EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport"

Transkript

1 EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT INDKØB REJSEBUREAU BYVANDRING STRAND NATUR LEGELAND sport kultur mad shopping MUSEUM hygge arbejdsglæde arrangementer personalepleje

2 UDDANNELSENS FORMÅL At uddanne faglært arbejdskraft til turist- og oplevelseserhvervene og til virksomheder, hvor oplevelser, events og arrangementer spiller en vigtig rolle internt eller eksternt i virksomheden MANGE FORDELE VED AT ANSÆTTE EN ELEV At ansætte en eventkoordinator elev er en god investering, da han eller hun skaber en naturlig fornyelse gennem værdier, nye arbejdsgange og nye kompetencer. Derfor er der brug for at uddanne elever der kan håndtere disse opgaver professionelt. KVALIFIKATIONER OPNÅET GENNEM UDDANNELSEN ADMINISTRATION BUDGET OG OPFØLGNING Arbejde med budget og budgetopfølgning Vurdere et projekts bæredygtighed og lave breakeven analyser Arbejde med fundraising, sponsorering og at søge offentlig støtte Arbejde med regler og lovgivning fx om jura, erstatninger, købsaftaler og forsikringer Opdateret på certificeringer og regulativer Medvirke til miljø- og ressourcestyring Viden om de grundlæggende regler for sikkerhedsog risikostyring Sikre den nødvendige kvalitet UDVIKLING IDE OG KONCEPT Anvende metoder til idé- og konceptudvikling Bringe storytelling i spil Opdateret på oplevelsessektoren herunder kultur og trendforståelse Lave en analyse af markedet PLANLÆGNING MARKEDSANALYSE KOORDINERING FORRETNINGSFORSTÅELSE Arbejde med projektstyring fra start til gennemførelse Håndtere en konflikt- og/eller stresssituationen Anvende eventbaserede it-værktøjer Udarbejde en drejebog for en event Arbejde med principper for den gode kundeservice Indgå i alle former for networking Planlægge og udvikle en event inden for et givent område Udarbejde en drejebog for eventbegivenheder Se sammenhængen mellem salg og markedsføring Bruge forskellige metoder og værktøjer til logistikplanlægning Før en elev kan starte på uddannelsens hovedforløb, skal følgende krav være opfyldt: Indgået uddannelsesaftale med virksomhed og gennemført 2-årig HG eller tilsvarende med følgende fag og niveauer: Dansk, niveau C Engelsk, niveau C Salg og service, niveau C Erhvervsøkonomi, niveau D IT, niveau C Andet fremmedsprog end engelsk, niveau E Samfundsfag, niveau D

3 PLANLÆGNING MARKEDSANALYSE UDVIKLING IDE OG KONCEPT ADMINISTRATION BUDGET OG OPFØLGNING KOORDINERING FORRETNINGSFORSTÅELSE ADGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET FOR EVENTKOORDINATOR

4 TEORETISKE FAG PÅ HOVEDFORLØBET Eventudvikling (2 uger) Regler, sikkerhed og kvalitet (2 uger) Projektstyring og eventøkonomi (2 uger) Eventjura og eventdrejebog (2 uger) VALGFRI SPECIALEFAG Der vælges 2 uger blandt flg. fag: Markedsanalyse (1 uge) Salg og markedsføring (1 uge) Storytelling (1 uge) Kontrakter og aftaler (1 uge) Almen fødevarehygiejne (3 dage) Elementær brandbekæmpelse (0,1 uge) Førstehjælp (0,4 uge) Udarbejdelse af projektrapporter (2 dage) AFSLUTTENDE FAGPRØVE Afsluttende fagprøve (1 uge) Formulere idé, mål og plan Gennemføre aktivitet i praktikvirksomhed Afrapportere (projektrapport) HVORDAN FÅR DU EN ELEV? Som udgangspunkt skal du selv finde din eventkoordinatorelev, men EUC Nord kan hjælpe dig. Du kan søge efter elever på eller selv annoncere efter en elev med de kompetencer, du har brug for. Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvis du ikke lidligere har haft en elev, skal din virksomhed først godkendes som praktiksted. Der er en række krav, du skal opfylde: Mindst 3 fuldtidsansatte foruden eleven Fagligt kompetente oplærings ansvarlige Arbejdsopgaverne skal være relevante Du kan på eucnord.dk finde flere informationer eller ringe til en praktikpladskonsulent på EUC Nord. Praktikpladskonsulenten hjælper med godkendelse af din virksomhed og kan svare på dine spørgsmål. En relevant praktikplads kan typisk findes inden for erhvervene: Turisme, rejser og oplevelser Hotel og restaurant Kultur og sport Handel og markedsføring Eventbureauer Alle virksomheder, der arbejder med oplevelser og arrangementer internt og eksternt, kan være relevante.

5 DET FØRSTE SKRIDT I PLANLÆGNINGEN AF EN EVENT ER AT FASTLÆGGE EVENTENS FORMÅL

6 ER MERIT MULIGT TIL DELE AF UDDANNELSEN? Merit betyder, at eleven har mulighed for at forkorte uddannelsen, hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren allerede besidder de krævede kvalifikationer. Merit kan bevilges i forbindelse med en såkaldt realkompetencevurdering og/eller ved en konkret vurdering af de uddannelser og kurser, som ansøgeren i forvejen kan dokumentere at have gennemført. Merit kan bevilges for såvel praktik som teori. Kan ansøgeren for eksempel dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring kan denne del af uddannelsen betragtes som gennemført. Har ansøgeren via tidligere uddannelse opfyldt niveaukravene til grunduddannelsen kan den anses for gennemført. Har ansøgeren allerede gennemført kurser/uddannelser, som dækker hele eller dele af hovedforløbets teoridel, kan disse betragtes som gennemført. Der kan ikke gives merit for den afsluttende fagprøve. Er ansøgeren fyldt 25 år og har minimum 2 års relevant erhvervserfaring kan vurdering af merit ske i forbindelse med udarbejdelse af en GVU-plan. GVU står for grunduddannelse for voksne. En GVU-plan er en plan for, hvordan ansøgeren opnår de kvalifikationer, der mangler, for at kunne gennemføre uddannelsen. En erhvervsskole (handelsskole), der er godkendt til at udbyde uddannelsen, kan hjælpe med at lægge en GVU-plan. NYTTIGE LINKS På følgende hjemmesider kan du læse mere relevant information om at have en elev i din virksomhed: Her kan du finde flere oplysninger om uddannelsen. Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet. Her kan du læse mere om elevansættelse, løn, ferie m.m. EN AFSTIGNINGS- MULIGHED I UDDANNELSEN Det er muligt at tage en kortere uddannelse inden for oplevelsesområdet benævnt Eventassistent. Denne uddannelse er 2-årig. Grunduddannelsen består af en 1-årig HG med de samme fagkombinationer som for Eventkoordinator men med lavere niveaukrav. Hovedforløbet varer 1 år og består af en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed og 6 ugers teori undervisning (skoleophold) inklusiv fagprøven. Eventassistentuddannelsen har et mere operationelt sigte, hvor eleven deltager i gennemførelsen af eventen. AUB det der tidligere hed AER er en forkortelse for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Her kan du finde oplysninger om tilskud og refusion, når du har ansat en elev. Praktikpladsen - mødested for elever og godkendte virksomheder. Et gratis elektronisk mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

7 ØKONOMI UNDER UDDANNELSEN Grunduddannelsen (2-årig HG) giver ret til Statens Uddannelsesstøtte. Under uddannelsens hovedforløb får eleven overenskomstmæssig elevløn fra arbejdsgiver. Arbejdsgiver kan i forbindelse med teoriundervisningen på erhvervsskolen (handelsskolen) skoleopholdene få økonomisk tilskud fra AUB. Arbejdsgiver kan også få tilskud til elevens transport til uddannelsesstedet. Eleven har mulighed for ophold på skolehjem i teoriperioderne, hvis den daglige transporttid mellem hjem og skole er på mere end 5 kvarter. Betalingen for kost og logi på skolehjemmet er rimelig, og betales i nogle tilfælde af arbejdsgiver. LØNEKSEMPEL Eksempel på hvad det koster at ansætte en elev det første år Det følgende eksempel er baseret på lønsats fra Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK for Kontor & Lager: ( er I i tvivl, om det er den korrekte overenskomst for jer, så kontakt jeres brancheforening) Løn 12 x ,- kr kr. Lønrefusion ved skoleophold 6 x kr kr. Nettolønudgift For 12 måneder kr. Pr. måned kr. Se konkrete satser samt mere information på OBS: Eksemplet tager ikke højde for ferie og feriepenge, evt. omkostninger til etablering af arbejdsplads, forsikringer, pension eller andre særforhold, som er aftalt i overenskomsten. De skattemæssige aspekter er heller ikke medtaget. LØNNEN Elevens løn afhænger af din virksomheds overenskomst. Har I ikke en overenskomst, skal I vælge en til eleven, og der kan I bruge den, som bruges på området: Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK for Kontor & Lager. Den kan I bl.a. finde på Er I i tvivl om, hvilken overenskomst I skal benytte, eller hvilken lønsats eleven skal have, så kontakt jeres brancheforening eller evt. fagforening.

8 Planlægger I at tage en elev, har I spørgsmål til uddannelsen eller dét at have en eventkoordinatorelev...? KONTAKT EUC NORD Uddannelsessekretær Mette Berg Telefon Praktikpladskonsulent Alice Kortegaard telefon Skolen har tilknyttet praktikpladskonsulenter, som besøger virksomheder i Nordjylland og servicerer med papirnusseriet i forbindelse med at finde den helt rigtige elev til netop jer. eucnord.dk/hej-0918 januar 2014 ErhvervsUddannelsesCenter Nord M.P. Koefoeds Vej Hjørring Telefon Fax eucnord.dk

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere