Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på udvikling af DLBR Erhverv"

Transkript

1 PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009

2 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter Erhverv skal med fokus i Erhvervskundesegmentet - og i et samarbejde mellem 3-4 lokale Rådgivningscentre i netværket DLBR Erhverv og Landscentret - udarbejde konkrete modeller for, hvordan 3-4 centre kan organisere forretningsområdet for kundesegmentet Erhverv, så: Erhvervskunden oplever merværdi og forbedret konkurrencekraft i samarbejdet med det lokale Rådgivningscenter og netværket DLBR Erhverv Rådgivningscentret får opbygget et konkurrencedygtigt forretningsområde, der er effektivt og fremtidssikret og har afsæt i de lokale muligheder og den nuværende forretningsstruktur Netværket DLBR Erhverv får opbygget et brand, som trendsætter for rådgivning, service og innovation Landscentret underbygger DLBR strategien på at: o o o o drive og udvikle konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne udfordre kunder, følge op og tænke i helhedsorienterede løsninger optimere service, forretning og produktsortiment. Når projekt Modelcenter Erhverv er afsluttet, skal de lokale udviklingsplaner være implementeret på de deltagende Rådgivningscentre, og der skal være udarbejdet et materiale til netværket DLBR Erhverv, som kan være inspirationskilde til de øvrige rådgivningscentres udvikling af forretningsområdet. 2) Markedsområde Erhverv Baggrund for projektet Mange rådgivningscentre har gennem flere år oplevet et stigende antal kunder, der driver virksomhed uden for det primære landbrug, internt benævnt Erhvervskunder. Erhvervskunderne har ofte kendskab til DLBR via: familiemæssige relationer til landbrugsvirksomheder bopæl på et deltidslandbrug og etablering/drift af en erhvervsvirksomhed herfra. Den karakteristiske erhvervskunde driver oftest en ejerledet virksomhed inden for byggebranchen, pleje/sundhed eller anlæg og gartneri. Status pr er, at: netværket DLBR Erhverv har ca kunder fordelt på ca. 300 brancher, primært personligt ejet, men tendensen er et stigende antal i selskabsform netværket DLBR Erhverv oplever en stigende interesse fra de små og mellemstore erhvervsvirksomheder, primært inden for opgaverne op mod regnskab og rådgivning om skat, men også på en samlet VirksomhedsRådgivning fra etablering af ny virksomhed over drift og frem mod vækst. Rådgivningscentrene har indtil nu organiseret sig meget forskelligt omkring Erhvervskunder - her skal nævnes 3 hovedformer: Rådgivningscentrets medarbejdere betjener erhvervskunder sammen med landbrugskunder Rådgivningscentret har etableret et specialiseret Team Erhverv, der primært varetager Erhvervskunder Rådgivningscentret har etableret et selvstændigt revisionsselskab, der kun arbejder med Erhvervskunder. 3) Modelcenter Erhverv - Det strategiske grundlag 3 a) DLBR Strategi 2013: En mission for partnerskabet, der skal gøre os bedre til at: o Skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne o Drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed. En vision o DLBR er trendsætter for rådgivning, service og innovation Vi gør det lettere at være erhvervsdrivende

3 Indsatsområderne: o Kunder med konkurrencekraft o DLBR dynamik via partnerskab o DLBR et stærkt brand o De mest kompetente o International aktør Modelcenter Erhverv skal arbejde med alle indsatsområder. 3 b) Landscentret Strategi 2013: Missionen er at være en afgørende drivkraft i udviklingen af et levende og konkurrencedygtigt jordbrug Landscentret skal underbygge DLBR strategien på at: o drive og udvikle konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed o skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne o udfordre kunder, følge op og tænke i helhedsorienterede løsninger o optimere service, forretning og produktsortiment Synergi mellem landbrugs- og erhvervskunder skal være med til udvikling af såvel det enkelte Rådgivningscenter som DLBR generelt. 3 c) Mål for markedsområde Erhverv Interne Landscenter: Overordnet mål: nye DLBR Erhvervskunder i strategiperioden 2013 Få sat gang i væksten på Erhverv ved fokus på to hovedformål: o Formål 1: Det brede fundament Fokus på udbygning af vores nuværende kundesegment: Små og mellemstore personligt ejede virksomheder. o Formål 2: Det udbyggede fokus Fokus på at kunne håndtere alle typer af virksomheder, ejerformer, rådgivningsbehov og hele DLBR Partnerskabs tankegangen, også inden for Erhverv. Strategisk fokus for DLBR Erhverv Stigende grad af specialviden Store kunder Mellemstore kunder Mikro og små kunder Formål 2: Det udbyggede fokus Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Formål 1: Det brede fundament Udnytte DLBR Kompetencer til: o opbygning af et partnerskab med vores kunder ved fokus på DLBR ERHVERV Service og DLBR ERHVERV Rådgivning o synergi mellem Landbrug og Erhverv på rådgivere, ydelser og produkter o vækst på salg af ydelser og produkter til Erhverv o back up Landscentret skal understøtte det enkelte center, hvor det er, og hvor det vil hen på såvel Landbrug som Erhverv.

4 DLBR ERHVERV SERVICE DLBR LANDBRUG SERVICE DLBR KOMPETENCER DLBR ERHVERV RÅDGIVNING DLBR LANDBRUG RÅDGIVNING Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Figuren skal vise, at modelcenter Erhverv skal sikre, at DLBR Erhverv er en del af DLBR Kompetencerne, og at alle relevante DLBR Kompetencer bliver indeholdt i DLBR Erhverv. 4) Modelcenter Erhverv Projektet 3-4 lokale rådgivningscentre deltager sammen med Landscentret i projekt Modelcenter Erhverv. Det er vigtigt, at deltagerne i projektet er afklarede på det politiske og det strategiske område, dvs. der er fuld opbakning til at vækste på Erhvervssegmentet. Projektet består af to lag: Et lokalt projekt for hver af de 3-4 deltagende Rådgivningscentre. Projektet tager udgangspunkt i Rådgivningscentrets: o nuværende kunder og det kundepotentiale, der skal være fokus på o nuværende virksomhedsstruktur og udviklingsbehov for at opnå den ønskede vækst o vision og fremtidige mål med forretningsområdet. Et overordnet projekt Netværket DLBR Erhverv De deltagende Rådgivningscentre er, sideløbende med det lokale projekt, med i det overordnede projekt Netværket DLBR Erhverv, der skal analysere, udvikle og beskrive generelle modeller, der kan danne inspiration til andre Rådgivningscentre i netværket DLBR Erhverv. Formål og succeskriterier Formål 1: Det brede fundament Det lokale Rådgivningscenter, der deltager i projektet: - at sikre en struktur på det enkelte rådgivningscenter, der med basis i lokale muligheder skal optimere alle processer og ydelser fra kundeafdækning til aflevering af færdigt regnskab og rådgivning. Netværket DLBR Erhverv - at opbygge et organisatorisk fundament for alle 26 centre, der skal sikre opfyldelse af de fundamentale behov, virksomhedsejeren har til udarbejdelse af regnskab, regnskabsaflæggelse og rådgivning.

5 Succeskriterier formål 1: Projektet skal levere en model for den grundlæggende organisation på et rådgivningscenters forretningsområde Erhverv, hvor: kunderne primært er små og mellemstore personligt ejede virksomheder kunderne sekundært er små virksomheder på selskabsform kunderne primært efterspørger andre af vores rådgivningsydelser og produkter kunderne sekundært efterspørger andre af vores rådgivningsydelser og produkter rådgivningscentrets arbejdsprocesser skal effektiviseres og rationaliseres der er stort fokus på serviceydelser. Formål 2: Det udbyggede fokus Det enkelte Rådgivningscenter i projektet: - at opbygge en organisation omkring Erhverv med ydelser og produkter målrettet alle typer af virksomheder lige fra den lille personligt ejede til den store koncern i selskabsform - at sikre en struktur på det enkelte rådgivningscenter, der optimerer processerne fra afdækning af kundens behov over arbejdet for og i virksomheden og frem til målet: En tilfreds kunde i partnerskab med DLBR Erhverv Netværket DLBR Erhverv - kundeorienteret udvikling af netværket DLBR Erhverv - understøtte udviklingen inden for de store vækstlandbrug, der investerer i nye forretningsområder uden for deres primære landbrug - udnytte synergien mellem landbrug og erhverv på DLBR`s produkter og ydelser - udnytte det øgede kundegrundlag via Erhverv til rationel DLBR produktudvikling - få DLBR s attraktive ydelser og produkter ud vil vores Erhvervskunder - opbygge et partnerskab med vores Erhvervskunder a) DLBR Erhverv tilbyder alle former for service f.eks. bogføring, firmasekretær, løn, b) DLBR Erhverv tilbyder en topprofessionel rådgivning f.eks. revisions/ regnskabsrådgivning, virksomhedsrådgivning, miljørådgivning, rådgivning og idé udvikling på Grøn Vækst - at synliggøre mulighederne i et DLBR Erhverv, der tilbyder regnskab, revision og virksomhedsrådgivning som et alternativ til andre store revisions- og rådgivningsselskaber - udvikling af en effektiv og fremtidssikret forretningsmodel for et Rådgivningscenters markedsområde Erhverv. Succeskriterier formål 2: Projektet skal levere en løsning for de 3-4 rådgivningscentre til, hvordan et DLBR Erhverv forretningsområde opbygges og går i drift, målrettet: løsninger tilpasset kundens behov løsning af såvel kundens service- som rådgivningsbehov alle kundetyper og alle ejerformer en målrettet salg- og markedsføringsplan af et nyt brand med fokuserede produkter et velfungerende flow af data op mod aflæggelse af det færdige regnskab en kvalitetssikring af henholdsvis review og revision alle områder inden for virksomhedsrådgivning, miljø, Grøn Vækst, Landdistriktsudvikling andre rådgivningsydelser, kunden måtte efterspørge, der kan være en del af forretningsområdet en løbende dialog med kunden om forventningsafstemning effektive og rationelle arbejdsgange i processerne, der sikrer det økonomiske afkast.

6 Projektet startes op i 2. kvartal 2009 og afsluttes senest 31. december Senest 31. december 2011 måles effekten af indsatsen på hvert af de deltagende centre. 5) Modelcenter Erhverv Organisering af projektet Styregruppe: Rådgivningscentrene: Direktøren fra hver af de 3-4 deltagende Rådgivningscentre Landscentret: Hans Peter Bay, Gustaf Bock og Malene Høj Jabcke Overordnet projektgruppe: Afdelingslederne fra hver af de 3-4 deltagende Rådgivningscentre Projektleder: Ivan Damgaard Opgaver: Udvikling af overordnede modeller til netværket DLBR Erhverv. Lokale projekter: Afdelingsleder Erhverv og 2-4 centrale personer i udviklingsprocessen lokalt Projektleder i hvert projekt: Ivan Damgaard Opgaver: Udarbejdelse af lokal projektplan til udvikling af lokal model og implementering af model lokalt. Ressourcepersoner: Fra de deltagende Rådgivningscentre Fra andre Rådgivningscentre i netværket DLBR Erhverv Fra Landscentrets faglige afdelinger 6) Modelcenter Erhverv Arbejdsbeskrivelse Der udarbejdes en status og en plan for udviklingspotentiale på det enkelte center med basis i procesværktøjet VækstDrive: VækstDrive-modellen Ledelsens VækstDrive Produkter, services og udvikling Salg og markedsføring Kunder Konkurrence Arbejdet med de 3 interne indsatsområder (de blå): ledelsens vækstdrive produkter, services og udvikling salg og markedsføring skal give en effekt, der efterfølgende kan måles på resultatsiden (de grønne) kunder konkurrence/konkurrenter

7 VækstDrive er bygget op over 3 faser: Fase 1: Eye Opener - løber over 1-2 måneder Skal åbne virksomhedens øjne for vækstmuligheder, herunder begrænsninger for vækst i den nuværende struktur. Målet er at finde den mest direkte vej til vækst, og ledelsen har en afgørende rolle i udviklingen af den nye vækstplan. Ved udgangen af denne fase afholdes et lederseminar, hvor de 1-5 initiativer, som virksomheden vil satse på, udvælges. Estimeret tidsanvendelse på det enkelte center: Fase 1 Emne Projektleder Ledelse/medarbejdere Dage Dage Indlæsning af projektleder 1-2 Ledelsens VækstDrive Imellem de andre temaer Forretningsområder 1-2 Produkter, services og ydelser Salg og markedsføring 1-2 Konkurrenceposition 1 Nuværende og potentielle kunder 2-3 Vækstseminar 1-2 I alt antal dage i Fase dage dage Fase 2: Forberedelse - løber over 1-2 måneder Forberedelsesfasen skal sikre, at de mest optimale forudsætninger er på plads, før de nye initiativer igangsættes. Estimeret tidsanvendelse på det enkelte center: Fase 2 Emne Projektleder Ledelse/medarbejdere Projektstyring Ressourcesøgning Detailanalyser og prøveinitiativer Ledelsens VækstDrive Projekter Afsluttende seminar I alt antal dage i Fase dage dage Fase 3: Initiativ - løber over 3-6 måneder Igangsættelse af de 1-5 vækstinitiativer. Estimeret tidsanvendelse på det enkelte center: Fase 3 Emne Projektleder Ledelse/medarbejdere Projektstyring Vækstprojekt 1 Vækstprojekt 2 Vækstprojekt 3 Ledelsens VækstDrive Projektafslutning I alt antal dage i Fase dage dage

8 7) Succeskriterier for projektet på det enkelte center Måles f.eks. på: Kundetilgang Kundetilfredshed Medarbejder trivsel/tilfredshed Omsætning på Erhvervssegment Afkastet på Erhvervssegmentet Alle med basis i 3. kvartal 2009 målt op mod 4. kvartal ) Økonomi for projektet Projektet finansieres af de deltagende Rådgivningscentre plus Landscentret Økonomi. Forslag til finansieringsmodel: Rådgivningscentre der er med i projektet: Betaler hver kr. til primært brug for arbejdet på eget Rådgivningscenter Direktørerne er med i styregruppen afregnes med sædvanlige mødetakster Stiller gratis med afdelingsleder til deltagelse i overordnet projektgruppe, min. 50 timer Stiller gratis egne medarbejdere/ressourcepersoner til rådighed til projektet lokalt, min. 300 timer Lokale ressourcepersoner, der indkaldes til eksterne møder på f.eks. Landscentret, afregnes efter Økonomis takster via projektets pulje på kr. pr. rådgivningscenter. Landscentret: Landscenter Økonomi finansierer max. 200 timer til projektleder pr. Rådgivningscenter Landscenter Økonomi finansierer max. 200 timer til projektleder til netværket DLBR Erhverv Inddragelse af Landscentrets faglige afdelinger på det enkelte Rådgivningscenter afregnes efter normale takster via projektets pulje på kr. pr. Rådgivningscenter. Projektleder Ivan Damgaard, den 10. juni 2009

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Samspil og kundefokus

Samspil og kundefokus Brugerkonference 2011 Samspil og kundefokus Debatoplæg 8. december 2011 Markedschef Ivan Damgaard Overordnet tema Hvordan kan behovet for rationel produktion/service på økonomikontorerne og kundernes behov

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere