IKT kompetence projekt. CVU Sønderjylland Kontakt:IT projektleder Lis Faurholt, ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT kompetence projekt. CVU Sønderjylland 2006. Kontakt:IT projektleder Lis Faurholt, 73222414, lfa@ucsyd.dk"

Transkript

1 IKT kompetence projekt CVU Sønderjylland 2006 Kontakt:IT projektleder Lis Faurholt, ,

2 Mål (interne og eksterne) Den studerende tilegner sig kompetencer med ikt, som kan danne grundlag for samarbejde, dialog og vidensdeling samt understøtte den studerendes/studiegruppers evaluerings- og dokumentationsopgaver Den studerende tilegner sig kompetencer med ikt, som kan danne grundlag for faglige og fagdidaktiske refleksioner over integration af ikt i undervisningen og generelt i lærerens arbejde Vision: "Digital literacy" At være digitally literate indebærer, at en person er i stand til at søge og finde, strukturere og omsætte information til relevant viden samt navigere og kommunikere online med andre. En "digitally literate" person besidder: fortrolighed med anvendelse af computerprogrammer og computerteknologier effektivt (computer literacy 1 ) evne til at forstå og vurdere teknologi (technology literacy 2 ) evne til at identificere, hvornår information er nødvendig, og færdigheder i at lokalisere, evaluere og anvende information effektivt (information literacy 3 ) Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne forholder sig aktivt til den teknologiske udvikling, og uddannelserne har en særlig dobbeltforpligtigelse: uddannelserne er forpligtede på den generelle samfundsudvikling, hvor "digital literacy" er den fjerde kulturkompetence uddannelserne må være "digitally literate", hvis de vil være attraktive for de nye mediekompetente generationer. 1 "Computer literacy is the knowledge and ability a person has to use computers and technology efficiently. Computer literacy can also refer to the comfort level someone has with using computer programs and other applications that are associated with computers. Another valuable component of computer literacy is knowing how computers work and operate." 2 "Technological literacy is the ability to understand and evaluate technology. It complements technological competency, which is the ability to create, repair, or operate specific technologies, commonly computers." 3 Information literacy defineres ofte ud fra to forskellige vinkler, en demokrati/borger vinkel, der fokuserer på den velinformerede borger i informationssamfundet: "a set of competencies that an informed citizen of an information society ought to possess to participate intelligently and actively in that society" eller en mere uddannelses- og biblioteksorienteret vinkel, hvor færdighederne ses som basis for livslang læring: "to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information". Kilde: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/main_page) Efteruddannelsesforløb Fase 1: Hvad kan jeg? I en individuel kompetenceplan redegør den enkelte underviser for, hvilke Ikt færdigheder, hun/han har (computer literacy). Den enkelte underviser dokumenterer i fase 1 sine færdigheder i form af en personlig portfolie. Materialerne til denne fase er: "kompetencehjulet" samt "Ikt færdigheder". Fase 2: Hvad har jeg brug for? Indledes med inspirationsmøder i faggruppen og adresserer områderne technology literacy og information literacy. Materialerne til denne fase: litteratur og ideskabende eksempler Fase 3: Hvad skal jeg lære? Tilbagevending til det individuelle plan, idet den enkeltes kompetenceudvikling på computer literacy området aftales med afdelingslederen. Materialerne til denne fase er: "kompetencehjulet" samt "Ikt færdigheder". Fase 4: Hvordan vil jeg lære det? Form og indhold: individuel tilegnelse, sidemandsoplæring og kurser Materialer: tastevejledninger samt spotkurser på Mediateket. Fase 5 = Fase 1 osv..

3 Underviserprofil Den enkelte underviser angiver på den grafiske illustration (fig. 1) de delområder, hvorpå han/hun har opnået kompetencer, samt på hvilke områder han/hun har planlagt at opnå kompetencer. Alle tre hovedområder: information, formidling og samarbejde, skal være repræsenteret i computer literacy profilen, og kompetencerne skal spredes ud over hele cirklen og omfatte delelementer fra alle hovedområderne. Det er dog op til den enkelte underviser at udpege, hvilke delområder han/hun finder mest aktuelle i forhold til sit fag og sine interesser. Alle undervisere skal som et minimum beherske modellens inderste cirkel. Cirklens ringe illustrerer en stigende sværheds- og kompleksitetsgrad. Oversigter og arbejdsredskaber Som arbejdsredskab til udviklingsprocessen er der udarbejdet et materiale, der indeholder en udpegningen af de konkrete programmer, internetbaserede teknologier og ressourcer, vi aktuelt anser for relevante i uddannelsessammenhæng. Valget er foretaget under hensyntagen til tre hovedprincipper: CVU Sønderjyllands samlede programpakke (i undervisningslokaler, på hjemmecomputerne og på de computere, de studerende har adgang til på CVU Sønderjylland, se Alt om Blackboard -> Projects -> Adgang til pc'er og trådløst netværk ved CVU Sønderjylland Haderslev -> -> Adgang til pc'er ved CVU Sønderjylland - Haderslev) Programmer, der kan downloades gratis fra internettet Stabile, gratis Web 2.0 teknologier (dvs. internetbaserede teknologier, der er tilgængelige for alle, og som vi vurderer er tilstrækkeligt stabile) Biblioteksressourcer og abonnementer Oversigten omfatter dog ikke fagspecifikke programmer som f.eks. kostberegningsprogrammer til hjemkundskab, men dækker udelukkende generelle områder. Oversigten er udformet på flere niveauer: 1. En illustration (fig. 1) af de generelt anvendelsesområder inddelt i 3 hovedområder: a. Information b. Formidling c. Samarbejde 2. En til fig. 1 svarende illustration (fig. 2) med konkrete forslag til specifikke programmer og internetteknologier a. Forslagene skal ikke opfattes som obligatoriske, men som en præcisering af, hvilke specifikke programmer og teknologier, der ydes support til. Vælger en underviser et andet program eller en anden teknologi der opfylder det samme anvendelsesområde, betyder det dog, at man ikke umiddelbart kan forvente spotkurser, manualer og support 3. En til fig. 2 svarende præcisering af de konkrete minimumsfærdigheder, der skal beherskes for at synliggøre kompetencer på området (Bilag 1) 4. En liste over manualer o.lign. skriftlige supportmaterialer. (Alt om Blackboard/Projects) 5. En liste over spotkurser (Alt om Blackboard/Projects) Oversigten synliggør således programmæssige og teknologiske muligheder, præciserer kravene til minimumsfærdigheder for hvert enkelt program og teknologi samt udgør et arbejdsredskab for den enkelte undervisers dokumentation af digital literacy profil. Oversigten revideres årligt. Underviserportfolie Underviseren dokumenterer løbende sin computer literacy i form af en personlig portfolie, der indeholder egenproducerede undervisningsmaterialer, der viser eksempler på opfyldelse af de konkrete krav til programmet/teknologien. Denne portfolie, der dokumenterer underviserens computer literacy, vurderes eksternt. Underviserens kompetencer forudsættes at være på et niveau, der gør ham/hende i stand til løbende at supporte sine studerende. (Ovennævnte supportmateriale til programmer og teknologier er selvfølgelig også tilgængeligt for de studerende), og det forventes at ikt-integrationen i undervisningsplanerne afspejler technology og information literacy. De aktuelle, dokumenterede samt de planlagte områder gøres til genstand for vurdering i samarbejde med afdelingslederen. Læringsform Mennesker lærer forskelligt. Derfor defineres der ikke entydigt en form, hvorunder underviserne forventes at indordne sig, men en fleksibel model, hvor den enkelte underviser vælger mellem flere mulige arbejds- og supportformer: selvinstruerende manualer / tastevejledninger, teamarbejde f.eks. i fag eller holdgrupper samt spotkurser med bistand fra kolleger eller Itog projektafdelingen. Hermed tilstræbes en fleksibilitet, der giver underviseren mulighed for at vælge såvel form, som metode. Kravet til dokumentationen af læringsresultaterne er undervisens personlige portfolie.

4 Fig. 1 Information Kompetencehjul A Sociale bogmærker Personlig startside Newsreader Video Biblioteksdatabaser Tidsskriftsdatabaser (CC) Grafik/ Stillbilleder Browser Abonnementer Internetsøgning Fildeling Formidling Podcast Tal- og databehandling Lyd Tekstbehandling Layout (CopyDan) E-læring Mail Weblog Projektstyring Samarbejde Lineære Tekst Wiki Hjælpeværktøjer Multimedie Tale Præsentationer Asynkrone Webbaserede Synkrone

5 Fig. 2 Information Kompetencehjul B Sociale bogmærker - delicious Personlig startside - Netvibes Video - Microsoft Moviemaker - Pinacle - YouTube Biblioteksdatabaser Tidsskriftsdatabaser (CC) Newsreader - Bloglines - Feedjumbler Grafik/ Stillbilleder - PaintShopPro - pxn8 - Flickr Abonnementer Browser - Explorer Internetsøgning Fildeling - Writely - Zoho Formidling Podcast - itunes Hjælpeværktøjer Tal- og data behandling - Excell - Access Lyd - Audacity Tekstbehandling Tekstformatering og layout - Word Lineære - PowerPoint (CopyDan) Tekst - MSN E-læring - Blackboard Tale - Skype Mail - inotes Weblog - Blogger Wiki - PBwiki Projektstyring - Basecamp - Open Mind Samarbejde Multimedie - Medi8or - Smartboard Præsentationer - Smartboard Webbaserede - BubbleShare - Carbonmade - Flickr - Thumbstacks Synkrone Asynkrone

6 Bilag 1 Ikt færdigheder Eksempler Blackboard CVU Sønderjyllands aktuelle e-læringsplatform. Blackboard er et Learning Management System (LMS), der kan facilitere underviserens tilrettelæggelse og organisation af undervisningen [http://en.wikipedia.org/wiki/learning_management_system] Kilde: Wikipedia. Blackboard består af My Portal (velkomstsiden for den enkelte bruger), og en række Courses (Blackboardsider, hvor al information og aktivitet er organiseret). Tastevejledning tilpasset CVU Sønderjyllands brugergrupper findes på Blackboard i courset Alt om Blackboard. Arbejde som personlig bruger: Opdater personlige oplysninger via My Portal. Navigere i de enkelte Courses (fag). Anvende Virtuel Classroom (chatten). Anvende brugerliste (Roster). Arbejde som instruktør via Control Panel / Content Areas: Oprette meddelser i Announcements og anvende visnings- sorteringsfunktionerne. Oprette indlæg (items / profile), mapper og undermapper (folders) under menuknapperne Course Information, Teachers, Course Documents, Projects, Labs og Resources. Arbejde som instruktør via Control Panel / Course Tools: Oprette og prioritere meddelser om opgaver i Tasks. Oprette Forums i Discussion Board med titel, beskrivelse, rettigheder og tildele brugerroller. Lægge udvalgte indlæg (treads) i arkiv. Gemme, modtage og sende materiale til en eller flere brugere via Digital Dropboks. Arbejde som instruktør via Control Panel / Course Options: Tilføje og fjerne hovedmenuknapper. Tildele resurser under Communication og Tools. Gøre Courset synligt / usynligt. Arbejde som instruktør via Control Panel / User Management: Oprette en gruppe med navn og beskrivelse og tilføje / fjerne brugere. Oprette gruppens Forum i Discussion Board med titel, beskrivelse, rettigheder og tildele brugerroller. Arbejde som instruktør via Control Panel / Assessments: Anvende statistikken for oplysninger om enkelte brugers og gruppers brug af udvalgte områder i Courset. Skype Skype kan anvendes til IP-telefoni mellem to computere, eller såfremt man forudbetaler et beløb, mellem en computer og en fastnet telefon. Skype kan bruges til tekstchat, overførsel af filer og telefonmøder. Kilde: Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/skype] Installere / opdatere program [http://skype.spontek.dk/]. Dansk installationsvejledning [http://skype.spontek.dk/installation.htm] Opret konto, søg og tilføj kontaktpersoner Start telefonmøde med en eller flere personer. Telefonmøde med tilknyttet webcam med en eller flere personer Chat med en kontaktperson eller en gruppe, send og modtag filer (tekster, billeder etc.)

Fra LMS til læringslandskab

Fra LMS til læringslandskab Fra LMS til læringslandskab - fællesskaber og relationer CVU Sønderjylland, 2007 Historik Projektledelsen: Henrik Tarp Vang, Dannerseminariet Kurt Alling Nielsen, Ranum Seminarium Hanne Søgaard, It- og

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice KUBIS KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation 4. juni 2009 Sagsnr. 2008-006349 Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Videncenter

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

LibGuide som social platform

LibGuide som social platform LibGuide som social platform Af Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen Abstract Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.

Læs mere

Wiki i undervisningen

Wiki i undervisningen Wiki i undervisningen Jeanette Hassing Gitte Christensen Bækmark @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail: info@ventures.dk Web: www.ventures.dk

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE AALBORG UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i innovativ

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere