MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016"

Transkript

1 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN

2 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4 rejser...5 Belægning - Fjern- og regionaltog...6 Belægning - Fjern- og regionaltog (delstrækninger)...7 Belægning - Sppleringsbusser...8 Belægning - Øresundstrafik...9 Belægning - S-tog...10 Belægning - S-tog (delstrækning)...11 Kørte tog...14 Togkilometer...15 Ankomster - Fjern- og regionaltog...16 Ankomster - S-tog...17 forsinkede og aflyste tog...18 Forsinkelses- og aflysningsårsager...19 Ansvarsfordeling...21 Særkøreplaner...22 Erstatningskørsel med bus...23 Operatørrettidighed...24 Kunderettidighed...25 Kunderettidighed - kort...26 Force majeure...27 Materiel ude af drift...28 Togsætkilometer mellem tekniske hændelser...29 Litrakilometer

3 Definitioner Nedenfor fremgår en række definitioner på begreber, der benyttes i denne månedsrapport. I det omfang at månedsrapporten omfatter væsentlige forudsætninger som ikke er fremhævet nedenfor, fremgår disse forudsætninger under de enkelte punkter i månedsrapporten Myldretid: Myldretiden defineres som følgende tidsrum på normale hverdage: Kl til Morgenmyldretid Kl til Eftermiddagsmyldretid Øvrige tidsrum på normale hverdage defineres som: Kl til Dagtimer Kl til Aften og nat Afviklet trafik: Månedsrapporten omfatter alle passagerførende tog med undtagelse af særtog, såsom skoletog. Materieltog (tog, som flytter materiellet, fx. til og fra værkstedet, placeringskørsel til og efter myldretid etc.) indgår således ikke i rapporterne. Køreplaner: I flere af månedsrapportens punkter sammenlignes den faktisk afviklede trafik med den planlagte. Den planlagte trafik er her defineret som planlagt 72 timer før. Registreringsstationer: Flere rapporter er baseret på ankomstregistreringer ved Banedanmarks registeringsstationer. I S-togtrafikken er alle stationer registreringsstationer, mens der er 42 registreringsstationer i fjern- og regionaltogtrafikken. Ankomstkorrektioner: Registreringen på registreringsstationerne finder sted umiddelbart inden toget kører til perronen, mens togets døre først åbner sekunder senere. I bestræbelsen på at tilpasse registreringerne til passagerernes oplevede ankomsttidspunkt, foretages korrektioner ved hver ankomst således at det faktiske registreringstidspunkt er senere end det automatisk registrerede. 3

4 Passagerindtægter Tabellerne viser DSB's indtæger for fjern- og regionaltogtrafikken fordelt på billetkategorier og geografi samt indtægter for S-togtrafikken (Opgørelse af passagerindtægter) Tabel 1 Sjælland Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst Indenfor takstområde Indenfor hovedstadsområdet I alt Tabel 2 Fyn og jylland Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst Indenfor takstområde I alt Tabel 3 Landsdelstrafik Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst I alt Tabel 4 Øvrige Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun IC Bornholm International Øresund Indtægter fra ministerium Indtægter u/rejser I alt Fjern- og regionaltrafikken total Tabel 5 S-tog Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun S-tog I alt DSB total ) Periodekort: Indtægter fra togkort og ungdomskort. 2) Indenfor takstområde: Korte lokale rejser som foretages inden for et lokalt takstområde. 3) Øresund: Øresundsrejser defineres som rejser mellem Hovedstadsområdet (Movia H) og Skåne enten via Øresundsbroen eller via Helsingør- Helsingborg. En togrejse over Øresund, der starter eller slutter udenfor Hovedstadsområdet er kategoriseret som en international rejse. 4) Indtægter fra ministerium: Indtægter hidrørende fra sociale rabatter (børn, ung og ældre), værnepligt og skolerejser. 5) Indtægter u/rejser: Indtægter fra provisioner (fx. Rejsekort honorar, mersalgsprovision i hovedstadsområdet, provision for Øresund mv.), pladsbilletter, wildcard mv. Under denne kategori registeres også bustilslutningsudgifter: Når DSB sælger takstområdeoverskridende billetter, så kan kunderne køre videre i bus og metro på samme billet. Betalingen for denne tilslutning udgør en udgift for DSB, og DSB modtager som konsekvens heraf ikke hele indtægten for billetten. De øvrige operatører kompenseres for deres del af transportarbejdet Om periodisering: Salget af billetter opgøres månedsvis, hvilket indebærer, at fx særligt periodekort og 10-turs kort, der købes op til slutningen af en måned, indebærer en transportforpligtelse ud over den måned, rejsehjemlen er købt i. 4

5 rejser Tabellerne viser det totale antal rejser og antallet af rejser på enkelte strækninger (Opgørelse af antal rejser) Særlige forhold: Der blev i perioden marts indsat togbusser på strækningen Nykøbing F til Rødby F på grund af sporarbejder Tabel 1 DSB - rejser Totale antal rejser (mio.) 1 jan feb mar apr maj jun Fjern- og regionaltogtrafikken ,1 S-togtrafikken ,4 DSB total 15,6 15,2 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46, Tabel 2 Fjern- og regionaltogtraf. - Strækningsfordelt Rejsende på strækning (tus.) 2 jan feb mar apr maj jun København H-Ystad København H-Kbh Lufthavn Kbh Lufthavn-Malmø København H-Helsingør København H-Roskilde Roskilde-Ringsted Ringsted-Næstved Næstved-Nykøbing F Nykøbing F-Rødby F Roskilde-Holbæk Holbæk-Kalundborg Roskilde-Køge Køge-Næstved Ringsted-Slagelse Slagelse-Nyborg Nyborg-Odense Odense-Middelfart Middelfart-Fredericia Fredericia-Vejle Vejle-Skanderborg Skanderborg-Aarhus H Aarhus H-Langå Langå-Hobro Hobro-Aalborg Aalborg-Hjørring Hjørring-Frederikshavn Fredericia-Taulov Middelfart-Taulov Taulov-Kolding Kolding-Lunderskov Lunderskov-Tinglev Tinglev-Sønderborg Tinglev-Padborg Lunderskov-Bramminge Bramminge-Esbjerg Vejle-Herning Herning-Struer Langå-Struer Struer-Thisted Odense-Ringe Ringe-Svendborg Aarhus H-Hornslet Hornslet-Grenaa Tabel 3 S-tog - Strækningsfordelt Rejsende fordelt på strækning (tus.) 2 jan feb mar apr maj jun Hellerup-Valby Svanemøllen-Farum Valby-Frederikssund Hellerup-Hillerød Valby-Høje Taastrup Hellerup-Klampenborg Dybbølsbro-Køge Hellerup - Ny Ellebjerg En rejse med DSB finder både i fjern- og regionaltogtrafikken og i S-togtrafikken i de fleste tilfælde sted på flere delstrækninger. Der er derfor ikke direkte sammenhæng mellem de strækningsopdelte rejsetal og de totale antal passagerer. Af samme årsag kan de strækningsopdelte rejsetal ikke summeres. 1) Total antal rejser: Det totale antal rejser bliver opgjort på baggrund af oplsyninger fra DSB's salgssystemer, fysiske passagertællinger, samt modelberegninger. 2) Rejsende per strækning: let af rejsende per strækning bliver opgjort på baggrund af fysiske passagertællinger (fjern- og regionaltogtrafikken) og automatiske passagertællinger (S-togtrafikken). 5

6 Belægning i fjern- og regionaltogtrafikken Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i og uden for myldretiden. De viser ligeledes andelen af tog hvori der har været stående passagerer, samt andelen af kunderne der ikke har haft mulighed for at få en siddeplads. Andelen af overbelagte tog er ydermere opgjort på strækninger (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Myldretid jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Andel overbelagte tog (pct) 3 - Krav max 10,0 3,6 4,0 4,2 3,9% Tabel 2 Fjern- og regionaltogtrafikken Udenfor myldretid jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Andel overbelagte tog (pct) 3 - Krav max 5,0 1,0 1,0 1,4 1,1% Tabel 3 Fjern- og regionaltogtrafikken Stående kunder jan feb mar apr maj jun Andel stående kunder (pct) 4 i myldretid 1,2 1,3 1,2 1,2% Andel stående kunder (pct) 4 udenfor myldretid 0,5 0,5 0,6 0,5% 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som det samlede udbud af siddepladskilometer. Et tog med 300 siddepladser, som kører 100 km, vil således generere siddepladskilometer. 2) Passagerer: Opgøres som de samlede passagerkilometer. Et tog med 300 passagerer som kører 100 km vil således generere passagerkilometer. 3) Andel overbelagte tog: Andelen af tog hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Denne opgørelse skelner ikke mellem hvor mange passagerer der har stået op på de enkelte afgange, hvorved tog med 1 stående passager i denne forbindelse vægtes med samme faktor som tog med 100 stående passagerer. 4) Andel stående kunder: Andelen af passagererkilometer foretaget stående divideret med det samlede antal passagererkilometer. Udtrykket for andelen af stående kunder er ikke et kontraktkrav. 6

7 Belægning i fjern- og regionaltogtrafikken opdelt på delstrækninger Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet, passagertallet og andelen af overbelagte tog fordelt på delstrækningerne i hver retning i og udenfor myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Tabel 4 Fjern- og regionaltogtraf. - Strækningsfordelt i myldretiden 4 udenfor myldretiden udenfor myldretiden Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Helsingør - København H , , , ,3 København H - Helsingør , , , ,2 København H - Københavns Lufthavn , , , ,3 Københavns Lufthavn - København H , , , ,3 København H - Ystad , , , ,0 Ystad - Københavns H , , , ,0 København H - Roskilde , , , ,0 Roskilde - København H , , , ,5 Roskilde - Ringsted , , , ,6 Ringsted - Roskilde , , , ,4 Ringsted - Næstved , , , ,0 Næstved - Ringsted , , , ,9 Næstved - Nykøbing F , , , ,4 Nykøbing F - Næstved , , , ,7 Nykøbing F - Rødby Færge , , , ,9 Rødby Færge - Nykøbing F , , , ,0 Roskilde - Holbæk , , , ,8 Holbæk - Roskilde , , , ,8 Holbæk - Kalundborg , , , ,1 Kalundborg - Holbæk , , , ,0 Roskilde - Køge , , , ,0 Køge - Roskilde , , , ,1 Køge - Næstved , , , ,0 Næstved - Køge , , , ,1 Ringsted - Slagelse , , , ,9 Slagelse - Ringsted , , , ,2 Slagelse - Korsør , , , ,8 Korsør - Slagelse , , , ,5 Korsør - Nyborg , , , ,7 Nyborg - Korsør , , , ,6 Nyborg - Odense , , , ,6 Odense - Nyborg , , , ,1 Odense - Middelfart , , , ,8 Middelfart - Odense , , , ,9 Middelfart - Fredericia , , , ,6 Fredericia - Middelfart , , , ,5 Middelfart - Taulov , , , ,0 Taulov - Middelfart , , , ,8 Taulov - Kolding , , , ,6 Kolding - Taulov , , , ,4 Fredericia - Vejle , , , ,1 Vejle - Fredericia , , , ,8 Vejle - Horsens , , , ,0 Horsens - Vejle , , , ,8 Horsens - Skanderborg , , , ,1 Skanderborg - Horsens , , , ,9 Skanderborg - Aarhus H , , , ,9 Aarhus H - Skanderborg , , , ,0 Aarhus H - Langå , , , ,5 Langå - Aarhus H , , , ,1 Langå - Randers , , , ,8 Randers - Langå , , , ,8 Randers - Hobro , , , ,8 Hobro - Randers , , , ,5 Hobro - Aalborg , , , ,5 Aalborg - Hobro , , , ,8 Aalborg - Brønderslev , , , ,4 Brønderslev - Aalborg , , , ,6 Brønderslev - Hjørring , , , ,3 Hjørring - Brønderslev , , , ,4 Hjørring - Frederikshavn , , , ,1 Frederikshavn - Hjørring , , , ,1 Fredericia - Taulov , , , ,8 Taulov - Fredericia , , , ,5 Kolding - Lunderskov , , , ,2 Lunderskov - Kolding , , , ,3 Lunderskov - Tinglev , , , ,7 Tinglev - Lunderskov , , , ,6 Tinglev - Sønderborg , , , ,0 Sønderborg - Tinglev , , , ,0 Tinglev - Padborg , , , ,3 Padborg - Tinglev , , , ,5 Lunderskov - Bramming , , , ,4 Bramming - Lunderskov , , , ,0 Bramming - Esbjerg , , , ,0 Esbjerg - Bramming , , , ,0 Vejle - Herning , , , ,8 Herning - Vejle , , , ,1 Herning - Holstebro , , , ,2 Holstebro - Herning , , , ,4 Holstebro - Struer , , , ,0 Struer - Holstebro , , , ,1 Struer - Thisted , ,0 Thisted - Struer , , ,4 Langå - Viborg , ,5 Viborg - Langå , , , ,0 Viborg - Skive , ,5 Skive - Viborg , , , ,0 Skive - Struer , ,0 Struer - Skive , , , ,0 Odense - Ringe , , , ,3 Ringe - Odense , , , ,2 Ringe - Svendborg , , , ,4 Svendborg - Ringe , , , ,7 Aarhus H - Hornslet , , , ,4 Hornslet - Aarhus H , , , ,5 Hornslet - Grenaa , , , ,0 Grenaa - Hornslet , , , ,1 1) Siddepladser: Siddepladskapacitet opgjort som det samlede antal siddepladser på den specifikke strækning. Marts År til dato i myldretiden 4 2) Passagerer: Opgøres som det samlede antal passagerer på den specifikke strækning. 3) Overbekægning %: Andelen af tog hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Denne opgørelse skelner ikke mellem hvor mange passagerer der har stået op på de enkelte afgange, hvorved tog med 1 stående passager i denne forbindelse vægtes med samme faktor som tog med 100 stående passagerer. 4) I myldretiden: Det er afgangstiden fra første station for den pågældende strækning som bruges til at afgøre om strækningen regnes som myldretid eller ej. 7

8 Belægning i suppleringsbusserne Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i de busser, som bliver indsat som supplement til fjern- og regionaltogtrafikken på strækningen Flensborg - Fredericia i forbindelse med tilstrømningen af flygtninge og migranter. Busserne er åbne for alle passagerer (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Særlige forhold: Der blev i marts måned ikke indsat suppleringsbusser Tabel 1a Supplerende busser jan feb mar apr maj jun busser Siddepladskapacitet 1) Passagerer 2) Andel overbelagte busser (pct) 3 0,0 0,0 0,0 0% 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som det samlede udbud af siddepladser. Busserne har mellem siddepladser. 2) Passagerer: Opgøres som det samlede antal passager. Det bemærkes, at DSB ikke tæller passagererne i systematisk form, men at busserne som hovedregel har været fuldt belagt. Passagertallene er derfor et estimat. 3) Andel overbelagte busser: Andelen af busser hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Busserne har ikke haft flere passagerer med end siddepladser, da busserne ikke er godkendt til ståpladser. 8

9 Belægning i Øresundstrafikken Tabellerne viser en oversigt over belægningen i DSB's tog på Øresundstrafikken (Belægningen på strækningen Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie) Kontraktmål for afgange fremført med tog af typen ET (Kontraktens afsnit 2.3.3): Forventet passagertal < 200: Gennemsnitlig belægning på højst 84% Forventet passagertal : Belægning på højst 89% Forventet passagertal > 420: Belægning på højst 91% Tabel 1 Øresundstrafikken Marts Passagertal < 200 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Måned Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) - krav max. 84% 54% 53% 59% 52% 70% 55% 53% 56% Tabel 2 Øresundstrafikken Marts Passagertal Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Måned Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 - krav max. 89% 70% 63% 67% 68% 69% 58% 59% 64% Tabel 3 Øresundstrafikken Marts Passagertal > 420 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Måned Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 - krav max. 91% 81% 67% 64% 89% 81% 55% 46% 72% 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som det samlede udbud af siddepladser på strækningen Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie. 2) Passagerer: Opgøres som det samlede antal passagerer på strækningen Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie. 3) Belægning: Summen af passagerer på samtlige ugedage / summen af siddepladser på samtlige ugedage. N.B. Opgørelsen er udelukkende baseret på fysiske passagertællinger, som udgør ca. halvdelen af alle afgange. De reelle tal for siddepladskapacitet og passagerer er cirka dobbelt så stort. Årsagen er, at det kun er de af DSB opererede afgange, hvor passagertællingerne findes i KIT. For de af Transdev opererede afgange bliver resultatet af tællingerne leveret i form af excel filer. Der arbejdes på en løsning, så disse tællinger også kommer ind i KIT, så de restende tog, der ikke er talt af hverken DSB ellers Transdev, bliver estimeret (ligesom i resten af fjern- og regionaltogtrafikken). 9

10 Belægning i S-togtrafikken Rapporten viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i og uden for myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktkrav: "DSB er i S-togtrafikken forpligtet til - så vidt det er muligt med det indkøbte togmateriel og den eksisterende infrastruktur - at indsætte en kapacitet målt i antal siddepladser, der sikrer at der kan forventes en siddeplads til alle passagerer." (Kontraktens afsnit 1.7.3) Tabel 5 S-togtrafikken Myldretid - kl jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 57,9 52,4 50,5 53, Tabel 6 S-togtrafikken Myldretid - kl. 16:10 jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 52,2 49,8 47,0 49, Tabel 7 S-togtrafikken Udenfor myldretid - kl jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 26,2 24,4 22,8 24,4 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som et øjebliksbillede af antallet af siddepladser i samtlige tog på førstkommende station efter det angivene tidspunkt. Tidspunkterne er valgt, da de ligger midt i tidsbåndene, hvor S-togtrafikken på en gennemsnitsdag har flest rejser. 10

11 Belægning i S-togtrafikken opdelt på delstrækninger Rapporten viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertal i maksimale snit og tidsbånd i og uden for myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktkrav: "DSB er i S-togtrafikken forpligtet til - så vidt det er muligt med det indkøbte togmateriel og den eksisterende infrastruktur - at indsætte en kapacitet målt i antal siddepladser, der sikrer at indsætte der kan forventes kapacitet en siddeplads målt i antal til siddepladser, alle passagerer." der sikrer (Kontraktens at der kan afsnit forventes 1.7.3) en siddeplads til alle passagerer." (Kontraktens afsnit Tabel 8 Køge - Solrød Strand Marts År til dato 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Jersie Solrød Strand , ,0 52,1 39,7 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Jersie Ølby , ,0 41,5 25,0 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Jersie Solrød Strand , ,0 18,3 17,1 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Solrød Strand Jersie , ,2 73,3 36,2 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Jersie Solrød Strand , ,2 22,5 12,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Solrød Strand Jersie , ,7 26,7 13,3 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Jersie Solrød Strand , ,4 20,9 16,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Solrød Strand Jersie , ,7 33,1 13, Tabel 9 Solrød Strand - Hundige Marts År til dato 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Greve Hundige , ,4 85,4 59,4 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hundige Greve , ,1 43,1 29,9 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Greve Hundige , ,3 29,4 24,4 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Hundige Greve , ,8 117,7 46,3 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Greve Hundige , ,7 22,5 14,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hundige Greve , ,7 38,4 17,8 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Greve Hundige , ,9 27,8 25,5 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hundige Greve , ,3 48,9 22, Tabel 10 Hundige - Dybølsbro Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Åmarken Ny Ellebjerg , ,2 151,5 98,1 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Dybbølsbro Sydhavn , ,3 78,6 33,5 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Sydhavn Dybbølsbro , ,7 61,1 31,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ny Ellebjerg Åmarken , ,0 190,7 82,0 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Sydhavn Dybbølsbro , ,2 63,8 25,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Dybbølsbro Sydhavn , ,3 58,5 31,1 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Sjælør Sydhavn , ,0 50,0 35,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Dybbølsbro Sydhavn , ,1 89,1 35, Tabel 11 Høje Taastrup - Glostrup Marts År til dato 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Albertslund Glostrup , ,3 109,2 63,6 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Glostrup Albertslund , ,0 100,8 66,5 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Albertslund Glostrup , ,8 72,2 50,8 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Glostrup Albertslund , ,5 92,3 64,2 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Albertslund Glostrup , ,0 55,3 24,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Glostrup Albertslund , ,9 69,0 30,9 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Albertslund Glostrup , ,6 35,9 23,6 20:00:00-20:59:00 Aften og nat Glostrup Albertslund , ,6 73,3 34, Tabel 12 Glostrup - Valby Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hvidovre Danshøj , ,4 175,7 94,8 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Rødovre Brøndbyøster , ,8 135,7 98,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hvidovre Danshøj , ,2 124,0 88,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Danshøj Hvidovre , ,7 188,4 82,6 11:00:00-11:59:00 Mellem myldretiderne Hvidovre Danshøj , ,5 89,6 39,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Danshøj Hvidovre , ,8 86,0 49,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hvidovre Danshøj , ,6 55,3 34,2 20:00:00-20:59:00 Aften og nat Danshøj Hvidovre , ,6 118,8 59, Tabel 13 Frederikssund - Ballerup Marts År til dato 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Måløv Ballerup , ,7 91,1 68,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Ballerup Måløv , ,7 54,2 31,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Måløv Ballerup , ,3 39,4 29,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ballerup Måløv , ,8 129,3 44,5 11:00:00-11:59:00 Mellem myldretiderne Måløv Ballerup , ,1 32,0 16,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Ballerup Måløv , ,3 50,0 21,3 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Måløv Ballerup , ,3 29,9 15,0 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Ballerup Måløv , ,4 40,5 21, Tabel 14 Ballerup - Flintholm Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Jyllingevej Vanløse , ,8 123,0 100,9 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Husum Herlev , ,3 155,8 89,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Jyllingevej Vanløse , ,2 183,3 78,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Vanløse Jyllingevej , ,8 146,7 65,2 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Jyllingevej Vanløse , ,9 65,9 29,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Vanløse Jyllingevej , ,4 59,5 34,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Jyllingevej Vanløse , ,5 56,3 23,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Vanløse Jyllingevej , ,9 70,1 30, Tabel 15 Flintholm - Valby Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Langgade Valby , ,9 80,7 70,9 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Peter Bangs Vej Flintholm , ,4 101,8 58,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Langgade Valby , ,4 126,2 54,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Valby Langgade , ,9 110,3 58,1 11

12 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Peter Bangs Vej Langgade , ,6 43,7 23,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Valby Langgade , ,7 65,9 28,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm Peter Bangs Vej , ,5 53,2 17,6 20:00:00-20:59:00 Aften og nat Valby Langgade , ,9 53,2 28, Tabel 16 Valby - Dybbølsbro Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Valby Enghave , ,2 132,5 77,6 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Enghave Valby , ,5 86,0 48,2 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Valby Enghave , ,1 110,3 54,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Enghave Valby , ,0 153,4 69,1 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Enghave Dybbølsbro , ,5 64,3 28,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Enghave Valby , ,6 81,7 34,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Valby Enghave , ,6 55,3 21,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Enghave Valby , ,9 85,5 37, Tabel 17 Dybbølsbro - København H Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Dybbølsbro København H , ,6 200,7 76,0 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid København H Dybbølsbro , ,4 81,7 35,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Dybbølsbro København H , ,9 101,8 40,3 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid København H Dybbølsbro , ,1 160,0 66,2 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Dybbølsbro København H , ,6 61,6 26,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne København H Dybbølsbro , ,6 71,2 31,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Dybbølsbro København H , ,1 73,3 18,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat København H Dybbølsbro , ,0 84,9 35, Tabel 18 København H - Østerport Marts År til dato 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid København H Vesterport , ,2 152,6 70,3 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Østerport Nørreport , ,3 130,4 65,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Nørreport Østerport , ,3 125,1 61,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Vesterport København H , ,9 124,3 61,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nørreport Østerport , ,3 66,3 26,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nørreport Vesterport , ,3 79,6 31,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nørreport Østerport , ,3 93,4 32,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nørreport Vesterport , ,3 80,7 23, Tabel 19 Østerport - Svanemøllen Marts År til dato 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Østerport Nordhavn , ,6 160,0 46,6 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Nordhavn , ,3 154,7 74,0 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Østerport Nordhavn , ,7 125,1 64,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Nordhavn Østerport , ,2 112,4 44,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Østerport Nordhavn , ,8 65,9 28,5 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nordhavn Østerport , ,5 58,5 27,0 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Østerport Nordhavn , ,8 98,7 34,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nordhavn Østerport , ,5 84,9 19, Tabel 20 Svanemøllen - Buddinge Marts År til dato 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Ryparken , ,9 87,9 36,9 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Emdrup Ryparken , ,0 137,2 86,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ryparken Emdrup , ,7 125,1 67,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Emdrup Ryparken , ,6 75,4 35,7 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Svanemøllen Ryparken , ,5 61,6 32,6 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Emdrup Ryparken , ,8 64,8 28,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Ryparken Emdrup , ,6 92,3 33,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Emdrup Ryparken , ,7 45,8 19, Tabel 21 Buddinge - Farum Marts År til dato 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Buddinge Stengården , ,7 50,0 22,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Stengården Buddinge , ,7 117,7 59,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Buddinge Stengården , ,2 74,3 42,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Stengården Buddinge , ,3 47,0 22,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Buddinge Stengården , ,6 38,9 21,0 11:00:00-11:59:00 Mellem myldretiderne Stengården Buddinge , ,7 30,8 18,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Buddinge Stengården , ,8 57,4 18,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Stengården Buddinge , ,5 24,6 10, Tabel 22 Svanemøllen - Hellerup Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Hellerup , ,8 82,8 41,2 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Hellerup Svanemøllen , ,5 192,8 66,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Svanemøllen Hellerup , ,5 91,3 55,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Svanemøllen , ,1 117,2 43,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Svanemøllen Hellerup , ,4 44,7 24,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Svanemøllen , ,3 61,6 22,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Svanemøllen Hellerup , ,6 83,9 26,0 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Svanemøllen , ,3 79,6 19, Tabel 23 Hellerup - Lyngby Marts År til dato 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Bernstorffsvej Gentofte , ,7 173,8 54,2 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Bernstorffsvej Hellerup , ,9 158,9 90,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Bernstorffsvej , ,5 99,7 71,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Bernstorffsvej Hellerup , ,1 142,0 63,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Bernstorffsvej , ,2 42,6 33,8 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Bernstorffsvej Hellerup , ,3 91,3 30,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Bernstorffsvej , ,3 92,3 32,5 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Bernstorffsvej Hellerup , ,9 89,1 37, Tabel 24 Lyngby - Holte Marts År til dato 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Lyngby Sorgenfri , ,0 66,4 41,9 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Sorgenfri Lyngby , ,2 117,7 70,2 12

13 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Lyngby Sorgenfri , ,3 123,0 52,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Sorgenfri Lyngby , ,6 68,5 38,7 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Lyngby Sorgenfri , ,0 50,0 25,2 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Sorgenfri Lyngby , ,7 53,2 21,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Lyngby Sorgenfri , ,6 81,7 22,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Sorgenfri Lyngby , ,0 51,1 16, Tabel 25 Holte - Hillerød Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Holte Birkerød , ,6 52,6 42,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Birkerød Holte , ,4 86,0 72,5 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Holte Birkerød , ,5 100,2 52,1 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Birkerød Holte , ,0 56,9 42,7 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Holte Birkerød , ,9 39,4 24,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Birkerød Holte , ,3 41,5 20,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Holte Birkerød , ,5 60,6 20,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Birkerød Holte , ,1 33,1 16, Tabel 26 Hellerup - Klampenborg Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hellerup Charlottenlund , ,7 39,4 17,4 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Charlottenlund Hellerup , ,1 59,5 34,3 17:20:00-17:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Charlottenlund , ,2 48,9 29,6 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Charlottenlund Hellerup , ,6 31,0 22,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Charlottenlund , ,3 25,7 14,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Charlottenlund Hellerup , ,2 23,6 12,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Charlottenlund , ,6 27,8 13,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Charlottenlund Hellerup , ,3 17,2 5, Tabel 27 Hellerup - Flitholm Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Grøndal Fuglebakken , ,0 224,4 90,4 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Grøndal Flintholm , ,2 157,5 64,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Flintholm Grøndal , ,6 96,7 51,3 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Fuglebakken Grøndal , ,5 119,0 51,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Flintholm Grøndal , ,3 76,4 24,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Fuglebakken Grøndal , ,5 70,3 27,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm Grøndal , ,6 70,3 21,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Grøndal Flintholm , ,1 119,0 28, Tabel 28 Flintholm - Ny Ellebjerg Marts År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid KB Hallen Flintholm , ,7 216,3 74,8 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Flintholm KB Hallen , ,6 145,3 53,0 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid KB Hallen Flintholm , ,1 68,3 39,1 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Flintholm KB Hallen , ,4 86,5 44,5 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne KB Hallen Flintholm , ,4 58,2 18,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Flintholm KB Hallen , ,5 58,2 20,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat KB Hallen Flintholm , ,5 90,6 16,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm KB Hallen , ,9 82,5 30,2 1) Belægning: Siddepladskapacitet er opgjort som antallet af passagerer i forhold til det indsatte antal siddepladser i hver delstrækning. snit. 2) Spidsperiode: I myldretider opgøres er spidsperioden perioden et med 20 min flest interval passagerer mens for den et for 20 min øvrige interval tidsbånd mens opgøres den for som øvrige spidstimen. tidsbånd Spidsperioden opgøres som spidstimen. er det interval, hvor der har været flest passagerer i tidsperioden. 3) Fra station/til station: Angiver mellem de stationer hvilke på stationer strækningen på strækningen hvor imellem belægningen er er størst. 4) Max. belægning / Min. belægning Angiver den maximale og den minimale belægningsgrad for den specifikke strækning i den specifikke spidsperiode i procent. 5) siddepladser: let af siddepladser bliver opgjort på baggrund af en siddepladskapacitet på 324 siddepladser i SA tog og 150 siddepladser i SE tog. Der regnes med tre siddepladser pr. bænk. 13

14 kørte tog pr. strækning Tabellerne viser antallet af planlagte og realiserede tog, som har kørt på de enkelte delstrækninger ( kørte tog) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Marts - År til dato kørte tog 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Helsingør-Nivå Nivå-Østerport Østerport - København H København H - Kbh Lufthavn Kbh Lufthavn-Peberholm København H - Ystad København H - Roskilde Roskilde - Ringsted Ringsted - Næstved Næstved - Vordingborg Vordingborg - Nykøbing F Nykøbing F - Rødby F Roskilde - Holbæk Holbæk - Kalundborg Roskilde - Køge Køge - Næstved Ringsted - Slagelse Slagelse - Nyborg Nyborg - Odense Odense - Middelfart Middelfart - Fredericia Fredericia - Vejle Vejle - Skanderborg Skanderborg - Aarhus H Aarhus H - Langå Langå - Hobro Hobro - Skørping Skørping - Aalborg Aalborg - Hjørring Hjørring - Frederikshavn Fredericia - Kolding Middelfart - Kolding Kolding - Lunderskov Lunderskov - Tinglev Tinglev - Sønderborg Tinglev - Padborg Lunderskov - Bramming Bramming - Esbjerg Vejle - Herning Herning - Struer Langå - Struer Struer - Thisted Odense - Ringe Ringe - Svendborg Aarhus H - Hornslet Hornslet - Grenaa Tabel 2 S-togtrafikken Marts - kørte tog 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Køge-Solrød Strand Solrød Strand-Hundige Hundige-Dybbølsbro Høje Taastrup-Glostrup Glostrup-Valby Frederikssund-Ballerup Ballerup-Flintholm Flintholm - Valby Valby-Dybbølsbro Dybbølsbro-København H København H-Østerport Østerport-Svanemøllen Svanemøllen - Buddinge Buddinge - Farum Svanemøllen-Hellerup Hellerup-Lyngby Lyngby-Holte Holte-Hillerød Hellerup-Klampenborg Hellerup-Flintholm Flintholm-Ny Ellebjerg År til dato 1) Planlagt: Det planlagte antal tog viser antallet af tog som er planlagt til at køre på den pågældende delstrækning, jf. RDS planen. RDS planen er resultatet af den oprindelige tjenestekøreplan +/- tillysninger/aflysninger 72 timer før afgang. 2) Realiseret: Det realiserede antal tog viser antallet af tog som har kørt på den pågældende delstrækning. 3) kørte tog: Omfatter tog i begge retninger. 14

15 togkilometer Tabellerne viser antallet af planlagte og realiserede togkilometer opdelt på delstrækninger ( planlagte og realiserede togkilometer i alt) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Marts - Togkilometer (tus.) 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Helsingør-Nivå Nivå-Østerport Østerport - København H København H - Kbh Lufthavn Kbh Lufthavn-Peberholm København H - Ystad København H - Roskilde Roskilde - Ringsted Ringsted - Næstved Næstved - Vordingborg Vordingborg - Nykøbing F Nykøbing F - Rødby F Roskilde - Holbæk Holbæk - Kalundborg Roskilde - Køge Køge - Næstved Ringsted - Slagelse Slagelse - Nyborg Nyborg - Odense Odense - Middelfart Middelfart - Fredericia Fredericia - Vejle Vejle - Skanderborg Skanderborg - Aarhus H Aarhus H - Langå Langå - Hobro Hobro - Skørping Skørping - Aalborg Aalborg - Hjørring Hjørring - Frederikshavn Fredericia - Kolding Middelfart - Kolding Kolding - Lunderskov Lunderskov - Tinglev Tinglev - Sønderborg Tinglev - Padborg Lunderskov - Bramming Bramming - Esbjerg Vejle - Herning Herning - Struer Langå - Struer Struer - Thisted Odense - Ringe Ringe - Svendborg Aarhus H - Hornslet Hornslet - Grenaa I alt Tabel 2 S-togtrafikken Marts - År til dato Togkilometer (tus.) 3 Planlagt1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Køge-Solrød Strand Solrød Strand-Hundige Hundige-Dybbølsbro Høje Taastrup-Glostrup Glostrup-Valby Frederikssund-Ballerup Ballerup-Flintholm Flintholm - Valby Valby-Dybbølsbro Dybbølsbro-København H København H-Østerport Østerport-Svanemøllen Svanemøllen - Buddinge Buddinge - Farum Svanemøllen-Hellerup Hellerup-Lyngby Lyngby-Holte Holte-Hillerød Hellerup-Klampenborg Hellerup-Flintholm Flintholm-Ny Ellebjerg I alt År til dato 1) Planlagt: Det planlagte antal togkilometer viser det antal togkilometer, som er planlagt til at køre på den pågældende delstrækning, jf. RDS planen. RDS planen er resultatet af den oprindelige tjenestekøreplan +/- tillysninger/aflysninger 72 timer før afgang. 2) Realiseret: Det realiserede antal togkilometer viser det realiserede antal togkilometer, som er kørt på den pågældende delstrækning. 3) Togkilometer: Omfatter tog i begge retninger. 15

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Prisliste 2017 Indhold Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Side 2 Digitale netværk 2017 1 Digitalt Netværk skærme Share of Time pr. stk. * DSB 93 16,66% 2.200 204.600

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget -13 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 28,8 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 1,2 mio. rejser i forhold

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.01.2009-12.12.2009 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 2 Afsnit 1 TKS K13 TKS K13 Afsnit 1 3 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 4 Afsnit

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere