Rehabiliteringsbehov hos ægtefæller og partnere til kræftramte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliteringsbehov hos ægtefæller og partnere til kræftramte"

Transkript

1 Rehabiliteringsbehov hos ægtefæller og partnere til kræftramte Maleri fra Krop og kunst Ekstern rapport vedrørende rehabilitering af pårørende, Dallund juni 2010

2 Indhold RESUME... 3 MÅLET FOR PROJEKTUGEN... 3 TEMA FOR UGE... 3 INKLUSION... 3 PLANLÆGNING... 3 ERFARING EFTER KURSET... 3 KONKLUSION... 3 METODIK... 4 DELTAGERE I UGE KRITERIER FOR DELTAGELSE... 4 FINANSIERING AF PROJEKT... 4 OPLYSNINGER FØR OPHOLDET... 4 Deltagernes behov før ophold... 4 KURSUSINDHOLD INTERVENTION - PRAKSISBESKRIVELSER... 5 BESKRIVELSE AF UGE PROGRAMAFVIGELSER FRA DE TRADITIONELLE FORLØB FOR KRÆFTRAMTE... 6 Opholdets varighed... 6 BESKRIVELSE AF UGEN DAG FOR DAG... 6 Mandag... 6 Tirsdag... 7 Onsdag... 8 Torsdag... 8 Fredag... 9 EVALUERING UMIDDELBART EFTER UGE FORLØBET Kursuslederens konklusioner ved ugens afslutning MÅLINGER TRE MÅNEDER EFTER UGE FORLØBET Spørgeskemaer Dallundskalaen Problemer blandt pårørende Stor tilfredshed blandt de pårørende KONKLUSION OPFØLGNING...16 Opfølgning i forhold til deltagerne Intern opfølgning Ekstern opfølgning Plads til forbedringer forslag og kommentarer fra evaluering BILAG 1 UGESKEMA UGE 46, BILAG 2 DALLUND SKALAEN TILPASSET PÅRØRENDE...19 BILAG 3 OPLYSNINGSSKEMA...20 BILAG 4 SPØRGESKEMA 3 MÅNEDER EFTER OPHOLD...21 BILAG 5, OPLÆG TIL GÅ TUR FØRSTE DAG...23 BILAG 6, TEMAER TIL WALK AND TALK...23 BILAG 7, TEORI BAG MINDFULNESS...24 BILAG 8, EVALUERINGSSKEMA...25 Side 2 af 25

3 Resume Målet for projektugen Formålet med projektugen er at opnå viden om, hvad ægtefælle/partner (pårørende) til kræftramte har brug for, for bedre at kunne tackle dagligdagen/samlivet med en kræftramt. Tema for uge Den pårørende oplever ofte, at det er vanskeligt at stå på sidelinjen uden at kunne gøre særlig meget. De er selv er i krise, men der er en forventning om, at den pårørende er den stærke i situationen. Inklusion Deltagerne er inkluderet via et af Kræftens Bekæmpelses 23 rådgivningscentre. 19 ægtefæller/partnere til kræftpatienter deltog i projektet, som blev afholdt i uge på RehabiliteringsCenter Dallund. Planlægning Ugens program tager udgangspunkt i evalueringer fra fire korte, tidligere afholdte pårørendekurser. Erfaringerne fra tidligere viser, at det er vigtigt med: erfaringsudveksling mellem deltagerne mulighed for individuelle aktiviteter mulighed for individuel samtale med en fagperson massage. Se bilag 1 Ugeskema uge 46. Erfaring efter kurset Deltagernes kommentarer og evalueringer vidner om, at de har: fået viden om og hjælp til at kunne tackle dagligdagen/samlivet med en kræftramt fundet stor inspiration i fællesskabet med ligestillede. Konklusion Vi har fået mere viden om, hvilke problemer pårørende til kræftpatienter har. De 19 pårørende i projektet var, for de flestes vedkommende, meget belastede, da de kom til Dallund og mange angav, at de især havde fysiske og psykiske problemer. Et internat ophold var velegnet til pårørende, fordi de kommer væk hjemmefra, hvor fokus er på den syge. De får derved mulighed for at have fokus på sig selv og se problemerne fra en anden vinkel, inden de vender hjem med fornyet energi. Deltagerne evaluerer opholdet rigtig godt og synes de har fået viden, støtte og handlemuligheder og at opholdet kan få afgørende betydning for deres fremtidige liv. Vi ser frem til at gentage forløbet med nye pårørende, så erfaringerne og datagrundlaget bliver større. Side 3 af 25

4 Metodik Kursets faglige indhold tager afsæt i konkrete praksisbeskrivelser, baseret på evidens og erfarings baseret viden, i den udstrækning det er muligt. Deltagere i uge 46 I uge 46 var der 19 deltagere (14 kvinder og 5 mænd) på rehabiliteringsophold på Dallund fra mandag til fredag med særligt fokus på den pårørendes ønsker og behov for bedre at kunne tackle dagligdagen/samlivet med en kræftramt. Deltagerne blev rekrutteret via Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscentre i Danmark. Kriterier for deltagelse Ægtefælle/samlever til en kræftramt, som skønnes at have brug for hjælp til at tackle samlivet med en kræftramt. Det var rådgivere i de respektive Kræftens Bekæmpelses rådgivninger, der vurderede, at de udvalgte pårørende have brug for hjælp til at tackle samlivet med en kræftramt. Der foregik ikke visitering på RcD. Finansiering af projekt Kræftens Bekæmpelse har finansieret projektet og betalt for deltagernes ophold på Dallund. Oplysninger før opholdet Før opholdet redegjorde deltagerne for deres aktuelle situation og forventninger til opholdet via følgende dokumenter: Dallund skala tilpasset pårørende, bilag 2 Oplysningsskema bilag 3 På dette skema var der mulighed for med ord at: o o o beskrive familie, glæder og bekymringer i forbindelse med opholdet, fokusområder og forventninger skrive om der er specielle emner, som man gerne vil have en individuel samtale om skrive helt konkrete spørgsmål til socialrådgiveren, som så vil blive forsøgt besvaret under opholdet. Deltagernes behov før ophold Der viste sig et stort behov for erfaringsudveksling i fællesskab med andre i samme situation, samt et behov for at der er nogen, der sætter fokus på de pårørendes behov for eksempel ved at spørge Hvordan har du det?. Eksempel på behov tilkendegivet før ophold: Afklaring Bekymring om at være hjemmefra At møde andre Information om orlov. Information om økonomi Side 4 af 25

5 Seksuelle problemer Hvordan bevare energi og livsmod Familieroller Væk fra hverdagen og fri for at tænke på praktiske gøremål. Disse ønsker blev tænkt ind i ugeplanen før opstart af ugen jf. bilag 1 Ugeplan for uge 46. Kursusindhold intervention - praksisbeskrivelser Interventioner er baseret på, RcDallunds erfaringer fra forløbene i 2007 og Derudover er der sat særligt fokus på det, som vi tror på, kan få de pårørende til at udvikle sig i positiv retning på Dallund skalaen (Hvor tæt er du på eller hvor langt er du fra at leve det liv, du vil og kan efter/med din partners kræftsygdom?). Interventioner i uge 46 jf. bilag 1 Ugeplan uge 46: Parforholdet/seksualitet Samtaler i grupper og individuelt Fysisk aktivitet i naturen Sang og musik Krop og kunst Meditation/afspænding/massage. Side 5 af 25

6 Beskrivelse af uge 46 Programafvigelser fra de traditionelle forløb for kræftramte Programmet afveg en del fra de traditionelle uge forløb, da der i denne uge ikke var lagt vægt på: sygdom senfølger information om kosten. Opholdets varighed Varigheden af kurset var også anderledes, idet kurset kun varede 5 dage, hvor et almindeligt uge forløb varer 6 dage. Erfaringer fra tidligere har vist, at man, som ægtefælle/partner til en kræftramt, af praktiske årsager kan have svært ved at være hjemmefra i flere dage af gangen. Erfaringerne fra tidligere forløb havde dog også vist, at 2 dage af gangen er for lidt. Man når kun lige at lære hinanden at kende på 2 dage, og dette er, ifølge tidligere deltagere, en forudsætning for at turde åbne sig, og være trygge ved hinanden. Derfor valgte vi 5 dage. Beskrivelse af ugen dag for dag Mandag Program Mandagens program bestod af: indkvartering og introduktion til ugens forløb præsentation af indhold i de enkelte dage (bilag 1 Ugeskema uge 46) praktiske oplysninger en udendørs gåtur i grupper af 3, (bilag 5, Oplæg til gå tur) for dels: o o at lære hinanden lidt at kende at udveksle ønsker og eventuelle bekymringer for ugen med hinanden lidt fysisk aktivitet (let aktivitet, som ryster deltagerne sammen, lidt konkurrence og sjov leg, f.eks. boldspil med ballon) præsentation, af den enkelte, i fællesskab musik og sang. Side 6 af 25

7 Deltagernes ønsker til ugen Deltagerne kom ved præsentationen bl.a. frem med ønsker til ugen som: Hvordan reagerer vi som pårørende? Hvad er de rigtige og de forkerte ting at gøre? Hvordan bevarer man energien? Personlighedsændring hos den syge. Hvordan håndteres det? Pårørendestandard hvad er det? Samliv og sundhed m.fl. Det er vores erfaring, at det bliver meget positivt modtaget, hvis deltagernes egne formuleringer mandag indarbejdes i programmet med psykolog, sexolog, præst, interessegrupper og i samtale grupper ved Walk and talk aktiviteter hen over ugen. Derfor blev ovennævnte ønsker indarbejdet i ugens program. Tirsdag Inddeling i hold Tirsdag var de 19 deltagere delt i 2 hold med 9 på det ene hold og 10 på det andet. De var delt op efter alder, således at de ældste var sammen og de yngste var sammen. De øvrige dage blev deltagerne opdelt anderledes bl.a. efter ønske fra deltagerne selv f.eks. mænd/kvinder, ægtefæller (samme diagnose) på denne måde undgås også kliker og erfaringsmæssigt opnår deltagerne større fællesskabsfølelse. Program Tirsdagens program bestod af: samtalegruppe med sexolog med overskriften Hvad med parforholdet, når den ene får kræft? Walk and talk aktivitet i mindre grupper af 3-4 deltagere. De blev bedt om, at snakke om givne temaer (bilag 6, Oplæg til Walk and talk) som var fremkommet ved præsentationen mandag. præst/filosof med først et oplæg hele gruppen sammen og derefter erfaringsudveksling i mindre grupper (eksistentielle spørgsmål, som præsten kom ind på under sit indlæg og som deltagerne efterfølgende stillede spørgsmål til) åbent i Det kreative værksted og ellers tid til fri snak. Side 7 af 25

8 Onsdag Program Onsdagens program bestod af: psykolog. Temaet for snakken med psykologen var Når psyken får et knæk. Her var deltagerne igen delt i to grupper (efter alder). introduktion til Mindfulness Meditation (se bilag 7 teori bag Mindfulness). 2 gange 2 interessegrupper med temaer valgt ud fra ønsker, som fremkom under præsentationsrunden mandag. De første 2 emner var: Pårørendestandard (egne forventninger, omgivelsernes forventninger, erfaringsudveksling, og information fra personale på RcD) Alternative behandlingsformer/behandling i udlandet (dette indlæg blev fravalgt af de pårørende, da de fleste fandt snakken om pårørendestandard vigtigere). De 2 sidste emner var: Stressreaktioner hvordan bevarer man energien (erfaringsudveksling og information fra RcD sygeplejersken) At leve med uafklaret tab ventetid - og hvad så? (dette indlæg blev fravalgt af de pårørende, da de fleste fandt snakken om stressreaktioner vigtigere). Fortælling (Kulturelt indlæg). Det var valgt, fordi det blev fremhævet som noget positivt fra tidligere pårørendekurser. Torsdag Om formiddagen var deltagerne atter delt i to grupper (efter diagnoser). Program Torsdagens program bestod af: Kunstterapi Orienterings løb/gang på programmet, hvor der undervejs ved posterne blev stillet spørgsmål, som deltagerne (i små grupper) skulle besvare individuelle aktiviteter som massage og individuelle samtaler afspænding i 2 hold afslutningsmiddag. Side 8 af 25

9 I forbindelse med kunstterapi skriver deltagerne et lille digt knyttet til det billede de maler. Nedenfor vises nogle af de billeder og digte, som der blev skrevet i uge 46. Familie: I det lukkede univers står familien sammen men lever dog alene i hver sin del af cirklen Livstråde i kaos: Bevægelsens fyrværkeri kavalkade, glæden, uroen i blomsterengen Vi er forbundet og alligevel adskilte. Du gi r mig kærlighed og din sygdom gør mig ondt. Du gi r mig tryghed og din sygdom gør mig utryg. I naturen finder jeg ro og undres over livet. I livet, som i naturen, bliver der givet og taget. Livets nuancer: Af jord er du kommet, brug al kærligheden i harmoni og bevægelse, udfyld det med livets nuancer, kærlighed, fortvivlelse, kaos og af jord skal du igen opstå Går i kærligheds have og leder efter håbet og det gode liv Fanget i livs træets grene med uvejr i efteråret, trækker kreative rum og fantasi tråde til kundskabens træ. Fredag Program Fredagens program bestod af: Spørgsmål til socialrådgiveren Det tager jeg med hjem og sådan vil jeg komme videre!. (erfaringsbaseret og deltager afhængigt, planche blev udarbejdet af kursusleder) Deltagerne havde inden opholdet skrevet deres evt. spørgsmål til socialrådgiveren på oplysningsskemaet. Efter frokost var temaet Farvel til Dallund, hvor vi snakkede videre om deltagernes oplevelse af at have været her og videre snak om, hvordan det ville være at komme hjem. En lille Farvel seance var indlagt, så alle kunne føle, de fik sagt ordentlig farvel til hinanden. Side 9 af 25

10 Evaluering umiddelbart efter uge forløbet Succeskriteriet måles dels på tilfredshed, dels ved at se, om den enkelte oplever at have udviklet sig i positiv retning efter forløbet i henhold til Dallund skalaen. Forventninger inden ophold og kommentarer ved afrejse Eksempler på enkelte deltageres forventninger som de beskrev dem inden ophold og kommentarer ved afrejse: Deltager 1 Før: At møde andre, der lever i problemer, som ligner mine. At få større perspektiv omkring rollerne i familien, når en får kræft. At sætte grænser overfor en kræftsyg. Ved afrejse: Mærke efter hvad mine behov er. Flytte ansvaret for det fælles liv. Deltager 2 Før: Jeg glæder mig først og fremmest til at udveksle erfaringer med andre i samme situation, samt få et fagligt input omkring det at stå som pårørende. Ved afrejse: Opleve hinandens ressourcer. Står ikke alene. Samtaler med de andre. Fået viden. Kompetente fagfolk og deltagere. Deltager 3 Før: At leve med et uafklaret tab. Få hjælp til de seksuelle problemer. Ved afrejse: Større tro på at det nytter at søge hjælp om det fælles samliv. Vil bruge input fra sexolog. Kursuslederens konklusioner ved ugens afslutning Formålet med ugen var at blive i stand til at beskrive mere præcist, hvad en ægtefælle/partner til kræftramte, har brug for, for bedre at kunne tackle dagligdagen/samlivet med en kræftramt. Pårørende til kræftramte har: et kæmpe behov for at blive: set, hørt og forstået, et stort behov for at blive lyttet til og få del i den omsorg, som oftest kun kommer den syge til gode. Det lykkedes at holde fokus på den pårørende, da de kom ud af deres vante miljø, så deltagerne også selv bedre kunne holde fokus på det, at være pårørende. Alle har bidraget til et aktivt miljø og åbent taget imod de forskellige tilbud og undervisere i ugens løb. Deltagernes kommentarer og evalueringer vidner om oplevelsen af at have fået input til det videre liv, fundet stor inspiration i fællesskabet og haft glæde af identifikationen med andre i samme situation. Evalueringerne bekræfter at ugen var en succes og at nære pårørende som ægtefæller/partnere til kræftsyge kan profitere af dette rehabiliteringstilbud. Side 10 af 25

11 Målinger tre måneder efter uge forløbet Spørgeskemaer Deltagerne modtog Dallund skalaen (bilag 2) inden opholdet. Den sidste dag på Dallund udfyldte de Dallund skalaen igen og et evalueringsskema (Bilag 8). Tre måneder efter opholdet fik de tilsendt og udfyldte Dallundskalaen igen. Dallundskalaen I Dallundskalaen (bilag 2) anførte deltagerne, hvor tæt på eller hvor langt fra de var at leve det liv, de kan og vil efter/med deres partners kræftsygdom. Inden opholdet havde de 19 (100%) pårørende en score på 5,1 i gennemsnit og umiddelbart efter opholdet var scoren faldet til 2,8, de pårørende angiver dermed, at de er kommet tættere på at leve det liv, de kan og vil under opholdet på Dallund. 6 Hvor tæt er du på -eller hvor langt er du fra - at leve det liv, du vil og kan efter/med din partners kræftsygdom? 0 = meget tæt på 10= uendelig langt fra Inden ophold ved afslutning på opholdet Side 11 af 25

12 Tre måneder efter opholdet returnerede 16 deltagere (85%) skemaet, men en havde ikke udfyldt scoren på skalaen før og efter opholdet. Disse 15 havde i gennemsnit en score på 4,8 før opholdet, 2,8 under opholdet og 4,1 tre måneder efter opholdet. 0 = meget tæt på 10= uendelig langt fra Hvor tæt er du på -eller hvor langt er du fra - at leve det liv, du vil og kan efter/med din partners kræftsygdom? Inden ophold Ved afslutning af opholdet 2 1 Tre måneder efter ophold på Dallund 0 Det ser ud til at flere kommer længere væk fra at leve det liv de kan og vil, efter de er kommet hjem. Flere skriver at deres ægtefælle/partner har fået forværret sygdom. I gennemsnit havde deltagerne forbedret scoren på skalaen med 7% og angav dermed, at de var kommet tættere på at leve det liv, de kan og vil. Tres procent (9 ud af 15) havde en bedre score efter opholdet i forhold til før, fire deltagere forbedrede med 10%, tre forbedrede med 20% og to forbedrede med 30%. Blandt de 60% var også to af dem, der havde angivet at partnerens sygdom var forværret. Diagram 1 og 2 viser hyppigheden af fysiske og psykiske problemer vist for de 16 deltagere, som besvarede alle tre skemaer. Side 12 af 25

13 Fysiske problemer før under og efter ophold sammenlignet med kræftramtes fysiske problemer før ophold % Før ophold på Dallund % Under ophold på Dallund % Efter ophold på Dallund % Kræftramte Før opholdet *% Diagram 1 % Psykiske problemer før, under og efter ophold på Dallund sammenlignet med kræftramte før ophold på Dallund Før ophold på Dallund % Under ophold på Dallund % Efter ophold på Dallund % Kræftramte Før opholdet * % Diagram 2 *Fra 2004 til 2009 besvarede 3808 kræftramte deltagere Dallundskalaen inden de kom til Dallund. Side 13 af 25

14 Problemer blandt pårørende De 19 pårørende der deltog i projektet var meget belastede og flere af de problemer vi spurgte om, var hyppigere blandt de pårørende end blandt de 3808 kræftramte der har været på Dallund fra 2004 til Flere pårørende rapporterede: hovedpine, søvnproblemer, problemer med spise/drikke, seksuelle problemer, bekymret, uden håb og at de var stressede inden opholdet. De rapporterede, i næsten lige så stort omfang som de kræftramte, om træthed, problemer med hukommelse og koncentration, bedrøvet, alene/ensom, deprimeret, angst og havde brug for hjælp psykisk. De pårørende var, ligesom kræftramte på Dallund, ikke repræsentative for alle pårørende til kræftpatienter. De pårørende var rekrutteret fra kræftrådgivningerne, så de kan tænkes at have særligt store problemer, idet de havde søgt hjælp. Omvendt har de fået hjælp i rådgivningerne, men alligevel rapporterer mange et stort udbytte af opholdet på Dallund. Mange af de problemer, som de pårørende rapporterede, er mindre under opholdet end før og efter, især bedrøvet, uden håb, alene/ensom, stresset og angst. Dette kan være et udtryk for, at et internat ophold er meget velegnet til pårørende når de skal bearbejde deres egne problemer, fordi de kommer væk hjemmefra hvor fokus er på den kræftramte. Stor tilfredshed blandt de pårørende De pårørende har ved afslutning på opholdet evalueret deres udbytte af opholdet. I Evalueringsskemaet (bilag 8 Evalueringsskema) besvarer deltageren spørgsmål om dit udbytte indenfor viden, støtte og handlemuligheder. Fra 2004 til 2009 besvarede 3538 kræftramte deltagere et evalueringsskema. I tabellen nedenfor er disse data præsenteret sammen med data fra 3538 deltagere med kræft på Dallund De pårørende ser ud til at være ligeså tilfredse og rapporterer et lige så højt udbytte af opholdet, som kræftramte gør. Der er kun 19 deltagere, så tallene er usikre for de pårørende. Viden Støtte 0% 26% 37% 0% 21% 16% 58% 5% 0% 11% 5% 21% 1, lille udbytte , stort udbytte Blank Side 14 af 25

15 Handlemuligheder Betydning for fremtidigt liv 26% 11% 5% 5% 16% 39% 6% 5% 11% 6% 1, lille udbytte % 33% 5, stort udbytte Blank Tilfredshed 0%0% 95% 5% 1, lille udbytte , stort udbytte Blank Konklusion Vi har fået mere viden om, hvilke problemer pårørende til kræftpatienter har. De 19 pårørende i projektet var meget belastede, da de kom til Dallund og mange angav, at de især havde fysiske og psykiske problemer, flere af dem var hyppigere blandt disse pårørende end blandt Dallunds kræftramte deltagere. I de mundtlige evalueringer blev udbyttet af at komme ud af det vante miljø og få fokus på deres egne problemer fremhævet. Det ses også ved, at flere af de psykiske problemer var mindre hyppige under opholdet end før og efter. Dette peger i retning af at et internat ophold er velegnet for de pårørende, fordi de kommer væk hjemmefra, hvor fokus er på den syge. De får derved mulighed for at have fokus på sig selv og se problemerne fra en anden vinkel, inden de vender hjem med fornyet energi. Deltagerne evaluerer opholdet rigtig godt og synes de har fået viden, støtte og handlemuligheder og at opholdet havde afgørende betydning for deres fremtidige liv. Vi ser frem til at gentage forløbet med nye pårørende, så erfaringerne og datagrundlaget bliver større. Side 15 af 25

16 Opfølgning Opfølgning i forhold til deltagerne Deltagerne skal: forud for opholdet udfylde et spørgeskema, en skala tilpasset pårørende ud fra Dallund skalaen, bilag 2 inden afrejsen fredag udfyldte det samme spørgeskema, bilag 2 samt evalueringsskema bilag 8. 3 måneder efter opholdet udfyldte det samme spørgeskema, bilag 2 samt nogle tillægsspørgsmål bilag 4. Målet er at de flytter sig i positiv retning. Herefter tastes resultaterne ind i en database og der analyseres på resultaterne. Intern opfølgning Denne rapport offentliggøres internt i Kræftens Bekæmpelse og den sendes til alle de kontaktpersoner ude i kræftrådgivningerne, som har hjulpet, med at rekruttere deltagerne Ekstern opfølgning En poster med resultaterne af denne projektuge præsenteres ved MASCC konferencen i Vancouver juni 2010 og ved Nordisk Cancer Rehabiliterings Symposium i København september Denne rapport lægges på til sundhedsprofessionelle. Plads til forbedringer forslag og kommentarer fra evaluering. Projektugen afholdes igen i uge 18 og i uge med følgende evalueringer tænkt ind i ugens tilbud. Mere viden om de enkelte sygdomme (er ønsket af enkelte). Mangler længere pause, så man kunne komme mere omkring i området. Enkelte deltagere kunne have behov for en ekspert på A-kasse området. Specialviden om A-kasse/selvstændig (men ikke forventeligt) Pause/break når vi er halvvejs i præsentationen. Interessegruppe for mændene, og i det hele taget, hvis der er flere deltagere, hvor deres ægtefælle har samme diagnose. 1 efterlevende var med på holdet. Blev en slags rollemodel, det gav lys og alle oplevede det kun som positivt. Ville have været godt, hvis der var andre med børn. Side 16 af 25

17 Digt skrevet af en af deltagerne og læst op den sidste dag: Jeg er på vej ud af kaos og sammen skal vi finde videre i det liv vi havde lade materialismen forsvinde og samle på oplevelser. Huske dig for det du var og glæde mig over det du er. Sammen husker vi de gode minder og sammen er vi om de dårlige vi skal komme videre og vi kommer videre. Dallund juni 2010/Ulla Hjortebjerg Side 17 af 25

18 Bilag 1 Ugeskema uge 46, 2009 Side 18 af 25

19 Bilag 2 Dallund skalaen tilpasset pårørende Side 19 af 25

20 Bilag 3 Oplysningsskema Side 20 af 25

21 Bilag 4 Spørgeskema 3 måneder efter ophold Side 1 af 2 Side 21 af 25

22 Side 2 af 2 Side 22 af 25

23 Bilag 5, Oplæg til gå tur første dag Følgende spørgsmål blev udleveret før gå tur: Hvad har du glædet dig til ved opholdet på Dallund? Er der noget, du er bekymret for i forhold til opholdet? Er der noget, du særligt vil have fokus på i denne uge? Bilag 6, Temaer til Walk and talk Aktivitet i mindre grupper af 3-4 deltagere. De blev bedt om, at snakke om følgende temaer: Samliv og sexualitet Personlighedsændring hos den syge hvordan håndteres dette? Hvordan lever man sundt? Økologi eller hvad? Side 23 af 25

24 Bilag 7, Teori bag Mindfulness Side 24 af 25

25 Bilag 8, Evalueringsskema Side 25 af 25

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) PPR 2011-2012 Nr. 1 Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer Inklusion: Fokus på børn med særlige forudsætninger Der

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Et stærkt liv med kræft

Et stærkt liv med kræft Et stærkt liv med kræft Efterår 2011 Afsluttende evalueringsrapport Holstebro Sundhedscenter Støttet af Kræftens Bekæmpelse Forord Kurset Et stærkt liv med kræft var i efteråret 2011 et tilbud til kræftramte

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro 2016 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 3/7-9/7-2016 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro og indre balance Kurset er for dig, der gerne vil nå lidt længere

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 Uge 23 Emne: Min krop Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge23_minkrop.indd 1 06/07/10 11.41 Uge 23 l Min krop Hipp har det bedre og nyser ikke

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

Et stærkt liv med kræft var i foråret 2012 andet kursus i en række af kursustilbud til kræftramte i Holstebro Kommune.

Et stærkt liv med kræft var i foråret 2012 andet kursus i en række af kursustilbud til kræftramte i Holstebro Kommune. Et stærkt liv med kræft Forår 2012 2012 Afsluttende evaluering Et stærkt liv med kræft Holstebro Sundhedscenter Støttet af Kræftens Bekæmpelse Én vej til mere balance Forord Et stærkt liv med kræft var

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR 2015 De 6 temaer indenfor de pædagogiske læreplaner er en del af den daglige pædagogiske praksis. Vi arbejder i dybden

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

FamilieFOKUS. Støtte og rådgivning til familier med et barn med alvorlig sygdom eller svært handicap

FamilieFOKUS. Støtte og rådgivning til familier med et barn med alvorlig sygdom eller svært handicap FamilieFOKUS Støtte og rådgivning til familier med et barn med alvorlig sygdom eller svært handicap Institut for Kommunikation og Handicap Specialområde Børn & Unge Redskaber og inspiration til en ny og

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner KRÆFTFORLØB Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Behovsvurdering ved rehabilitering og palliation Samarbejde mellem de praktiserende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Tina Egevang Kjær Projektleder, cand. psych. Sundhedssekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Maglehøj Målgruppe: 3-5 år Antal børn:

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner 2014-2015 Børnehuset Eventyrhuset læreplaner Egedal Kommune Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6

Læs mere

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Forfattere

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber Ude-hjemme-organisering af læring På Buskelundskolen har vi valgt at organisere os på en måde, hvor skoledagen er opdelt i hjemmetid og uderum for at kunne understøtte elevens læring bedst. Det er pædagogens

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn.

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Træthed Forord Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Denne pjece indeholder information om årsager til

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Afrapportering af læreplan 2010 Børnehaven Smørhullet

Afrapportering af læreplan 2010 Børnehaven Smørhullet Afrapportering af læreplan 2010 Evaluering af nuværende læreplan Værdier og pædagogiske principper Læringsforståelse Pædagogiske læringsmål - pædagogiske metoder og børn med særlige behov Pædagogiske aktiviteter

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Nyhedsbrev for vuggestuen

Nyhedsbrev for vuggestuen Nyhedsbrev for vuggestuen Januar 2015 Kære forældre Fastelavn Mandag den 16. februar fejrer vi fastelavn. Arrangementet foregår om formiddagen, og det er kun børnene, der deltager. Børnene må meget gerne

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Dialogmøde med Hovedstadens Røde Kors Opsamling

Dialogmøde med Hovedstadens Røde Kors Opsamling Dialogmøde med Hovedstadens Røde Kors Opsamling 7. november 2014 På besøg hos Røde Kors engagerede frivillige I projektet Give&Take er vi optagede af at styrke og udvikle netværk og lokale fællesskaber.

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog

Værd at vide om Åben Dialog Værd at vide om Åben Dialog Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, og hvad du som borger eller pårørende overordnet

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere