RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1"

Transkript

1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1

2 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD FSB TINGBJERG, AFD SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD. 6068, 3B PIA HUS, AFD. 1-96, FSB VOGNVÆNGET, AFD. 106, VIBO BELLAHØJ, AFD. 40, AAB BELLAHØJ, AFD. 1-35, FSB BELLAHØJ, AFD , AKB SJÆLLANDSGADE, AFD , FSB BOGTRYKKERGÅRDEN, AFD. 108, VIBO NØRREBROGADE, AFD , FSB BELLAHØJ, AFD , SAB DYBBØLSGADE, AFD. 61, AAB GADEKÆRVEJ, AFD. 3525, DOMEA KØBENHAVN REVALSGÅRDEN OG ALHAMBRA, AFD. 60, AAB SJÆLØR BOULEVARD, AFD. 50, AAB SJÆLØR BOULEVARD, AFD , AKB STUBMØLLEVEJ, AFD. 6066, 3B JENS WARMINGS VEJ, AFD. 1, HJEM AAB: Bellahøj (afd. 40) s. 4-5 Sjælør Boulevard (afd. 50) s. 6-7 Revalsgården og Alhambra (afd. 60) s. 8-9 Dybbølsgade (afd. 61) s AKB: Bellahøj (afd ) s Sjælør Boulevard (afd ) s B: Australiensvej (afd. 6068) s Stubmøllevej (afd. 6066) s HJEM: Jens Warmings Vej (afd. 1) s PAB: Kagshusene etape 3 (afd. 4) s SAB: Bellahøj (afd ) s Tingbjerg (afd. 3026) s Vibo: Vognvænget (afd. 106) s Bogtrykkergården (afd. 108) s Landskronagade (afd. 115) s Domea: Gadekærvej (afd. 3525) s fsb: Bellahøj (afd. 1-35) s Tingbjerg (afd. 1-43) s Pia Hus (afd. 1-96) s Sjællandsgade 22 (afd ) s Nørrebrogade 9 (afd ) s RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 2

3 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 AFDELING ANTAL BOLIGER ANTAL BEBOERE UDSAT BYOMRÅDE ENERGIOPTIMERING (fx tag, facader, installationer, ventilation mv.) FÆLLESOMRÅDER (fx friarealer, fælles faciliteter, infrastruktur mv.) NYE BOLIGTYPER (fx nybyggeri, udvidelser, sammenlægning mv.) BOLIGKVALITET (fx indeklima, badeværelser, køkkener, altaner mv.) TILGÆNGELIGHED (fx elevatorer, niveaufri adgang, belægninger mv.) Bellahøj (AAB afd. 40) mio. kr. Sjælør Boulevard (AAB afd. 50) mio. kr. Revalsgården og Alhambra (AAB afd. 60) mio. kr. Dybbølsgade (AAB afd. 61) mio. kr. Bellahøj (AKB afd ) mio. kr. Sjælør Boulevard (AKB afd ) mio. kr. Australiensvej (3B afd. 6068) mio. kr. Stubmøllevej (3B afd. 6066) mio. kr. Gadekærvej (Domea afd. 3525) mio. kr. Bellahøj (fsb afd. 1-35) mio. kr. Tingbjerg (fsb afd. 1-43) mio. kr. Pia Hus (fsb afd. 1-96) mio. kr. Sjællandsgade 22 (fsb afd ) mio. kr. Nørrebrogade 9 (fsb afd ) mio. kr. Jens Warmings Vej (HJEM afd. 1) mio. kr. Kagshusene etape 3 (PAB afd. 4) mio. kr. Bellahøj (SAB afd ) mio. kr. Tingbjerg (SAB afd. 3026) mio. kr. Vognvænget (Vibo afd. 106) mio. kr. Bogtrykkergården (Vibo afd. 108) mio. kr. Landskronagade (Vibo afd. 115) mio. kr. I ALT mio. kr. ANLÆGSSUM RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 3

4 BELLAHØJ (AFDELING 40, AAB) Helhedsplanen koster ca. 260 mio kr. og omfatter: Facaderenovering og energioptimering Modernisering af boliger Opgradering af de fælles udearealer Afdelingen Boligafdelingerne på Bellahøj administreres af fire forskellige boligselskaber. AAB s afdeling 40 ligger i det nordøstlige del af bebyggelsen ud mod Frederikssundsvej og Bellahøjvej. Bellahøj er resultatet af en arkitektkonkurrence i 1944 og er opført i perioden fra Parkbebyggelsen omfatter 28 højhuse på 8 til 12 etager med i alt ca lejligheder. Opførelsen af Bellahøj var et af de første større forsøg med at industrialisere boligbyggeriet i Danmark. FREDERIKSSUNDSVEJ BORUPS ALLÉ Fokus for helhedsplanen Bebyggelsen Bellahøj har gennem et stykke tid været moden til en gennemgribende renovering. Mange facader har betonskader med nedfaldende facadeelementer, og bygningerne er dårligt isolerede. Dette resulterer i kulde, træk og skimmelvækst i boligerne og høje udgifter til opvarmning. Størstedelen af lejlighederne har de oprindelige køkkener og badeværelser, der i stort omfang er nedslidte og utidssvarende. Friarealerne har fine gamle træer og varierende beplantning, men fungerer dårligt som opholdssteder for beboerne. Derfor er der behov for, at de grønne uderum indrettes, så de i højere grad kan fungere som fælles mødesteder med plads til aktiviteter og ophold. FAKTA Afdelingsnummer: 40 Afdelingsnavn: Bellahøj Boligselskab/forretningsfører: AAB Opførelsesår: 1956 Antal boliger: 280 Adresse: Frederikssundsvej 119A+B og 121 A+B, m.fl., 2700 Brønshøj RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 4

5 BELLAHØJ (AFDELING 40, AAB) Tiltag Med helhedsplanen bliver bygningernes klimaskærm renoveret og energioptimeret, boligerne moderniseres, og afdelingen som helhed får et løft. Det sker bl.a. ved at: Facader, tag og altankarnapper renoveres og efterisoleres. Opgangstårne renoveres. Vinduer og altandøre udskiftes. Der etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding. Badeværelser renoveres og vvs-installationer udskiftes. Køkkener renoveres individuelt. Garageanlæg renoveres. Der etableres beboerhus i fællesskab med de øvrige afdelinger. Udearealerne får et løft. Der indrettes nye faciliteter til affaldshåndtering. Processen Beboerne har godkendt helhedsplanen på afdelingsmødet den 27. september Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Arkitektkonkurrence: Januar - april 2013 Projektering: 2. halvår 2013 Udbud: 1. halvår 2014 Byggestart: 2. halvår 2014 Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Der tages hensyn til bygningernes udtryk og proportioner, da bebyggelsen har høj bevaringsværdi. De fire boligselskaber på Bellahøj gennemfører en fælles idékonkurrence, hvor resultatet efterfølgende danner designbaggrund for endelig udformning af de enkelte helhedsplaner. BOLIGUDBUD 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 89,8 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 960 ca ANSKAFFELSESSUM Renovering ca. 260 mio. kr. Nybyggeri ca. 260 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 200 mio. kr. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 5

6 SJÆLØR BOULEVARD (AFDELING 50, AAB) Helhedsplanen koster ca. 220 mio. kr. og omfatter: Facaderenovering og energioptimering Løft af boligkvalitet Nye boligtyper Opgradering af fællesområder Afdelingen AAB s afdeling 50 ligger nord for Sjælør S-togstation, direkte over for Vestre Kirkegård. Afdelingen udgør den nordlige del af en tvillingebebyggelse med AKB s afdeling, samlet omkring et stort gennemgående friareal. Afdelingen er en af AAB s større med 272 boliger fordelt i fire bygninger i henholdsvis fire og otte etager. Fokus for helhedsplanen Afdelingen er på statens liste over særligt udsatte boligområder og har siden 2008 samarbejdet med AKB og VIBO s naboafdelinger om en boligsocial helhedsplan. I forlængelse heraf er der taget initiativ til et infrastrukturprojekt, der skal skabe bedre forbindelse mellem bebyggelsen og de omkringliggende boligkvarterer og institutioner. Ud over de sociale tiltag er det vigtigt, at de fysiske rammer forbedres, så afdelingen bliver mere attraktiv at besøge og bo i. Bygningernes facader og altaner har konstruktive skader og trænger til et løft. Friarealerne er delvist nedslidte og mangler opholds- og aktivitetsmuligheder. Endelig har afdelingen et antal små og utidssvarende boliger. I FAKTA ELLEBJERGVEJ Afdelingsnummer: 50 Afdelingsnavn: Sjælør Boulevard Boligselskab/forretningsfører: AAB Opførelsesår: 1970 Antal boliger: 272 SJÆLØR BOULEVARD Adresse: Sjælør Boulevard , 2450 København SV RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 6

7 SJÆLØR BOULEVARD (AFDELING 50, AAB) Tiltag Med helhedsplanen bliver nedslidte bygningsdele genoprettet, energiforbruget reduceres, og afdelingens boliger og fællesområder som helhed får et løft. Det sker bl.a. ved at: Facaderne renoveres og energioptimeres. Der etableres nye opholdsaltaner. Der skabes mulighed for at etablere trapper fra stuelejlighederne direkte til de grønne uderum. 24 små etrumsboliger sammenlægges til 12 toværelseslejligheder i to etager med nye køkkener og badeværelser. De fælles udearealer aktiveres og gøres smukkere og tryggere med ny indretning, belysning mm. Der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Køkkener udskiftes (herunder el- og vvs-installationer). Processen Beboerne har godkendt helhedsplanen på afdelingsmødet den 25. september Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Projektering og udbud: Udførelse: Betingelser for godkendelse Kommunen kan godkende skema A uden særlige betingelser. Nedgang fra stuelejlighederne kan skabe liv i udeområderne. I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 87,1 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal fremover: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 91,1 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 900 ca Huslejen vil blive differentieret på grund af forskellig brugsværdi. Kvadratmeterlejen ovenfor er et gennemsnit. Afdelingen har netop vedtaget en huslejestigning på 57 kr./m 2 / år i Denne stigning indgår ikke i beregningen. ØKONOMI ANSKAFFELSESSUM Renovering ca. 220 mio. kr. Nybyggeri ca. 220 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 193 mio. kr Visualisering af de nye facader og altaner mod syd og vest. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 7

8 REVALSGÅRDEN 0G ALHAMBRA (AFDELING 60, AAB) Helhedsplanen koster ca. 63 mio. kr. og omfatter: Renovering og energioptimering af klimaskærm Renovering af badeværelser og installationer Genopretning af friarealer Etablering af handicapegnede boliger Afdelingen Afdelingen 60 udgør sammen med nabokarréen, AAB s afdeling 61, en karakteristisk tvillingebebyggelse, der adskiller sig markant fra de øvrige bygninger i området. Afdelingen består af tre betonelementblokke i tre etager. De er opført i 1970 erne med lav taghældning og røde teglskaller på facaderne. Derudover indgår der også en ældre muret bygning fra år 1900 i afdelingen. Den er opført i rød tegl med skifertag. Bygningerne omslutter et trekantet gårdrum, der i den ene spids åbner sig mod gaden. SAXOGADE SØNDER BOULEVARD Fokus for helhedsplanen De væsentligste udfordringer i afdelingen er af byggeteknisk karakter. Klimaskærmen er utæt, afløbs- og vandinstallationer er nedslidte, og der er problemer med betonelementer og dæk i parkeringskælderen. Boligkvaliteten trænger også til et løft: Badeværelserne er utidssvarende og nedslidte. Flere steder er der konstateret skimmel. Samtidig er det ønsket, at afdelingen skal kunne huse beboere, der er gangbesværede eller borgere med handicap. FAKTA Afdelingsnummer: 60 Afdelingsnavn: Revalsgården og Alhambra Boligselskab/forretningsfører: AAB Opførelsesår: 1976 og 1900 Antal boliger: 161 Adresse: Sønder Boulevard 46-54, Saxogade og Letlandsgade 1-7, København V RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 8

9 REVALSGÅRDEN OG ALHAMBRA (AFDELING 60, AAB) Tiltag Med helhedsplanen bliver nedslidte bygningsdele renoveret, og boligerne gøres mere tidssvarende og attraktive. Det sker bl.a. ved at: 12 etværelses stuelejligheder ombygges til syv handicapegnede boliger med to værelser. Facaderne repareres og istandsættes. De nyere blokke får nyt tag, og taget på den gamle bygning i standsættes. Badeværelser renoveres og moderniseres. Installationerne renoveres i badeværelser og der etableres nyt mekanisk ventillationsanlæg. Terrændæk og dæk over parkeringskælder renoveres. Belægninger i gård oprettes, og der etableres nye energibesparende udendørsarmaturer og dørkontrol til gården. Processen Beboerne har godkendt helhedsplanen på afdelingsmødet den 24. september Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Projektering: Februar - august 2013 Udbud: Oktober 2013 Udførelse: , Byggetid: 18 måneder. Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Det undersøges om det er muligt at etablere nye almene tagboliger ejendommen i forbindelse med at taget udskiftes. Fotos fra gårdrummet. I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ Ungdomsboliger Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 86,7 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ Ungdomsboliger Familieboliger Samlet bruttoareal fremover: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 89,4 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 800 ca ANSKAFFELSESSUM Renovering ca. 63 mio. kr. Nybyggeri ca. 63 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 47 mio. kr Tegning af nyt badeværelse efter renovering. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 9

10 DYBBØLSGADE (AFDELING 61, AAB) Helhedsplanen koster ca. 41 mio. kr. og omfatter: Renovering og energioptimering af klimaskærm Renovering af badeværelser og installationer Renovering af parkeringskælder Genopretning og forbedring af friarealer Afdelingen Afdelingen 61 udgør sammen med nabokarréen, AAB s afdeling 60, en karakteristisk tvillingebebyggelse, der adskiller sig markant fra de øvrige bygninger i området. Afdeling 61 består af tre sammenhængende betonelementbygninger i tre etager opført i 1970 erne. Sammen omkranser de et fælles gårdrum. Bygningerne har lav taghældning, røde teglskaller på facaderne og grønne vinduesbånd. Der er parkeringskælder under gården. SAXOGADE SØNDER BOULEVARD Fokus for helhedsplanen De væsentligste udfordringer i afdelingen er af byggeteknisk karakter. Trævinduer er nedbrudt, klimaskærmen er utæt, afløbs- og vandinstallationer er nedslidte, og der er problemer med betonelementer og dæk i parkeringskælder. Boligkvaliteten trænger også til et løft: Badeværelserne er utidssvarende og nedslidte. Flere steder er der konstateret skimmel. Udearealerne mangler muligheder for leg og ophold. FAKTA Afdelingsnummer: 61 Afdelingsnavn: Dybbølsgade Boligselskab/forretningsfører: AAB Opførelsesår: 1978 Antal boliger: 73 Adresse: Dybbølsgade 46-50, Saxogade og Oehlenschlægersgade 65-69, København V RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 10

11 DYBBØLSGADE (AFDELING 61, AAB) Tiltag Med helhedsplanen bliver nedslidte bygningsdele renoveret, og boliger og friarealer gøres mere tidssvarende og attraktive. Det sker bl.a. ved at: Facaderne repareres og trævinduer udskiftes. Taget udskiftes. Badeværelser renoveres og moderniseres. Installationer i badeværelser renoveres, og der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg. Istandsættelse af terrændæk og dæk over parkeringskælder mm. Udearealer retableres og forbedres med nye opholdszoner og legearealer. Der etableres nye energibesparende udendørsarmaturer og dørkontrol til gården. Processen Beboerne har godkendt helhedsplanen på afdelingsmødet den 27. september Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Projektering: Februar - august 2013 Udbud: Oktober 2013 Udførelse: Byggetid: 18 måneder. Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Det undersøges om det er muligt at etablere nye almene tagboliger ejendommen i forbindelse med at taget udskiftes. Foto fra gårdrum. BOLIGUDBUD 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 98,2 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 820 ca ANSKAFFELSESSUM Renovering ca. 41 mio. kr. Nybyggeri ca. 41 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 31 mio. kr Illustration af nye opholds- og legearealer i gård. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 11

12 BELLAHØJ (AFDELING , AKB) Helhedsplanen koster ca. 235 mio kr. og omfatter: Facaderenovering og energioptimering Modernisering af boliger Opgradering af de fælles udearealer Afdelingen Boligafdelingerne på Bellahøj administreres af fire forskellige boligselskaber. AKB s afdeling ligger midt i bebyggelsen, nord og syd for et åbent parkområde. Bellahøj er resultatet af en arkitektkonkurrence i 1944 og er opført i perioden fra Parkbebyggelsen omfatter 28 højhuse på 8 til 12 etager med i alt ca lejligheder. Opførelsen af Bellahøj var et af de første større forsøg med at industrialisere boligbyggeriet i Danmark. FREDERIKSSUNDSVEJ BORUPS ALLÉ Fokus for helhedsplanen Bebyggelsen Bellahøj har gennem et stykke tid været moden til en gennemgribende renovering. Mange facader har betonskader, og bygningerne er dårligt isolerede. Det resulterer i kulde, træk og skimmelvækst i boligerne og høje udgifter til opvarmning. Størstedelen af lejlighederne har de oprindelige køkkener og badeværelser, der i stort omfang er nedslidte og utidssvarende. Friarealerne har fine gamle træer og varierende beplantning, men fungerer dårligt som opholdssteder for beboerne. Derfor er der behov for, at de grønne uderum indrettes, så de i højere grad kan fungere som fælles mødesteder med plads til aktiviteter og ophold. FAKTA Afdelingsnummer: Afdelingsnavn: Bellahøj Boligselskab/forretningsfører: AKB/KAB Opførelsesår: 1955 Antal boliger: 261 Adresse: Ved Bellahøj Nord 7 og 14-16, 2700 Brønshøj RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 12

13 BELLAHØJ (AFDELING , AKB) Tiltag Med helhedsplanen bliver bygningernes klimaskærm renoveret og energioptimeret, boligerne moderniseres, og afdelingen som helhed får et løft. Det sker bl.a. ved at: Facader, tag og altankarnapper renoveres og efterisoleres. Vinduer og altandøre udskiftes. Der etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding. Badeværelser renoveres. Køkkener renoveres individuelt. El-installationer lovliggøres i fællesarealer. Garageanlæg renoveres. Kloak genoprettes. Der etableres et beboerhus i fællesskab med de øvrige afdelinger. Udearealerne får et løft. Der indrettes nye faciliteter til affaldshåndtering. Processen Beboerne forelægges helhedsplanen til godkendelse på afdelingsmødet den 13. november Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Arkitektkonkurrence: Januar - april 2013 Projektering og udbud: Maj november 2014 Udførelse: Opstart marts 2015 Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Der tages hensyn til bygningernes udtryk og proportioner, da bebyggelsen har høj bevaringsværdi. De fire boligselskaber på Bellahøj gennemfører en fælles idékonkurrence, hvor resultatet efterfølgende danner designbaggrund for den endelige udformning af de enkelte helhedsplaner. Plantegning. 48 BOLIGUDBUD 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 88 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI kr./m 2 /år Lejlighedsplaner 1:200 kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 960 ca I forbindelse med renoveringen vil de beboere, der ønsker det, få renoveret deres køkken mod et tillæg på lejen på op til 42 kr/m2/år. ANSKAFFELSESSUM Renovering ca. 235 mio. kr. Nybyggeri ca. 235 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 208 mio. kr. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 13

14 SJÆLØR BOULEVARD (AFDELING , AKB) Helhedsplanen koster ca. 183 mio. kr. og omfatter: Energioptimering Renovering af facader Løft af boligkvalitet Nye boligtyper Opgradering af fællesområder Afdelingen AKB s afdeling ligger umiddelbart nord for Sjælør S-togstation og direkte over for Vestre Kirkegård. Afdelingen udgør den sydlige del af en tvillingebebyggelse sammen med AAB s afdeling samlet omkring et stort gennemgående friareal. De 267 boliger er fordelt i fire boligblokke i henholdsvis fire og otte etager. SJÆLØR BOULEVARD Fokus for helhedsplanen Afdelingen er på statens liste over særligt udsatte boligområder og har siden 2008 samarbejdet med AAB og VIBO s naboafdelinger om en boligsocial helhedsplan. I forlængelse heraf er der taget initiativ til et infrastrukturprojekt, der skal skabe bedre forbindelse mellem bebyggelsen og de omkringliggende boligkvarterer og institutioner. Ud over de sociale tiltag er det vigtigt, at de fysiske rammer forbedres, så afdelingen bliver mere attraktiv at besøge og bo i. Bygningernes facader og altaner har konstruktive skader og trænger til et løft. Friarealerne er delvist nedslidte og mangler opholds- og aktivitetsmuligheder. Endelig har afdelingen et antal små og utidssvarende boliger. I FAKTA ELLEBJERGVEJ Afdelingsnummer: Afdelingsnavn: Sjælør Boulevard Boligselskab/forretningsfører: AKB/KAB Opførelsesår: 1970 Antal boliger: 267 Adresse: Sjælør Boulevard 71-89, Carl Jacobsensvej 2A-E og 4A-E, 2450 København SV RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 14

15 SJÆLØR BOULEVARD (AFDELING , AKB) Tiltag Med helhedsplanen bliver nedslidte bygningsdele genoprettet, energiforbruget reduceres, og afdelingens boliger og fællesområder som helhed får et løft. Det sker bl.a. ved at: Facaderne renoveres og energioptimeres. Der skabes mulighed for at etablere nye opholdsaltaner. Der skabes mulighed for at etablere trapper direkte fra stuelejlighederne til de grønne uderum. Sammensætningen af boligtyper ændres, fx ved at 24 små etværelses lejligheder sammenlægges til 12 treværelses lejligheder i to etager. Lejlighederne får nye køkkener og badeværelser. De fælles udearealer aktiveres og gøres smukkere og tryggere med ny indretning, belysning mm. Processen Beboerne forelægges helhedsplanen til godkendelse på afdelingsmødet den 3. december Arbejdet med helhedsplanen er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 3. september Organisationsbestyrelsen har givet tilsagn om støtte. Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Projektering og udbud: 2013 Udførelse: Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: AKB tilpasser projektet til de konkrete forhold i afdelingen og fx belyser alternativer til at sammenlægge de små boliger såsom at modernisere dem, ommærke dem til ungsdomsboliger eller lignende. De eksisterende facader mod øst. I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ Ungdomsboliger Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 87,8 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ Ungdomsboliger Familieboliger Samlet bruttoareal fremover: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 91,9 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI ANSKAFFELSESSUM Renovering Nybyggeri kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 900 ca ca. 183 mio. kr. ca. 183 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 176 mio. kr Illustration af nye vestfacader. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 15

16 AUSTRALIENSVEJ (AFDELING 6068, 3B) Helhedsplanen koster ca. 26 mio. kr. og omfatter: Udvidelse af boliger Sammenlægning af boliger Renovering og efterisolering af taget Afdelingen 3B s afdeling 6068 på Australiensvej på Østerbro rummer 40 mindre lejligheder fordelt i fire opgange. Ejendommen er en smuk, velbevaret og tidstypisk rødstenbygning. Ejendommen har et lille fælles forareal, trukket lidt tilbage fra Australiensvej. Dette areal er orienteret mod syd og er indrettet med plads til ophold. AUSTRALIENSVEJ LYNGBYVEJ Fokus for helhedsplanen Bygningen er af ældre dato, og der er behov for en renovering og energioptimering af taget. Afdelingen ønsker en mere varieret beboersammensætning, bl.a. ved at tiltrække og fastholde familier. Det kan ske ved at sammenlægge boliger og udvide boligarealet ved udnyttelse af tagetagen. Baggården benyttes i dag ikke til ophold, da den er trang og mørk. Der er dog et potentiale for at ændre dette ved at sammenlægge arealet med de øvrige ejendommes friarealer. Det vil understøtte intentionen om at tiltrække børnefamilier. Landsbyggefonden er positiv over for et sådant projekt. FAKTA Afdelingsnummer: 6068 Afdelingsnavn: Australiensvej Boligselskab/forretningsfører: 3B Opførelsesår: 1929 Antal boliger: 40 Adresse: Australiensvej 21, 23, 25 og 27, 2100 København Ø RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 16

17 AUSTRALIENSVEJ (AFDELING 6068, 3B) Tiltag Med helhedsplanen får afdelingen et bredere udbud af boligtyper, så det bliver lettere at tiltrække og fastholde især børnefamilier. Samtidig reduceres energiforbruget. Det sker bl.a. ved at: Seks toværelses lejligheder på 4. sal udvides med areal i tagetagen, så de bliver tre- og fireværelses familieboliger. Otte toværelses lejligheder i stuen og på 1., 2. og 3. sal sammenlægges lodret til fire treværelses familieboliger. Fire toværelses lejligheder i stueetagen sammenlægges vandret til to fireværelses familieboliger. To toværelses lejligheder på 3. sal sammenlægges til en fireværelses familiebolig. Taget renoveres og efterisoleres. Gården lægges eventuelt sammen med nabogårdene. Processen Beboerne forelægges helhedsplanen til godkendelse på afdelingsmødet ultimo november Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Udbud: Maj 2013 Udførelse: Opstart september 2013 Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Der afholdes et møde med naboejendommene for at belyse mulighederne for en sammenlægning med de omkringliggende gårde, herunder samspil med løsninger til klimatilpasning i Skt. Kjelds Kvarter. 4. SAL 5. SAL Snit, der viser udvidelsen af en 4. salsbolig op i tagetagen. I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 60,6 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal fremover: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 85 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 850 *ca * Skal ses i sammenhæng med et forøget boligareal på 24,4 m 2 per bolig ANSKAFFELSESSUM Renovering ca. 26 mio. kr. Nybyggeri ca. 26 mio kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 24 mio. kr Planeksempel, der viser en 4. salsbolig, der er udvidet opad. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 17

18 STUBMØLLEVEJ (AFDELING 6066, 3B) Helhedsplanen koster ca. 34 mio. kr. og omfatter: Nye boligtyper Forbedring af boligernes kvalitet Renovering og energioptimering Opgradering af friarealer Afdelingen 3B s afdeling 6066 består af to sammenhængende bygninger i fire etager opført i gule mursten i begyndelsen af 1970 erne. Ejendommen er opført i slægtskab med en tilstødende ældre naboafdeling fra Afdelingen rummer 56 et- og toværelses lejligheder fordelt på otte opgange med udnyttet tagetage. Ejendommen huser desuden to bofællesskaber, henholdsvis Fællesbo og Nibo. Fokus for helhedsplanen Boligafdelingens eksisterende boligtilbud på et- og toværelses lejligheder (på henholdsvis 39 og 51 m 2 ) ønskes udvidet med tre- og fireværelses lejligheder, så afdelingen kan tiltrække en mere varieret beboersammensætning og flere familier. Friarealerne får et løft, så de kan danne en attraktiv ramme om naboskabet i afdelingen. Derudover er installationer og badeværelser i afdelingen nedslidte og utidssvarende, og der behov for renovering af tag og kviste. FAKTA Afdelingsnummer: 6066 Afdelingsnavn: Stubmøllevej Boligselskab/forretningsfører: 3B Opførelsesår: 1971 Antal boliger: 56 ELLEBJERGVEJ STUBMØLLEVEJ Adresse: Händelsvej 27-29B og Stubmøllevej 5-11, 2450 København SV RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 18

19 STUBMØLLEVEJ (AFDELING 6066, 3B) Tiltag Med helhedsplanen renoveres og energioptimeres ejendommen. Samtidig skabes der nye boligtyper, og kvaliteten af de eksisterende små boliger øges. De fælles friarealer opgraderes, så afdelingen samlet set bliver mere attraktiv. Det sker bl.a. ved at: 26 boliger sammenlægges til 13 større familieboliger. Der etableres nye balkoner og altaner. Taget renoveres og efterisoleres, og der påbygges større kviste. Installationer og badeværelser moderniseres. Det fælles gårdrum opgraderes med nye grønne opholdsarealer. Processen Beboerne forelægges helhedsplanen til godkendelse på afdelingsmødet den 27. november Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Projektering og udbud: Maj Udførelse: Opstart august Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Der skabes gennemlyste opholdsrum. Der etableres direkte adgang fra stuelejlighederne til gårdrummet. Der samarbejdes med naboejendommen om ankomstarealerne. Problematikken vedrørende tilbagekøb afklares. Sammensætningen af kapitaltilførslen afklares endeligt. Fotos af gårdrummet, som det ser ud i dag. I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal i dag (eksklusiv institution): m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 45,9 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal fremover (eksklusiv institution): m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 59,7 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 850 *ca Vandforbruget forventes reduceret med ca. 25 pct. Varmeforbrug forventes reduceret med ca. 5 pct. * Skal ses i sammenhæng med et forøget boligareal på 13.8 m 2 per bolig ANSKAFFELSESSUM Renovering ca. 34 mio. kr. Nybyggeri ca. 34 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 31 mio. kr Sort/hvid-illustration af gårdrummet efter renovering. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 19

20 GADEKÆRVEJ (AFDELING 3525, DOMEA) Helhedsplanen koster ca. 126 mio. kr. og omfatter: Renovering og energioptimering af klimaskærm Forbedring og forskønnelse af friarealer og bygning Tilgængelighedsforbedringer Nye handicapegnede boliger Løft af boligkvaliteten Afdelingen Boligselskabet Domea Københavns afdeling på Gadekærvej er opført i to etaper i (afsnit 1 og 2). Bebyggelsen ligger centralt placeret i Valby tæt på Valby Langgade og Tingstedet. Bebyggelsen rummer 203 elevatorbetjente boliger (alle på to eller tre værelser) fordelt på seks etager i én sammenhængende blok. De to afsnit er opført af betonelementer med facadeplader med indlagte søsten. Bygningen ligger delvist hævet på et betonplateau, der indeholder parkeringskælder. Fokus for helhedsplanen Der bor i dag mange borgere med handicap og gangbesværede i bebyggelsen. Derfor bør tilgængeligheden forbedres. Hverken indretningen af boligerne og friarealerne er tidssvarende, og vitale bygningsdele såsom tag, facader, døre, vinduer og vvs-installationer er nedslidte. Bebyggelsens fremtræden kan forbedres og et kvalitetsmæssigt løft af boliger, bygninger og friarealer kan både forbedre afdelingens konkurrenceevne og bidrage til at løfte lokalområdet. FAKTA GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE Afdelingsnummer: 3525 Afdelingsnavn: Gadekærvej Boligselskab/forretningsfører: Domea Opførelsesår: 1979 og 1981 Antal boliger: 203 Adresse: Gadekærvej 12A-E og 14-32, 2500 Valby RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 20

21 GADEKÆRVEJ (AFDELING 3525, DOMEA) Tiltag Med helhedsplanen får afdelingen som helhed et identitets- og kvalitetsløft. Det sker bl.a. ved at: Taget renoveres. Gavlene efterisoleres, og vinduer og døre udskiftes. Friarealerne opgraderes, så der kommer bedre opholds- og aktivitetsmuligheder. Tilgængelighed i friarealerne forbedres. Altanerne forbedres ved ombyggede boliger. Badeværelser moderniseres. Elevatorerne renoveres. Syv stuelejligheder ombygges til fem handicapboliger. Processen Beboerne forelægges helhedsplanen til godkendelse på et afdelingsmøde den 29. november Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Projektering og udbud: Primo Udførelse: Fra august 2013 primo Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Der indgås dialog med Center for Bydesign om udformning og farvesætning af de udvendige arbejder. TAGTERRASSE SIDDEMØBLER TAGTERRASSE BAKKELANDSKAB LEGEPLADS BLOMSTERENG GRØNT TAG BOLDBANE OG UDENDØRS FITNESS BLOMSTERENG Planskitse, der viser forslag til opgradering af friarealerne. I DAG 4v 5v+ Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 84,6 m v FREMOVER 1v 1v 2v 2v 3v 3v 4v Familieboliger Samlet bruttoareal fremover: m2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 87,4 m2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG Husleje i dag Anslået husleje fremover kr./m2/år kr./md. i gns ca. 930 ca ØKONOMI ANSKAFFELSESSUM Renovering Nybyggeri ca. 126 mio. kr. ca. 126 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til ca. 126 mio. kr. KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital Forslag til den fremtidige facade mod Gadekærvej RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 21

22 BELLAHØJ (AFDELING 1-35, FSB) Helhedsplanen koster ca. 170 mio kr. og omfatter: Facaderenovering og energioptimering Modernisering af boliger Opgradering af de fælles udearealer Afdelingen Boligafdelingerne på Bellahøj administreres af fire forskellige boligselskaber. fsb s afdeling 1-35 ligger i den nordlige del af bebyggelsen, tæt ved Frederikssundsvej og Bellahøj Skole. Bellahøj er resultatet af en arkitektkonkurrence i 1944 og er opført i perioden fra Parkbebyggelsen omfatter 28 højhuse på 8 til 12 etager med i alt ca lejligheder. Opførelsen af Bellahøj var et af de første større forsøg med at industrialisere boligbyggeriet i Danmark. FREDERIKSSUNDSVEJ BORUPS ALLÉ Fokus for helhedsplanen Bebyggelsen Bellahøj har gennem et stykke tid været moden til en gennemgribende renovering. Mange facader har betonskader, og bygningerne er dårligt isolerede. Dette resulterer i kulde, træk og skimmelvækst i boligerne og høje udgifter til opvarmning. Friarealerne har fine gamle træer og varierende beplantning, men fungerer dårligt som opholdssteder for beboerne. Derfor er der behov for, at de grønne uderum indrettes, så de i højere grad kan fungere som fælles mødesteder med plads til aktiviteter og ophold. FAKTA Afdelingsnummer: 1-35 Afdelingsnavn: Bellahøj Boligselskab/forretningsfører: fsb Opførelsesår: , tagboliger 2003 Antal boliger: 266 Adresse: Frederikssundsvej 123A-D, Ved Bellahøj 2-6, 5, 10 og 12, 2700 Brønshøj RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 22

23 BELLAHØJ (AFDELING 1-35, FSB) Tiltag Med helhedsplanen bliver bygningernes klimaskærm renoveret og energioptimeret, boligerne moderniseres, og afdelingen som helhed får et løft. Det sker bl.a. ved at: Klimaskærmen renoveres og efterisoleres. Vinduer og altandøre udskiftes. Der etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding. Køkkener renoveres individuelt. Kloak genoprettes. Der etableres et beboerhus i fællesskab med de øvrige afdelinger. Udearealerne får et løft. Der indrettes nye faciliteter til affaldshåndtering. Processen Beboerne forelægges helhedsplanen til godkendelse på afdelingsmødet 29. november Når Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn, omfatter processen: Arkitektkonkurrence: Januar - april 2013 Projektering og udbud: Frem til udgangen af 2014 Udførelse: Opstart marts 2015 Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A, under forudsætning af at: Afdelingen henlægger tilstrækkelige midler til at gennemføre lovpligtige arbejder. Det klarlægges, om institutionerne skal indgå i renoveringen. Der tages hensyn til bygningernes udtryk og proportioner, da bebyggelsen har høj bevaringsværdi. De fire boligselskaber på Bellahøj gennemfører en fælles idékonkurrence, hvor resultatet efterfølgende danner designbaggrund for endelig udformning af de enkelte helhedsplaner. BOLIGUDBUD 1v 2v 3v 4v 5v + Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 83 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI ANSKAFFELSESSUM Renovering Nybyggeri kr./m 2 /år kr./md. i gns. Husleje i dag Anslået husleje fremover ca. 960 ca I forbindelse med renoveringen vil de beboere, der ønsker det, få renoveret deres køkken mod et tillæg til lejen på op til 82 kr./m 2 /år ca. 170 mio. kr. ca. 170 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån op til KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel Grundkapital ca. 170 mio. kr. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 23

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

TINGBJERG (AFDELING 1-43, FSB)

TINGBJERG (AFDELING 1-43, FSB) TINGBJERG (AFDELING 1-43, FSB) Helhedsplanen koster ca. 188 mio. kr. og omfatter: Energioptimering og klimatilpasning Udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp Opgradering af boliger Forbedring af tilgængelighed

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

Totalrådgivning ét sted helt enkelt

Totalrådgivning ét sted helt enkelt Totalrådgivning ét sted helt enkelt Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører 35 medarbejdere i Aarhus og Aalborg Arkitektur-teknik-styring-økonomi Alle kompetencer i samme hus Vores kompetencer:

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne Små og billige boliger med perspektiv Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne SMÅ OG BILLIGE BOLIGER MED PERSPEKTIV Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del Bilag 185 Offentligt Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Passivhus et eksempel fra Frederikssund Domea Boligforeningen Rosenvænget

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1. halvår 2016 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1. halvår 2016 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1. halvår 2016 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 PORTUGALSGADE fsb (AFD. 1-76) S. 3-4 LUNDEVÆNGET fsb (AFD. 1-13) S. 5-7 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD LUNDEVÆNGET,

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger

Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger Baggrund for ansøgningerne: Tilskudsdeklarationsmidlerne kommer fra en række ejendommes frikøb fra en tinglyst tilskudsdeklaration.

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ Torsdag den 4. September FORMÅLET MED DAGENS MØDE 1. At informere om de muligheder, der er for fremtidens Rosenhøj 2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med beboere

Læs mere

tidligere kjellerup sygehus - 20 nye lejeboliger

tidligere kjellerup sygehus - 20 nye lejeboliger tidligere kjellerup sygehus - 20 nye lejeboliger Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 576 - Byggeforretningsfører: Boligkontoret Danmark - Udlejningsprospekt - September 2012 s 2 kjellerup tidligere sygehus

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4 HØJSTRUPPARKEN, BEBOERMØDE 4 19.00 Velkomst Tidsplan Siden sidst Inden næste møde 19.15 Udearealer 19.35 Fælleshus 19.45 Genhusning 20.05 Afsnit 1 og 2: Lejlighedsplaner - eksempel

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ FYSISK HELHEDSPLAN HADERSLEV BOLIGSELSKAB AFD. 16/25 VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE! BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ PROGRAM Velkomst og valg af dirigent VELKOMST VALG AF DIRIGENT! v. Kurt Blohm Valg af referent

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign UDBUD 2012 De valgte projekter 9 Frederiksborgvej 73 2 Henkelgrunden

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign UDBUD 2012 De valgte projekter 9 Frederiksborgvej 73 2 Henkelgrunden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign UDBUD 2012 De valgte projekter 9 Frederiksborgvej 73 4 Retortvej 2 6 Henkelgrunden Følager 5 Robert Jacobsens Vej TREKRONERGADE Tilbud

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN INDHOLD: BAGGRUND S. 2 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009 S. 3 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010 S. 4 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011 S. 5 ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012 S. 6-7

Læs mere

Ryparken 204 februar 2016

Ryparken 204 februar 2016 februar 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Ryparken 204 februar 2016 Helhedsplanen starter hos dig! Ryparken 204 skal være prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Så om tre måneder skal din lejlighed

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Præsentation af nye projekter Præsentation

Læs mere

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 INDHOLD: BAGGRUND OG PLACERING S.2 ARENAKVARTERET S. 3-5 NORDREFÆLLEDKVARTERET S. 6 PARKKVARTERET S. 7 SKOVKVARTERET S. 8 KLØVERBLADSGADE S. 9-11 ØKONOMI S. 12 BYGGESYSTEM OG BOLIGTYPER

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

Helleborg 21 moderniserede boliger i Brønshøj. September 2015

Helleborg 21 moderniserede boliger i Brønshøj. September 2015 Helleborg 2 moderniserede boliger i Brønshøj September 205 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Kort over området Velkommen til Helleborg Situationsplan Materialer og udstyr Boligtyper

Læs mere

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan RAMBØLL 15. maj 2014 REFERAT Sag: Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan Tid: Tirsdag den 29. april klokken 19.00-21.00 Sted: Rygårds allé 137, 2900 Hellerup Deltagere: Der blev registeret

Læs mere

MARKEDSPLADSEN. 34 boliger i Randers. dato: sagsnr.: 1715

MARKEDSPLADSEN. 34 boliger i Randers. dato: sagsnr.: 1715 MARKEDSPLADSEN 34 boliger i Randers dato: 08.09.2014 sagsnr.: 1715 BESKRIVELSE Markedspladsen Projektet placeres på en central grund i Randers beliggende mellem Markedsgade, Bredstrupsgade og Mariagervej.

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form.

Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form. Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form. 75% af lejerne har sendt deres svar, og tak for det. Grundoplysningerne

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB - 03: G AAB A 25, K 03 GBL 1 VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB AAB A 25, K 03 GBL 2 T - : T : GBL B M,, A M S, K N,

Læs mere

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger En plan for det hele eller en helhedsplan Signalgården Opgaver løsninger Lidt mere af det hele er virkeligheden i boligområderne. Hvad er opgaverne, hvem skal løse dem, og hvilke redskaber kan og vil vi

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere