Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principgodkendelsesordning for partikelfiltre"

Transkript

1 Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: J.nr: 8-4 Principgodkendelse nr. Det attesteres herved at HJS SMF AR overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud fra Færdselsstyrelsens godkendelsesordning. Filterbeskrivelse: Regenereringsprincip: Principgodkendt til: Overvågningssystem: HJS sintermetal baseret Wall Flow Filter. Regenerering sker ved hjælp af tilsætning af additiv Satacen i kombination med elektrisk opvarmning. Motorvolumen op til 6 liter med turbo. Kan monteres på køretøjer fra Euro til Euro. Opasitetkrav: Euro :,0 m -, Euro :,5 m - og Euro :, m -. Modtryksmåler. Dato EEEE Underskrift Bilag: Vejledning for servicering, bortskaffelse og arbejdsmiljø

2 Diesel-udstødningssystemer SMF -/AR-system IVECO Daily Montagevejledning

3 Indhold Oversigt over typer / oversigt over systemet Generelt / Funktionsbeskrivelse / Henvisninger til montagevejledningen Oversigt over enkelte dele / komponenter Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor Tilslutning af HJS-ECU Montering af doseringssystem Montering af SMF -/AR-system Tjekliste / Henvisninger til farer og sikkerheden Kabeltrædiagram Typeoversigt SMF -AR Producent Køretøj Type Byggeår Motortype Motorstørrelse Motor- Opbygning Bemærkning Artikelnr.: ydelse IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 000- Enkeltkabine 70 l IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Enkeltkabine 70 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Enkeltkabine 70 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Enkeltkabine 70 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l Oversigt over systemet Electronic Control Unit

4 Generelt Før SMF -AR-systemet monteres og tages i brug, skal montage-vejledningen læses grundigt igennem. Man skal sikre sig, at køretøjets motor er i teknisk perfekt stand. Olieforbruget må ikke overskride den grænseværdi, der er oplyst af producenten. I tvivlstilfælde skal der udføres en komprimeringstest ifølge køretøjsproducentens forskrifter. Nedslidte motorer kan medføre en kortere levetid af filter-systemet. Derfor skal nedslidte motorer sættes i stand ifølge producentens forskrifter eller erstattes med intakte motorer. De anvisninger, der er anført i denne montagevejledning, og producentens montage- og driftsinstruktioner, skal overholdes. Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det udelukkelse af ansvar for mangler og ansvar for personskader og materielle skader af nogen art fra firmaet HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG s side. SMF -AR-systemet må kun bruges til filtrering af udstødnings-gasserne fra dieselmotorer. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for brug, der ikke er i henhold til formålet. De generelle forskrifter til forebyggelse af ulykker og de øvrige generelt anerkendte sikkerhedstekniske og arbejds-medicinske bestemmelser skal overholdes. Ingen del af denne montagevejledning må lagres i databaser eller overføres i nogen form elektronisk, fotomekanisk, på lydgengivende medier eller på anden måde. 00 HJS Fahrzeugtechnik GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Udgave 04/00 Funktionsbeskrivelse SMF -AR-systemet fra HJS består af et sintermetal partikel-filter (SMF ) med en fuldautomatisk, selvstændig regenerationsenhed (AR), som kan oxidere sod, der har samlet sig i filteret, ved vilkårlige driftstilstande af motoren, uden understøttelse fra motormanagement og uden forkoblede katalysatorer. Dermed er systemet også velegnet til eftermontering i køretøjer, som allerede er i drift. HJS-sintermetalfiltret tilbageholder de partikler, der opstår under motordrift, med en virkningsgrad på ca. 99 %. Sensorudstyret på filteret overvåger hele tiden udstødnings-gassens temperatur og filtermodtrykket. På den måde bestemmes den sodmængde i filteret, som stiger mere og mere jo længere motoren går. Når der har ophobet sig tilstrækkelig sod i filteret, udløser den elektroniske styreenhed en regeneration. Det automatiske HJS-doseringssystem tilsætter dieselbrænd-stoffet et additiv, som medfører at oxidationen af soden kan gennemføres på meget kort tid og med ringe tilførsel af ekstern energi. Filtrets regenerationsprocedure initieres, afhængigt af kørestilen, tidligst efter en tilbagelagt strækning på ca km. Til dette formål tilkobles de elektriske varme-elementer med en ydelse på ca.000 W. Når køretøjet startes efter påfyldning af tanken, detekterer systemet automatisk den tankede brændstofmængde og doserer additivet tilsvarende i brændstofreturløbet. Selve målingen er en dannelse af en gennemsnitsværdi, således at der kompenseres for det skvulpende tankindhold. Som doseringspumpe anvendes der en stempelpumpe. Den doserer additivet, mens motoren går, i brændstofledningens returløb på køretøjssiden (fra motoren til tanken). Additivet, som nu allerede er forblandet, kommer i brændstoftanken via returløbet. Styreenheden overvåger alle komponenters elektroniske funk-tioner. Hvis der opstår en fejl under kørslen, lyser kontrol-lyset hele tiden. Se den separate betjeningsvejledning for nærmere oplysninger. Fejlkoden kan udlæses ved hjælp af et diagnoseapparat eller en pc med tilsvarende software, og dermed kan den pågældende fejl blive lokaliseret. Vær også opmærksom på oversigten over systemet på side i denne monteringsvejledning. Henvisninger til montagevejledningen Det er af afgørende betydning at denne advarsel overholdes af hensyn til Deres og andres sikkerhed og for at undgå, at køretøjet bliver beskadiget. > Arbejdsinstruktion () / Henvisning til afbildning i tekst / grafikt Det høje sikkerheds- og kvalitetsniveau af produkterne fremstillet af HJS Fahrzeugtechnik GmbH sikres ved kontinuerlig videreudvikling. Endvidere kan køretøjets udstyr fra producentens side afvige. Det kan resultere i afvigelser fra denne montagevejledning til Deres køretøj. Fejltagelser kan heller ikke udelukkes. De bedes om at have forståelse for at der ikke kan udledes noget krav af angivelserne og afbildningerne.

5 Oversigt over komponenter / enkelte dele. Doseringssystem > Additivtank med formonteret doseringspumpe og slangeledninger > Additiv > Spændebånd og skruer til fastgørelse. HJS-ECU > HJS-ECU med holder. SMF -AR-filter > SMF -AR-filter > Tryksensor med slanger og målerør > Temperaturføler > Gummibuffer og spændebånd 4. Kabeltræ > Kabeltræ med stik F og M > Sikringsholder > Stelbånd > Kontrollys, advarselssummer > Fastgørelsesmateriale, henvisningsskilte 4

6 Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor Oversigt over montering af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor SMF -AR-systemet skal monteres i 4 arbejdstrin. I første arbejdstrin monteres HJS-ECU med tilhørende komponenter i motorrummet. Hosstående figur tjener til anskueliggørelse () HJS-ECU () Diagnosestik () Kabelstreng til undervogn (4) Tilslutning klemme 0 (5) Tilslutning sikring 0 A / 00 A (6) Kabelstreng til førerkabinen (7) Trykføler. Lægning af kabeltræet i motorrummet > Den negative pol på batteriet klemmes af. > HJS-kabeltræet skal lægges i motorrummet. De to hovedstik til HJS- ECU()og med diagnosestikket()skal positioneres ifølge figuren. > Kablerne til advarselssummer, kontrollys, indikator for påfyldningsniveau, omdrejningstal og hastighed (se også kabeldiagrammets sidste side) skal føres gennem manchetten i endevæggen () ind i køretøjets kabine. > Kablerne til køretøjets bund (4) skal lægges langs med det originale kabeltræ på køretøjets længdedrager. > De øvrige tilslutningsledninger som f.eks. diagnosestikket (5) forbliver i motorrummet Forberedelse til monteringen af HJS-ECU > HJS-ECU (6) skal monteres på holderen til styreenheden (7) ved hjælp af de medfølgende skruer som vist i figuren. > De to hovedstik (8) på HJS-kabeltræet skal sluttes til HJS-ECU. 5

7 Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor. Forberedelse til monteringen af HJS-ECU > Den formonterede HJS-ECU () skal aflægges i henhold til figuren. > De to skruer på dieselfiltret () skal løsnes. > Den formonterede HJS-ECU positioneres i næste arbejdstrin mellem dieselfiltret og køretøjet (). Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at ingen ledninger eller komponenter bliver beskadiget! 4. Montering af HJS-ECU / diagnosestik > Som vist i figuren skal holderen til styreapparatet monteres mellem () dieselfiltret og køretøjet. > Diagnosestikket () skal monteres synligt foran dieselfiltret. 5. Montering af sikringsholder > Sikringsholderen () skal monteres under den elektriske enhed (). > Kabeltræet med sikringsholderen () skal lægges i forvejen og 0 A- / 00 A-sikringen (4) skal stikkes ind. 4 6

8 Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor 6. Tilslutning til klemme ved stelpunktet > HJS-kabeltræets klemme sluttes til stelpunktet () bag venstre forlygte. 7. Montering af tryksensor > Tryksensoren () skal monteres på indsugningshuset for den indvendige ventilation (). > Ledningerne til tryksensorerne () skal lægges bag OE-beklædningen (4) mod køretøjets bund (se også den næste figur, som viser køretøjets bund, som forudgående information). > Tryksensorledningen på HJS-kabeltræet skal lægges langs med OE-kabeltræet på endevæggen. > Stikket (5) skal sættes på sensoren

9 Tilslutning af HJS-ECU Oversigt over tilslutningen af HJS-ECU-enheden I andet arbejdstrin tilsluttes styringen i kabinen. Hosstående figur tjener til anskueliggørelse. 4 () Kabelstreng fra motorrummet () Advarselssummer () Tilslutning iht. kabelplan for: Hastighed, omdrejningstal og tankgiver (4) Kontrollys (5) Tilslutning af sikringskasse. Forberedelse af kabinen > Kombiinstrumentet () skal demonteres. > HJS-kabeltræets ledninger () skal lægges i forvejen i kabinen. > Ledningerne til kontrollysene skal lægges langs med afskærmningerne () til montagestedet. > Sikringskassen (4) skal demonteres. 4. Udskiftning af OE-sikring i kombiinstrumentet > OE-sikringen (5 amp.) i kombiinstrumentet (se markering!) skal erstattes med den medfølgende sikring på 0 amp.! 8

10 Tilslutning af HJS-ECU. Tilslutning af advarselssummer > Det grønne OE-kabel (nr. 8990) foran sikringen skæres over og det røde kabel () på advarselssummeren () tilsluttes ved hjælp af klemkrympeforbinderen. > Det grønne OE-kabel (nr. 8879) bag sikringen skæres over og det sorte kabel () på advarselssummeren () tilsluttes ved hjælp af klemkrympeforbinderen. > HJS-kabeltræets sorte kabel (klemme 5) skal også sluttes til det grønne OE-kabel (nr. 8879) bag sikringen ved hjælp af klem-krympeforbinderen. 4. Montage af advarselssummeren > Advarselssummeren () skal lægges til montagestedet for kombiinstrumentet og skal monteres med den medfølgende skrue () på bærepladen. > Sikringskassen skal monteres igen. 5. Tilslutning af kombiinstrumentet til visning af hastighed og omdrejningstal > På det blå OE-stik APin () skal det grønne/blå HJS-kabel til hastigheden () tilsluttes det orangefarvede OE-kabel (nr. 555) ved hjælp af en klem-krympeforbinder. > På det blå OE-stik APin 7 skal det grønne HJS-kabel til omdrejningshastigheden () tilsluttes det orangefarvede OE-kabel (nr. 564) ved hjælp af en klem-krympeforbinder. 9

11 Tilslutning af HJS-ECU 6. Tilslutning af kombiinstrumentet til tankgiversignalet > På det grønne OE-stik B Pin 4 () skal det blå/lilla HJS-kabel til tankgiversignalet () tilsluttes det orangefarvede OE-kabel (nr. 5557) ved hjælp af en klem-krympeforbinder. 7. Montage af kontrollys > Til montagen af kontrollysene (5) bores der 0 mm huller i afskærmningerne. > Kontrollysene skal sluttes til HJS-kabelstrengen iht. tilslutningsdiagrammet. > Kontrollér, at alle ledninger er lagt uden at være bøjet og således at de ikke skurer mod overflader. > Montér kombiinstrumentet og afskærmningen med kontrollysene. 0

12 Montering af doseringssystemet Oversigt over montering af doseringssystemet I tredje arbejdstrin monteres doseringssystemet med de relevante komponenter i køretøjets bund. Hosstående figur tjener til anskueliggørelse. () Additivtank () Standard dieselbrændstof returledning () Tilslutning af brændstofreturledning (4) Doseringspumpe (5) Additivfilter 5 4. Tilslutning af doseringssystemet Ved den følgende montage strømmer brændstof ud ved afskæringsstedet! Der skal træffes tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger! > Standard returledningen () til tanken sprættes op. > De medfølgende bøsninger skubbes ind i afskæringsstederne. > Slangen til doseringspumpen () og slangen til brændstof-returledningen () sluttes til afskæringsstederne ved hjælp af de medfølgende spændebånd.. Iagttag farehenvisningerne (se også side 8) inden påfyldning af additivtanken. Xn Sundhedsfarlige stoffer: Disse stoffer forårsager sundhedsskader, når de optages i kroppen. Håndtering: Undgå kropskontakt med disse stoffer, også indånding af dampe, og søg læge ved utilpashed. De særlige forskrifter (side 8) skal iagttages og overholdes!

13 Montering af doseringssystemet. Påfyldning af additivtanken > Afmontér påfyldningsstudsen på additivtanken for at fylde den. > Det medfølgende additiv skal påfyldes med en egnet tragt. SIKKERHEDSFORSKRIFTER på additivflasken og på side 8 skal iagttages og overholdes! > Derefter påskrues påfyldningsstudsen inklusive udluftningsslange, pakning og ventilationsventil igen. 4. Montering af additivtanken > Additivtanken () skal sættes på traversen () og formonteres ved hjælp af den øvre holder () på køretøjet som vist i figuren. Additivtanken skal justeres, så at den ikke kommer i kontakt med andre komponenter. > Additivtanken fastgøres på traversen ved hjælp af de medfølgende fastgøringsbøjler. Skruen på den øvre holder fastspændes. > Kabelstrengen til doseringspumpen føres ud af motorrummet. > Stikket (4) til doseringspumpen tilsluttes Lægning af brændstofreturledningen For lange brændstofledninger må ikke afkortes i forbindelse med vedligeholdelse eller reparationer! > Brændstofreturledningerne () og () skal lægges uden bøjninger langs køretøjets længdedrager ved hjælp af de medfølgende kabelbindere.

14 Montering af SMF -/AR-systemet Oversigt over montering af SMF -/AR-systemet I 4. Arbejdstrin monteres SMF -AR-systemet med tilbygningsdelene i det eksisterende udstødningssystem. De følgende to figurer tjener som anskueliggørelse. () SMF -/AR-filter () Temperaturføler () Trykmålested foran filteret (kort ledning) (4) Spændingsforsyning varme (5) Trykmålested bag filteret (lang ledning) (6) Stelbånd 4 5. Forberedelse til montage af SMF -filteret > Kabelstrengene til temperatursensoren og varmetilslutningen føres ud af motorrummet (). > Afskærmningen () demonteres. > Udstødningsanlægget () demonteres fra flangeforbindelsen.. Forberedelse til tilslutning af tryksensoren > Ledningerne til tryksensoren () skal lægges bag OE-isoleringen () til geartunnellen som vist i figuren. > Den medfølgende holder () monteres i de eksisterende boringer (4) som vist i figuren. 4

15 Montering af SMF -/AR-systemet. Forberedelse til varmeskjold > Varmeskjoldet () skal tilpasses til geartunnellen som vist i figuren hhv. måleskitsen. > Målene skal tegnes på varmeskjoldets glatte metalside. De skraverede arealer skal skæres ud. Hjørnerne skal bøjes eller skæres af langs den stiplede linje, så der ikke er fare for at komme til skade. 4. Montage af stelbånd / varmeskjold > Før montagen af varmeskjoldet skal stelbåndet () fastgøres til køretøjets underside som vist i figuren. > Den lange trykledning (til trykmålestedet bag filtret) () skal lægges i forvejen. > Varmeskjoldet () skal fastgøres fagkyndigt med den glatte metalside nedad, som vist i figuren. Trykledningen skal lægges mellem varmeskjoldet og køretøjets bund! 5. Montage af SMF -filtret > SMF -AR-filtret () skal formonteres på flangeforbindelsen og sættes med den medfølgende gummibuffer () på den nye holder (). 4

16 Montering af SMF -/AR-systemet 6. Forberedelse til montering af lyddæmperens sidste del > Holderne til lyddæmperens sidste del på køretøjsrammen skal flyttes i henhold til IVECOs oplysninger (se målskitse). Montagepositionen for lyddæmperens sidste del og SMF -AR-filtret skal vælges, så at de ikke kan komme i kontakt med andre komponenter! 7. Montage af lyddæmperens sidste del > Lyddæmperens sidste del () skal skubbes på SMF -AR-filtret og justeres. > De nye boringer til den forreste () og bagerste () OE-holder skal foretages iht. målskitsen. Blanke steder på karosseriet skal inden montagen beskyttes vedvarende mod rust. > Når udstødningsanlægget og SMF -AR-filtret er justeret, skal alle fastgøringsskruerne fastspændes. 8. Tilslutning af tryk- / temperatursensor foran filtret > Ledningerne for tilslutning af tryksensoren foran filtret og temperatursensoren skal lægges iht. oversigten over systemet på side, så at ledningerne ved den senere fastgørelse ikke kan komme i kontakt med varme komponenter. > Tilslutningsrøret for tryksensoren () skal tilpasses montagesituationen og tilsluttes. > Tilslut temperatursensoren (). Slanger skal lægges med hældning mod målestederne! Slangerne må ikke byttes! Se også oversigtsgrafikken på side. 5

17 Montering af SMF -/AR-systemet 9. Tilslutning af tryksensoren bag filtret > Tryksensoren () bag filtret skal tilsluttes. 0. Tilslutning af stelbånd > Stelbåndet () skal monteres på SMF -AR-filtret som vist i figuren.. Tilslutning af varme / lægning af kabeltræ > Varmeforsyningen () skal tilsluttes til HJS-kabeltræet (). > Kabelstrengen fra motorrummet til komponenterne fastgøres ved hjælp af de medfølgende kabelbindere. Nu er alle kabelstik monteret: Det kontrolleres, at alle ledninger er lagt uden at være bøjet og således at de ikke skurer mod overflader og er beskyttet mod overophedning. Ledningerne skal fikseres spændingsfrit 0-5 cm bag et stik ved hjælp af en kabelbinder. > Rammebeklædningen monteres igen. 6

18 Montering af SMF -/AR-systemet. Motorrum > Batteriets minuspol tilsluttes igen. Nu er alle kabelstik monteret: Det kontrolleres, at alle ledninger er lagt uden at være bøjet og således at de ikke skurer mod overflader og er beskyttet mod overophedning. Ledningerne skal fikseres spændingsfrit 0-5 cm bag et stik ved hjælp af en kabelbinder.. Øvrige > Anbring et OBS-mærkat i motorrummet. > Anbring et henvisnings-mærkat i køretøjets kabine. > Ibrugtagning skal ske iht. betjeningsvejledningen. > Gem betjeningsvejledningen til SMF -AR og vedligehol-delsesvejledningen sammen med køretøjsdokumenterne. 7

19 Tjekliste. Kontrollér, at alle komponenterne er monteret korrekt: Kontrollér alle kabler for evt. skuring mod karosseriet hhv. beskyttelse mod varme / kortslutningssikkerhed Kontrollér, at alle tryk- / brændstofslanger hhv. additivslanger er lagt uden bøjning Kontrollér, at alle montage- og køretøjsdele, der blev d emonteret i forbindelse med montagen, sidder godt fast.. Tilslut batteriet igen. Tilslut diagnosekablet 4. Tilslut tænding (motor skal ikke startes endnu!). 5. Kontrollysene skal slukkes efter ca. 0 sek.; hvis ikke, se betjeningsvejledningen (køretøjsdokumenter) eller diagnosevejledningen (software) 6. Start motoren 7. Prøvekørsel (ca. km eller 5 minutter) 8. Tæthedskontrol og kontrol for korrekt lægning af kabler (se punkt ) 8. Udlæs fejlhukommelsen for motormanagement og HJS-ECU; slå op i diagnosevejsledningen (software), hvis der er fejlposter 9. Udfyld montagecertifikatet og instruér kunden 0. Systemet skal optages i køretøjsdokumenterne Ret til tekniske ændringer forbeholdes Udgave 04/00 Advarsel mod farer / sikkerhedstips for additivet Additivet F5 indeholder en organometallisk jernforbindelse. R 48/ R 65 R 66 S6 S7 S60 S6 S6 Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Brug særligt arbejdstøj under arbejdet. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 8

20 Kabeltrædiagram Electronic Control Unit 9

21 Diesel-udstødningssystemer Som et mellemstort familieforetagende i Menden/Sauerland, Tyskland, står HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG for mange års erfaring med og kompetence inden for efterbehandling af udstødningsgasser. Cirka 500 ansatte udvikler, fremstiller og markedsfører modulære systemer til reducering af udslip af miljøskadelige stoffer. Vores banebrydende miljøbeskyttelsesteknologier finder anvendelse både som første udstyr og eftermontering i personbiler, nyttekøretøjer samt diverse anvendelser, der ikke kører på veje. Foruden systemer til ottomotorer tilbyder HJS i dag hovedsagelig systemer til dieselmotorer især til reducering af sodpartikler og kvælstofoxider. Alle systemer opfylder de lovmæssige krav og er certificeret i henhold til gældende registreringsbestemmelser. Med omfattende patentrettigheder til DPF (dieselpartikelfiltre) og SCRT (Selective Catalytic Reduction Technology) sætter HJS nationale og internationale normer. HJS teknlogiportefølje til første udrustning og eftermontering > Dieselpartikelfiltre (DPF ) Reducering af sodpartikler > SCR-systemet Reducering af stikstofoxider > SCRT -systemer Samtidig reducering af sodpartikler og stikstofoxider HJS 00 Stand Ren fremtiden i møde med HJS! HJS Fahrzeugtechnik Dieselweg Telefon GmbH & Co KG D Menden/Germany Telefax DPF, SMF og City-Filter - er registrerede varemærker for HJS Fahrzeugtechnik

22 Diesel-udstødningssystemer SMF -/AR-system IVECO Daily Betjeningsvejledning

23 Oversigt over systemet SMF -AR Electronic Control Unit

24 Indhold Oversigt over systemet Forord Sikkerhedshenvisninger / Indholdsstoffer Funktionsbeskrivelse ved normal drift / Kontrollysenes betydning Vedligeholdelse / Pleje / Diagnose Kabeltrædiagram Forord Kære kunde! Virksomheden HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG lykønsker Dem til Deres beslutning om at have udstyret Deres køretøj med et dieselpartikelfilter. De anvisninger, der er anført i denne betjeningsvejledning og som er foreskrevet af producenten, skal overholdes. Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det udelukkelse af ansvar for mangler og ansvar for personskader og materielle skader af nogen art fra firma HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG s side. SMF -AR-systemet må kun bruges til filtrering af udstødningsgasserne fra dieselmotorer. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for brug, der ikke er i henhold til formålet. De generelle forskrifter til forebyggelse af ulykker og de øvrige generelt anerkendte sikkerhedstekniske og arbejdsmedicinske bestemmelser skal overholdes. Det høje sikkerheds- og kvalitetsniveau af produkterne fremstillet af HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG sikres ved kontinuerlig videreudvikling. Endvidere kan køretøjets udstyr fra producentens side afvige. Det kan resultere i afvigelser fra denne montagevejledning og Deres køretøj. Fejltagelser kan heller ikke udelukkes. De bedes om at have forståelse for at der ikke kan udledes noget krav af angivelserne og afbildningerne. Ingen del af denne betjeningsvejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG lagres i databaser eller overføres i nogen form (elektronisk, fotomekanisk, på lydgengivende medier eller på anden måde). 00 HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG. Alle rettigheder forbeholdes. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Udgave 04/00

25 Sikkerhedshenvisninger > SMF -AR-systemet må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i denne betjeningsvejledning for at sikre en sikker drift. > Ved anvendelse af systemet skal desuden alle rets- og sikkerhedsforskrifter, der kræves til systemets drift, iagttages og overholdes. Dette gælder også for anvendelse af tilbehør. > SMF -AR-systemet må kun bearbejdes af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er personer, der er fortrolige med montage, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse og som har kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. > SMF -AR-systemets filterhus er opvarmet i driftstilstand og kan forårsage forbrændinger ved berøring. På grund af det opvarmede filterhus er der fare for brand eller antændelse. Køretøjet skal parkeres, således at dieselpartikelfiltret ikke kan komme i kontakt med letantændelige materialer (f.eks. også tørt græs). > Det anvendte additiv er sundhedsfarligt. Derfor skal man være opmærksom på de særlige henvisninger, som er anført detaljeret i det næste afsnit "Indholdsstoffer. Indholdsstoffer Advarsel mod farer / sikkerhedstips for additivet R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R5 Giftig for organismer, der lever i vand. R5 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. S6 Brug særligt arbejdstøj. S7 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. S6 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. S6 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 4

26 Funktionsbeskrivelse SMF -AR-systemet fra HJS består af et dieselpartikelfilter med sintermetal-teknologi og en fuldautomatisk, selvstændig regenerationsenhed, som kan forbrænde sod, der har samlet sig i filteret, ved vilkårlige driftstilstande af motoren, uden understøttelse fra motormanagement og uden chaufførens indgriben. Når der har ophobet sig tilstrækkelig sod i filteret, udløser den elektroniske styreenhed automatisk en regeneration. Det automatiske doseringssystem tilsætter dieselbrændstoffet et additiv, som sænker antændelsestempera-turen og øger forbrændingshastigheden for at sikre, at sodforbrændingen kan realiseres fuldstændig og næsten uden rester. For at kontrollere systemet tændes de to kontrollys i ca. 0 sekunder efter at tændingen er tilsluttet. Hvis ét kontrollys eller begge kontrollys ikke lyser ved denne kontrol, er der opstået en fejl. I så tilfælde skal man kontakte et autoriseret værksted. Hvis der lyder en uafbrudt advarselstone, skal man omgående køre til et værksted for at få foretaget en fejldiagnose! Når køretøjet startes efter at tanken er blevet fyldt op, detekterer systemet automatisk den tankede brændstofmængde og doserer additivet i brændstofreturløbet i overensstemmelse hermed. I den forbindelse kan man høre en sagte kliklyd fra doseringspumpen. Fejlmeldingernes betydning og tilsvarende foranstaltninger Arbejde på SMF -AR-systemet må kun udføres af faguddannet, kvalificeret personale. Kvalificeret personale er personer, der er fortrolige med montage, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse og som har kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. > Gult kontrollys "blinker": Udfør regenerationskørsel På grund af ugunstig køremåde (f.eks. når der hele tiden køres korte afstande) er det eventuelt muligt, at SMF -AR-systemet ikke fuldstændigt regenerer. I så tilfælde skal der udføres en regenerationskørsel på følgende måde: Systemer udfører en regeneration, når der køres mindst 5 minutter ved en hastighed på km/t. Kontakt et autoriseret værksted, hvis kontrollysene ikke slukkes efter en gentagen regenerationskørsel. > Gult kontrollys "lyser kontinuerligt": automatisk regeneration igangværende Når den automatiske regeneration er igangværende, må køretøjet ikke parkeres. Den normale kørsel skal fortsættes, indtil det gule kontrollys er slukket. > Rødt kontrollys "blinker": Alvorlig fejl kontakt et autoriseret værksted! Der er opstået en alvorlig fejl eller systemet er beskadiget. Kontakt omgående et autoriseret værksted. > Rødt kontrollys "lyser kontinuerligt": Fejl kontakt et autoriseret værksted! Der er opstået en alvorlig fejl eller et systemsvigt. Kontakt et autoriseret værksted. 5

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.05.2010 J.nr: 1131338-28 Principgodkendelse nr. 26a Det attesteres herved at HJS CRT type SMF og type CSMF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.05.2004 J.nr: 1131338-10 Principgodkendelse nr. 06a Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 09.12.2008 J.nr: 1131338-13 Principgodkendelse nr. 10b Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems Active overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.01.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05 Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20.11.2008 J.nr: 1131338-25 Principgodkendelse nr. 23 Det attesteres herved at Pirelli Feelpure / GB Environment AB / BF Environment smba overholder

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 07.04.2010 J.nr: 1131338-31 Principgodkendelse nr. 29 Det attesteres herved at PURItech, DPFN og DPFN+ partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.10.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05b Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 25A Det attesteres herved at Baumot BA-B partikelfilter overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 08.07.2010 J.nr: 1131338-36 Principgodkendelse nr. 34 Det attesteres herved at Purefi A/S, PureSiC-Expand overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål Som et led i indsatsen for et bedre miljø finder partikelfiltre i motorkøretøjers udstødningssystem i stigende grad anvendelse, så udstødningsgas passerer filtret

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07d Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-17 Principgodkendelse nr. 15a Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C Aktiv overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 03.05.2006 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07c Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi CRT / SCRT Busser Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 29.06.2010 J.nr: 1131338-30 Principgodkendelse nr. 28a Det attesteres herved at Proventia Proair partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 24.06.2004 J.nr: 1131338-12 Principgodkendelse nr. 08 Det attesteres herved at Patton DPF-City overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Principgodkendelse nr. 15A. Det attesteres herved at. DPF Service, DPF type L og type C. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 15A. Det attesteres herved at. DPF Service, DPF type L og type C. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 15A Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Trafikstyrelsens

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 14.05.2004 J.nr: 1131338-06 Principgodkendelse nr. 01a Det attesteres herved at NoTox Systems A/S, NoTox One overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 26.09.2006 J.nr: 1131338-18 Principgodkendelse nr. 16 Det attesteres herved at DCL / TechnoFlex, MINE-X SOOTFILTER overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 06.05.2010 J.nr: 1131338-33 Principgodkendelse nr. 31 Det attesteres herved at HUSS Umwelttechnik GmbH, MD filter serie overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.10.2007 J.nr: 1131338-19 Principgodkendelse nr. 17 Det attesteres herved at Komi Contractor Supply ApS, Proventia FK DPF 18/20 overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere