L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven."

Transkript

1 Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: Mail: L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren Kristian Jensen (V) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Vis alle indlæg taler Forhandlinger Møde nr.9, fredag Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Vis oversigt over samtlige taler 0 Det sidste punkt på dagsordenen er: 6) 1. behandling af lovforslag nr. L 23: Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse ). 1 Kl.11:09

2 Page 2 of 12 Forhandling : Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er fru Gitte Lillelund Bech som ordfører for Venstre. 2 Gitte Lillelund Bech (V) Kl.11:09 () Gitte Lillelund Bech (V): I Danmark har vi valgt en aktivistisk udenrigspolitik, vi ønsker at gøre en forskel, og vi ønsker at kæmpe for vores frihedsværdier rundtom i verden. Derfor har vi en lang række mænd og kvinder udsendt i internationale missioner; de yder hver dag en beundringsværdig indsats med en evig risiko for at yde det største personlige offer af alle. Senest har vores langvarige indsats i Afghanistan krævet ofre, men også vores indsats i Kosovo, på Balkan og i Irak tidligere har givet nogle af vores danske soldater, mænd og kvinder og civilt udsendte, fysiske og psykiske skader. For Venstre er det vigtigt, at vi understøtter vores soldater og vores civile på den bedst mulige måde, uanset om de er eller har været udsendt til Kosovo, Irak, Afghanistan, Libanon eller på andre internationale missioner. Vi er derfor meget glade for det lovforslag, som vi nu førstebehandler, fordi det sikrer, at der bliver skattefrihed for legater, der udbetales til militært personel eller til civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på en militær mission i udlandet, og som under tjeneste har fået fysiske eller psykiske skader. Det samme, altså skattefriheden, gør sig gældende for legater, der ydes til pårørende. Disse legater kan være psykologhjælp. Til de tilskadekomne kan det være ekstra benproteser, det kan være ekstra hjælp i det hele taget, og jeg synes faktisk, at den her skattefrihed, som vi nu gennemfører forhåbentlig, hvis der er flertal for det er en påskønnelse af de ofre, som vores udsendte rent faktisk har ydet. Som sagt er vi meget glade for lovforslaget. Vi mener, at det sender et signal til vores udsendte i internationale missioner om, at vi kerer os om dem, og vi kan derfor fra Venstres side støtte lovforslaget. 3 Kl.11:11 : Tak. Så er det hr. John Dyrby Paulsen. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe

3 Page 3 of 12 4 John Dyrby Paulsen (S) Kl.11:11 () John Dyrby Paulsen (S): Tak. Nu er det lige ved, at jeg bliver lidt bekymret for det, jeg skal sige nu, når hr. Frank Aaen var oppe at beklage, at han roste skatteministeren før, for ved det her lovforslag har jeg faktisk også tænkt mig at rose skatteministeren. Det skal ikke blive en vane, det skal jeg love, men på den anden side, når man nu endelig har en god grund til det og lejlighed til det, skal ret være ret, og derfor en ros til skatteministeren for det her forslag. Det er såmænd ikke, fordi det falder mig nemt, vil jeg sige til skatteministeren, men ret skal være ret. Det her lovforslag har til formål at indføre skattefrihed for legater udbetalt til støtte for danske soldater i internationale missioner, og det er entydigt godt, det er der ingen tvivl om. Der er tale om legater, der har til formål at yde humanitær bistand til danske soldater eller civilt ansatte personer, der er udsendt i tjeneste af den danske stat på internationale militære missioner til f.eks. Afghanistan, Bosnien eller Irak og som følge af disse missioner får fysiske eller psykiske skader. Skattefriheden vil desuden omfatte legater, der ydes som støtte til pårørende, når den udsendte enten er omkommet under missionen i udlandet eller den udsendte er blevet fysisk eller psykisk skadet og har brug for særlig støtte til sine nærmeste. Det er entydigt godt. Det er kun rimeligt, at disse legater fritages for beskatning, da der er tale om legater, der støtter soldater i en meget svær situation, soldater, der har ydet et meget stort offer til gavn for Danmarks sikkerhed. Jeg påskønner også, at man i det endelige lovforslag har taget hensyn til høringsfasen og de høringsforslag, der er kommet, således at også midler, der uddeles af f.eks. Familienetværket eller foreningen Støtte Til Soldater og Pårørende, nu er omfattet af lovforslaget. Det er godt, og vi kan naturligvis støtte forslaget. Der er dog en enkelt pointe, som jeg bliver nødt til at have med i dag, og jeg vil godt have, at skatteministeren svarer på spørgsmålet. Det drejer sig i virkeligheden om de selv samme soldater. Det er sådan i dag, at hvis man er soldat udsendt på mission i f.eks. Afghanistan, men så bliver hårdt såret og som følge deraf må tage tilbage til Danmark, er der nogle uafklarede ting i forhold til de tillæg, som soldaterne modtager. Efter vores opfattelse skal soldaterne selvfølgelig opretholde disse tillæg i en periode svarende til den mission, de ellers var en del af. Jeg skal bare bede skatteministeren bekræfte, at hvis vi får sådan en aftale i stand, vil skatteministeren også arbejde for, at der gælder de samme skatteregler for den hårdtsårede soldat, der er kommet hjem, som for hans kammerater, der stadig måtte være i missionsområdet. Der er ikke noget underliggende fidelifut i det her. Jeg mener, det er godt og rimeligt, og jeg skal bare bede skatteministeren om at bekræfte, at skatteministeren vil se positivt på den del af det, for det vedrører i virkeligheden det samme som det her. For det, der kan være tilfældet, er, at en hårdtsåret dansk soldat kan komme hjem, få et legat, der så er skattefrit, men samtidig komme til at betale skat af nogle af de tillæg, som vedkommende får, fordi han er sendt hjem, tillæg, der ellers ville være skattefri, hvis vedkommende var sammen med sine kammerater i Afghanistan. Det virker jo ærlig talt lidt bagvendt, så jeg skal bede ministeren om at tilkendegive en positiv indstilling til denne problemstilling også. Men vi kan helhjertet støtte dette lovforslag. 5

4 Page 4 of 12 Kl.11:15 : Tak. Så er det hr. Mikkel Dencker. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 6 Mikkel Dencker (DF) Kl.11:15 () Mikkel Dencker (DF): Lovforslaget her handler om at gøre legatudbetalinger til tidligere soldater, som på den ene eller den anden måde er kommet til skade i kamp eller på anden måde, når de har været på mission for Danmark, skattefri. Jeg kan godt sige, at det er en sag og et lovforslag, som det har ligget Dansk Folkeparti rigtig stærkt på sinde at få gennemført. I de seneste efterhånden mange år har masser af danske soldater og andet militært personel været udstationeret både i Afghanistan, Irak, Bosnien og andre steder for at tjene Danmarks sag og forsvare Danmarks fred og Danmarks frihed. Det er et formål, som man ikke kan påskønne nok, og vi er i Dansk Folkeparti dybt taknemmelige over, at de soldater og andet personel har sat deres liv og førlighed på spil for at tjene det formål. Derfor synes vi også, at det mindste, vi kan gøre, er at passe godt på de mennesker, som så på ulykkelig vis er kommet til skade enten fysisk eller psykisk eller direkte er omkommet, når de har været ude at tjene Danmarks sag. Derfor ligger det os stærkt på sinde, at vi sørger for, at staten, når de så kommer hjem og har brug for en særlig støtte, f.eks. fra Soldaterlegatet, i hvert fald ikke skal tjene på at beskatte de her udbetalinger. Derfor synes vi, at det her er rigtig godt lovforslag. Jeg kan sige, at det her emne, at skattefritage soldaterlegater, er noget, der har ligget mig selv stærkt på sinde, og som jeg har arbejdet en del sammen med Dansk Folkepartis forsvarsordfører, hr. Ib Poulsen, om at få gennemført, og det var derfor, at vi kontaktede regeringen tidligere på året for at høre, om ikke det var et formål, også regeringen ville være med til at støtte. Derfor var vores glæde stor, da skatteministeren kunne bekræfte, at det var et formål, som regeringen var helt enig med Dansk Folkeparti om. Det er så baggrunden for, at vi står her i dag med lovforslaget her, og som jeg allerede har sagt, er vi jo i Dansk Folkeparti rigtige glade for lovforslaget, og vi støtter varmt vedtagelsen af det. 7 Kl.11:17 :

5 Page 5 of 12 Tak. Så er det hr. Jesper Petersen. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 8 Jesper Petersen (SF) Kl.11:17 () Jesper Petersen (SF): Det er som oftest et meget farligt stykke arbejde, vores udsendte soldater og civile udsendte udfører. Det er mennesker, der for Danmarks sikkerhed og efter ordre fra det politiske flertal i Folketinget sætter deres eget liv på spil. Alt for ofte sker det, at de udsendte vender hjem med fysiske eller psykiske skader. Det er soldater, der har mistet lemmer eller er ramt af store psykiske vanskeligheder og har brug for støtte, eller pårørende, der for at tilpasse sig den nye situation må bygge huset om. De legater, der bliver uddelt til dem, bliver foreslået gjort skattefri, og det støtter SF. Det er også godt, at vi under høringsfasen har fået udvidet forslaget, så det er udvidet til andre end lige soldater, f.eks. udbetalinger fra foreningen Støtte Til Soldater Og Pårørende. Det er vigtigt for SF at understrege, at skattefriheden ikke bør føre til en forringelse af de eksisterende tilbud om hjælp og støtte fra staten til både fysiske og psykiske skader. Det her må ikke blive en undskyldning for, at man ikke fra statens og forsvarets side yder den optimale støtte til skadede udsendte og deres pårørende eller sikrer dem en ordentlig løn for deres farlige arbejde. De mere tekniske aspekter af forslaget vil SF gå nærmere ind i i udvalgsarbejdet, herunder om der gives fradrag for indbetalinger til legatet. Forslaget skal komme soldaterne til gode og ikke føre til skattetænkning. Men det er alt i alt et meget positivt forslag, vi har, og SF vil støtte det. 9 Kl.11:19 : Tak for det. Så er det hr. Mike Legarth. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 10 Mike Legarth (KF) Kl.11:19

6 Page 6 of 12 () Mike Legarth (KF): Det Konservative Folkeparti støtter forslaget, som har til formål at indføre skattefrihed for legater uddelt til støtte for danske soldater i internationale missioner. Der er tale om legater, som har til formål at yde bistand til danske soldater og civilt ansatte personer, der er udsendt i tjeneste fra den danske stat på internationale militære missioner til f.eks. Afghanistan, Bosnien eller Irak - desværre kan der komme andre lande til og som under eller som følge af de her missioner får fysiske eller psykiske skader. Skattefriheden vil desuden omfatte legater, der ydes som støtte til pårørende, når den udsendte enten er omkommet under mission i udlandet, eller den udsendte er blevet fysisk eller psykisk skadet og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste. Vi Konservative finder det rimeligt, at disse legater fritages for beskatning, da der er tale om legater, som støtter soldater og civilt ansatte eller de pårørende, efter de er bragt i en svær situation som følge af en påskønnelsesværdig indsats i dansk tjeneste og til gavn for Danmarks sikkerhed. Vi er i det daglige meget taknemlige og stolte af vores danske soldater og udsendte, og vi er glade for at kunne give dem den her hjælpende hånd, som kun er en lille ting og et lille plaster på såret, men om ikke andet en god påskønnelse. 11 Kl.11:20 : Tak for det. Så er det hr. Niels Helveg Petersen. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 12 Niels Helveg Petersen (RV) Kl.11:21 () Niels Helveg Petersen (RV): Det Radikale Venstre støtter med glæde forslaget, der med lovforslagets egne ord jo fritager for beskatning. Det gælder for soldater og civilt ansatte, efter at de er bragt i en svær situation som følge af en påskønnelsesværdig indsats i dansk tjeneste. Det er lovforslagets ord, og det giver, synes jeg, en udmærket begrundelse for at støtte dette forslag. Jeg har så kun en bemærkning, nemlig at jeg synes, at det med udgangspunkt i den her lovgivning ville være af interesse at få belyst, hvilken forskellig skattemæssig behandling der er for legater. Det har jo igennem tiderne været vanskeligt helt at gennemskue det, men det kunne jo være en anledning til, at vi her skaffede os et lille overblik.

7 Page 7 of Kl.11:21 : Tak. Så er det hr. Frank Aaen. 14 Frank Aaen (EL) Kl.11:22 Frank Aaen (EL): Normalt er Enhedslisten imod at yde skattefritagelse for forskellige indkomster. Vi er som bekendt også imod det meste af det, der bringer soldater i den situation, der omtales i det her lovforslag, men vi erkender også, at soldater, der har været sendt ud, og som bliver skadet, bestemt ikke bliver forkælet af samfundet. De har faktisk brug for meget mere hjælp end den, vi yder i dag. Derfor er det her lovforslag et skridt i den rigtige retning, som vi vil støtte. Men man kan jo godt undre sig lidt, når man ser listen over de formål, som legater skattefrit kan ydes til. Hvorfor er de formål ikke dækket af staten? Hvorfor overlader man finansieringen af bestemte former for proteser, boligindretning, psykologhjælp og andre ting til et legat? Hvorfor er det ikke en del af ydelsen? Jeg kunne godt tænke mig at få belyst begrundelsen for det, og hvorfor det ikke bare er en selvfølge. Hvorfor skal en såret soldat henvende sig med en ansøgning om et legat for at få dækket nogle af de her ting? Hvorfor er det ikke en selvfølge, at det er noget, samfundet yder? Det synes jeg absolut at det her forslag peger på som en problemstilling. Der er en anden problemstilling: Man kan jo kalde det her en arbejdsskade, er der andre typer arbejdsskader, der på tilsvarende måde burde gives en skattefrihed, hvis der modtages en eller anden form for støtte fra privat side? Et af de spørgsmål, som vi i hvert fald gerne vil stille under udvalgsarbejdet, er, om der er andre sammenlignelige grupper det kan være svært at sammenligne andre med folk, der har været i krig som kommer alvorligt til skade, som ikke får den tilstrækkelige hjælp fra staten, men modtager legater, og om de er omfattet af skattefrihed. Hvis de ikke er det, synes vi, at man skal arbejde for, at de får vilkår svarende til dem, som vi i dag tilsyneladende er enige om at yde til de soldater, der har været i krig. Er der i det hele taget andre grupper hr. Niels Helveg Petersen var også lidt inde på, at der er mange forskellige måder, som vi skattemæssigt behandler legater på hvor vi må sige, at der ikke er nogen grund til, at de forskelsbehandles i forhold til dem, som vi taler om i dag? Det synes vi nok er værd at tage med under udvalgsarbejdet. Vi er positive over for lovforslaget, som det ligger. 15 Kl.11:24

8 Page 8 of 12 : Tak. Så er det skatteministeren. Vis alle (4) indlæg i denne gruppe 16 Skatteministeren (Kristian Jensen) Kl.11:24 Skatteministeren (Kristian Jensen): Det er et godt lovforslag på en trist baggrund. Det er nemlig et lovforslag, som kun får virkning, hvis danske soldater eller andre udsendte i international tjeneste kommer fysisk eller psykisk til skade. Derfor er mit inderste ønske sådan set, at det her lovforslag aldrig nogen sinde får virkning. Men da vi sender danske soldater, civilpersonel og andre udsendinge til nogle af verdens farligste steder, brændpunkterne i verden, for at tage vores del af ansvaret for at hjælpe lokalbefolkningen til at få en fredeligere hverdag, så er risikoen desværre stor for, at lovforslaget her får sin virkning. Derfor er jeg også meget glad for, at hr. Mikkel Dencker rejste spørgsmålet over for mig i foråret, hvor vi tog en første indledende drøftelse mellem regeringen og Dansk Folkeparti på spørgsmål om, hvordan vi i givet fald kunne udforme en skattefrihed, som var præcis nok, men samtidig rummelig nok til både at afgrænse og dække de situationer, der kunne være. Det har været en løbende dialog, som jeg gerne vil rose Dansk Folkeparti for, som vi nu udmønter i det lovforslag, der ligger her, og som samler en bred opbakning. Jeg kan meget godt forstå hr. Niels Helveg Petersens spørgsmål om, hvordan det så er, man skattemæssigt behandler andre legater. Der er det jo sådan, at en naturlig rygmarvsreaktion fra Skatteministeriet og vel efterhånden også fra den til enhver tid siddende skatteminister, hvis man har siddet længe nok, er en vis forsigtighed over for at lave skattefritagelser. Derfor har der været og er fortsat en meget striks holdning til skattefritagelser af forskellige legattyper. Det har vel været, når vi har haft danskere, der har modtaget Nobelprisen, at der har været en skattefritagelse. Det er oppe i den klasse. Ud over det formål, som vi så står med her. Jeg er ikke på stående fod i stand til at kunne give en udtømmende gennemgang af listen, men det er jeg sikker på vi kan bidrage med i Skatteudvalget. Vedrørende hr. Frank Aaens spørgsmål, om der er andre arbejdsrelaterede legater, kan jeg heller ikke svare på det. Det kunne være, at der var nogle, der ville lave et legat for folketingsmedlemmer, der kom psykisk til skade i tjenesten. Det afhænger jo lidt af, hvordan vores arbejdsklima er herinde, om der ville være en sådan skade, og så afhænger det vel i høj grad af, om der er nogle, der synes, vi skal dækkes af det. Med hensyn til hvor vi dækker og hvor grænsen er, har vi lagt os meget op ad den linje, der ligger i forsvaret, hvor forsvaret jo i forvejen er inde med støtte og særlige ydelser til personer, der kommer til skade. Jeg er helt enig i, at vi som samfund har den primære forpligtelse til at sikre dem, der er kommet til skade fysisk og/eller psykisk på grund af en tjeneste, som vi har udsendt dem til; det er samfundets, de offentlige myndigheders og statens ansvar at give dem en god og ordentlig behandling. Det, vi snakker om her med legaterne, er så at sige et tillæg, altså en af private midler indsamlet ekstra håndsrækkende hjælp til de personer. Men jeg er helt enig i,

9 Page 9 of 12 at den primære opgave altså påhviler staten, når vi har udsendt personer, der kommer fysisk eller psykisk til skade. Jeg er glad for den store opbakning og håber, at den også bærer igennem til vedtagelsen. 17 Kl.11:28 Første næstformand (Mogens Lykketoft): Der er en kort bemærkning fra hr. John Dyrby Paulsen. 18 John Dyrby Paulsen (S) Kl.11:29 John Dyrby Paulsen (S): Tak. Jeg tror, skatteministeren glemte at svare på det spørgsmål, jeg stillede, da jeg holdt min ordførertale, nemlig om skatteministeren ikke er indstillet på også at se velvilligt på de regler, der gælder for de selv samme soldater. Jeg er enig med skatteministeren i, at forslaget er fremsat på en kedelig baggrund, men det er et rigtigt forslag. Jeg tænker på de regler, der gælder for de selv samme soldater i forbindelse med beskatning af de tillæg, de måtte opretholde i den periode, deres mission varer, når de bliver sendt hjem. Det er det ene punkt. Det andet punkt er, at det nævnes i lovforslaget, at det træder i kraft for skatteåret Kunne man i virkeligheden ikke sige, at det træder i kraft med tilbagevirkende kraft for skatteåret 2008 eller måske oven i købet 2007? Er det en mulighed? Og endelig til sidst: Er skatteministeren ikke enig i, at med de få legater, vi har i dette land, hvor folk får et legat for at sætte deres liv på spil for at redde andre, burde det i virkeligheden også tjene til, at de kommer under de samme regler som de regler, vi nu indfører for legater til sårede soldater? 19 Kl.11:30 Første næstformand (Mogens Lykketoft): Ministeren.

10 Page 10 of 12 Vis alle (4) indlæg i denne gruppe 20 Skatteministeren (Kristian Jensen) Kl.11:30 Skatteministeren (Kristian Jensen): Jeg synes, vi skal tage diskussionen om andre legater og deres skattemæssige status, når vi har et oplyst grundlag for at se, hvordan regelsættet er i dag i forhold til de legater, der måtte være. Med hensyn til spørgsmålet, om der også vil være skattefrihed, hvis forsvaret ændrer sine regler med hensyn til de hidtil skattefrie tillæg ved udsendelse, når man er sendt hjem, er jeg grundlæggende positiv over for det. Men jeg har ikke hørt om sagen, før hr. John Dyrby Paulsen nævnte den her, så jeg vil forbeholde mig ret til at blive klogere, inden jeg tager endelig stilling. Den tredje del af spørgsmålet har jeg simpelt hen svedt ud for nærværende, så jeg håber, hr. John Dyrby Paulsen lige vil stille det igen. Så skal jeg svare. 21 Kl.11:30 Første næstformand (Mogens Lykketoft): Hr. John Dyrby Paulsen. 22 John Dyrby Paulsen (S) Kl.11:30 John Dyrby Paulsen (S): Som så ofte før vil jeg også gerne hjælpe skatteministeren i dette tilfælde. Det, jeg spurgte om, var sådan set ikrafttrædelsesåret, som jo er Jeg spurgte, om vi kunne gøre det for 2008 og Det er jo ikke mange penge, det drejer sig om, men det ville betyde noget for de mennesker, der er involveret her. Jeg ved godt, at ministeren ikke kan give et tilsagn på stående fod, men jeg vil takke for det, jeg hørte som en positiv tilkendegivelse af, at det her vil ministeren også se på, hvis reglerne bliver lavet om. 23 Kl.11:31

11 Page 11 of 12 Første næstformand (Mogens Lykketoft): Ministeren. Vis alle (4) indlæg i denne gruppe 24 Skatteministeren (Kristian Jensen) Kl.11:31 Skatteministeren (Kristian Jensen): Når vi har valgt ikrafttrædelsestidspunktet som indkomståret 2009, skyldes det for det første, at en række af de her legater først har fået en sådan form og størrelse, at de har nævneværdig skattemæssig betydning i 2009, og for det andet plejer vi helt principielt ikke at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, selv om man naturligvis godt kan gøre det, når det er positivt. Vi har haft en dialog med de forskellige legater, og i den dialog har vi fundet det rigtigt at tage indkomståret Det vil betyde, at alle de, der allerede har modtaget legater for i år, vil få den samme skattefrihed som de, der vil modtage legater fra i dag og fremefter. Men lad os kigge på det i udvalgsbehandlingen. Jeg har en meget positiv indstilling over for at kunne hjælpe, men lad os prøve at få kigget på, hvad det egentlig er for en hjælp, og hvor tungt de reelt skattemæssige omkostninger ligger på legatmodtagerne. 25 Kl.11:32 Første næstformand (Mogens Lykketoft): Tak til ministeren. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Skatteudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. 26 Det sidste punkt på dagsordenen er: 6) 1. behandling af lovforslag nr. L 23: Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater).

12 Page 12 of 12 Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse ). Vis alle (0) indlæg i denne gruppe 27 Kl.11:33 : Mødet er hævet. (Kl. 11:33).

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven 2012/1 BTL 216 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over 2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 195 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2012 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven.

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).

Læs mere

2010/1 BTL 194 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2011. Betænkning.

2010/1 BTL 194 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2011. Betænkning. 2010/1 BTL 194 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

44. møde. Torsdag den 20. januar 2011 (D) 1. (Fremsættelse 04.11.2010). Torsdag den 20. januar 2011 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

44. møde. Torsdag den 20. januar 2011 (D) 1. (Fremsættelse 04.11.2010). Torsdag den 20. januar 2011 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 20. januar 2011 (D) 1 (Fremsættelse 04.11.2010). 44. møde Torsdag den 20. januar 2011 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 15 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006. Betænkning. over

Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006. Betænkning. over Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt Til lovforslag nr. L 85 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)]

2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)] 2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven 1. Ændringsforslag Skatteministeren har

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 19 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over 2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

101. møde. Mandag den 10. september 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.08.2012. 1. behandling 20.08.2012. Betænkning 06.09.2012).

101. møde. Mandag den 10. september 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.08.2012. 1. behandling 20.08.2012. Betænkning 06.09.2012). Mandag den 10. september 2012 (D) 1 101. møde Mandag den 10. september 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 194: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over 2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Tilføjelse til tillægsbetænkning

Tilføjelse til tillægsbetænkning Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Tilføjelse til tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven.

L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Page 1 of 21 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 88 Bilag 3 Offentligt Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [21. maj 2015] 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december Betænkning.

2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december Betænkning. 2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning.

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning. 2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 22. maj 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

2007/2 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2007/2 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2007/2 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

B 39 Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en redegørelse om skatteministerens og miljøministerens administration.

B 39 Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en redegørelse om skatteministerens og miljøministerens administration. Page 1 of 24 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk B 39 Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en redegørelse om skatteministerens og miljøministerens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven 2009/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 26. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere