Adræt Projektledelse. Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde Civilingeniør. Hans Mikkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adræt Projektledelse. Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009. Civilingeniør. Hans Mikkelsen"

Transkript

1 Adræt Projektledelse Civilingeniør Prodevo Projektmetodik Adj. Professor ved Center for Industriel produktion, Aalborg Universitet 1

2 Adræt Projektledelse hvorfor og hvad? 7 principper Projekter skaber værdi frem for at levere produkt Aktualitet - brugsrigtigt produkt her og nu Projektet er en erkendelses- og læringsproces Turbulens det tilpasningsbare produkt Situationsbestemt fremgangsmåde frem for fasemodel Hurtige beslutninger empowered team Kendetegn på god projektledelse Time-out refleksioner Bonus: Et metodekatalog 2

3 Hvorfor Adræt Projektledelse? Hvad er det? 3

4 Vi kender det! Overproduction of features Ask customers what they want when they really don t know Reward them for thinking of everything Call the initial list scope Penalize them for adding things later Controlling scope aggressively The result is overproduction of features. 80% of the value comes from 20% of the features (Mary Poppendieck) 4

5 Myter i udviklingsprojekter: Beskriv produktmålet! Gennemfør projektet! Well done = done on spec, on time, on budget! Fasemodellen er det sikre styringsredskab 5

6 PEV undersøgelsens 30 virksomheder ønsker: Dynamisk respons på omverdenens nye muligheder og vilkår Hyppige og hurtige resultater Fornuftig anvendelse af de begrænsede ressourcer (indsats på de mest nyttige tiltag, enkle løsninger, velovervejede ambitioner, intensitet i arbejdet) Hastige drej uden unødigt spild Effektive organisationsformer for forskellige typer udviklingstiltag Enkel styring ledelse fremfor administration Fodslaw og retning uden detaljeret topstyring 6

7 7 principper for adrætte projekter Vedrørende produktet: Værdi og kvalitet Aktualitet Vedrørende processen: Retning og sammenhæng Brugerne med Flow og tempo Kompetent og bemyndiget team Forenkling og forbedring 7

8 Manifesto for Agile Software Development Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, We value the items on the left more. Kilde: 8

9 The Declaration of Interdependence We increase return on investment by making continuous flow of value our focus We deliver reliable results by engaging customers in frequent interactions and shared ownership We unleash creativity and innovation by recognizing that individuals are the ultimate source of value, and creating an environment where they can make a difference We boost performance through group accountability for results and shared responsibility for team effectiveness We improve effectiveness and reliability through situationally specific strategies, processes and practices 9

10 Lean Thinking Principper Specificer og skab værdi Se værdikæden Skab kontinuert flow Lad brugerne trække leverancerne Stræb efter perfektion Overordnede principper Sikre kvalitet i hele flowet Undgå enhver form for spild 10

11 Projektets mission er at skabe værdi! En beskrivelse af de værdier projektet skal føre til hhv. den problemstilling, det skal løse Et billede af den driftsmæssige fremtid efter projektet en vision Udnytte et potentiale eller en ide (gain) Løse et problem, opfylde et krav (pain) 11

12 Hvad er opgaven? Projekt Forandring Drifts- og brugsnytte Projekt Forandring Drifts- og brugsnytte Forandring Projekt Drifts- og brugsnytte 12

13 Projektledelse eller ---- Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009 Forandringsledelse Forankrings- og forandringsproces System-/produktudviklingsproces Projektets produkter Drifts- og brugsnytte Anvendelse/drift Omverdenens processer 13

14 Det er visionen om at sejle, der bestemmer hvilket skib vi skal bygge! Vision: Vision: Livet Livet med med projektets produkt produkt (scenarie) Her tegnes billedet af fremtiden efter projektet Her skitseres billedet af projektets produkt Gennemførelse Projektets produkt Etableringsfase Konceptfase Krævet/forventet nytteværdi 14

15 User pull Drifts- /Forretningsleder er ansvarlig for at nytteværdien opnås. Performancemål opsættes med krævet termin en på plads milepæl Projektet måles på om dette mål kan nås. KPI Forandring Projekt Drifts- og brugsnytte 15

16 Fire opgaver i forandringsprocessen Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009 Forståelse for projektet og løsningerne Kompetenceudvikling Accept af projektet og løsningerne Forståelse og kunnen Vilje og engagement Omstilling og ibrugtagning (produkt, processer, systemer, organisation) Anvendelse og drifts-/ forretningsnytte 16

17 Brugerne ombord Udviklerne har direkte kontakt til brugerne Læse og forstå brugernes behov ikke bare deres ønsker Inspirere brugerne Hyppig brugerkontakt for sikring af brugbar løsning 17

18 Leder du forandring eller leder du leveranceprojekt? Hvad betyder værdifokus for organiseringen af dit forandringsprojekt? Hvad betyder værdifokus frem for produktfokus for din ageren som projektleder? 18

19 Aktualitet - brugsrigtigt produkt her og nu Lever det som brugerne har behov for nu - selv om det er en første version - selv om det kun er en del af det endelige produkt Skab beredskab til kommende udvikling Embrace change - skab det tilpasningsmulige og udbygningsmulige produkt - accepter at der kommer ændringer til konceptet og til allerede leverede dele 19

20 Tempo - fra detaljeret tidsplan til flow Den detaljerede tidsplan betyder, at deltagerne styres af terminer for arbejdet: - aktiviteter udføres for sent ift. efterfølgerens arbejdstidsrum - aktiviteter udføres for tidligt Flow vil sige: - fjerne stoppesteder - fokus på constraints og kritiske aktiviteter - fokus på at bane vejen (sunde aktiviteter) - levering til næste led efter pull princip - arbejdsoverlap, delleveringer, sikring af rigtighed og timing - intensiv arbejdsindsats Styr efter milepæle, som er levering af working product Working product er eneste tegn på fremdrift Rigtig Timing og hold tidsterminerne for leverancerne 20

21 Projektgruppens Tavlemøde Dagligt morgenmøde stående 15 minutter Ugentligt møde med projektejer 30 minutter Projektets mission og vision Milepælsplan og leveranceplan Risici og muligheder. Opmærksomhedsområder. Handlinger (Actions) uges aktiviteter og beslutninger Løsningskoncept og arkitektur Plan for indeværende etape og iterationer Issues Næste uges aktiviteter og beslutninger 21

22 De begrænsede ressourcer Når der er projektforstoppelse bruges kræfterne på at holde projekterne i gang. Når der er projektfokus bruges kræfterne på at gøre projektet færdig hurtigt. Intensiv arbejdsindsats max 2 projekter samtidig Max 80% planlagt belastning 0 spild hos flaskehalse 22

23 Hvordan kan du skabe aktualitet og tempo I dit projekt? 23

24 Når projektet er en erkendelses- og læringsproces Disponeringstænkning værdi for XX 24

25 Disponering og læring Aktører disponerer værdier og omkostninger for andre aktører i projektets og produktets livscyklus Udviklingsprocessen og værdikæden Feed back og læring Hvordan sætter vi aktører i stand til at disponere rigtigt? 25

26 Tænke Se Gøre Stol ikke på brugernes kravspecifikation - De kan ændre mening undervejs! Når vi får produktet i hånden ved vi, hvordan det skulle have været! 26

27 Erkendelse og læring Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009 Tænke først er brugbart, når problemstillingen og opgaven er tydelig, når oplysninger er pålidelige, når omverdenen er stabil og gennemskuelig, når der kan lægges en plan Se først er brugbart, når mange elementer skal kombineres, når løsningen skal være kreativ, når flere interesser skal samordnes, når flere parter skal medvirke ved arbejdet Gøre først er brugbart, når situationen er ny og forvirrende, når specifikationer bliver omfattende og komplekse, når det er vanskeligt at anskueliggøre fremtiden, når arbejde med en mindre del af problemstillingen kan vise en vej 3D og 4D visualisering 27

28 Belært af erfaringerne med miniaturemodellen af busterminalen på Rådhuspladsen valgte man et udføre modellen af Teaterfuglen i fuld størrelse 28

29 Simulation af fremtidens arbejdsproces Eksempel fra Lean Production simulationsspil Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde

30 Hvilke virkemidler har du til at skabe gøre situationer tidligt i projektet? 30

31 Læring er en del af processen Time-out refleksionsmøder Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009 Hvad blev gjort (lykkedes) særlig godt? Hvorfor? Hvordan gentager vi det? Hvad burde være bedre? Hvordan? (Når årsagerne er fundet) Hvordan gør vi det næste gang? Plan Do Act Study/Reflect 31

32 Situationsbestemt fremgangsmåde frem for fasemodel 32

33 Turbulens Den ydre turbulens - nye tider, nye vilkår - omprioriteringer - interessenter ændrer mening Den indre turbulens - eksplorationer ind i det ukendte - læring og erkendelser Strategier: - iterativ fremgangsmåde front loading, set based concurrent engineering - etapevis fremgangsmåde - delleverancer - det tilpasningsbare produkt - tempo - styrbarhed 33

34 Projektets portræt Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009 Det organisatoriske billede Det tekniske billede Projektets opmærksomhedsområder Forretningsbilledet 5 Det politiske billede Plan og handling 5 betyder væsentlig kompleksitet og usikkerhed 34

35 Projektets udfordringer Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009????? Projektide Projektide og og vilkår vilkår Afklaring af muligheder og usikkerhed Projektets portræt + Kompleksitet Uigennemsigtighed Mangfoldighed Ustabilitet Spændinger Forandringer Projektets udfordringer Formning Projektets opmærksomhedspunkter Fremgangsmåde Ledelse!!!!! Erkendelsesprocessen 35

36 Fremgangsmåde Når projektets omverden ændrer sig ---- Når der opstår nye erkendelser undervejs må projektleder embrace change! Stivheden er i visse projektmodeller og især i projektets produkt. Derfor må vi skabe det tilpasningsbare produkt (the adaptable product) også tilpasningsbart i dets brugstid 36

37 Hvordan griber vi det an? Hvordan vil vi styre? Fremgangsmåde efter fasemodel - Produktbestemt fasemodel roadmap - Leverance fremgangsmåde ofte branchebestemt - Konceptbaseret fasemodel Fremgangsmåde efter usikkerhedsbilledet - Iterative fremgangsmåder - Eksplorative fremgangsmåder Forandringsstrategiske fremgangsmåder - Rationalitetsstrategi - Søge-lærestrategi - Magtstrategi - Politisk strategi 37

38 Fasemodel fremgangsmåde eller ----? Struktur = resultatområder/indsatsområder Afklare usikkerheder i den mulige takt - Frontloading (de usikre elementer angribes først) - Set based concurrent engineering/development (arbejde på flere løsningsalternativer) Milepæle = beslutningspunkter Levere produkt basis og mest aktuel og værdifuld del først Milepæle = iterationer, versioner, endeligt produkt 38

39 Konceptfasens betydning Fremtidsbilledet livet efter projektet Storytelling bruger situationer, produktideen Visualisering Simulation Arkitektur landkortet om end der er hvide pletter Embrace Change! - Vi er flyttet ind i huset men arkitekten tegner endnu og håndværkerne er stadigvæk i gang! - Refactoring lav produktet om, hvis det er blevet for komplekst og svært at håndtere 39

40 Hvordan kan fremgangsmåden i dit projekt sikre værdiskabelse frem for produktleverance? Hvordan kan du anvende situationsbestemt fremgangsmåde I stedet for standard fasemodellen? 40

41 Hurtige beslutninger empowered team Ledelse med tillid Kompetent projektgruppe Den ansvarsfulde projektgruppe Medledelse Decisions on demand Alle lytter med når cheferne og brugerne taler Direkte indsyn i brugernes verden Tillid bygger på ansvarlig adfærd! 41

42 Hvordan kan du udvikle empowering the team i dit projekt? 42

43 Projektet må være styrbart! Hvad vil det sige at projektet er styrbart? 43

44 Projektet må være styrbart! på flere områder Forventningerne Produktet Fremgangsmåden og tidsplanen Interessenterne Budgettet De politiske vilkår Aktørerne Grænsefladerne Samvirket og aftalerne 44

45 Skabe styrbarhed Styrbarhed i projekter omfatter følgende dele: - resultatforventningerne - produktet - fremgangsmåden og tidsplanen - budgettet - samvirket og aftalerne - de politiske vilkår - aktørerne og interessenterne Det gennemslagskraftige projekt Det robuste projekt Det smidige projekt - Embrace Change! 45

46 Kendetegn på god projektledelse 46

47 Hvordan skal der ledes? Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009 Projektets udfordringer (belyst) Interessenthåndtering Styring af forventninger Håndtering af udfordringer og opmærksomhedspunkter Fokus på missionen og nytteværdierne Fokus på forandringsprocessen. Forståelse og accept. Reaktion på erkendelser og læring. Proaktive beslutninger. Anvendelse af råderummet Ledelse af projektarbejdet Opmærk somhedspunkter 47

48 Hvis god projektledelse ikke længere er delivered on spec, on time and on budget - hvad er da kriterier og kendetegn på god projektledelse? 48

49 Ledelse af det komplekse projekt Tag kompleksiteten alvorligt Planlægning er også beredskabsplanlægning Projektledelsen har opmærksomhedspunkter Resolut styring Forandringsledelse frem for projektledelse Nyttige resultater vigtigere end målopfyldelse Fortæl og forklar 49

50 Nogle kendetegn på god projektstyring Adfærd: Fokus på og beredskab overfor usikkerheder Rettidig omhu og god planlægning Resolut tilpasning af mål og plan til nye vilkår og erkendelser Værdirettede beslutninger med effektiv anvendelse af ressourcerne Forankring i driftsorganisationen Levering af tilfredsstillende løsninger med rigtig timing Fokus på: Nytteværdien af projektets løsninger Idriftsættelse og anvendelse af projektets løsninger Løsningernes rigtighed Projektets omverden Succeskriterier: Løsningerne anvendes og gør nytte (synlig værdi) Løsningerne understøtter forretningsmålene - på ibrugtagningstidspunktet 50

51 Det enkelte projekt Projektets vilkår Udvikling af adræthed Udviklingsmiljøet (kompetence- og Ressourceorganisationen 51

52 Adræt Projektledelse udspringer bl.a. af forskningsprojektet Den projekteffektive virksomhed og udviklingsprojektet Agile and Lean Project Portfolio Management Læs:. Ledelse af Projektmylderet. Børsens Forlag, og Jens O. Riis. Adræt Virksomhedsudvikling fra Center for Industriel Produktion, (gratis download fra og Jens O. Riis. Adræt Projektledelse. Prodevo 2008 (køb på Artikler se 52

53 Metodekatalog 53

54 Værdi og kvalitet Vision og koncept Rigtig kvalitet i hver leverance Produkt arkitektur Indsigt i kundens verden Prioritering af funktioner og features MoSCoW Fælles mål: Så meget som muligt QFD House of Quality Udfordre kravene 54

55 Leveranceplan K K K Lever det som er nyttigt nu Aktualitet L L L L L Fokus på usikkerheder Koncept IO 1 IO 2 Lever produkt fremfor papir Milepæle eller timebox Lever ofte Fasthold datoer Vis fremdrift ved resultater Leverancer versioner og moduler Iterationer på vejen til leverancer 55

56 Retning og sammenhæng Vision og koncept Embrace change Refactoring Produkt arkitektur Test, test, test Rullende planlægning Enkelt design 56

57 Brugerne med Interessentanalyse Vis billeder, modeller, prototyper og produkter Beskriv i samarbejde Skab tillid Use cases brugsscenarier Hyppig dialog 57

58 Flow og tempo Value adding aktivitetskæder Kontinuitet i flowet Set-based concurrent engineering Leveranceplaner Bane vejen Frontloading Timeboxes Her-og-nu beslutninger Planlæg for tempo Sideløbende aktivitet Reserver kapacitet 58

59 Kompetent og bemyndiget projekt team Kompetente medarbejdere Disponeringsindsigt Iscenesæt kommunikation Medledelse Decisions on demand Lad alle komme til tavlen Personal safety kultur Ejerskab og beslutning Dagligt stå op gruppemøde Indsatsmæssig fokus 59

60 Forenkling og forbedring Milepælsplan Papir er dokumentation og ikke kommunikation Levere produkt frem for papir Time out refleksion Brug vægge og whiteboards Visualisere på væggene Dagligt stå op gruppemøde Brug standards Projektrum Aktivitetsliste for medarbejderne 60

61 Personlig læring på jobbet Refleksion sammen med team Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009 Udviklingssamtale Råd og hjælp fra andre -læremester -coach -mentor Individuel refleksion Køre tandem Når projektledere hjælper hinanden lærer begge parter af samvirket 61

Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis

Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis Hensigten med denne artikel er at præsentere et koncept for adræthed i virksomheders porteføljer af udviklingstiltag baseret på studie af principperne

Læs mere

Den projekteffektive virksomhed

Den projekteffektive virksomhed Den projekteffektive virksomhed P rojekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Ledelse af projektmylderet - En guide til selvanalyse af udviklings- og projekteffektiviteten

Ledelse af projektmylderet - En guide til selvanalyse af udviklings- og projekteffektiviteten Ledelse af projektmylderet - En guide til selvanalyse af udviklings- og projekteffektiviteten Af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo ApS og professor, dr. tech. Jens O. Riis, Aalborg Universitet Analysen

Læs mere

Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles?

Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? 2009 PROJEKTMETODIK Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis Det er tankevækkende, at den omfattende litteratur, der findes om forandringsledelse og

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Boligsocialnet At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Roskilde Hvad er faglig ledelse egentlig/hvad vil det sige? Er det muligt at bedrive faglig ledelse i et felt

Læs mere

K a p i t e l 5 Disponeringstænkning 1. integreret samarbejde, Concurrent engineering 2. Fremadrettet review 3. løsningsreview 4.

K a p i t e l 5 Disponeringstænkning 1. integreret samarbejde, Concurrent engineering 2. Fremadrettet review 3. løsningsreview 4. konsekvenser i efterfølgende led helt til anvendelsen og til sidst bortskaffelse, se figur 5.04 og 5.05. Disponeringstænkning består i at udvide sættet af krav og kriterier ved at tage hensyn til alle

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

Ledelse af projektmylderet Nye synsvinkler på porteføljeledelse

Ledelse af projektmylderet Nye synsvinkler på porteføljeledelse Ledelse af projektmylderet Nye synsvinkler på porteføljeledelse Civilingeniør Hans Mikkelsen 1 Mylderet af udviklingsaktiviteter Store fornyelsesprogrammer Fælles udviklingsprojekter Afdelingers udviklingsprojekter

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen

Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis I to forudgående artikler har vi undret på den ofte mangelfulde sammenhæng mellem projektledelse og

Læs mere

Koncept for projektledelse

Koncept for projektledelse Koncept for projektledelse Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Kernen i Prodevo s projektkoncept er 5x5 modellen en ledelsesmodel, som kan anvendes på alle projekter. Den suppleres af

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

Adræt virksomhedsudvikling

Adræt virksomhedsudvikling Adræt virksomhedsudvikling Få bedre styr på porteføljen af udviklingsprojekter i en kompleks og uklar verden Hans Mikkelsen Jens Ove Riis 2006 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet 1 Adræt

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT FA09 Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT JOBPROFIL FORRETNINGSKONSULENT Funktion Funktionen understøtter direktionen med at implementere FA09 s kommende strategi og målsætningsprogram for

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård Baggrunden for denne artikel er den megen omtale af større IT projekter, som er blevet

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

ER FREMTIDENS PROJEKTARBEJDE AGILT?

ER FREMTIDENS PROJEKTARBEJDE AGILT? ER FREMTIDENS PROJEKTARBEJDE AGILT? HK SEMINAR 30. APRIL 2017 FOREDRAGSHOLDER Jesper Askov Møller Petersen Mere end 15 års ledelses- og projektledererfaring CMC, Prince2 og IPMA-C certificeret og en masse

Læs mere

Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX

Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX INDLÆG 05 DYNAMICS AX Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX Susanne Riis Blaabjerg 07.10.2015 CGI Group Inc. 2015 Agenda 1 2 3 4 5 6 CGI Surestep - en fuld skalérbar

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Komplekse projekt må være styrbare Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård

Komplekse projekt må være styrbare Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård Komplekse projekt må være styrbare Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård Baggrunden for denne artikel er den megen omtale af større IT projekter, som er blevet betegnet

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektledelse og Forandringsledelse: Forandringen er målet

Projektledelse og Forandringsledelse: Forandringen er målet Projektledelse og Forandringsledelse: Forandringen er målet Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis I det foregående nummer af Projektledelse argumenterede vi for at revurdere tænkning og praksis om intern udvikling

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

Projektledelse i det offentlige

Projektledelse i det offentlige Projektledelse i det offentlige Kristian B. Lauritsen, mindbiz Program Kort præsentation Indledende om landskabet og hvorfor og hvordan Mennesker og processer Lidt mere om projektfaglige emner: 1. Projekt

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Arbejdet med sikkerhedsadfærd betaler sig

Arbejdet med sikkerhedsadfærd betaler sig Arbejdet med sikkerhedsadfærd betaler sig MSSM- Konference 202 V/ Susie Kjær, arbejdspsykolog, COWI 3 August 202 Baggrund for BBS- projektet i gul ost Ulykkesfrekvens 30 20 0 0 2005 2006 2007 2008 2009

Læs mere

Værdi og Lean. i en social, eksplorativ designproces. Mikael Hygum Thyssen, NIRAS

Værdi og Lean. i en social, eksplorativ designproces. Mikael Hygum Thyssen, NIRAS Værdi og Lean i en social, eksplorativ designproces, NIRAS Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er emnet relevant? 3. Hvad er værdi? 4. Designprocessen 5. Lean design principper 6. Udfordringer 7. Diskussion

Læs mere

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP Hvordan skal vi forstå innovation i den offentlige sektor? Kan vi bruge erfaringer fra innovationsteorier i virksomheder til den offentlige sektor? Hvor kommer innovationer fra? Hvem er innovationsaktører?

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet.

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Et projekts portræt af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis - et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Indledning Projektlederen

Læs mere

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika.

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika. Projektledelse Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer opgaven, interessenter, omgivelser, ressourcer, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

DI s LedelsesScoreBoard

DI s LedelsesScoreBoard Bente Toftkær LedelsesScoreBoard 22. jan. 14 DI s LedelsesScoreBoard Ledelse som middel til forbedring af produktiviteten i danske virksomheder 2 Bente Toftkær LedelsesScoreBoard 22. jan. 14 Hvorfor et

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Systemudvikling 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Program Hvad er et system? Universe of discourse Leavitt s model for forandring Projektmodeller

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Una Jensen, specialkonsulent, Nykøbing Falster sygehus Marianne Søgaard Hansen, projektleder, Guldborgsund

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar VMM VELUX Manufacturing Model Præsentation: SESAM seminar 22.11.2011 2011-11-16 Agenda VELUX / VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VMM VMM i Teknologi afdelingen Flowprojekt Erfaringer med

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Kursus i projektarbejde - opstartskursus til deltagerne i de faglige Udviklingsfora. Gentofte Hovedbibliotek Den 10. februar 2011

Kursus i projektarbejde - opstartskursus til deltagerne i de faglige Udviklingsfora. Gentofte Hovedbibliotek Den 10. februar 2011 Kursus i projektarbejde - opstartskursus til deltagerne i de faglige Udviklingsfora Gentofte Hovedbibliotek Den 10. februar 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Mylderet af udviklingstiltag

Mylderet af udviklingstiltag Orkestrering af udviklingsaktiviteten Af Jens O. Riis, professor og Hans Mikkelsen, civilingeniør, adjungeret professor. Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet samt ledelseskonsulent Prodevo

Læs mere

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune JUNI 2017 Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune Hvilke styrker har I allerede, som I kan bringe endnu mere i anvendelse ift. at lykkes med de større tværgående projekter?

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere