Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwarevejledning. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Softwarevejledning Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge) Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet Overvågning og konfiguration af printeren Brug af en printserver Specielle handlinger under Windows Konfiguration af Mac OS Printeren tilbyder følgende sikkerhedsforanstaltninger Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne maskine, og opbevar den let tilgængelig for fremtidig brug. For sikker og korrekt brug af denne maskine skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerheds skyld bør du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Firmaet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle eller tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå ved håndtering eller brug af printeren. Kopiér eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere din juridiske rådgiver. Forsigtig! Justeringer, tilpasning eller anvendelse af procedurer, bortset fra de i denne manual anførte, kan medføre bestrålingsfare. Varemærker Microsoft, Windows, Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker og Adobe Type Manager er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PowerPC er et registreret varemærke, der tilhører International Business Machines Corporation. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. 3Com er et varemærke tilhørende 3Com corporation. Citrix og MetaFrame er registrerede varemærker tilhørende Citrix Systems, Inc UPnP er et et varemærke tilhørende UPnP Implementers Corporation. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Bonjour TM er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., UNIX er et registreret varemærke i USA og andre lande og gives udelukkende i licens gennem X/Open Company Limited. IPS-PRINT TM Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Ricoh Company, Ltd. er under licens. Novell og NetWare er registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc. Netscape og Netscape Navigator er registrerede varemærker tilhørende Netscape Communications Corporation. PictBridge er et varemærke. Andre produktnavne, der er anvendt i denne vejledning, tjener udelukkende til identifikation, og de kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 95 er Microsoft Windows 95. Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Nogle illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule i forhold til maskinen.

3 Manualer til denne printer Se de relevante dele af vejledningen for at få oplysninger om bestemte funktioner. Sikkerhedsoplysninger Indeholder oplysninger om sikker brug af maskinen. Læs disse for at undgå tilskadekomst og beskadigelse af maskinen. Lyninstallationsvejledning Beskriver fremgangsmåderne ved udtagning af printeren af kassen, tilslutning af printeren til computeren og installation af driveren. Hardwarevejledning Indeholder oplysninger om papir og fremgangsmåder såsom installation af tilbehør, udskiftning af forbrugsstoffer, reaktion på fejlmeddelelser og fjernelse af papirstop. Softwarevejledning (denne vejledning) Beskriver fremgangsmåder ved brug af maskinen i et netværksmiljø ved brug af softwaren samt anvendelse af sikkerhedsfunktioner. Sikkerhedsvejledning Denne vejledning er beregnet på administratorer af maskinen. I denne forklares de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan bruge til beskyttelse mod datamanipulation eller for at forhindre uautoriseret brug af maskinen. Se også denne vejledning vedrørende procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af brugere og administratorgodkendelse. i

4 Beskrivelse for den angivne model I denne vejledningen forklarer følgende punkter printeren for de angivne modeller: Dette forklarer printermodellen V. Du kan identificere modellen vha. etiketten på bagsiden af printeren. Læs dette, hvis du har købt denne model. Dette forklarer printermodellen 120 V. Du kan identificere modellen vha. etiketten på bagsiden af printeren. Læs dette, hvis du har købt denne model. Du kan identificere printermodellen vha. etiketten på bagsiden af printeren som vist. AQC065S ii

5 Sådan læser du denne vejledning Symboler Følgende symboler bruges i denne vejledning: Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse siddes overhørig, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i afsnittet Om denne printer. Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse siddes overhørig, kan det medføre moderat eller mindre tilskadekomst eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i afsnittet Om denne printer. Angiver punkter, du skal være opmærksom på, når du bruger maskinen, og forklarer de sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Gennemlæs altid disse forklaringer. Angiver yderligere forklaringer vedrørende printerens funktioner samt instruktioner til løsning af fejl. Dette symbol befinder sig i slutningen af afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere, relevant information. [ ] Angiver navnene på tasterne på printerens paneldisplay. { } Angiver navnene på tasterne på printerens betjeningspanel. iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Manualer til denne printer...i Beskrivelse for den angivne model...ii Sådan læser du denne vejledning...iii Symboler... iii 1. Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...1 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...3 Netværksforbindelse...3 Lokal tilslutning...6 Brug af SmartDeviceMonitor-porten...7 Installation af DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...7 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriver (TCP/IP)...8 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (IPP)...9 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...11 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me - IPP)...12 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows TCP/IP)...14 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows IPP)...15 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...17 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server IPP)...18 Ændring af portindstillingerne for SmartDeviceMonitor for Client...19 Brug af standard TCP/IP-porten...21 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...21 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...22 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...24 Brug af LPR-porten...26 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...26 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...27 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...28 Anvendelse som Windows netværksprinter...30 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...30 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me)...32 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...33 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...34 Brug som NetWare-printserver/fjernprinter...35 Ved brug af PostScript 3-printerdriver...37 Fortsæt udskrivning...37 Bannerside...37 Udskrivning efter nulstilling af printeren...38 Installation af printerdriveren med USB...39 Windows Me - USB...39 Windows USB...41 Windows XP, Windows Server USB...42 Fejlfinding - USB...43 iv

7 Udskrivning med parallel tilslutning...44 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...44 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 95/98/Me)...45 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows 2000)...46 Installation af PostScript 3 printerdriver (Windows XP, Windows Server 2003)...47 Udskrivning med Bluetooth-tilslutning...48 Understøttede profiler...48 Udskrivning med Bluetooth-tilslutning...49 Hvis der vises en meddelelse under installationen...51 Foretage printerindstillinger...52 Betingelser for tovejskommunikation...52 Hvis tovejskommunikation er deaktiveret Opsætning af printerdriveren PCL - Adgang til Printeregenskaber...55 Windows 95/98/Me - adgang til Printeregenskaber...55 Windows adgang til Printeregenskaber...56 Windows XP, Windows Server adgang til Printeregenskaber...58 Windows NT adgang til Printeregenskaber...60 RPCS - Adgang til Printeregenskaber...62 Windows 95/98/Me - adgang til Printeregenskaber...62 Windows adgang til Printeregenskaber...64 Windows XP, Windows Server adgang til Printeregenskaber...66 Windows NT adgang til Printeregenskaber...68 PostScript 3 - Opsætning til udskrivning...70 Windows 95/98/Me - adgang til Printeregenskaber...70 Windows adgang til Printeregenskaber...71 Windows XP, Windows Server adgang til Printeregenskaber...73 Windows NT adgang til Printeregenskaber...75 Mac OS - opsætning til udskrivning Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning af PDF-fil...79 Udskrivningsmetode...79 Brug af kommandoer...83 Kontrol af uautoriseret kopi...84 Brug af [Datasikkerhed ved kopiering]...84 Brug af [Masketype:]...86 Vigtig meddelelse...87 Sådan bruges funktionen Udskriv job...88 Brug af tasterne...91 Udskrivning fra skærmen Udskriv job...92 Prøvetryk...92 Sikker udskrift...96 Gem udskrift midlertidigt Lagret udskrift Udskrivning fra skærmbilledet Bruger-ID Udskrivning af det valgte udskriftsjob Udskriver alle udskriftsjob v

8 Fortsæt udskrivning Udskrivning fra en valgt kassette Annullering af udskriftsjob Annullering af udskriftsjob Annullering af et udskriftsjob vha. betjeningspanelet Windows - Annullering af et udskriftsjob fra computeren Mac OS - Annullering af et udskriftsjob fra computeren Kontrol af fejlloggen Sætvis udskrivning Spool-udskrivning Indstilling af spool-udskrivning Visning eller sletning af spool-job vha. Web Image Monitor Omslag Hukommelseskapacitet og papirformat sidet udskrivning ( dpi) sidet udskrivning ( dpi) sidet udskrivning ( dpi) Duplex-udskrivning ( dpi) Duplex-udskrivning ( dpi) Duplex-udskrivning ( dpi) Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge) Hvad er PictBridge? PictBridge-udskrivning Hvad kan denne printer Indeksudskrivning Beskæring Udskrivning af dato og filnavn Papirformat Billedudskriftsformat Multibilledlayout Udskriftskvalitet Farvetilpasning Papirtypeangivelse Formularudskrivning Kameramemoudskrivning Afslutning af PictBridge Hvis PictBridge-udskrivning ikke fungerer Andre referenceoplysninger Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet Menuoversigt Menuen Status f. slet. af hukom Menuen Papirtilførsel Ændring af menuen Papirtilførsel Parametre for menuen Papirtilførsel vi

9 Menuen Vedligeholdelse Ændring af menuen Vedligeholdelse Parametre for menuen Vedligeholdelse Menuen Liste-/testudskrivning Udskrivning af en konfigurationsside Sådan læses konfigurationssiden Parametre for menuen Liste-/testudskrivning Menuen System Ændring af menuen System Parametre i menuen System Menuen Udskr.indstil Ændring af menuen Udskr.indstil Parametre i menuen Udskriftsindstillinger Menuen Sikkerhedsindstillinger Ændring af menuen Sikkerhedsindstillinger Menuparametre for sikkerhedsmuligheder Menuen Host-interface Ændring af menuen Host-interface Parametre for menuen Host-interface Menuen Sprog Ændring af sprogmenuen Sprogmenuparametre Overvågning og konfiguration af printeren Brug af Web Image Monitor Visning af startside Når der er indstillet brugergodkendelse Om Menu og Tilstand Adgang i Administrator-tilstand Visning af Web Image Monitor-hjælpen Brug af SmartDeviceMonitor for Admin Installation af SmartDeviceMonitor for Admin Ændring af netværkskortets konfiguration Sikring af menuer på printerens betjeningspanel Ændring af papirtype Styring af brugerinformation Konfiguration af energisparetilstanden Indstilling af adgangskode Kontrol af printerens status Ændring af navne og bemærkninger Visning og sletning af udskriftsjob i kø Brug af SmartDeviceMonitor for Client Overvågning af printere Kontrol af printerens status Når du bruger IPP sammen med SmartDeviceMonitor for Client Besked pr. om printerstatus Aut besk. pr Besked pr. efter anmodning Mail-godkendelse Afsendelse af efter anmodning vii

10 viii Ekstern vedligeholdelse via telnet Ved anvendelse af telnet access appletalk autonet bonjour (rendezvous) btconfig devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd prnlog route indstil show slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Få printerinformation over netværket Aktuel printerstatus Printerkonfiguration Sådan forstås den viste information Oplysninger om udskriftsjob Oplysninger om printlog Konfiguration af netværkskort Meddelelsesliste Oplysninger i Systemlog...254

11 7. Brug af en printserver Forberedelse af printserver Udskrivningsmeddelelse via SmartDeviceMonitor for Client Brug af NetWare Opsætning som en printserver (NetWare 3.x) Opsætning som en printserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Brug af Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5 miljøet Opsætning som en fjernprinter (NetWare 3.x) Opsætning som fjernprinter (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Specielle handlinger under Windows Udskrivning af filer direkte fra Windows Opsætning Brug af et værtsnavn i stedet for en IPv4-adresse Udskrivningskommandoer Konfiguration af Mac OS Mac OS Installation af PostScript 3 printerdriver og PPD-fil Opsætning af PPD-filer Oprettelse af et printerikon på skrivebordet Indstilling af tilbehør Installation af ColorSync-profiler Installation af Adobe Type Manager Installation af skærmfonte Skift til EtherTalk Mac OS X Installation af PPD-filer Opsætning af PPD-filen Indstilling af tilbehør Brug af USB-interface Brug af Bonjour (Rendezvous) Skift til EtherTalk Konfiguration af printeren Brug af PostScript Jobtype Brugerkode Papirformat Tilpas til papir Papirforsyning Opløsning Tilsidesættelse af retning Duplexudskrivning Farveindstilling Gradering Farveprofil Farveindstilling Tonerbesparelse/niveau farve ix

12 Sætvis udskrivning Papirtype Sort overtryk Billedjustering Del i CMYK CMYK-simuleringsprofil Dithering Gråtoner Farvetilpasning Printerprogram til Mac Installation af Printer Utility for Mac Start af Printer Utility for Mac Printer Utility for Mac Funktioner Printeren tilbyder følgende sikkerhedsforanstaltninger Brug godkendelse af styring af brugere Forhindring af informationslæk Begrænsning og styring af adgang Udvidet netværkssikkerhed Konfiguration af SSL-kryptering Appendiks Software og hjælpeprogrammer på cd en Printerdrivere til denne printer SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Forholdsregler ved brug i et netværk Tilslutning af en opkalds-router til et netværk Brug af DHCP Konfiguration af WINS-serveren Ved hjælp af dynamisk DNS-funktion Installation af Font Manager Brug af Adobe PageMaker, version 6.0, 6.5 eller Når der bruges Windows Terminal Service/MetaFrame Betjeningsomgivelser Understøttede printerdrivere Begrænsninger Forholdsregler ved brug af Bluetooth-interfaceenhed Oplysninger om installerede programmer expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba (Ver ) RSA BSAFE INDEKS x

13 1. Forberedelse til udskrivning Lyninstallation Windows 95/98/Me/2000/XP- og Windows Server 2003-brugere kan nemt installere denne software vha. den medfølgende cd-rom. Vha. Lyninstallation installeres PCL-printerdriveren og/eller RPCS-printerdriveren, DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client under netværksmiljøet, og TCP/IP-porten indstilles. Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003, skal du have en konto med rettighed til at administrere printere. Log på som Administrator. Lyninstallation er ikke tilgængelig, når printeren bruges under USB-forbindelse. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [Lyninstallation]. Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. E Efter gennemlæsning af aftalen skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >]. F Vælg den printermodel, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg printer]. Hvis du vil have en netværksforbindelse via TCP/IP, skal du vælge den printer, hvis IP-adresse vises i [Tilslut til]. Hvis forbindelsen er parallel, skal du vælge den printer, hvis printerport er vist i [Tilslut til]. G Klik på [Installer]. Installationen af printerdriveren påbegyndes. H Klik på [Udfør]. Der kan blive vist en besked om, at computeren skal genstartes. Færdiggør installationen ved at genstarte computeren. 1

14 Forberedelse til udskrivning I Klik på [Afslut] i den første dialogboks i installationsprogrammet, og fjern cd-rom en. 1 Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cdrom en. Du kan stoppe installationen af den valgte software ved at klikke på [Annuller] inden installationen er færdig. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cdrom en. Vælg en printer, hvis IP-adresse er vist i [Tilslut til] for at installere Smart- DeviceMonitor for Client, når TCP/IP bruges. Download printerdriveren fra leverandørens hjemmeside, hvis du bruger den under Windows NT 4.0. Reference Lyninstallation er kun tilgængelig, når tovejskommunikation mellem printeren og computeren er aktiveret vha. parallelforbindelse. Yderligere oplysninger om tovejskommunikation mellem printeren og computeren finder du under S.54 Hvis tovejskommunikation er deaktiveret. Hvis du tilslutter vha. USB, så se S.39 Installation af printerdriveren med USB. 2

15 Bekræftelse af tilslutningsmetoden Bekræftelse af tilslutningsmetoden Denne printer understøtter både netværks- og lokal tilslutning. Inden printerdriveren installeres, skal du kontrollere, hvordan printeren er tilsluttet. Følg den driver-installationsprocedure, som er relevant for tilslutningsmetoden. 1 Netværksforbindelse Denne printer kan bruges som en Windows udskrivningsport eller en netværksprinter. Brug af denne printer som Windows udskrivningsport Netværksforbindelser kan oprettes via Ethernet og IEEE b. Hvilke porte der er til rådighed bestemmes på basis af kombinationen af Windows operativsystemversionen og den anvendte tilslutningsmetode. SmartDeviceMonitor SmartDeviceMonitor SmartDeviceMonitor SmartDeviceMonitor for Client for Client for Client for Client -TCP/IP -TCP/IP -TCP/IP -TCP/IP -IPP -IPP -IPP -IPP Standard TCP/IP Standard TCP/IP LPR LPR LPR Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003 Windows NT 4.0 ZZZ036S Windows 95/98 Tilslutningsmetode Tilgængelige porte Ethernet/IEEE b SmartDeviceMonitor for Client-port Windows Me Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port 3

16 Forberedelse til udskrivning Windows Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Windows XP Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Windows Server 2003 Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Windows NT 4.0 Tilslutningsmetode Ethernet/IEEE b Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port Reference Se forklaringen på, hvordan du installerer printerdriveren for de enkelte porttyper. Se S.7 Brug af SmartDeviceMonitor-porten vedrørende Smart- DeviceMonitor for Client-porten. For Standard TCP/IP-porten, se S.21 Brug af standard TCP/IP-porten. For LPR-porten, se S.26 Brug af LPR-porten. 4

17 Bekræftelse af tilslutningsmetoden Anvendelse som netværksprinter Denne printer kan anvendes som Windows netværksprinter, NetWare printserver eller NetWare fjernprinter. Vigtigt I et IPv6-miljø kan Netware-servere ikke anvendes. 1 DA ZZZ003S Reference Se forklaringen på, hvordan du installerer printerdriveren for de enkelte netværksprintertyper. For Windows netværksprinter, se S.30 Anvendelse som Windows netværksprinter. For NetWare printserver og fjernprinter, se S.35 Brug som NetWare-printserver/fjernprinter. 5

18 Forberedelse til udskrivning Lokal tilslutning 1 Lokale tilslutninger kan etableres via parallel, USB og Bluetooth-tilslutninger. Windows operativsystemversionen bestemmer hvilke tilslutningsmetoder, der er til rådighed. Windows 95: Parallelforbindelse Windows 98: Parallelforbindelse Windows 98 SE/Me: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows 2000: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows XP: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows Server 2003: USB-, Parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows NT 4.0: Parallelforbindelse Reference Se forklaringen på, hvordan du installerer printerdriveren for de enkelte tilslutningsmetoder. For USB-tilslutning, se S.39 Installation af printerdriveren med USB. For parallel tilslutning, se S.44 Udskrivning med parallel tilslutning. For Bluetooth-tilslutning, se S.48 Udskrivning med Bluetooth-tilslutning. 6

19 Brug af SmartDeviceMonitor-porten Brug af SmartDeviceMonitor-porten Installation af DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client Vigtigt Hvis du vil installere SmartDeviceMonitor for Client under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med rettighed til at administrere printere. Log på som Administrator. Installér SmartDeviceMonitor for Client, før du installerer printerdriveren, hvis du bruger SmartDeviceMonitor for Client-porten. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]. E Vælg et sprog, og klik derefter på [Næste >]. Standardinterfacesproget er engelsk. F Der vises en meddelelse om, at du skal afslutte alle andre programmer. Afslut alle programmer, og klik derefter på [Næste >]. G Klik på [Ja] H DeskTopBinder Lite-opsætningsdialogboksen vises, hvorefter du skal klikke på [Næste >]. I Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Når du har læst den igennem, skal du klikke på [Ja]. J Kli på [Fuld installation] eller [Brugerdefineret installation]. [Fuld installation] installerer alle nødvendige programmer: DeskTopBinder Lite og Smart-DeviceMonitor for Client. [Brugerdefineret installation] installerer valgte programmer. K Følg instruktionerne i displayet, og klik på [Næste>] for at fortsætte til næste trin. L Når installationen er gennemført, skal du vælge, om du vil genstarte computeren nu eller senere, og klikke på [Udført]. Færdiggør installationen ved at genstarte computeren. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cd-rom en. Du kan stoppe installationen af den valgte software ved at klikke på [Annullér] inden installationen er færdig. 1 7

20 Forberedelse til udskrivning Installation af PCL- eller RPCS-printerdriver (TCP/IP) 1 Vigtigt Hvis du vil installere denne printerdriver under Windows 2000 / XP Professional og Windows Server 2003, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af en administrator- eller superbrugergruppe. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [PCL-/RPCS-printerdrivere]. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Efter gennemlæsning af aftalen skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >]. F Vælg printerdriveren, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program]. Du kan vælge flere printerdrivere. G Klik på [Næste >]. H Vælg den printermodel, du vil bruge. Printernavnet kan ændres i boksen [Skift indstillinger for Printernavn ]. I Dobbeltklik på printernavnet for at vise printerindstillingerne. Hvilke oplysninger der vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] afhænger af operativsystemet, printermodellen og porten. J Klik på [Port:], og klik derefter på [Tilføj]. K Klik på [SmartDeviceMonitor], og klik derefter på [OK]. L Klik på [TCP/IP], og klik derefter på [Søg]. Der vises en liste over printere der bruger TCP/IP. M Vælg den printer, du vil bruge, og klik derefter på [OK]. Kun printere, der reagerer på en broadcast fra computeren, vises. Hvis du vil bruge en printer, som ikke er med på listen, skal du klikke på [Specificer adresse] og derefter indtaste printerens IP-adresse eller host-navn. N Kontroller, at porten for den valgte printer er vist i [Port:]. O Angiv om nødvendig en [Brugerkode]. Op til 8 numeriske tegn kan indtastes. Hverken alfabetiske tegn eller symboler er til rådighed. P Vælg afkrydsningsfeltet [Standardprinter] for at konfigurere printeren som standardprinter. 8

21 Brug af SmartDeviceMonitor-porten Q Klik på [Fortsæt]. Installationen påbegyndes. R Når installationen er gennemført, skal du vælge, om du vil genstarte computeren nu eller senere, og derefter klikke på [Udfør]. Færdiggør installationen ved at genstarte computeren. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der ligger i rodbiblioteket på cd-rom en. Under Windows 95/98/Me kan du ikke tilføje en IPv4-adresse, der delvist er lig med en allerede anvendt adresse. Hvis f.eks er i brug, kan xx ikke bruges. Ligeledes, hvis er i brug, kan ikke bruges. Det gør det muligt for en SmartDeviceMonitor for Admin-bruger at vise og kontrollere statistik om antallet af ark, som hver bruger udskriver. Se SmartDeviceMonitor for Admin-hjælpen for yderligere oplysninger. Reference Der vises en meddelelse, hvis en nyere version af printerdriveren allerede er installeret. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren vha. Automatisk start. Hvis du stadig ønsker at installere printerdriveren, skal du installere den ved at bruge [Tilføj printer]. Se S.51 Hvis der vises en meddelelse under installationen. 1 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (IPP) Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003, skal du have en konto med rettighed til at administrere printere. Log på som medlem af en administrator- eller superbrugergruppe. A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter. C Vælg et sprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [PCL-/RPCS-printerdrivere]. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Efter gennemlæsning af aftalen skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >]. F Vælg en printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program]. Du kan vælge flere printerdrivere. 9

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Brugervejledning. Læs dette først. Papir

Brugervejledning. Læs dette først. Papir Brugervejledning Læs dette først INHOLDFORTEGNELSE Om dette produkt...11 Indledning...11 Varemærker...11 Ansvarsfraskrivelse... 12 Vejledninger til denne printer... 12 Sådan læser du denne vejledning...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14210 Netværks- installations- instruktioner Læs dette inden installering Distribuer materialer Xerox-installationspersonale leverer, udpakker og installerer printeren. De

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

NETVÆRK BRUGSANVISNING

NETVÆRK BRUGSANVISNING Internt printer-/scannernetkort til flere protokoller NETVÆRK BRUGSANVISNING MFC-7225N MFC-7820N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne enhed på dit netværk. Du kan til enhver tid udskrive

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START Novell GroupWise 6.5 HURTIG START www.novell.com Novell GroupWise 6.5 er et krydsplatformbaseret e-mail-system til virksomheder, der kan bruges til sikre meddelelser, som kalender, til planlægning af aftaler

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004 Softwareopdatering til løsning af problem med 'cross site scripting' Baggrund Der er registreret et problem med 'cross site scripting' i webserveren i nedenstående produkter. Hvis problemet ikke løses,

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere