INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet"

Transkript

1 Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi andet år Løbende evaluering Afsluttes med skriftlig eksamen Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi tredje år Løbende evaluering Afsluttes med praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi fjerde år Løbende evaluering Indstilling til eksamen Eksamensprojekt over 5 måneder Klient forløb, vejledning, skrftlig og klinisk eksamen

2 Optagelse på uddannelsen Optagelse på uddannelsen sker efter skriftlig ansøgning og efterfølgende personlig samtale med uddannelsesleder. Samtalen skal afklare ansøgers egnethed og forventningsafstemme uddannelsens værdier, indhold og forløb. Merit fra andre uddannelser vurderes i det enkelte tilfælde. Uddannelsen til eksistentiel dynamisk psykoterapeut løber over 4½år og skal i udgangspunktet være afsluttet senest 6 år efter starten. Den samlede studietid over 4år indeholder 876 lektioner + det afsluttende eksamensprojekt over et halvt år som indeholder minimum 46 lektioner vejledning og supervision. Uddannelsens 922 lektioner fordeles med: Teori og metode, 460 lektioner Terapi og selvrefleksion, 206 lektioner Supervision og vejledning, 256 lektioner Fravær under uddannelsen må højst være 10 %. Som udgangspunkt skal uddannelsen færdiggøres senest 6 år efter uddannelsens start. Der er i særlige tilfælde mulighed for at søge dispensation for et længere studieforløb end 6år. Fx ved graviditet og barselsorlov, sygdom af længere varighed, udlandsophold eller lignende. Orlov fra uddannelsen kan kun bevilges efter samtale med uddannelsesleder. Efter endt orlov afholdes en samtale mellem uddannelsesleder og den studerende for at klargøre det videre forløb. Grundforløbet Undervisningsplan Fem 4 dages moduler a 42 lektioner, i alt 210 lektioner som fordeles: Teori og metode: 140 Terapi og selvrefleksion: 40 Supervision:30 Indeholder desuden: Deltagelse i træningsgruppe Grundforløbet over et år har to formål. Det ene er en faglig og personlig indføring i uddannelsens grundlæggende værdier, antagelser og indstillinger, som er beskrevet i studiebeskrivelsen. Det andet formål er at vurdere elevens egnethed, lige som eleven kan afgøre om det er den rigtige uddannelse. Målet med første år er at de studerende integrerer nogle grundindstillinger og værdier til terapeutisk arbejde og træner og bliver fortrolig med rollen som terapeut.. 1. De betingelser mennesker vokser op, og lever, under, er afgørende for i hvor vid udstrækning positive og destruktive potentialer aktualiseres.

3 Individuel terapi Læse bøger Skrive logbog 2. Mennesket har grundlæggende de ressourcer der skal til for at finde mening med sit liv. 3. Mennesket vælger selv sine værdier, antagelser og indstillinger til livet. 4. Nuet indeholder nøglen til anerkendelse og selvaccept. 5. At være i verden med det der er. 6. Det vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. Carl Rogers har bidraget væsentlig til det teoretiske fundament for uddannelsens til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (EDP). Klientcentreret terapi beskriver de værdier, antagelser og det menneskesyn, som der undervises og trænes i på første år. Undervisningen og færdighedstræningen på det første år giver de studerende et personligt og fagligt kendskab til grundlæggende psykologiske teorier og forståelse for betydningen af og hvordan værdier, antagelser og holdninger kan give livet retning og mening. De studerende fører gennem uddannelsesforløbet logbog over eksempelvis daglige refleksioner, drømme, oplevelser, gruppetræningen og erkendelser i relation til teorien, erfaring som terapeut og klient, de medstuderendes terapeutiske arbejder og undervisernes løbende instruktioner, opsamling og forelæsninger. På baggrund af logbogen afleveres en rapport på 2 4 sider efter hvert halve år. Rapporterne bruges i forbindelse med den årlige statussamtale. Statussamtalen indeholder en bedømmelse og en evaluering af den studerendes terapeutiske og personlige kompetencer som fører frem til en plan for det fremtidige læringsperspektiv. Efter evaluering af første år kan eleven vælge at gå til eksamen for at afslutte grundforløbet. Eksamen/stopprøve Det andet år Eksamen efter grundforløbet, skriftlig og praktisk prøve skal bestås for at gå videre på uddannelsen. Både den skriftlige opgave og den praktiske prøve bedømmes af uddannelsesleder og censor. Målet med undervisningen og teorierne dette år er at de studerende integrerer viden, grundindstillinger og værdier til terapeutisk arbejde og træner og bliver fortrolig med rollen som terapeut. Undervisningsplan Fire 4 dages moduler a 42 lektioner Seks dage med Supervision a 10 lektioner i alt 228 lektioner som fordeles: Undervisningen og færdighedstræningen på det andet år giver de studerende et personligt og fagligt kendskab til udviklingspsykologiske teorier og forståelse for hvordan antagelser og holdninger skabes og opløses. På andet år inddrages terapeutiske forståelsesrammer, teorier og antagelse som ligger uden for Eksistentiel Dynamisk Psykoterapis faglige

4 Teori og metode: 110 Terapi og selvrefleksion: 58 Supervision:60 lektioner Indeholder desuden: Deltagelse i træningsgruppe Individuel terapi Læse bøger Skrive logbog Træningsterapi med klient fra holdet, minimum 12 gange referenceramme. Meningen er at vise den studerende at der findes forskellige tilgange til sammen problemstilling. Fx er Freuds teorier ikke en del af EDPs faglige referenceramme, selv om den nok er den mest anerkendte i Danmark. Forskellen kan kort anskues ved følgende antagelser: Psykoanalytikere ser fortiden som årsag til nuværende symptomadfærd og personlighedsmæssige holdninger og tilbøjeligheder. Eksistenstænkere ser selvet som noget der bliver til gennem personens valg. Det er noget, han eller hun bringer til eksistens. Den grundlæggende terapeutiske tilgang som vi underviser i bygger videre på Carl Rogers beskrivelse af klientcentreret psykoterapi samt den fænomenologiske metode. Begrebet stolearbejde introduceres som metode til at undersøge konflikter og dilemmaer. Det tredje år Undervisningsplan Fire 4 dages moduler a 42 lektioner Seks Supervisionsdage a 10 lektioner i alt 228 lektioner som Supervision på uddannelsen er en vigtig del af undervisningen og træningen. Videooptagelser af samtaler bruges for at sikre optimal indlæring og forståelse. De studerende fører gennem uddannelsesforløbet logbog over eksempelvis daglige refleksioner, drømme, oplevelser, gruppetræningen og erkendelser i relation til teorien, erfaring som terapeut og klient, de medstuderendes terapeutiske arbejder og undervisernes løbende instruktioner, opsamling og forelæsninger. På baggrund af logbogen afleveres en rapport på 2 4 sider efter hvert halve år. Rapporterne bruges i forbindelse med den årlige statussamtale. Statussamtalen indeholder en bedømmelse af den studerendes terapeutiske kompetencer og fører frem til en plan for det fremtidige læringsperspektiv. En måned før året afsluttes afleveres en skriftlig opgave på 3 4 sider. Opgaven bliver internt bedømt og indholdet uddybes i forbindelse med statussamtalen. Målet med tredje år er at de studerende tillærer sig nogle grundlæggende principper og værdier knyttet til eksistentiel dynamisk psykoterapi og til terapeutisk arbejde og gennem træning bliver mere fortrolig med rollen som terapeut. Undervisningen og færdighedstræningen på det tredje år giver de studerende et personligt og fagligt kendskab til eksistentielle og psykologiske teorier og forståelse for hvordan antagelser og holdninger skabes og opløses. Den grundlæggende terapeutiske tilgang som vi underviser i bygger

5 fordeles: Teori og metode: 100 Terapi og selvrefleksion: 68 Supervision:60 lektioner Indeholder desuden: Deltagelse i træningsgruppe Individuel terapi Læse bøger Skrive logbog Træningsterapi med klient fra holdet, minimum 12 gange videre på Carl Rogers beskrivelse af klientcentreret psykoterapi, den fænomenologiske metode og de anvisning for eksistentiel psykoterapi som vi henter fra Ernesto Spienelli. Supervision på uddannelsen er en vigtig del af undervisningen og træningen. Videooptagelser af samtaler bruges for at sikre optimal indlæring og forståelse. Herunder otte vigtige antagelser/principper. 1. Indbyrdes forbundethed. Vi betragter altid mennesker som en del af noget større. 2. Eksistentiel uvished. Mennesket kan ikke afholde sig fra at søge efter sandhed, lykke, udfordring, nye oplevelser og frihed; men har ingen garanti for at det nogensinde vil nå sine mål. 3. Eksistentiel angst. Angsten er et uundgåeligt element i den menneskelige eksistens, en given størrelse, der gennemsyrer de fleste livsudtryk. 4. Et hvert menneske har sit eget verdensbillede som dannes gennem livet. Verdensbilledet udfordres gennem livet og kan ses som en proces der slutter med døden. Verdensbilledet har både iboende muligheder og begrænsninger. 5. Mennesket vælger selv sine værdier og antagelser; som kan give livet mening. 6. Nuet indeholder nøglen til anerkendelse og selvaccept. 7. Det vi fokuserer på bliver vores virkelighed. 8. Klienten har svaret. Det fører til at de studerende begynder, at rette sit fokus mod den eksistentielle terapis værdier, antagelser og holdninger. Gennem den fænomenologiske tilgang og metode opøves en klarhed for det unikke menneske. Ifølge eksistentiel psykologi og den fænomenologiske tilgang kan terapeuten ikke vide, hvad det andet menneske har brug for, før terapeuten gennem rolig og stilfærdig udspørgen har fået den anden til at åbne sit sind og derved fået adgang til vedkommendes oplevelsesverden. Tredje eksamen afholdes i forbindelse med afslutning af året som en klinisk / praktisk prøve. En undersøgelse af den studerendes kompetence til at afvikle en samtale med en klient. Den studerende laver en terapi på 50 min. med en ukendt klient. Derefter evaluerer den studerende sig selv i samtale med

6 uddannelsesleder og modtager efterfølgende supervision på sit arbejde. Samtalen bedømmes af uddannelsesleder og underviser med vægtning på følgende kompetencer: EDP og den fænomenologiske metode. Skabe kontakt og vise tillid, proaktiv kontrakt og indstilling, anerkendende kommunikation, empati og skabe mening og bevidsthed i nuet. Man kan bestå selv om man har lavet en dårlig terapi hvis man er indstillet på og i stand til at indgå i en konstruktiv dialog der åbner for læring og udvikling. På baggrund af logbogen afleveres en rapport på 2 4 sider efter hvert halve år. Rapporterne bruges i forbindelse med den årlige statussamtale som finder sted efter eksamen. Statussamtalen indeholder en bedømmelse af den studerendes terapeutiske kompetencer og fører frem til en plan for det fremtidige læringsperspektiv. Det fjerde år Det sidste år består af fem 4 dages moduler a 42 lektioner, i alt 210 lektioner som fordeles: Teori og metode: 110 Terapi og selvrefleksion: 40 Supervision:60 lektioner Indeholder desuden: Deltagelse i træningsgruppe Individuel terapi Læse bøger Skrive logbog Have eksterne klienter i terapi, minimum 50 gange. Supervision hos selvvalgt supervisor Målet med fjerde år er at de studerende integrerer de grundlæggende principper og værdier knyttet til eksistentiel dynamisk psykoterapi og til terapeutisk arbejde og gennem træning med eksterne klienter at blive fortrolig med rollen som terapeut. Supervision finder sted på uddannelsen og hos selvvalgt supervisor. Som en del af træningen skal man have eksterne klienter, svarende til minimum 50 samtaler. Supervision på uddannelsen er en vigtig del af undervisningen og træningen. Videooptagelser af eksterne samtaler bruges for at sikre optimal indlæring og forståelse. Undervisningen og færdighedstræningen på det sidste år, herunder personligt arbejde med De fire ultimative anliggender som er beskrevet af Irvin D. Yalom, giver de studerende et personligt og fagligt kendskab til eksistentielle og psykologiske teorier og forståelse for hvordan antagelser og holdninger skabes og opløses. Den grundlæggende terapeutiske tilgang som vi underviser i bygger videre på Carl Rogers beskrivelse af klientcentreret psykoterapi, den fænomenologiske metode og de anvisning for eksistentiel psykoterapi som vi henter fra Ernesto Spienelli. Psykoterapeuten/de studerende skal med frisættende omsorg arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med andre mennesker. De studerende vil gennem træning og supervision opnå indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale og således kunne bestræbe sig på at opleve klienten ud fra dennes

7 verdensbillede og potentiale. Uddannelsen til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut har som mål at terapeuten anerkender klienten i nuet, skaber bevidsthed og hjælper samt stimulere klienten til at møde verden frit og åbent. Terapeuten fjerner ikke smerten, men anerkender at den er her og sådan er det lige nu. Det er sådan klientens liv er lige nu og det hjælper terapeuten klienten til at rumme. Når klienten rummer sin livssituation og ikke føler sig alene, vil klientens ressourcer og selvhelbredende kræfter igen være tilgængelige. EDP anerkender både de positive og negative dimensioner i livet. Herunder otte vigtige antagelser/principper som søges integreret. 1. Indbyrdes forbundethed. Vi betragter altid mennesker som en del af noget større. 2. Eksistentiel uvished. Mennesket kan ikke afholde sig fra at søge efter sandhed, lykke, udfordring, nye oplevelser og frihed; men har ingen garanti for at det nogensinde vil nå sine mål. 3. Eksistentiel angst. Angsten er et uundgåeligt element i den menneskelige eksistens, en given størrelse, der gennemsyrer de fleste livsudtryk. 4. Et hvert menneske har sit eget verdensbillede som dannes gennem livet. Verdensbilledet udfordres gennem livet og kan ses som en proces der slutter med døden. Verdensbilledet har både iboende muligheder og begrænsninger. 5. Mennesket vælger selv sine værdier og antagelser; som kan give livet mening. 6. Nuet indeholder nøglen til anerkendelse og selvaccept. 7. Det vi fokuserer på bliver vores virkelighed. 8. Klienten har svaret. Forud for sidste modul på 4. år afleveres en siders skriftlig rapport om eget terapi og udviklingsforløb igennem de 4 studieår, hvori vises forståelse for og anvendelse af teoretiske og praktiske færdigheder i psykoterapiens metode. Rapporten bruges i forbindelse med den årlige statussamtale som finder sted inden indstilling til eksamen. Statussamtalen indeholder en bedømmelse af den studerendes terapeutiske kompetencer og fører frem til en plan for eksamensforløbet og det fremtidige læringsperspektiv. Det er et individuelt valg, som den studerende tager efter statussamtalen, om man ønsker at indstille sig til afsluttende eksamen. Forudsætning for indstilling til afsluttende eksamen er: prøver/eksaminer på år 1, 2 og 3 er bestået. Den studerende kan dokumentere minimum 50 samtaler med

8 eksterne klienter Den studerende kan dokumentere 45 timer af 50 som klient ved uddannet psykoterapeut. Fravær gennem uddannelsen på højest 10 % Det er den studerendes eget ansvar at overholde og indstille sig til eksamen i henhold til de fastlagte terminer. Indstilling til eksamen foregår skriftligt efter sidste statusmøde. Eksamensforløbet Indstilling til afsluttende eksamen Eksamen skal være afsluttet senest 6 måneder efter afsluttet undervisning på fjerde år. Instituttet offentliggør eksamensdatoen og afleveringsfrister i begyndelsen af fjerde år. Det afsluttende eksamensforløb varer et ½ år og indeholder som minimum 46 lektioner, supervision og vejledning. Den afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen består af 2 del eksaminer. 1. Skriftlig opgave Fjerde eksamensopgave afleveres senest 6 uger før den afsluttende eksamen. Opgaven bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala af uddannelsesleder samt ekstern sensor. Opgaven indeholder et godkendt valgfrit emne på baggrund af eksistentiel dynamisk psykoterapi Opgavens omfang er på normalsider ( til anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal sendes/afleveres i tre eksemplarer til Institut for Dynamisk Lederskab. Opgaven bliver bedømt som bestået / ikke bestået. Den afsluttende opgave skal: Indeholde en problemformulering som forhåndsgodkendes af instituttet. Vise at den studerende har teoretisk indsigt i det valgte emne samt kan perspektivere til andre teoretiske begreber og grundlaget for eksistentiel dynamisk psykoterapi. Det skal af opgaven fremgå, hvorledes der er arbejdet med uddannelsens formål, værdier og indholdsområder. Vise at den studerende kan perspektivere til sit kliniske arbejde som eksistentiel dynamisk psykoterapeut. Indeholde en konklusion på opgaven. 2. Praksisrelateret opgaver Femte eksamensopgave bedømmes som bestået/ikke bestået af uddannelsesleder og censor. Den femte eksamensopgave består af to dele.

9 1. Den studerende forbereder et oplæg på baggrund af eksistentiel dynamisk psykoterapi som fremlægges for uddannelsesholdet af en 50 minutters varighed. Oplægget bedømmes af uddannelsesleder og censor med vægtning på følgende kompetencer: Skabe kontakt og nærvær, proaktiv indstilling, anerkendende kommunikation, vise forståelse af teorier, de grundlæggende værdier og antagelser. Rapport af egenudvikling gennem uddannelsesforløbet indgår i bedømmelsen 2. Klinisk/praktisk opgave. Den studerende laver en terapi med ukendt klient som videofilmes. Klip fra filmen bruges til at understøtte oplægget i punkt 1. Reeksamination; Studerende som ikke har bestået en eksamen, gives mulighed for at gå til samme eksamen yderligere 2 gange. Reeksaminationen tilrettelægges ligesom sygeeksamen under hensyntagen til såvel den studerende som til de praktiske muligheder. Eksamensbevis Efter afsluttet godkendt eksamen udleveres eksamensbevis. Det er muligt i studieforløbet at rekvirere dokumentation for den gennemførte studie tid i form af kursusbevis.

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere