TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Tina Weber

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Orientering om halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde i Nye støtteansøgninger og ændringer august LUKKET SAG Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni Efterretningssager vedrørende Juni Ansøgning fra børnehaven. Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole Ansøgning om tilladelse til elevers hjemlån af bærbare computerere Styringsaftale behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/ Eventuelt Ansøgning om tilladelse til ikke at have familieklasse på Skelgårdsskolen i Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/6542 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den b) Anbringelsesstatistik fra Familieafdelingen Status for anbringelser fra Familieafdelingen c) Skolebestyrelsen, 3/2013 (ligger i læseværelset) d) Forhåndsgodkendelse af Valgfag for årgang på Skottegårdsskolen 2013/14 e) Forhåndsgodkendelse af Ansøgning om tilladelse til at sende ekstra person med på lejrskole f) Invitation til Chr. IV Børnehaves 40 års jubilæum g) Ungdomsskolen, august 2013 (ligger i læseværelset) INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Punkterne a-g tages til efterretning. 2

4 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Invitation til 40 års jubilæum - Chr. IV Børnehave /13 2 Åben Referater fra Skolebestyrelserne /13 3 Åben Statistik og Status fra Familieafdelingen /13 4 Åben Statistik og status fra Familieafdelingen /13 5 Åben Ansøgning om tilladelse til at sende en ekstra person med på /13 lejrskole 6 Åben Ansøgning om oprettelse af valgfag på Skottegårdsskolen /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 3

5 2. Orientering om halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde i Åben sag Sagsnr.: 13/14236 Sagsansvarlig: AJE.UK RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i Lov om aflæggelse af halvårsregnskab pr udarbejdet forventet regnskab for 2013 pr på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede halvårsregnskab i 2013 er opgjort således, at afvigelsen afspejler differencen mellem oprindeligt budget og forventet regnskab på dels drift og anlægsbudgettet. Resultatet vedrørende driftsområdet på udvalgets budgetramme udviser herefter en samlet nettomerudgift på kr. i forhold til oprindeligbudget, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. Det betyder en mindreudgift kr. i forhold til det korrigeret budget. Det skal meddeles, at mindreforbruget på lønområdet på serviceområdet Almindelig undervisning er opgjort til ca. 8,0 mio. kr. og er indarbejdet i halvårsregnskabet. De uforbrugte lønmidler på de øvrige serviceområder vil blive endeligt opgjort pr Den opsparede pulje på 2,7 mio. indgår ligeledes i halvårsregnskabet. På anlægsbudgettet udviser halvårsregnskabet en samlet nettomerudgift på kr. i forhold til oprindelig budget, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger på kr. Da forvaltningen følger budgettet tæt vil Børne- og Skoleudvalget blive orienteret om det forventede regnskab på mødet i oktober Der vedlægges uddybende bemærkninger til tallene. ØKONOMI Det forventede regnskab indeholder opgørelse af løn, driftsudgifter, indtægter og anlæg. Drift: 4

6 Nettomerudgifter fremkommer hovedsageligt på serviceområderne SFO kr., Øvrig undervisning og faglige uddannelser kr., Daginstitutioner og klubber kr., Særligt udsatte børn og unge kr. og Børnehandicap kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifter fremkommer hovedsageligt på serviceområderne Almindelig undervisning kr. og Specialundervisning og rådgivning kr. i forhold til det oprindelige budget. Samlet set udgør det forventede regnskab en mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlæg: Nettomerudgiften fremkommer hovedsageligt på serviceområdet Almindelig undervisning kr. som følge på af skolerenoveringer samt pavillion på Pilegårdsskolen, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, Børne- og Skoleudvalget tager halvårsregnskabet for 2013 til efterretning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Talrapport halvårsregnskab opdelt i udgifter og indtægter /13 2 Åben anlæg tal - halvårsregnskab 2013.xlsx /13 3 Åben Halvårsregnskab - anlæg - bemærkninger 2013.docx /13 4 Åben Forslag til Bemærkninger halvårsregnskab 2013 Drift (kopi af 12) /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Siden udarbejdelse af halvårsregnskab er udgifterne på daginstitutionsområdet, herunder den mellemkommunale betaling steget. Forvaltningen vurderer, at det samlede regnskab beløber sig til et underskud på ca. 7 millioner kroner. Forvaltningen vil til næste møde komme med forslag til udgiftsreduktioner på budget Halvårsregnskab blev i øvrigt taget til efterretning. 5

7 3. Nye støtteansøgninger og ændringer august LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/1082 Sagsansvarlig: abe.uk 6

8 4. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/16320 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2013 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 1530 timer (0,795 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden januar til juni ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Vuggestuer kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr I alt kr INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Der i 2013 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt kr., som angivet under de uddybende bemærkninger. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ 7

9 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal /13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 1. og 2. kvartal 2013 graviditetsgener /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 8

10 5. Efterretningssager vedrørende Juni 2013 Åben sag Sagsnr.: 12/7676 Sagsansvarlig: nki.sf RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har fra april til og med juni 2013 modtaget 7 afgørelser retur fra Det Sociale Nævn. Sagen omhandler afgørelser efter servicelovens 41, 42, 76 og retsikkerhedsloven 9C. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det skal oplyses, at der er tre måder en sag fra Det Sociale Nævn kan falde ud: Stadfæstelse af kommunens afgørelse, ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning af en sag til kommunens fornyet behandling. Endvidere skal det oplyses, at Det Sociale Nævn pr overflyttes/nedlægges og overgår til Ankestyrelsen. Sager fra den vil derfor fremover blive behandlet af Ankestyrelsen På baggrund af dette skal det oplyses, at Det Sociale Nævn har stadfæstet kommunens afgørelser i 3 sager vedrørende afslag på dækning af merudgifter ( 41). Det Sociale nævn ændrede en sag om kommunens afgørelse i en sag om dækning af merudgifter ( 41) og gav derved borgeren medhold. En sag vedrørende afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42) er ligeledes blevet stadfæstet og har givet kommunen medhold. En sag vedrørende afslag på mellemkommunal refusion(rsl 9C) på et barn med en funktionsnedsættelse som var blevet anbragt er også blevet stadfæstet og har givet kommunen medhold. Det sociale Nævn ændrede en sag om kommunens afgørelse i en efterværnssag ( 76) og gav derved borgeren medhold. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /shj Sagen tages til efterretning BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 9

11 6. Ansøgning fra børnehaven Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen. Åben sag Sagsnr.: 13/17557 Sagsansvarlig: aac.bk RESUMÉ I forbindelse med politisk servicemål 2013 for daginstitutionsområdet, motion og bevægelse, ansøger børnehave Gemmas Alle 36 om tilladelse til at fremsende ansøgning til BUPL s udviklingspulje, om tildeling af økonomisk midler til brug for indkøb af materialer til et projekt om yoga i institutionen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dokument nr BUPL har en udviklingspulje hvis formål er at støtte til konsulentbistand, udviklingsaktiviteter, dokumentation og vikardækning. Børnehaven Gemmas Alle har fremsendt forslag til budgetoverslag, indeholdende ønsker som aktivitetsredskaber til yogadyrkning: Yogamåtter, yogatæpper, musik, bøger, dvd er og træningsbolde. I alt kr. Hvis institutionen imødekommes midlerne fra BUPL foreslås beløbet indarbejdet som en tillægsbevilling under institutionen. Ansøgning og budgetoverslag for børnehaven er vedlagt som bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltning indstiller, /SHJ at der gives tilladelse til at Børnehaven Gemmas Alle kan ansøge BUPL om kr. i tilskud til et yogaprojekt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse. BILAG Ansøgning fra Bh. Gemmas Alle dok Budgetoverslag fra Bh. Gemmas Alle dok BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget 10

12 7. 2. behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole Åben sag Sagsnr.: 13/8435 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Den har sagen antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret været til 1. behandling og har efterfølgende været til høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af de indkomne 7 høringssvar fra skolebestyrelserne vedrører det gennemgående opmærksomhedspunkt fra Løjtegårdsskolen, Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen sig primært om lokalekapaciteten. Korsvejens skole, Nordregårdsskolen og Skelgårdsskolen tager planlægningsgrundlaget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Børne- og Skoleudvalget, at Høringssvarene drøftes Forslaget anbefales overfor Kommunalbestyrelsen på mødet i september 2013 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Korsvejens skoles høringssvar afsendt slut maj /13 genfremsendes antal 0. klasser.docx 2 Åben Løjtegårdsskolen - Høringssvar antal 0.kl doc /13 3 Åben Nordregårdsskolen Høringssvar 0. klasser - 0. klasser pdf /13 4 Åben Pilegårdsskolen - Høringssvar skolebestyrelse - Antal 0 klasser / doc 5 Åben Skelgårdsskolen Høringssvar -- Bilag til punkt 4 - Høringssvar /13 antal 0. klasser i skoleåret doc 6 Åben Kastrupgårdsskolen - Høringssvar antal 0.-klasser /13 SKMBT_C pdf 11

13 7 Åben Skottegårdsskolen - høringssvar 0.klasser doc /13 8 Åben grafer /13 9 Åben Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 12

14 8. Ansøgning om tilladelse til elevers hjemlån af bærbare computerere Åben sag Sagsnr.: 13/22186 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Pilegårdsskolen ansøger om tilladelse til enkelte elever på klassetrin på profillinjen Medier tillades at hjemlåne bærbare computere, da eleverne ikke selv råder over bærbare computere og fordi arbejdet på medielinjen i særlig grad er betinget af arbejde på computere. Ansøgningen vedrører anslået ca. 10 elever. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er ikke generelt tilladt elever at hjemlåne skolens computere. En imødekommelse vil derfor være en fravigelse fra den generelle regel. Der er ikke i den gældende IT-strategi taget højde for hjemlånsproblematikken. ITstrategien indebærer, at skolen skal stille det nødvendige it-udstyr til rådighed for eleverne i skoletiden Afsnit 1.1. i strategien: Vi har efter behov adgang til it-udstyr, herunder interaktive tavler og/eller skærme. Det betyder, at der stilles de nødvendige redskaber til rådighed for undervisningen. Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet på profillinien Medier i særlig grad er betinget af anvendelse af it i forhold til den gennemsnitlige anvendelse af it i undervisningen. Men forvaltningen kan ikke vurdere, hvor vidt andre konkrete undervisningsforløb baserer sig på tilsvarende omfang i anvendelsen af it. Med andre ord kan forvaltningen ikke vurdere, hvor vidt en tilladelse vil danne grundlag for yderligere ansøgninger i forhold til andre undervisningsforløb. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen principielt, samt at en eventuel tilladelse gives forsøgsvis grundet de særlige krav til anvendelse af it på profillinien Medier med henblik på opnåelse af erfaringer med elevers hjemlån af it-udstyr. Herudover anbefaler forvaltningen, at en eventuel tilladelse på forsøgsbasis gives tidsbegrænset for en periode på 2 år, samt at hjemlån af bærbare computere betinges af fuld erstatningspligt for det hjemlånte udstyr og at de udelukkende anvendes i relation til undervisningen. 13

15 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Udvalget drøfter ansøgningen /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilladelse til hjemlån af bærbare computere fra PUC /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at godkende hjemlån af bærbare computere på forsøgsordning på ét år. Hjemlån af bærbare computere anvendes udelukkende i relation til undervisningen, Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger de erstatningsmæssige forhold. Udvalget godkendelses skal i øvrigt ses i lyset af oprettet profillinje, herunder Pilegårdsskolens medielinje. 14

16 9. Styringsaftale 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/22293 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 som var til behandling i Børne- og Skoleudvalget den 2. maj er nu godkendt i alle kommuner. KKR Hovedstaden har sendt styringsaftalen 2014 til behandling i kommunerne. Styringsaftalen skal godkendes af kommunerne inden 30. september UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner. Styringsaftalen for 2014 indeholde følgende nye elementer: Aftale om prisudvikling i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning for Nye principper for takstdifferentiering og etablering af tilbud. Principper for fælleskommunale procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud Principper for særskilt efterregulering i 2014 som følge af KTO-forlig Tværregional koordination af de sikrede institutioner. Styringsaftalen sendes også til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget. INDSTILLING Det indstilles at Børne- og Skoleudvalget godkender styringsaftalen for /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014_juni /13 15

17 2013.pdf BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 16

18 behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/15 Åben sag Sagsnr.: 11/14403 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Forslag til Ferie- og Fridagsplanen ved Tårnby Kommunes skolevæsen har efter 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget den været udsendt til høring på kommunens 7 skolebestyrelser samt til Ungdomsskolens skolebestyrelse og Tårnbygårdsskolens bestyrelse. HØRING Høringsfristen har været sat til den , og der er indkommet høringssvar fra samtlige. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar drøfter Ferieog Fridagsplanen 2014/15 Børne- og Skoleudvalget først på et senere tidspunkt beslutter sommerferiens længde og dermed også skolestart for skoleåret 2015/16 Børne- og Skoleudvalgets forslag oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse på mødet i september /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Kastrupgårdsskolen (1) /13 2 Åben Høringssvar - Korsvejens Skole /13 3 Åben Høringssvar - Skelgårdsskolen /13 17

19 4 Åben Høringssvar - Skottegårdsskolen /13 5 Åben Høringssvar - Tårnbygårdsskolen /13 6 Åben Høringssvar - Nordregårdsskolen /13 7 Åben Høringssvar - Løjtegårdsskolen /13 8 Åben Høringssvar - Pilegårdsskolen /13 9 Åben Ferie- og Fridagsplan 2014/ /13 10 Åben Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/ /13 11 Åben Høringssvar - Ungdomsskolen /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget fremsender det udsendte forslag (høringsmateriale) med anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget anbefaler endvidere at skoleåret i 2015/2016 starter den 12/

20 11. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/6542 Sagsansvarlig: sij.uk INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet under eventuelt. Mødet sluttede kl

21 12. Ansøgning om tilladelse til ikke at have familieklasse på Skelgårdsskolen i Åben sag Sagsnr.: 13/22104 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2008 som servicemål for Specialundervisning og rådgivning, at der skulle oprettes mindst et familieklasseforløb på hver skole. Dette servicemål har været gældende fra skoleåret 2008/09. Skelgårdsskolen ansøger med ansøgning af om tilladelse til ikke at oprette familieklasse, da det har vist sig meget vanskeligt for forældrene at tage fri fra arbejdet i det nødvendige omfang. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Familieklasser indebærer, at forældre i familieklasseperioden deltager i undervisningen af deres børn. Dette sker i skoletiden, dvs. inden for forældrenes almindelige arbejdstid. Det tidligere PPR, nu Rådgivning og Forebyggelse (RoF), forestår supervision og hjælp til tilrettelæggelse af familieklasserne på skolerne. Lederen af RoF bekræfter, at det er vanskeligt at danne familieklasser grundet forældrenes bindinger på arbejdsmarkedet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /SHJ Skelgårdsskolens ansøgning imødekommes Rådgivning og Forebyggelse analyserer familieklassernes status og effekt på skolerne og vurderer, hvor vidt andre initiativer i eksempelvis Familiehus-regi kan tilgodese familieklassernes formål på forældrenes præmisser 20

22 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om ikke at have familieklasse på Skelgårdsskolen i /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt i skoleåret 2013/2014. Dot/punkt 2 i indstillingspunkt forelægges til udvalget ved februar mødet

23 13. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Åben sag Sagsnr.: 13/16316 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 som følge af langtidssygdom blandt personalet på Daginstitutionsområdet på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2013 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under funktionerne på området. I 2013 er budgettet på kr. Der er tidligere på året imødekommet tillægsbevillinger fra kontoen på i alt kr., hvorfor der restere et budget på i alt kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april juni (i alt timer (4,260 stillinger)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål kr Dagplejen kr Vuggestuer kr Børnehave kr

24 Integrerede institutioner kr Fritidshjem kr Fritidsklubber kr I alt kr SFO Skolefritidsordninger kr I alt kr Totalt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: der i 2013 imødekommes tillægsbevillinger som beskrevet under punktet Økonomi at sagen efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgninger 2. kvartal /13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 2. kvartal 2013 langtidssygdom /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 23

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Liselotte Nielsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Carsten Fuhr, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Ole Holm Petersen,

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Af Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Af Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat Af Handicaprådet Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere