Orientering fra formanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra formanden"

Transkript

1 Januar /09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus i brugen af MCMI III... 9 Certificeringskursus i MCMI III Introduktionskursus i NEO-PI-R Psykoterapeutisk dagbehandling Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP, Smedehus Zealand Region, Psychiatry Roskilde Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2 Orientering fra formanden Ved årsskiftet sidste år beskrev jeg det nye initiativ, Instituttet har taget med afholdelse af specialkurser om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori. Det første kursus i foråret 2008 var overtegnet, og der var igen her i efteråret stor søgning til kurset. Ingen tvivl om at disse kurser er kommet for at blive. De udfylder åbenbart et tomrum, både for psykologer og psykiatere, for klinisk og forskningsmæssigt orienterede undervisningsprogrammer om personlighedsforstyrrelser. Vi har holdt fast i de samme undervisere, og kurset fik igen her i efteråret en meget fin evaluering. Som allerede annonceret i foregående Newsletter vil vi nu følge op med et modul II kursus om behandlingsmetoder. Programmet ligger fast og er omtalt andet steds i dette Newsletter. I efteråret har Instituttet som vanligt afholdt sine kurser i MCMI III, men der har også været stor interesse for kursus i brug af SCID II. Disse kurser vil gentaget i De amerikanske copyrightholdere, forlaget Pearson, har opsagt deres MCMI-aftale med Dansk Psykologisk Forlag. Det betyder, at Millon-instrumenterne fremover i Danmark vil blive markedsført af Pearson selv, idet de planlægger at åbne eget kontor i København. Det er på mange måder trist, at vi dermed må ophøre med et mangeårigt godt samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag, specielt direktør Henrik Skovdahl Hansen og psykolog Peter Weber Hartmann. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke for det gode samarbejde, og jeg håber, at den gode samarbejdsånd kan overføres på nye instrumenter, som Instituttet er med til at udvikle, fx DAPP-BQ (Dimensional Assessment of Personality Pathology Basic Questionnaire), Connor s (ADHD) og Hare tjeklisten (psykopati). Ved det 5. Millon seminar havde vi hele 8 indlæg fra forskellige MCMI-forskere rundt omkring i landet. Det særligt interessante ved seminaret var, at det viste sig, at man flere steder bruger MCMI meget aktivt i behandlingen. Nogle steder får patienten vist resultatet af undersøgelsen og MCMI-profilen og herudfra lægger behandlere og patient behandlingsplanen. Nogle steder lader man også andre patienter få informationer om, hvad MCMI-profilerne viste, således at informationerne kan indgå, eksempelvis i en gruppebehandling. I forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs 100 års jubilæum afholdt Instituttet under ledelse af overlæge Per Sørensen et symposium på Panum Instituttet. Der var indlæg fra Bo Jensen Hou, Randi Luggin, Bernadette Buhl-Nielsen, Ulrik Haahr og Per Sørensen. Symposiet blev meget vel modtaget af de godt 80, der var mødt frem. Denne slags arrangementer er nyttige for Instituttet, idet vi

3 ikke mindst for at vi bliver kendt blandt studerende, som der var mange af blandt de fremmødte. Personlighedsforstyrrelser har væsentlige sociale omkostninger for mange. Mange forskellige discipliner er involveret i behandlingen af disse patienter. Ud fra disse betragtninger er det vigtigt at få lavet en rapport om vores viden i dag og anbefalinger vedrørende behandling og planlægningen af indsatsen fremover. Region Sjælland har derfor foreslået, at der bliver udarbejdet en MTV-rapport. Det er faktisk lykkedes os i Region Sjælland, hjemmeadresse for vores institut, at få etableret nye spændende forskningsprojekter initieret af medlemmer af Instituttet. Psykolog Ole Jakob Storebø er således indskrevet som ph.d.-studerende ved Det sundhedsvidenskabelige fakultet i København og skal lave en afhandling om ADHD og afprøve en mentaliseringsbaseret social træning. Psykolog Mickey Kongerslev vil påbegynde et ph.d.-studium, hvor han bl.a. skal afprøve ungdomsudgaven af MCMI, kaldet MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory) ved forskellige kliniske populationer, bl.a. psykopati og spiseforstyrrelser. Skulle der være andre blandt Instituttets medlemmer, som har mod på forskning, måske ligefrem et ph.d.-studium, bedes I venligst kontakte undertegnede, enten på eller på tlf Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette opmærksomheden på et spændende kursus i metakognitiv interpersonel terapi med Giancarlo Dimaggio i dagene marts Ved dette kursus vil der være fokus på, hvordan man laver en grundig og fortløbende assessment af patienter med personlighedsforstyrrelser, men også hvorledes man med den metakognitive interpersonelle terapi faciliterer forandringsprocesser. Det er indlagt i programmet, at der den sidste dag kan tilbydes supervision til udvalgte cases. Kontakt Mickey Kongerslev herom: Den 11. internationale ISSPD kongres afholdes i New York i dagene august Vi håber at se mange danske indlæg og danske deltagere ved denne kongres. Nærmere oplysninger om kongressen kan snarest findes på Med disse ord vil jeg ønske jer alle sammen et godt nytår, og vi ser frem til at møde jer ved årets arrangementer. Erik Simonsen

4 Ordinær generalforsamling i IPTP Onsdag 22. april 2009 kl Psykiatrien Roskilde, Smedehus, Smedegade 10-16, Roskilde Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen Kontingent I dette Newsletter er indlagt girokort til betaling af kontingent for Årskontingentet er fortsat 300,00 kr. Kontingent bedes betalt senest 1. april Betaler du via netbank, bedes du tydeligt angive navn og evt. medlemsnummer ved betalingen. Kontonummeret i Danske Bank er: Opmærksomheden henledes på, at man er medlem som privatperson, hvorfor kontingent ikke betales/opkræves via EAN-nummer. Dorit Mortensen

5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi af personlighedsforstyrrelser ved Giancarlo Dimaggio (Tredje center for kognitiv terapi, Rom, Italien) Psykiater Giancarlo Dimaggio har sammen med sine kolleger ved Tredje Center for Kognitiv Terapi, i Rom (Italien) udviklet en meget interessant terapiform til behandling af forskellige personlighedsforstyrrelser, som de kalder for Metakognitiv Interpersonel Terapi (MIT), og som integrerer kognitive, psykodynamiske, narrative og interpersonelle tilgange, teorier og teknikker. Denne terapiform er beskrevet i bogen Psychotherapy of Personality Disorders: Metacognition, States of Mind and Interpersonal Cycles, samt i flere videnskabelige artikler. På nærværende kursus vil Dimaggio præsentere denne form for psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser. Dimaggio og medarbejderes form for psykoterapi er ikke så udbredt som Bateman & Fonagys mentaliseringsbaserede terapi, men sætter som dem fokus på sammenhængen mellem metakognitive deficits/dysfunktioner og forskellige personlighedsforstyrrelser. Førende eksperter inden for feltet, såsom W. John Livesley anser Dimaggiogruppens arbejde for at være noget af det mest interessante, der pågår p.t. Program De to første dage omhandler indføring i teorien bag og principperne for Metakognitiv Interpersonel Terapi (MIT). På den første dag vil emnerne være selvpatologi, interpersonelle skemata, selv-tilstande og dysfunktionel metakognition samt sammenhænge mellem disse. Teorien vil blive illustreret med kliniske cases. På kursets 2. dag vil emnet være de generelle behandlingstekniske principper for MIT. Det handler bl.a. om (a) hvorledes man tilrettelægger terapien af personlighedsforstyrrede patienter ud fra en grundig og fortløbende assessment af patientens diskurs, begyndende med en detaljeret analyse af dennes selvnarrativer frem til den fælles konstruktion af nye, og (b) hvordan man faciliterer forandringsprocesser og intervenerer på baggrund af en fortløbende forhandling om og afstemning af mål for terapien, samt grundig monitorering af terapeutpatient relationen. På kursets tredje og sidste dag, vil der være tale om supervision af udvalgte kursisters egne cases. Inden kursets opstart vil kursister få tilsendt baggrundsmateriale (artikler og referencer), der med fordel kan læses inden kurset. Endvidere vil man også få nærmere information om, hvorledes supervisionen vil blive afholdt.

6 Tid 18., 19., 20. marts 2009 Sted Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tilmelding senest 15. feb til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer Meritering Kursets søges godkendt ved Dansk Psykolog Forening. * Kursus om Personlighedsforstyrrelser Modul II Behandling De senere år er en række målrettede behandlingsformer for personlighedsforstyrrelser implementeret i Danmark. I forlængelse af IPTP s kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, udbydes derfor et nyt modul med fokus på behandling. Kurset er planlagt som en fortsættelse af det forudgående kursus, men kan også tages som et selvstændigt modul. Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne en opdateret viden om behandling af personlighedsforstyrrelser med udgangspunkt i de behandlingsprogrammer og erfaringer, der forefindes i dansk psykiatri, på specialklinikker og psykoterapeutiske afsnit. Indhold: Hovedvægten er lagt på psykoterapeutisk behandling og inddrager forskellige behandlingsformer, herunder individuel behandling såvel som behandling i gruppe. I kurset gennemgås psykodynamiske, mentaliseringsbaserede samt kognitive og adfærdsbaserede behandlingsformer. Endvidere berøres emner som psykoedukation, rehabilitering og psykofarmakologi. Undervisere: Overlæge, ph.d. Per Sørensen, Psykiatrisk Center Amager Afdelingslæge Kraka Bjørnholm, Psykiatrisk Center Bispebjerg Psykolog Judy Gammelgård, Universitetsklinikken Psykolog Sebastian Simonsen, Psykiatrien Roskilde Psykolog John Toft, Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Sygehus

7 Psykolog Stig Helweg-Jørgensen, Sygehus Fyn Svendborg Afdelingsleder, psykolog Ragnar Stefánsson, Sydgaarden Psykolog, ph.d. Per Nielsen, Ringgården Psykolog Per Bjerregård Knudsen, Psykiatrisk Center Amager Målgruppe: Fortrinsvis læger og psykologer. Meritering: Kurset søges godkendt i Dansk Psykolog Forening. Program: Mandag 20. april Integration af psykofarmakologisk og psykoterapeutisk behandling Per Sørensen Mentaliseringsbaseret terapi Kraka Bjørnholm Psykodynamisk behandling af borderline patienter Judy Gammelgård Tirsdag 21. april Personlighed som prædiktiv faktor ved gruppeterapeutisk behandling Sebastian Simonsen Skemafokuseret terapi John Toft Dialektisk adfærdsterapi Stig Helweg-Jørgensen Onsdag 22. april Behandling af dyssocial personlighedsforstyrrelser Ragnar Stéfansson Behandling af misbrugere med personlighedsforstyrrelse Per Nielsen Gruppe- og miljøterapeutisk behandling Per Bjerregaard Knudsen Tid 20., 21. og 22. april 2009 kl Sted Psykiatrien Roskilde, Store Mødelokale, Aktivitetshuset 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde

8 Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 24 Tilmelding senest 30. marts til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. * Introduktionskursus i brugen af MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Dansk Psykologisk Forlag står indtil videre for udgivelsen. Forlaget har i efteråret 2007 lanceret web-baseret scoring af testen, se skriv MCMI i rubrikken søg. Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Tid Torsdag den 12. marts 2009 kl Sted Psykologisk Institut, Jens Chr. Skous Vej 4, Århus C, Bygning 1481 Underviser Professor, cand.psych. Ask Elklit Program Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser Kort introduktion til Millons teorier og publikationer Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder Fortolkning af MCMI III profiler Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 20 Tilmelding senest 2. marts 2009 til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding.

9 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Det er en god idé før kurset at repetere noterne fra det første kursus. Mål Metode Prøve Tid Sted Underviser At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne bedes fremsendt til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Torsdag den 4. juni og fredag den 5. juni 2009, begge dage kl Psykologisk Institut, Jens Chr. Skous Vej 4, Århus C, Bygning 1481 Professor, cand.psych. Ask Elklit Deltagerantal Max. 8 Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tilmelding senest 25. maj 2009 til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding.

10 Introduktionskursus i NEO-PI-R NEO-PI-R er sammen med MCMI-III og MMPI blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. NEO-PI-R beskriver 5 grundlæggende faktorer: Neuroticisme, ekstroversion, omgængelighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. NEO-PI-R står knapt så stærkt i relation til en traditionel klassifikation af personlighedsforstyrrelser, men den har sin styrke i beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og er valideret i flere transkulturelle studier. Den er hyppigt anvendt i forskningsprojekter, men har også vist sig at være et nyttigt instrument til brug for en almindelig psykologisk testning eller ved psykiatriske speciallægeerklæringer. Kurset er tilrettelagt som et introduktionskursus for psykologer og psykiatere, som påtænker at bruge NEO-PI-R i klinisk arbejde. Program Gennemgang af testens konstruktion og administration NEO-PI-R s domæner og facetskalaer Kliniske anvendelsesmuligheder Fortolkning af profiler Gennemgang af en række sygehistorier og NEO-PI-R profiler Eksempler på testrapporter Testen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, og der foreligger en manual, som det forventes, at deltagerne har anskaffet sig inden kurset. Tid Tirsdag 5. maj 2009 kl Sted Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 20 Tilmelding senest 16. april til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer.

11 Psykoterapeutisk dagbehandling for patienter med svære personlighedsforstyrrelser Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus I januar 2003 oprettede vi på Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus et specialiseret psykoterapeutisk dagbehandlingsafsnit for patienter med svære personlighedsforstyrrelser, og kan nu se tilbage på 6 års erfaring med denne målgruppe. Hidtil har vi publiceret to artikler om patienternes udbytte af behandlingen, dels efter de første to år i Ugeskrift for læger (Christensen NB et al., 2007), og dels ved en senere (kontrolleret) opgørelse i Nordic Journal of Psychiatry i slutningen af 2008 (Petersen B et al., 2008). I 2003 omlagde man i psykiatrien dagbehandlingspladser for unge skizofrene patienter til dagbehandlingspladser for patienter med svære personlighedsforstyrrelser med det formål at give et mere målrettet og specialiseret tilbud, herunder at undgå lange og uhensigtsmæssige døgnindlæggelser og mindske den høje drop-out rate, som patienterne med alvorlige personlighedsforstyrrelser var kendt for i de eksisterende ambulante og psykoterapeutiske tilbud. Mht. psykoterapi var det tydeligt, at patientgruppens ustabile personlighedsstruktur kunne gøre det vanskeligt at fastholde dem i almindelig ambulant behandling, ligesom deres selvdestruktive adfærd og sociale vanskeligheder kunne medfører mange kontakter til sundhedssektoren og det sociale system. Omkring 2003 er der desuden internationalt en voksende konsensus om, at behandling af patienter med svære personlighedsforstyrrelser - defineret som lavt funktionsniveau, i højere grad skal skræddersys til den individuelle patient, hvis den skal have effekt. I Handbook of Personality Disorders (Sperry, 2003) fastslår Sperry, at skræddersyet behandling til patienter med svære personlighedsforstyrrelser bør være både intensiv, multimodal (kombination af forskellige behandlings modaliteter, såsom individuel -, gruppe-, farmakologisk behandling) og integrativ (integration af forskellige behandlings metoder, som psykodynamisk og kognitiv terapi). To særlige vigtige inspirationskilder til oprettelsen af dagbehandlingen var lignende behandlings-tilbud samt overbevisende forskningsresultater fra hhv. Bateman i London og Karterud i Oslo. Begge steder blev, som det er de fleste læsere bekendt, jo kendt for at publicere undersøgelser, som kunne dokumentere god effekt af dagbehandlingstilbud til denne vanskelige patientgruppe (Bateman A & Fonagy P, 1999; Wilberg T et al., 1998). Undersøgelserne viste, at svært person-

12 lighedsforstyrrede patienter generelt havde negativt udbytte af døgnindlæggelser, men profiterede bedre af psykoanalytisk orienteret dagbehandling, hvor de opnåede markant reduktion af selvmordsforsøg, selvdestruktiv adfærd, angst, depressive symptomer og interpersonelle problemer. I planlægningsfasen var medlemmer af en arbejdsgruppe desuden på studiebesøg på Batemans dagbehandlingsafdeling på St. Anns Hospital i London. Dette besøg blev starten på et mangeårigt og inspirerende bekendtskab med Bateman, der kom på konsulentbesøg hos os i starten, med undervisning og supervision af terapeuterne i dagbehandlingen. Dagbehandlingsenheden blev således overvejende organiseret efter Batemans London-model, især med elementerne individuel terapi og nøgleperson, men der blev også tilsat ingredienser fra den norske model, hvor Karterud i Oslo kombinerede psykoanalytisk funderet behandling med kognitive elementer som psykoedukation og kognitiv terapigruppe. Med forskellige ingredienser fra de to nabolande blev vores dagbehandling etableret med en tilpasning til de lokale forhold. F.eks. havde vi i afdelingen en psykoterapeut med en tegneterapeutisk uddannelse, samt en musikterapeut tilknyttet, hvilket blev grundlaget for, at den kreative ingrediens blev enten tegne- eller musikterapigruppe (se senere). Dagbehandlingen Behandlingstilbuddet er opbygget som et intensivt dagtilbud, og målgruppen er patienter med svære personlighedsforstyrrelser, der er for ustabile, dårligt strukturerede og har for lavt funktionsniveau til at kunne profitere af vores sædvanlige ambulante behandling. Inklusionskriterier for målgruppen er, at de aldersmæssigt skal være mellem 18 og 45 år og opfylde de diagnostiske kriterier for (svære) personlighedsforstyrrelser (diagnoserne stilles både ud fra ICD-10 & DSM-IV), og dette kan være alene eller med comorbid symptomlidelse i form af f.eks. depression, angst eller spiseforstyrrelse (BMI > 17,5). Patienterne skal være i stand til at klare en hverdag i eget hjem (GAF over 40), men have en GAF mindre end 55 (GAF-score mindre end 55 blev i praksis vores definition og kriterium for graden af sværhed af personlighedsforstyrrelsen). Patienterne skal acceptere en skriftlig behandlings kontrakt vedrørende vigtige rammeforhold i behandlingen. Endelig skal patienterne naturligvis være egnede til behandlingen, dvs., at de skal have en vis refleksiv evne, evner eller potentialer til udvikling af mentalisering og have en motivation og et ønske om længerevarende behandling og forandring. Eksklusionskriterierne er udtalte dyssociale og paranoide træk, misbrug af alkohol/stoffer samt skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, hjerneorganiske lidelser

13 og intellektuel reduktion. I sagens natur kan det ikke helt undgås, at der kommer patienter ind, som har eller får en opblussen af et misbrug af alkohol, illegale stoffer og afhængighedsskabende medicin, men hvis det er et meget dominerende element i patientens problematik, vil vi ofte anbefale, at patienten først bliver henvist til afvænning i et andet regi, hvilket godt kan foregå mens de står på venteliste til dagbehandlingen. Der optages 14 patienter halvårligt, og det samlede behandlingsprogram er delt i to faser med 5 mdrs. indledende intensiv dagbehandling efterfulgt af en ambulant fase med mulighed for op til 3 års gruppe og/eller individuel behandling. De kortsigtede mål med dagbehandlingen er at få patienterne til at møde stabilt i behandlingen, bedre den psykosociale funktion og affektreguleringen, reducere selvdestruktiv adfærd og øge tilknytningen til behandlingen, hvorved patienterne stabiliseres til længerevarende psykoterapi en gang ugentligt i gruppe og/eller individuelt. I 2. fase af behandlingen er målet ved gennemarbejdning af de psykiske problemer at opnå yderligere stabilisering og selvudvikling. Behandlingsprogrammet Behandlingsprogrammet består af 5 måneders intensiv psykodynamisk baseret og integreret gruppeterapeutisk dagbehandling med plads til 14 patienter ad gangen, som inddeles i to små grupper med 7 patienter i hver. Elementerne i behandlingsprogrammet består af 11 timers ugentlig vekslen mellem psykoanalytisk orienteret gruppeterapi (2 x ugtl.); fællesgruppe (2 x ugtl.); psyko-edukation (1 x ugtl.); kognitiv gruppeterapi (1 x ugtl.); krop- og bevægelsesterapi (1 x ugtl.) og tegne- og musikterapi i gruppe. Hver patient får 1 times individuel psykoterapi ugentligt. Endelig får hver patient tilknyttet en nøgleperson, som ikke er patientens individualterapeut. Nøglepersonen varetager patienternes praktiske og sociale problemer, samt motiverer patienten til at møde stabilt til terapi og i øvrigt overholde de sociale og lægelige aftaler. Dette gøres bl.a. via en aktiv telefonisk kontakt til patienterne. Patienterne kan uden for åbningstiden ringe til en telefonsvarer, som aflyttes hver morgen på alle hverdagene. Afsnittet har et samarbejde med den psykiatriske skadestue vedr. kortvarige indlæggelser og personlige kontakter uden for åbningstiden. De indlagte patienter kan fortsætte deres daglige tilknytning til behandlingen. Der er ingen miljøterapi, men der er opholdsrum og køkken, hvor patienterne kan opholde sig mellem behandlingsdelene på eget ansvar og med mulighed for selv at strukturere tiden. Inspireret af den norske model har vi fra starten oprettet et forsknings- og kvalitetssikringsprogram. Før og efter terapi besvarer patienterne en spørgeskemapakke bl.a. bestående af SCL-90-R, IIP-C, CPSAS samt spørgsmål om antal tidligere indlæggelser på psykiatrisk hospital, selvdestruktiv adfærd, suicidalfor-

14 søg, misbrug samt tidligere og aktuel psykofarmakologisk behandling. Før og efter behandlingsforløbet laver behandlerteamet en GAF(s/f) vurdering (Global Assessment of Function, split version), der måler patientens symptomniveau og grad af social funktionsevne. Ved afslutningen af dagbehandlingen besvarer patienterne en tilfredshedsskala. Forskningsprojektets status er sådan, at vi har stoppet tilgangen af nye patienter, idet vi aktuelt har ca. 140 patienter, som har gennemført dagbehandlingen, og ikke ønsker at få yderligere data, men afventer at der de næste år kommer flere patienter gennem fase 2 af behandlingen, så vi kan begynde at kigge på de relevante data vedr. det mere længerevarende udbytte, særligt de personlighedsmæssige faktorer, som vi især måler med IIP spørgeskemaet (mål af interpersonel funktion). Forvisitation patienternes vej ind i behandlingen Før patienten kommer i dagbehandling foregår der en længere indledende proces med henvisning og forvisitation. Patienterne henvises fra egen læge, andre psykiatriske afdelinger/sygehuse, speciallæger eller somatiske afdelinger. Når vi har modtaget henvisningen, sender vi brev til patienten, hvor hun/han bedes om at skrive et brev om sine problemer, sociale situation, opvækst, evt. erfaring med tidligere psykoterapeutisk behandling og forventninger til en evt. kommende psykoterapi. Der medsendes selvrapporteringsskemaer, som patienten bedes udfylde og sende sammen med brevet. Herefter indkaldes patienten til først 2 forvisitationssamtaler ( psykoterapeutisk assessment eller dynamisk interview) og siden 2 diagnostiske interviews (PSE og SCID-II). Ved de to dynamiske interviews bestemmes et dynamisk fokus for terapien med baggrund i patientens historie og tilknytningsmønster eller relationsevne. Endelig afklares, via lægesamtale, behovet for medicinsk understøttende behandling. De diagnostiske interviews er overvejende blevet foretaget af lægerne på klinikken, på nær SCID-II interviewet, som psykologerne også har foretaget. Diagnosen stilles klinisk ved et udvidet PSE-interview (Present State Examination for ICD10) for psykiatrisk lidelse til at bestemme eller udelukke alvorlig sindslidelse og ved SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV axis II) for DSM- IV Axis II disorders omsat til ICD10 diagnoser for forstyrrelse i personlighedsstrukturen. SCID-II er en internationalt anerkendt og valideret undersøgelsesmetode knyttet til den amerikanske diagnoseliste DSM-IV, hvilket giver mulighed for sammenligning internationalt. Ved en konference vurderes og besluttes det, om patienten tilhører målgruppen, og om der er tilstrækkelig med motivation og andre positive prognostiske fakto-

15 rer, hvorefter patienten sættes på venteliste. Ventetiden kan være på op til 4-6 måneder. Patienterne kan dog efter en individuel vurdering tilbydes op til 10 motiverende eller forberedende samtaler inden dagbehandlingen. I denne fase underskriver patienten sammen med en terapeut en behandlingskontrakt med det formål at fastholde behandlingsfokus og forebygge suicidal- og/eller selvdestruktiv adfærd samt uaftalt afslutning af behandlingen. Behandlerne Behandlerne har solid psykiatrisk erfaring, mangeårig erfaring med både individuel- og gruppeterapi samt længerevarende uddannelser i psykodynamisk psykoterapi, både i individuel- og gruppebehandling. Desuden har flere af terapeuterne taget uddannelser i kognitiv terapi. Aktuelt er dagbehandlingen bemandet med 1 overlæge, 4 sygeplejersker, 1 ergoterapeut, 1 socialrådgiver, 1 psykolog og 1 sekretær. Der arbejdes ud fra moderne psykodynamiske principper, med tilknytningsteoretiske og mentaliseringsbaserede forståelser af patienterne. Herudover integreres den psykoterapeutiske forståelse med en kognitiv forståelse af personlighedsforstyrrelser. Personalet får regelmæssig supervision, og der evalueres grundigt efter hvert 5 måneders forløb mhp. på justeringer og forbedringer. Daglige teammøder sikrer, at behandlingen er sammenhængende. Alle terapeuter ved, hvad der foregår i de enkelte behandlingsdele. Dette giver patienterne tryghed og gør, at de må forholde sig til et samlet behandlerteam, hvorved primitive forsvarsmekanismer som splitting og projektiv identifikation mindskes. Der er samarbejde med det øvrige hospital og patienternes sagsbehandlere. Dette har vist sig effektivt i forhold til compliance og uaftalt afslutning. Endelig skal det nævnes. at vi har en intention om at inddrage patienternes pårørende, så snart det er relevant i behandlingen, og vi har desuden etableret psykoedukation og selvhjælpsgrupper for pårørende. Kvalitetssikring og forskning hvad får patienterne ud af behandlingen Vi har som nævnt i indledningen hidtil lavet to opgørelser, som er blevet publiceret. Det vi kan sige om de kliniske data og patienternes udbytte hidtil er, at hovedparten af patienterne (62%) har en borderline personlighedsforstyrrelse som hoveddiagnose (vi har ikke lavet opgørelser på comorbiditet af personlighedsforstyrrelser). Der fandtes til gengæld stor comorbiditet med symptomlidelser, således at 48% opfylder diagnostiske kriterier for en angstlidelse, 22% depression, 22% har spiseforstyrrelser, 18% somatoforme lidelser, 8 % tvangslidelser og 15% havde været udsat for seksuelle overgreb. (Dette tal er formodentlig langt større, idet det er vores fornemmelse at vi ikke har været så stringente med at registrere dette som Z-diagnose). Drop-out procenten er på ca.

16 15%, hvilket vi er godt tilfredse med. Der er således få patienter (ca. 2 ud af de 14 i hvert forløb), der dropper ud af behandlingen. Patienternes GAF var ret lav fra starten, svarende til et gennemsnit på 43 ved terapistart. Det svarer til alvorlige symptomer og alvorlig forstyrrelse af den sociale, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige funktion på grænsen til psykotisk funktionsniveau. Det generelle billede vi ser, er at patienterne i løbet af de 5 måneders dagbehandling får markante reduktioner i deres akutte symptomer; der sker markante fald i de globale mål for symptomer (målt med SCL-90-R); patienterne rapporterer om markante reduktioner af selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvbeskadigelse. Vi har heldigvis ikke oplevet selvmord, og kun nogle få selvmordsforsøg, få skadestuebesøg samt få kortvarige døgnindlæggelser. Vi har også selv kigget i vores journaler vedr. kontakt med psykiatrisk skadestue og døgnindlæggelse, og kan i de data se markant fald i patienternes indlæggelser, svarende til et fald på 93% for skadestuebesøg og 89% for døgnindlæggelser, når den 5 måneders periode sammenlignes med perioden forud for dagbehandlingen. Vores GAF-rating tegner også et billede af, at patienterne i løbet af de 5 måneder opnår signifikante forbedringer af deres funktionsniveau. Gennemsnitligt stiger patienternes GAF (f) fra 42 til 48, hvilket er en stigning på 6. Det er også vores indtryk, at mange patienter bliver i stand til at begynde at planlægge en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller et studium, og at vi vha. nøglepersonen får etableret et godt samarbejde med eksterne sagsbehandlere, og gør en stor indsats for at hjælpe patienterne med at tage ansvar for den sociale del af deres liv. Endelig viser tilfredshedsmålene, at patienterne generelt er godt tilfredse med behandlingen. Til gengæld er de ændringer, vi ser på de interpersonelle mål ikke signifikante, men det har vi jo heller ikke forventet, da vi forventer at de mere personlighedsmæssige vanskeligheder tager længere tids behandling at opnå mærkbare ændringer på, og dette vil vi opgøre, når der er tilstrækkeligt med data i fase 2 og ved follow-up efter afsluttet behandling. Vi er meget tilfredse med, at få patienter dropper ud, og tolker det som tegn på, at det lykkes os, at få patienterne til at knytte sig til terapeuterne (og hinanden i grupperne), at de fleste patienter får etableret en positiv terapeutisk alliance. De fleste (ca. 80%) fortsætter i en ambulant psykoanalytisk orienteret gruppebehandling i fase 2. Nogle patienter får tilbudt supplerende individuel terapi i en periode, og vi er i en proces med at få øget viden om denne form for kombinationsbehandling.

17 Nogle af de udfordringer og problemer vi er stødt på undervejs er: At de lukkede grupper i dagbehandlingsforløbet giver en ro i løbet af de 5 måneder, men det er også forbundet med frustrationer og stress af patienternes sårbare og patologiske tilknytningsmønstre, når vi hen mod slutningen skal have dem visiteret over i andre eksisterende langsomt åbne grupper. Her forsøger vi så vidt muligt at få patienterne til at kunne følges med en eller to andre patienter, så de ikke starter helt alene i en ny gruppe, og der er desuden også mulighed for at sætte dem i grupper med terapeuter, de kender fra dagbehandlingen. Men det er et faktum, at det ofte indebærer tilbagefald af symptomer og regression for nogle af de mest sårbare patienter, og der har været tale om at nogle har haft behov for indlæggelse i en periode. I den forbindelse er det også vores indtryk, at det er de bedst fungerende patienter vi kan hjælpe, og at det er de mest sårbare og dem med de laveste GAF, som dropper ud (dette har vi dog endnu ikke kastet lys på forskningsmæssigt). Endelig har vi svært ved at holde på de få mænd, der deltager i behandlingen. Mange af mændene gennemfører godt nok dagbehandlingen, men enten slutter de helt efter dagbehandlingen, eller slutter efter relativt kort tid i den ambulante fase to. Det er også noget, vi gerne vil blive klogere på.. om vi har en form for dominans af kvinde kultur i vores behandling, og evt. kan gøre mere for at holde på mændene. Litteratur Bateman AW, Fonagy P. Effectiveness of Partial Hospitalisation in the Treatment of Borderline Personality Disorder: A Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry 1999;156: Bateman AW. Fonagy P. Effectiveness of Psychotherapeutic Treatment of Personality Disorders. Br J of Psychiatry 2000;177: Bateman AW, Fonagy P. Treatment of Borderline Personality Disorder with Psychoanalytically Oriented Partial Hospitalization: an 18-month follow-up. Am J Psychiatry 2001;158:36-42 Bateman A, Fonagy P. Psychotherapy for Borderline Personality Disorders Mentalization Based Treatment. Oxford: Oxford Press, 2004 Black DW, Blum N, Pfohl B et al. Suicidal Behavior in Borderline Personality Disorder: Prevalence, Risk Factors, Prediction and Prevention. Journal of Personality Disorders 2004;18(3): Karterud S, Pedersen G, Friis S et al. The Norwegian Network of Psychotherapeutic Day Hospitals. Therapeutic Communities1998:19:15-28 Karterud S, Pedersen G, Bjordal E et al. Day Treatment of Patients with Personality Disorders: Experiences from a Norwegian Treatment Research Network. J of Personality Disorders 2003;17: Karterud S, Urnes Ø. Short-term Day Treatment Programmes for Patients with Personality Disorders. What is the Optimal Composition? Nord J Psychiatry 2004;58:243-9 Paris, J. Is Hospitalization useful for Suicidal Patients with Borderline Personality Disorder? Journal of Personality Disorders 2004;18(3):240-7

18 Christensen NB, Toft J, Petersen B, Lien K. Psykoterapeutisk dagbehandling af svært personlighedsforstyrrede patienter. Ugeskrift for læger 2007;169/1:55-8 Petersen B, Toft J, Christensen NB, Foldager L, Munk-Jørgensen P, Lien K, Valbak K. Outcome of a psychotherapeutic programme for patients with severe personality disorders. Nordic Journal of Psychiatry 2008;62(6):450-6 Sperry L. Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-IV-TR Personality Disorders. (2. ed.) Brunner-Routledge. New York, 2003 Wilberg T, Karterud S, Urnes Ø et al. Outcomes of Poorly Functioning Patients with Personality Disorders in a Day Treatment Program. Psychiatric Services 1998;11: Young JE. Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser. Hans Reitzels Forlag2003 John Toft, psykolog og specialist i psykoterapi Psykiatrien i Region Nordjylland Aalborg Psykiatriske Sygehus Psykoterapeutisk Klinik Kalender 16 th International Symposium for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychoses Copenhagen, June 16-19, XI International ISSPD Congress New York, August 21-23, 2009

19 Kontaktpersoner/bestyrelse Forskningschef Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Speciallæge i psykiatri Ulrik Haahr Psykiatrien Roskilde, Kompetencecenter for Debuterende Psykoser, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen Universitetsklinikken, Landemærket 9, 1119 Kbh. K tlf Overlæge Per Sørensen Specialiseret Enhed, Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 Kbh. S Psykolog Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Psykiatrien Roskilde, Dagklinikken, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Per Nielsen Ringgården, Afdeling for forskning og formidling, Strandvejen 1, 5500 Middelfart tlf Overlæge Bo Jensen Hou, Nobisvej 46, 3460 Birkerød Psykolog Mickey Kongerslev Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf el , fax

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Lægeforeningens forlag

Lægeforeningens forlag ARTIKEL/ORDRE NR. UDFYLDES AF FORFATTER: KORREKTUR Bedes gennemlæst og evt. fejl rettet Afsendt den Ønskes retur den Godkendt Godkendt med rettelser Ny korrektur ønskes Bemærkninger: Lægeforeningens forlag

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2008 36/08 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 6 Årsberetning... 7 Seminarer og kurser... 9 5. Millon seminar... 9 Kursus om Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2010 39/10 Orientering fra formanden 3 Ordinær generalforsamling i IPTP 6 Kontingent 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 7 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2011 41/11 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 6 Seminar med Professor Paul Lysaker... 7 Masterclass med

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring Loa Clausen, Ph.d. og Janne Helverskov, Børne- & Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2006 32/06 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 19. april 2006... 5 Årsberetning... 6 DBT og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) af borderline patienter... 10

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Program Hvad er Binge Eating Disorder (BED)? Set i forhold til

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 8 si brochure orden i kaos:layout 1 29/01/13 13.17 Page 2 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2012 44/12 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Certificeringskursus

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ti timer slår ikke til

Ti timer slår ikke til Ti timer slår ikke til Af Psykologerne på Psykologisk Center Særtryk fra PSYKOLOG NYT 19. Okt. 2001-55. Årgang Nr.19 Borderline Af psykologerne på Psykologisk Center Ti timer slår ikke til Det er fagligt

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18.

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling Horsens 18. marts 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De Psykiatriske Specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Tidlig Interventions Team

Tidlig Interventions Team Tidlig Interventions Team Introduktionsmappe Maj 2014 - 2 Indholdsfortegnelse Del 1...3 Tidlig Interventions Team på Fyn...3 Målgruppe...3 Henvisning...3 Behandlingen...3 Behandlingsvarighed...4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser. v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych

Personlighedsforstyrrelser. v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych Personlighedsforstyrrelser v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych Kort præsentation Program Personlighed og personlighedsforstyrrelse Diagnostiske kriterier Generelt Emotionel Ustabil Personlighedsforstyrrelse

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser. Møde med praktiserende læger den 9/ Overlæge, professor Elsebeth Stenager 2. Psykoterapeutisk team, Afd P, Odense

Personlighedsforstyrrelser. Møde med praktiserende læger den 9/ Overlæge, professor Elsebeth Stenager 2. Psykoterapeutisk team, Afd P, Odense Personlighedsforstyrrelser Møde med praktiserende læger den 9/11-2016 Overlæge, professor Elsebeth Stenager 2 Psykoterapeutisk team, Afd P, Odense 1 Personlighed..Personlighed refererer til en integration

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere