tillægsydelser...side 12 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter...side 15 4

5 Oversigt over sociale tilbud Takster ud fra funktionsniveau for voksne over 18 år Granhøjen udfører en lang række opgaver inden for det specialiserede socialområde med fokus på en helhedsorienteret indsats med støtte og omsorg, der er tilpasset den enkelte borgers særlige behov. Der udføres opgaver inden for bl.a. Serviceloven (SEL) og inden for Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB). Der tilbydes midlertidige og længerevarende botilbud, jf. SEL 107 og 108, samt almindelig bostøtte og FLEX Bostøtte jf. SEL 85. FLEX Bostøtte sikrer flexibel støtte, som altid tilpasses den enkelte borgers aktuelle behov. Granhøjens takster for botilbud tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, og dermed hvor mange og hvilke ydelser borgeren har behov for. Der er i alt fire takstniveauer for ydelser til midlertidige botilbud, jf. SEL 107, og tre takstniveauer for ydelser til længerevarende botilbud, jf. SEL 108. De fire takstniveauer for midlertidige tilbud, jf. SEL 107 anvender elementer fra voksenudredningsmetodens funktionsniveauer: Borgere, som har et moderat problem. Borgere, som har et moderat til svært problem. Borgere, som har et svært problem. Borgere, som har et svært til fuldstændigt problem. Et ophold i Granhøjens regi består af følgende ydelser: Bostøtte, hjælp og behandling, som er tilpasset den enkelte borgers individuelle behov, herunder særlige individuelle tilbud, som kan sammensættes efter behov. Botilbud, midlertidigt og længerevarende. Mulighed for hurtig justering af medicin. Miljø- og individuel terapi af pædagogisk uddannet personale og psykologer. Bred vifte af beskæftigelsestilbud. Samværstilbud. Mulighed for akut indlæggelse eller ambulant behandling på psykiatrisk afdeling på Skovhus Privathospital, som Granhøjen har et tæt samarbejde med. Akut kriseberedskab døgnet rundt alle årets dage. 5

6 Beskæftigelse og Rehabilitering Rehabiliterings- og Aktivitetscenteret på Granhøjen tilbyder en bred vifte af sociale tilbud inden for beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103, aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 104, aktivering, jf. LAB. 32,og Ressourceforløb, jf. LAB 68a og b, samt revalidering og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Se priser i takstblad for Rehabiliterings- og Aktivitetscenteret. Helhedstilbud Vores behandlingskoncept er helhedsorienteret. Det betyder, at bolig, beskæftigelse og behandling tilbydes som ét samlet tilbud. Beskæftigelsen er omdrejningspunktet for den specialpsykiatriske behandling, og den bærende idé er, at alle kan bruges til noget, da det altid er muligt at finde eller skabe beskæftigelse til den enkelte. Granhøjen skaber rammerne, således at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne til at komme i job eller ud på det ordinære arbejdsmarked. Se specificerede ydelser i takstblad for Rehabiliterings- og Aktivitetscenteret. Individuelle tilbud Der er mulighed for at indgå særlig aftale, som ikke allerede indgår i temapakkerne. Disse særlige aftaler kan kombineres med eksisterende aftaler. Samarbejdsaftaler Der er mulighed for at indgå samarbejdsaftaler for et øget antal pladser på årsbasis, som kan udløse rabataftale på baggrund af stordriftsfordele. Ved køb af pladser i Granhøjens regi indgår den anbringende kommune og Granhøjen en kontrakt, der fastlægger samarbejdet omkring borgerens ophold. Det vil næsten altid være muligt hurtigt at etablere en plads, som er skræddersyet til den enkelte borger. Vi arbejder ikke med ventelister. 6

7 Midlertidige botilbud, jf. SEL 107 Ydelser Praktisk støtte og hjælp Personlig hygiejne Oprydning samt rengøring Kost og sunde madvaner Tøjvask Medicinhåndtering Mundtlig og skriftlig hjælp i forhold til offentlige myndigheder, boligstøtte, bank, læge Støtte til at administrere egen økonomi Pleje og omsorg Rehabilitering Psykisk støtte Pædagogisk og psykisk støtte i form af jævnlige og støttende samtaler. Ugentlige samtaler med kontaktperson. Støtte til at strukturere hverdagen, så det er muligt at passe aktivering og fritidstilbud. Støtte til at udvikle sociale relationer for at være en del af fællesskabet, evt. mulighed for at deltage i mindre grupper. Social støtte Støtte til deltagelse i sociale fællesskaber. Støtte til aktiviteter og færden i og uden for lokalområdet. Støtte og hjælp til at opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og øvrige netværk. Kriterium Det er et kriterium, som nævnt på første side, at beskæftigelse indgår i tilbuddet, da beskæftigelsen også er omdrejningspunktet for at lykkes med indsatsen. Der kan dog være undtagelser. Takst Borgere, der har modtaget behandlingsdom vil minimum skulle have en takst 2. Egenbetaling indgår som en del af taksten. I kontrakten specificeres kost og logi. 7

8 Takster Midlertidige botilbud jf. SEL 107 Takst 1 - Borgere, der har et moderat problem Personaledækning: Kl YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Midlertidigt botilbud, jf. SEL Kr Kr. Egenbetaling tillægges taksten TAKST INKL. EGENBETALING 148 Kr Kr Kr. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104 Aktivering, jf. LAB, samt revalidering, jf. LAS 516 Kr Kr. I ALT Kr Kr. Beskrivelse af funktionsniveau: Borgere, der med støtte selv kan klare almindelige, daglige funktioner. Borgere, der er psykisk ustabile og mangler grundlæggende sociale kompetencer. Borgere, der kan have en lettere senhjerneskade eller hjerneskade. Borgere, der har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner og ikke altid selv kan opsøge hjælp. Borgere, der har behov for at bo i botilbud eller i sammenhæng med botilbud. Takst 2 - Borgere, der har et moderat til svært problem Personaledækning: Kl YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Midlertidigt botilbud, jf. SEL Kr Kr. Egenbetaling tillægges taksten TAKST INKL. EGENBETALING 148 Kr Kr Kr. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104 Aktivering, jf. LAB, samt revalidering, jf. LAS 516 Kr Kr. I ALT Kr Kr. Beskrivelse af funktionsniveau: Borgere, der kan være psykisk ustabile eller have personlighedsforstyrrelse. Borgere, der kan have lettere hjerneskade eller senhjerneskade. Borgere, der kan have indlæringsvanskeligheder. Borgere, der kan have selvskadende adfærd. Borgere, der kan have en behandlingsdom. Borgere, der har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner. Borgere, der har behov for behandlingsmæssig støtte. Borgere, der har behov for psykisk og social træning og støtte til kommunikation. Borgere, der har behov for at bo i botilbud eller i sammenhæng med botilbud. 8

9 Takst 3 - Borgere, der har et svært problem Personaledækning: Kl YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Midlertidigt botilbud, jf. SEL Kr Kr. Egenbetaling tillægges taksten TAKST INKL. EGENBETALING Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104 Aktivering, jf. LAB, samt revalidering, jf. LAS 148 Kr. 516 Kr Kr Kr Kr. I ALT Kr Kr. Beskrivelse af funktionsniveau: Borgere, der har vanskeligheder med at drage egenomsorg og undlader at opsøge hjælp. Borgere, der har tendens til at isolere sig, og som ikke mestrer sociale kompetencer. Borgere som har psykiske lidelser evt. kombineret med hjerneskade. Borgere, der kan have en lettere udadreagerende adfærd. Borgere, der kan have misbrugsrelateret adfærd. Borgere, der kan have selvskadende adfærd, selvmordstanker og evt. forsøg på selvmord. Borgere, der i perioder har behov for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, og har behov for betydelig pædagogisk støtte. Borgere, som har behov for støtte og hjælp til at få koordineret hverdagen. Takst 4 - Borgere, der har et svært til fuldstændigt problem Personaledækning: Kl YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Midlertidigt botilbud, jf. SEL Kr Kr. Egenbetaling tillægges taksten TAKST INKL. EGENBETALING Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104 Aktivering, jf. LAB, samt revalidering, jf. LAS kap. 6 I ALT 148 Kr. 516 Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Beskrivelse af funktionsniveau: Borgere, der ikke kan drage egenomsorg og derfor ikke selv kan opsøge hjælp. Borgere, der kan have omfattende og betydeligt behov for pædagogisk støtte, psykisk og social træning samt støtte til kommunikation. Borgere, der er psykisk ustabile og mangler grundlæggende sociale kompetencer. Borgere, der kan have massiv misbrugsrelateret adfærd. Borgere, der kan være socialt udstødte, socialt isolerede eller hjemløse. Borgere, der kan have en udadreagerende adfærd. Borgere, der kan have en behandlings- eller anbringelsesdom. (Alternativ afsoning). Borgere, der har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner. Borgere, der har behov for behandlingsmæssig støtte og/eller pleje. Borgere, der har behov for betydelig støtte i hverdagen. Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med botilbud eller kan bo i egen bolig. 9

10 10

11 Længerevarende botilbud, jf. SEL 108 Ydelser Praktisk støtte og hjælp Personlig hygiejne Oprydning samt rengøring Kost og sunde madvaner Tøjvask Medicinhåndtering Mundtlig og skriftlig hjælp i forhold til offentlige myndigheder, boligstøtte, bank, læge Støtte til at administrere egen økonomi Pleje og omsorg Rehabilitering Psykisk støtte Pædagogisk og psykisk støtte i form af jævnlige og støttende samtaler. Ugentlige samtaler med kontaktperson. Støtte til at strukturere hverdagen, så det er muligt at passe aktivering og fritidstilbud. Støtte til at udvikle sociale relationer for at være en del af fællesskabet, evt. mulighed for at deltage i mindre grupper. Social støtte Støtte til deltagelse i sociale fællesskaber. Støtte til aktiviteter og færden i og uden for lokalområdet. Støtte og hjælp til at opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og øvrige netværk. Kriterium Det er et kriterium, som nævnt på første side, at beskæftigelse indgår i tilbuddet, da beskæftigelsen også er omdrejningspunktet for at lykkes med indsatsen. Der kan dog være undtagelser. Takst Borgere, der har modtaget behandlingsdom vil minimum skulle have en takst 2. Egenbetaling indgår som en del af taksten. I kontrakten specificeres kost og logi. 11

12 Takster Længerevarende botilbud, jf. SEL 108 Takst 5 - Borgere, der har et moderat problem Grundtvigsvej: Personaledækning: Kl YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Længerevarende botilbud, jf. SEL Kr Kr. Egenbetaling Egenbetaling udregnes individuelt Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 I ALT 516 Kr Kr Kr Kr. Der er også mulighed for aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104. Takst pr. døgn: 281 Kr. Takst pr. måned: Kr. Beskrivelse af funktionsniveau: Borgere, der kan have lettere hjerneskade eller senhjerneskade. Borgere, der kan have kognitive indlæringsvanskeligheder. Borgere, der ikke altid selv kan opsøge den fornødne hjælp. Borgere, der ikke kan drage egenomsorg. Borgere, der ikke har plejekrævende somatiske problemstillinger. Borgere, der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, omsorg og pleje. Borgere, der har behov for psykisk og social træning, samt støtte til kommunikation. Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med botilbud eller i egen bolig. Takst 6 - Borgere, der har et svært problem Tjørneparken: Personaledækning: Døgndækning YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Længerevarende botilbud, jf. SEL Kr Kr. Egenbetaling Egenbetaling udregnes individuelt Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104 I ALT 281 Kr Kr Kr Kr. Beskrivelse af funktionsniveau: Borgere, der kan have fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger. Borgere, der kan have haft psykiske og somatiske lidelser igennem flere år, herunder tidligere misbrugsproblemer. Borgere, der har kroniske lidelser. Borgere, der kan have plejekrævende somatiske problemstillinger. Borgere, der har behov for betydelig støtte i hverdagen. Borgere, der har behov for at bo i botilbud med døgndækning. 12

13 Takst 7 - Borgere, der har et svært til fuldstændigt problem Tjørneparken: Personaledækning: Døgndækning YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Længerevarende botilbud, jf. SEL Kr Kr. Egenbetaling Egenbetaling udregnes individuelt Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104 I ALT 281 Kr Kr Kr Kr. Beskrivelse af funktionsniveau: Borgere, der ofte er psykisk ustabile, kan have misbrugsrelateret adfærd. Borgere, der ikke har grundlæggende, sociale kompetencer. Borgere, der ikke mestrer relationer til flere mennesker. Borgere, der kan være socialt udstødte, hjemløse eller socialt isolerede. Borgere, der kan have en meget udadreagerende adfærd. Borgere, der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, omsorg og behandling. 13

14 Bostøtte og tillægsydelser Ekstra støtte Såfremt borgeren har et ringere funktionsniveau, end det er angivet i botilbuddets givne takst, og dermed har et større behov for støtte og hjælp, kan der i samarbejde med an bringende myndighed udarbejdes en særlig aftale med ekstra ressourcer til den pågældende borger, herunder tilkøb af ekstra personaleressourcer om natten. A-A TIMETAKST (A-A) DAG 60,00% 350 Kr. AFTEN 60,00% 375 Kr. NAT 60,00% 383,33 Kr. Bostøtte, jf. SEL 85 Tilbuddets indhold og pris fastsættes på baggrund af en individuel behovsvurdering efter nedenstående timepriser: A-A TIMETAKST (A-A) LEDELSE & ADM. ØVRIGE OMKOSTN. TIMETAKST I ALT DAG 60,00% 350 Kr. 35 Kr. 98 Kr. 483 Kr. AFTEN 60,00% 375 Kr. 38 Kr. 150 Kr. 518 Kr. NAT 60,00% 383,33 Kr. 39 Kr. 107 Kr. 529 Kr. Den samlede pris vil således afhænge af fordelingsnøglen, der fastsættes ud fra, hvornår i døgnet det forventes, at borgeren har behov for støtte. Der er mulighed for, at borgeren kan leje egen bolig. Borgeren indgår en lejekontrakt i henhold til lejeloven. Ved ydelse af bostøtte gives minimum 15 timer om ugen. 14

15 Nattevagt YDELSE MÅNEDSTAKST Tilkaldevagt om natten Kr. Nattekig Kr. Fast nattevagt Kr. Ved nattekig bliver der set til beboeren i løbet af natten. Ved fast nattevagt er der nattevagt fra kl til kl næste dag. Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, jf. SEL 103 og 104 Ressourceforløb og aktivering, jf. LAB 32 og 68a og b Ved indskrivning i et tilbud på Granhøjen er opholdets succes væsentligt betinget af et tilbud om beskæftigelse. Rehabiliterings- og Aktivitetscenter YDELSE DAGTAKST MÅNEDSTAKST ÅRSTAKST Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103, heldagsplads 516,16 Kr Kr Kr. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103, halvdagsplads 281,33 Kr Kr Kr. Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL ,33 Kr Kr Kr. Aktivering, jf. LAB, 32 eller tilbud om revalidering, jf. LAS kap. 6, heldagsplads 516,16 Kr Kr Kr. 32 Resourceforløb, jf. LAB 68 a og b. Granhøjens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-forløb) Taksten er individuelt afhængig af tilvalg af ydelser. Se særskilt takstblad. Taksten er individuelt afhængig af tilvalg af ydelser. Se særskilt takstblad. 15

16 Rehabilitering Sundhedstilbud Ressourceforløb Beskyttet beskæftigelse og aktivering Sociale tilbud Sagsbehandler funktion Individuel støtte tilpasset den enkelte STU Blindestræde Holbæk Tlf.: Hjemmeside: TRYK TRYKKERGÅRDEN 1. UDGAVE FEBRUAR 2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere