Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwarevejledning. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Softwarevejledning Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge) Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet Overvågning og konfiguration af printeren Brug af en printserver Specielle handlinger under Windows Konfiguration af Mac OS Printeren tilbyder følgende sikkerhedsforanstaltninger Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne maskine, og opbevar den let tilgængelig for fremtidig brug. For sikker og korrekt brug af denne maskine skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerheds skyld bør du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Firmaet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle eller tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå ved håndtering eller brug af printeren. Kopiér eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere din juridiske rådgiver. Forsigtig! Justeringer, tilpasning eller anvendelse af procedurer, bortset fra de i denne manual anførte, kan medføre bestrålingsfare. Varemærker Microsoft, Windows, Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker og Adobe Type Manager er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PowerPC er et registreret varemærke, der tilhører International Business Machines Corporation. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. 3Com er et varemærke tilhørende 3Com corporation. Citrix og MetaFrame er registrerede varemærker tilhørende Citrix Systems, Inc UPnP er et et varemærke tilhørende UPnP Implementers Corporation. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Bonjour TM er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., UNIX er et registreret varemærke i USA og andre lande og gives udelukkende i licens gennem X/Open Company Limited. IPS-PRINT TM Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Ricoh Company, Ltd. er under licens. Novell og NetWare er registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc. Netscape og Netscape Navigator er registrerede varemærker tilhørende Netscape Communications Corporation. PictBridge er et varemærke. Andre produktnavne, der er anvendt i denne vejledning, tjener udelukkende til identifikation, og de kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 95 er Microsoft Windows 95. Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Nogle illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule i forhold til maskinen.

3 Manualer til denne printer Se de relevante dele af vejledningen for at få oplysninger om bestemte funktioner. Sikkerhedsoplysninger Indeholder oplysninger om sikker brug af maskinen. Læs disse for at undgå tilskadekomst og beskadigelse af maskinen. Lyninstallationsvejledning Beskriver fremgangsmåderne ved udtagning af printeren af kassen, tilslutning af printeren til computeren og installation af driveren. Hardwarevejledning Indeholder oplysninger om papir og fremgangsmåder såsom installation af tilbehør, udskiftning af forbrugsstoffer, reaktion på fejlmeddelelser og fjernelse af papirstop. Softwarevejledning (denne vejledning) Beskriver fremgangsmåder ved brug af maskinen i et netværksmiljø ved brug af softwaren samt anvendelse af sikkerhedsfunktioner. Sikkerhedsvejledning Denne vejledning er beregnet på administratorer af maskinen. I denne forklares de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan bruge til beskyttelse mod datamanipulation eller for at forhindre uautoriseret brug af maskinen. Se også denne vejledning vedrørende procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af brugere og administratorgodkendelse. i

4 Beskrivelse for den angivne model I denne vejledningen forklarer følgende punkter printeren for de angivne modeller: Dette forklarer printermodellen V. Du kan identificere modellen vha. etiketten på bagsiden af printeren. Læs dette, hvis du har købt denne model. Dette forklarer printermodellen 120 V. Du kan identificere modellen vha. etiketten på bagsiden af printeren. Læs dette, hvis du har købt denne model. Du kan identificere printermodellen vha. etiketten på bagsiden af printeren som vist. AQC065S ii

5 Sådan læser du denne vejledning Symboler Følgende symboler bruges i denne vejledning: Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse siddes overhørig, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i afsnittet Om denne printer. Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse siddes overhørig, kan det medføre moderat eller mindre tilskadekomst eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i afsnittet Om denne printer. Angiver punkter, du skal være opmærksom på, når du bruger maskinen, og forklarer de sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Gennemlæs altid disse forklaringer. Angiver yderligere forklaringer vedrørende printerens funktioner samt instruktioner til løsning af fejl. Dette symbol befinder sig i slutningen af afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere, relevant information. [ ] Angiver navnene på tasterne på printerens paneldisplay. { } Angiver navnene på tasterne på printerens betjeningspanel. iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Manualer til denne printer...i Beskrivelse for den angivne model...ii Sådan læser du denne vejledning...iii Symboler... iii 1. Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...1 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...3 Netværksforbindelse...3 Lokal tilslutning...6 Brug af SmartDeviceMonitor-porten...7 Installation af DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...7 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriver (TCP/IP)...8 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (IPP)...9 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...11 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me - IPP)...12 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows TCP/IP)...14 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows IPP)...15 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...17 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server IPP)...18 Ændring af portindstillingerne for SmartDeviceMonitor for Client...19 Brug af standard TCP/IP-porten...21 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...21 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...22 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...24 Brug af LPR-porten...26 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...26 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...27 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...28 Anvendelse som Windows netværksprinter...30 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...30 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me)...32 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...33 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...34 Brug som NetWare-printserver/fjernprinter...35 Ved brug af PostScript 3-printerdriver...37 Fortsæt udskrivning...37 Bannerside...37 Udskrivning efter nulstilling af printeren...38 Installation af printerdriveren med USB...39 Windows Me - USB...39 Windows USB...41 Windows XP, Windows Server USB...42 Fejlfinding - USB...43 iv

7 Udskrivning med parallel tilslutning...44 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...44 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me)...45 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...46 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...47 Udskrivning med Bluetooth-tilslutning...48 Understøttede profiler...48 Udskrivning med Bluetooth-tilslutning...49 Hvis der vises en meddelelse under installationen...51 Foretage printerindstillinger...52 Betingelser for tovejskommunikation...52 Hvis tovejskommunikation er deaktiveret Opsætning af printerdriveren PCL - Adgang til Printeregenskaber...55 Windows 95/98/Me - adgang til Printeregenskaber...55 Windows adgang til Printeregenskaber...56 Windows XP, Windows Server adgang til Printeregenskaber...58 Windows NT adgang til Printeregenskaber...60 RPCS - Adgang til Printeregenskaber...62 Windows 95/98/Me - adgang til Printeregenskaber...62 Windows adgang til Printeregenskaber...64 Windows XP, Windows Server adgang til Printeregenskaber...66 Windows NT adgang til Printeregenskaber...68 PostScript 3 - Opsætning til udskrivning...70 Windows 95/98/Me - adgang til Printeregenskaber...70 Windows adgang til Printeregenskaber...71 Windows XP, Windows Server adgang til Printeregenskaber...73 Windows NT adgang til Printeregenskaber...75 Mac OS - opsætning til udskrivning Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning af PDF-fil...79 Udskrivningsmetode...79 Brug af kommandoer...83 Kontrol af uautoriseret kopi...84 Brug af [Datasikkerhed ved kopiering]...84 Brug af [Masketype:]...86 Vigtig meddelelse...87 Sådan bruges funktionen Udskriv job...88 Brug af tasterne...91 Udskrivning fra skærmen Udskriv job...92 Prøvetryk...92 Sikker udskrift...96 Gem udskrift midlertidigt Lagret udskrift Udskrivning fra skærmbilledet Bruger-ID Udskrivning af det valgte udskriftsjob Udskriver alle udskriftsjob v

8 Fortsæt udskrivning Udskrivning fra en valgt kassette Annullering af udskriftsjob Annullering af udskriftsjob Annullering af et udskriftsjob vha. betjeningspanelet Windows - Annullering af et udskriftsjob fra computeren Mac OS - Annullering af et udskriftsjob fra computeren Kontrol af fejlloggen Sætvis udskrivning Spool-udskrivning Indstilling af spool-udskrivning Visning eller sletning af spool-job vha. Web Image Monitor Omslag Hukommelseskapacitet og papirformat sidet udskrivning ( dpi) sidet udskrivning ( dpi) sidet udskrivning ( dpi) Duplex-udskrivning ( dpi) Duplex-udskrivning ( dpi) Duplex-udskrivning ( dpi) Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge) Hvad er PictBridge? PictBridge-udskrivning Hvad kan denne printer Indeksudskrivning Beskæring Udskrivning af dato og filnavn Papirformat Billedudskriftsformat Multibilledlayout Udskriftskvalitet Farvetilpasning Papirtypeangivelse Formularudskrivning Kameramemoudskrivning Afslutning af PictBridge Hvis PictBridge-udskrivning ikke fungerer Andre referenceoplysninger Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet Menuoversigt Menuen Status f. slet. af hukom Menuen Papirtilførsel Ændring af menuen Papirtilførsel Parametre for menuen Papirtilførsel vi

9 Menuen Vedligeholdelse Ændring af menuen Vedligeholdelse Parametre for menuen Vedligeholdelse Menuen Liste-/testudskrivning Udskrivning af en konfigurationsside Sådan læses konfigurationssiden Parametre for menuen Liste-/testudskrivning Menuen System Ændring af menuen System Parametre i menuen System Menuen Udskr.indstil Ændring af menuen Udskr.indstil Parametre i menuen Udskriftsindstillinger Menuen Sikkerhedsindstillinger Ændring af menuen Sikkerhedsindstillinger Menuparametre for sikkerhedsmuligheder Menuen Host-interface Ændring af menuen Host-interface Parametre for menuen Host-interface Menuen Sprog Ændring af sprogmenuen Sprogmenuparametre Overvågning og konfiguration af printeren Brug af Web Image Monitor Visning af startside Når der er indstillet brugergodkendelse Om Menu og Tilstand Adgang i Administrator-tilstand Visning af Web Image Monitor-hjælpen Brug af SmartDeviceMonitor for Admin Installation af SmartDeviceMonitor for Admin Ændring af netværkskortets konfiguration Sikring af menuer på printerens betjeningspanel Ændring af papirtype Styring af brugerinformation Konfiguration af energisparetilstanden Indstilling af adgangskode Kontrol af printerens status Ændring af navne og bemærkninger Visning og sletning af udskriftsjob i kø Brug af SmartDeviceMonitor for Client Overvågning af printere Kontrol af printerens status Når du bruger IPP sammen med SmartDeviceMonitor for Client Besked pr. om printerstatus Aut besk. pr Besked pr. efter anmodning Mail-godkendelse Afsendelse af efter anmodning vii

10 viii Ekstern vedligeholdelse via telnet Ved anvendelse af telnet access appletalk autonet bonjour (rendezvous) btconfig devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd prnlog route indstil show slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Få printerinformation over netværket Aktuel printerstatus Printerkonfiguration Sådan forstås den viste information Oplysninger om udskriftsjob Oplysninger om printlog Konfiguration af netværkskort Meddelelsesliste Oplysninger i Systemlog...254

11 7. Brug af en printserver Forberedelse af printserver Udskrivningsmeddelelse via SmartDeviceMonitor for Client Brug af NetWare Opsætning som en printserver (NetWare 3.x) Opsætning som en printserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Brug af Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5 miljøet Opsætning som en fjernprinter (NetWare 3.x) Opsætning som fjernprinter (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Specielle handlinger under Windows Udskrivning af filer direkte fra Windows Opsætning Brug af et værtsnavn i stedet for en IPv4-adresse Udskrivningskommandoer Konfiguration af Mac OS Mac OS Installation af PostScript 3 printerdriver og PPD-fil Opsætning af PPD-filer Oprettelse af et printerikon på skrivebordet Indstilling af tilbehør Installation af ColorSync-profiler Installation af Adobe Type Manager Installation af skærmfonte Skift til EtherTalk Mac OS X Installation af PPD-filer Opsætning af PPD-filen Indstilling af tilbehør Brug af USB-interface Brug af Bonjour (Rendezvous) Skift til EtherTalk Konfiguration af printeren Brug af PostScript Jobtype Brugerkode Papirformat Tilpas til papir Papirforsyning Opløsning Tilsidesættelse af retning Duplexudskrivning Farveindstilling Gradering Farveprofil Farveindstilling Tonerbesparelse/niveau farve ix

12 Sætvis udskrivning Papirtype Sort overtryk Billedjustering Del i CMYK CMYK-simuleringsprofil Dithering Gråtoner Farvetilpasning Printerprogram til Mac Installation af Printer Utility for Mac Start af Printer Utility for Mac Printer Utility for Mac Funktioner Printeren tilbyder følgende sikkerhedsforanstaltninger Brug godkendelse af styring af brugere Forhindring af informationslæk Begrænsning og styring af adgang Udvidet netværkssikkerhed Konfiguration af SSL-kryptering Appendiks Software og hjælpeprogrammer på cd en Printerdrivere til denne printer SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Forholdsregler ved brug i et netværk Tilslutning af en opkalds-router til et netværk Brug af DHCP Konfiguration af WINS-serveren Ved hjælp af dynamisk DNS-funktion Installation af Font Manager Brug af Adobe PageMaker, version 6.0, 6.5 eller Når der bruges Windows Terminal Service/MetaFrame Betjeningsomgivelser Understøttede printerdrivere Begrænsninger Forholdsregler ved brug af Bluetooth-interfaceenhed Oplysninger om installerede programmer expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba (Ver ) RSA BSAFE INDEKS x

13 1. Forberedelse til udskrivning Lyninstallation Windows 95/98/Me/2000/XP- og Windows Server 2003-brugere kan nemt installere denne software vha. den medfølgende cd-rom. Vha. Lyninstallation installeres PCL-printerdriveren og/eller RPCS-printerdriveren, DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client under netværksmiljøet, og TCP/IP-porten indstilles. Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003, skal du have en konto med rettighed til at administrere printere. Log på som Administrator. Lyninstallation er ikke tilgængelig, når printeren bruges under USB-forbindelse. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [Lyninstallation]. Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. E Efter gennemlæsning af aftalen skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >]. F Vælg den printermodel, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg printer]. Hvis du vil have en netværksforbindelse via TCP/IP, skal du vælge den printer, hvis IP-adresse vises i [Tilslut til]. Hvis forbindelsen er parallel, skal du vælge den printer, hvis printerport er vist i [Tilslut til]. G Klik på [Installer]. Installationen af printerdriveren påbegyndes. H Klik på [Udfør]. Der kan blive vist en besked om, at computeren skal genstartes. Færdiggør installationen ved at genstarte computeren. 1

14 Forberedelse til udskrivning I Klik på [Afslut] i den første dialogboks i installationsprogrammet, og fjern cd-rom en. 1 Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cdrom en. Du kan stoppe installationen af den valgte software ved at klikke på [Annuller] inden installationen er færdig. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cdrom en. Vælg en printer, hvis IP-adresse er vist i [Tilslut til] for at installere Smart- DeviceMonitor for Client, når TCP/IP bruges. Download printerdriveren fra leverandørens hjemmeside, hvis du bruger den under Windows NT 4.0. Reference Lyninstallation er kun tilgængelig, når tovejskommunikation mellem printeren og computeren er aktiveret vha. parallelforbindelse. Yderligere oplysninger om tovejskommunikation mellem printeren og computeren finder du under S.54 Hvis tovejskommunikation er deaktiveret. Hvis du tilslutter vha. USB, så se S.39 Installation af printerdriveren med USB. 2

15 Bekræftelse af tilslutningsmetoden Bekræftelse af tilslutningsmetoden Denne printer understøtter både netværks- og lokal tilslutning. Inden printerdriveren installeres, skal du kontrollere, hvordan printeren er tilsluttet. Følg den driver-installationsprocedure, som er relevant for tilslutningsmetoden. 1 Netværksforbindelse Denne printer kan bruges som en Windows udskrivningsport eller en netværksprinter. Brug af denne printer som Windows udskrivningsport Netværksforbindelser kan oprettes via Ethernet og IEEE b. Hvilke porte der er til rådighed bestemmes på basis af kombinationen af Windows operativsystemversionen og den anvendte tilslutningsmetode. SmartDeviceMonitor SmartDeviceMonitor SmartDeviceMonitor SmartDeviceMonitor for Client for Client for Client for Client -TCP/IP -TCP/IP -TCP/IP -TCP/IP -IPP -IPP -IPP -IPP Standard TCP/IP Standard TCP/IP LPR LPR LPR Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003 Windows NT 4.0 ZZZ036S Windows 95/98 Tilslutningsmetode Tilgængelige porte Ethernet/IEEE b SmartDeviceMonitor for Client-port Windows Me Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port 3

16 Forberedelse til udskrivning Windows Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Windows XP Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Windows Server 2003 Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Windows NT 4.0 Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port Reference Se forklaringen på, hvordan du installerer printerdriveren for de enkelte porttyper. Se S.7 Brug af SmartDeviceMonitor-porten vedrørende Smart- DeviceMonitor for Client-porten. For Standard TCP/IP-porten, se S.21 Brug af standard TCP/IP-porten. For LPR-porten, se S.26 Brug af LPR-porten. 4

17 Bekræftelse af tilslutningsmetoden Anvendelse som netværksprinter Denne printer kan anvendes som Windows netværksprinter, NetWare printserver eller NetWare fjernprinter. Vigtigt I et IPv6-miljø kan Netware-servere ikke anvendes. 1 DA ZZZ003S Reference Se forklaringen på, hvordan du installerer printerdriveren for de enkelte netværksprintertyper. For Windows netværksprinter, se S.30 Anvendelse som Windows netværksprinter. For NetWare printserver og fjernprinter, se S.35 Brug som NetWare-printserver/fjernprinter. 5

18 Forberedelse til udskrivning Lokal tilslutning 1 Lokale tilslutninger kan etableres via parallel, USB og Bluetooth-tilslutninger. Windows operativsystemversionen bestemmer hvilke tilslutningsmetoder, der er til rådighed. Windows 95: Parallelforbindelse Windows 98: Parallelforbindelse Windows 98 SE/Me: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows 2000: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows XP: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows Server 2003: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows NT 4.0: Parallelforbindelse Reference Se forklaringen på, hvordan du installerer printerdriveren for de enkelte tilslutningsmetoder. For USB-tilslutning, se S.39 Installation af printerdriveren med USB. For parallel tilslutning, se S.44 Udskrivning med parallel tilslutning. For Bluetooth-tilslutning, se S.48 Udskrivning med Bluetooth-tilslutning. 6

19 Brug af SmartDeviceMonitor-porten Brug af SmartDeviceMonitor-porten Installation af DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client Vigtigt Hvis du vil installere SmartDeviceMonitor for Client under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med rettighed til at administrere printere. Log på som Administrator. Installér SmartDeviceMonitor for Client, før du installerer printerdriveren, hvis du bruger SmartDeviceMonitor for Client-porten. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]. E Vælg et sprog, og klik derefter på [Næste >]. Standardinterfacesproget er engelsk. F Der vises en meddelelse om, at du skal afslutte alle andre programmer. Afslut alle programmer, og klik derefter på [Næste >]. G Klik på [Ja] H DeskTopBinder Lite-opsætningsdialogboksen vises, hvorefter du skal klikke på [Næste >]. I Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Når du har læst den igennem, skal du klikke på [Ja]. J Kli på [Fuld installation] eller [Brugerdefineret installation]. [Fuld installation] installerer alle nødvendige programmer: DeskTopBinder Lite og Smart-DeviceMonitor for Client. [Brugerdefineret installation] installerer valgte programmer. K Følg instruktionerne i displayet, og klik på [Næste>] for at fortsætte til næste trin. L Når installationen er gennemført, skal du vælge, om du vil genstarte computeren nu eller senere, og klikke på [Udført]. Færdiggør installationen ved at genstarte computeren. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cd-rom en. Du kan stoppe installationen af den valgte software ved at klikke på [Annullér] inden installationen er færdig. 1 7

20 Forberedelse til udskrivning Installation af PCL- eller RPCS-printerdriver (TCP/IP) 1 Vigtigt Hvis du vil installere denne printerdriver under Windows 2000 / XP Professional og Windows Server 2003, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af en administrator- eller superbrugergruppe. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [PCL-/RPCS-printerdrivere]. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Efter gennemlæsning af aftalen skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >]. F Vælg printerdriveren, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program]. Du kan vælge flere printerdrivere. G Klik på [Næste >]. H Vælg den printermodel, du vil bruge. Printernavnet kan ændres i boksen [Skift indstillinger for Printernavn ]. I Dobbeltklik på printernavnet for at vise printerindstillingerne. Hvilke oplysninger der vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] afhænger af operativsystemet, printermodellen og porten. J Klik på [Port:], og klik derefter på [Tilføj]. K Klik på [SmartDeviceMonitor], og klik derefter på [OK]. L Klik på [TCP/IP], og klik derefter på [Søg]. Der vises en liste over printere der bruger TCP/IP. M Vælg den printer, du vil bruge, og klik derefter på [OK]. Kun printere, der reagerer på en broadcast fra computeren, vises. Hvis du vil bruge en printer, som ikke er med på listen, skal du klikke på [Specificer adresse] og derefter indtaste printerens IP-adresse eller host-navn. N Kontroller, at porten for den valgte printer er vist i [Port:]. O Angiv om nødvendig en [Brugerkode]. Op til 8 numeriske tegn kan indtastes. Hverken alfabetiske tegn eller symboler er til rådighed. P Vælg afkrydsningsfeltet [Standardprinter] for at konfigurere printeren som standardprinter. 8

21 Brug af SmartDeviceMonitor-porten Q Klik på [Fortsæt]. Installationen påbegyndes. R Når installationen er gennemført, skal du vælge, om du vil genstarte computeren nu eller senere, og derefter klikke på [Udfør]. Færdiggør installationen ved at genstarte computeren. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cd-rom en. Under Windows 95/98/Me kan du ikke tilføje en IPv4-adresse, der delvist er lig med en allerede anvendt adresse. Hvis f.eks er i brug, kan xx ikke bruges. Ligeledes, hvis er i brug, kan ikke bruges. Det gør det muligt for en SmartDeviceMonitor for Admin-bruger at vise og kontrollere statistik om antallet af ark, som hver bruger udskriver. Se SmartDeviceMonitor for Admin-hjælpen for yderligere oplysninger. Reference Der vises en meddelelse, hvis en nyere version af printerdriveren allerede er installeret. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren vha. Automatisk start. Hvis du stadig ønsker at installere printerdriveren, skal du installere den ved at bruge [Tilføj printer]. Se S.51 Hvis der vises en meddelelse under installationen. 1 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (IPP) Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003, skal du have en konto med rettighed til at administrere printere. Log på som medlem af en administrator- eller superbrugergruppe. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [PCL-/RPCS-printerdrivere]. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Efter gennemlæsning af aftalen skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >]. F Vælg en printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program]. Du kan vælge flere printerdrivere. 9

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller......

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller...... Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14210 Netværks- installations- instruktioner Læs dette inden installering Distribuer materialer Xerox-installationspersonale leverer, udpakker og installerer printeren. De

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Brugervejledning for netværksbrugere

Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra cd-rom'en.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere