Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principgodkendelsesordning for partikelfiltre"

Transkript

1 Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: J.nr: 8-4 Principgodkendelse nr. Det attesteres herved at HJS SMF AR overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud fra Færdselsstyrelsens godkendelsesordning. Filterbeskrivelse: Regenereringsprincip: Principgodkendt til: Overvågningssystem: HJS sintermetal baseret Wall Flow Filter. Regenerering sker ved hjælp af tilsætning af additiv Satacen i kombination med elektrisk opvarmning. Motorvolumen op til 6 liter med turbo. Kan monteres på køretøjer fra Euro til Euro. Opasitetkrav: Euro :,0 m -, Euro :,5 m - og Euro :, m -. Modtryksmåler. Dato EEEE Underskrift Bilag: Vejledning for servicering, bortskaffelse og arbejdsmiljø

2 Diesel-udstødningssystemer SMF -/AR-system IVECO Daily Montagevejledning

3 Indhold Oversigt over typer / oversigt over systemet Generelt / Funktionsbeskrivelse / Henvisninger til montagevejledningen Oversigt over enkelte dele / komponenter Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor Tilslutning af HJS-ECU Montering af doseringssystem Montering af SMF -/AR-system Tjekliste / Henvisninger til farer og sikkerheden Kabeltrædiagram Typeoversigt SMF -AR Producent Køretøj Type Byggeår Motortype Motorstørrelse Motor- Opbygning Bemærkning Artikelnr.: ydelse IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 000- Enkeltkabine 70 l IVECO Daily Euro 9L, 5S, 5C, 40C, S 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Enkeltkabine 70 l IVECO Daily 5 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, N 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Enkeltkabine 70 l IVECO Daily 4 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 70 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Varevogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C 00 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Enkeltkabine 70 l IVECO Daily 7 Euro 9L, 5S, 5C, 40C, 004- FC 4 cyl. 000 kw Ladvogn Tankkapacitet C,50C,60C, 65C Dobbeltkabine 70 l Oversigt over systemet Electronic Control Unit

4 Generelt Før SMF -AR-systemet monteres og tages i brug, skal montage-vejledningen læses grundigt igennem. Man skal sikre sig, at køretøjets motor er i teknisk perfekt stand. Olieforbruget må ikke overskride den grænseværdi, der er oplyst af producenten. I tvivlstilfælde skal der udføres en komprimeringstest ifølge køretøjsproducentens forskrifter. Nedslidte motorer kan medføre en kortere levetid af filter-systemet. Derfor skal nedslidte motorer sættes i stand ifølge producentens forskrifter eller erstattes med intakte motorer. De anvisninger, der er anført i denne montagevejledning, og producentens montage- og driftsinstruktioner, skal overholdes. Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det udelukkelse af ansvar for mangler og ansvar for personskader og materielle skader af nogen art fra firmaet HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG s side. SMF -AR-systemet må kun bruges til filtrering af udstødnings-gasserne fra dieselmotorer. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for brug, der ikke er i henhold til formålet. De generelle forskrifter til forebyggelse af ulykker og de øvrige generelt anerkendte sikkerhedstekniske og arbejds-medicinske bestemmelser skal overholdes. Ingen del af denne montagevejledning må lagres i databaser eller overføres i nogen form elektronisk, fotomekanisk, på lydgengivende medier eller på anden måde. 00 HJS Fahrzeugtechnik GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Udgave 04/00 Funktionsbeskrivelse SMF -AR-systemet fra HJS består af et sintermetal partikel-filter (SMF ) med en fuldautomatisk, selvstændig regenerationsenhed (AR), som kan oxidere sod, der har samlet sig i filteret, ved vilkårlige driftstilstande af motoren, uden understøttelse fra motormanagement og uden forkoblede katalysatorer. Dermed er systemet også velegnet til eftermontering i køretøjer, som allerede er i drift. HJS-sintermetalfiltret tilbageholder de partikler, der opstår under motordrift, med en virkningsgrad på ca. 99 %. Sensorudstyret på filteret overvåger hele tiden udstødnings-gassens temperatur og filtermodtrykket. På den måde bestemmes den sodmængde i filteret, som stiger mere og mere jo længere motoren går. Når der har ophobet sig tilstrækkelig sod i filteret, udløser den elektroniske styreenhed en regeneration. Det automatiske HJS-doseringssystem tilsætter dieselbrænd-stoffet et additiv, som medfører at oxidationen af soden kan gennemføres på meget kort tid og med ringe tilførsel af ekstern energi. Filtrets regenerationsprocedure initieres, afhængigt af kørestilen, tidligst efter en tilbagelagt strækning på ca km. Til dette formål tilkobles de elektriske varme-elementer med en ydelse på ca.000 W. Når køretøjet startes efter påfyldning af tanken, detekterer systemet automatisk den tankede brændstofmængde og doserer additivet tilsvarende i brændstofreturløbet. Selve målingen er en dannelse af en gennemsnitsværdi, således at der kompenseres for det skvulpende tankindhold. Som doseringspumpe anvendes der en stempelpumpe. Den doserer additivet, mens motoren går, i brændstofledningens returløb på køretøjssiden (fra motoren til tanken). Additivet, som nu allerede er forblandet, kommer i brændstoftanken via returløbet. Styreenheden overvåger alle komponenters elektroniske funk-tioner. Hvis der opstår en fejl under kørslen, lyser kontrol-lyset hele tiden. Se den separate betjeningsvejledning for nærmere oplysninger. Fejlkoden kan udlæses ved hjælp af et diagnoseapparat eller en pc med tilsvarende software, og dermed kan den pågældende fejl blive lokaliseret. Vær også opmærksom på oversigten over systemet på side i denne monteringsvejledning. Henvisninger til montagevejledningen Det er af afgørende betydning at denne advarsel overholdes af hensyn til Deres og andres sikkerhed og for at undgå, at køretøjet bliver beskadiget. > Arbejdsinstruktion () / Henvisning til afbildning i tekst / grafikt Det høje sikkerheds- og kvalitetsniveau af produkterne fremstillet af HJS Fahrzeugtechnik GmbH sikres ved kontinuerlig videreudvikling. Endvidere kan køretøjets udstyr fra producentens side afvige. Det kan resultere i afvigelser fra denne montagevejledning til Deres køretøj. Fejltagelser kan heller ikke udelukkes. De bedes om at have forståelse for at der ikke kan udledes noget krav af angivelserne og afbildningerne.

5 Oversigt over komponenter / enkelte dele. Doseringssystem > Additivtank med formonteret doseringspumpe og slangeledninger > Additiv > Spændebånd og skruer til fastgørelse. HJS-ECU > HJS-ECU med holder. SMF -AR-filter > SMF -AR-filter > Tryksensor med slanger og målerør > Temperaturføler > Gummibuffer og spændebånd 4. Kabeltræ > Kabeltræ med stik F og M > Sikringsholder > Stelbånd > Kontrollys, advarselssummer > Fastgørelsesmateriale, henvisningsskilte 4

6 Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor Oversigt over montering af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor SMF -AR-systemet skal monteres i 4 arbejdstrin. I første arbejdstrin monteres HJS-ECU med tilhørende komponenter i motorrummet. Hosstående figur tjener til anskueliggørelse () HJS-ECU () Diagnosestik () Kabelstreng til undervogn (4) Tilslutning klemme 0 (5) Tilslutning sikring 0 A / 00 A (6) Kabelstreng til førerkabinen (7) Trykføler. Lægning af kabeltræet i motorrummet > Den negative pol på batteriet klemmes af. > HJS-kabeltræet skal lægges i motorrummet. De to hovedstik til HJS- ECU()og med diagnosestikket()skal positioneres ifølge figuren. > Kablerne til advarselssummer, kontrollys, indikator for påfyldningsniveau, omdrejningstal og hastighed (se også kabeldiagrammets sidste side) skal føres gennem manchetten i endevæggen () ind i køretøjets kabine. > Kablerne til køretøjets bund (4) skal lægges langs med det originale kabeltræ på køretøjets længdedrager. > De øvrige tilslutningsledninger som f.eks. diagnosestikket (5) forbliver i motorrummet Forberedelse til monteringen af HJS-ECU > HJS-ECU (6) skal monteres på holderen til styreenheden (7) ved hjælp af de medfølgende skruer som vist i figuren. > De to hovedstik (8) på HJS-kabeltræet skal sluttes til HJS-ECU. 5

7 Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor. Forberedelse til monteringen af HJS-ECU > Den formonterede HJS-ECU () skal aflægges i henhold til figuren. > De to skruer på dieselfiltret () skal løsnes. > Den formonterede HJS-ECU positioneres i næste arbejdstrin mellem dieselfiltret og køretøjet (). Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at ingen ledninger eller komponenter bliver beskadiget! 4. Montering af HJS-ECU / diagnosestik > Som vist i figuren skal holderen til styreapparatet monteres mellem () dieselfiltret og køretøjet. > Diagnosestikket () skal monteres synligt foran dieselfiltret. 5. Montering af sikringsholder > Sikringsholderen () skal monteres under den elektriske enhed (). > Kabeltræet med sikringsholderen () skal lægges i forvejen og 0 A- / 00 A-sikringen (4) skal stikkes ind. 4 6

8 Montage af HJS-ECU med kabeltræ og tryksensor 6. Tilslutning til klemme ved stelpunktet > HJS-kabeltræets klemme sluttes til stelpunktet () bag venstre forlygte. 7. Montering af tryksensor > Tryksensoren () skal monteres på indsugningshuset for den indvendige ventilation (). > Ledningerne til tryksensorerne () skal lægges bag OE-beklædningen (4) mod køretøjets bund (se også den næste figur, som viser køretøjets bund, som forudgående information). > Tryksensorledningen på HJS-kabeltræet skal lægges langs med OE-kabeltræet på endevæggen. > Stikket (5) skal sættes på sensoren

9 Tilslutning af HJS-ECU Oversigt over tilslutningen af HJS-ECU-enheden I andet arbejdstrin tilsluttes styringen i kabinen. Hosstående figur tjener til anskueliggørelse. 4 () Kabelstreng fra motorrummet () Advarselssummer () Tilslutning iht. kabelplan for: Hastighed, omdrejningstal og tankgiver (4) Kontrollys (5) Tilslutning af sikringskasse. Forberedelse af kabinen > Kombiinstrumentet () skal demonteres. > HJS-kabeltræets ledninger () skal lægges i forvejen i kabinen. > Ledningerne til kontrollysene skal lægges langs med afskærmningerne () til montagestedet. > Sikringskassen (4) skal demonteres. 4. Udskiftning af OE-sikring i kombiinstrumentet > OE-sikringen (5 amp.) i kombiinstrumentet (se markering!) skal erstattes med den medfølgende sikring på 0 amp.! 8

10 Tilslutning af HJS-ECU. Tilslutning af advarselssummer > Det grønne OE-kabel (nr. 8990) foran sikringen skæres over og det røde kabel () på advarselssummeren () tilsluttes ved hjælp af klemkrympeforbinderen. > Det grønne OE-kabel (nr. 8879) bag sikringen skæres over og det sorte kabel () på advarselssummeren () tilsluttes ved hjælp af klemkrympeforbinderen. > HJS-kabeltræets sorte kabel (klemme 5) skal også sluttes til det grønne OE-kabel (nr. 8879) bag sikringen ved hjælp af klem-krympeforbinderen. 4. Montage af advarselssummeren > Advarselssummeren () skal lægges til montagestedet for kombiinstrumentet og skal monteres med den medfølgende skrue () på bærepladen. > Sikringskassen skal monteres igen. 5. Tilslutning af kombiinstrumentet til visning af hastighed og omdrejningstal > På det blå OE-stik APin () skal det grønne/blå HJS-kabel til hastigheden () tilsluttes det orangefarvede OE-kabel (nr. 555) ved hjælp af en klem-krympeforbinder. > På det blå OE-stik APin 7 skal det grønne HJS-kabel til omdrejningshastigheden () tilsluttes det orangefarvede OE-kabel (nr. 564) ved hjælp af en klem-krympeforbinder. 9

11 Tilslutning af HJS-ECU 6. Tilslutning af kombiinstrumentet til tankgiversignalet > På det grønne OE-stik B Pin 4 () skal det blå/lilla HJS-kabel til tankgiversignalet () tilsluttes det orangefarvede OE-kabel (nr. 5557) ved hjælp af en klem-krympeforbinder. 7. Montage af kontrollys > Til montagen af kontrollysene (5) bores der 0 mm huller i afskærmningerne. > Kontrollysene skal sluttes til HJS-kabelstrengen iht. tilslutningsdiagrammet. > Kontrollér, at alle ledninger er lagt uden at være bøjet og således at de ikke skurer mod overflader. > Montér kombiinstrumentet og afskærmningen med kontrollysene. 0

12 Montering af doseringssystemet Oversigt over montering af doseringssystemet I tredje arbejdstrin monteres doseringssystemet med de relevante komponenter i køretøjets bund. Hosstående figur tjener til anskueliggørelse. () Additivtank () Standard dieselbrændstof returledning () Tilslutning af brændstofreturledning (4) Doseringspumpe (5) Additivfilter 5 4. Tilslutning af doseringssystemet Ved den følgende montage strømmer brændstof ud ved afskæringsstedet! Der skal træffes tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger! > Standard returledningen () til tanken sprættes op. > De medfølgende bøsninger skubbes ind i afskæringsstederne. > Slangen til doseringspumpen () og slangen til brændstof-returledningen () sluttes til afskæringsstederne ved hjælp af de medfølgende spændebånd.. Iagttag farehenvisningerne (se også side 8) inden påfyldning af additivtanken. Xn Sundhedsfarlige stoffer: Disse stoffer forårsager sundhedsskader, når de optages i kroppen. Håndtering: Undgå kropskontakt med disse stoffer, også indånding af dampe, og søg læge ved utilpashed. De særlige forskrifter (side 8) skal iagttages og overholdes!

13 Montering af doseringssystemet. Påfyldning af additivtanken > Afmontér påfyldningsstudsen på additivtanken for at fylde den. > Det medfølgende additiv skal påfyldes med en egnet tragt. SIKKERHEDSFORSKRIFTER på additivflasken og på side 8 skal iagttages og overholdes! > Derefter påskrues påfyldningsstudsen inklusive udluftningsslange, pakning og ventilationsventil igen. 4. Montering af additivtanken > Additivtanken () skal sættes på traversen () og formonteres ved hjælp af den øvre holder () på køretøjet som vist i figuren. Additivtanken skal justeres, så at den ikke kommer i kontakt med andre komponenter. > Additivtanken fastgøres på traversen ved hjælp af de medfølgende fastgøringsbøjler. Skruen på den øvre holder fastspændes. > Kabelstrengen til doseringspumpen føres ud af motorrummet. > Stikket (4) til doseringspumpen tilsluttes Lægning af brændstofreturledningen For lange brændstofledninger må ikke afkortes i forbindelse med vedligeholdelse eller reparationer! > Brændstofreturledningerne () og () skal lægges uden bøjninger langs køretøjets længdedrager ved hjælp af de medfølgende kabelbindere.

14 Montering af SMF -/AR-systemet Oversigt over montering af SMF -/AR-systemet I 4. Arbejdstrin monteres SMF -AR-systemet med tilbygningsdelene i det eksisterende udstødningssystem. De følgende to figurer tjener som anskueliggørelse. () SMF -/AR-filter () Temperaturføler () Trykmålested foran filteret (kort ledning) (4) Spændingsforsyning varme (5) Trykmålested bag filteret (lang ledning) (6) Stelbånd 4 5. Forberedelse til montage af SMF -filteret > Kabelstrengene til temperatursensoren og varmetilslutningen føres ud af motorrummet (). > Afskærmningen () demonteres. > Udstødningsanlægget () demonteres fra flangeforbindelsen.. Forberedelse til tilslutning af tryksensoren > Ledningerne til tryksensoren () skal lægges bag OE-isoleringen () til geartunnellen som vist i figuren. > Den medfølgende holder () monteres i de eksisterende boringer (4) som vist i figuren. 4

15 Montering af SMF -/AR-systemet. Forberedelse til varmeskjold > Varmeskjoldet () skal tilpasses til geartunnellen som vist i figuren hhv. måleskitsen. > Målene skal tegnes på varmeskjoldets glatte metalside. De skraverede arealer skal skæres ud. Hjørnerne skal bøjes eller skæres af langs den stiplede linje, så der ikke er fare for at komme til skade. 4. Montage af stelbånd / varmeskjold > Før montagen af varmeskjoldet skal stelbåndet () fastgøres til køretøjets underside som vist i figuren. > Den lange trykledning (til trykmålestedet bag filtret) () skal lægges i forvejen. > Varmeskjoldet () skal fastgøres fagkyndigt med den glatte metalside nedad, som vist i figuren. Trykledningen skal lægges mellem varmeskjoldet og køretøjets bund! 5. Montage af SMF -filtret > SMF -AR-filtret () skal formonteres på flangeforbindelsen og sættes med den medfølgende gummibuffer () på den nye holder (). 4

16 Montering af SMF -/AR-systemet 6. Forberedelse til montering af lyddæmperens sidste del > Holderne til lyddæmperens sidste del på køretøjsrammen skal flyttes i henhold til IVECOs oplysninger (se målskitse). Montagepositionen for lyddæmperens sidste del og SMF -AR-filtret skal vælges, så at de ikke kan komme i kontakt med andre komponenter! 7. Montage af lyddæmperens sidste del > Lyddæmperens sidste del () skal skubbes på SMF -AR-filtret og justeres. > De nye boringer til den forreste () og bagerste () OE-holder skal foretages iht. målskitsen. Blanke steder på karosseriet skal inden montagen beskyttes vedvarende mod rust. > Når udstødningsanlægget og SMF -AR-filtret er justeret, skal alle fastgøringsskruerne fastspændes. 8. Tilslutning af tryk- / temperatursensor foran filtret > Ledningerne for tilslutning af tryksensoren foran filtret og temperatursensoren skal lægges iht. oversigten over systemet på side, så at ledningerne ved den senere fastgørelse ikke kan komme i kontakt med varme komponenter. > Tilslutningsrøret for tryksensoren () skal tilpasses montagesituationen og tilsluttes. > Tilslut temperatursensoren (). Slanger skal lægges med hældning mod målestederne! Slangerne må ikke byttes! Se også oversigtsgrafikken på side. 5

17 Montering af SMF -/AR-systemet 9. Tilslutning af tryksensoren bag filtret > Tryksensoren () bag filtret skal tilsluttes. 0. Tilslutning af stelbånd > Stelbåndet () skal monteres på SMF -AR-filtret som vist i figuren.. Tilslutning af varme / lægning af kabeltræ > Varmeforsyningen () skal tilsluttes til HJS-kabeltræet (). > Kabelstrengen fra motorrummet til komponenterne fastgøres ved hjælp af de medfølgende kabelbindere. Nu er alle kabelstik monteret: Det kontrolleres, at alle ledninger er lagt uden at være bøjet og således at de ikke skurer mod overflader og er beskyttet mod overophedning. Ledningerne skal fikseres spændingsfrit 0-5 cm bag et stik ved hjælp af en kabelbinder. > Rammebeklædningen monteres igen. 6

18 Montering af SMF -/AR-systemet. Motorrum > Batteriets minuspol tilsluttes igen. Nu er alle kabelstik monteret: Det kontrolleres, at alle ledninger er lagt uden at være bøjet og således at de ikke skurer mod overflader og er beskyttet mod overophedning. Ledningerne skal fikseres spændingsfrit 0-5 cm bag et stik ved hjælp af en kabelbinder.. Øvrige > Anbring et OBS-mærkat i motorrummet. > Anbring et henvisnings-mærkat i køretøjets kabine. > Ibrugtagning skal ske iht. betjeningsvejledningen. > Gem betjeningsvejledningen til SMF -AR og vedligehol-delsesvejledningen sammen med køretøjsdokumenterne. 7

19 Tjekliste. Kontrollér, at alle komponenterne er monteret korrekt: Kontrollér alle kabler for evt. skuring mod karosseriet hhv. beskyttelse mod varme / kortslutningssikkerhed Kontrollér, at alle tryk- / brændstofslanger hhv. additivslanger er lagt uden bøjning Kontrollér, at alle montage- og køretøjsdele, der blev d emonteret i forbindelse med montagen, sidder godt fast.. Tilslut batteriet igen. Tilslut diagnosekablet 4. Tilslut tænding (motor skal ikke startes endnu!). 5. Kontrollysene skal slukkes efter ca. 0 sek.; hvis ikke, se betjeningsvejledningen (køretøjsdokumenter) eller diagnosevejledningen (software) 6. Start motoren 7. Prøvekørsel (ca. km eller 5 minutter) 8. Tæthedskontrol og kontrol for korrekt lægning af kabler (se punkt ) 8. Udlæs fejlhukommelsen for motormanagement og HJS-ECU; slå op i diagnosevejsledningen (software), hvis der er fejlposter 9. Udfyld montagecertifikatet og instruér kunden 0. Systemet skal optages i køretøjsdokumenterne Ret til tekniske ændringer forbeholdes Udgave 04/00 Advarsel mod farer / sikkerhedstips for additivet Additivet F5 indeholder en organometallisk jernforbindelse. R 48/ R 65 R 66 S6 S7 S60 S6 S6 Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Brug særligt arbejdstøj under arbejdet. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 8

20 Kabeltrædiagram Electronic Control Unit 9

21 Diesel-udstødningssystemer Som et mellemstort familieforetagende i Menden/Sauerland, Tyskland, står HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG for mange års erfaring med og kompetence inden for efterbehandling af udstødningsgasser. Cirka 500 ansatte udvikler, fremstiller og markedsfører modulære systemer til reducering af udslip af miljøskadelige stoffer. Vores banebrydende miljøbeskyttelsesteknologier finder anvendelse både som første udstyr og eftermontering i personbiler, nyttekøretøjer samt diverse anvendelser, der ikke kører på veje. Foruden systemer til ottomotorer tilbyder HJS i dag hovedsagelig systemer til dieselmotorer især til reducering af sodpartikler og kvælstofoxider. Alle systemer opfylder de lovmæssige krav og er certificeret i henhold til gældende registreringsbestemmelser. Med omfattende patentrettigheder til DPF (dieselpartikelfiltre) og SCRT (Selective Catalytic Reduction Technology) sætter HJS nationale og internationale normer. HJS teknlogiportefølje til første udrustning og eftermontering > Dieselpartikelfiltre (DPF ) Reducering af sodpartikler > SCR-systemet Reducering af stikstofoxider > SCRT -systemer Samtidig reducering af sodpartikler og stikstofoxider HJS 00 Stand Ren fremtiden i møde med HJS! HJS Fahrzeugtechnik Dieselweg Telefon GmbH & Co KG D Menden/Germany Telefax DPF, SMF og City-Filter - er registrerede varemærker for HJS Fahrzeugtechnik

22 Diesel-udstødningssystemer SMF -/AR-system IVECO Daily Betjeningsvejledning

23 Oversigt over systemet SMF -AR Electronic Control Unit

24 Indhold Oversigt over systemet Forord Sikkerhedshenvisninger / Indholdsstoffer Funktionsbeskrivelse ved normal drift / Kontrollysenes betydning Vedligeholdelse / Pleje / Diagnose Kabeltrædiagram Forord Kære kunde! Virksomheden HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG lykønsker Dem til Deres beslutning om at have udstyret Deres køretøj med et dieselpartikelfilter. De anvisninger, der er anført i denne betjeningsvejledning og som er foreskrevet af producenten, skal overholdes. Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det udelukkelse af ansvar for mangler og ansvar for personskader og materielle skader af nogen art fra firma HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG s side. SMF -AR-systemet må kun bruges til filtrering af udstødningsgasserne fra dieselmotorer. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for brug, der ikke er i henhold til formålet. De generelle forskrifter til forebyggelse af ulykker og de øvrige generelt anerkendte sikkerhedstekniske og arbejdsmedicinske bestemmelser skal overholdes. Det høje sikkerheds- og kvalitetsniveau af produkterne fremstillet af HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG sikres ved kontinuerlig videreudvikling. Endvidere kan køretøjets udstyr fra producentens side afvige. Det kan resultere i afvigelser fra denne montagevejledning og Deres køretøj. Fejltagelser kan heller ikke udelukkes. De bedes om at have forståelse for at der ikke kan udledes noget krav af angivelserne og afbildningerne. Ingen del af denne betjeningsvejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG lagres i databaser eller overføres i nogen form (elektronisk, fotomekanisk, på lydgengivende medier eller på anden måde). 00 HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG. Alle rettigheder forbeholdes. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Udgave 04/00

25 Sikkerhedshenvisninger > SMF -AR-systemet må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i denne betjeningsvejledning for at sikre en sikker drift. > Ved anvendelse af systemet skal desuden alle rets- og sikkerhedsforskrifter, der kræves til systemets drift, iagttages og overholdes. Dette gælder også for anvendelse af tilbehør. > SMF -AR-systemet må kun bearbejdes af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er personer, der er fortrolige med montage, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse og som har kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. > SMF -AR-systemets filterhus er opvarmet i driftstilstand og kan forårsage forbrændinger ved berøring. På grund af det opvarmede filterhus er der fare for brand eller antændelse. Køretøjet skal parkeres, således at dieselpartikelfiltret ikke kan komme i kontakt med letantændelige materialer (f.eks. også tørt græs). > Det anvendte additiv er sundhedsfarligt. Derfor skal man være opmærksom på de særlige henvisninger, som er anført detaljeret i det næste afsnit "Indholdsstoffer. Indholdsstoffer Advarsel mod farer / sikkerhedstips for additivet R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R5 Giftig for organismer, der lever i vand. R5 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. S6 Brug særligt arbejdstøj. S7 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. S6 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. S6 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 4

26 Funktionsbeskrivelse SMF -AR-systemet fra HJS består af et dieselpartikelfilter med sintermetal-teknologi og en fuldautomatisk, selvstændig regenerationsenhed, som kan forbrænde sod, der har samlet sig i filteret, ved vilkårlige driftstilstande af motoren, uden understøttelse fra motormanagement og uden chaufførens indgriben. Når der har ophobet sig tilstrækkelig sod i filteret, udløser den elektroniske styreenhed automatisk en regeneration. Det automatiske doseringssystem tilsætter dieselbrændstoffet et additiv, som sænker antændelsestempera-turen og øger forbrændingshastigheden for at sikre, at sodforbrændingen kan realiseres fuldstændig og næsten uden rester. For at kontrollere systemet tændes de to kontrollys i ca. 0 sekunder efter at tændingen er tilsluttet. Hvis ét kontrollys eller begge kontrollys ikke lyser ved denne kontrol, er der opstået en fejl. I så tilfælde skal man kontakte et autoriseret værksted. Hvis der lyder en uafbrudt advarselstone, skal man omgående køre til et værksted for at få foretaget en fejldiagnose! Når køretøjet startes efter at tanken er blevet fyldt op, detekterer systemet automatisk den tankede brændstofmængde og doserer additivet i brændstofreturløbet i overensstemmelse hermed. I den forbindelse kan man høre en sagte kliklyd fra doseringspumpen. Fejlmeldingernes betydning og tilsvarende foranstaltninger Arbejde på SMF -AR-systemet må kun udføres af faguddannet, kvalificeret personale. Kvalificeret personale er personer, der er fortrolige med montage, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse og som har kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. > Gult kontrollys "blinker": Udfør regenerationskørsel På grund af ugunstig køremåde (f.eks. når der hele tiden køres korte afstande) er det eventuelt muligt, at SMF -AR-systemet ikke fuldstændigt regenerer. I så tilfælde skal der udføres en regenerationskørsel på følgende måde: Systemer udfører en regeneration, når der køres mindst 5 minutter ved en hastighed på km/t. Kontakt et autoriseret værksted, hvis kontrollysene ikke slukkes efter en gentagen regenerationskørsel. > Gult kontrollys "lyser kontinuerligt": automatisk regeneration igangværende Når den automatiske regeneration er igangværende, må køretøjet ikke parkeres. Den normale kørsel skal fortsættes, indtil det gule kontrollys er slukket. > Rødt kontrollys "blinker": Alvorlig fejl kontakt et autoriseret værksted! Der er opstået en alvorlig fejl eller systemet er beskadiget. Kontakt omgående et autoriseret værksted. > Rødt kontrollys "lyser kontinuerligt": Fejl kontakt et autoriseret værksted! Der er opstået en alvorlig fejl eller et systemsvigt. Kontakt et autoriseret værksted. 5

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 07.04.2010 J.nr: 1131338-31 Principgodkendelse nr. 29 Det attesteres herved at PURItech, DPFN og DPFN+ partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07d Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere