Førstehjælp til. Cykelparkering. Giv cyklisterne optimale betingelser. DESIGN i by og rum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstehjælp til. Cykelparkering. Giv cyklisterne optimale betingelser. DESIGN i by og rum"

Transkript

1 Førstehjælp til Cykelparkering Giv cyklisterne optimale betingelser DESIGN i by og rum

2 Førstehjælp til Cykelparkering Indledning: Hvorfor er god cykelparkering vigtig? Hvilke cykler skal parkeres? 5 2. Hvor meget plads skal der bruges? 6 3. Hvordan etableres en cykelparkering? 7 4. Hvor mange cykler skal der parkeres? 7 5. Kan cyklerne tyverisikres? 8 6. Skal cykelparkeringen overdækkes? 9 7. Er en certificering af cykelstativer nødvendig? Hvilken type stativ egner sig bedst? Hvem cykler? Demografisk fordeling af cyklede kilometer Erhvervsmæssig fordeling 14 2

3 Indledning: Hvorfor er god cykelparkering vigtig? Danmark er et af de lande i Europa hvor der cykles mest. I storbyerne ser vi cyklistandele op til omkring 30%, hvilket gør Danmark sammen med Holland til de lande hvor problematikken omkring cykelparkering er en meget væsentlig faktor. I disse år er fokus på miljøvenlig transport et absolut topemne i enhver diskussion omkring byplanlægning, renovering og etablering af boligområder og persontransport. For at opnå de ambitiøse mål omkring minimering af Co 2 udslip og en Kilde: DTU transportvaneundersøgelse 2011 ændret transport adfærd fra biltrafik til mere miljøvenlige transportformer er cyklen et essentielt og uundgåeligt værktøj. Falco A/S har som en af landets største udbydere af cykelparkering et ønske om at give beslutningstagere, projekterende og de indkøbende instanser et godt redskab til at lette arbejdet og slutteligt give landets nuværende og kommende cyklister de absolut bedste vilkår. Ved etablering af god og funktionel cykelparkering sendes der ud over det umiddelbare signal om at her kan du trygt parkere også slet skjulte hentydninger, til at man uden problem kan lade bilen stå og stadig kunne få adgang til de samme områder og destinationer. En god og omfattende cykelparkering giver som udgangspunkt en lettere adgang til slutdestination, da rigelig og rigtig cykelparkering giver cyklisten adgang næsten til døren. Der skal ikke bruges tid på at finde en p-plads langt fra målet samt det faktum, at en god cykelparkering sikrer cyklen godt og trygt. I denne Førstehjælp til Cykelparkering giver Falco anvisninger og tips til hvilke typer stativer der kan anvendes samt et overblik over de muligheder og udfordringer man som køber/projekterende støder på. Det er vort håb, at vi med denne vejledning kan inspirere og anspore til at sikre Danmark pladsen som misundt foregangsland. Falco A/S, maj

4 Førstehjælp til Cykelparkering Hvor anvendes cyklen? Et ganske vigtigt redskab i etablering af cykelparkering er det naturligvis at vide, hvor cyklen oftest anvendes. Altså hvor det er vigtigt at sætte ind med en god og effektiv parkering. Her kører flest på cykel: Til og fra skole Til og fra job Til og fra bus/tog Til og fra indkøb Til og fra fritidsaktiviteter FalcoGamma overdækning og A-11 cykelparkering ved Broskolen i Årslev, Fyn Ud fra denne verden giver resultaterne sig. De vigtigste områder er altså skole, institution, job, bolig, stationer, bymidter, indkøbscentre, offentlige institutioner og fritidsanlæg. Hvorfor etablering af cykelparkering? Svaret er ganske ligetil. Cykler er en klart defineret del af vores daglige transport kultur. Med korrekt cykelparkering kan både offentlige samt private aktører yde en vigtig service til borgerne. En bil p-plads fylder omtrent 5 cykel-p-pladser dvs. der er store pladsmæssige besparelser og dermed også økonomi i at sørge for at cyklisterne har de bedste forhold. Med dette i mente sammenholdt med byernes tiltagende trafikale kaos er der ingen grund til ikke at vælge cyklisten frem for bilisten når nye områder skal planlægges eller ved renovering af eksisterende. FalcoGamma overdækning og FalcoLevel etagecykelparkering ved Bjerringbro station 4

5 1. Hvilke cykler skal parkeres? Cykler findes i dag i alle størrelser og former. Faktisk har der aldrig været så mange cykeltyper på markedet som i dag. Det er derfor yderst vigtigt at have i baghovedet, hvilke brugere man har af sit stativ. Der er på markedet en mængde forskellige løsninger og langt de fleste klarer opgave ganske godt. Hertil skal det dog siges, at der løbende er udfordringer, som i realiteten indskrænker feltet ganske betragteligt. Der er som grundregel følgende måder at parkere cykler på: 1. Styrholdte løsninger, der lader cyklens styr i hvile i et greb, eller hvor grebet går ned over styret. Disse stativer anvendes stort set ikke længere og vil ikke kunne anvendes ved et generelt gennemsnit af cykler Klo-stativ på Andst skole 2. Forhjulsstøttede løsninger, der lader cyklen opsætte i eller trille ind i en klemme der således fastholder cykel. Ved denne løsning bør man være opmærksom på dæktykkelser, der varierer fra 19 og op til 55 mm. Bedst er naturligvis at anvende stativer med klemmer der er koniske, hvilket vil sige de snævrer til jo længere cyklen sættes ind/ned. Disse stativer klarer langt de fleste modeller og er også de mest anvendte stativer overhovedet. FalcoDK cykelstativ giver plads til de populære magnetlygter. I de sidste år er magnetlygter placeret på forhjulet nav, blevet meget populære og desværre har det vist sig at en lang række forhjulsstøttede stativer på markedet ikke tager hensyn til dette. Klemmen er i disse stativer for dyb og resulterer ofte i at lygterne skades. 3. Lænestativer/sheffieldstands hvor cyklen ganske simplet lænes op ad en bøjle eller lignende. Afstande mellem parkerede cykler er en andet og ganske vigtigt tema. Dansk norm har gennem årene været en afstand på 500 mm, for cykler placeret i samme niveau. Dette fungerer også, men udfordres i stigende grad af cykler med meget FalcoFair cykellæn brede styr. Styrende støder simpelthen på hinanden og hindrer en optimal parkering. 5

6 Førstehjælp til Cykelparkering Derfor er det ganske ofte en god løsning at vælge stativer, hvor parkeringen er niveau forskudt. Dette sikrer at cyklerne står højt/lav i rækken og styrerne konflikter nu ikke længere. Aftstanden mellem cyklerne kan ved en sådan løsning desuden reduceres til 375 mm, hvilket giver plads til endnu flere cykler på en givet længde. Høj/lav cykelparkering på Falcos A-11 Større afstand mellem cykler såsom 600 eller 750 mm er at foretrække, men i praksis vil dette blot føre til pirat parkering, hvor man udnytter den øgede afstand til at klemme en cykel ind mellem 2 andre. Falco A/S yder dagligt rådgivning om disse opgaver og kommer gerne med forslag til løsninger mv. 2. Hvor meget plads skal der bruges? Hvor meget plads der skal anvendes til cykelparkering er naturligvis et sammenspil mellem de fysiske rammer og det ønskede antal cykelpladser. Generelt kan man sige, at en parkeret cykel fylder mm i dybden og mellem mm mm 375 og 500 mm i bredden. Hertil kommer så et ranger-areal bag cyklen så denne let kan parkeres og tages ud af stativet igen. Dette ranger-areal mm er ikke en fastlagt dybde mm Cykelparkering i 90 Cykelparkering i 45 og beror meget på omgivelserne og om cyklerne er enkeltsidede eller placeres overfor hinanden (her kan dette areal deles) mm mm En god rettesnor er dog omkring 1800 mm. Mindre KAN gøre det, men det påvirker selvfølgelig brugervenligheden. Ved cykler placeret i stativer overfor hinanden (baglygte mod baglygte) anbefales en total afstand fra front til front på 5500 mm mm mm Cykler kan dog parkeres så de fylder mindre bagud, nemlig ved at skråtstille disse. Her bliver dybden reduceret til mellem mm og kan i visse situationer være hensigtmæssigt. Dog skal man ved denne løsning Cykelparkering i 90 Cykelparkering i 45 tage højde for at cyklerne så i længde retningen vil fylde lidt mere. 6

7 Ved meget lidt plads kan parkeringsarealet optimeres ved at anvende lodret parkering op ad muren eller ved at bruge cykelstativer i 2 etager. Disse stativer kræver dog en frihøjde på op til 2700 mm. Derfor rådgives der altid særskilt om disse løsninger hos Falco A/S. FalcoLevel etagecykelparkering 3. Hvordan etableres en cykelparkering? Cykelstativer fra Falco A/S har flere muligheder for montage/etablering. Dette fordi cykelstativer opsættes under meget varierende forhold. Forskellige fastgørelsesmuligheder med FalcoDK I de fleste tilfælde monteres stativerne ved at støbe dem fast under terræn. FalcoDK er en typisk model til denne montageform. Omkostninger og tid forbundet med støbearbejde kan i visse tilfælde være en praktisk hindring for et projekt. Af denne grund tilbyder Falco A/S stativer med søjler hvor betonfundament er støbt fra fabrik. Her skal der således alene graves et hul, hvor stativet placeres i. En hurtig, let og praktisk løsning, der også i stor udstrækning bruges ved montage af overdækninger. Dog vil stativerne også kunne monteres på væg ved hjælp af specielle vægbeslag. Ofte ses dog ønsket om at fastbolte til en hård belægning som fliser, beton, asfalt eller lignende. Dette er muligt ved at anvende stativer med fodplade forberedt til dette. 4. Hvor mange cykler skal der parkeres? Dette spørgsmål er et af de mest stillede hos Falco A/S og desværre også et af de sværeste at besvare. Det korte svar burde være: nok! Men hvad er nok? I de fleste nye bygge projekter ER der taget stilling til dette og det er let at forholde sig til. Ligeledes findes der lokalt i landet anvisninger og normer for hvad man anbefaler eller ligefrem kræver. Behov for cykelparkeringspladser? 7

8 Førstehjælp til Cykelparkering Antallet af cykelpladser afhænger helt af, hvor parkeringen etableres. Er det i forbindelse med boligbyggeri må man nødvendigvis se på det totale antal beboere i området og her ud fra vurdere antallet af cyklister. Et godt råd er dog altid at etablere flere pladser end beregnet, gerne omkring 10-15% ekstra. Dette alene af den grund, at ny cykelparkering per automatik får flere til at cykle og derfor skaber et ektra behov. 5. Kan cyklerne tyverisikres? Om cykler kan tyverisikres er et definitions spørgsmål, men i den lovpligtige fastmonterede lås omkring baghjulet er i praksis ikke nok. Lidt hårdt sagt, kan man sige, at denne lås alene sikrer cyklen fra at trille ud af stativet. Sådan er det naturligvis ikke, men ganske ofte stjæles cykler helt åbenlyst fra deres stativ selvom de er låst med fastmonteret cykellås. Spørg dig selv om, om du ville antaste en uskyldigt udseende person der med et lidt trist ansigt trak af sted med sin cykel, kun trillende på forhjulet... Nej vel. Staklen er jo så uheldig at være kommet afsted uden sin nøgle. På denne måde fjernes mange cykler fra stationer, institutioner mv. Det ironiske er, at alternativet er at sætte en ekstra kæde omkring cykel og stativ. Men ved forhjulsstøttede løsninger vil dette skulle ske gennem forhjul og stativ og noget af det letteste at fjerne på en cykel er forhjulet... Den eksterne kæde ER dog en god ekstra sikring af sin cykel. Det klart bedste er, at kunne fastlåse cyklens stel til cykelstativet. Det kræver dog andre stativer end de de traditionelle forhjulsstøttede typer. Falco A/S tilbyder ekstra bøjler til netop forhjulsstøttede løsninger af samme grund. FalcoTriangel-10 cykelparkering med mulighed for fastgørelse af cykel til stativ vha. kæde. 8

9 6. Skal cykelparkeringen overdækkes? Et evigt tilbagevendende tema er, hvor gode vilkår man skal give cyklisterne. De skal naturligvis have de mest optimale vilkår for at sikre sig maksimal udnyttelse af den investering, man som bygherrer påtager sig ved etablering af cykelparkering. Der er dog ikke altid økonomi til at gennemføre dette generelt og langt fra alle cykelparkeringer kan med rette påberåbe sig retten til at få tag over hovedet. Cykeloverdækning ER naturligvis en ekstra service og bør naturligvis også bruges i størst muligt omfang. FalcoGamma overdækning med A-11 cykelparkering, Broskolen, Årslev Hvis man ønsker at overdække cykelstativer har Falco A/S få men klare råd. 1: Overdækning bør være transparent af hensyn til den oplevede tryghed. En mørk november dag opfordrer en lukket og dunkel cykelparkering ikke ligefrem til at blive anvendt. Devicen er...: Hvis du kan ses, er du tryggere. Hvis du er tryggere, benytter du stativerne. FalcoLite overdækning med A-11 cykelparkering 2: En transparent overdækning er iøvrigt mindre udsat for hærværk, da det ganske simpelt ikke er så attraktivt at ødelægge noget, hvor man samtidig er til offentlig skue. Altså giver en transparent løsning en længere og mere driftsøkonomisk levetid. Overdækninger kan med fordel anvendes som gulerod, hvis et cykelparkeringsanlæg pålægger cyklisterne at parkere længere væk fra destinationen end optimalt er. De tætteste på åstedet får de mest basale pladser, men jo længere du kommer væk, jo bedre FalcoTel overdækning med FalcoDK cykelparkering, Nyborg Gymnasium forhold tilbydes du. 9

10 Førstehjælp til Cykelparkering 7. Er en certificering af cykelstativer nødvendig? I Danmark findes ingen klare regler eller krav for udformning af cykelstativer. Der er rent materialemæssigt nogle EU krav om galvanisering mv. Men ikke noget om, hvordan et stativ skal se ud. Derfor har vi af samme grund heller ikke nogen certificering eller kvalitetsstempling af de mange produkter, der tilbydes på markedet. Det har man til gengæld i Holland. Det land i Europa, hvor flest cykelstativer opsættes og hvor man i gennem mange år har haft et særligt organ, der har arbejdet med dette. Hvis et stativ opfylder de til tider skrappe krav fra dette råd Fiets beraad, kan det tildeles FietsParKeur. Stativer med dette stempel opfylder en lang række interessante krav. Der kræves 750 mm mellem hver cykel, sikring mod tyveri, mulighed for at alle cykeltyper kan parkere og en lang række andre bestemmelser. Eksempelvis kravet med de 750 mm mellem hver cykel lyder umuligt, men netop her er det at en niveau forskydning løser dette og bringer den anvendte afstand ned på 375 mm. Kravet på de 750 mm er nemlig forudsat disse er i samme højde. FalcoTriangel-10 cykelparkering er en af mange cykelstativer hos Falco der har FietsParKeur certifikat Så svaret er. Nej det er ikke nødvendigt, men der er en grund til hvorfor Europas cykelland nummer 1 har en sådan. Vi kan med fordel drage gode erfaringer herfra. Falco A/S er iøvrigt et datterselskab er Falco BV, der er en af Hollands største producenter af cykelstativer og som bruger FietsParKeur standarden aktivt i sin udvikling af cykelstativer. FalcoIdeal - den ideele cykelparkering, er naturligvis også FietsParKeur certificeret. 10

11 8. Hvilket cykelstativ egner sig bedst? Efter gennemlæsning af denne lille første hjælp, er svaret måske ikke indlysende. Det er dog Falco A/S hensigt at forsøge at skabe konstruktiv debat om cykelparkering og generelt højne kvaliteten i det opstillede. Skulle Falco A/S komme med anbefalinger, må det være at tage bestik af den givne opgave man står overfor og herefter gøre sig betragtninger som angivet i nærværende. Derefter kan valget af stativ være lettere. Vigtigst er dog altid: Cykelparkering skal skabe bedre forhold for cyklister. Ellers er man bedre tjent uden. FalcoGamma overdækning med A-11 cykelstativ 11

12 Førstehjælp til Cykelparkering 9. Hvem cykler? Som det er alment kendt er danskernes brug af cyklen en helt central del af det samlede billede af persontransport og derfor også værd at kigge nærmere på. Set på kørte kilometer er kørslen til og fra fritidaktiviteter den største gruppe, tæt forfulgt af cykling til og fra arbejde. Overraskende nok ligger kørsel til og fra uddeannelsessteder blot på en 4.plads og udgør faktisk kun 13% af de samlede kørte kilometer. Dette Kilde: DTU transportvaneundersøgelse 2011 kan naturligvis bero på at der som oftest ikke er langt til skoler mv. Men alligevel er dette en tanke værd. 10. Demografisk fordeling af cyklede kilometer Som billedet her viser, er der et rimeligt højt niveau af tilbagelagte kilometer i alderen 18 til 59 år. Dette skyldes ganske sikkert den målrettede indsats med kampagne som vi cykler til arbejde og kommunernes investeringer i forbedrede cykelforhold over de sidste mange år. Falco ser med bekymring på gruppen år og dennes tilbagelagte kilometer. Kilde: DTU transportvaneundersøgelse

13 Dette er fremtidens cyklister og netop gruppen der i årene der kommer flytter sig over i de andre aldersgrupper. De årige har ikke konkurrence fra eks. Bilen i deres daglige valg af transportform og derfor burde tallet hos denne gruppe ligge højest i statistikken. Men det gør den ikke. Dette kan skyldes mange ting, men sikkert er det at skolesøgende børn ikke bruger cyklen til skole i samme grad som tidligere. Der er mange bagsæde børn og disse trækker narturligt tallene i den forkerte retning. Det trafikale kaos man ser om morgenen omkring skoler og institutioner med mange biler og til tider farlige situationer gavner bestemt ikke lysten til at cykle eller forældrenes opfordring til samme. Det er simpelthen for farligt. Landets skoler er desuden hårdt pressede økonomisk og i en stram kommunal økonomi er det desværre ikke cykelforhold, der kommer i første række. Her kan der med fordel sættes ind. Med forholdsvis små midler kan man give eleverne og de unge mennesker de rigtige vaner. For som tidligere nævnt. DE er fremtidens cyklister. Det gælder dog ikke kun skolerne, men også sportsfaciliterne i byen bør styrke deres cykelparkerings forhold. Det hele starter med vores børn! Derfor har Falco A/S i samarbejde med DR fremstillet et børnecykelstativet FalcoKidz, som får børnene til at ville cykel i børnehave eller skole. 13

14 Førstehjælp til Cykelparkering 11. Erhvervsmæssig fordeling Gruppen af studerende cykler klart mest. Det er ingen overraskelse. Her er pengene små og cyklen er i mange tilfælde det fortrukne transport middel. Men at gruppen af selvstændige erhvervsdrivende ligger på stort set samme niveau som de arbejdsløse, lærlige/elever og efterlønsmodtagere er skræmmende læsning. Hvis cyklen er det økonomisk mest fordelagtige transportmiddel, hvorfor er det så personer på overførselsindkomster der ligger lavest i statistikken? Kilde: DTU transportvaneundersøgelse 2011 Ja, der er flere mulige svar. Først og fremmest har personer på overførselsindkomster en mere passiv hverdag. Der er simpelthen ikke så mange ting de skal (job), men på den anden side er cyklen jo netop perfekt for gruppen. Den er billig og bringer dem netop rundt de steder, hvor de har deres daglige færden. Løsninger er ikke nemme, men da gruppen på overførselsindkomst primært bor i alment boligbyggeri kunne forbedrede cykelparkeringsforhold her gøre det mere attraktivt at bruge cyklen. Det samme gælder bymidten og områder omkring indkøbscentre mv. Cykelparkering placeret de rigtige steder vil efter Falco s opfattelse give det rigtige incitament til øget cykeltransport i gruppen. Kilde: DTU transportvaneundersøgelse 2011 Boligforeningen Vandtårnet har nu fået styr på cykelparkeringen efter der er blevet etableret cykelparkering med overdækning på området. Valget faldt på FalcoTel overdækning og A-11 cykelparkering. 14

15 FalcoLevel etagecykelparkering. A-11 cykelaprkering ved Toftlund Skole FalcoDK cykelparkering ved Farsø Skole 15

16 FALCO A/S Vejen 7c 6600 Vejen T E I

Version 2013. Førstehjælp til. Cykelparkering. Giv cyklisterne optimale betingelser. DESIGN i by og rum

Version 2013. Førstehjælp til. Cykelparkering. Giv cyklisterne optimale betingelser. DESIGN i by og rum Version 2013 Førstehjælp til Cykelparkering Giv cyklisterne optimale betingelser DESIGN i by og rum Førstehjælp til Cykelparkering Indledning: Hvorfor er god cykelparkering vigtig? 3-4 1. Hvilke cykler

Læs mere

Førstehjælp til. Cykelparkering 2.0

Førstehjælp til. Cykelparkering 2.0 Førstehjælp til Cykel 2.0 FØRSTEHJÆLP til Cykel 2.0 INDLEDNING 3 1. PIRATPARKERING 4 2. FORSKELLEN PÅ CYKELPARKERING 4 FORHJULSSTØTTET CYKELPARKERING 4 NIVEAUFORSKUDT FORHJULSSTØTTET CYKELPARKERING 4 LÆNESTATIVER

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Kompakt cykel pakering med FalcoLevel

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Kompakt cykel pakering med FalcoLevel FALCO LEVEL PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ Kompakt cykel pakering med FalcoLevel Premium+. Fordelen ved cykelparkering i etager er enkel; i systemet kan parkeres dobbelt så mange cykler som normalt. Den

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

eller hvis det er børnecykler der parkeres. Der er indbygget tagrende i overdækningen.

eller hvis det er børnecykler der parkeres. Der er indbygget tagrende i overdækningen. FalcoGamma FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOGAMMA Designet på FalcoGamma er inspireret af det græske tegn gamma (γ). Stolperne i siderne bærer det flotte buede tag, som dækkes af en 4 mm tyk transparent

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

FalcoTel FALCOTEL. Serien FalcoTel er en af de bedst sælgende modeller. Fordelene ved denne serie er

FalcoTel FALCOTEL. Serien FalcoTel er en af de bedst sælgende modeller. Fordelene ved denne serie er FalcoTel FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOTEL Serien FalcoTel er en af de bedst sælgende modeller. Fordelene ved denne serie er at den er konstrueret så den ikke behøver at støtte taget i fronten.

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Høringssvar til Lokalplan 172 for Frederiksberg Centret

Høringssvar til Lokalplan 172 for Frederiksberg Centret Høringssvar til Lokalplan 172 for Frederiksberg Centret 1. J. Groot Rasmussen, Nyelandsvej 11, 2.th., brev af 25. januar 2012 2. Irma Knudsen m.fl. beboere, Nyelandsvej 3 og 5, e-mail af 27. januar 2012.

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO 13 CE 0 N RE TS 2 R KU MAR N 4. KO 1 I R. EN K D 0 0 DE 0 Ø. 3 L SM I N T P IO O T A ND PIR I V NS I TIL M KO Lokaludvalg er lokale forsamlinger, der skal fungere som bindeled

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

SOUND FALCO FALCOSOUND FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Hjulklemmerne på FalcoSound har en særpræget

SOUND FALCO FALCOSOUND FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Hjulklemmerne på FalcoSound har en særpræget FALCO SOUND FALCOSOUND Hjulklemmerne på FalcoSound har en særpræget form, som gør dem særlig skånsomme for forhjulet. En anden væsentlig egenskab er, at stativet kan bruges til parkering af alt fra racercykler

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

A-11 CYKELSTATIV A-11 FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Falco har over 60 års erfaring i udvikling af. cykelparkeringssystemer.

A-11 CYKELSTATIV A-11 FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Falco har over 60 års erfaring i udvikling af. cykelparkeringssystemer. CYKELSTATIV A-11 A-11 Falco har over års erfaring i udvikling af cykelparkeringssystemer. Gennem tiden er udviklingen sket for at dække de forskellige behov, der er opstået. Lige fra cykelklemmen til cykellænet

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering rev. dato : 2012.08.09 Bydesignmanual for cykelparkering i Kolding Kommune Denne designmanual indeholder to afsnit om generelle forhold og anbefalinger i forhold til

Læs mere

GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg

GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg 1. Projektets hovedformål At fremme cykeltrafikken og forbedre mobiliteten som endnu et led i udviklingen af Hørsholm Cykelby. At skabe en attraktiv mulighed for at cykle

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Notat: Sikring af cykler i forhold 4l tyveri

Notat: Sikring af cykler i forhold 4l tyveri Notat: Sikring af cykler i forhold 4l tyveri Indledning NIELS HOÉ Phone +45 5380 2922 E-mail: niels@hoe360consulting.dk web: HOE360Consulting.dk Sikring af cyklen foregår grundlæggende med den (forsikringsmæssige)

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Det er hul i hovedet ikke at bruge. Cykelhjelm. Hjelmen sidder ofte forkert. Køb den rigtige hjelm. Hvorfor køre med hjelm?

Det er hul i hovedet ikke at bruge. Cykelhjelm. Hjelmen sidder ofte forkert. Køb den rigtige hjelm. Hvorfor køre med hjelm? Det er hul i hovedet ikke at bruge Cykelhjelm Hjelmen sidder ofte forkert Køb den rigtige hjelm Hvorfor køre med hjelm? Hjelmen sidder ofte forkert Man kan se dem hver dag i morgentrafikken: Trygge og

Læs mere

Det moderne design er inspireret af sejl. der klæder de fleste af byens rum.

Det moderne design er inspireret af sejl. der klæder de fleste af byens rum. FalcoSail FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOSAIL Den vellykkede FalcoSail er et transperant dække med multi-funktionelle kvaliteter. FalcoSail kan anvendes som en cykeloverdækning, rygerområde eller

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Kompakt cykel pakering med FalcoLevel

LEVEL FALCO PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Kompakt cykel pakering med FalcoLevel FALCO LEVEL PREMIUM+ FALCOLEVEL PREMIUM+ Kompakt cykel pakering med. Fordelen ved cykelparkering i etager er enkel; i systemet kan parkeres dobbelt så mange cykler som normalt. Den perfekte løsning hvor

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

SERIEN TRIANGEL TRIANGEL FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Triangel er en moderne serie i god kvalitet. Den. har en stilfuld karakter.

SERIEN TRIANGEL TRIANGEL FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Triangel er en moderne serie i god kvalitet. Den. har en stilfuld karakter. TRIANGEL SERIEN TRIANGEL Triangel er en moderne serie i god kvalitet. Den har en stilfuld karakter. Den karakteristiske formgivning i Triangel-serien er givet videre i cykelstativet med Fietsparkeur -

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

SERIEN TRIANGEL TRIANGEL FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Triangel er en moderne serie i god kvalitet. Den. har en stilfuld karakter.

SERIEN TRIANGEL TRIANGEL FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Triangel er en moderne serie i god kvalitet. Den. har en stilfuld karakter. TRIANGEL SERIEN TRIANGEL Triangel er en moderne serie i god kvalitet. Den har en stilfuld karakter. Den karakteristiske formgivning i Triangel-serien er givet videre i cykelstativet med Fietsparkeur -

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse Bytopia Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum Byfornyelse BYTOPIA Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum ISBN: 978-87-93396--7

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Cykelparkering på Svanemøllen St.

Cykelparkering på Svanemøllen St. Cykelparkering på Svanemøllen St. Test af 3 to-etagers cykelstativer Per Bruun Madsen Søren Underlien Jensen September 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Specielfremstillede hjælpemidler

Specielfremstillede hjælpemidler Specielfremstillede hjælpemidler - ALT kan lade sig gøre Side 2 Det sker ofte at man som terapeut står i en situation, hvor man bare har lyst til at give op. Man har prøvet alle de hjælpemidler man har

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Fremme af børns cykling og gang til skole Afrapportering af projekt

Fremme af børns cykling og gang til skole Afrapportering af projekt Fremme af børns cykling og gang til skole Afrapportering af projekt Johan Nielsen Januar 2007 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag Udgivet med støtte fra København Kommunes Byøkologiske Fond

Læs mere

Postillonen og miljøet:

Postillonen og miljøet: Postillonen og miljøet: Postillonen er en virksomhed, som primært beskæftiger sig med kurértransport af stykgods. Vi udfører desuden transporter af levende vilde dyr, og vi udfører fast firmakørsel. Vi

Læs mere

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-02 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Succeskriterier og mål for projektet

Succeskriterier og mål for projektet Page 1 of 5 Succeskriterier og mål for projektet Individuelle Lasse Bager: Min personlige målsætning med det her projekt er først og fremmest at lave et projekt at jeg og hele gruppen i sidste ende vil

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

FRISKT OG KOLDT DRIKKEVAND; ÅRET RUNDT! friskt og koldt drikkevand. sportspladser og mange andre steder.

FRISKT OG KOLDT DRIKKEVAND; ÅRET RUNDT! friskt og koldt drikkevand. sportspladser og mange andre steder. Fontæne FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FRISKT OG KOLDT DRIKKEVAND; ÅRET RUNDT! Frostline fra Falco A/S er en spændende serie med udendørs vandposte og drikkefontæner. Med mange produkter vil Frostline

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Kapitel 14 Produkt og kvalitet

Kapitel 14 Produkt og kvalitet Kapitel 14 Produkt og kvalitet Produkt og kvalitetsegenskab Opgave 14.1 1. Hvem er målgruppen for produktet i annoncen? Målgruppen er (formentlig) unge i alderen 15-21 med mod på livet. 2. Hvilke behov

Læs mere

Cykel vedligeholdelse

Cykel vedligeholdelse Cykel vedligeholdelse Introduktion Du sidder nu med en guide til, hvordan du kan passe og pleje din cykel, så den ikke tager skade af det hårde danske vejr. Guiden her er hurtigt læst, og vil helt sikkert

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Fysiske rammer og indhold. Foreningen DALEN Informationsmøde nye medlemmer 02 12 2013

Fysiske rammer og indhold. Foreningen DALEN Informationsmøde nye medlemmer 02 12 2013 Fysiske rammer og indhold Foreningen DALEN Informationsmøde nye medlemmer 02 12 2013 Principidé Dalen Fysiske rammer 3 størrelser lejligheder på70, 90 og 110 kvadratmeter, nogle måske i 2 etager fælleshus

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere